Outreach for Christ International

magbahagi

PAGLILIPIN PARA SA KRISTO INTERNATIONAL (ROFC)

PAGLILIPIN PARA SA KRIMEN INTERNATIONAL (ROFC) TIMELINE

1937: Ipinanganak si Steve Ryder.

1969: Naganap ang karanasan sa conversion ni Steve Ryder.

1970s (Maagang): Sinasanay si Ryder sa Bible School ng Kenneth Hagin.

1979: Itinatag ni Ryder ang ROFC.

1980s (Maagang): Ang ROFC ay nagtatag ng tatlong lokal na simbahan sa Australian Gold Coast.

1980s (Mid-late): Nagsimula si Ryder ng mga internasyonal na kampanya sa pag-e-ebanghelyo.

1989: Nagsimula ang ROFC sa pag-e-ebanghelyo sa mga kampanya sa Silangang Europa.

2008-2010: Pinasimulan ng ROFC ang pag-sponsor ng mga orphans sa Malawi at Haiti.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Steve Ryder ay isinilang sa 1937, ngunit may ilang mga detalye na kilala tungkol sa kanyang unang buhay. Siya ay inilarawan bilang naging suwail pagkatapos lumipat ang kanyang pamilya sa Australya mula sa England sa 1960, noong siya ay dalawampu't tatlong taong gulang (Antioch Networks International nd). Itoay kilala na siya ay napatunayang nagkasala dahil sa pagnanakaw ng armadong bangko at sinentensiyahan ng dalawampu't-taong pagkabilanggo. Sa panahon ng kanyang pagkabilanggo, siya ay naging isang miyembro ng nakapangingilabot na "toe cutter" gang. Siya rin ang naging unang bilanggo sa Australya upang makumpleto ang isang Doktrina ng Teolohiya sa pamamagitan ng isang kursong pagsusulatan habang tinatapos ang kanyang termino sa bilangguan. Noong siya ay nasa parol sa 1969 na si Ryder ay napagbagong loob sa isang Krusada ng Billy Graham kung saan siya "nagbigay ng kanyang buhay kay Cristo." Sa kalagitnaan ng 1970, dumalo si Ryder sa isang maliliit na Assemblies of God church sa Melbourne at sinanay sa Kenneth Hagin's Bible School sa US (kilala sa mundo para sa pagtuturo nito sa kalusugan at yaman ng ebanghelyo) bago itatag ang Reach Out For Christ Ministries sa 1979. Sa 1992, nakatanggap siya ng Doctorate of Ministry Degree mula sa School of Bible Theology sa Los Angeles ("Steve Ryder" nd).

Ang Reach Out para kay Christ International Ministries (o ROFC, ang kanyang sariling ginustong acronym), ay matatagpuan sa Gold Coast sa Queensland, Australia. Ito ay itinatag sa pamamagitan ng marahil ang kasalukuyang pinaka-kilala evangelist nakapagpapagaling na lumitaw mula sa Australia, Dr Steve Ryder, na mananatili pa rin pamumuno ng simbahan. Inilalarawan ng ROFC ang sarili bilang "Simbahang Kristiyano na batay sa Bibliya" (ROFC Facebook). Bagaman maaari itong magmungkahi ng mga kredensiyal na fundamentalist na Kristiyano nito, ang mga evangelical na aral at ministeryo ng iglesya ay inilalagay ito sa loob ng tinatawag na "ebanghelyo" ng kalusugan at kayamanan (kasaganaan) na "ebanghelyo" na sangkap ng neo-Pentecostalismo. Kaya ang malakas na diin nito sa charismata (o "mga kaloob ng Espiritu") kabilang ang pagpapagaling, pagsasalita sa mga wika, propesiya at mga salita ng kaalaman, na idinagdag ang dogma na ang kasaganaan at kalusugan ay ang banal na karapatan ng bawat mananampalataya.

Ang isang itinerant healing ebanghelista, Ryder ay "nakatanim" dose-dosenang mga simbahan ng iba't ibang laki sa Australia at sa buong mundo kabilang ang Cyprus, Czech Republic, Hong Kong, Hungary, India, Greece, Macedonia, Nigeria, Pakistan, Pilipinas, Portugal , ang US at ang UK Ryder ay humantong din sa malaking kampanya sa pag-e-ebanghelyo sa magkakaibang bansa kabilang ang mga Komunistang bansa ng Tsina at Cuba kung saan ang mga evangelizing paraan ng relihiyon ay karaniwang ipinagbabawal. Ang ilang mga itinerant ministries pagkatapos ay gumana mula sa maraming mga bansa bilang isang resulta ng ROFC simbahan "planting," pagtaguyod ng mga simbahan ng kanilang sariling at pag-aayos ng evangelizing outreaches (na maaaring o hindi dumating sa ilalim ng espirituwal na patnubay ng ROFC).

Ang sariling misyon ni Ryder, at mga ministri na nagmula sa mga simbahan ng simbahan ng ROFC, ay nagtataglay ng mga krusada sa kung ano ang itinuturing na pattern na itinatag ni Jesucristo at ang unang Simbahan ng Bagong Tipan (Mark 16: 15-18) at bilang isang resulta, sa mga salita ng ROFC, "... kami ay may konserbatibong nakikitang daan-daang libong tao ang gumagawa ng mga desisyon para sa kaligtasan" (ROFC Facebook). Si Ryder mismo ay madalas na isang guest healer ng ebanghelista sa mga simbahan sa buong dibisyon ng denominasyon. Kabilang dito ang mga simbahang Romano Katoliko na kung saan ang kanyang ministeryo ay nakuha pa ng komendasyon mula sa mga nangungunang Katolikong figure kasama ang Benedictine healer Dominic Heron (nd).

Sa kanyang buong mundo na ministeryo, binibigyang diin ni Ryder ang panawagan na ipangaral ang "Buong Ebanghelyo" o ang "walang-kompromiso na Salita ng Diyos na may kasunod na mga palatandaan at kababalaghan," lalo na sa larangan ng "Banal na Pagpapagaling." Sinasabi ng ROFC na sa ilalim ng kanyang ministeryo " bulag na nakita, ang pilay ay lumakad at ang mga patay ay itinaas! "(ROFC Facebook). Ito ay itinuturing na bahagi ng "Dakilang Komisyon" ni Jesu-Cristo (Mateo 28: 16-20) at itinuturing bilang precedent na itinatag ni Jesus mismo. Higit pa rito, ayon sa web-side ng ROFC:

Ang aming layunin ay upang matulungan ang pag-aalaga at pagbigyan ang lahat ng gumawa ng desisyon na sundin ang modelo ng Kanyang buhay at mga aral. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tinitingnan natin ang mga sumusunod na bahagi ng panawagan ng Diyos sa ating partikular na kongregasyon:

Regular at masigasig na pagsamba sa Diyos,
Ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos na matatagpuan sa Biblia,
Ang paglilingkod sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuno ng Banal na Espiritu,
Paglilingkod sa ating mga kapitbahay at komunidad sa pangalan ni Jesus hangga't maaari.

Bukod sa kanyang internasyonal na ministeryo, patuloy ding pastor si Ryder ang kanyang lokal na Simbahan (Gold Coast Reach Out Church), habang patungo sa punong tanggapan ng Reach Out For Christ sa Gold Coast. Siya ay nagtuturo at nagtuturo ng mga doktrina na kung saan siya ay kilala, pinananatili iyon, samantalang mayroon siyang natatanging pagpapahid mula sa Diyos, ang Mga Palatandaan at Kahanga-hanga (mga himala) na inaangkin para sa kanyang ministeryo ay maaari ring makuha ng mga ordinaryong miyembro ang Katawan ni Kristo.

DOCTRINES / BELIEFS

Ang tali-linya ng simbahan ng ROFC ay nagpahayag: "Hindi sa pamamagitan ng lakas o ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu," sabi ng Panginoon (Zech 4: 6). Ito bibliyaquote underscore ang pangunahing mga paniniwala at doktrina ng organisasyon, lalo na ang mga nauugnay sa pagpapagaling at kasaganaan. Ang mahalagang elemento ng pagpapagaling ay ang paniniwala na ang bawat mananampalataya na "ipinanganak muli" ay may karapatan sa "Banal na Pagpapagaling" sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Cristo. Ito ay isang sentral na doktrina ng Assemblies of God church, ang pinakamalaking organisasyon ng Pentecostal sa mundo ( World Assemblies of God Pahayag ng Pananampalataya nd), ang tradisyon kung saan nagmula si Steve Ryder at ang kanyang ministeryo pagkatapos ng kanyang conversion. Ang pagtuturo na ito ay batay sa iba't ibang mga talata sa banal na kasulatan kabilang ang Isaias 55: 11. Sa isa sa kanyang mga publication Ryder declares na:

.... ang salitang Griyego na Sozo .... ay nangangahulugan na i-save, ihahatid, protektahan. Upang pagalingin, pangalagaan, buuin. Ang ibig sabihin nito ay ihahatid mula sa ganap na parusa ng kasalanan, o maaari nating sabihin, ang mga kahihinatnan ng orihinal na kasalanan, na sumasaklaw sa bawat dimensyon ng Espiritu ... .Soul ... at Katawan. Ang ibig sabihin nito ay maaari naming simulan ang tunay na ipahayag ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at ipatupad ang pagpapagaling ng ating mga katawan, sa pagsasalita ng Salita sa Pangalan ni Jesus ... (Ryder 1991)

Ang pagtuklas sa paniniwalang ito ay ang paniniwala na ang mga maling mananampalataya ay hindi kailangang manatiling may pisikal na sakit (batay sa James 5: 14): na nais ng Diyos na maging malusog sila sa katawan at maaaring mapagaling sa pamamagitan ng "Pagtawag sa pangalan ng Diyos sa Lumang Tipan: 'Jehovah-Rapha' ('Ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo') - bahagi ng kalikasan ng Diyos "(Ryder 1991).

May kaugnayan sa pagpapagaling (at kasaganaan), tulad ng iba pang mga ministri ng Pananampalataya, itinuturo ni Ryder ang pangunahing doktrina ng "Positibong Kumpisal" na nauugnay sa mga nangungunang eksperto sa kalusugan at yaman ng ebanghelyo tulad ng Kenneth Copeland (halimbawa, Ang Kapangyarihan ng Dila 1980) at ang kanyang hinalinhan, ang huli na Kenneth Hagin (halimbawa, Kanan at Maling Pag-iisip 1966). Sa maikli, Positibong Kumpisal ay batay sa pagtuturo na kung ano ang maririnig na sinasalita ng mananampalataya sa pananampalataya ay nagpapatakbo ng espirituwal na batas ng pananampalataya mismo at nagdudulot kung ano ang ipinahayag sa materyal na katotohanan kabilang ang kalusugan at kayamanan. Ang gayong pananampalataya at pagtuturo ay sinusuportahan ng assertion na mayroong pisikal at espirituwal na batas, na namamahala sa iba't ibang larangan ng pag-iral. Ang mas mataas na mga batas sa espirituwal ay nagpapatakbo sa "lakas ng pananampalataya," na kumukuha sa "positibong kapangyarihan ng Diyos" at batay sa isang interpretasyon ng kasulatan ng Bagong Tipan: "Ngayon ang pananampalataya ay ang sangkap ng mga bagay na inaasahan at ang katibayan ng mga bagay na hindi nakita "(Hebreo 11: 1).

Sinabi ni Ryder na "Kapag ang mga Kristiyano ay nagsasalita na may awtoridad na nangyayari sa espirituwal na mundo at madalas sa pisikal na mundo" (Ryder "The Power of the Tongue," nd). At na "Maaari tayong magsimulang ipahayag ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at ipatupad ang pagpapagaling ng ating mga katawan, sa pagsasalita ng pangalan ni Jesus" (Ryder 1991: 27). Sa kabaligtaran, mayroong "Negatibong Kumpisal," ibig sabihin, kung ang negatibong pahayag ng isang indibidwal ay negatibo pagkatapos magkakaroon ng mga negatibong epekto sa mundong ito kasama ang pisikal at pinansiyal na kapakanan ng mga tao. Ito ay nagpapahiwatig ng mga orihinal na turo ni Kenneth Hagin na ang wetting confession ay isang pag-amin ng pagkatalo at pagkabigo, at kinikilala ang kataas-taasang kapangyarihan ni Satanas sa buhay ng isang tao (Hagin 1966). Ryder sa undated tract Mahalaga ang pagpapagaling , na sumang-ayon na si Satanas ang kaaway na nag-aalis ng karapatan ng kalusugan at kasaganaan ng mananampalataya, ay nagsasabi:

Ang pinagmulan ng pagkakasakit ay si Satanas, siya ay nagnanakaw ng Simbahan at pininsala at sa pamamagitan ng paggawa ng sakit sa Simbahan na ito ay humina sa trabaho nito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo .... Ang kalusugan ay isang bagay na mayroon ka ... at isang bagay na sinusubukan ng Diyablo upang alisin kami.

Ang paksa ng Banal na Pagpapagaling sa mga turo ni Ryder, at ang materyal na matatagpuan sa mga web-site na blog na "Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pagpapatong ng mga Kamay," ay may kaugnayan din sa "Mga Palatandaan at Kababalaghan," na nagsasabi na ang pagpapagaling at iba pang mga himala ay dapat mahalagang bahagi ng mga revelya sa pag-e-ebanghelyo at ang "patunay" ng Ebanghelyo para sa mga di-mananampalataya:

.... ang mga tagubilin upang mailagay ang mga kamay sa maysakit, ang mga huling salita na sinasalita ni Jesus sa Mundo na ito, ayon sa Aklat ni Marcos. Samakatuwid, inihayag nila ang Kanyang dakilang pag-ibig at habag para sa may sakit; at binibigyang-diin din nila ang kahalagahan ng mga tanda at kababalaghan bilang Kanyang paraan ng pag-abot sa nawala ng mundo sa Ebanghelyo.

Si Ryder, tulad ng Hagin at Copeland, ay nagtuturo na bilang mga born again Christian believers ay tinubos mula sa sumpa ng mga batas ng Judaic ng Lumang Tipan sila ay mga tagapagmana ng pagpapala ni Abraham at mga pangako ng Diyos ng kasaganaan. Ito ay ginagarantiyahan ng pananampalataya at, tulad ng pagpapagaling, nagmumula sa pagbabayad-sala ni Cristo (batay sa mga kasulatan na tulad ng Galacia 3: 13 , 14 , 29 ) at itinuturing na isang prayoridad at isang interpretasyon ng mga salita ni Apostol Juan na "Mga minamahal, hinahangad ko ang higit sa lahat na mga bagay upang ikaw ay umunlad at maging malusog, kahit na ang iyong kaluluwa ay umunlad" (3 John 1: 2).

Pagkonekta Positibong Kumpisal ng kalusugan at kasaganaan ay isang diin sa positibong pag-iisip na maaaring tatalakayin sa pagtuturo ng Norman Vincent Peal (1996). Ito ay ipinahayag sa mga salita ni Ryder:

Kapag ang mga Kristiyano ay nagsasalita sa awtoridad ng isang bagay na nangyayari sa espirituwal na mundo, at kadalasan ang pisikal na mundo. Mag-isip ng positibo - hindi ka magkakasakit. Sa pamamagitan ng mga salita na sinasalita natin si Satanas ay maaaring magkaroon ng higit sa atin. Maaari tayong magsimulang ipahayag ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at ipagpatuloy ang pagpapagaling ng ating mga katawan ... (Ryder, Kapangyarihan ng Salita ng Diyos , nd).

Pupunta ako sa aking pitumpung taon na may kalayaan sa sakit at kahirapan. Higit pa, ipinahahayag ko ang aking karapatang mabuhay nang higit pa roon. Ang ilan ay maaaring tumawag ito ng pag-aakala, ang ilan ay maaaring tumawag ito sa maling pananampalataya. Tinatawag ko itong mina sa pamamagitan ng tama (Ryder, Bakit Banal Bakit Mahalaga ang Banal na Kalusugan, nd).

RITUALS / PRACTICES

Ang pagtuturo ng banal na kalusugan at kasaganaan ay maliwanag sa mga ritwal at mga gawi ng ROFC at sa ministeryo ni Ryder. Isang Ang mahalagang elemento ng Positibong Kumpisal ay ang paniwala ng "pagbubuklod at pagpapatawad." "Bind" ay tumutukoy sa pagpapahintulot na ang ginagamit na kapangyarihan ng Diyos ay maging aktibo sa isang partikular na sitwasyon. Ang "loosing" ay tumutukoy sa awtorisadong pagpapalaya sa kapangyarihan na lalo na sa lugar ng pagpapagaling. Ito ay maliwanag sa lagay Bakit Mahalaga ang Pagpapagaling isinulat ni Ryder.

Isaalang-alang ang isang hypothetical na kaso. Ikaw ay hiniling na manalangin para sa isang tao na may kanser, at sa maraming sakit. Hinanap mo ang Panginoon, at ngayon ay nabigyan ng isang (espirituwal na) pag-intindi na mayroong isang espiritu ng kanser, at sakit na afflicting ang tao;

?? Sinabi sa iyo ng Panginoon na 'Bind at Maluwag'. Narito ang ginagawa mo maririnig sa iyong boses.
?? Salamat sa Ama dahil sa ginawa mo Kanyang kinatawan.
?? Salamat sa pagbibigay sa iyo ng awtoridad sa mga demonyo.
?? Isumite ang iyong sarili sa Kanya.
?? Magsalita sa diyablo, na binabanggit ang mga kasulatan na gagamitin mo laban sa Kanya.
?? Kumuha ng awtoridad sa kaaway na gumagamit ng mga banal na kasulatan.
?? Manalangin para sa pagpapagaling.
?? Salamat sa Ama dahil sa ginawa mo ang lahat ng iniutos mo.

Ang parehong uri ng pormula ay maaari ring ilapat sa mga sitwasyong pinansyal, ayon sa pinagmulan ng ROFC:

Tinalian ko kayo (Satanas) sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa aking mga personal na pananalapi at negosyo. Kayo ngayon ay ganap na nakagapos sa lugar na ito, at maluwag ako sa pangalan ng kapangyarihan ng Diyos para sa akin para makuha ang aking mga personal na pananalapi at negosyo sa isang malusog at mayayamang posisyon.

Ang home church ng ROFC, Gold Coast Reach Out Church, bukod sa paghawak ng dalawang serbisyo sa Linggo, ay may espesyal na serbisyo sa paglilingkod tuwing Miyerkules kung saan minana si Ryder sa mga maysakit. Ang isang pangkaraniwang paraan ng pagsasagawa nito ay ang paggamit ng isang "panyong panalangin" na "ipinagdasal" ni Ryder o iba pang mga pinuno ng simbahan. Ang mga indibidwal ay maaaring magpadala ng kanilang mga panyo sa pulong upang manalangin para sa gastos ng apat na dolyar (Australian). Sinasabi ito upang tularan ang mga himala na iniulat na isinagawa sa ganitong paraan ni Apostol Pablo (Mga Gawa 19: 11-12). Mga damit ng panalangin: ang personal na pananamit ay ginagamit din sa mga kampanya sa pag-e-ebanghelyo at, tulad ng makikita sa Czech Republic at Hungary, maaaring lumaki sa malalaking tambak. Maaaring tanggalin ang damit at ilagay sa isang miyembro ng pamilya o kaibigan para sa pagpapagaling ("Pagpapaganda ng Mga Pulong").

Dalawang iba pang mga kasanayan / ritwal ay nagkakahalaga ng pagbanggit na may kaugnayan sa pagpapagaling. Una, ang pagsasagawa ng "Pagpatay sa Espiritu." Ito ay isang karaniwang katangian ng Pentecostalismo at kilusang Charismatic at nagsasangkot ng mga "likas na matalino" na mga healer at mga ebanghelista na nagtatakda ng mga kamay ng mga miyembro ng isang kongregasyon na nahulog sa sahig, sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ("Pagpapagaling at Himala Steve Ryder" nd), Isang madalas Nakikita ang kababalaghan sa mga malalaking rali na inayos ni Ryder ay para sa mga hilera ng mga tao na "pinapatay" (habang siya ay naglalagay ng mga kamay sa kanila, at ang ilan ay walang ginagawa ito) tulad ng mga hanay ng mga domino (nakikita sa ROFC video cassette Czechoslovakian Revival). Pangalawa, natutuklasan ang uri ng karamdaman na pinagdudusahan ng mga tao. Sinabi ni Ryder na natanggap ang mga Salita ng Kaalaman "sa Espiritu" na nagsasabi sa kanya ng isang partikular na pag-uusig. Kaugnay nito, inaangkin ni Ryder na makakakita ng supernaturally "mga patches" sa isang partikular na bahagi ng katawan kung saan naroroon ang isang pisikal na karamdaman. Sa mga okasyon maaaring siya "magsalita" sa lugar na iyon ng katawan, na namumuno sa pagkakasakit upang pumunta, lalo na kung nakita nito na may mga demonyo na sanhi, o hilingin ang mga napinsala upang mailarawan ang isang pagpapagaling na nagaganap.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang ROFC ay isang pandaigdigang organisasyong Kristiyano na itinatag ni Steve Ryder sa 1979. Nagsimula ito bilang isang evangelical ministeryo, na may punong-tanggapan na nakabase sa Carrara sa Gold Coast ng Australia. Habang pinananatili ang pagbibigay-diin nito sa evangelical, itinatag ng ROFC ang tatlong lokal na simbahan sa unang bahagi ng 1980 sa Australian Gold Coast, ngunit ang mga ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na pangitain sa buong mundo.

Ang organisasyon ni Ryder ay isa sa mga unang kumuha ng ministeryo ng estilo ng Pentecostal sa Silangang Europa nang bumagsak ang mga pader ng Komunismo sa 1989. Si Ryder ngayon ay posibleng ang pinakasikat na kasalukuyang ebanghelistang nakakaling sa Australya at na gumaganap din bilang Pangulo ng ROFC. Si Ryder ay isang charismatic figure na hindi katulad ng pinaka-healing evangelist. Sa mga pagkakataon siya ay nagbahagi ng isang platform sa iba pang mga kilalang ebanghelista tulad ng Rhinhard Bonnke (Kristo Para sa Lahat ng Bansa) sa Tanzania. Ipinahayag ni Ryder ang kawalang pakialam para sa organisasyon ng simbahan at mga komite, na nakikita ang mga ito bilang masama sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, at nananatili siyang malaking bilang sa kanyang ministeryo at mga simbahan. Ang International Director at Associate Minister ay si Andrew Jacovides, isang malapit na kaibigan ni Ryder, na maaaring maging speculatively ang kanyang ultimate successor. Gayunpaman, Ryder ay hindi awtoritaryan pagkatao. Karamihan sa mga simbahan na kanyang "itinanim" sa buong mundo ay mananatiling nagsasarili, bagaman maaaring bayaran sila ni Ryder ng isang paminsan-minsang pagbisita para sa pagtuturo at pagtaas ng moral.

Kasama sa iba pang mga gawain na isinagawa ng ROFC ang pag-aayos ng isang "Biblical Tour" ng Israel, Greece, Turkey at Italy ("Biblical Tours" nd) at (kasama ng katulad na ebanghelistang si Martin Phelps ng Logos Church, na nagmula sa South Africa) eksklusibo para sa mga Kristiyano para sa mga Kristiyano, na kasama ang mga seminar para sa pagpapagaling na ministeryo at ebanghelyo ng kasaganaan. Maabot Out Si Cristo ay nagsimulang mag-sponsor ng mga orphans sa Malawi sa 2008 at sa Haiti sa 2010. At, kamakailan lamang, "Pagbabahagi ng mga sining at mga programang pang-edukasyon na may nakasentro sa Kristo na may mas malaking komunidad;" ang pagtatayo ng mga pasilidad ng simbahan internationally; internasyonal na telebisyon networking; pagkain, damit at pamamahagi ng welfare; rehabilitasyon center; mga nayon ng pagreretiro para sa mga matatanda; at mga Kolehiyo ng Bibliya ("Ang Ating Paningin" nd).

ISSUES / CHALLENGES

Tulad ng maraming mga evangelizing healing ministries na ng Ryder ay criticized, kabilang ang mga charitable bodies na nababahala sa isyu sa kalusugan ("Curved Spine Healed ng Diyos ... Really?" 2012) para sa mga claim na siya ay gumagawa sa pagpapagaling ng mga tao ng mga sakit tulad ng polyo, nakapipinsala kondisyon , at pagkabulag ("Crusades, Healings, and Miracles" nd). Gayunman, ang Ryder ay masigasig upang patunayan ang pagiging medikal ng kanyang inaangking miraculous healing na may X-rays na ibinigay ng medikal na propesyon, na ginagamit niya bilang isang panukala sa panahon ng mga kampanya ng pagpapagaling. Mas kontrobersyal pa rin ang kanyang mga pag-angkin upang itaas ang mga patay sa India, Africa at Burma, Pakistan at sa ibang lugar. Sa kaso ng Burma ang mga pagpapagaling ay naganap sa isang pagtulung-tulungan sa harap ng mga taong 25,000 ("Mga Krusada, Pagpapagaling, at mga Himala").

Habang walang maliwanag, may-kaalaman, nai-publish na mga criticisms ng pagsunod Ryder sa kalusugan at kayamanan ng ebanghelyo, ang kanyang mga inspirasyon, Kenneth Hagin at Kenneth Copeland, ay napakahamak na criticized, lalo na ng iba pang mga Kristiyano para sa kanilang mga unorthodox kahit heterodox aral na may kaugnayan sa kalusugan at kasaganaan ( Hanegraff 1992; McConnell 1995). Katulad nito, ang mga aral ng mga positibong pag-iisip at mga diskarte sa pag-visual ay na-critiqued bilang sa labas ng makasaysayang mainstream ng Kristiyanismo (Smail et al 1993). Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ni Ryder na ang kanyang mga turo at mga kasanayan ay "kultyunista" at magkatulad sa mga kilusang New Age. Gayunpaman, iminungkahi ng mga akademikong account na ang mga kasanayan na pinasimulan ni Ryder na hangganan sa mga metapisika at mahiwagang ritwal (Hunt 1998).

Sa kalagitnaan ng 1980s, ang paglago ng ministeryo ni Ryder ay nakaakit ng pansin sa media. Sa isang ulat, nabanggit na siya ay ibinigay sa pagdarasal para sa pagbagsak ng Gobyernong Labour sa Australia, na nakita niya bilang imoral sa mga patakarang panlipunan nito at masyadong interbensyonista sa mga usapin sa ekonomiya (Picardie at Wade 1986: 14-16). Ang ganitong interbensyonismo ay pinuna dahil sa pagsulong ng mga birtud ng malayang pamilihan na kadalasang sinasamahan ng ebanghelyo ng kasaganaan at para sa isang kabiguang kilalanin ang kumplikadong katangian ng mga problema sa lipunan.

Sa 2010, si Alan Davenport, isang dating pastor na may Reach Out para kay Kristo at isang dating bangkarote, ay naaresto sa kanyang luxury waterfront home sa Australian Gold Cost matapos ang isang napakahabang pagsisiyasat sa pulis, ayon sa isang ulat sa pahayagan (" Nagbigay ang pastor ng WTS Investment "2012). Ang mga pag-aresto ay dumating ng labing-isang buwan matapos ang mga detektib ay sumalakay sa mga tanggapan ng WTS ng Davenport (World Trade System), at mga tahanan ng ilang empleyado. Sinabi ng pulisya na ang pagsisiyasat ay sumunod sa mga reklamo na ang "malalaking numero" ng mga mamumuhunan ng WTS mula sa buong Australya ay nawalan ng higit sa sampung milyong dolyar sa scheme ng sports arbitrage, kung saan ang mga customer ay inalok na "garantisadong" na panalo sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang mga taya sa lahat ng posibleng mga kinalabasan sa iba't ibang mga bookmaker . Matapos ang mga pagsalakay, hayagang tinanggihan ni Steve Ryder ang pamamaraan na may kaugnayan sa simbahan.

Mga sanggunian

Antioch Networks International. 1997. "14 th National Convention." Na-access mula sa http://www.antioch.com.sg/events/livingbyfaith/ sa 18 Pebrero 2014.

"Mga Paglilibot sa Bibliya." Na-access mula sa http://www.drsteveryder.com/rofc-biblical-tours-israel sa 18 Pebrero 2014.

Copeland, Kenneth. 1980. Ang Kapangyarihan ng Dila. Forth Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries.

"Crusades, Healings, and Miracles." Na-access mula sa http://www.drsteveryder.com/crusades-healing-miracles sa 18 Pebrero 2014.

"Kurbadong gulugod na pinagaling ng Diyos ... Talagang?" 2012. Na-access mula sa http://scoliosiswatch.co.uk/curved-spine-healed/ sa 18 Pebrero 2014.

"Ang Ex-Pastor ay Nag-aalok ng Mga Ginagarantiya na WTS Investment 'Wins'." 2012. Mail Courier , Enero 12. Na-access mula sa http://www.couriermail.com.au/news/breaking-news/ex-pastor-offered-wts-investors-guaranteed-wins/story-e6freonf-1225818279214 on 2 February 2014 .

Hagin, Kenneth. 1966. Kanan at Maling Pag-iisip. Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries.

Hanegraaff, Hank. 1992. Kristiyanismo sa Krisis. Eugene, OR: Harvest House.

"Pagpapagaling sa pamamagitan ng Pagpapatong ng mga Kamay." Nd Maabot sa Kristo . Na-access mula sa http://www.rofc.com.au/car-reviews/laying-on-of-hands.htm on 26 January 2014 .

"Mga Pulong sa Pagpapagaling." Nd "Abutin Out para sa Kristo." Na-access mula sa http://www.rofc.com.au/car-reviews/healing-meetings.htm sa 25 Enero 2014.

"Mga Pagpapagaling at Himala Steve Ryder" nd Na-access mula sa http://www.youtube.com/watch?v=WEA2aLUTgLc ) sa 18 Pebrero 2014.

Heron, Dominic. nd "Mga Regalo ng Pagpapagaling at Mga Koponan ng Pagpapagaling." Sa Dominic Heron, Pagdarasal para sa Pagpapagaling: Ang Hamon. Na-access mula sa http://www.christendom-awake.org/pages/dombenedict/book-healing/healing-5.htm sa 23 Enero, 2014.

Hunt, Stephen. 1998. "Magical Moments: Isang Diskarte sa Intelektwal sa Neo-Pentecostal Faith Ministries." Relihiyon (espesyal na isyu sa Charismatic Movement) 28: 271-80.

McConnell, DR 1995. Isang Iba't ibang Ebanghelyo , Peabody, MA: Hendrickson Publishing.

"Ang aming Pangitain." Nd "Abutin Out para sa Kristo." Na-access mula sa http://www.rofc.com.au/main.htm sa 20 Enero 2014.

Peal, Norman Vincent. 1996. Ang Power ng Positibong Pag-iisip. New York: Ballantine Books.

Picardie, J. at Wade, D. 1986. "Bagong-Born na Kristiyanismo." Bagong Lipunan (Enero): 14-16.

Maabot sa Kristo. nd "Pangkalahatang Impormasyon." Maabot Kay Cristo Facebook. Na-access mula sa https://www.facebook.com/reachoutforchrist/info sa 20 Enero 2014.

Maabot sa Kristo. nd Czechoslovakian Revival, Video One: Miracles of Healing. Undated video cassette .

Ryder, Steve. nd "Ang Kapangyarihan ng Dila." Undated audio cassette, ROFC.

Ryder, Steve. nd "Bakit ang Banal na Kalusugan ay Mahalaga." Undated audio cassette, ROFC.

Ryder, Steve, 1991. Ang Mga Pagpapagaling ng Diyos . Reachout Publishing.

Smail, Tom; Walker, Andrew; at Nigel Wright. 1993. "'Knowledgeary Revelationary' at Kaalaman sa Paghahayag: Ang Kilusang Pananampalataya at ang Tanong ng Maling pananampalataya." 133-51 sa Charismatic Renewal: Ang Paghahanap para sa isang Teolohiya, na na-edit ni Tom Smail, Andrew Walker at Nigel Wright. London: SPCK.

"Steve Ryder." Nd Zoominfo. Na-access mula sa http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/company?companyId=346420545&targetid=profile sa 18 Pebrero 2014.

"Vision." Nd Maabot sa Kristo. Na-access mula sa http://www.rofc.org/vision.html sa 18 Enero 2014.

"World Assemblies of God Statement of Faith, 4." Na-access mula sa http://www.247ag.com/WAGF/wp-content/uploads/2009/11/Application-Statement-of-Faith.pdf sa 20 January, 2014 .

May-akda:
Stephen Hunt

Petsa ng Pag-post:
20 Pebrero 2014

magbahagi
Nai-update: - 5:43 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander