Susan Setta

Si Susan M. Setta, ay isang propesor ng pilosopiya at relihiyon at ang pinuno ng Kagawaran ng Pilosopiya at Relihiyon. Nakatanggap siya ng isang AB mula sa Wilson College, isang MA mula sa Hartford Seminary Foundation, at ang kanyang PhD mula sa Pennsylvania State University sa American na relihiyon at kultura.

Si Professor Setta ay kasalukuyang nagtatrabaho sa pagbuo ng isang bagong eskematiko para maunawaan ang karismatikong awtoridad sa mga bagong relihiyosong kilusan na may pagtuon sa Christian Science at ang Lubavitcher Hassidism at isang proyekto sa comparative relihiyosong etika na nakasentro sa katapusan ng mga isyu sa buhay. Siya ang may-akda ng Ang Secularizing Impulse sa Theological Education, isang Kasaysayan ng Hartford Seminary . "Babae at Pagpapagaling sa North America," sa Rosemary Ruether, Rosemary Keller at Marie Cantlon, eds. Encyclopedia of Women and Religion, 2009. Kamakailan ay nakumpleto ni Professor Setta ang isang papel para sa World Health Organization, "Pagtukoy na Kamatayan ay Naganap: Perspectives from World Religions." Siya ay isang nakaraang presidente ng New England / Maritimes Rehiyon ng American Academy of Religion at isang Mary Baker Eddy Library Fellow.

 

magbahagi