Sathya Sai Baba

magbahagi

Sathya Sai Baba

Kahulugan ng literal: Ang "Sathya" ay nangangahulugang "katotohanan." Ang "Sai Baba" ay nangangahulugang "banal na ina / ama ng lahat."

Tagapagtatag: Sathya Sai Baba

Petsa ng Kapanganakan: Nobyembre 23, 1926

Lugar ng Kapanganakan: Puttaparthi, South India

Taon na Itinatag: Ipinahayag ni Sathya Sai Baba ang kanyang misyon sa relihiyon noong Oktubre, 29, 1940.

Mga Banal o Revered na Mga Teksto: Ang Sai Baba at ang kanyang mga tagasunod ay nag-quote at nag-aaral sa Koran, ang relihiyong teksto ng Muslim, ngunit higit na mahalaga, sinusundan nila ang mga teksto mula sa Vedas. Ang Vedas ay sinaunang mga banal na kasulatan na binubuo ng apat na kuwento na isinulat ng mga dakilang seers. (Murphet, 1978: 288) Ang mga Upanishad, mga relihiyosong istorya sa Vedas, at ang Puranas, mga pandagdag sa Vedas, kasama ang maraming iba pang mga kasulatan ang nakakaimpluwensya sa mga turo ni Sai Baba. Ang mga tekstong ito ay nagsasama ng iba't ibang mga tema mula sa mga pagsisikap ng relihiyon, mga alamat ng mga diyos, pilosopiya, kasaysayan, pampulitika na mga treatise, nakaaaliw na relihiyosong katutubong talento, at iba pang mga kuwento na nagbibigay diin sa debosyon sa mga diyos. (Rigopoulos, 1993: 261-263)

Sukat ng Grupo: Sa 1993, iniulat ni Rigopoulos na malapit sa sampung milyong deboto. (png 377) Sa ngayon, may mga 1,200 Sai Baba Center para sa pagtataguyod ng relihiyon sa iba't ibang bansa ng 137. Sinasabi ng isa pang pinagmulan na mayroong higit sa 6500 Sai Baba Centers sa iba't ibang mga bansa. Ang ilang mga gurus tulad ng Narayana Baba ay gumawa ng ilang mga biyahe sa Europa at sa Estados Unidos upang maikalat ang misyon ng Sai Baba. Kahit na hindi ito naging mataas na katanyagan sa US, ang mga gurus ay nakapagturo pa rin sa marami sa mga konsepto ng relihiyon. (Rigopoulos, 1993: 375)
Kamakailan, noong 1967, ang mga panayam tungkol sa Sai Baba ay ibinigay sa University of California at nagsimula ang interes sa grupong ito. Noong dekada 1970, lumago ang tulin ng kilusan at iniulat ni Melton ang lumalaking bilang ng mga grupo sa Hilagang Amerika, lalo na ang Estados Unidos. Bilang karagdagan, ang grupo ni Sai Baba ay bumuo ng isang pundasyon ng SAI sa California at inilathala din nila doon ang isang Sathya Sai Newsletter. (Melton, 1996: 868)

kasaysayan

Ang pamilya ni Shirdi Sai Baba ay naniniwala sa tradisyon ng Hindu; ang kanyang orihinal na pangalan ay Sathya Narayan Raju. Makalipas ang ilang sandali pagkapanganak niya, sinabi ng alamat na ang mga kakatwang bagay ay nagsimulang mangyari sa kanyang bahay tulad ng mga instrumentong pangmusika na tumutugtog sa kanilang sarili at isang ahas na ulupong na lumilitaw sa tabi ng sanggol, na hindi siya nasaktan.
Nang siya'y labing labing-apat, ipinahayag ni Sathya Narayan Raju na siya ang pagkakatawang-tao ng Sai Baba ng Shirdi village at mula noon, nagpunta siya sa pangalan na iyon. Ang unang Sai Baba, isang banal na tao at himala ng himala, ay inilagay ang pundasyon para sa pagkakaisa ng Muslim-Hindu at naimpluwensiyahan na turuan ang mga tradisyon ng Hindu at bigyang diin ang ilang bahagi ng teksto. Bago siya namatay sa 1918, ipinahayag niya na siya ay ipanganak na muli sa loob ng walong taon; ang pangalawang Sai Baba ay ipinanganak eksaktong walong taon na ang lumipas. Samakatuwid, ang kasalukuyang Sai Baba ay dapat magpatuloy sa kanyang misyon ng pagpapalit ng mga tao patungo sa Diyos at paghimok sa kanila na maghatid ng mga buhay na moral pati na rin ang pagtatayo ng isang komunidad sa mundo batay sa kapayapaan (Robinson, 1976: 4-9).

paniniwala

Naniniwala si Sathya Sai Baba na siya ay isang muling pagkakatawang-tao ni Shirdi Sai Baba, na pumanaw walong taon bago ipinanganak si Sathya Sai Baba at na hinulaan ang kapanganakan ni Sathya Sai Baba. Matibay siyang naniniwala sa iisang Diyos at hinihimok ang iba na gawin ito sa pamamagitan ng debosyon. Karamihan sa kanyang mga ideya ay batay sa tradisyon ng Hindu ngunit gumawa siya ng isang mas praktikal na diskarte; pinalalawak niya ang konteksto upang isama ang paggawa ng mga diyos na gawain at pagtulong sa mundo. Kaya, siya at marami sa kanyang mga tagasunod ay gumagawa ng boluntaryong serbisyo sa India at iba pang mga bansa. Nasa ibaba ang higit pang mga detalye ng kanyang mga paniniwala.

Dedikasyon sa Guru at Diyos

Sa tradisyon ng Sai Baba, mayroon lamang isang tunay na Diyos bagaman siya ay tinawag ng maraming mga pangalan: Ang Allah ng mga Muslim, Krisna o Vishnu ng mga Hindu, o Panginoon ng mga Kristiyano. Hindi mahalaga kung ano ang tawag sa kanya ng mga tao hangga't naniniwala sila sa kanya dahil ang isang di-relihiyoso na tao ay mali lamang. Kaya, tinatanggap ng Sai Baba ang lahat ng relihiyon at hinihikayat ang pagkakaisa bagaman siya ay higit sa lahat ay tumatagal ng kanyang mga ideya mula sa Hinduismo.

Ang Guru ay isang Sanskrit (sinaunang wika sa India) na salitang nangangahulugang guro. Sa kasong ito, Sai Baba ang guro na namumuno sa kanyang mga tagasunod sa landas ng Diyos. Ang mga tagasunod ay dapat na mapagmahal at humawak ng tiwala sa Guru. Dapat din silang maghandog ng puja, mga handog sa relihiyon tulad ng pagkain, sa Diyos. May espirituwal na pag-unlad, o isang bigkis ng guru at disipulo, sa proseso ng Bhakti; Ang Bhakti ay kapag nakikipag-usap ang Diyos sa deboto at ang deboto ay nakikilahok sa pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalay lamang sa Diyos. Ang Sai Baba ay isang banal na pagkakatawang-tao, dahil tayo ay lahat, (hindi ang Diyos mismo) na nakalaan na maging tagapamagitan sa prosesong ito. Ang debosyon sa Diyos ay mahalaga sa lahat at maaari itong dumating sa maraming anyo. Ang mga form ay:

Ang paulit-ulit na pangalan ng Diyos, o mantras, ng maraming beses.
2) Pagbabasa ng mga banal na teksto o pakikinig sa mga pahayag sa relihiyon.
3) Pagkanta ng mga himno ng Diyos habang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang mga pinagsamantalahan.
4) Deep contemplation o meditation na tinatawag na dhyana.
5) Mga pagbasa ng mga pagbasa mula sa Kasulatan.
6) Umupo nang tahimik at pag-clear ng isip upang makamit ang moksha.
(Rigoplouso, 1993: 270-285)

Ang Kaalaman upang matamo ang Paliwanag

Ang kaliwanagan ay pinagsisikapang makamit ng karamihan sa mga tagasunod ng Sai Baba (at Hindu). Ang kaliwanagan ay isang prosesong espiritwal kung saan ang deboto ay "kaisa ng Diyos" at magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag namatay siya. Upang makakuha ng Paliwanag, ang tagasunod ay dapat magkaroon ng diyos na pananampalataya at pagbibitiw sa Guru; idirekta ang lahat ng kanyang saloobin, damdamin, at aksyon patungo sa Diyos; hindi na niya maiisip ang kanyang sarili bilang isang indibidwal o mag-isip ng mga materyal na gantimpala; kumilos tulad ng siya ay lubos na mahina sa biyaya ng Diyos; at isuko ang lahat ng materyal na bagay at mamuhay sa malapit sa kahirapan. Si Sai Baba mismo ay humihingi ng pagkain minsan at nakatira sa mga lumang kubo sa paligid ng India.

Ang kaalaman sa Diyos o relihiyon ang pinakamahalagang halaga na maaaring magkaroon ng isang tao. Ang isang tao ay hindi maaaring maging matalino sa pamamagitan ng pag-alam sa mga materyal na paksa tulad ng mga agham ngunit maaari lamang siyang maging matalino sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagsunod dito. Ang pag-alam sa Paliwanag at debosyon sa Diyos ang pinakahuling kaalaman. Ang laman at katawan ng tao ay wala; ito ang kanilang walang hanggang budhi na mahalaga at kung ididirekta nila ito sa Diyos, ang kanilang mga saloobin at kilos ay magiging marangal. Sa katunayan, hinihikayat ni Sai Baba ang mga tao na tulungan ang iba pa higit pa sa pag-upo at pagdarasal. Mahigpit na hinihikayat ng Sai Baba ang mga tao na sundin ang moral at mabuting pag-uugali sa bawat araw at sundin ang mga halaga ng katotohanan, wastong pag-uugali, kapayapaan, walang pag-iimbot, hindi marahas, at moralidad. Samakatuwid, ang mga tagasunod ng Sai Baba ay lubos na naniniwala sa paggawa ng mabubuting gawa. (Rigoplouso, 1993: 285-290)

Mga Paniniwala ni Sai Baba sa pamamagitan ng Pagkilos

Naniniwala si Sai Baba na ang mabuting pagkilos at pagtulong sa mga tao ay mas mahalaga kaysa sa pag-upo at simpleng pagpuri sa Diyos. Ang lahat ng mga tagasunod ay dapat kumilos nang may pagmamahal, pag-aalaga, at walang pag-iimbot at italaga ang kanilang sarili sa pagtulong sa mga tao. Matindi ang paghimok ni Sai Baba sa pagtulong sa mga walang magawa at nangangailangan sa buong mundo. Karamihan ay nai-concentrate niya ang kanyang trabaho sa India ngunit naglakbay siya sa Africa upang gumawa ng trabaho. Binuksan niya ang mga paaralan, ospital, at tumulong upang maihatid ang pagkain at tubig sa mga nangangailangan sa India. Natapos din niya ang maraming iba pang mga gawa at maraming mga proyekto sa pamayanan para sa India sa edukasyon, kalusugan, at pagtuturo sa mga tao ng Sai Baba na relihiyon. Mayroon din siyang isang ashram, isang komplikadong para sa pagtataguyod ng mga relihiyosong pag-aaral at edukasyon. Hindi siya naniniwala na makakuha ng merito o papuri para sa kanyang trabaho. Ang kanyang malalaking layunin ay upang lumikha ng isang espiritwal na pagbabago sa bawat tao sa buong mundo upang maniwala sa Diyos. Nais niyang bumuo ng isang pamayanan sa buong mundo batay sa kapayapaan at pagmamahal kung saan ang mga tao ay tumutulong sa bawat isa sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang Diyos ang magiging tao na nagbubuklod sa lahat ng mga tao sa mundo sa isang "pamilya." (Robinson, 1976: 138) Ngayon, lahat ng mga sentro sa 137 mga bansa ay nagtatrabaho upang itaguyod ang relihiyon at gumawa ng mabubuting gawa.

Himala ni Sai Baba

Sapagkat sinasabing Sai Baba na siya ay isang muling pagkakatawang-tao, maaari rin niyang gawin ang ilang mga pag-uugali upang patunayan ang kanyang pagka-diyos. Maaari niyang itaas ang mga patay, gumawa ng mga gintong bagay mula sa kanyang kamay, mabawi mula sa mga seryosong sakit at lason na kagat, at pagalingin ang lubhang masamang tao. Ang mga relihiyosong saksi ay nag-aangkin ng iba pang mga tiyak na mga pagkakataon tulad ng kanya-convert ang tubig sa langis, natutulog sa isang plank na hawak ng mga thread na nakabitin sa kisame, at ginagawang maayos ang mga barya sa pamamagitan ng simpleng pagsasalita. Sinasabi ng Sai Baba na ang kaluluwa ng orihinal na Sai Baba ay tinutulungan siyang magsagawa ng mga gawaing ito; ang mga ideya at pakikibaka ay palaging bahagi ng orihinal na tradisyon ng Hindi. (Narasimhaswamiji, 1966: 48)

Konklusyon

Samakatuwid, ang pangkat ni Sai Baba ay hindi lamang isang sekta ng relihiyon ngunit nakikinabang sila sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga gawaing kawanggawa. Ito ay isang papalabas at pagbabahagi ng sekta batay sa debosyon, paniniwala, at pag-ibig. Ang kanilang pag-aalay sa Diyos ay nag-uudyok sa kanila na maglingkod. Tulad ng sinabi ni Sathya Sai Baba, "iisa lamang ang relihiyon, ang relihiyon ng pag-ibig. Mayroon lamang isang wika, ang wika ng puso. Mayroon lamang isang lahi, ang lahi ng sangkatauhan. Iisa lamang ang Diyos, at Siya ay nasa lahat ng dako. ”

Contemporary Issues

Mayroong maraming mga ulat na nagsasaad na ang pag-angkin ni Sai Baba na magagawang magsagawa ng mahiwagang trick ay maling. Ang mga Komite para sa Imbestigasyon ng Mga Claim ng Paranormal ay nai-video ang kanyang mga pagganap na napagpasyahan na ang mga ito ay simpleng mahika.

Biblyograpya

Hardgrove, Anne. 1994. "Ang Buhay at Mga Turo ng Sai Baba o Shirdi." Ang Journal of Asian Studies. Nobyembre p. 1306.

Kamath, MV, at VB Kher. 1991. Sai Baba ng Shirdi: isang Natatanging Santo. Bombay: Jaico Publishing House.

Kirkland, R. 1997. "Mga Relihiyon ng India sa pagsasanay." Journal ng American Academy of Religion. 65 pp. 230-234.

Melton, J. Gordon. 1996. Encyclopedia of American Religions. Detroit: Gale. p. 868.

Murphet, Howard. 1978. Sai Baba Avatar. India: Macmillan Company of India Limited.

Myers, Helen. 1994. "Singing with Sai Baba: The Politics of Revitalization in Trinidad." Amerikanong Ethnologist. Nobyembre p. 1099.

Narasimhaswamiji, HH 1966. Mga Karanasan ng Mga deboto kay Sri Sai Baba. Mylapore: Lahat ng India Sai Samaj.

Rigopoulos, Antonio. 1993. Ang Buhay at Mga Turo ni Sai Baba ng Shirdi. New York: State University of New York.

Ruhela, SP, at Duane Robinson. 1976. Sai Baba at ang kanyang Mensahe. Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay:

14849 Lull Street

Van Nuys, California 91405

Nilikha ni Flora Ng
Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
Fall Term, 1997
University ng Virginia
Huling binago: 07 / 24 / 01

 

 

 

 

 

 

 

 

magbahagi
Nai-update: - 6:04 pm

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander