Dalawang by Twos

magbahagi

TWO BY TWOS

KASAYSAYAN

Pangalan: Habang ang iglesya mismo ay walang sinumang opisyal na pangalan, tinutukoy sila ng iba't ibang mga alyas. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng: Dalawang sa Twos, Ang Katotohanan, Ang Daan, Ang mga itim na medyas, mga Mangangaral ng Tramp, mga Cooneyite (kasunod ng isang break mula sa orihinal na kilusan), Pumunta mangangaral, o simpleng walang iglesiang pangalan. Ang mga ministro ay opisyal na nakarehistro sa simbahan sa ilalim ng mga pangalan ng Christian Conventions (USA), United Christian Conventions ng Australia (Australia), Ang Patotoo ni Jesus (United Kingdom), at iba pang iba. 1

Tagapagtatag: William Irvine

Petsa ng Kapanganakan: 1863

Lugar ng Kapanganakan: Kilsyth, Scotland

Taong Itinatag: Itinatag 1897, Unang convention 1903

Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: King James Bible; Mga Himno Lumang at Bago

Sukat ng Grupo: Walang mga tumpak na tala ng aktwal na sukat ng kilusan, ngunit karamihan ay tila inilalagay ang mga numero nito sa pagitan ng 40,000 sa mga miyembro ng 600,000 sa buong mundo. Ang mga ito ay mga pagtatantya batay sa pagdalo ng kombensiyon sa nakaraang mga taon. Ang mga sumusunod ay ilang mga kalkulasyon na ginawa sa mga numero ng pagdalo.

"(Ang Institute para sa Pag-aaral ng Amerikanong Relihiyon) ay may listahan ng mga kombensiyon na hinahawakan ng grupo sa 1986. Kabilang dito ang mga taunang convention sa 95 sa mga lokasyon ng 85 sa US na may tipikal na pagdalo ng 250 sa mahigit sa mga miyembro ng 1,000 bawat isa. Ang kabuuang pagiging kasapi ay maaaring kabuuang 40,000 sa North America at marahil 40,000 sa ibang lugar ... Ang pinakamalaking konsentrasyon ng mga miyembro ay nasa Northwestern US " 2

"(Sila ay) pandaigdig. Umangkin na nangaral sa bawat bansa. Ang mga miyembro ay tinatayang na bilang hanggang sa 600,000 sa buong mundo. Sa 1988, na nakalista sa Canada ang 226 "Workers" at ang US na nakalista sa 845 (kung saan ang 63% ay babae. 37% lalaki). " 3

Sinusubaybayan ng 2 × 2 ang kanilang mga ugat pabalik sa founder na si William Irvine, na ipinanganak sa Kilsyth, Scotland sa 1863 at na-convert sa Kristiyanismo sa edad na 30. Sa 1895 Irvine ay sumali sa Faith Mission, kung saan siya ay naglakbay sa buong Ireland at Scotland bilang lay-ebanghelista. Sa buong panahong ito, naging mas kritikal si Irvine sa organisadong institusyong relihiyoso. Samakatuwid, sa 1897 Irvine ay nagsagawa ng mga hakbang patungo sa kanyang sariling relihiyosong kilusan, batay sa ideya na ang Mateo 10: 5-42 at Lucas 9: 1-5 ay dapat pa ring mag-aplay sa buhay Kristiyano. Gayunpaman, hindi pormal na sinira ni Irvine ang relasyon sa Faith Mission hanggang 1901, kung saan kasama niya si George Walker, Edward Cooney, Jack Carroll, at Irvine Weir.

Ang kilusan ay mabilis na lumawak sa mga unang ilang taon matapos ang pagtatatag nito. Naniniwala ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya, na tinawag itong "Ang Katotohanan" at ipinahayag si Irvine ang "Propeta ng Alpha" na binabanggit sa Deuteronomio at Mga Gawa. 4 Ang unang kombensyon nito, na gaganapin sa 1903 ay bukas sa publiko at nagkaroon ng pagdalo ng pitumpu. Kasunod ng kombensiyon na ito, si Irvine at dalawang iba pang miyembro ay naglabas para sa mga evangelical pursuits sa North America. Ang iba ay ipinadala sa Australya, China, New Zealand, South Africa, at South America. Ang mga hangaring ito ay nagtrabaho upang makakuha ng mga bagong tagasunod, at sa isang pagpupulong na gaganapin sa United Kingdom sa 1910, ang mga miyembro ng 2,000 ay dumalo. 5

Sa 1904 William Irvine inihayag ang "Living Witness Doctrine." Naniniwala siya na ang kaligtasan ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng pakikinig sa pangangaral ng isang 2X2 na manggagawa. 6 Dahil sa paniniwalang ito, ang kilusan ay hindi maliit upang itago ang pagkakakilanlan nito, ngunit sa halip ay tinutuligsa ang kaayusang panlipunan at pampublikong mga institusyon at ipinahayag ang walang hanggang mga gantimpala ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at pamumuhay. Madalas ginagamit ni Irvine ang background ng kanyang Faith Mission upang makuha ang paggamit ng mga gusali ng simbahan, para lamang sa mga institusyon na pagmamay-ari nila. Nagsimula siya ng isang labis na mapanganib na pag-atake sa mga Methodist at sa publiko anathematized ang lahat ng mga simbahan, mga ministro at pastor. Ito ang humantong sa pag-withdraw ng pahintulot upang gamitin ang anuman sa kanilang ari-arian para sa kanyang mga pagpupulong. 7

Sa 1908 si William Irvine ay napinsala sa mga nagbalik-loob na hindi nakinig sa tawag ni Matthew 10: 8-10. Pagkatapos ay pinahintulutan niya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga manggagawa at mga miyembro. Ang mga miyembro ay hindi naglalakbay, ngunit pinangunahan ang mga buhay at ginagamit ang mga kita ng kanilang trabaho upang suportahan ang mga manggagawa, o itinerant na mangangaral sa loob ng grupo. Sa puntong ito ay pinili niya mula sa grupong ito ng mga manggagawa ang ilang kalalakihan, na itinuring niyang "mga tagapangasiwa," upang pangasiwaan ang mga gawain ng mga manggagawa sa tiyak na mga heograpikal na lugar. Ang pangalawang dibisyon ay sinabi sa mga manggagawa at sa napakakaunting mga matagal na miyembro. Ang ikatlong desisyon ay ginawa ni Irvine hinggil sa pananalapi ng kilusan at ibinahagi lamang sa mga direktang kasangkot. Upang maipon ang pera na iniaalok ng mga miyembro sa mga manggagawa, ang mga account sa bangko sa pangalan ni Irvine at ilang mga indibidwal na tagapangasiwa ay itinatag. 8 Sa puntong ito, ang ideya ng pagiging lihim ay naging tanyag sa loob mismo ng kilusan, at sa kasalukuyan, ang doktrina at istrakturang pang-organisasyon ay tinanggap na may maliit na talakayan.

Sa 1912 Irvine ay nagsimulang ipahayag ang isang serye ng mga bagong, nakakalungkot na ideya sa mga kombensiyon na kanyang dinaluhan. Itinuro niya sa mga miyembro na maaaring posible na kumilos bilang mga tagapagligtas sa mga bituin sa parehong paraan na si Jesus ay isang tagapagligtas sa mga nasa Daigdig. Tinukoy din niya ang kanyang kilusan bilang 144,000 mula sa aklat ng Apocalipsis. 9

Sa 1914 ang mga bagong ideyang ito ay naging pagbabanta sa pag-iral ng paggalaw habang nagsimulang ipangaral ni Irvine ang isang "Omega Gospel." Sinabi niya na ipinahayag sa kanya na ang Edad ng Grace ay magtatapos sa Agosto ng taong iyon at sumusunod oras na walang karagdagang kaligtasan ang ipagkakaloob. Matapos ang Agosto 1914 ang 2X2, ayon kay Irvine, ay dapat itigil ang kanilang mga gawaing misyonero at maghintay sa kanya para sa darating na katapusan ng panahon. Sa puntong ito isang teolohikal na split ang naganap sa pagitan ng Irvine at ng mga manggagawa. Ipinahayag ng mga manggagawa na si William Irvine ay "nawala ang pagpapahid ng Panginoon" at ipinagbawal ang mga tagasunod na makipag-ugnay sa kanya sa personal, o sa pamamagitan ng mga titik. 10

Tungkol sa mga tagasubaybay ng 400 nanatiling tapat sa Irvine at na-excommunicated kasama niya sa 1914. Nagbuo sila ng isang bagong sekta ng 2X2 na kilala bilang "Little Ones," "Friends" o "People Message." Naniniwala na tama ang Irvine hinggil sa pagtatapos ng Age of Grace, sinaksihan nila bilang mga indibidwal kapag pinapayagan ng pagkakataon. Tulad ng 2X2 nila kinundena lahat ng mga bagay na institutional, binabanggit Apocalipsis 18: 13 bilang doktrina patunay. 11

Matapos ang pagtigil ng pamamahayag ni Irvine, sinubukan ng mga tagapangasiwa na palakihin ang pagiging lihim ng Irvine sa loob ng grupo. Ang kanilang unang hakbang ay upang masakop ang papel ni Irvine bilang tagapagtatag ng kilusan. Pagkatapos ay hinimok nila ang mga miyembro na panatilihin ang isang mas mababang pampublikong profile, salungat sa kanilang mas maaga na diskarte at malungkot at kinundena ng Irvine. Napapalibutan ang malinis at maayos na pananamit na dati bago ang kahihiyan at mga kombensiyon, naging kalmado, pribadong mga gawain ng kaunting interes sa labas ng mundo. 12

Gayunman, isang lalaki ang nagbanta sa awtoridad ng mga tagapangasiwa. Si Edward Cooney, isang tagasunod ni Irvine mula noong panahon ng kanyang pag-alis mula sa Faith Mission, ay nakilala ang kanyang sarili bilang karapat-dapat na kahalili ni Irvine at sinaway ang mga layunin ng mga tagapangasiwa na sumunod sa grupo sa isang mas karaniwang paraan ng pamumuhay. Bilang kabalyero bilang Irvine, inilahad niya sa publiko ang mga hinahangad ng mga tagapangasiwa sa mga kombensiyon na dinaluhan niya at tinawag na muling pagtibayin ang mga tagubilin ni Mateo 10. Bilang karagdagan sa kanyang suporta sa mga sumusunod ni Matthew 10 ng bawat indibidwal sa loob ng grupo, naniniwala rin siya na ang isang malalang pagkakamali ay naganap sa pag-aampon ng Living Witness Doctrine sa 1903-04. Ipinahayag niya na ang kanyang dahilan na hindi siya nakumberte sa pamamagitan ni Irvine at siya at si Irvine ay parehong nakatalaga kay Kristo bago ang kapanganakan ng kilusan. 13

Nakaranas din si Cooney ng panloob na pag-igting sa mga tungkulin ng mga tagapangasiwa sa mga partikular na rehiyon at ang kanyang paniniwala sa indibidwal na pagtitiwala sa Diyos para sa espirituwal na patnubay. Nais niyang buwagin ang dalawang tiered na istraktura at tinawag na pagtatapos ng mga kombensiyon, sa paniniwala na hindi sila kailangan at di-kasulatan, sa halip ay nagnanais na ang lahat ng mga miyembro ay magbibigay ng mga materyal na ari-arian upang mangaral kung saan nakikita ng Diyos ang angkop. 14

Sa buong World War I Cooney ipinangaral ang kanyang mensahe sa buong Britain, posing isang direktang banta sa mga tagapangasiwa sa singil doon. Sa 1921 ang mga tagapangasiwa ng Britanya, umaasa na patahimikin si Cooney, hikayatin siyang maglakbay sa ibang bansa. 15 Subalit nakakuha siya ng suporta mula sa mga lider sa Australia, na may kaugnayan sa kanyang panawagan para sa ganap na pagdurusa at pagtitiwala sa Diyos. Sa 1922, sa isang kombensiyon sa Launceston, Tasmania, ipinangaral ni Cooney para sa muling pagbubukas ng prinsipyo ng kahirapan at pagsunod dito si Adan Hutchingson, ang tagapangasiwa ng Australya, ay nagsimulang suportahan siya at isang malaking kombensyon sa Guilford, ang Sydney ay inorganisa upang marinig ang kanyang mensahe . 16

Gayunpaman, nawala ang karamihan sa kanyang suporta kapag tinawag niya ang pansin sa maliit na itinuturing na mensahe ni Mateo 10 at Lucas 9 na "pagalingin ang may sakit, itaas ang patay, linisin ang mga ketongin, at itapon ang mga demonyo." 17 Bilang isang pagpapakita ng kanyang kakayahang gawin ito "Pinayuhan niya ang isang may sakit, kabataang babae na nagnanais na gamutin, at magbasa, magnilay at manalangin bilang paghahanda para sa pagpapagaling. Dinala niya sa kanya ang dalawang junior male workers na pinahiran siya ng langis ng oliba at binigkas ang mga salita. Ngunit ang maysakit na batang babae ay nanatiling may sakit at nag-aalala. Ibinigay ito ni Edward Cooney at iniwan siya upang isipin na marahil siya ay nabigo o nagkulang sa isang paraan sa pananampalataya. " 18

Nahanap ng mga manggagawa sa New Zealand ang pulong na ito na hindi nasiyahan at pinagbawalan mula sa kanilang mga pagpupulong sa bahay anumang miyembro na nauugnay sa Cooney. Nang dumating si Cooney sa Hilagang Amerika, napagpasyahan ni Jack Carroll, tagapangasiwa doon, na hindi naririnig si Cooney sa kanyang teritoryo at pinayuhan ang kanyang mga miyembro na huwag dumalo sa misyon ng Cooney sa Seattle. Ang isang kumpletong ban ay inilagay sa kanya sa buong Estados Unidos at Canada. Sa puntong ito si William Irvine ay muling pumasok, pinatawag ang Cooney sa Ireland. Nang pinili ni Cooney na sundin ang kahilingan ng nahulog na lider, agad siyang itiniwalag mula sa kilusan. 19

Noong Oktubre 12, isang pulong ang ginanap sa Lurgen, Ireland upang isapuso ang pagbibigay-katwiran para sa pagpapaalis ni Cooney. Ang isang kasunduan ay nakuha upang gawing mas magkakatulad ang mga pagkilos ng mga manggagawa. Sinabi nito ang mga sumusunod:

Walang manggagawa na magtuturo o magsang-ayon ng anumang bagay na salungat sa kung ano ang manggagawa sa kaninong larangan na siya ay nagtatrabaho na naniniwala nang wala ang kanyang pahintulot.

Kung ang isang manggagawa ay nagpasiya na ipangaral ang anumang bagay na hindi sumasang-ayon ang mga manggagawa, dapat siyang pumunta sa isang bahagi kung saan ang mga manggagawa ay hindi kailanman nagawa upang magawa ito. 20

Tumanggi si Edward Cooney na sundin ang mga alituntuning ito at si Jack Carroll, tagapangasiwang Amerikano at ang pinaka-walang tiwala na tagataguyod ng kasunduang ito, ay nagpahayag na hindi siya magkakaroon ng karagdagang pakikisama sa kanya. Ang ibang mga tagapangasiwa ay sumunod sa lead ni Carroll at si Cooney ay pinagbawalan mula sa kilusan. 21

Ipinalagay ni Edward Cooney ang kanyang sarili na isang "Tramp na mangangaral" matapos ibigay ang kanyang sekular na trabaho upang sundin si William Irvine sa 1901. Kaya, ang maliit na sekta na nagsimula sa 2X2 upang sundin ang Cooney kasunod ng kanyang pagtawag sa excommunication ay tinatawag na "Tramp Preachers" o "Cooneyites" 22 pati na rin ang "Go Preachers." 23 Nagsasagawa pa rin sila sa kasalukuyan at karaniwan sa Ireland, Australia, at New Zealand. Ang dalawang-hagdan na sistema ay inalis na at ang pangkat ay nakakatugon sa pangunahin sa mga tahanan gamit ang Biblia at ang 1951 na edisyon ng Hymns Lumang at Bago 24

Matapos ang pagtawag sa excommunication ng Cooney, ang kilusan ay lumubog sa kalabuan. Gayunpaman, nagpatuloy ito sa ilalim ng patnubay ng mga tagapangasiwa sa loob ng animnapu't limang taon. Ang kanilang kakulangan ng isang pangalan, gusali ng iglesya, o materyal na nakalimbag ay nagpapahintulot sa kanila na umiral nang hindi kilala. Nangangaral ang mga ito sa pangunahin sa mga lugar ng kanayunan hanggang sa madla ng halos evangelical Protestante. 25 Sa sandaling tinanggap sa kilusan, ang mga convert ay pinapapasok sa isang tiyak na grupo ng mga mananampalataya at binigyan ng isang bahay simbahan na dumalo. Inaasahan silang sumunod sa lahat ng mga tuntunin ng damit at paraan na itinakda ng mga tagapangasiwa ng 2X2, na iba-iba depende sa partikular na lugar at grupo.

DOCTRINES / BELIEFS

Ang 2X2 ay walang sistematikong teolohiya at doktrina ay bihirang tinalakay. Dahil walang opisyal na isinulat ng grupo ang kanilang sarili, may labis na pagkalito at kontrobersiya sa aktwal na paniniwala ng grupo. Ang sumusunod ay kung ano ang lumilitaw nang tumpak tungkol sa mga paniniwala at gawi ng 2X2's. 26

Ang 2X2 ay walang anumang opisyal na pahayag ng paniniwala ngunit nagpapahayag na ang Biblia ay ang kanilang tanging doktrina. Mahigpit silang umaasa sa King James na bersyon ng Bagong Tipan, lalo na sa Mateo 10 at Lucas 9. Naniniwala sila na ang Diyos ay isang solong entity at hindi sumunod sa konsepto ng Trinity. Sa halip ay naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos, hiwalay sa Ama, na nanirahan sa isang perpektong buhay upang magtatag ng isang pattern ng ministeryo na dapat sundin mula sa araw na iyon pasulong. Pagkatapos maitatag ang huwarang ito, si Jesus ay ipinako sa krus, namatay at muling binuhay muli sa katawan bago umakyat sa Langit. Nakita nila ang Banal na Espiritu bilang isang kapangyarihan na hiwalay mula sa Diyos at ni Jesus na ibinigay bilang isang pakiramdam mula sa kanila sa isang mananampalataya. 27

Ang mga miyembro ng grupo ay matatag na naniniwala na ang mga ito ay ang tanging landas sa kaligtasan at ang isang indibidwal ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pakikinig sa Katotohanan mula sa isang manggagawa (Living Witness Doctrine). Mula sa paniniwala na ito ay nagmumula ang kanilang matinding pakiramdam ng tungkulin ng misyonero. Upang mapanatili ang pagkawala ng lagda ang pondo ng pangkat walang mga ospital, paaralan, o iba pang mga operasyon ng kawanggawa. Gayunman, ipinatutupad nito ang mga evangelical na pagsisikap nito sa pagtawag ni Jesus ng mga disipulo sa larangan ng misyon. Ang mga nangangaral, na tinatawag na mga manggagawa, ay naglalakbay sa parehong mga pares ng kasarian ng isang mas bata na manggagawa na may mas matanda pa na karanasan. Karaniwan silang mananatiling walang asawa, bagaman sa buong kasaysayan ng grupo ay may mga mag-asawang may asawa na pinahihintulutang maging manggagawa sa loob ng kilusan at isang muling pagsabog na ito ay naganap kamakailan. Sinusunod nila ang mensahe ni Matthew 28: 10-9 sa "Magbigay ng walang ginto, walang pilak, o tanso upang punan ang iyong pitaka, walang pakete para sa kalsada, walang ikalawang amerikana, walang sapatos, walang stick; ang manggagawa ay nakakuha ng kanyang panustos. "Samakatuwid, ang mga manggagawa ay itinerant na mga mangangaral na nagdadala lamang ng kanilang damit at personal na mga bagay sa kanila. Lubos silang umaasa sa mga nagtatrabaho na miyembro ng grupo para sa mga probisyon, kung minsan ay natitira pa sa mga tahanan ng mga tagapangasiwa ng miyembro para sa mga buwan sa isang pagkakataon. Ang lahat ng mga donasyon ng mga miyembro sa mga manggagawang ito ay ginagawa sa pamamagitan ng koreo o nang personal. Walang koleksyon ay kinuha at walang pampublikong pagkilala sa gawa ay ginawa at ang lahat ng mga pondo ay inilalaan sa pamamagitan ng pagpapasiya ng mga tagapangasiwa ng mga rehiyon. 29

Dalawang ordenansa ang ginagawa ng 2 × 2: bautismo at komunyon. Ang pagbibinyag ay ginagawa sa pamamagitan ng kumpletong paglulubog sa halip na sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig, kasunod ng halimbawa na itinakda ni Jesus. Dahil ang isang miyembro ay dapat sumunod sa mga pamantayang itinakda ng mga manggagawa bago ang pagbibinyag, ito ay ginagawa lamang sa pagtanda. Hindi kinikilala ng pangkat ang anumang binyag na ginawa ng ibang institusyong relihiyoso. Ang ikalawang ordenansa, komunyon, ay ibinibigay lamang sa mga miyembrong nabinyagan. Ito ay ipinagdiriwang tuwing linggo sa pulong ng Linggo, kung saan ang mga karapat-dapat na miyembro ay nakikibahagi sa tinapay at ubas ng ubas na ibinahagi sa isang pangkaraniwang tasa. 30

Ang 2 × 2 ay hindi naniniwala na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay maghuhugas ng mga kasalanan ng lahat ng tumatanggap sa kanya bilang tagapagligtas. Sa halip ay naniniwala sila na ang kaligtasan ay dumating sa pamamagitan ng isang buhay ng pagsasakripisyo ng pagsunod sa mga tagubilin at mga halimbawa ni Jesus. 31 Upang maalalahanan ang halimbawa ni Jesus, ang mga manggagawa at mga miyembro ay inaasahan na umiwas sa sekular na mga kasiyahan at mga liblib na oras. Sa maraming lugar ang pag-aari ng mga telebisyon, kompyuter, radyo at iba pang mga aparato ay hindi pinapayagan. Ang mas mataas na edukasyon ay pinabagsak at maraming 2X2 ang naging aktibong kalahok sa kilusang home school. Ang mga miyembro ay nagsusuot ng modestly at nagpapanatili ng malinis na mga palabas. Ang mga babae ay iiwasan ang lahat ng mga trend at kadalasan ay nagsuot ng mahabang skirts ng simpleng materyal. Ang buhok ay pinananatiling hindi pinutol at isinusuot sa mga tinapay. Ang mga kosmetiko ay hindi ginagamit at ang mga singsing sa kasal lamang, mga relo at mga pin ay isinusuot. Ang mga lalaki ay dapat maging malinis na shaven at ang buhok ay isinusuot sa itaas ng mga tainga. 32

Ang mga serbisyo sa kilusang 2 × 2 ay binubuo ng Linggo at Mga Serbisyo ng Midweek, Mga Pulong sa Pag-unyon ng Pagkakaisa, Mga Pulong sa Ebanghelyo, Mga Kombensiyon, at Mga Espesyal na Pulong. Ang 2 × 2 ay hindi nagmamay-ari ng kanilang sariling mga gusali ng iglesya dahil sila ay sumasalungat sa anumang anyo ng itinatag na relihiyon. Depende sa uri ng serbisyo, matutugunan ng mga miyembro ang alinman sa bahay o isang inupahan na bulwagan. 33

Linggo / Midweek Meeting: Ang serbisyo ay gaganapin sa mga tahanan ng mga miyembro at pinamumunuan ng "namumuno na miyembro" o ng lalaki ng bahay kung saan ang pulong ay gaganapin. Ang mga himno ay kinanta nang walang kasama mula sa kanilang hymnal Hymns Old and New. Ang mga testimonya ng pribadong pag-aaral ng Bibliya ay ibinabahagi at ang panalangin ay inaalok ng mga indibidwal na miyembro na walang tumutukoy sa mga indibidwal na pangangailangan, problema o kaganapan. Patungo sa dulo ng serbisyo Ang komunyon ay ibinibigay sa mga miyembro na nabinyagan at inaprubahan ng mga lokal na manggagawa ng grupo. Sumusunod sa komunyon ang namumuno na miyembro ay nagsasabing isang pangwakas na panalangin at ang grupo ay pinaalis. 34

Mga Pulong sa Union Fellowship: Ang mga pagpupulong na ito ay kapareho ng mga pagpupulong ng Linggo o sa kalagitnaan ng linggo ngunit nagaganap sa mas malaking sukat kaysa sa dalawampu't pangkat ng mga miyembro na nasa una. Ang dalawang uri ng mga pagpupulong ay nagaganap LAMANG sa tahanan, dahil ang 2 × 2 ay literal na Gawa 7: 48 at 17: 24: "Ang Diyos ay hindi naninirahan sa mga templo na ginawa ng mga kamay." 35

Mga Pulong sa Ebanghelyo: Walang mga regulasyon kung saan gaganapin ang isang pulong ng ebanghelyo. Kadalasan ay ginagawa nila sa isang pasilidad na inupahan at para sa layunin ng pag-recruit at pagtuturo ng mga bagong miyembro. Inaasahan din ang mga kasalukuyang miyembro na dumalo kung kinakailangan upang tulungan silang turuan ang mga nakumberte, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng Living Witness Doctrine. Ang mga patotoo, mga himno na may piano accompaniment, pangangaral ng mga manggagawa at panalangin ay tapos na. 36

Mga Kombensiyon: Ang unang kombensiyon ay ginanap ilang taon matapos ang pagtatatag ng kilusan sa 1903 at mula noon ay naging kalat. Hinihikayat ang mga miyembro na dumalo ng kahit isang kombensiyon bawat taon. Ang convention mismo ay karaniwang tumatagal ng apat na araw na may tatlong pulong bawat araw. Ang mga ito ay gaganapin sa pribadong ari-arian ng mga miyembro sa loob ng grupo, karaniwan sa mga rural na lugar sa mga gusali na itinayo at pinanatili para sa layuning ito sa pamamagitan ng mga donasyon ng mga miyembro. Ang mga mananampalataya ay gumugol ng mga araw sa pakikisama sa bawat isa, nakikinig sa pangangaral ng mga manggagawa, at nagbibigay ng kanilang sariling mga patotoo. Ang mga Espesyal na Pulong ay isang araw na mga bersyon ng mga kombensiyon na ginaganap sa buong taon. 37

Ang 2 × 2 ay nagpalawak ng marami sa mga paniniwala na ito sa pariralang "Ang mga ministro na walang bahay, at ang simbahan sa tahanan." 38

ISSUES / CHALLENGES

Ang 2 × 2 ay umaasa sa pagiging lihim sa loob ng kilusan at sa buong relasyon sa sekular na lipunan para sa kanilang kaligtasan. Sa kabuuan, pinamahalaan ng grupo na maiwasan ang anumang uri ng pampublikong pagtuklas. Ang kilusan ay walang pangalan, at kung ang isang indibidwal ay tatanungin kung anong iglesya na siya ang pinaka-madalas na sagot ay siya ay sumasamba nang pribado sa mga kaibigan. 39 Ang 2 × 2 ay, gayunpaman, ay madalas na nakikita ang kanilang sarili sa pagtanggap ng dulo ng mga pag-atake mula sa parehong mga ahensyang kontra-kulto at mga apostata. Ang grupo ay hindi nag-publish ng doktrina na hawak nito at dahil dito ang isang mahusay na pakikitungo ng materyal tungkol sa paggalaw ay nagmula sa labas, at kung minsan ay pagalit, mga mapagkukunan. Ang grupong ito ay hindi nagsasagawa ng mga hakbang upang pabulaanan ang mga singil na dinala laban sa kanila, at ang kakulangan ng aksyon ay maaaring makita bilang kawalan ng kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang mga paniniwala.

Nakikita ng mga grupong kontra-kulto ang 2x2 na isang kilusang Kristiyanong erehe dahil sa kanilang pananaw laban sa trinidad at kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Nakita nila ang pag-iisip ng paggalaw para sa mga institusyong pangrelihiyon bilang isang banta sa kanilang interpretasyon ng Katotohanan at naniniwala na ang lihim ng paggalaw ay isang direktang pagtatangka na ipaligaw ang mga potensyal na nakabukas, lalo na ang mga nakakaramdam ng mga pangunahing simbahan ay naging sobrang liberal o materyalistiko sa paniniwala sa grupo na humahawak sa ang parehong doktrina tulad ng iba pang mga institusyong Kristiyano. 40

Ang pangalawang banta sa kilusan ay ang bilang ng mga apostata na gustong magsalita laban dito. Sa paglisan, nakita ng maraming miyembro ang mga mahigpit na alituntunin at pare-pareho ang pananagutan bilang isang paraan ng pagkontrol sa kanilang buhay at mabilis na tinatanggihan ang bisa ng kilusan, na nagsasabi na ito ay nag-aalok ng pagkadama ng pagkakasala higit sa isang pangako ng kaligtasan. Ang pagbuo ng Internet ay nagbukas ng pintuan para sa parehong mga kulto at apostata na kontrabida upang maipalaganap ang kanilang mensahe sa buong mundo habang ang 2x2s, na ang pamumuhay ay hindi pinahihintulutan ang paggamit ng isang computer, maliit ang pagtatanggol.

Walang binanggit na pinapayagan sa loob ng grupo ang founding ng kilusan sa 1897 ni William Irvine. Sa halip, ang mga miyembro adamantly igiit ang kanilang mga petsa ng misyon pabalik sa unang siglo, ay itinatag ni Jesus at na ang lahat ng iba pang mga relihiyosong institusyon ay naliligaw mula sa Katotohanan. 41 Itinuturo din nila ang mga miyembro na ang dahilan para sa pagiging lihim ng paggalaw ay na ito ay nagdusa ng malaking pag-uusig sa buong buhay nito lalo na mula sa iglesiang Kristiyano mismo. Ang mga tagapangasiwa ng 42, na napagtatanto ang mga miyembro ay ipinagmamalaki ang kanilang tradisyon ng apostoliko at kakulangan ng isang pangalan, pinananatiling lihim mula sa pangkat na parehong itinatag ni Irvine at ang pagpaparehistro nito sa mga gubyernong Amerikano, Britanya at Australya. Ang 43 Struggles sa doktrina, hierarchy ng kilusan, at mga regulasyon sa hitsura at pag-uugali ay humantong sa pagkakahati-hati at, sa mga pinaka-matinding kaso, pagtigil ng ekskomunikasyon mula sa grupo.

Ang ikatlong kontrobersya ay naroroon sa buhay ng tagapagtatag ng kilusan, si William Irvine. Kahit na ang grupo ay humihiling ng isang mahigpit na pamantayan ng moralidad, kabilang ang selibasiya ng mga manggagawa nito, dinala ni Irvine ang pasanin ng isang anak na hindi lehitimong, si Archibald Irvine, na ipinanganak sa isang hindi kilalang babae nang si Irvine ay nasa edad na dalawampu't tatlong taong gulang. Si Archie ay humigit-kumulang na labing-isang sa panahon ng pagkakatatag ng kilos at pinagmumulan ng sinabi na sinusuportahan ni Irvine ang kanyang anak hanggang sa nagpasya si Archibald na mag-isa. 44 Mayroon ding ilang mga haka-haka, bagaman ito ay hindi tiyak, na si William Irvine ay nagkaroon ng sekswal na engkwentro sa mga babaeng miyembro ng grupo. 45

Biblyograpya

Crow, Keith. 1964. "Ang Invisible Church." Hindi nai-publish na Master's Thesis. University of Oregon.

Fortt, Loyd. 1994. Isang Paghahanap para sa "Katotohanan." Chelsea, Michigan: Mga Serbisyo sa Pag-aaral at Impormasyon.

Parker, Doug at Helen. 1982. Ang Lihim na Sekta. Sydney: Macarthur Press.

Mga sanggunian

 • Sino ang Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • Institute for the Study of American Religion, Santa Barbata, CA., JG Melton, Director
 • Sino ang Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Ang Cooneyites o "Go-Preachers" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-1-5Rule.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 73
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 73
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 74
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 75
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 75
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 76
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 76
 • Ang Cooneyites o "Go-Preachers" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-1-5Rule.htm
 • Isang Pangkalahatang-ideya ng Simbahan Nang Walang Isang Pangalan http://ourworld.compuserve.com/homepages/2x2info_namelesshousesect/overview.htm
 • Isang Pangkalahatang-ideya ng Simbahan Nang Walang Isang Pangalan http://ourworld.compuserve.com/homepages/2x2info_namelesshousesect/overview.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Pangalan na Sekta" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm Sino ang mga Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • "Fact Sheet para sa Simbahan na Walang Pangalan" http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • "Fact Sheet para sa Simbahan na Walang Pangalan" http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • "Fact Sheet para sa Simbahan na Walang Pangalan" http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 100
 • Sino ang Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Sino ang Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • Sino ang Dalawang sa Dalawang? http://www.workersect.org/2×201.html
 • "Fact Sheet para sa Simbahan na Walang Pangalan" http://home.earthlink.net/~truth/sec2-2FactSht.htm
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Fortt, Loyd, Isang Paghahanap para sa "ang Katotohanan" Page vii
 • Ang Iglesia na Walang Pangalan http://www.religioustolerance.org/chr_2x2.htm
 • "Mga Kristiyano sa Pagtatago, Ang Walang Seksyon Ng Pangalan" http://home.wwdb.org/resource/BRG1-3-1BJohnson.htm
 • Parker, Doug & Helen, Ang Lihim na Sect Page 86
 • Buhay at Times ng William Irvine http://home.wwdb.org/resource/BRG4Wmi-Index.htm
 • Parker, Doug & Helen, The Secret Sect

magbahagi
Nai-update: - 3:14 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander