Ramakrishna Order

magbahagi

Ramakrishna Order ng Vedanta Society

Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

Petsa ng Kapanganakan: 1863

Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Ang Vedanta Society ay may ilang mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga aklat na ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishads. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng mga paniniwala sa Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng mga paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang ituring na pinaka-banal. Sinusunod ng Vedanta Society ang mga paniniwala ng Hinduismo ngunit napupunta ito upang mapalibutan ang lahat ng relihiyon. Nagsusumikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Alamin ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang aklat. Ang isang ito ay naglalarawan ng yoga sa lalim. Ang Shankara's Crest Jewel of Discrimination ay isang klasikong kaalaman sa landas sa Diyos. Panghuli, ang Kaalaman sa Kaalaman ay ang paliwanag ni Shankara sa kalikasan ng sarili.

Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

kasaysayan

Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng unang pagkuha ng kaalaman ng buhay ni Sri Ramakrishna. Hindi nag-claim si Sri Ramakrishna na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o natagpuan ang isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng relihiyon. Ang ikalabing siyam na siglo ay isang panahon na ang mga relihiyong pundasyon ay patuloy na inalog ng mga makamundong pwersa tulad ng materyalismo at pagdududa. Hindi nakita ni Ramakrishna ang isang relihiyosong kilusan, ngunit ang kanyang mga paniniwala at mga paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na gagawin ng iba.

Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

Sa edad na siyam na taon, natalo ni Ramakrishna ang kanyang ama at pinalakas nito ang higit pang mga proseso ng pag-iisip at pinalapit siya sa kanyang ina. Gayunpaman, ang pinaka-buhay na pagbabago ng kaganapan ay kapag siya ay isang pari sa isang templo na sumamba Kali, ang Banal na Ina o babae paghahayag ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa Hinduism tagasunod ay may isang pagpipilian sa pagitan ng kung anong mga uri ng diyos na nais nilang sumamba.) Sa puntong ito Ramakrishna nagsimulang tingnan ang Diyos bilang ang "Eternal na Ina". 1 Nakita niya ang Eternal na Ina bilang nais upang bigyan ang lahat ng Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagbaling sa ating materyalistikong kapaligiran.

Sa puntong ito, hinahangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi na tinatakwil ang mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawing nakikita Siya. Nang magawa Niya, sa sorpresang Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya namin. Pinatunayan nito sa Ramakrishna na ang isang partikular na relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng relihiyon ay may magkatulad na mga layunin ng iba't ibang paraan ng pagkuha doon. Gamit ang mga paraan ng Hindu at ritwal na binuhay niya, ginawa niya ang kanyang layunin sa buhay upang patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat ng bagay sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naiintindihan kung ano ang nararamdaman niya at nagwakas na siya ay mabaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon at tiningnan ni Ramakrishna ang babaing ito (habang tinitingnan niya ang lahat ng babae) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Lahat ng gusto niya ay maging alagad niya habang patuloy siyang naging instrumento ng Diyos.

Ang dahilan na ang Ramakrishna mismo ay hindi ang tagapagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro sa Kapisanan, ay dahil sa kanyang matatag na paniniwala sa hindi naghahanap ng mga tagasunod. Naniwala siya "na ang mga pukyutan ay nagmula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay ganap na namumulaklak." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay Swami Vivekananda. Nang maglaon ay naging pinuno siya ng isang pangkat na nakatuon sa kanilang buhay upang maunawaan ang Katotohanan at paglilingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon ng Vedanta sa US sa Parliyamento ng mga Relihiyon ng Mundo sa Chicago sa 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa pagiging kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki si Vedanta sa Amerika. "Sa 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na lalaki, ang Ramakrishna Order at Mission of India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." 3 Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na matagpuan ang Order ay katulad ng mga patuloy na gumawa ng Sri Ramakrishna na gustuhin ang higit pang kaalaman ng Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at lalo na sa Ramakrishna Order ay pinakamahusay na summed up sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 4:

Ang Kristiyano ay hindi maging isang Hindu o Buddhist, ni isang Hindu o isang Budista upang maging isang Kristiyano. Subalit dapat tanggapin ng bawat isa ang espiritu ng iba pa ngunit panatilihin ang kanyang sariling pagkakakilanlan at lumago ayon sa kanyang sariling batas ng paglago. Umaasa ako na sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'labanan,' 'asimilasyon' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'pagtatalo.'

paniniwala

Si Sri Ramakrishna ay itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na nagpakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ng mahahalagang pagkakaisa ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "ang kanyang ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at ang Divinity of the Soul. "Ang mga tapat na disipulo ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkretong kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga dahil ang espirituwal na paglago ay sinabi na nagmula sa loob kaysa sa mga kasulatan o mga teksto. Naniniwala rin si Sri Ramakrishna sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

Ang una sa mga ito, simbolo 8., Ay napakahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishads, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang solong pinaka-banal na salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Ganap na Realty o Brahman na maaaring, at, ay isinalin bilang "Diyos."

Bakit mahalaga ang simbolo na ito? May dalawang dahilan. Una sa lahat ang salitang binibigkas ng mga Hindu ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa Sanskrit na alpabeto ang tatlong tunog ay binubuo ang lahat ng mga tunog na maaaring gawin ng tao. Samakatuwid Om ay kumakatawan sa Brahman o diyos at banal na aspeto ng Diyos. Ito ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para sa Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa anyo nito kapag binibigkas. Sa isang abstract na paraan, ito ay naniniwala na ang LAHAT ng binabanggit tunog ay dumating sa walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinabi na kumakatawan sa Brahman. Kaya Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman maaari isa makuha. Sapagkat ito ang pinakasagradong salita na madalas na kapalit ng isang mantra para sa pagmumuni-muni.

Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

Ang ikalawang ng mga landas na ito, Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Ito ay pinaniniwalaan sa Society na ang damdamin ng pagmamahal ay ang pinakamatibay sa lahat. Kaya ang Bhakti ay kumukuha sa damdamin na ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang lumikha. Sinasabi na maaaring mahalin ng deboto ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. 14 Shanta ay ang unang paraan at nangangahulugan ng isang kalmado na pananaw. Ang Dasa ang ikalawang na isinasalin bilang "saloobin ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang panginoon. Si Sakha ang "saloobin ng pagkakaibigan." Si Vatsalya ang saloobin ng magulang kung saan itinuturing ng deboto ang Diyos bilang kanyang anak. Ang Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugan ng saloobin ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang katipan. Ang lahat ng pagmamahal ay dapat na walang pag-iimbot, walang takot, at tunggalian-mas mababa.

Karma yoga ang pangatlong uri ng yoga. Literal na isinalin ito bilang "path of action." Kaya ang 15 Motive ay napakahalaga sa karma yoga. Gayunpaman, ang motibo ay hindi maiiwasan; hindi ito dapat maging anyo ng materyalistikong bagay.

Ang ikaapat na landas ay Raja yoga, o "ang landas ng hari." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari na gumagamit ng ganitong uri ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na magpapakita ng mga tanong sa deboto na magpapahintulot sa kanya upang matukoy kung ang kanyang kalikasan ay, sa katunayan, banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isa ay nagtutuon ng enerhiya sa isang nakapirming punto, o bagay, upang masira ang sarili mula sa kalakip.

Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

Ang ikatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Universal na Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga taga-Kanluran. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang pagkatao, na maaaring maging lalaki, babae, o neuter. "Ang Banal na Ina." 18 ay ang diwa ng walang katapusan na pag-ibig at Makalangit na Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, Ina, p.1) Ang uri ng ina ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at mapagmahal na pagmamahal sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa kanluran ng mga pananaw ng Diyos ay ang Hindus ay hindi lamang tinitingnan ang Diyos bilang lumikha ng lahat, ngunit itinuturing din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na Nilikha Niya. Ang triune God, kaluluwa ng tao, at likas na katangian ay tiningnan lahat bilang intrinsically nakaugnay ng Banal na Ina. Tinitingnan siya bilang pandikit na humahawak sa mundong ito.

Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektwal na paraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman sa Diyos? Itinuro ng Vedas ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang yoga ay maaaring tinukoy bilang ang paraan upang ang "unyon ng indibidwal na kaluluwa sa Supreme Soul o ang Oversoul." 19

Upang maayos na maihanda ang sarili para sa yoga, ang isang tao ay dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapadalisay sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang i-hold ang isip sa isang pag-iisip ng isang espirituwal na ideal na walang break, tulad ng langis na kung saan ay poured mula sa isang daluyan sa isa pang sa isang tuloy-tuloy na daloy." 20 Meditation calms ang isip upang maaari naming pumunta nakalipas na ibabaw at kumuha sa lupa malalim sa aming kamalayan kung saan ang aming banal ay nakulong. Matapos ang isip ay kalmado ang isa ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagiging frozen sa oras.

Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang mga disipulo ni Sri Ramakrishna, ay nagbabalangkas ng mga paraan kung saan maaaring subukan ng isa na pabilisin ang pagkakamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng tamang posture o asana. Ang posture ng isa ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay kailangang patayo at tuwid. Kasama sa posture ang tamang paghinga, papasok at tahimik sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isa ay natural na lumakad sa una, kaya hayaan ito. Matapos ang ilang minuto ng pagala-gala, dapat magsimula ng pagtuon.

Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

Sa wakas ay maaring magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo mula sa lahat ng bagay hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, ang isang hiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog ay tapos na, walang galit ang pinapayagan, at kung saan ang isa ay dapat na malinis ay isang mungkahi ng ilang Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katunayan ang mga Swamis ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin sa pagkakatulad sa pamumuhay sa mundong ito, ngunit ang isa ay hindi dapat pahintulutan ang mga bagay sa mundo na maging bahagi ng sarili. Ang pag-unawa sa Diyos, o Paliwanag, ay kaya maabot sa buhay na ito. Ito ang pag-asa ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong lipunan.

Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

Tulad ng iba't ibang daluyan
Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
Sa iba't ibang lugar
Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
Buktot o tuwid
Lahat ay humantong sa iyo. 22

Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

Ipinahayag ni Swami Vivekananda ang parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sectarianism, pagkapanatiko, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay may matagal nang taglay ng magagandang lupa na ito. Pinuno nila ang lupa ng karahasan, madalas na nahuhulog sa dugo ng tao, nilipol ang mga sibilisasyon at pinalaya ang buong bansa. Kung hindi para sa mga kakila-kilabot na mga demonyo, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At umaasa ako na ang kampanang nagawa na ngayong umaga ... ay maaaring ang pagkamatay ng lahat ng panatisismo, ng lahat ng mga pag-uusig sa pamamagitan ng tabak o ng panulat, at ng lahat ng di-mapagkakatiwalaan na damdamin sa pagitan ng mga tao na nagbabala sa kanilang layunin sa parehong layunin. "23 Kaya ang isa ay maaaring magmula sa siping ito na ang hindi pagpayag sa iba pang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit ito ay nakikita rin bilang mapanira.

Biblyograpya

Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. 1991. New Delhi: Sterling Publishers.

Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Sterling Publishers.

Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, The Great Master." 20 Enero 1997: 47.

Mga sanggunian

 • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
 • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
 • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
 • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
 • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
 • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
 • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
 • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Path of love." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Path of action." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • "Ang landas ng hari." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
 • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
 • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
 • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ra

  Ramakrishna Order ng Vedanta Society

  Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

  Petsa ng Kapanganakan: 1863

  Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

  Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

  Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Ang Vedanta Society ay may ilang mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga aklat na ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishads. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng mga paniniwala sa Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng mga paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang ituring na pinaka-banal. Sinusunod ng Vedanta Society ang mga paniniwala ng Hinduismo ngunit napupunta ito upang mapalibutan ang lahat ng relihiyon. Nagsusumikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Alamin ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang aklat. Ang isang ito ay naglalarawan ng yoga sa lalim. Ang Shankara's Crest Jewel of Discrimination ay isang klasikong kaalaman sa landas sa Diyos. Panghuli, ang Kaalaman sa Kaalaman ay ang paliwanag ni Shankara sa kalikasan ng sarili.

  Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

  kasaysayan

  Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng unang pagkuha ng kaalaman ng buhay ni Sri Ramakrishna. Hindi nag-claim si Sri Ramakrishna na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o natagpuan ang isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng relihiyon. Ang ikalabing siyam na siglo ay isang panahon na ang mga relihiyong pundasyon ay patuloy na inalog ng mga makamundong pwersa tulad ng materyalismo at pagdududa. Hindi nakita ni Ramakrishna ang isang relihiyosong kilusan, ngunit ang kanyang mga paniniwala at mga paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na gagawin ng iba.

  Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

  Sa edad na siyam na taon, natalo ni Ramakrishna ang kanyang ama at pinalakas nito ang higit pang mga proseso ng pag-iisip at pinalapit siya sa kanyang ina. Gayunpaman, ang pinaka-buhay na pagbabago ng kaganapan ay kapag siya ay isang pari sa isang templo na sumamba Kali, ang Banal na Ina o babae paghahayag ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa Hinduism tagasunod ay may isang pagpipilian sa pagitan ng kung anong mga uri ng diyos na nais nilang sumamba.) Sa puntong ito Ramakrishna nagsimulang tingnan ang Diyos bilang ang "Eternal na Ina". 1 Nakita niya ang Eternal na Ina bilang nais upang bigyan ang lahat ng Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagbaling sa ating materyalistikong kapaligiran.

  Sa puntong ito, hinahangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi na tinatakwil ang mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawing nakikita Siya. Nang magawa Niya, sa sorpresang Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya namin. Pinatunayan nito sa Ramakrishna na ang isang partikular na relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng relihiyon ay may magkatulad na mga layunin ng iba't ibang paraan ng pagkuha doon. Gamit ang mga paraan ng Hindu at ritwal na binuhay niya, ginawa niya ang kanyang layunin sa buhay upang patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat ng bagay sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

  Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naiintindihan kung ano ang nararamdaman niya at nagwakas na siya ay mabaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon at tiningnan ni Ramakrishna ang babaing ito (habang tinitingnan niya ang lahat ng babae) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Lahat ng gusto niya ay maging alagad niya habang patuloy siyang naging instrumento ng Diyos.

  Ang dahilan na ang Ramakrishna mismo ay hindi ang tagapagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro sa Kapisanan, ay dahil sa kanyang matatag na paniniwala sa hindi naghahanap ng mga tagasunod. Naniwala siya "na ang mga pukyutan ay nagmula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay ganap na namumulaklak." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay Swami Vivekananda. Nang maglaon ay naging pinuno siya ng isang pangkat na nakatuon sa kanilang buhay upang maunawaan ang Katotohanan at paglilingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon ng Vedanta sa US sa Parliyamento ng mga Relihiyon ng Mundo sa Chicago sa 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa pagiging kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki si Vedanta sa Amerika. "Sa 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na lalaki, ang Ramakrishna Order at Mission of India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." 3 Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na matagpuan ang Order ay katulad ng mga patuloy na gumawa ng Sri Ramakrishna na gustuhin ang higit pang kaalaman ng Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at lalo na sa Ramakrishna Order ay pinakamahusay na summed up sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 4:

  Ang Kristiyano ay hindi maging isang Hindu o Buddhist, ni isang Hindu o isang Budista upang maging isang Kristiyano. Subalit dapat tanggapin ng bawat isa ang espiritu ng iba pa ngunit panatilihin ang kanyang sariling pagkakakilanlan at lumago ayon sa kanyang sariling batas ng paglago. Umaasa ako na sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'labanan,' 'asimilasyon' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'pagtatalo.'

  paniniwala

  Si Sri Ramakrishna ay itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na nagpakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ng mahahalagang pagkakaisa ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "ang kanyang ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at ang Divinity of the Soul. "Ang mga tapat na disipulo ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkretong kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga dahil ang espirituwal na paglago ay sinabi na nagmula sa loob kaysa sa mga kasulatan o mga teksto. Naniniwala rin si Sri Ramakrishna sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

  Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

  Ang una sa mga ito, simbolo 8., Ay napakahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishads, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang solong pinaka-banal na salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Ganap na Realty o Brahman na maaaring, at, ay isinalin bilang "Diyos."

  Bakit mahalaga ang simbolo na ito? May dalawang dahilan. Una sa lahat ang salitang binibigkas ng mga Hindu ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa Sanskrit na alpabeto ang tatlong tunog ay binubuo ang lahat ng mga tunog na maaaring gawin ng tao. Samakatuwid Om ay kumakatawan sa Brahman o diyos at banal na aspeto ng Diyos. Ito ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para sa Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa anyo nito kapag binibigkas. Sa isang abstract na paraan, ito ay naniniwala na ang LAHAT ng binabanggit tunog ay dumating sa walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinabi na kumakatawan sa Brahman. Kaya Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman maaari isa makuha. Sapagkat ito ang pinakasagradong salita na madalas na kapalit ng isang mantra para sa pagmumuni-muni.

  Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

  Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

  Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

  Ang ikalawang ng mga landas na ito, Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Ito ay pinaniniwalaan sa Society na ang damdamin ng pagmamahal ay ang pinakamatibay sa lahat. Kaya ang Bhakti ay kumukuha sa damdamin na ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang lumikha. Sinasabi na maaaring mahalin ng deboto ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. 14 Shanta ay ang unang paraan at nangangahulugan ng isang kalmado na pananaw. Ang Dasa ang ikalawang na isinasalin bilang "saloobin ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang panginoon. Si Sakha ang "saloobin ng pagkakaibigan." Si Vatsalya ang saloobin ng magulang kung saan itinuturing ng deboto ang Diyos bilang kanyang anak. Ang Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugan ng saloobin ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang katipan. Ang lahat ng pagmamahal ay dapat na walang pag-iimbot, walang takot, at tunggalian-mas mababa.

  Karma yoga ang pangatlong uri ng yoga. Literal na isinalin ito bilang "path of action." Kaya ang 15 Motive ay napakahalaga sa karma yoga. Gayunpaman, ang motibo ay hindi maiiwasan; hindi ito dapat maging anyo ng materyalistikong bagay.

  Ang ikaapat na landas ay Raja yoga, o "ang landas ng hari." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari na gumagamit ng ganitong uri ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na magpapakita ng mga tanong sa deboto na magpapahintulot sa kanya upang matukoy kung ang kanyang kalikasan ay, sa katunayan, banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isa ay nagtutuon ng enerhiya sa isang nakapirming punto, o bagay, upang masira ang sarili mula sa kalakip.

  Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

  Ang ikatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Universal na Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga taga-Kanluran. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang pagkatao, na maaaring maging lalaki, babae, o neuter. "Ang Banal na Ina." 18 ay ang diwa ng walang katapusan na pag-ibig at Makalangit na Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, Ina, p.1) Ang uri ng ina ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at mapagmahal na pagmamahal sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa kanluran ng mga pananaw ng Diyos ay ang Hindus ay hindi lamang tinitingnan ang Diyos bilang lumikha ng lahat, ngunit itinuturing din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na Nilikha Niya. Ang triune God, kaluluwa ng tao, at likas na katangian ay tiningnan lahat bilang intrinsically nakaugnay ng Banal na Ina. Tinitingnan siya bilang pandikit na humahawak sa mundong ito.

  Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

  Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

  Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektwal na paraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman sa Diyos? Itinuro ng Vedas ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang yoga ay maaaring tinukoy bilang ang paraan upang ang "unyon ng indibidwal na kaluluwa sa Supreme Soul o ang Oversoul." 19

  Upang maayos na maihanda ang sarili para sa yoga, ang isang tao ay dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapadalisay sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang i-hold ang isip sa isang pag-iisip ng isang espirituwal na ideal na walang break, tulad ng langis na kung saan ay poured mula sa isang daluyan sa isa pang sa isang tuloy-tuloy na daloy." 20 Meditation calms ang isip upang maaari naming pumunta nakalipas na ibabaw at kumuha sa lupa malalim sa aming kamalayan kung saan ang aming banal ay nakulong. Matapos ang isip ay kalmado ang isa ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagiging frozen sa oras.

  Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang mga disipulo ni Sri Ramakrishna, ay nagbabalangkas ng mga paraan kung saan maaaring subukan ng isa na pabilisin ang pagkakamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

  Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

  Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng tamang posture o asana. Ang posture ng isa ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay kailangang patayo at tuwid. Kasama sa posture ang tamang paghinga, papasok at tahimik sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isa ay natural na lumakad sa una, kaya hayaan ito. Matapos ang ilang minuto ng pagala-gala, dapat magsimula ng pagtuon.

  Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

  Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

  Sa wakas ay maaring magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo mula sa lahat ng bagay hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, ang isang hiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog ay tapos na, walang galit ang pinapayagan, at kung saan ang isa ay dapat na malinis ay isang mungkahi ng ilang Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katunayan ang mga Swamis ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin sa pagkakatulad sa pamumuhay sa mundong ito, ngunit ang isa ay hindi dapat pahintulutan ang mga bagay sa mundo na maging bahagi ng sarili. Ang pag-unawa sa Diyos, o Paliwanag, ay kaya maabot sa buhay na ito. Ito ang pag-asa ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong lipunan.

  Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

  Tulad ng iba't ibang daluyan
  Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
  Sa iba't ibang lugar
  Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
  Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
  Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
  Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
  Buktot o tuwid
  Lahat ay humantong sa iyo. 22

  Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

  Ipinahayag ni Swami Vivekananda ang parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sectarianism, pagkapanatiko, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay may matagal nang taglay ng magagandang lupa na ito. Pinuno nila ang lupa ng karahasan, madalas na nahuhulog sa dugo ng tao, nilipol ang mga sibilisasyon at pinalaya ang buong bansa. Kung hindi para sa mga kakila-kilabot na mga demonyo, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At umaasa ako na ang kampanang nagawa na ngayong umaga ... ay maaaring ang pagkamatay ng lahat ng panatisismo, ng lahat ng mga pag-uusig sa pamamagitan ng tabak o ng panulat, at ng lahat ng di-mapagkakatiwalaan na damdamin sa pagitan ng mga tao na nagbabala sa kanilang layunin sa parehong layunin. "23 Kaya ang isa ay maaaring magmula sa siping ito na ang hindi pagpayag sa iba pang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit ito ay nakikita rin bilang mapanira.

  Biblyograpya

  Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

  Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

  Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

  Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

  Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

  Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

  Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

  Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

  Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. 1991. New Delhi: Sterling Publishers.

  Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

  Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

  Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Sterling Publishers.

  Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

  Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

  Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

  Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, The Great Master." 20 Enero 1997: 47.

  Mga sanggunian

  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
  • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Path of love." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Path of action." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Ang landas ng hari." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
  • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)

  Ramakrishna Order ng Vedanta Society

  Tagapagtatag: Swami Vivekananda at iba pang mga alagad ni Sri Ramakrishna

  Petsa ng Kapanganakan: 1863

  Lugar ng Kapanganakan: Calcutta, India

  Taon na Itinatag: 1897 (ilang mga pinagkukunan sabihin 1899)

  Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Ang Vedanta Society ay may ilang mga pangunahing teksto na sumasaklaw sa kanilang mga paniniwala. Dalawa sa mga aklat na ito ang Bhagavad Gita 5 at ang Upanishads. Ang dalawang teksto na ito ang sentro ng mga paniniwala sa Hindu at ang pundasyon para sa sistema ng mga paniniwala ng Vedanta Society. Kaya, maaari silang ituring na pinaka-banal. Sinusunod ng Vedanta Society ang mga paniniwala ng Hinduismo ngunit napupunta ito upang mapalibutan ang lahat ng relihiyon. Nagsusumikap ang Vedanta Society na isama ang lahat ng relihiyon at samakatuwid ay gumagamit din ng Bibliya. Paano Alamin ang Diyos: Ang Yoga Aphorisms ng Patanjali ay isa pang mahalagang aklat. Ang isang ito ay naglalarawan ng yoga sa lalim. Ang Shankara's Crest Jewel of Discrimination ay isang klasikong kaalaman sa landas sa Diyos. Panghuli, ang Kaalaman sa Kaalaman ay ang paliwanag ni Shankara sa kalikasan ng sarili.

  Sukat ng Grupo: May mga kasalukuyang labintatlo ng mga Samahang Vedanta sa Estados Unidos, at mga sentro ng 125 na pinamamahalaan ng Ramakrishna Order. Mayroong higit sa 1,000 na mga karagdagang sentro na nagsasabing ang pangalan ng alinman sa Ramakrishna o Vivekananda. 6

  kasaysayan

  Ang isang pag-unawa sa kasaysayan ng Vedanta Society ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng unang pagkuha ng kaalaman ng buhay ni Sri Ramakrishna. Hindi nag-claim si Sri Ramakrishna na makahanap ng isang bagong landas sa kaligtasan o natagpuan ang isang kulto ngunit, sa halip, lumikha ng isang uri ng natutunaw na palayok ng lahat ng relihiyon. Ang ikalabing siyam na siglo ay isang panahon na ang mga relihiyong pundasyon ay patuloy na inalog ng mga makamundong pwersa tulad ng materyalismo at pagdududa. Hindi nakita ni Ramakrishna ang isang relihiyosong kilusan, ngunit ang kanyang mga paniniwala at mga paghahayag ay naging pundasyon para sa mga paggalaw na gagawin ng iba.

  Si Ramakrishna ay ipinanganak sa Bengal, India noong Pebrero 17, 1836. Siya ay ipinanganak at nakataas sa isang mahihirap na pamilya na may mahigpit na mga halaga ng Hindu. Kahit na siya ay isang normal, madaya na bata para sa pinaka-bahagi, siya ay nagpakita sa isang maagang edad na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na pag-unawa para sa espirituwal na kaharian ng Hinduism. Ang isa sa kanyang unang mga paghahayag ay ang kaluluwa ay susi sa lahat ng pag-aaral ngunit ito ay nahadlangan ng kamangmangan.

  Sa edad na siyam na taon, natalo ni Ramakrishna ang kanyang ama at pinalakas nito ang higit pang mga proseso ng pag-iisip at pinalapit siya sa kanyang ina. Gayunpaman, ang pinaka-buhay na pagbabago ng kaganapan ay kapag siya ay isang pari sa isang templo na sumamba Kali, ang Banal na Ina o babae paghahayag ng Diyos, bilang kanilang diyos. (Sa Hinduism tagasunod ay may isang pagpipilian sa pagitan ng kung anong mga uri ng diyos na nais nilang sumamba.) Sa puntong ito Ramakrishna nagsimulang tingnan ang Diyos bilang ang "Eternal na Ina". 1 Nakita niya ang Eternal na Ina bilang nais upang bigyan ang lahat ng Kanyang banal na karunungan kapalit ng pagbaling sa ating materyalistikong kapaligiran.

  Sa puntong ito, hinahangad ni Ramakrishna na makita ang isang pangitain ng Diyos. Ginugol niya ang mga araw at gabi na tinatakwil ang mundong ito at hinihimok ang Banal na Ina na gawing nakikita Siya. Nang magawa Niya, sa sorpresang Ramakrishna, ang Banal na Ina ay dumating bilang panloob na presensya namin. Pinatunayan nito sa Ramakrishna na ang isang partikular na relihiyon ay hindi mahalaga, na ang lahat ng relihiyon ay may magkatulad na mga layunin ng iba't ibang paraan ng pagkuha doon. Gamit ang mga paraan ng Hindu at ritwal na binuhay niya, ginawa niya ang kanyang layunin sa buhay upang patuloy na magsikap na makita ang pangitain ng Diyos. Ibinigay niya ang halos lahat ng bagay sa proseso ng pagkamit nito - pagkain, tubig, pagtulog, atbp.

  Ang pamilya at mga kaibigan ni Ramakrishna ay hindi naiintindihan kung ano ang nararamdaman niya at nagwakas na siya ay mabaliw. Nais nilang mag-ayos ng kasal. Sumang-ayon at tiningnan ni Ramakrishna ang babaing ito (habang tinitingnan niya ang lahat ng babae) bilang pagpapakita ng Banal na Ina. Lahat ng gusto niya ay maging alagad niya habang patuloy siyang naging instrumento ng Diyos.

  Ang dahilan na ang Ramakrishna mismo ay hindi ang tagapagtatag ng Vedanta Society, ngunit ang kanyang mga paniniwala ay sentro sa Kapisanan, ay dahil sa kanyang matatag na paniniwala sa hindi naghahanap ng mga tagasunod. Naniwala siya "na ang mga pukyutan ay nagmula sa kanilang sariling kasunduan sa paghahanap ng pulot kapag ang bulaklak ay ganap na namumulaklak." 2 Isa sa pinakadakilang alagad ni Ramakrishna ay Swami Vivekananda. Nang maglaon ay naging pinuno siya ng isang pangkat na nakatuon sa kanilang buhay upang maunawaan ang Katotohanan at paglilingkod sa sangkatauhan. Dinala ni Vivekananda ang relihiyon ng Vedanta sa US sa Parliyamento ng mga Relihiyon ng Mundo sa Chicago sa 1893. Dahil sa kanyang katanyagan at dahil sa pagiging kaakit-akit ng relihiyon ng Vedanta Society, nagsimulang lumaki si Vedanta sa Amerika. "Sa 1899 itinatag niya, kasama ang mga kapatid na lalaki, ang Ramakrishna Order at Mission of India na may mga sentro sa USA at iba pang mga bansa." 3 Ang ilang mga kadahilanan para sa pagnanais na matagpuan ang Order ay katulad ng mga patuloy na gumawa ng Sri Ramakrishna na gustuhin ang higit pang kaalaman ng Diyos. Ang misyon ng Vedanta Society at lalo na sa Ramakrishna Order ay pinakamahusay na summed up sa isang quote ni Swami Vivekananda sa The Ramakrishna Mission 4:

  Ang Kristiyano ay hindi maging isang Hindu o Buddhist, ni isang Hindu o isang Budista upang maging isang Kristiyano. Subalit dapat tanggapin ng bawat isa ang espiritu ng iba pa ngunit panatilihin ang kanyang sariling pagkakakilanlan at lumago ayon sa kanyang sariling batas ng paglago. Umaasa ako na sa banner ng bawat relihiyon ay malapit nang maisulat, sa kabila ng paglaban, 'tulong' at hindi 'labanan,' 'asimilasyon' at hindi 'pagkawasak,' 'pagkakasundo at kapayapaan' at hindi 'pagtatalo.'

  paniniwala

  Si Sri Ramakrishna ay itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang guro sa kasaysayan ng India. Ayon sa Encyclopedia Brittanica at isang web site ng Vedanta, ang Ramakrishna Mission 7 Sri Ramakrishna "ay marahil ang pinakamahusay na kilalang halimbawa sa kasaysayan ng isang tao na nagpakita sa pamamagitan ng personal na halimbawa ng mahahalagang pagkakaisa ng lahat ng mga pananampalataya." Sinasabi din ng site na ito na "ang kanyang ang walang hanggang ebanghelyo ng Unity of Existence at ang Divinity of the Soul. "Ang mga tapat na disipulo ni Sri Ramakrishna ay gumawa ng kongkretong kanyang maraming mga paniniwala at paghahayag sa pamamagitan ng pagsasama ng Kanluran. Ang mga pangunahing paniniwala ay nakasentro sa kahalagahan ng simbolo, mantra, pagmumuni-muni, at ina. Ang lahat ng ito ay mahalaga dahil ang espirituwal na paglago ay sinabi na nagmula sa loob kaysa sa mga kasulatan o mga teksto. Naniniwala rin si Sri Ramakrishna sa Unity of Existence at mayroong dalawampung konsepto na naitala ng isa sa kanyang mga alagad na siyang pundasyon ng Vedanta Society.

  Ang mga pangunahing aspeto ng Vedanta ay maaaring mabuwag sa limang pangunahing grupo: (1) simbolo, (2) mantra, (3) yoga, (4) pagmumuni-muni, at (5) ina.

  Ang una sa mga ito, simbolo 8., Ay napakahalaga sa pag-unawa sa Vedanta Society. Ang pinakamahalagang simbolo sa Vedanta Society ay ang tunog ng "Om." Ang Upanishads, isang sinaunang teksto ng Hindu, ay nagsasaad na ang "Om" ay ang solong pinaka-banal na salita. Ang Om ay isang simbolo para sa Ganap na Realty o Brahman na maaaring, at, ay isinalin bilang "Diyos."

  Bakit mahalaga ang simbolo na ito? May dalawang dahilan. Una sa lahat ang salitang binibigkas ng mga Hindu ay may tatlong pantig o tunog: A, U, M o Aum. Sa Sanskrit na alpabeto ang tatlong tunog ay binubuo ang lahat ng mga tunog na maaaring gawin ng tao. Samakatuwid Om ay kumakatawan sa Brahman o diyos at banal na aspeto ng Diyos. Ito ang pisikal na anyo ng Brahman o Diyos. Pangalawa, ang "Om" ay isang simbolo para sa Brahman sapagkat ito ay may kinalaman sa anyo nito kapag binibigkas. Sa isang abstract na paraan, ito ay naniniwala na ang LAHAT ng binabanggit tunog ay dumating sa walang tunog. Sa Om ito "walang tunog" ay sinabi na kumakatawan sa Brahman. Kaya Om ay ang pinakamalapit na simbolo / representasyon / paliwanag ng Brahman maaari isa makuha. Sapagkat ito ang pinakasagradong salita na madalas na kapalit ng isang mantra para sa pagmumuni-muni.

  Ang ikalawang pangunahing aspeto ng Vedanta Society ay ang paggamit ng mantra. Ito ay maaaring tinukoy bilang paulit-ulit na isang banal na pangalan o simbolo nang paulit-ulit sa mga pag-asa ng pagdadala sa sarili sa pagtaas ng antas ng kamalayan. Ang punto ng isang mantra ay upang palayain ang isip ng lahat maliban sa banal na mga kaisipan ng Diyos. Ang criterion para dito, gayunpaman, ay dapat na humantong sa isang buhay na walang attachment sa mundong ito. Ang pangalan na ibinigay sa mantra ng pag-uulit ng banal na pangalan ay Japa. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito posible na lumapit sa pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanyang pangalan at pag-isip nito.

  Yoga, isang pangatlong pangunahing aspeto ng Vedanta, ay ang layunin nito na maging isa sa Brahman o Diyos. Ang isang taong maaaring matagumpay na gawin ito ay sinasabing nakarating sa kaliwanagan at maaaring tinutukoy ng mga pangalan tulad ng Buddha o Brahmajnani. May apat na yogic landas na ang lahat ng humantong sa isa sa ang nag-iisang layunin ng paliwanag. Ang mga ito ay Bhakti yoga 9, Karma yoga 10, Jhana yoga 11, at Raja yoga. 12 Ang layunin ng apat na magkakaibang landas na ito ay upang isaalang-alang na ang ibang mga tao ay ginusto na kumuha ng iba't ibang mga landas.

  Ang una sa mga landas na ito, ang Jnana yoga ay ang yoga ng kaalaman. Ito ay dinisenyo para sa mga may mas pilosopiko isip-set, at sa gayon ang paraan para sa pag-abot ng paliwanag ay nangangailangan ng deducing sagot lohikal na kung saan ang huling sagot kung ano ang tunay na paliwanag. Sa bandang huli ang isang meditating ay nakikita ang kanilang sarili bilang isa at kapareho sa Diyos.

  Ang ikalawang ng mga landas na ito, Bhakti yoga, ay ang "landas ng pag-ibig." 13 Ito ay pinaniniwalaan sa Society na ang damdamin ng pagmamahal ay ang pinakamatibay sa lahat. Kaya ang Bhakti ay kumukuha sa damdamin na ito at naglalarawan ng isang Diyos na mayroong mga katangian tulad ng isang lumikha. Sinasabi na maaaring mahalin ng deboto ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. 14 Shanta ay ang unang paraan at nangangahulugan ng isang kalmado na pananaw. Ang Dasa ang ikalawang na isinasalin bilang "saloobin ng paglilingkod" tulad ng sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang panginoon. Si Sakha ang "saloobin ng pagkakaibigan." Si Vatsalya ang saloobin ng magulang kung saan itinuturing ng deboto ang Diyos bilang kanyang anak. Ang Madhur ay ang ikalimang saloobin at nangangahulugan ng saloobin ng mga mahilig. Ito ay kapag tinitingnan ng deboto ang Diyos bilang kanyang katipan. Ang lahat ng pagmamahal ay dapat na walang pag-iimbot, walang takot, at tunggalian-mas mababa.

  Karma yoga ang pangatlong uri ng yoga. Literal na isinalin ito bilang "path of action." Kaya ang 15 Motive ay napakahalaga sa karma yoga. Gayunpaman, ang motibo ay hindi maiiwasan; hindi ito dapat maging anyo ng materyalistikong bagay.

  Ang ikaapat na landas ay Raja yoga, o "ang landas ng hari." 16 Ang dahilan para sa pangalan ay dahil sa kasaysayan ng pagkahari na gumagamit ng ganitong uri ng yoga. Ito ay pinaniniwalaan na isang pang-agham na diskarte sa paliwanag na magpapakita ng mga tanong sa deboto na magpapahintulot sa kanya upang matukoy kung ang kanyang kalikasan ay, sa katunayan, banal. Sa ganitong paraan ng pagmumuni-muni, ang isa ay nagtutuon ng enerhiya sa isang nakapirming punto, o bagay, upang masira ang sarili mula sa kalakip.

  Ang apat na uri ng yoga ay sinadya upang ma-target ang iba't ibang uri ng mga tao. Gayunpaman, ang isang tao ay kailangang gawin lamang ang isa sa kanila. Posible para sa isang tao na gawin ang lahat ng apat (sa iba't ibang mga oras ng kurso) upang mapalibutan ang mga varieties sa loob ng bawat indibidwal. Ang lahat ng mga landas na ito, kung tama ang ginagawa, ay humantong sa paliwanag. Ang konsepto na ito ay ipinapakita sa Seal of the Ramakrishna Order. 17 Ang selyo ay pinagsasama ang apat na landas na pinagsama bilang Diyos-ulo. Ang sumisikat na araw ay sumasagisag sa Jnana yoga, ang lotus ay kumakatawan sa Bhakti yoga, ang paraan ng tubig ay tumayo para sa Karma yoga, at ang libing ahas ay kumakatawan sa Raja yoga.

  Ang ikatlong konsepto na mahalaga sa pag-unawa sa Vedanta ay ang konsepto ng isang Universal na Ina. Ang isang ito ay hindi pamilyar sa maraming mga taga-Kanluran. Sa mga Hindu, ang Diyos ay itinuturing na isang pagkatao, na maaaring maging lalaki, babae, o neuter. "Ang Banal na Ina." 18 ay ang diwa ng walang katapusan na pag-ibig at Makalangit na Bliss. (Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, Ina, p.1) Ang uri ng ina ay kinatawan ng pagiging malapit, walang pasubali, mapagpatawad, at mapagmahal na pagmamahal sa pagitan ng ina at anak. Ang isa pang pangunahing pagkakaiba sa kanluran ng mga pananaw ng Diyos ay ang Hindus ay hindi lamang tinitingnan ang Diyos bilang lumikha ng lahat, ngunit itinuturing din nila ang Diyos bilang aktwal na materyal na Nilikha Niya. Ang triune God, kaluluwa ng tao, at likas na katangian ay tiningnan lahat bilang intrinsically nakaugnay ng Banal na Ina. Tinitingnan siya bilang pandikit na humahawak sa mundong ito.

  Ang ika-apat na konsepto, pagmumuni-muni, ay sumasaklaw sa marami sa iba pang mga paniniwala at kaugalian ng Vedanta. Upang maunawaan ang pagmumuni-muni, dapat munang magkaroon ng ilang kaalaman tungkol sa isip mismo. Ang Upanishads ay nagtuturo na may tatlong facet ng isip: instinct, reason, at intuition.

  Ito ay tanging sa pamamagitan ng intuwisyon gayunpaman ang isa ay maaaring kahit na simulan upang maunawaan ang iba pang mga lupain. Upang maunawaan ang mga bagay na banal, ang isa ay dapat na lumampas sa larangan ng pag-iisip. Upang maintindihan ang Diyos, dapat na lampasan ng lahat ng mga aklat at mga banal na kasulatan at umasa lamang sa personal na antas.

  Kung hindi maunawaan ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na intelektwal na paraan, ano ang mga paraan kung saan ang tao ay maaaring magkaroon ng kaalaman sa Diyos? Itinuro ng Vedas ang landas na ito upang maging yoga. Ang pagmumuni-muni ay isang malaking bahagi ng yoga. Ang yoga ay maaaring tinukoy bilang ang paraan upang ang "unyon ng indibidwal na kaluluwa sa Supreme Soul o ang Oversoul." 19

  Upang maayos na maihanda ang sarili para sa yoga, ang isang tao ay dapat magsanay ng pagmumuni-muni na nagpapadalisay sa puso at isip. "Ang pagmumuni-muni ay upang i-hold ang isip sa isang pag-iisip ng isang espirituwal na ideal na walang break, tulad ng langis na kung saan ay poured mula sa isang daluyan sa isa pang sa isang tuloy-tuloy na daloy." 20 Meditation calms ang isip upang maaari naming pumunta nakalipas na ibabaw at kumuha sa lupa malalim sa aming kamalayan kung saan ang aming banal ay nakulong. Matapos ang isip ay kalmado ang isa ay maaaring tumutok sa samadhi, o ang proseso ng pagiging frozen sa oras.

  Si Swami Vivekananda, isa sa pinakadakilang mga disipulo ni Sri Ramakrishna, ay nagbabalangkas ng mga paraan kung saan maaaring subukan ng isa na pabilisin ang pagkakamit ng layunin sa pamamagitan ng pagninilay:

  Ang unang paraan ay upang hindi lumayo mula sa matibay na disiplina sa moralidad, maging kontento upang mapanatili ang isang dalisay na puso, at laging tumutuon sa paggalang sa Diyos.

  Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng tamang posture o asana. Ang posture ng isa ay dapat na matatag ngunit komportable din. Ang isang paghihigpit ay ang itaas na katawan ay kailangang patayo at tuwid. Kasama sa posture ang tamang paghinga, papasok at tahimik sa pamamagitan ng ilong. Ang isip ng isa ay natural na lumakad sa una, kaya hayaan ito. Matapos ang ilang minuto ng pagala-gala, dapat magsimula ng pagtuon.

  Ang konsentrasyon, o dharana, sa isang partikular na punto o bagay ay ang pangatlong paraan na makamit ang paliwanag. Ang isa ay maaaring pumili na pag-isiping mabuti sa isang mantra o sa tunog, Om, o sa isang parirala na nagdudulot ng kaaliwan. Ang konsentrasyon ay humahantong sa isa sa aktwal na pagmumuni-muni, dhyana, at pagkatapos ay sa samadhi, naging isa sa Brahman.

  Ang pagpapasiya ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa paliwanag. Ang pagninilay dalawang beses sa isang araw, isang beses sa madaling araw at isang beses sa dapit-hapon, ay ginustong; gayunpaman tanghali at oras ng pagtulog ay okay beses pati na rin upang magnilay.

  Sa wakas ay maaring magkaroon ng isang hiwalay na lugar, mas malayo mula sa lahat ng bagay hangga't maaari, upang magsanay ng pagmumuni-muni. Halimbawa, ang isang hiwalay na silid ng isang bahay kung saan walang natutulog ay tapos na, walang galit ang pinapayagan, at kung saan ang isa ay dapat na malinis ay isang mungkahi ng ilang Swamis, mga pinuno ng Vedanta Orders. 21 Sa katunayan ang mga Swamis ay nagsasabi na ang pagmumuni-muni ay dapat gawin sa pagkakatulad sa pamumuhay sa mundong ito, ngunit ang isa ay hindi dapat pahintulutan ang mga bagay sa mundo na maging bahagi ng sarili. Ang pag-unawa sa Diyos, o Paliwanag, ay kaya maabot sa buhay na ito. Ito ang pag-asa ng Swamis na ang pag-ibig na ito ay nakakahawa sa buong lipunan.

  Ang ikaapat at pangunahing pamantayan para sa Vedanta Society ay pagkakaisa, o paggalang sa lahat ng relihiyon. Tulad ng sinabi sa himno ng Sanskrit:

  Tulad ng iba't ibang daluyan
  Ang pagkakaroon ng kanilang mga mapagkukunan
  Sa iba't ibang lugar
  Lahat ay nagsasama ng kanilang tubig sa dagat,
  Kaya O Panginoon, ang iba't ibang landas na kinukuha ng mga tao
  Sa pamamagitan ng iba't ibang tendencies,
  Iba't ibang kahit na lumilitaw ang mga ito
  Buktot o tuwid
  Lahat ay humantong sa iyo. 22

  Ang paggalang sa lahat ng relihiyon ay isang bagay na kinuha ni Sri Ramakrishna nang seryoso. Sa katunayan, lumalaki Ramakrishna practiced lahat ng mga pangunahing relihiyon at lahat ng mga splinters ng Hinduism. Sa 1866, sinundan niya ang landas ng Muslim at talagang may pangitain si Muhammad. Nang maglaon, pinag-aralan niya ang Kristiyanismo na malapit at may pananaw kay Jesus. Matapos dumaan sa lahat ng mga relihiyong ito, nalaman niya na lagi niyang naabot ang parehong layunin. Kung sinabi ng relihiyon na ang layuning ito ay nirvana o paliwanag o ang Kaharian ng Diyos, ang batayan ng layunin ay pareho.

  Ipinahayag ni Swami Vivekananda ang parehong pagnanais na ito sa isang quote sa The Ramakrishna Mission. Sinabi niya: "Ang sectarianism, pagkapanatiko, at ang kakila-kilabot na inapo nito, panatisismo, ay may matagal nang taglay ng magagandang lupa na ito. Pinuno nila ang lupa ng karahasan, madalas na nahuhulog sa dugo ng tao, nilipol ang mga sibilisasyon at pinalaya ang buong bansa. Kung hindi para sa mga kakila-kilabot na mga demonyo, ang lipunan ng tao ay magiging mas advanced kaysa sa ngayon. Ngunit ang kanilang oras ay dumating. At umaasa ako na ang kampanang nagawa na ngayong umaga ... ay maaaring ang pagkamatay ng lahat ng panatisismo, ng lahat ng mga pag-uusig sa pamamagitan ng tabak o ng panulat, at ng lahat ng di-mapagkakatiwalaan na damdamin sa pagitan ng mga tao na nagbabala sa kanilang layunin sa parehong layunin. "23 Kaya ang isa ay maaaring magmula sa siping ito na ang hindi pagpayag sa iba pang mga relihiyon ay hindi lamang nakikita bilang mali ngunit ito ay nakikita rin bilang mapanira.

  Biblyograpya

  Abhedananda, Swami. 1969. Bhagavad Gita: Ang Banal na Mensahe. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Abhedananda, Swami. 1983. Ang Vedanta Philosophy. Calcutta: Ramakrishna Vedanta Math.

  Adiswarananda, Swami. Sri Ramakrishna: 1836-1886. Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. New York.

  Pagdating ng Media. 1997. Vivekananda Foundation. Ang Vivekananda Foundation. Huling binisita 11-30-98.http: // www. vivekananda.org/

  Gupta, Mahendranath. Ang Ebanghelyo ni Sri Ramakrishna. Ramakrishna-Vivekananda Centre. Huling bumisita sa 11-30-98. http://wwwdigiserve.com/mystic/Hindu/Ramakrishna/

  Hixon, Lex William. Mahusay Swan: Mga Pulong sa Ramakrishna. Larson Publishing. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.all-natural.com/swanbook.html

  Isherwood, Christopher. Ramakrishna at ang Kanyang mga Disipolo. Vedanta Press. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.ascension-research.org/ramabook.htm

  Jackson, Carl T. 1994. Vedanta para sa West: Ang Ramakrishna Movement sa Estados Unidos. Bloomington: Indiana University Press.

  Kaushal, Radhey Shyam. 1994. Ang Pilosopiya ng Vedanta, isang Modern Perspektibo. New Delhi: DK Printworld.

  Larawan ng Panginoon Sai Baba. Disyembre 6, 1998. Singapore. http://www.post1.com/home/gurusim/lordsai.htm

  Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. 1991. New Delhi: Sterling Publishers.

  Prasad, Narayana. 1994. Karma and Reincarnation: Ang Vedanta Perspective. New Delhi: DK Printworld.

  Rolland, Romain. Sri Ramakrishna, The Great Master (Ch1). Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. Huling bumisita sa 9-24-98. http://www.ramakrishna.org/SR_GreatMaster_Ch1.htm

  Sivaramakrishna, M. (Editor) 1991. Mga Pananaw sa Ramakrishna - Vivekananda Vedanta Tradition. New Delhi: Sterling Publishers.

  Vedanta Society of Southern California. 1996. Hollywood, California. Vedanta Society of Southern California. Huling bumisita sa 11-22-98. http://www.sarada.com/eng/others/whatis/whatis.htm

  Vedanta Society of Toronto. Toronto, Ohio. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.total.net/~vedanta/toronto.htm

  Ang Walang Hanggang Paghahanap. Walang pamagat. Decatur, GA. Huling bumisita sa 11-30-98. http://www.mindspring.com/~yogeshananda/index.html

  Vivekananda, Swami. "Sri Ramakrishna, The Great Master." 20 Enero 1997: 47.

  Mga sanggunian

  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.3. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Sri Ramakrishna ni Swami Vivekananda, p.7. Sanaysay sa home page ng Ramakrishna-Vivekananda Center ng New York. (Petsa: 12 / 14 / 98)
  • Mga Exemplars of Modern Vedanta ng The Eternal Quest, p.3. Ang sanaysay sa home page ng The Eternal Quest: Vedanta sa Atlanta.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Bhagavad Gita ni Simon. Sanaysay sa home page ng Prasanthi Nilayam, Tirahan ng Panginoon Sai Baba. (Petsa: 11 / 6 / 98)
  • Ano ang Vedanta ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng Vedanta Page.
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)
  • Simbolo ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Literatura sa pamamagitan ng Vedanta Society ng Southern California. Sanaysay sa home page ng
  • Yoga ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Path of love." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Mahalin ang Diyos sa limang magkakaibang paraan. ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Path of action." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • "Ang landas ng hari." Ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Seal ng Ramakrishna Order Essay sa home page ng Vedanta Society of Southern California (Petsa: 12 / 3 / 98)
  • "Ang Banal na Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.2. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Ang Simbolo, Mantra, Yoga, Meditasyon, at Ina ni Umesh C. Gulati, Ph.D, p.6. Sanaysay sa home page ng Umesh C. Gulati, Ph.D.
  • Vedanta Page p.1 Essay sa home page ng Vedanta Page (Petsa: 12 / 24 / 97)
  • Ang Ramakrishna Mission ng Vedanta Society of Toronto, p. 2. Sanaysay sa home page ng Vedanta Society of Toronto: Ramakrishna Mission. (Petsa: 7 / 22 / 98)

  Nilikha ni Anne Oelrich
  Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
  Fall Term, 1998
  University ng Virginia
  Huling na-update: 07 / 23 / 01

magbahagi
Nai-update: - 6:04 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander