Ramakrishna Order

magbahagi

Ramakrishna Order ng Vedanta Society

Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

Petsa ng Kapanganakan: 1863

Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

Sagrado o Kagalang-galang na Mga Texto: Ang Vedanta Society ay may maraming mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga librong ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishad. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng paniniwala ng Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang maituring na pinaka sagrado. Ang Vedanta Society ay sumusunod sa mga paniniwala ng Hinduism ngunit lampas dito upang saklawin ang lahat ng mga relihiyon. Nagsisikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng mga relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Malaman ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang libro. Inilalarawan ng isang ito ang yoga nang malalim. Ang Crest Jewel ng Diskriminasyon ng Shankara ay isang klasiko sa kaalaman bilang landas patungo sa Diyos. Sa wakas, ang Pag-alam sa Sarili ay paliwanag ni Shankara tungkol sa likas na katangian ng sarili.

Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

kasaysayan

Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay makukuha lamang sa pamamagitan ng unang pag-unawa ng isang kaalaman sa buhay ni Sri Ramakrishna. Si Sri Ramakrishna ay hindi nag-angkin na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o nakakita ng isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng mga relihiyon. Ang ikalabinsiyam na siglo ay isang panahon kung kailan ang mga pundasyong panrelihiyon ay patuloy na inalog ng mga puwersang pandaigdigan tulad ng materyalismo at pag-aalinlangan. Si Ramakrishna ay hindi nakakita ng isang kilusang panrelihiyon, ngunit ang kanyang mga paniniwala at paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na lilikha ng iba.

Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

Sa murang edad na siyam na taon, nawala ni Ramakrishna ang kanyang ama at ito ay nagpasigla ng higit pang mga proseso ng pag-iisip at napalapit siya sa kanyang ina. Ang pinaka-nakakapagpabago ng buhay na kaganapan gayunpaman ay noong siya ay pari sa isang templo na sumamba kay Kali, ang Banal na Ina o babaeng pagpapakita ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa mga Hinduismo ang mga tagasunod ay may pagpipilian sa pagitan ng kung aling mga uri ng diyos ang nais nilang sumamba.) Sa puntong ito sinimulang tingnan ni Ramakrishna ang Diyos bilang "Walang Hanggang Ina". 1 Nakita niya ang Walang Hanggang Ina na nais na ibigay sa lahat ang Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagtalikod natin sa ating materyalistikong kapaligiran.

Sa puntong ito hinangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagtalikod sa mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawin Siyang makita sa kanya. Nang magawa niya sa wakas, labis na ikinagulat ni Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya ng aming lahat. Pinatunayan nito kay Ramakrishna na ang isang partikular na pagkakaugnay sa relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng mga relihiyon ay may magkatulad na mga layunin na magkakaiba-iba lamang ng mga paraan ng pagpunta doon. Gamit ang mga pamamaraan at ritwal ng Hindu na lumaki siya, ginawang layunin niya sa buhay na patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naintindihan kung ano ang kanyang pinagdadaanan at napagpasyahan na siya ay nababaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon si Ramakrishna at tiningnan ang babaeng ito (tulad ng pagtingin niya sa lahat ng mga kababaihan) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Ang nais lang niya ay maging alagad niya habang siya ay patuloy na naging instrumento ng Diyos.

Ang kadahilanang si Ramakrishna mismo ay hindi ang nagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro ng Lipunan, ay dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa hindi paghanap ng mga tagasunod. Naniniwala siya "na ang mga bubuyog ay nagmumula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay namumulaklak na." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay si Swami Vivekananda. Nang maglaon siya ay naging pinuno ng isang pangkat na inialay ang kanilang buhay upang mapagtanto ang Katotohanan at maglingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon na Vedanta sa US sa Parliamento ng mga Relihiyon sa Daigdig sa Chicago noong 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki ang Vedanta sa Amerika. "Noong 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na alagad, ang Ramakrishna Order at Mission ng India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na makahanap ng Order ay pareho sa mga nagpatuloy na gawin si Sri Ramakrishna na manabik nang higit na kaalaman sa Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at partikular ang Ramakrishna Order ay pinakamahusay na naibuo sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 3:

Ang Kristiyano ay hindi dapat maging isang Hindu o isang Budista, o isang Hindu o isang Budismo upang maging isang Kristiyano. Ngunit ang bawat isa ay dapat na maiugnay ang diwa ng iba pa at panatilihin ang kanyang sariling pagkatao at lumago alinsunod sa kanyang sariling batas ng paglago. Inaasahan kong sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'away,' 'paglagom' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'hindi pagkakasundo.'

paniniwala

Si Sri Ramakrishna ay iginagalang bilang isa sa pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, Ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na ipinakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ang mahalagang pagsasaayos ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "kanya ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at the Divinity of the Soul." Ang tapat na mga alagad ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkreto ng kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala na ito ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga sapagkat ang paglago ng espiritu ay sinasabing nagmula sa loob kaysa sa mula sa mga banal na kasulatan o teksto. Si Sri Ramakrishna ay naniniwala din sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

Ang una sa mga ito, simbolo 8., ay mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishad, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang nag-iisang pinaka sagradong salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Absolute Realty o Brahman na maaaring, at isinalin bilang "Diyos."

Bakit napakahalaga ng simbolong ito? Mayroong dalawang kadahilanan. Una sa lahat ang salitang binigkas ng Hindus ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa alpabetong Sanskrit ang tatlong tunog na ito ay binubuo ng lahat ng mga tunog na nagagawa ng tao. Samakatuwid ang Om ay kumakatawan sa Brahman o banal at nasa lahat ng aspeto ng Diyos. Ito ay ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para kay Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa form nito kapag binigkas. Sa isang abstract na paraan, pinaniniwalaan na LAHAT ng sinasalitang tunog ay walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinasabing kumakatawan sa Brahman. Sa gayon ang Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman na maaaring makuha ng isa. Dahil ito ang pinaka sagradong salita madalas na ito ang kapalit ng isang mantra para sa pagninilay.

Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

Ang pangalawa sa mga landas na ito, ang Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Pinaniniwalaan sa lipunan na ang damdamin ng pag-ibig ang pinakamalakas sa lahat. Sa gayon si Bhakti ay kumukuha ng damdaming ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang tagalikha. Sinasabing ang deboto ay maaaring mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang pamamaraan. 14 Ang Shanta ang unang paraan at nangangahulugang isang kalmado ang pananaw. Ang Dasa ay ang pangalawa na isinalin bilang "pag-uugali ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at kanyang panginoon. Si Sakha ay ang "saloobin ng pagkakaibigan." Ang Vatsalya ay ang pag-uugali ng isang magulang kung saan ang deboto ay tumitingin sa Diyos bilang kanyang anak. Si Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugang pag-uugali ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang kasintahan. Lahat ng pag-ibig ay dapat maging walang pag-iimbot, walang takot, at walang laban.

Ang Karma yoga ay ang pangatlong uri ng yoga. Ito ay literal na isinalin bilang "landas ng pagkilos." 15 Ang motibo ay napakahalaga sa karma yoga. Ang motibo ay hindi maiiwasan, gayunpaman; hindi ito dapat sa anyo ng anumang materyalistiko.

Ang pang-apat na landas ay ang Raja yoga, o "ang royal path." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari gamit ang form na ito ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na maglalagay ng mga katanungan sa deboto na magpapahintulot sa kanya na matukoy kung ang kanyang kalikasan ay banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isang tao ay nakatuon ang enerhiya sa isang nakapirming point, o object, upang masira ang sarili mula sa pagkakabit.

Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

Ang pangatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Pangkalahatang Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga Kanluranin. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang solong pagkatao, na maaaring lalaki, babae, o walang kasarian. "Ang Banal na Ina." Ang 18 ay ang sagisag ng walang katapusang pag-ibig at Heavenly Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Pagninilay, Ina, p.1) Ang uri ng ina na ito ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at makapangyarihang pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa pananaw sa kanluranin tungkol sa Diyos ay hindi lamang tinitingnan ng mga Hindus ang Diyos bilang tagalikha ng lahat, ngunit tinitingnan din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na nilikha Niya / Nito. Ang Tatlong Diyos, mga kaluluwa ng tao, at kalikasan ay tiningnan bilang intrinsikong naiugnay ng Banal na Ina. Tiningnan siya bilang pandikit na magkakasama sa mundong ito.

Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektuwal na pamamaraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos? Itinuro ng Veda ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang Yoga ay maaaring tinukoy bilang mga paraan sa "pagsasama ng indibidwal na kaluluwa na may Kataas-taasang Kaluluwa o ang Oversoul." 19

Upang maihanda nang maayos ang sarili sa yoga, dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapalinis sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang mapanatili ang isipan sa isang pag-iisip ng isang ideal na espiritu nang walang pahinga, tulad ng langis na ibinuhos mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa sa isang tuluy-tuloy na daloy." 20 Ang pagmumuni-muni ay nagpapakalma sa isipan upang makapag-lampas tayo sa ibabaw at maghukay ng malalim sa ating kamalayan kung saan nakulong ang ating banal. Matapos ang isip ay kalmado ang isang tao ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagyeyelo sa oras.

Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang alagad ni Sri Ramakrishna, ay naglalahad ng mga paraan kung saan maaaring tangkain ng isang tao na mapabilis ang pagkamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng wastong pustura o asana. Ang tindig ng isang tao ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay dapat na patayo at tuwid. Kasama sa pustura ang wastong paghinga, tahimik na papasok at palabas sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isang tao ay natural na gumagala sa una, kaya't hayaan mo ito. Pagkatapos ng ilang minuto ng paggala, dapat magsimula ang isa sa pagtuon.

Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

Panghuli na ipinapayong magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo sa lahat hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, isang magkakahiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog, walang pinahihintulutang galit, at kung saan dapat malinis ang isa ay isang mungkahi ng maraming Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katotohanan ang mga Swamis na ito ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin kasama ng pamumuhay sa mundong ito, ngunit hindi dapat payagan ang isang makamundong bagay na maging bahagi ng sarili. Ang pagkilala sa Diyos, o Paliwanag, ay maaaring makamit sa buhay na ito. Inaasahan ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong buong lipunan.

Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

Tulad ng iba't ibang daluyan
Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
Sa iba't ibang lugar
Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
Buktot o tuwid
Lahat ay humantong sa iyo. 22

Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

Ang Swami Vivekananda ay nagpapahiwatig ng parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sekta, sekreto, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay matagal nang nagmamay-ari sa magandang lupa. Puno nila ng karahasan ang mundo, binasa ito ng madalas ng dugo ng tao, nawasak ang mga sibilisasyon at pinadala ang buong mga bansa sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi dahil sa mga kakila-kilabot na demonyong ito, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At inaasahan kong ang kampanilya na umabot kaninang umaga… ay maaaring maging dahilan ng kamatayan ng lahat ng panatismo, ng lahat ng mga paguusig gamit ang tabak o sa panulat, at ng lahat ng hindi magagandang pakiramdam sa pagitan ng mga taong patungo sa iisang layunin. " 23 Sa gayon maaaring mahihinuha mula sa quote na ito na ang hindi pagpaparaan para sa ibang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit nakikita rin bilang mapanirang.

Biblyograpya

Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

Mga Pananaw sa Ramakrishna - Tradisyon ng Vivekananda Vedanta. 1991. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, Ang Dakilang Guro." 20 Enero 1997: 47.

Mga sanggunian

 • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
 • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
 • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
 • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
 • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
 • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
 • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
 • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Landas ng pag-ibig." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Landas ng pagkilos." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Ang maharlikang landas." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
 • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ra

  Ramakrishna Order ng Vedanta Society

  Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

  Petsa ng Kapanganakan: 1863

  Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

  Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

  Sagrado o Kagalang-galang na Mga Texto: Ang Vedanta Society ay may maraming mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga librong ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishad. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng paniniwala ng Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang maituring na pinaka sagrado. Ang Vedanta Society ay sumusunod sa mga paniniwala ng Hinduism ngunit lampas dito upang saklawin ang lahat ng mga relihiyon. Nagsisikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng mga relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Malaman ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang libro. Inilalarawan ng isang ito ang yoga nang malalim. Ang Crest Jewel ng Diskriminasyon ng Shankara ay isang klasiko sa kaalaman bilang landas patungo sa Diyos. Sa wakas, ang Pag-alam sa Sarili ay paliwanag ni Shankara tungkol sa likas na katangian ng sarili.

  Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

  kasaysayan

  Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay makukuha lamang sa pamamagitan ng unang pag-unawa ng isang kaalaman sa buhay ni Sri Ramakrishna. Si Sri Ramakrishna ay hindi nag-angkin na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o nakakita ng isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng mga relihiyon. Ang ikalabinsiyam na siglo ay isang panahon kung kailan ang mga pundasyong panrelihiyon ay patuloy na inalog ng mga puwersang pandaigdigan tulad ng materyalismo at pag-aalinlangan. Si Ramakrishna ay hindi nakakita ng isang kilusang panrelihiyon, ngunit ang kanyang mga paniniwala at paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na lilikha ng iba.

  Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

  Sa murang edad na siyam na taon, nawala ni Ramakrishna ang kanyang ama at ito ay nagpasigla ng higit pang mga proseso ng pag-iisip at napalapit siya sa kanyang ina. Ang pinaka-nakakapagpabago ng buhay na kaganapan gayunpaman ay noong siya ay pari sa isang templo na sumamba kay Kali, ang Banal na Ina o babaeng pagpapakita ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa mga Hinduismo ang mga tagasunod ay may pagpipilian sa pagitan ng kung aling mga uri ng diyos ang nais nilang sumamba.) Sa puntong ito sinimulang tingnan ni Ramakrishna ang Diyos bilang "Walang Hanggang Ina". 1 Nakita niya ang Walang Hanggang Ina na nais na ibigay sa lahat ang Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagtalikod natin sa ating materyalistikong kapaligiran.

  Sa puntong ito hinangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagtalikod sa mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawin Siyang makita sa kanya. Nang magawa niya sa wakas, labis na ikinagulat ni Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya ng aming lahat. Pinatunayan nito kay Ramakrishna na ang isang partikular na pagkakaugnay sa relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng mga relihiyon ay may magkatulad na mga layunin na magkakaiba-iba lamang ng mga paraan ng pagpunta doon. Gamit ang mga pamamaraan at ritwal ng Hindu na lumaki siya, ginawang layunin niya sa buhay na patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

  Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naintindihan kung ano ang kanyang pinagdadaanan at napagpasyahan na siya ay nababaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon si Ramakrishna at tiningnan ang babaeng ito (tulad ng pagtingin niya sa lahat ng mga kababaihan) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Ang nais lang niya ay maging alagad niya habang siya ay patuloy na naging instrumento ng Diyos.

  Ang kadahilanang si Ramakrishna mismo ay hindi ang nagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro ng Lipunan, ay dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa hindi paghanap ng mga tagasunod. Naniniwala siya "na ang mga bubuyog ay nagmumula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay namumulaklak na." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay si Swami Vivekananda. Nang maglaon siya ay naging pinuno ng isang pangkat na inialay ang kanilang buhay upang mapagtanto ang Katotohanan at maglingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon na Vedanta sa US sa Parliamento ng mga Relihiyon sa Daigdig sa Chicago noong 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki ang Vedanta sa Amerika. "Noong 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na alagad, ang Ramakrishna Order at Mission ng India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na makahanap ng Order ay pareho sa mga nagpatuloy na gawin si Sri Ramakrishna na manabik nang higit na kaalaman sa Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at partikular ang Ramakrishna Order ay pinakamahusay na naibuo sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 3:

  Ang Kristiyano ay hindi dapat maging isang Hindu o isang Budista, o isang Hindu o isang Budismo upang maging isang Kristiyano. Ngunit ang bawat isa ay dapat na maiugnay ang diwa ng iba pa at panatilihin ang kanyang sariling pagkatao at lumago alinsunod sa kanyang sariling batas ng paglago. Inaasahan kong sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'away,' 'paglagom' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'hindi pagkakasundo.'

  paniniwala

  Si Sri Ramakrishna ay iginagalang bilang isa sa pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, Ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na ipinakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ang mahalagang pagsasaayos ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "kanya ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at the Divinity of the Soul." Ang tapat na mga alagad ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkreto ng kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala na ito ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga sapagkat ang paglago ng espiritu ay sinasabing nagmula sa loob kaysa sa mula sa mga banal na kasulatan o teksto. Si Sri Ramakrishna ay naniniwala din sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

  Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

  Ang una sa mga ito, simbolo 8., ay mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishad, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang nag-iisang pinaka sagradong salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Absolute Realty o Brahman na maaaring, at isinalin bilang "Diyos."

  Bakit napakahalaga ng simbolong ito? Mayroong dalawang kadahilanan. Una sa lahat ang salitang binigkas ng Hindus ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa alpabetong Sanskrit ang tatlong tunog na ito ay binubuo ng lahat ng mga tunog na nagagawa ng tao. Samakatuwid ang Om ay kumakatawan sa Brahman o banal at nasa lahat ng aspeto ng Diyos. Ito ay ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para kay Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa form nito kapag binigkas. Sa isang abstract na paraan, pinaniniwalaan na LAHAT ng sinasalitang tunog ay walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinasabing kumakatawan sa Brahman. Sa gayon ang Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman na maaaring makuha ng isa. Dahil ito ang pinaka sagradong salita madalas na ito ang kapalit ng isang mantra para sa pagninilay.

  Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

  Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

  Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

  Ang pangalawa sa mga landas na ito, ang Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Pinaniniwalaan sa lipunan na ang damdamin ng pag-ibig ang pinakamalakas sa lahat. Sa gayon si Bhakti ay kumukuha ng damdaming ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang tagalikha. Sinasabing ang deboto ay maaaring mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang pamamaraan. 14 Ang Shanta ang unang paraan at nangangahulugang isang kalmado ang pananaw. Ang Dasa ay ang pangalawa na isinalin bilang "pag-uugali ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at kanyang panginoon. Si Sakha ay ang "saloobin ng pagkakaibigan." Ang Vatsalya ay ang pag-uugali ng isang magulang kung saan ang deboto ay tumitingin sa Diyos bilang kanyang anak. Si Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugang pag-uugali ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang kasintahan. Lahat ng pag-ibig ay dapat maging walang pag-iimbot, walang takot, at walang laban.

  Ang Karma yoga ay ang pangatlong uri ng yoga. Ito ay literal na isinalin bilang "landas ng pagkilos." 15 Ang motibo ay napakahalaga sa karma yoga. Ang motibo ay hindi maiiwasan, gayunpaman; hindi ito dapat sa anyo ng anumang materyalistiko.

  Ang pang-apat na landas ay ang Raja yoga, o "ang royal path." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari gamit ang form na ito ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na maglalagay ng mga katanungan sa deboto na magpapahintulot sa kanya na matukoy kung ang kanyang kalikasan ay banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isang tao ay nakatuon ang enerhiya sa isang nakapirming point, o object, upang masira ang sarili mula sa pagkakabit.

  Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

  Ang pangatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Pangkalahatang Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga Kanluranin. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang solong pagkatao, na maaaring lalaki, babae, o walang kasarian. "Ang Banal na Ina." Ang 18 ay ang sagisag ng walang katapusang pag-ibig at Heavenly Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Pagninilay, Ina, p.1) Ang uri ng ina na ito ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at makapangyarihang pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa pananaw sa kanluranin tungkol sa Diyos ay hindi lamang tinitingnan ng mga Hindus ang Diyos bilang tagalikha ng lahat, ngunit tinitingnan din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na nilikha Niya / Nito. Ang Tatlong Diyos, mga kaluluwa ng tao, at kalikasan ay tiningnan bilang intrinsikong naiugnay ng Banal na Ina. Tiningnan siya bilang pandikit na magkakasama sa mundong ito.

  Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

  Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

  Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektuwal na pamamaraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos? Itinuro ng Veda ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang Yoga ay maaaring tinukoy bilang mga paraan sa "pagsasama ng indibidwal na kaluluwa na may Kataas-taasang Kaluluwa o ang Oversoul." 19

  Upang maihanda nang maayos ang sarili sa yoga, dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapalinis sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang mapanatili ang isipan sa isang pag-iisip ng isang ideal na espiritu nang walang pahinga, tulad ng langis na ibinuhos mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa sa isang tuluy-tuloy na daloy." 20 Ang pagmumuni-muni ay nagpapakalma sa isipan upang makapag-lampas tayo sa ibabaw at maghukay ng malalim sa ating kamalayan kung saan nakulong ang ating banal. Matapos ang isip ay kalmado ang isang tao ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagyeyelo sa oras.

  Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang alagad ni Sri Ramakrishna, ay naglalahad ng mga paraan kung saan maaaring tangkain ng isang tao na mapabilis ang pagkamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

  Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

  Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng wastong pustura o asana. Ang tindig ng isang tao ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay dapat na patayo at tuwid. Kasama sa pustura ang wastong paghinga, tahimik na papasok at palabas sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isang tao ay natural na gumagala sa una, kaya't hayaan mo ito. Pagkatapos ng ilang minuto ng paggala, dapat magsimula ang isa sa pagtuon.

  Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

  Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

  Panghuli na ipinapayong magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo sa lahat hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, isang magkakahiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog, walang pinahihintulutang galit, at kung saan dapat malinis ang isa ay isang mungkahi ng maraming Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katotohanan ang mga Swamis na ito ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin kasama ng pamumuhay sa mundong ito, ngunit hindi dapat payagan ang isang makamundong bagay na maging bahagi ng sarili. Ang pagkilala sa Diyos, o Paliwanag, ay maaaring makamit sa buhay na ito. Inaasahan ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong buong lipunan.

  Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

  Tulad ng iba't ibang daluyan
  Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
  Sa iba't ibang lugar
  Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
  Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
  Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
  Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
  Buktot o tuwid
  Lahat ay humantong sa iyo. 22

  Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

  Ang Swami Vivekananda ay nagpapahiwatig ng parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sekta, sekreto, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay matagal nang nagmamay-ari sa magandang lupa. Puno nila ng karahasan ang mundo, binasa ito ng madalas ng dugo ng tao, nawasak ang mga sibilisasyon at pinadala ang buong mga bansa sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi dahil sa mga kakila-kilabot na demonyong ito, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At inaasahan kong ang kampanilya na umabot kaninang umaga… ay maaaring maging dahilan ng kamatayan ng lahat ng panatismo, ng lahat ng mga paguusig gamit ang tabak o sa panulat, at ng lahat ng hindi magagandang pakiramdam sa pagitan ng mga taong patungo sa iisang layunin. " 23 Sa gayon maaaring mahihinuha mula sa quote na ito na ang hindi pagpaparaan para sa ibang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit nakikita rin bilang mapanirang.

  Biblyograpya

  Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

  Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

  Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

  Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

  Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

  Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

  Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

  Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

  Mga Pananaw sa Ramakrishna - Tradisyon ng Vivekananda Vedanta. 1991. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

  Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

  Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

  Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

  Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

  Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

  Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

  Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, Ang Dakilang Guro." 20 Enero 1997: 47.

  Mga sanggunian

  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
  • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Landas ng pag-ibig." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Landas ng pagkilos." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Ang maharlikang landas." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
  • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)

  Ramakrishna Order ng Vedanta Society

  Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

  Petsa ng Kapanganakan: 1863

  Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

  Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

  Sagrado o Kagalang-galang na Mga Texto: Ang Vedanta Society ay may maraming mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga librong ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishad. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng paniniwala ng Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang maituring na pinaka sagrado. Ang Vedanta Society ay sumusunod sa mga paniniwala ng Hinduism ngunit lampas dito upang saklawin ang lahat ng mga relihiyon. Nagsisikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng mga relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Malaman ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang libro. Inilalarawan ng isang ito ang yoga nang malalim. Ang Crest Jewel ng Diskriminasyon ng Shankara ay isang klasiko sa kaalaman bilang landas patungo sa Diyos. Sa wakas, ang Pag-alam sa Sarili ay paliwanag ni Shankara tungkol sa likas na katangian ng sarili.

  Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

  kasaysayan

  Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay makukuha lamang sa pamamagitan ng unang pag-unawa ng isang kaalaman sa buhay ni Sri Ramakrishna. Si Sri Ramakrishna ay hindi nag-angkin na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o nakakita ng isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng mga relihiyon. Ang ikalabinsiyam na siglo ay isang panahon kung kailan ang mga pundasyong panrelihiyon ay patuloy na inalog ng mga puwersang pandaigdigan tulad ng materyalismo at pag-aalinlangan. Si Ramakrishna ay hindi nakakita ng isang kilusang panrelihiyon, ngunit ang kanyang mga paniniwala at paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na lilikha ng iba.

  Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

  Sa murang edad na siyam na taon, nawala ni Ramakrishna ang kanyang ama at ito ay nagpasigla ng higit pang mga proseso ng pag-iisip at napalapit siya sa kanyang ina. Ang pinaka-nakakapagpabago ng buhay na kaganapan gayunpaman ay noong siya ay pari sa isang templo na sumamba kay Kali, ang Banal na Ina o babaeng pagpapakita ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa mga Hinduismo ang mga tagasunod ay may pagpipilian sa pagitan ng kung aling mga uri ng diyos ang nais nilang sumamba.) Sa puntong ito sinimulang tingnan ni Ramakrishna ang Diyos bilang "Walang Hanggang Ina". 1 Nakita niya ang Walang Hanggang Ina na nais na ibigay sa lahat ang Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagtalikod natin sa ating materyalistikong kapaligiran.

  Sa puntong ito hinangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi sa pagtalikod sa mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawin Siyang makita sa kanya. Nang magawa niya sa wakas, labis na ikinagulat ni Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya ng aming lahat. Pinatunayan nito kay Ramakrishna na ang isang partikular na pagkakaugnay sa relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng mga relihiyon ay may magkatulad na mga layunin na magkakaiba-iba lamang ng mga paraan ng pagpunta doon. Gamit ang mga pamamaraan at ritwal ng Hindu na lumaki siya, ginawang layunin niya sa buhay na patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

  Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naintindihan kung ano ang kanyang pinagdadaanan at napagpasyahan na siya ay nababaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon si Ramakrishna at tiningnan ang babaeng ito (tulad ng pagtingin niya sa lahat ng mga kababaihan) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Ang nais lang niya ay maging alagad niya habang siya ay patuloy na naging instrumento ng Diyos.

  Ang kadahilanang si Ramakrishna mismo ay hindi ang nagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro ng Lipunan, ay dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa hindi paghanap ng mga tagasunod. Naniniwala siya "na ang mga bubuyog ay nagmumula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay namumulaklak na." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay si Swami Vivekananda. Nang maglaon siya ay naging pinuno ng isang pangkat na inialay ang kanilang buhay upang mapagtanto ang Katotohanan at maglingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon na Vedanta sa US sa Parliamento ng mga Relihiyon sa Daigdig sa Chicago noong 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki ang Vedanta sa Amerika. "Noong 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na alagad, ang Ramakrishna Order at Mission ng India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na makahanap ng Order ay pareho sa mga nagpatuloy na gawin si Sri Ramakrishna na manabik nang higit na kaalaman sa Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at partikular ang Ramakrishna Order ay pinakamahusay na naibuo sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 3:

  Ang Kristiyano ay hindi dapat maging isang Hindu o isang Budista, o isang Hindu o isang Budismo upang maging isang Kristiyano. Ngunit ang bawat isa ay dapat na maiugnay ang diwa ng iba pa at panatilihin ang kanyang sariling pagkatao at lumago alinsunod sa kanyang sariling batas ng paglago. Inaasahan kong sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'away,' 'paglagom' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'hindi pagkakasundo.'

  paniniwala

  Si Sri Ramakrishna ay iginagalang bilang isa sa pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, Ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na ipinakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ang mahalagang pagsasaayos ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "kanya ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at the Divinity of the Soul." Ang tapat na mga alagad ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkreto ng kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala na ito ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga sapagkat ang paglago ng espiritu ay sinasabing nagmula sa loob kaysa sa mula sa mga banal na kasulatan o teksto. Si Sri Ramakrishna ay naniniwala din sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

  Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

  Ang una sa mga ito, simbolo 8., ay mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishad, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang nag-iisang pinaka sagradong salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Absolute Realty o Brahman na maaaring, at isinalin bilang "Diyos."

  Bakit napakahalaga ng simbolong ito? Mayroong dalawang kadahilanan. Una sa lahat ang salitang binigkas ng Hindus ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa alpabetong Sanskrit ang tatlong tunog na ito ay binubuo ng lahat ng mga tunog na nagagawa ng tao. Samakatuwid ang Om ay kumakatawan sa Brahman o banal at nasa lahat ng aspeto ng Diyos. Ito ay ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para kay Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa form nito kapag binigkas. Sa isang abstract na paraan, pinaniniwalaan na LAHAT ng sinasalitang tunog ay walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinasabing kumakatawan sa Brahman. Sa gayon ang Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman na maaaring makuha ng isa. Dahil ito ang pinaka sagradong salita madalas na ito ang kapalit ng isang mantra para sa pagninilay.

  Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

  Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

  Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

  Ang pangalawa sa mga landas na ito, ang Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Pinaniniwalaan sa lipunan na ang damdamin ng pag-ibig ang pinakamalakas sa lahat. Sa gayon si Bhakti ay kumukuha ng damdaming ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang tagalikha. Sinasabing ang deboto ay maaaring mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang pamamaraan. 14 Ang Shanta ang unang paraan at nangangahulugang isang kalmado ang pananaw. Ang Dasa ay ang pangalawa na isinalin bilang "pag-uugali ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at kanyang panginoon. Si Sakha ay ang "saloobin ng pagkakaibigan." Ang Vatsalya ay ang pag-uugali ng isang magulang kung saan ang deboto ay tumitingin sa Diyos bilang kanyang anak. Si Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugang pag-uugali ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang kasintahan. Lahat ng pag-ibig ay dapat maging walang pag-iimbot, walang takot, at walang laban.

  Ang Karma yoga ay ang pangatlong uri ng yoga. Ito ay literal na isinalin bilang "landas ng pagkilos." 15 Ang motibo ay napakahalaga sa karma yoga. Ang motibo ay hindi maiiwasan, gayunpaman; hindi ito dapat sa anyo ng anumang materyalistiko.

  Ang pang-apat na landas ay ang Raja yoga, o "ang royal path." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari gamit ang form na ito ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na maglalagay ng mga katanungan sa deboto na magpapahintulot sa kanya na matukoy kung ang kanyang kalikasan ay banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isang tao ay nakatuon ang enerhiya sa isang nakapirming point, o object, upang masira ang sarili mula sa pagkakabit.

  Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

  Ang pangatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Pangkalahatang Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga Kanluranin. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang solong pagkatao, na maaaring lalaki, babae, o walang kasarian. "Ang Banal na Ina." Ang 18 ay ang sagisag ng walang katapusang pag-ibig at Heavenly Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Pagninilay, Ina, p.1) Ang uri ng ina na ito ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at makapangyarihang pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa pananaw sa kanluranin tungkol sa Diyos ay hindi lamang tinitingnan ng mga Hindus ang Diyos bilang tagalikha ng lahat, ngunit tinitingnan din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na nilikha Niya / Nito. Ang Tatlong Diyos, mga kaluluwa ng tao, at kalikasan ay tiningnan bilang intrinsikong naiugnay ng Banal na Ina. Tiningnan siya bilang pandikit na magkakasama sa mundong ito.

  Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

  Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

  Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektuwal na pamamaraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos? Itinuro ng Veda ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang Yoga ay maaaring tinukoy bilang mga paraan sa "pagsasama ng indibidwal na kaluluwa na may Kataas-taasang Kaluluwa o ang Oversoul." 19

  Upang maihanda nang maayos ang sarili sa yoga, dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapalinis sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang mapanatili ang isipan sa isang pag-iisip ng isang ideal na espiritu nang walang pahinga, tulad ng langis na ibinuhos mula sa isang sisidlan patungo sa isa pa sa isang tuluy-tuloy na daloy." 20 Ang pagmumuni-muni ay nagpapakalma sa isipan upang makapag-lampas tayo sa ibabaw at maghukay ng malalim sa ating kamalayan kung saan nakulong ang ating banal. Matapos ang isip ay kalmado ang isang tao ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagyeyelo sa oras.

  Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang alagad ni Sri Ramakrishna, ay naglalahad ng mga paraan kung saan maaaring tangkain ng isang tao na mapabilis ang pagkamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

  Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

  Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng wastong pustura o asana. Ang tindig ng isang tao ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay dapat na patayo at tuwid. Kasama sa pustura ang wastong paghinga, tahimik na papasok at palabas sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isang tao ay natural na gumagala sa una, kaya't hayaan mo ito. Pagkatapos ng ilang minuto ng paggala, dapat magsimula ang isa sa pagtuon.

  Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

  Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

  Panghuli na ipinapayong magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo sa lahat hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, isang magkakahiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog, walang pinahihintulutang galit, at kung saan dapat malinis ang isa ay isang mungkahi ng maraming Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katotohanan ang mga Swamis na ito ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin kasama ng pamumuhay sa mundong ito, ngunit hindi dapat payagan ang isang makamundong bagay na maging bahagi ng sarili. Ang pagkilala sa Diyos, o Paliwanag, ay maaaring makamit sa buhay na ito. Inaasahan ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong buong lipunan.

  Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

  Tulad ng iba't ibang daluyan
  Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
  Sa iba't ibang lugar
  Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
  Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
  Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
  Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
  Buktot o tuwid
  Lahat ay humantong sa iyo. 22

  Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

  Ang Swami Vivekananda ay nagpapahiwatig ng parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sekta, sekreto, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay matagal nang nagmamay-ari sa magandang lupa. Puno nila ng karahasan ang mundo, binasa ito ng madalas ng dugo ng tao, nawasak ang mga sibilisasyon at pinadala ang buong mga bansa sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi dahil sa mga kakila-kilabot na demonyong ito, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At inaasahan kong ang kampanilya na umabot kaninang umaga… ay maaaring maging dahilan ng kamatayan ng lahat ng panatismo, ng lahat ng mga paguusig gamit ang tabak o sa panulat, at ng lahat ng hindi magagandang pakiramdam sa pagitan ng mga taong patungo sa iisang layunin. " 23 Sa gayon maaaring mahihinuha mula sa quote na ito na ang hindi pagpaparaan para sa ibang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit nakikita rin bilang mapanirang.

  Biblyograpya

  Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

  Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

  Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

  Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

  Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

  Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

  Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

  Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

  Mga Pananaw sa Ramakrishna - Tradisyon ng Vivekananda Vedanta. 1991. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

  Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

  Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

  Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Mga Publisher ng Sterling.

  Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

  Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

  Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

  Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, Ang Dakilang Guro." 20 Enero 1997: 47.

  Mga sanggunian

  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
  • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Landas ng pag-ibig." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Landas ng pagkilos." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Ang maharlikang landas." ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
  • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)

  Nilikha ni Anne Oelrich
  Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
  Fall Term, 1998
  University ng Virginia
  Huling na-update: 07 / 23 / 01

   

   

   

magbahagi
Nai-update: - 6:04 pm

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander