Mga Tagapangalaga ng Pangako

magbahagi

PANGAKO SA MGA PANALANGIN


Tagapagtatag: Bill McCartney (co-itinatag sa Dave Wardell)

Petsa ng Kapanganakan: Agosto 20, 1940   

Lugar ng Kapanganakan: Riverview, Michigan   

Taong Itinatag: 1990

Sacred or Revered Texts: The Bible is the sacred text of the Promise Keepers. The leaders use the New International Version as their New Testament because they believe this translation is easy to read and understand. The leaders “believe that it is God’s written revelation to man and that it is verbally inspired, authoritative, and without error in the original manuscripts.” Within the Bible, the two verses that are most often referred to are Mark 12:30-31 and Matthew 28:19-20. The first passage refers to the Great Commandment while the latter refers to the Great Commission. Both contain passages that reflect the Seven Promises, which make up the basis of the groups beliefs.

kasaysayan

Matapos ang 13 season bilang head coach ng football sa University of Colorado, si Bill McCartney ay di-inaasahang nagbitiw sa Nobyembre 19, 1994. Ang pagiging coach na may pinakamataas na bilang ng mga nanalong laro sa kasaysayan ng University of Colorado, nagpasya si McCartney na italaga ang kanyang buhay at karera sa isang parachurch na relihiyong organisasyon na itinatag niya, Mga Tagapangalaga ng Pangako.

Ang ideya para sa grupong Promise Keepers ay nagbago noong Marso ng 1990 habang si McCartney at kaibigan na si Dave Wardell, PhD, ay nagmamaneho sa isang Fellowship of Christian Athletes (FCA) banquet sa Pueblo, Colorado. Si Wardell ay ang Colorado State Director ng FCA sa panahong iyon. Sa kanilang tatlong oras na pagsakay sa kotse, tinatalakay ng mga lalaki ang kanilang pananampalataya at ang mga salik na nagbago sa kanilang buhay sa espirituwal.

Their conversation centered on the concept of “Christian Discipleship” and how to help men come together and grow spiritually. They envisioned thousands of men gathering in sports stadiums across the United States to worship, pray, and learn together. This vision was seen as “training in godliness and integrity.”

On March 20, 1990, Promise Keepers was created. Later that year in July, seventy-two men began the group with a meeting. The first conference was held at the University of Colorado at Boulder in July, 1991. 4,200 men attended. Two years later at the third conference, the attendance reached 50,000 and filled Folsom Stadium in Boulder. The following year Promise Keepers filled stadiums in seven cities with an attendance of almost a quarter of a million. Over the next four years more than two million men attended Promise Keeper rallies in fifty rallies in stadiums across the country. An additional 700,000 were predicted to attend the “Standing in the Gap” rally on the Washington Mall on October 4, 1997. This rapid growth in attendance at rallies makes Promise Keepers the fastest growing religious movement in the United States.

paniniwala

Ang mga paniniwala ng mga Tagapangalaga ng Mga Pangako ay mahalagang mga konserbatibong Kristiyanong Evangelical. Gayunpaman, ang grupo ay naglalayong maging isang inclusive na kilusan. Samakatuwid, ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang evangelical na paniniwala kaysa sa tiyak na mga detalye. Bilang karagdagan sa Biblia, ang grupo ay mayroong isang code ng Seven Promises. Ang mga paniniwala ng Mga Tagapangalaga ng Mga Pangako ay iniharap bilang (1) isang Mensahe, (2) isang Pahayag ng Misyon, (3) isang Pahayag ng Pananaw, at (4) ang Pitong Mga Pangako.

Message: “Christian growth starts by making promises. The Seven Promises are meant to point men toward Christ-likeness, so that He might transform them from the inside out. This is a process. Only through God’s grace and the strength of the Holy Spirit can men become more like Jesus Christ, and be godly influences in their relationships and in the world.”

Mission Statement: “Promise Keepers is a Christ-centered ministry dedicated to uniting men through vital relationships to become godly influences in their world.”

Vision Statement: “A long-range picture of the potential impact of a faithfully executed mission; a world-wide movement of God among men on their knees in prayer and humility, on their feet in unity.”

Pitong Mga Pangako

Ang Pangako ng Tagapangalaga ay nakatuon:

sa paggalang kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin, at pagsunod sa Kanyang Salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

sa pagsasagawa ng mahahalagang relasyon sa ilang ibang mga lalaki, na nauunawaan na kailangan niya ang mga kapatid upang tulungan siyang panatilihin ang kanyang mga pangako.

sa pagsasanay ng espirituwal, moral, etikal, at sekswal na kadalisayan.

sa pagbubuo ng mas matibay na pag-aasawa at pamilya sa pamamagitan ng pag-ibig, proteksyon, at mga pamantayan ng Bibliya.

sa pagsuporta sa misyon ng simbahan sa pamamagitan ng paggalang at pagdarasal para sa kanyang pastor at sa pamamagitan ng aktibong pagbibigay ng kanyang oras at mga mapagkukunan.

upang maabot ang lampas sa anumang hadlang sa lahi at denominasyon upang ipakita ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng Bibliya.

sa pag-impluwensya sa kanyang mundo, pagiging masunurin sa Dakilang Utos (Mark 12: 30-31) at ang Dakilang Komisyon (Mateo 28: 19-20).

A member’s primary devotion in life is to honor Jesus Christ and to change and grow spiritually through worship and prayer. Members must commit to meet in small groups of men several times a month to talk about their beliefs and pray for one another. A member must resist sinful temptations and commit to honoring his wife and family. Promise Keepers must provide help and prayer for the local pastors, as well as encourage and support men of all races, ethnic, and denominational backgrounds as fellow Promise Keepers.

samahan

Pinangangasiwaan ng mga Tagapangalaga ng Pangako ang pagkalat ng kanilang mensahe sa pamamagitan ng isang dosenang mga kumperensya na hawak nila sa buong bansa bawat taon at din sa mga maliliit na grupo na nakikibahagi sa mga tao. Mga kumperensya ay nagaganap sa mga sports stadium at ang paglahok ay pinigilan lamang sa mga lalaki. Ang dalawang araw na mga kaganapan ay nakaayos sa isang pagsisikap na tipunin ang mga tao mula sa buong bansa para sa pagsamba, panalangin, at pagtuturo. Ang iba't ibang mga nagsasalita ng inspirational ay nagbibigay ng kanilang mga testimonya at hinihikayat ang mga dadalo na panatilihing at makatulong na maunawaan kung bakit ang pagsunod sa kanilang pangako ay magkakaroon ng pagkakaiba sa kanilang mundo.

A Field Ministry whose primary focus is to reach out and spread the word of the Promise Keepers to local churches was created in 1991. Within the National Field Ministries Division of Promise Keepers there are three components: Key Man, Ambassadors, and Task Forces. In an effort to carry out their vision at the grass-roots level, members go to their local churches to “recruit, train, and deploy men.”

Key Man: kumakatawan sa kanyang lokal na simbahan at may pananagutan sa pagbuo ng isang epektibong ministeryo at sa pakikipag-usap sa Mga Tagapangalaga ng Mga Pangako.

Ambassador: isang volunteer na isang kinatawan sa Key Men. Kabilang sa kanyang mga tungkulin ang pagrerekord ng mga Key Men upang itaguyod ang pagkakatugma ng etniko at lahi sa buong grupo.

Task Force: umiiral bilang isang pag-uugnayan sa pagitan ng pagpaplano at pagtataguyod ng mga kumperensya pati na rin ang pagtatrabaho nang malapit sa Mga Tagapangalaga ng Mga Pangako.

Mga Isyu at Mga Hamon

“Standing in the Gap: A Sacred Assembly of Men” Washington, DC (October 4, 1997)

The gathering, “Stand in the Gap: A Sacred Assembly of Men,” seeks to draw men from across the country and from diverse backgrounds, albeit explicitly Christian backgrounds. This multitude of men will gather in the name of Jesus Christ, “to confess personal and collective sin,” and to present themselves “as godly men on their knees in humility, then on their feet in unity, reconciled and poised for revival and spiritual awakening.” The Sacred Assembly is scheduled to last from noon till sundown .

The name “Stand in the Gap” is taken from Old Testament scripture.

“I looked for a man among them who would build up the wall and stand before Me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it, but I found none.” (Ezekiel 22:30)

Ang konteksto ng banal na kasulatan na ito ay isang tawag para sa katuwiran sa pagkakaroon ng isang lupa na puno ng kasamaan. Ang layunin ng pagtulung-tulungan, pati na ang layunin ng mas malawak na pagsisikap ng Tagapangalaga ay upang mahikayat ang muling pagbabangon sa Amerika. Ang pamamalakad ng organisasyon ay madalas na sumipi sa 2 Chronicles 7: 14, ang tema na kasulatan ng Washington para sa rally ni Jesus ng Abril 29, 1980:

“If my people who are called by My name will humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land.”

Ang kalapitan ng rally sa Million Man March na inorganisa ng Nation of lider ng Islam na si Louis Farrakhan ay may naiintindihan na mga paghahambing. Parehong lahat ang mga pangyayari sa lalaki, at parehong nag-utos ng mga lalaki na magsisi at umako ng higit na responsibilidad para sa pamumuno ng kanilang mga pamilya. Ang pamumuno ng mga Tagapangalaga ng Mga Pangangalaga ay nagnanais na maglaro ng mga parallel sa pagitan ng dalawang pangyayari. Ang mga Kristiyanong kalalakihan na dumalo sa Million Man Marso ay maligayang pagdating, ngunit isang imbitasyon ay hindi pinalawak sa Louis Farrakhan partikular o Muslim sa pangkalahatan. Ito ay isang pagtitipon para sa mga Kristiyanong kalalakihan. Higit pang lalo, ang oryentasyon ng grupo ay evangelical. Ang liberal o pangunahin na pamumuno ng Protestante ay karaniwang hindi masigasig tungkol sa Mga Tagapangalaga ng Pangako; ang ilan ay naging kritikal nang lantaran. Ang pagiging exclusivity ng lalaki ay, isang interpretive, isang mahalagang pinagmulan ng pagpula.

Mga Babae at Mga Tagapangalaga ng Pangako

Many national groups that promote women’s rights have been critical of Promise Keepers for their views on the role of women in the religion and in the home. The National Organization for Women (Now) has been especially critical. Their criticism goes beyond the male exclusivity of the group to a critique that views Promise Keepers as an orchestrated campaign to take back the hard won battles of the feminist movement. Patricia Ireland, President of NOW argues that “when Promise Keepers speak of ‘taking back America for Christ,’ they also mean to take back the rights of women.” NOW leadership views the Promise Keepers as an extension of the conservative Christian Right. “The top leadership behind McCartney,” claims an open letter to NOW activists, “reads like a who’s who of the political religious right, such as Jerry Falwell, Pat Robertson and James Dobson — people who consider the Republican Party too moderate!” Other organizations have joined in linking Promise Keepers to the Religious Right. Two notable groups, People for the American Way and the American Civil Liberties Union, have been cautious in their criticism. A search of both of these groups’ web pages revealed no mention of Promise Keepers.

Promise Keepers claim the Bible enjoins men to be the spiritual head of the home, but they deny that this implies male dominance. This spiritual division of labor, they claim, demands that males assume greater responsibility for the well-being of the family. While women do not participate in Promise Keeper activities, they are encouraged to help with various administrative aspects of the organization. They volunteer their time by selling merchandise, answering questions, passing out literature, and doing other things before and after conferences. Indeed, women are key players both in facilitating and spreading the message of the group. Indeed, many women encourage their husbands to participate. And many have offered testimonials as to how Promise Keepers have positively changed both their marriages and their husbands’ lives.

Adam’s Rib

One group of women whose husbands are all Promise Keepers have created a magazine called Adam’s Rib. The primary focus of the text is to spread the gospel of Promise Keepers as told from their point of view as women who live with it every day. Various articles give testimonials and opinions in an effort to bring together women who are married to Promise Keepers to pray together for their husbands.

Suitable Helper’s

Another group of women have created a support group known as Suitable Helpers. In 1993, the founder, Cheri Bright, “felt led by the Lord to begin a unique ministry for women.” The group holds several conferences throughout the year that bring together other women involved with Promise Keepers through their husbands.

Commercialization and Growth

Ang badyet ng Promise Keepers para sa 1996 ay $ 96.4 milyon. Ang mga tiket sa karamihan sa mga rali ay nagkakahalaga ng $ 60 at maraming merchandising ng mga libro, mga teyp, CD, T-shirt, takip, panulat, atbp. Ay nangyayari sa mga rali. Ang mga benta ng merchandise ay nagtala para sa $ 16.4 milyon sa mga kita sa 1997. Marami ang pumuna sa mga admission ticket at merchandising bilang commercialization ng relihiyon. Ipagtanggol ng mga pangako Keepers na ang pagtatanghal ng isang pagtulung-tulungan sa isang sports arena ay isang mahal na panukala. Halos tatlong-kapat ng kanilang badyet sa 1996 kapag nagbabayad sa mga gastos ng mga rali, pagsasanay, at mga publisher. Itinatanong ng mga may pag-aalinlangan ang halaga ng mga mahusay na mga musikero at mga mangangaral na dumalo sa mga rali, sa bahagi, upang itaguyod ang mga benta ng kanilang musika at mga aklat.

Ang mga tanong ay naitataas din tungkol sa staffing ng Mga Tagapangalaga sa Mga Pangako. Hindi tumatanggap ng suweldo si McCartney, ngunit tumatanggap siya ng bayad sa nagsasalita ng $ 4,000 kapag nag-address siya ng rally. Si Randy T. Phillips, presidente ng Promise Keepers, ay nakatanggap ng suweldo na $ 132,000 sa 1996 at mga suweldong pang-organisasyon sa 1996 na doble sa higit sa $ 20 milyon. Ang mga may pag-aalinlangan ay nagtanong kung ito ay relihiyon o ang komersyalisasyon ng isang konsepikong relihiyon.

Theological Controversies

Ang mga miyembro ng Protestanteng denominasyon ay madaling kapitan ng pagiging eksklusibo at ipinapahayag na ang iba ay nalilihis mula sa mga pundasyong bibliya ng pananampalataya. Hindi kataka-taka, samantalang ang mga liberal at mga feminista ay pinupuna ang Mga Tagapangalaga ng Pangako para sa teolohikal, pampulitika at sosyalan na konserbatibo, maraming mga evangelical ang nagtatanong sa pagiging tunay ng Bibliya sa kilusan. Ang mga marka ng mga web site na nilikha ng lokal na Mga Tagapangalaga ng Mga Pangako ay may posibilidad na lumawak ang mga kritiko ng bibliya, ngunit ang mga kritiko ay nasa maraming mga numero.

Biblyograpya

Mga Aklat at Mga Artikulo sa pamamagitan ng Mga Tagapangalaga ng Pangako

Jansen, Al at Larry K. Weeden, eds. 1994. Pitong Mga Pangako Ng Isang Tagapangalaga ng Pangako. Colorado Springs, CO: Tumutok sa Pamilya.

McCartney, Bill (kasama si Dave Diles). 1995. Mula sa Ashes to Glory. Nashville, TN: Thomas Nelson.

Mga Lathalain sa Scholar

Brickner, Bryan T. 1999. Ang Tagapangalaga ng Mga Pangako: Pulitika at Mga Pangako. Lexington, MA: Lexington Books.

Claussen, Dane S. ed. 1999. Nakatayo sa Mga Pangako: Mga Tagapangalaga ng Pangako at ang Pagbabalik-loob ng Kabanalan. Cleveland, OH: Pilgrim Press.

Claussen, Dane S. ed. 1999. Ang Tagapangalaga ng Mga Pangako: Mga Sanaysay sa Pagiging Babae at Kristiyanismo. Jefferson, NC: McFarland.

Messner, Michael. 1997. Politics of Masculinities: Men in Movements. Beverly Hills, CA: Sage. (Naglalaman ng kabanata sa Mga Tagapangalaga ng Mga Pangako)

Mga Artikulo ng Magazine

Alsdurf, Phyllis E. “McCartney on the REBOUND: How a workaholic jock and insensitive husband became the nation’s leading Promise Keeper.” Christianity Today. May 18, 1998 Vol. 42, No. 6.

Conasen, Joe. “The Promise Keepers are Coming: The Third Wave of the Religious Right.” The Nation 7 October 1996: 11-19.

DeCelle, Douglas. “Among the Promise Keepers: A Pastor’s Reflections.” Christian Century 3 July 1996: 695-697. 

Feuerherd, Peter. “Not Your Momma.” Commonwealth 25 October 1996: 31. 

Hacket, David G. “Promise Keepers and the Culture Wars.” Religion in the News. June 1998. 1:1.

Hannaham, James. “Losers, Weepers: God and Man at Shea.” Village Voice 1 October 1996: 31.
 
Miller, Holly G. “Real Men Keep Promises.” The Saturday Evening Post July 1996: 46-47.

Novosad, Nancy. “God Squad.” The Progressive August 1996: 25-27.

Pharr, Suzanne. “A Match Made In Heaven.” The Progressive August 1996: 28-29.

Rabey, Steve. “Where is the Christian’s Men Movement Headed?” Christianity Today 29 April 1996: 46-49.

Spalding, John D. “Bonding in the Bleachers: A Visit to the Promise Keepers.” Christian Century 6 March 1996: 260-265.

Summer, Bob. “Male Spirituality on the Move.” Publisher’s Weekly 11 March 1996: 28-31.

Swomley, John. “Watch on the Right: Promises We Don’t Want Kept.” The Humanist February 1996: 35-36.

Tapis, Andres. “Promise Keepers Hear Minority Message.” The National Catholic Reporter 25 October 1996: 15.

White, Gayle. “Clergy Conference Stirs Historic Show of Unity.” Christianity Today 8 April 1996: 88.

 

Nilikha ni Susan M. Lutz
Para sa Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
Spring, 1997
Huling Binagong 07 / 23 / 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magbahagi
Nai-update: - 6:04 pm

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander