Kabanalan

magbahagi

IGLESYA NG DIYOS SA KRISTO(COGIC)

IGLESIA NG NAZARENE

ARMY NG KALIGTASAN

Nilalaman ng mga Simbahan ng Nazareno

Richmond Woodville Church ng Nazarene Church
2012 Selden Street
Richmond, VA 23223
(804)-648-4862

West End Church of the Nazarene
591 Broad Street Road
Manakin-Sabot, VA 23101

Profiled Salvation Army Churches

Richmond Citadel
5327 Orcutt Lane
PO Box 24249
Richmond, VA 23224
(804) 745 5524-

Lahat ng mga Simbahan ng Diyos kay Kristo

Malaking Buhay COGIC
201 Brandon Rd,
Richmond, VA

Agape Institutional Church Of God In Christ
(804) 230 7113-
3120 Hull Street
Richmond, VA

Cogic Temple Of Refuge
(804) 737 2012-
5206 Nine Mile Rd
Richmond, VA

Family Restoration COGIC
804.743.2195
400 W. 32nd Street
Richmond, Virginia

Fresh Anointing Cathedral COGIC
804 643-4997-
1738 North 28th Street
Richmond, VA

Hosanna Church Of God sa Kristo
(804) 275 7707-
2615 Egee Dr
Richmond, VA

Kunin ang Iglesya Ng Diyos Sa Kristo
2419 Oakland Avenue
Richmond, VA

Kunin ang Iglesya Ng Diyos Sa Kristo
5601 Bryce Ln,
Richmond, VA

St. Timothy Church of God sa Kristo
804 301-5037-
2208 Summerhill Avenue
Richmond, VA

Tower of Deliverance COGIC
(804) 230 0082-
118 Cowardin Ave.
Richmond, VA

St Mark's Church-God In Christ
(804) 329 6360-
1100 E Brookland Park Blvd
Richmond, VA

IGLESIA NG NAZARENE

Richmond Woodville Church ng Nazarene Church
2012 Selden Street
Richmond, VA 23223
(804)-648-4862

West End Church of the Nazarene
591 Broad Street Road
Manakin-Sabot, VA 23101

ARMY NG KALIGTASAN

Richmond Citadel
5327 Orcutt Lane
PO Box 24249
Richmond, VA 23224
(804) 745 5524-

OTHER OTHER CHURCHES

Unang Iglesya ni Cristo (Kabanalan) USA
5455 Warwick Ave
Richmond, Virginia 23224
(804)-232-0004

magbahagi
Nai-update: - 2:20 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander