Bagong Apostolikong Repormasyon

Margaret Poloma

magbahagi

BAGONG APOSTOLIC REFORMATION TIMELINE

1906-1909: Ang Rebolusyon sa Azusa Street, karaniwang itinuturing na isang lugar ng kapanganakan ng pandaigdigang Movement ng Pentecostal, ay nagaganap sa Los Angeles, California.

1947: Ang Bagong Utos ng Ulan na Ulan (Ulan sa Ulan) ay naging sanhi ng kontrobersya sa loob ng North American Pentecostalism, kabilang ang tawag nito upang ibalik ang mga katungkulan ng mga propeta at apostol sa simbahan.

1960: Ang kapanganakan ng neo-Pentecostalism, na karaniwang tinatawag na Charismatic Movement o ang "ikalawang alon" ng kilusang North America Pentecostal ay nag-udyok ng mga paniniwala at gawi ng Pentecostal sa pangunahing denominasyong Kristiyano at naglunsad ng mga marka ng mga bagong independiyenteng Pentecostal ministries at simbahan.

1980s: Ipinakilala ng mga Propeta sa Kansas City ang mga tanggapan ng mga propeta at apostol sa neo-Pentecostalism sa simula ng isang "ikatlong alon" ng mga muling pagbabangon ng Pentecostal sa Hilagang Amerika.

1992: Ang muling pagbubukas ng Pentecostal na kilala bilang ang Toronto Blessing ay nagsisimula sa isang Vineyard Church sa Toronto, Canada na may mga serbisyo sa malay-tao na gabi na nakakuha ng libu-libong pilgrim mula sa buong mundo.

1994: Si C. Peter Wagner ay nagbigay ng moniker at paglalarawan ng "Bagong Apostolikong Repormasyon" na sinabi upang repormahin ang Kristiyanismo sa pagpapanumbalik ng mga katungkulan ng propeta at mga apostol na matatagpuan sa pinakamaagang mga taon ng Kristiyanismo.

1995: GOD-TV, isang pandaigdigang network ng telebisyon na nagtataguyod ng mga aral ng Bagong Apostolikong Repormasyon, ay itinatag, na ngayon ay umaabot sa isang iniulat na mga bansa sa 200.

2011: Ang Bagong Apostolikong Repormasyon ay gumawa ng balita sa sekular na pindutin habang ang ilang mga konserbatibong republikano na mga kandidato ng pagkapangulo ay nakaugnay sa kilusan.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Bagaman si C. Peter Wagner, [Larawan sa kanan] nagretiro na propesor ng Fuller Theological Seminary at ang kanser emeritus ng Wagner Leadership Institute, ay na-kredito sa pagtatatag ng Bagong Apostolic Reformation (NAR), ang kilusan ay hindi maaaring maiugnay sa isang solong tagapagtatag. Mas tumpak na kilalanin si Wagner bilang isang pinuno sa NAR na kinikilala ang paglitaw nito sa loob ng Kristiyanismo at na nagpahayag ng epekto nito bilang makabuluhang bilang ng Protestanteng Repormasyon. Inilalarawan ni Wagner (2011) ang kanyang tungkulin sa NAR bilang isang "intelektuwal na ninong" - bilang isang "na maaaring unang naobserbahan ang kilusan, magbigay ng isang pangalan dito, at ilarawan ang mga katangian nito tulad ng nakita ko sa kanila. Nang magsimulang magsama-sama ito sa pamamagitan ng aking pagsasaliksik sa 1993, ako ay propesor ng Paglago ng Simbahan sa Fuller Theological Seminary, kung saan ako nagturo para sa 30 na taon. "

Sa 1980s, sinimulan ni Wagner na mapansin ang isang shift sa Pentecostalism na tinawag niya ang "ikatlong alon," isang paglilipat na maglalaman sa loob nito ng mga binhi ng NAR. Ang kasaysayan ng American Pentecostalism ay karaniwang inilarawan sa mga tuntunin ng tatlong pagpapaunlad o "mga alon." Ang tinatawag na "unang alon" ay nagsimula sa isang muling pagbabangon na naganap sa Azusa Street sa Los Angeles noong 1906-1909, isang muling pagbabangon na may maraming makasaysayang makasaysayang Mga denominasyon ng Pentecostal kabilang ang mga Assemblies of God, ang Simbahan ng Diyos (Cleveland, Tennessee) at ang Iglesia ng Diyos kay Cristo (Robeck 2006). Ang mga bisita sa Azusa Street ay dinala ang mensahe at karanasan ng Pentecostal sa pagsasalita sa mga wika, pisikal na pagpapagaling, propesiya at mga himala na sinabi upang samahan ang "bautismo sa Espiritu Santo" sa buong North America at higit pa.

Bagaman ang Pentecostalism ay nagbuo ng ilang denominasyon na may tinukoy na doktrina at istruktura ng organisasyon sa unang alon ng kilusan, ang isang mas malapit na pagsusuri ay nagpapakita ng maraming "pentecostalisms" sa loob ng isang mas malaking relihiyosong kilusan na tulad ng web at reticulate. Sa pamamagitan ng diin sa karanasan sa relihiyon, ang kasaysayan nito ay napuno ng mga muling pagbabangon at mga sariwang ulat ng ipinahayag na espirituwal na mga regalo at mga apektadong ritwal. Isang makasaysayang muling pagbabangon na kumalat mula sa North Battlefield, Sask. (Canada) sa buong Estados Unidos sa huli 1940s ay napatunayang isang pwersa ng pagtutuos na hinamon ang mga pwersang institusyon sa loob ng Pentecostalismo mga limampung taon pagkatapos ng kapanganakan nito sa Azusa Street.

Ang paghahasik ng binhi para sa mga sariwang rebolusyon at pangalawang alon ng kilusang Pentecostal, Ang Bagong Utos ng Ulat na Ulan ay hindi natanggap nang mabuti ng denominasyon na Pentecostalismo. Kabilang sa mga kontrobersyal na aral nito ay ang pagbibigay-diin nito sa muling pagbuhay sa mga opisina at ministries ng mga propeta at mga apostol, isa na natanggap na pagtanggap sa mga sektor ng neo-pentecostalism at pinatunayan na foundational para sa paglitaw ng NAR. Kahit na ang mga pagturo sa Ulat ng Ulan ay hinatulan ng karamihan sa mga pinuno ng Pentecostal, ang ilan sa mga turo nito ay naimpluwensiyahan ang "pangalawang alon" bilang neo-pentecostalism na dumaan sa mga tradisyunal na Protestante at Katolikong mga kongregasyon sa panahon ng 1960 at 1970 (Poloma 1982). Sa pamamagitan ng kalagitnaan ng 1980s, ang pangalawang alon ng muling pagbabagong-buhay ng Pentecostal ay tila nagpapatakbo ng kurso nito na iniiwan lamang ang mga bakas ng panahong ito na maimpluwensyang kilusan, ngunit hindi bago ilabas ang isang "ikatlong alon" ng mga karanasan at ritwal ng neo-pentecostal.

Sa ilalim ng radar screen ng ikalawang alon na ushered Pentecostalism sa mainstream Kristiyanismo, isa pang pagbabagong-buhay ay sa paggawa. Ang kilusang kabataan na kilala bilang "Mga Tao ni Jesus" ay umalis sa mga baybayin ng California sa 1970s na may mga karanasan sa pagbabagong-buhay na kumalat sa buong Amerika (DiSabatino 1999). John Wimber, isang dating rock musician naging ministro, ay matututo mula sa muling pagkabuhay at sa lalong madaling panahon ay naging isa sa mga tagapagsalita nito. [Larawan sa kanan] Dinala niya ang mga batang hippie na nagko-convert sa Calvary Chapel ng Chuck Smith kung saan siya ay nasa mga kawani (Miller 1997); ngunit nang maliwanag na ang mga hippie charismatics ay hindi isang mahusay na akma para sa Evangelical kongregasyon, dinala sila ni Wimber sa isang independiyenteng simbahan na itinatag ni Ken Gulliksen na kilala bilang The Vineyard at naging pastor. Ang kasanayan at mga kumperensya ng Wimber sa mahimalang "mga palatandaan at kababalaghan" sa lalong madaling panahon ay lumago sa katanyagan. Ang paniniwala sa at pagsasagawa ng supernatural na "mga palatandaan at kababalaghan" ay napatunayan na mahalaga para sa paglago ng simbahan, at ang Wimber's Vineyard ay malapit nang maging isang bagong denominasyon, ang Association of Vineyard Churches (Jackson 1999).

Sa pamamagitan ng isang karanasan ng congregational sa huli 1970s, dumating Wimber upang tanggapin glossolalia bilang isang bona fide "espirituwal na regalo," ngunit hindi kailanman siya ginawa ito litmus pagsubok para sa nakakaranas ng bautismo sa Banal na Espiritu tulad ng ito ay sa maraming ng makasaysayang Pentecostalism. Sa halip na magbigay ng "pagsasalita sa mga wika" ang mahalagang doktrinal na posisyon na kinagigiliwan nito sa karamihan sa una at ikalawang alon na Pentecostal na simbahan, ang teolohiya ni Wimber ay binigyang diin ang iba pang "mga palatandaan at kababalaghan," lalo na ang makalangit na pagpapagaling at propesiya. Ang popular na mga turo ni Peter Wagner sa pag-unlad ng simbahan at ang kapangyarihan ni John Wimber sa "mga palatandaan at kababalaghan" ay ginawa silang isang mabigat na pangkat habang ipinakilala nila ang ikatlong-alon na Pentecostalismo sa mga estudyante ng Fuller Theological Seminary ng Pasadena. Si Wagner ay naging malikhain sa pagtatanghal ng mga doktrina ng ikatlong-alon upang maglatag at mga akademikong klero, habang pinangungunahan ni Wimber ang maraming pangalawang waver sa isang ikatlong-alon ng Pentecostalismo na nagtaguyod ng mga makahimalang "mga tanda at kababalaghan" sa isang bagong henerasyon. Sa panahon ng 1980s Wimber ay naging isang hinahangad na neo-pentecostal speaker sa mga komperensiya at mga simbahan sa buong North America at sa United Kingdom (Wilkinson at Althouse 2014).

Ito ay kabilang sa mga third-wavers ng neo-pentecostal na ang NAR ay lumipat sa mga anino at sa pansin sa Wagner (2010) na nagpapahayag ng matapang na ang NAR ay kumakatawan sa pinaka radikal na pagbabago sa paraan ng paggawa ng simbahan mula noong Protestante Repormasyon. Ang kanyang Bagong Apostolikong Repormasyon ay hindi isang bagong konsepto. Sinusubaybay ni Wagner ang mga pinagmulan nito sa African Independent Church Movement sa 1900, ang Chinese House Church Movement simula sa 1976, at ang independiyenteng kilusang charismatic ng 1960s at 1970s. Kahit na ang Bagong Apostolikong Repormasyon ay madalas na tinukoy sa mga tuntunin ng pagpapanumbalik ng tanggapan ng apostol na ayon kay Wagner ay tumigil sa unang iglesia ngunit ngayon ay naibalik, sa teorya at pagsasanay ang NAR payong ay mas malaki. Tulad ng makikita natin ang NAR ay kinabibilangan ng mga kinikilalang lider na maaaring isinasaalang-alang ng iba bilang mga propeta ngunit sila mismo ay nagtatanggal sa pagtuturo ng NAR tungkol sa pagpapanumbalik ng apostol.

Tulad ng anumang walang hugis na kilusan, lalo na ang isang napupunta sa buong mundo, ang Wimber-Wagner account ay hindi lamang ang salaysay ng kasaysayan ng NAR. Sa Great Britain, halimbawa, ang NAR ay binuo sa loob ng iba't ibang konteksto ng lipunan, na may iba't ibang mga pangunahing manlalaro at naiimpluwensyahan ng iba't ibang mga makasaysayang kaganapan (Kay 2007). C. Peter Wagner ay nananatiling isang pangunahing manlalaro sa American NAR, ngunit hindi niya inaangkin na ang tagapagtatag ng isang walang hugis na kilusang pandaigdig na "hindi isang organisasyon" at kung saan "walang sinuman ang maaaring sumali o magdala ng kard." tanging ang isa na inilarawan ang paglitaw at pagpapaunlad ng mga network ng mga simbahan at mga independiyenteng ministeryo sa buong mundo na nagbabahagi ng pangitain upang palawakin ang isang repormasyon ng Espiritu Santo.

Ang mga apoy ng NAR ay pinalakas sa 1990 at sa isang bagong sanlibong taon habang ang mga bagong network ng muling pagbabangon ay binubuo at ang mga lumang pinalawak na revitalized Pentecostalism. Isang partikular na makabuluhang kaganapan ang naganap sa Toronto Airport Vineyard noong Enero 1994 na ang pindutin sa Great Britain ay tinatawag na "Toronto Blessing." Isang gabi-gabi na muling pagbabangon ang naganap sa isang maliit na simbahan na katabi ng Toronto airport na nagdala ng maraming libu-libong mga bisita mula sa paligid ng sa mundo nito Lugar ng Toronto sa loob ng labindalawang taon. [Larawan sa kanan] "Ang mga palatandaan at kababalaghan" ay hindi lamang bahagi ng paglilingkod sa bawat gabi, ngunit ang pagbabagong buhay na may mga paranormal na karanasan nito ay kumalat na lampas sa mga pader ng simbahan sa mga lokal na restaurant, hotel at maraming paradahan (at mula sa Toronto sa buong North America at sa buong mundo ). Ang mga apostol, mga propeta at ang kanilang mga tagasunod ay nabigyan ng gravity sa muling pagbabangon tulad ng mga Pentecostal pilgrims mula sa maraming mga bansa sa gabi. Ang Toronto Blessing ay isang muling pagbabangon na hindi lamang nakaranas sa lokasyon, kundi isa na dinala sa maraming mga simbahan sa bahay na may mga site para sa isang oras na lumalaganap sa globo (Poloma 2003).

DOCTRINES / BELIEFS

Dahil sa hindi mabilang na mga network ng mga independiyenteng simbahan at ministries sa buong mundo na makilala sa o kung sino ang nakilala sa NAR, hindi nakakagulat na ang mga paniniwala at doktrina ay malayo mula sa uniporme. Ang NAR ay wasto na nauugnay sa diskarte ng Pentecostal sa Kristiyanismo ng mga komentarista at tagamasid. At tulad ng Azusa Street Revival na karaniwang sinasabing binubuo ng American Pentecostalism o ng Toronto Blessing na revitalized ito, ang NAR ay maaaring inilarawan bilang Pentecostalism sa mga steroid. Anuman ang iba pa, ang NAR ay nagsasangkot ng mga relihiyosong karanasang Kristiyano na itinuturing na biblikal sa halip na isang bagong doktrina, mga relihiyosong karanasan na madaling maitatapon sa mga kuwento ng mga araw na nawala. Palaging hinihiling ng North American Pentecostalism ang isang alternatibong sobrenatural na pananaw sa mundo na nagtataguyod ng relihiyon na nakakaapekto (Poloma 1995). Sa mga kasunod na henerasyon at bilang mga Pentecostal na inilunsad ang panlipunang hagdan, mas mababa ang diin ay nakalagay sa karanasan ng Espiritu Santo at mga regalo ng propesiya, pagpapagaling, mga himala, glossolalia at iba pang paranormal na espirituwal na mga karanasan upang mas mahusay na nakahanay sa pagtuon ng Ebanghelyo sa tamang doktrina (Poloma 1989). Ang NAR, na may malawak na pandaigdigang mga link sa buong mundo, ay maaaring matingnan bilang kilusan upang muling buhayin ang kahalintulad na worldview ng Pentecostalism sa pagtuon nito sa mga supernatural na pwersa. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng espirituwal na "mga palatandaan at kababalaghan" itinuturo ng mga pinuno na ang mga mananampalataya ay may kapangyarihan ng Banal na Espiritu na baguhin ang mundo.

Kung minsan ay tinanong ko ang mga lider na lilitaw upang ibahagi ang worldview nito kung itinuturing nila o hindi ang kanilang sarili na maging bahagi ng NAR. Ang karaniwang mga tugon ay, "Depende ito kung ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng NAR." Ang mapaglarawang mga aklat, artikulo at sermon ay napakarami tungkol sa mga paniniwala at gawi ng NAR, ngunit ang mga malay-na-nakabalangkas at magkasanib na mga network ay hindi maaaring gumawa ng mga opisyal na pahayag ng pananampalataya na matatagpuan sa mga itinatag na denominasyon . Ang mga pinunong Amerikano na nakikilala sa NAR ay sasang-ayon na ibinahagi nila ang pangunahing mga paniniwala ng mga konserbatibong mga Kristiyanong Evangelical na nakabase sa Bibliya. Ayon kay C. Peter Wagner (2011), "Sinunod natin ang mga pangunahing doktrina ng Repormasyon: ang awtoridad ng Kasulatan, pagbibigay-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, at pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya. Ngunit ang kalidad ng buhay sa iglesya, pamamahala ng iglesya, pagsamba, teolohiya ng panalangin, mga misyonal na layunin, ang positibong pananaw para sa hinaharap, at iba pang mga katangian ay bumubuo ng lubos na pagbabago mula sa tradisyonal na Protestantismo. "

Ang pagkakaroon ng banal sa pang-araw-araw na buhay ay mas naglalarawan ng NAR kaysa sa listahan ng maingat na ginawa doktrina. Ang Wagner (1997: xx) ay maikli na summarizes ang mga karanasan ng third-wave na batayan sa NAR tulad ng sumusunod: "Ang pagnanais ng mga nasa ikatlong alon ay upang maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pagpapagaling sa maysakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagtanggap ng mga propesiya, at nakikilahok sa ibang mga charismatic-type manifestations na hindi nakakagambala sa kasalukuyang pilosopiya ng ministeryo na namamahala sa mga kongregasyon na ito. "Ang mga kumperensya ay napakarami kung paano makatanggap at magsagawa ng mga espirituwal na kaloob na ito sa mga lider na nagsusulat ng mga aklat na pumupunta sa mga talahanayan sa likod ng mga auditorium at mga bookstore ng simbahan. Ang mga pinuno, kasama na si Wagner, ay nakikipagtalo na ang pag-unawa sa NAR ay nangangailangan ng shift ng paradigm na kinabibilangan ng worldview na kinikilala ang ibang paraan ng pag-alam, isang mas ganap na ilarawan sa seksyon sa ritwal.

Sa sandaling inamin ng isang nag-aalinlangan, pinalitan ni Wagner (1997: xxi) ang Bill Hamon, tagapagtatag ng Christian International at mga network nito sa buong mundo, sa pagdala sa kanya sa pamamagitan ng isang "paradigm shift" sa ikatlong wave at NAR. Sinabi ni Wagner na "lumipat siya mula sa tradisyunal na Kristiyanismo sa pagiging bukas sa tao at sa buong ministeryo ng Banal na Espiritu" sa bahagi sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa ng Hamon's Mga Propeta at Personal na Propesiya (1987) at Mga Apostol, Mga Propeta at Mga Paparating na Paglilibot ng Diyos (1997). Ang mga gawa ni Hamon ay hindi lamang nakakaapekto kay Wagner, ngunit maaari itong mabilang bilang foundational para sa stream ng populist theologies na na-publish at ipinangaral ng mga propeta at apostol ng NAR. Ang orihinal na "reporma" na binanggit sa moniker na "Bagong Apostolikong Repormasyon" ay nagsimula noong mga 500 na taon sa Protestanteng Repormasyon na nagwakas sa Europa. Karamihan sa kung ano ang hinahangad ng mga kontemporaryong tagasunod na gumawa ng "bagong" ay ang pagpapanumbalik ng limang kulungan ministries at opisina na matatagpuan sa aklat ng Efeso (Ephes 4: 11-13), ministries ng pastors, guro, ebanghelista, apostol at mga propeta. Habang ang unang tatlong ministries ay sinabi na ay unti-unting naibalik sa paglipas ng mga siglo ng pagsunod sa Protestante Repormasyon, mga propeta at mga apostol ay lamang na ngayon na ibalik sa kanilang orihinal na kahalagahan. Ayon kay Hamon, ang limang kulungan ministries ay walang mas mababa kaysa sa "isang extension ng ministeryo ng ulo ng Kristo sa Iglesia."

Ang katungkulan ng mga apostol ay pinaniniwalaan na ang pinakahuli at tinatanggap na ang pinaka-kontrobersyal ng limang minutong ministeryo na ibalik. Ayon kay Wagner at ilang iba pang mga pinuno ng NAR, ito ang pinakamahalaga. Ang mga apostol ay sinisingil sa gawain ng "pagtatag ng pundasyon," na nagbibigay ng pundasyon para sa iba pang mga tanggapan at ministeryo. Kabilang sa gawain ng isang apostol ang "pagtatatag ng mga bagong simbahan, pagwawasto ng kamalian, pagtatatag ng wastong kaayusan at istraktura, at kumikilos bilang ministeryo ng pangangasiwa na nagmamay-ari ng iba pang mga ministeryo" (Hamon (1997: 279). Ang mga apostol ay sentro para sa maliliit na independiyenteng mga simbahan at ministries tulad ng para sa mas malaking itinatag na mga network ng NAR. Ang pagiging magkakaiba sa teorya ngunit nagpapatong sa pagsasagawa, ang mga kilalang NAR apostol at propeta ay madalas na tag-koponan sa bawat isa upang magbigay ng pamumuno sa loob at sa iba't ibang mga network.

Ang mas kontrobersyal ay ang ministeryo ng mga propeta. Ang mga propeta at propesiya ay may malaking papel sa mga relihiyon sa buong kasaysayan ng tao, kabilang ang Hudaismo, ang unang Iglesia Kristiyano, at sa magkakaibang denominasyong Protestante. Sinabi ni Robeck (2002: 1007) na "ang simbahan [sa unang ilang siglo AD] ay hindi estranghero sa patuloy na gawain ng propeta" at ang "silid ay ginawa sa loob ng istraktura ng simbahan para sa mga propeta na gumana sa parehong itinerant at lokal na mga antas." , kung saan umiiral ang propetikong aktibidad sa Kristiyanismo ng post-Constantinean, ito ay nabigkis, nahihirapan at madalas na napahamak. Ang ilang mga tradisyon ay nakapagpapatibay sa mga karanasang naranasan ng propeta na kung saan ang Diyos ay iniulat na nagsasalita sa sangkatauhan. Anuman ang iba pa, ang kasaysayan ay nagpapahiwatig na ang hula ay maaaring mapanganib sa mga umiiral na mga establisimiyadong relihiyon (Poloma at Lee 2013a; 2013b).

Malinaw na may mga pagkakaiba sa modernong pag-unawa at mga gawi ng propesiya na maaaring may kaugnayan sa pag-unawa at pagsasagawa ng espirituwal na mga regalo ng NAR. Ang propesiya ay tinanggap bilang ang domain ng mga espesyal na likas na matalino at kinikilalang mga propeta na naninirahan kung ano ang tinutukoy ng NAR na isang makahulang tungkulin. Gayunman, para sa karamihan ng mga Pentecostal, ang hula ay itinuturing na isang kaloob na magagamit sa lahat ng mga Cristiano na puno ng Espiritu bilang naniniwala sila na sa unang iglesya. Gayunman, mayroong magkakaibang mga pagkakaiba sa kung ano ang sinasalita ng Diyos sa masa at sa mga kinikilalang propeta. Habang ang lahat ay maaaring makisali sa makahulang "nakatalang" o pandinig mula sa Diyos, kabilang din ang katungkulan at ministeryo ng propesiya na "pagtatalastas" ng mga pangyayari sa hinaharap. Tulad ng tatalakayin sa susunod na seksyon tungkol sa mga isyu at mga hamon (tinatalakay ang pagpapalayo ni John Wimber mula sa network na kilala bilang mga Propetang Kansas City sa huli na 1980s), malamang na ang Wimber ay nakatayo sa C. Peter Wager at NAR sa pagpapanumbalik ng tungkulin ng propeta.

Sa kabuuan, maaari itong sabihin na ang hula na karaniwang nauunawaan sa mga network ng NAR ay nagsasangkot ng hula o pagtataya sa mga pangyayari sa hinaharap. Ang mukha ng propesiya na ito ay malamang na isinasagawa sa pamamagitan ng mga kaunti lamang na kinikilala ng mga tagasunod na itinakda ng Diyos sa "katungkulan ng isang propeta." Ang hula tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga Pentecostal at neo-Pentecostal (at kasing madalas na itinuro ng NAR ang mga propeta sa mga tao sa mga pews), gayunpaman, ay mas malamang na kumuha ng anyo ng nakatalang pagsulat kaysa sa pagtatalumpati. Ito ay itinuturing na isang kaloob ng banal na biyaya na magagamit (hindi bababa sa ilang degree) sa lahat ng mga mananampalataya, na nagpapahintulot sa kanila na magsalita o kumilos ng mga mensahe na pinaniwalaan na mula sa Diyos na nagpapalakas, nagpapalakas at nagpapala sa iba.

Kasama sa mga pangunahing pagtuturo tungkol sa limang minutong ministries at mga tanggapan ng apostol, propeta, pastor, ebanghelista, at guro bilang malawak na kinikilala NAR aral ay ang kontrobersyal na paniniwala sa "dominionism." Ang ilang mga NAR lider admonish believers na "kapangyarihan" sa mundo ng sekular at upang baguhin ito sa Kaharian ng Diyos gamit ang kanilang espirituwal na mga regalo. Maging ito sa larangan ng pulitika, negosyo at pananalapi, edukasyon, pangangasiwa o sining, ang mensahe ay umaasa sa Banal na Espiritu upang idirekta at bigyang kapangyarihan ang mga tagasunod na magdala ng isang piraso ng langit sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ito ay karapat-dapat na tandaan na ang diin ay sa espirituwal na pag-agaw sa halip na isang pampulitika, kahit na ang pulitika ay maaaring basahin sa pagtuturo. Inilalarawan ni Wagner (2011) ang "dominionismo" tulad ng sumusunod:

Ito ay tumutukoy sa mga hangarin na ang ilan sa aking mga kaibigan at kailangan kong sundin si Jesus at gawin ang nais Niya. Isa sa mga bagay na nais Niya na itinuro Niya sa atin na manalangin para sa Panalangin ng Panginoon: 'Dumating ang iyong kaharian, ang iyong kalooban ay maganap sa lupa katulad ng sa langit.' Nangangahulugan ito na ginagawa natin ang ating makakaya upang makita na ang alam natin ay katangian ng langit na nagtatrabaho sa papawalan at lana ng ating lipunan dito sa lupa.

Sa kanyang aklat Kapag ang Langit ay Nakapasok sa Lupa Si Bill Johnson, tagapagtatag ng Bethel Church sa Redding, California, ay nag-aalok ng isang mababasa na talakayan at praktikal na mga tagubilin para sa dominionismo. Ipinakilala niya ang paniniwala tulad ng sumusunod (2003: 32): "Ipinanganak tayo upang mamuno-namamahala sa paglalang, sa kadiliman-upang magwasak ng impiyerno at itatag ang pamamahala ni Jesus saanman tayo pupunta sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ng Kaharian. Ang Kaharian ay nangangahulugan ng King's domain. Sa orihinal na layunin ng Diyos, pinuno ng sangkatauhan ang paglikha. Ngayon na ang kasalanan ay pumasok sa mundo, ang paglikha ay nahawaan ng kadiliman, katulad: sakit, karamdaman, nagdurusa sa mga espiritu, kahirapan, natural na kalamidad, impluwensya ng demonyo, atbp. . . . Ang pagsalakay sa Diyos sa imposibleng mga sitwasyon ay dumarating sa pamamagitan ng mga tao na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa itaas at natututong ilabas ito sa mga kalagayan ng buhay. "

Sa kabuuan, sa pagkakasunud-sunod ng pamamahala ng apostol, ang mga pinuno ng NAR na apostol ay naniniwala na posible upang maghatid ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kapangyarihan ng Diyos sa tinatawag nilang "pitong bundok ng kultura" (edukasyon, pamahalaan, media, sining at entertainment, relihiyon at pamilya). [Larawan sa kanan] Ang "pitong bundok ng kultura" ay nagmula sa isang pangitain ng Kabataang May isang tagapagtatag ng Misyon na si Loren Cunningham at pinatotohanan ng manunulat na Ebanghelyo na si Francis Schaefer at ebanghelistang Bill Bright sa 1975. Ang orihinal na ipinakita bilang isang kasangkapan sa pag-evangelista, isang "paraan upang maabot ang mga tao para sa Diyos," ito ay pinagtibay at inangkop ng ilang mga NAR na apostol at lider sa kanilang pakikibaka upang dalhin ang langit pababa sa lupa.

Ang Wagner ay nagbibigay ng isang malawak na kahulugan at paglalarawan ng NAR na nagpapahintulot sa karamihan ng ikatlong alon neo-pentecostalism na makikilala na may hindi bababa sa ilang mga facet ng NAR. Habang maraming mga lider ng una at ikalawang alon itinuro na ang "bagong Pentecost" ay isang tanda ng End-Times, ang ikatlong alon ay mas nakatuon sa pagdadala ng langit pababa sa lupa. Ang pinangunahan ng mga kalalakihan (at ilang kababaihan) na kinikilala bilang "mga apostol" at "mga propeta" ang pananampalataya ng mga tagasunod ay naisaaktibo hindi lamang upang baguhin ang iglesya kundi upang baguhin ang mas malaking lipunan na kanilang tinitirhan at pinagtatrabahuhan. Sa gitna ng prosesong ito ay tinatawag ng Bill Johnson ang isang "transformed mind." Ang mga mananampalataya ay tinuturuan na maniwala sa imposible habang nagtatrabaho sila upang makamit ang kaharian ng Diyos. "Dumating ako upang makita," sabi ni Johnson (2005: 31), "na ang normal na buhay Kristiyano ay nangangahulugan ng mga himala, sobrenatural na interbensyon, at paghahayag."

RITUALS / PRACTICES

Ang mga gawi sa ritwal at ang mga karanasang nanggagaling ay may arguably hawakan ng isang susi sa paglago ng global Pentecostalism sa tinatayang 600 milyong mga tagasunod (Albrecht 1999). Kung ang Protestant Reformation (1517-1648) ay tungkol sa doktrina, ang Bagong Apostolikong Repormasyon ay tungkol sa kapangyarihan ng mga karanasan ng Pentecostal upang magbigay ng kapangyarihan ang mga buhay at komunidad. Ang mga karanasang ito ay maaaring mangyari sa panahon ng pribadong panalangin pati na rin sa mas malalaking pagtitipon, ngunit tila sila ay may isang espesyal na kalidad sa panahon ng mga serbisyong pangkomunidad. Sa mga simbahan ng NAR bawat serbisyo sa pagsamba ay nagtataglay ng potensyal na makatagpo ng Diyos nang sama-sama at personal.

Gayunman, ang NAR ay malamang na kontrahin ang paggamit ng terminong "ritwal" upang ilarawan ang kanilang mga gawi sa komunidad, na pinipili sa halip na i-frame ang mga ito bilang "pagsamba." Ang mga Pentecostal, kasama na ang NAR, ay ipinagkaloob na ritwal sa "inireseta, pormal, ng mga pangunahing simbahan "(Lindhardt, 2011, 2). Ang "Pagsamba," sa kabilang banda, "ay tumutugma sa isang tiyak na hanay ng mga ritwal na kung saan ang mga kalahok ay nagpapahayag ng debosyon sa Diyos at nakakaranas ng presensya ng Diyos sa konteksto ng komunidad" (Ingalls 2015: 4). Subalit mayroong isang pangkalahatang at madaling ibagay template na natagpuan sa NAR pagsamba. Ito ay kadalasan ay nagsisimula sa isang nakagagalaw na pinalawig na panahon ng pagkanta ng banda na sinusundan ng sermon ng isang ministro at isang "pagsasaaktibo" ng mga kaloob ng espiritu, lalo na ang propesiya at panalangin ng pagpapagaling. Kung ang isang regular na serbisyo sa Linggo o isang malaking kumperensya, hinahanap at inaasahan ng mga mananampalataya na maranasan ang banal na presensya.

Ang NAR ay walang aklat ng mga iniresetang gawi sa pagsamba, ngunit ang mga regular na serbisyo sa Linggo ay karaniwang mayroong tatlong bahagi: buhay na banda at awit, isang sermon, at pag-activate ng mga espirituwal na regalo. Ang pagsamba (isang kataga na maaaring sumaklaw sa lahat ng tatlong sangkap ng ritwal) ay karaniwang nagbubukas sa isang pinalawig na oras ng congregational pagkanta ng kontemporaryong musika na pinangungunahan ng isang banda. Ang mga lyrics sa pangkalahatan ay alinman sa panalangin sa Diyos o lyrics ng mga mensahe ng Diyos sa mga sumasamba sa halip na mga awit tungkol sa Diyos. Ang isang nakikipanayam na kalahok ay mapapansin na kadalasan mayroong isang tema na matatagpuan sa pagtatanghal ng kontemporaryong musika sa pagsamba, tulad ng, pag-awit tungkol sa pag-ibig o presensya ng Diyos, pagpapasalamat sa Diyos para sa Kanyang mga probisyon o kaligtasan, pagdarasal para sa higit pa sa Banal na Espiritu at muling pagbabangon. Ang mga salita ay ibinibigay sa isang screen sa likod ng band na may mga bagong kanta na madalas kumukuha ng entablado at mga mas lumang mga nagbitiw sa kasaysayan. Ang pagsamba, gayunpaman, ay hindi dapat malito sa isang konsiyerto ng Kristiyano na nakaaaliw sa isang madla; ang lahat ng congregants ay hinihikayat na lumahok sa mga paraan na sila ay komportable (pagkanta, sigaw, sayawan, pagpapataas ng kamay, pumapalakpak, o kahit na nakaupo nang tahimik). Sa loob ng humigit-kumulang tatlumpu o higit pang mga minuto nang walang anumang iba pang adyenda ang kongregasyon ay nag-awit at naghahanap upang makilala ang banal na presensya sa isang matinding paraan.

Ito ay pinaniniwalaan na pinaninirahan ng Diyos ang papuri ng Kanyang mga tao, at ang pagsamba nang sama-sama sa awit ay nagpapalabas ng banal na presensya. Ang pagsamba sa pamamagitan ng musika ay arguably ang pinaka makabuluhang ritwal pagsasanay kung sa isang malaking kongregasyon, o isang mas maliit na komunidad. Sa ilang kongregasyon, ang panahon ng pagsamba sa pamamagitan ng musika ay humahantong sa pagdiriwang ng pakikipag-isa nang sama-sama na nagpapalakas ng pagkakaisa na maaaring maranasan ng marami sa pamamagitan ng musika. Ang mga prophetic na salita ay ibinigay tungkol sa iba't ibang medikal at emosyonal na kondisyon na nais na pagalingin ng Diyos sa komunidad, at ang mga congregants ay hinihikayat na manalangin sa kanilang sariling mga salita para sa mga pangangailangan ng isang tao na malapit sa kanila. Sa iba pang mga serbisyo ng musical worship ay maaaring direktang magbigay daan sa mga anunsyo at pangunita mga kaganapan, na sinusundan ng congregants pagbati sa bawat isa at ang "nag-aalok ng" o koleksyon. Ang mga kongregasyon ay pinaaalalahanan na ang koleksyon ay isa ring mahalagang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Ang isang sermon batay sa Bibliya na ibinigay ng isang ministro o guest preacher na tumatagal ng halos tatlumpu't apatnapu't minuto ay binubuo ng huling bahagi ng isang serbisyo, na maaaring humantong sa pag-activate ng mga espirituwal na kaloob, partikular na propesiya at pagpapagaling. Ang mga oportunidad na "magbahagi" o "buhayin" ang espirituwal na mga kaloob ay maaaring maganap bago ang sermon (tulad ng inilalarawan ng pangkaraniwang ritwal ng komunyon) o ang sermon ay maaaring gamitin upang ilunsad ang isang pagpapaaktibo ng mga espirituwal na kaloob sa pagdarasal para sa isa't isa. Maraming mga simbahan sa NAR ang nagsanay ng mga pangkat ng panalangin na nagsagawa ng mga klase sa pagpapalaganap ng mga espirituwal na kaloob at mga taong may likas na kaloob sa paglilingkod para sa congregants.

Sa ilang mga paraan na ang simpleng tila di-nakasulat na ritwal, na tumagal nang halos siyamnapung minuto, ay katulad ng maraming mga evangelical na iglesya dahil hindi gaanong pormal na mga gawi ng Pentecostal ang naipasok sa mga simbahan ng Protestante. Ano ang differs ay sa ipinahayag na inaasahan na ang Diyos ay maaaring "lumitaw" sa nasasalat na paraan, kabilang ang propesiya, pagpapagaling at (minsan) flakes ng ginto, kaluwalhatian ulap, at iba pang mga nasasalat na mga pormula na naging paksa ng maraming mga kritika ng mga Protestante ebanghelyo. Ang pag-aaral kung paano sambahin at maisaaktibo ang mga espirituwal na kaloob (upang maging panalangin sa pamamagitan ng kung saan ang pagpapagaling, propesiya at iba pang mga kaloob na daloy) ay binubuo sa regular na mga serbisyo ng congregational at showcased sa pinalawak na kumperensya na gaganapin sa buong bansa sa mga simbahan, hotel, mga paaralan ng ang mga ministeryo at mga sentro ng pag-urong upang magbigay ng lugar para sa mga mananampalataya na makatanggap ng mga pagpapala at isang pagkakataon upang matutunan kung paano sila mapapangasiwaan. Ang mga kumperensya, na puno ng mga workshop na magtuturo at magsanay, ay nagbibigay ng mas maraming oras para sa pag-activate ng mga regalo, upang maglingkod sa iba at ma-ministro sa, kaysa regular na naka-iskedyul na mga serbisyo ng Linggo.

Gayunman, ang mga kongregasyon ng NAR ay hindi nasisiyahan sa paglilimita sa kanilang mga karanasan ng banal sa mga serbisyo ng Linggo. Matapos na mangasiwa sa pamamagitan ng mga salita ng propeta at banal na pagpapagaling sa mga serbisyo sa iglesya, kumperensya at mga klase, hinihikayat silang kunin ang kanilang mga espirituwal na kaloob sa mga pamilihan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. (Karamihan sa anim na mga network ng Revival Alliance na inilarawan sa susunod na seksyon sa mga organisasyong network ay nagtatag ng mga paaralan ng pagsasanay sa sobrenatural na ministeryo kung saan ang mga tagasunod ay matuto nang higit pa tungkol sa "mga palatandaan at kababalaghan" at magsanay ng pagpapabuhay ng mga regalo.) Ang isang lokal na kongregasyon ay maaaring mag-set up ng isang hula tolda sa isang Renaissance patas o isang panalangin booth sa isang pagdiriwang village sa mga ministro ng mga regalo ng espiritu. Maaaring kunin ng mga prophetic painters ang kanilang mga talento sa lokal na mall kung saan ipinapahayag nila ang mga mensahe ng propeta sa pamamagitan ng sining. Ang mga kabataang miyembro ay maaaring mag-set sa mga koponan pagkatapos ng pagdarasal nang magkasama upang mag-ebanghelyo sa pamamagitan ng "pangangaso ng kayamanan." Sa kanyang malawakang nabasa na aklat sa paksang si Kevin Dedmon (2007: 18) nagsusulat: " Ang Ultimate Treasure Hunt ay tungkol sa pagtustos, pagpapalakas, at pag-activate ng mananampalataya upang mabuhay ng isang natural na sobrenatural na pamumuhay ng sobrenatural na panghihikayat ng kaluluwa. Ang layunin ay upang madagdagan ang antas ng kumpiyansa at kakayahan, upang ang bawat mananampalataya ay makagawa ng responsibilidad bilang saksi na iniutos ni Jesus. "

Ang ritwal ng pagsamba sa NAR ay mga ritwal, lalo na sa mga panahon ng pagbabagong-buhay o mga serbisyo ng congregational na kung saan ang pagiging presensya ng Diyos ay nagiging mas masalimuot. Ang pagsamba ay may gawi na maging pabago-bago at maligaya habang ang mga kalahok ay kumanta, lumipat, tumalon, pumalakpak, mga banner ng alon at sayaw (madalas na inilarawan bilang "Ang Diyos ay naghahagis ng isang partido"). Ang pagbagsak sa sahig, pagsabog ng hindi nakokontrol na pagtawa, pagsasalita sa mga wika (glossolalia), marahas na pag-jerking ng ulo at mga limbs, pagsasagawa ng mga tunnels ng panalangin, at iba pang mga nabagong tugon ay mas malamang na sundin sa mga kumperensya ng muling pagbabangon kaysa sa mga regular na serbisyo. Ang mga muling pagbabangon ng Ikatlong-alon ay naging isang paksa ng pagsisiyasat ng mga inapo ng unang dalawang alon ng Pentecostal pati na rin ng Evangelical biblikal na mga cessationist. Sinasabi ng mga cessationist na ang mga himala na natagpuan sa mga account ng Bibliya ay natapos sa naitala na mga banal na kasulatan. Ang makalangit na pagpapagaling, hula at ang mapaghimala ay inilaan lamang upang tumulak sa iglesya sa unang siglo at hindi matatagpuan sa kontemporaryong iglesya.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Mayroong maraming iba't ibang mga organisasyon at estilo ng pamumuno sa pandaigdigang kilusan na kilala bilang Bagong Apostolikong Repormasyon na imposibleng makuha sa isang template. Ang miyembro ng Yoido Full Gospel Church na itinatag sa Seoul, South Korea sa pamamagitan ng emeritus pastor na si David Yonggi Cho na may limang miyembro sa 1958 at ngayon ay ipinagdiriwang ni Dr. Lee Young-Hoon, ay kinilala sa NAR. Gayon din ay ang Pastor Enoch Adejare Adeboye ng The Redeemed Christian Church of God sa Nigeria na ipinagmamalaki ang mga miyembro ng 5,000,000 sa mga sangay ng 14,000, kabilang ang mga sangay sa Britanya at Estados Unidos. Parehong nagbabahagi ng isang pananaw sa mundo ng Pentecostal na nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng supernatural at apostolikong gobernador na nangunguna sa lahat, subalit alinman sa mga simbahang ito ay may salamin na pamumuno at organisasyon ng NAR na matatagpuan sa mas maliliit na paggalaw ng revival sa North America. Tulad ng sinabi ni Wagner (2011) tungkol sa label ng NAR, "Sa halip ako ay nabighani sa mga listahan ng mga indibidwal na kung saan ang media ay maayos na nag-uugnay sa NAR. Sigurado ako na ang ilan sa kanila ay hindi makilala ang termino. Gayunpaman, sa maraming mga kaso ay magkakaroon sila ng pagkakasunud-sunod ng NAR template, ngunit dahil walang listahan ng pagiging miyembro ang NAR kailangan nilang sabihin kung kinukunsidera nila ang kanilang mga kaanib o hindi. "

Ang mga pinuno ng NAR claim supernatural empowerment ay magagamit upang baguhin ang paraan ng simbahan na ginagawa sa kanilang pinaniniwalaan na isang lipunang post-denominasyon. Ang NAR ay hindi isang bagong denominasyon at walang pormal na samahan na may isang miyembro ng roster, pahayag ng mga paniniwala, o pormal na listahan ng mga pinuno, simbahan o ministro. Ang Geivett at Pivec (2014: 3) ay nakabuo ng ilang mga bahagyang listahan ng mga simbahan at ministro ng NAR sa North America, mga listahan ng mga pinuno ng NAR na "nagtatag ng maraming mga organisasyon at nakabuo ng mga sinasadyang mga network sa isa't isa)." Kasama sa isang listahan ang higit sa animnapung pangalan ng mga apostol at kani-kanilang mga network; isa pa sa dalawampu't mga makahulang matanda at kanilang mga samahan. Ang isa pang network, isa na gagamitin para ilarawan sa seksyong ito, ay binubuo ng anim na independyenteng network sa ilalim ng isang mas malaking network ng payong na kilala bilang Revival Alliance (Geivett at Pivec: 212-17). Kapansin-pansin na ang lahat ng mga pinuno ng Revival Alliance at ang kanilang mga ministro ay lubos na naapektuhan ng muling pagbabangon ng Toronto Blessing.

Karapat-dapat ding tandaan na kahit na ang mga pinuno ng NAR ay maaaring ituring ang kanilang mga sarili bilang mga magaling na apostol at propeta, ang mga pinuno sa Revival Alliance ay nasa batayan ng unang pangalan sa kanilang mga tagasunod. Ang mga ito ay malamang na hindi magpaparangal ng mga pamagat, na hindi gustong ipakita ang kanilang sarili o sumangguni sa isa't isa gamit ang nomenclature ng "apostol" o "propeta" na karaniwang ginagawa sa ilang mga network. (Sa katunayan si Heidi Baker, na nagtataglay ng isang Ph.D. sa sistematikong teolohiya mula sa Kings College sa London, ay nakikita na malikhaing pinag-uusapan ang opisina ng apostol sa pamamagitan ng mga personal na kwento lamang niya.) Mahalaga rin na ang mga miyembro ng Revival Ipinakikita ng Alliance ang kanilang mga ministries bilang joint-asawa na pagsisikap, bagaman sa karamihan ng mga kaso ay ang asawa na orihinal na inilunsad ang ministeryo bilang pastor ng isang kongregasyon. Kasama sa Revival Alliance ang mga sumusunod na mag-asawa: ang Bethel Church ni Bill at Beni Johnson sa Redding, California; Nakita ni John at Carol Arnott ang mga Ministri ng Sunog sa Ontario, Canada; Ang Global Awakening ni Randy at DeAnne Clark sa Mechanicsburg, PA; Pandaigdigang pagdiriwang ng Georgian at Winnie Banov sa Valrico, Florida; Che at Sue Ahn's HRock sa Pasadena, California; at Rollan at Heidi Baker na Iris Global, na may opisina ng US sa Redding, California. Ang pagtuon sa Revival Alliance ay nagbibigay ng isang halimbawa ng isang super-network na lumitaw sa mga mas maliit na network habang ito ay nakaka-intersects sa iba pang mga lider, na nakahanay at naglulunsad pa ng iba pang mga network, upang itaguyod ang espirituwal na revitalization ng Pentecostalism.

Ang Global Legacy ay ang network ng mga simbahan na nakasentro sa paligid ni Bill at Bethel Church ng Beni Johnson sa Redding, California, isang network na naglunsad ng iba pang mga network, kabilang ang Healing Room Ministries ng Cal Pierce (website ng Healing Room Ministries 2016) at mas kamakailan ang Jesus Culture sa Sacramento (Liebscher 2009; website ni Jesus Culture 2016). Ang credits ng Global Legacy ay sina Paul at Sue Manwaring sa founding Global Legacy, ngunit ito ay Bill at Beni Johnson na kumakatawan sa Global Legacy sa Revival Alliance (Global Legacy website 2016). Inilalarawan ng Pandaigdig na Legacy ang network nito bilang umiiral na "upang kumonekta at hikayatin ang mga revivalist sa lahat ng dako sa lahat ng uri ng karera ng bokasyon upang makita ang Kaharian ng Diyos na maunlad." Ito ay isang ministeryo na nakasentro sa tema na binuo sa mga sulat at kumperensya ni Bill Johnson: "Sa pamamagitan ng kaugnayan sa ang iba ay nagnanais na magdala ng langit sa lupa, layunin namin ang mga mapagkukunang lider sa mga simbahan, ministries, organisasyon, larangan ng impluwensya at heograpikal na rehiyon upang makita ang pagbabagong-anyo at karanasan sa buong mundo pagbabagong-buhay "(Global Legacy website 2016). Ang School of Supernatural Ministries ng Bethel Redding (website ng Bethel Redding School of Supernatural Ministries) na may "2013 na mga estudyante na kumakatawan sa mga bansa ng 2000" ay kumakatawan sa isa pang network na nakabase sa Bethel para sa pagsulong ng NAR, na "dinisenyo upang makagawa ng mga nagtapos na puno ng pagmamahal, integridad , kumpiyansa at karangalan at nakalakad sa supernatural na kapangyarihan ng Banal na Espiritu "(Bethel Redding School of Supernatural Ministries 64)

Si John at Carol Arnott ay mga pastor ng isang maliit na planta ng simbahan na kilala bilang ang Vineyard ng Toronto Airport nang sumiklab ang makasaysayang pagpipigil sa Toronto Blessing noong Enero 1994. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang patuloy na pagpapanibagong-buhay at kumperensya ay nagdala ng mga pilgrim mula sa buong mundo upang makatikim ng "Toronto Blessing" (Poloma 2003; Steingard 2014; Wilkinson at Althouse 2014). Pagkatapos i-dismiss ni John Wimber mula sa Association of Vineyard Churches sa 1996, ang pangalan ng simbahan ay nabago sa Toronto Airport Christian Fellowship at sa wakas ay nakuha ang Fire. Ang network ay inilarawan bilang mga sumusunod: "Ang Catch The Fire ay isang pamilya ng mga simbahan at ministries sa buong mundo, na birthed bilang isang resulta ng hindi kapani-paniwalang muling pagbabangon na nagsimula sa Toronto sa 1994. Ang Catch the Fire ngayon ay sumasaklaw sa isang lumalagong network ng mga simbahan, isang kolehiyo na may mga Internasyonal na Paaralan ng Ministri, isang programa ng misyon at mga kaganapan na tumatakbo sa buong mundo. "Sa 2006, pinalitan ni John at Carol Arnott ang pastorate ng kongregasyon sa" maraming mga kampus sa lahat ang Greater Toronto Area "sa mahabang panahon na kasama ni Steve at Sandra Long. Ang mga pangunahing halaga ng kongregasyon ay "naririnig ang tinig ng Diyos, ang panloob na pagpapagaling, ang pag-ibig ng Ama, at pagiging kapangyarihan sa Banal na Espiritu" (Catch the Fire website 2011). Ang isang internasyonal na network ng mga Catch the Fire church ay kilala bilang Partners in Harvest; Ang mga iglesia na hindi nagnanais na umalis sa mga simbahan ng denominasyon ay maaaring sumali sa isang network na kilala bilang Kaibigan sa Harvest (Mga Kasosyo sa website ng Harvest nd).

Si Randy Clark, isang pastor ng Vineyard sa St. Louis, Missouri, ay kinikilala bilang ministro na naglunsad ng Toronto Blessing nang inanyayahan siya ni John Arnott na mangaral sa Toronto Airport Vineyard sa Enero 20, 1994. Ang simbahan ng Toronto ay nagdarasal para sa pagbabagong-buhay noong si Clark, na kamakailan ay nakatanggap ng espirituwal na empowerment sa pamamagitan ng ministeryo ni Rodney Howard-Browne (website ng River Ministries International 2016), ay naglingkod sa mga miyembro ng 120 ng simbahan ni Arnott noong Enero 24, 1994. Ipinakilala ang mga palatandaan ng malay-tao na napuno ang maliit na simbahan. Ang karamihan sa iba't ibang ministro mula sa Canada, Estados Unidos at United Kingdom, ay mangangaral at maglilingkod sa mga serbisyo sa muling pagbuhay sa gabi sa Toronto sa loob ng mahigit isang dekada kasama si Clark na bumalik sa pastor ng kanyang Vineyard church sa St. Louis. Bagaman madalas niyang bisitahin ang muling pagkabuhay ng Toronto, si Clark ay nagsimulang maglunsad ng healing ministry and revival network. Siya ay maikli na inilarawan bilang "pastor ng isang maliit na bayan sa 1980s nang nagsalita si John Wimber ng isang prophetic word sa kanya predicting kanyang ministeryo ay isang araw na tulungan ang mga tao sa buong mundo na maranasan ang sobrenatural na kapangyarihan ng Diyos" (Sparks and Anderson, 2015: 21). Si Randy at ang kanyang asawang si DeAnne ay nagtatag ng isang malayang network na kilala bilang Apostolic Network of Global Awakening (ANGA), na inilarawan bilang "isang pagtuturo, pagpapagaling at pagbibigay ng ministeryo na may puso para sa mga bansa." Nakuha ni Clark ang isang titulo ng doktor mula sa United Theological Seminary sa Dayton, Ohio kung saan sinaliksik niya ang bisa ng panalangin sa pagpapagaling bilang paksa ng kanyang disertasyon (Sparks and Anderson 2015). Ang mga ministri ng ANGA ay patuloy na nakatuon sa pagpapagaling at panghihikayat ng kaluluwa, kabilang ang mga internasyonal na paglalakbay sa misyon, nakapagpapagaling at makahulang kumperensya, nag-aaral ng mga tren at nagpapatibay ng banal na pagpapagaling, at pagtuturo sa online na campus ng Wagner Leadership Institute (Global Awakening website 2015).

Sinimulan na ni Che Ahn at ng kanyang asawa si Sue kamakailan ang Harvest Rock Church sa Pasadena, California (na kilala na ngayon bilang HRock Church) nang naranasan niya ang isang pagpapanibagong-buhay sa John Wimber's Anaheim Vineyard Church sa timog California. Pagkatapos ng isang paglalakbay sa Toronto Airport Vineyard, ang muling pagbabangon ay nagsimula sa kanyang pasadena church sa 1994, at ang kongregasyon ay nagsimula nang magdaos ng mga pulong ng gabi at mga kumperensya ng muling pagbabangon sa West Coast ng California. Si Ahn ay isang estudyante ni C. Peter Wagner, na nakamit ang kanyang mga master at mga degree ng doktor mula sa Fuller Theological Seminary. Siya ay naging aktibo sa Wagner Leadership Organization na itinatag ni Wagner sa 1998 upang magkaloob ng "pagsasanay sa praktikal na ministeryo" at promising "isang buhay, pagpapaandar na pagpapakilos at pagsasaaktibo mula sa Banal na Espiritu upang lumakad sa kanilang banal na tadhana" (Wagner Leadership Institute 2015). Ahn din ang CEO ng The Call, isang youth prayer network na itinatag at pinangunahan ng kanyang dating kasambahay na pastor at propeta, si Lou Engle. Ang Ahn ay nagtatag din ng isang pandaigdigang network bilang tagapagtatag at pangulo ng Harvest International Ministry, "isang pandaigdig na apostolikong network ng mga simbahan sa 5,000 sa higit sa tatlumpu't limang bansa na may pangkaraniwang pangitain ng 'Pagbabago ng Buhay, Pagbabago ng mga Lungsod, at Pagdidisiplina ng mga Bansa (website ng HRock Church 2016).

Ang mga Georgian at Winnie Banov ay tagapagtatag ng Pandaigdigang pagdiriwang, at naglakbay sila nang husto sa pagsasagawa ng mga pagpupulong ng muling pagbabangon at kumperensya sa buong mundo. Ang Georgian, isang musikero ng rock na tumakas sa komunista Bulgaria sa 1970s, ay nagpunta sa California, kung saan ang dating atheist ay nakaranas ng conversion. Ito ay habang kasama ang mga Tao na sinasabi ng mga Georgian na siya ay "bininyagan sa Banal na Espiritu at apoy" (Global Celebration website 2016). Ang pandaigdigang kalikasan ng Pandaigdigang Pagdiriwang ay makikita sa paglalarawan na ibinigay sa kanilang ministeryo: "Mayroong maraming mga bahay-ampunan nang direkta sa ilalim ng pag-aalaga ng Banov sa Nicaragua at India, kasama ang limang Global Rescue Center sponsored child rescue centers sa Timog-silangang Asya (Burma, Thailand at Cambodia). Pinagtibay din nila ang buong unang grado sa klase (mga estudyante ng 200) sa Mozambique at nakatuon na magbayad para sa kanilang pagkain, edukasyon, mga uniporme sa paaralan at mga supply hanggang sa ikalabindalawang grado. Ang Pagsagip sa Isa ay aktibong sumusuporta sa mga kasosyo at mga kaibigan na nagliligtas sa mga bata mula sa prostitusyon ng templo sa India, at mula sa industriya ng sex sa Thailand at Pilipinas, at mula sa mga kartel ng droga sa Mexico "(Global Celebration website 2016).

Si Rolland at Heidi Baker ay nagsimulang Iris Ministries, Inc. (ngayon Iris Global) sa 1980. Nagsilbi sila bilang mga misyonero sa Asya, Inglatera, at ngayon ay Mozambique sa paglipas ng mga taon ng 25, ngunit ito ay ang Toronto Blessing na nagtulak sa kanila sa isang internasyunal na spotlight. Tulad ng mga misyonero na sinunog sa Mozambique sa kalagitnaan ng 1990, wala silang gaanong ipinapakita para sa kanilang bago at pinakabagong gawaing misyonero sa Africa. Si Rolland ang magiging una sa paglalakbay sa Toronto para sa espirituwal na kaginhawahan; Si Heidi ay susundan at makaranas ng propesiya at pagpapalakas na higit pa sa inaasahan niya. Si Randy Clark ay naglilingkod sa muling pagbabangon ng Toronto noong unang pagbisita ni Heidi at (nang hindi pa nakikilala ang kanyang bago) ay inihayag niya ang propesiya: "Makikita ng bulag. Ang lumpo ay lalakad. Ang bingi ay maririnig. Ang mga patay ay itataas, at maririnig ng mahihirap ang mabuting balita. "Ito ay isa sa ilang mga propesiya na ipinagkakaloob ni Clark sa kanya na pinanguna ang kahanga-hangang tagumpay ng Iris Global. Ang mga pagbisita ni Rolland at Heidi sa Toronto ay tila nagbibigay ng kapangyarihan sa mag-asawa at upang magbigay ng suporta habang pinapanood nila ang kanilang maagang pabalik sa Mozambique na lumago sa isang internasyonal na ministeryo (Poloma at Lee 2013b). Ang ulat ng Iris Global ay nagsisimula ng libu-libong mga simbahan sa Africa at nag-aalaga ng libu-libong mga ulila, kabilang ang "mga medikal na klinika, mga kolehiyo sa Biblia, mga maliliit na negosyo at mga proyekto sa pagtatayo." Kahit nagsimula ang ministeryo sa Mozambique, natagpuan na ngayon ang Iris Global sa "higit pa sa 30 iba pang mga bansa, kabilang ang Sudan, Brazil at Indya "(Soars, 2016: 20). Sa kasalukuyan ay may mahigit sa tatlumpu't limang mga base sa mga dalawampung bansa na pinangunahan ng mga koponan ng mga misyonero at lokal na pinuno (Iris Global website 2016).

Ang pagpapahayag ng pinaliliit na mga paglalarawan ng Revival Alliance at ilan sa mga interfacing network nito ay nagbibigay lamang ng isang maliit at bahagyang larawan ng pandaigdigang kilusan na kilala bilang Bagong Apostolikong Repormasyon. Ang organisadong mga simbahan at ministries ay nanatili sa pagkilos ng bagay tulad ng mga network ng likido na maluwag sa pagkonekta sa kanila. Sa timon ng NAR ay hindi nabilang na mga pinuno at tagasunod na naniniwala na naririnig nila at naranasan ang Diyos. Sa gitna nito ay isang alternatibong supernatural na pananaw sa mundo na nagpipilit na maranasan ang banal na presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay normal na Kristiyanismo.

ISSUES / CHALLENGES

Ang mapagtatanggol sa sentral na prinsipyo at ang pinaka-kontrobersyal na marker ng NAR ay ang ipinanukalang pagbawi ng mga tanggapan ng simbahan ng "mga apostol" at "mga propeta" upang umakma sa mga kasalukuyang tanggapan ng mga pastor, guro, at ebanghelista. Tulad ng nabanggit, itinataguyod ng NAR ang pagpapanumbalik ng kung ano ang sinabi na orihinal na "limang-beses na ministeryo" ng unang iglesya, kasama na ang pamamahala ng simbahan ng mga apostol na nagtutulungan sa mga propeta nito upang pamahalaan ang simbahan. Sa pamamagitan ng maayos na pamamahala ng apostoliko / propetikong pagkakasunud-sunod, pinaniniwalaan na posible na repormahin ang "pitong bundok ng kultura" (edukasyon, gobyerno, media, sining at entertainment, relihiyon at pamilya) at magpasimula sa kaharian ng Diyos sa buong mundo.

Sa pagsusuri ng wastong pamamahala at iba pang mga isyu na kinakaharap ng NAR, dapat tandaan ang kalikasan ng mga network nito. Ang moniker at paglalarawan ng NAR ay higit na ginawa ng C. Peter Wagner at maaaring masasalamin ang tungkol sa pagkilala ni Wagner sa kilusan kaysa sa kung ano ang tunay na transpiring sa buong mundo. Ang Wagner ay maaaring mapansin kapag sinabi niya na ang pandaigdigang Kristiyanismo ay nakakaranas ng isang pangunahing repormasyon, ngunit ang tunay na repormasyon ay maaaring matagpuan sa paglago ng isang magkakaibang kultura na Pentekostalismo na nagsasabing higit sa 600,000,000 mga tagasunod sa buong mundo at nagbibilang pa rin. Ang pagpapanumbalik ng mga tanggapan ng propeta at apostol ay maaaring isang pangunahing manlalaro sa paglago na ito tulad ng iminumungkahi ni Wagner; Bilang kahalili, ang mga nabuhay na tanggapan ay maaaring sumalamin ngunit isa sa maraming mga kontrobersyal na marker ng isang nabagong mga North American Pentekostalismo. Posible ba na ang bagong repormasyon ay mas mahusay na inilarawan bilang isang paglipat sa mga pananaw sa relihiyon mula sa nakararami na Enlightenment-driven na doktrina hanggang sa di-Enlightenment na mga karanasan sa relihiyon ng mga mapaghimalang mga palatandaan at kababalaghan? Maaari ba na ang isang dualistic na pananaw sa mundo na yumakap sa pangunahing doktrinang Kristiyano at karanasan sa relihiyon ay nasa gitna ng isang bagong repormasyon. Posible na ang repormasyon na tinatawag na Wagner na tinawag na NAR ay mayroon o walang pagpapanumbalik ng mga apostol at propeta.

Tinanggap ng mga kritiko ang katotohanang teolohiya ni Wagner sa pag-andar ng mga kontemporaryong apostol at propeta sa NAR, na may maliit na katibayan na ang teolohiya na ito ay mahalaga sa buhay ng mga tagasunod. Karamihan ay malamang na ilang Pentecostals ang nalalaman tungkol sa NAR, ang kontrobersya na ito ay nakabuo o ang pagkakakilanlan ni C. Peter Wager. Wagner ay itinakwil ang anumang papel sa pagtatatag ng NAR, ngunit siya ay nilalaro ng isang malaking papel sa pagtukoy ito. Ang empirical na tanong ay nananatili kung ang kahulugan ay tumutugma sa katotohanan.

Ang teolohiya ni Wagner tungkol sa wastong pamamahala ng simbahan ay naging paksa ng pagsusuri sa bibliya at natagpuan na kinakapos ng maraming mga Evangelical. Halimbawa, ipinakita ng Geivett at Pivec (2014) ang isang malawak na pagsusuri sa pagtuturo ng NAR tungkol sa mga modernong apostol, at pagkatapos ay magpatuloy sa pagpuna nito. Ayon sa kanilang pag-unawa sa mga apostol sa unang iglesya, tatlong mga uri ng mga apostol ang matatagpuan (ang orihinal na labindalawang apostol ni Jesus, si Pablo bilang isang post-Jesus na apostol, at iba pang mga apostol na binanggit sa Bagong Tipan na dumadalo sa iba't ibang mga ministro), at inaangkin nila na ang pagpapanumbalik ng NAR ng mga propeta at apostol ay hindi bibliya. Salungat sa Wagner, Geivett at Pivec ay nagtapos na ang papel na ginagampanan ng mga kontemporaryong mga apostol bilang mga pundasyon ng awtoridad sa kontemporaryo na simbahan ay walang batayan:

Ipinakikita ng Kasulatan na ang mga apostol ni Cristo-kabilang na ang Labindalawa, si Pablo, at ang iba pang mga apostol na kung saan si Cristo ay lumitaw at espesyal na kinomisyon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay-muli-ay hindi magpapatuloy ngayon. Ang iba pang mga apostol - ang mga apostol ng mga simbahan-ay may patuloy na tungkulin, ngunit hindi sila namamahala. Ang kanilang mga tungkulin ay katulad ng sa mga misyonero ngayon at mga planter ng simbahan. Dahil ang katibayan ng kasulatan ay nagpapahiwatig na ang bagong Tipan na gobyerno ng apostol ay hindi na umiiral, ang mga pinuno ng NAR na nag-aangking may tungkulin na ito ay dapat munang ipakita na ang opisina ay patuloy. Nabigo na silang gawin ito (Geivett and Pivec 2014: 84).

Subalit diyan ay maliit na katibayan na ang mga punan NAR simbahan ay inilabas sa pamamagitan ng teolohiko debate o kahit na apostoliko-prophetic pagpapanumbalik ay isang malawak na tinanggap na pagtuturo sa mga Pentecostal mananampalataya.

Ang mga propeta ng 1980 ay nakaranas din ng pagpuna at payo bago ang pagdating ng mga apostol sa eksena noong kalagitnaan ng 1990s. Halimbawa, si John Wimber, tagapagtatag ng Association of Vineyard Churches, ay nakipag-ugnay sa isang network ng mga propetang kilala bilang Kansas City Prophets noong huling bahagi ng 1980s. Ang kanyang karanasan sa makahulang ay maaaring inilarawan bilang "halo-halong;" ang ilan sa mga propetikong "naghula" ay tila naganap habang ang ibang mga hula na ibinigay sa kanya ay hindi. Nang hiniling ng isa sa mga propeta (Mike Bickle) na dalhin ang kanyang simbahan sa AVC, pinakawalan ni Wimber ang isang pahayag ng mga pagkakamali bago ipasok. Ang mga "pagkakamali" ay kinabibilangan ng pag-aalala ni Wimber tungkol sa "isang kawalan ng pananagutan para sa hula, na pinapayagan ang mga propetikong kalalakihan na magturo na hindi likas na likas na gawin ito; ang pagtatangka ng ilang mga kalalakihang makahulang magtatag ng doktrina batay sa hula; dogmatic assertions sa paghahatid ng mga makahulang salita ”(Jackson 1999: 219). Ang mga kritiko, kahit na ang mga bukas sa kaloob ng propesiya hangga't isinagawa ng mga Pentekostal ng lahat ng tatlong alon, ay gumawa ng magkatulad na tawag para sa pangangasiwa ng propetisa at pag-unawa na tila mahina o kulang sa NAR.

Ang mga katulad na alalahanin at mga tawag para sa pag-intindi ay matatagpuan sa mga kritika ng mga praktikal na muling pagbabangon ng ikatlong-alon, kabilang ang mga ng Toronto Blessing. Ang ilang mga kritika ay labis at hindi gaanong nakabase, kabilang ang marami na ipinakita sa Hank Hanegraaf's (1997) Ang Pansariling Pagkabuhay at hinarap sa kritika ng aklat na The Jamesian Beverley (1997) ng aklat ni Hanegraaf. Ang iba pang mga kritiko ay naglalarawan ng mga pisikal na manifestations na kontrobersyal na mga trademark ng Toronto Blessing bilang "false espiritu na invading ang simbahan" na katulad ng Hindu / Bagong Edad (Kudalini) manifestations. Si Andrew Storm (2007: 6), na naglalarawan sa kanyang sarili bilang "isang pinuno ng Espiritu, mga naniniwala sa wikang nagsasalita," ay nagbigay ng isang "babala ng Kundalini" para sa kung ano ang nakikita niya bilang pagbabagong-buhay na sobra at pag-evaluate kung ano ang itinuturing niyang "totoo at hindi totoo" Bagyo 2008).

Marahil higit sa iba pang nag-iisang pangyayari, ang Lakeland Outpouring sa Ignited Church sa Lakeland, Florida sa 2008 ay naglabas ng isang pag-aalala para sa mga lider ng iglesia at mga nagkakaisa tungkol sa tungkulin ng mga apostol at propeta sa kontemporaryong simbahan. Si Todd Bentley, isang taong-ebanghelistang Canadian na 32 na may dose-dosenang mga tattoo at maraming pisting pangmukha ay isang kontrobersyal na nakikitang figure na humantong sa isang muling pagbabangon. Ang kanyang kilos at dramatikong mga taktika sa yugto ay lampas sa mga inaasahan para sa muling pagbabangon. Ang kanyang napakagandang pangangaral ay hindi napupunta sa marami (sumigaw na mga parirala tulad ng "bam, kaboom boom" habang iniunat niya ang kanyang kamay upang pagalingin), pati na rin ang mga pisikal na pag-atake sa ilang darating para sa panalangin sa panahon ng pagpapagaling ritwal. Ngunit sampu-sampung libo ng mga pilgrim ang nagtipun-tipon sa Lakeland sa loob ng apat na buwan ng huli ng tagsibol at maagang tag-init upang dumalo sa mga pulong ng muling pagbuhay sa gabi habang ang daan-daang libo pa ay pinapanood ng gabi-gabi na live na broadcast ng muling pagbuhay sa GOD TV.

Tatlong buwan sa muling pagbabangon ay nagkaroon ng isang espesyal na seremonya na pinangunahan ni apostol C. Peter Wagner at suportado ng mga Revival Alliance apostol Che Ahn, Bill Johnson, at John Arnott, pormal na nag-commissioning kay Bentley bilang isang ebanghelista. Si Geivett at Pivec (2014: 210) ay inilarawan ang pag-uukol ni Bentley bilang mga sumusunod:

Sa panahon ng seremonya, tinukoy ni Wagner ang Ahn, Johnson, at Arnott bilang "apostolikong haligi ng simbahan ngayon." Inihambing din niya ang kanilang pag-commissioning ng Bentley sa mga katulad na pangyayari sa aklat ng Mga Gawa, nang ang tatlong apostol - James, Cephas, at John - ay pinalawak ang kanang kamay ng pakikisama kay Pablo at Barnabus. Sinabi ni Wagner na ang "commissioning ay kumakatawan sa isang makapangyarihang transaksyon na nagaganap sa di-nakikitang mundo," at pagkatapos ay sinabi: "Tinanggap ko ang awtoridad ng apostol na ibinigay sa akin ng Diyos, at ipinag-uutos ko kay Todd Bentley: ang iyong kapangyarihan ay lalago. Ang iyong awtoridad ay lalago. Ang iyong pabor ay lalago. Ang iyong impluwensya ay tataas. Ang iyong paghahayag ay lalago. Nagtitiwala rin ako na ang isang bagong supernatural strength ay dumadaloy sa pamamagitan ng ministeryong ito [ang Lakeland Revival].

Noong Agosto 2008, bumagsak si Bentley ng bombshell na nagdala ng muling pagbabangon sa isang mabilis na pagsasara mga apat na buwan pagkatapos na magsimula ito. Ipinahayag ni Bentley na sa proseso ng pag-alis sa kanyang asawa at mga anak na mag-asawa ng babaeng miyembro ng revival staff. Sa pamamagitan ng kanyang "moral failure" nawala sa publiko, ang muling pagkabuhay ng Lakeland ay dumating sa isang biglang tumigil. Bagaman ibinibigay ni Bill Johnson ang tagapagturo kay Bentley sa pamamagitan ng isang panahon ng pagpapanumbalik, si Bentley ay tumungo kay Rick Joyner, ang nangunguna na propeta ng MorningStar Ministries sa Fort Mill, South Carolina para sa patnubay. Ang Bentley's Fresh Fire Ministries ay muling itinatag sa Fort Mill bilang base para sa pagsasanay at paglulunsad ng isang internasyonal na ministeryo. Sinulat ni Bentley kamakailan (Fresh Fire website 2016):

Ang mga huling 3 na buwan ng Diyos na pabor at biyaya para sa Jessa at ako, at FFM ay natanggap mula sa Panginoon ay kamangha-manghang. Ito ay nalilipat dahil ipinahayag natin ang isang bagong panahon ng pagbisita, pabor at tagumpay para sa iba. Ipinapanalangin namin na ito ay magiging isang double door open season para sa iyo din.

Habang ang mga kontrobersya na itinaas ng mga kritiko ng NAR ay karaniwang limitado sa mga paniniwala at ritwal na batay sa simbahan, isang insidente ang nagdala ng NAR sa pansin ng sekular na media ng balita. Sa 2009, si Rick Perry, isang dating gobernador ng Texas, ay binisita ng dalawang nagpahayag ng sarili na mga apostol, at ang kuwento ay kinuha ng isang reporter na nag-imbestiga at nag-publish ng isang artikulo sa 2011. Ang byline nito ay nababasa: "Ang isang maliit na kilalang kilusan ng radikal na mga Kristiyano at mga propeta na nagpahayag ng sarili ay nais na lumusot sa pamahalaan, at si Rick Perry ay maaaring ang kanilang mga tao." Ang mga propeta ay dalawang Texas pastor ng mga maliliit na kongregasyon na nanalangin kay Perry at propesiya ang plano ng Diyos para sa Texas: "Ang isang hanay ng mga makapangyarihang propesiya ay nagpahayag na ang Texas ay 'Ang Propeta ng Estado," anointed ng Diyos upang humantong ang Estados Unidos sa muling pagbuhay at makadiyos na pamahalaan. At ang gobernador ay magkakaroon ng isang espesyal na tungkulin "(Wilder 2011). Iniulat sa kanyang kahilingan, ang mga pastor ay nanalangin kay Perry ("habang ang kanilang mga ulo ay yumukod sa isang pagpipinta ng Labanan ng Alamo"). Tinapos nila ang panalangin na may propetikong pahayag na si Perry ay may isang papel na pamumuno sa kabila ng Texas at "ang Texas ay may isang papel na higit sa kung ano ang naiintindihan ng mga tao."

Maaaring mabigo ang mga propesiya at maaaring mamatay ang maysakit, ngunit ang pananampalataya ng mga Pentecostal sa buong mundo ay patuloy na nagpapakita ng isang alternatibong "supernatural" worldview na may mga gawang ritwal na nagsisilbing nagpahayag na ang Diyos ay buhay at aktibo sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Habang ang mga sektor ng denominasyunal na Amerikanong Pentecostalismo ("unang alon") ay maaaring nasa isang sangang daan sa pagbaba ng mga espirituwal na karanasang pang-pentecostal sa kanilang pagbagay sa modernong mundo (Poloma 1989), ang patuloy na paglulunsad ng ikatlong alon. Lumilitaw ang mga internasyunal, pambansa at lokal na rebolusyon upang panatilihing darating upang muling buuin ang karanasan sa pananampalataya na na-promote ng mga simbahan at network ng NAR. Ang isang bagong pandaigdigang reporma ng Kristiyanismo ay maaaring nasa proseso, ngunit ang repormasyong ito ay mukhang mas kumplikado kaysa sa pagtuturo ng NAR tungkol sa mga apostol at gobyerno ng simbahan.

Mga larawan

Larawan #1: Larawan ni C. Peter Wagner, retiradong Fuller Theological Seminary professor at ang kanser emeritus ng Wagner Leadership Institute.

Larawan # 2: Larawan ni John Wimber, na namuno sa Association of Vineyard Churches, na lumaki mula sa Ken Gulliksen's Vineyard church.

Larawan #3: Larawan ng isang serbisyo sa Toronto Airport Vineyard.

Imahe # 4: Imahe ng "pitong bundok ng kultura" elemento ng NAR theology.

Mga sanggunian

Albrecht, Daniel E. 1999. Rites sa Espiritu. Isang Ritual Approach sa Pentecostal / Charismatic Spirituality. Sheffield: Akademikong Pindutin.

Website ng Bethel Redding School of Supernatural Ministries. Na-access mula sa www.bssm.net sa 29 Hulyo 2016.

Beverley, James A. 1995. Banal na Pagtawa at Ang Toronto Blessing. Isang Ulat na May Investigative. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House.

Beverley, James A. 1997. Revival Wars. Isang Critique of Psychic Revival. Toronto: Mga Evangelical Research Ministries.

Mahuli ang website ng Sunog. Na-access mula sa http://www.catchthefire.com/ sa 15 Hulyo 2016).

Dedmon, Kevin. 2007. Ang Ultimate Treasure Hunt. Shippensburg, PA: Mga Larawan ng Tagapagdalang Destiny:

Di Sabatino, David. 1999. Ang Kilusang Tao ng Tao: Isang Annotated Bibliography at Pangkalahatang Resource. Westport, CT: Greenwood Press.

Geivett, R. Douglas at Holly Pivec. 2014. Isang Bagong Apostolikong Repormasyon? Ang isang Buiblical Response sa isang Movement sa Buong Mundo. Wooster, OH: Mga Librong Weaver.

Global Awakening website. 2015. Na-access mula sa https://globalawakening.com/network sa 15 Hulyo 2016).

Website ng Pandaigdigang Pagdiriwang. 2016. Na-access mula sa http://globalcelebration.com/ sa 15 Hulyo 2016.

Global Legacy website. 2016. Na-access mula sa http://globallegacy.com/ sa 29 Hulyo 2016.

Hamon, Bill. 1997. Mga Apostol na Mga Propeta at Mga Paparating na Paglilipat ng Diyos. Mga Plano ng End-Time ng Diyos para sa Kanyang Simbahan at Planetang Daigdig. Santa Rosa Beach, FL: Christian International.

Hanegraaff, Hank. 1997. Ang Pansariling Pagkabuhay. Thomas Nelson Publisher.

Website ng Ministri ng Paggaling Room. 2016. Na-access mula sa http://healingrooms.com sa 2 Agosto 2016.

HRock Church. 2016. Na-access mula sa http://hrockchurch.com sa 15 Hulyo 2016.

Ingalls, Monique M. 2015. "Panimula: Pagkakabit, Interface, at Pagkakakilanlan sa Pentecostal-Charismatic Music and Worship." 1-25 sa Ang Espiritu ng Papuri, na na-edit ni Monique M. Ingalls at Amos Yong. State College: Pennsylvania State University Press.

Iris Global website. 2016. Na-access mula sa http://www:irisglobal.org/about, sa 15 July2016).

Jackson, Bill. 1999. Ang Paghahanap para sa Radical Middle. Isang Kasaysayan ng Vineyard. Cape Town, South Africa: Vineyard International Publishing.

Website ng Kultura ni Jesus. 2016. Na-access mula sa http://jesusculture.com sa 1 Agosto 2016.

Johnson, Bill. 2005. Ang higit sa karaniwan na Kapangyarihan ng isang Nakapagpabago isip: Access sa isang Buhay ng mga himala. Shippensburg, PA: Mga Imbitasyon sa Destiny Image.

Johnson, Bill. 2003. Kapag ang Langit ay Nakapasok sa Lupa. Isang Praktikal na Gabay sa Isang Buhay ng mga Himala. Shippensburg, PA: Mga Imbitasyon sa Destiny Image.

Kay, William K. 2007. Mga Apostolic Network sa Britain. Mga Bagong Paraan ng pagiging Simbahan. Milton Keynes, United Kingdom: Paternoster.

Liebscher, Banning. 2009. Jesus Culture. Pamumuhay sa Buhay na Nagbabago sa Mundo. Shippensburg, PA: Mga Imbitasyon sa Destiny Image.

Lindhardt, Martin, ed. 2011. Pagsasanay sa Pananampalataya. Ang Ritual Life ng Pentecostal-Charismatic Christians. New York: Berghahn Books.

Miller, Donald E. 1997. Pagrereserba sa American Protestantismo: Kristiyanismo sa Bagong Milenyo. Berkeley: Press of University of California.

Mga kasosyo sa website ng Harvest. Na-access mula sa https://www.partnersinharvest.org/ sa 15 Hulyo 2016.

Poloma, Margaret M. 2003. Main Street Mystics: Ang Toronto Blessing & Reviving Pentecostalism. Walnut Creek, CA: Alta Mira Press.

Poloma, Margaret M. 1995. "Charisma, Institutionalization at Social Change." Pneuma: Ang Journal ng Lipunan para sa Pag-aaral ng Pentecostal 17: 245-53.

Poloma, Margaret. 1989. Ang Assembles of God sa Crossroads. Charisma at Institutional Dilemmas. Knoxville: University of Tennessee Press.

Poloma, Margaret. 1982 Ang Charismatic Movement: May Bagong Pentecostal ba? " : Boston: Twayne Publishers

Poloma, Margaret M. at Matthew T. Lee. 2013a. "Ang Bagong Apostolikong Repormasyon: Main Street Mystics at Araw-araw na Propeta." 75-88 sa Propesiya sa Milenyo: Kapag Nagpropesiya ang Mga Propesiya , na-edit ni Sarah Harvey at Suzanne Newcome. Farnham, United Kingdome: Ashgate Publishing.

Poloma, Margaret M. at Matthew T. Lee. 2013b. "Prophecy, Empowerment, and Godly Love: Ang Espiritu Factor at ang Paglago ng Pentecostalism." 277-96 sa Espiritu at Kapangyarihan: Ang Pag-unlad at Pandaigdig na Epekto ng Pentecostalismo , na na-edit ni Donald E. Miller, Richard Flory at Kimon Sargeant. New York: Oxford University Press.

Website ng River Ministries International. 2016. Na-access mula sa http://www.revival.com/ sa 2 Agosto 2016.

Robuck, Cecil M., Jr. 2006. Azusa Street Mission and Revival: Ang Kapanganakan ng Global Movement ng Pentecostal. Nashville, TN: Thomas Nelson.

Robuck, Cecil M., Jr. 2002. "Ang Regalo ng Propesiya," P. 1000-10 sa Ang Bagong Internasyonal na Diksyunaryo ng Pentecostal Charismatic Movements, na-edit ni SM Burgess at EM Van Der Maas. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Soars, Cassandra. 2016. "Heidi Baker: Gustung-gusto ang Sunog." Lake Mary, FL Charisma House.

Sparks, Larry at Troy Anderson. 2015. "Ang Magaling na Himala Mangangaral." Charisma , Marso. Na-access mula sa http://www.charismamag.com/spirit/supernatural/22492-the-healing-miracles-preacher sa 28 Hulyo 2016.

Steingard, Jerry na may John Arnott. 2014. Mula dito sa mga Bansa. Ang Kwento ng Pagpapala sa Toronto. Toronto: Mahuli ang Mga Libro ng Sunog.

Strom, Andrew. 2007. Bakit Iniwan Ko ang Propetang Kilos. Revival School. www.revivalschool.com .

Strom, Andrew. 2008. True & False Revival. Revival School. www.revivalschool.com .

Website ng Wagner Leadership Institute. 2015. Na-access mula sa wagnerleadership.org sa 15 July 2016.

Wagner, C. Peter. 2011. "Ang Bagong Apostolikong Repormasyon ay Hindi Isang Kulto." Na-access mula sa www.charismanews.com/opinion/31851-the-new-apostolic-reformation-is-not-a-cult Sa 15 April 2016.

Wagner, C. Peter. 2002. "Ang Third-Wave." Pp. 11-41 sa Ang New International Dictionary of Pentecostal Charismatic Movements , na na-edit ng SM Burgess at EM Van Der Mass. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Wagner, C. Peter. 1997. "Ipasa ni C. Peter Wagner." Pp . xxi-xxiii in Mga Apostol, Mga Propeta at Mga Paparating na Paglilibot ng Diyos. Santa Rosa Beach, FL: Christian International.

Wilder, Forrest. Hulyo 13, 2011. "Rick Perry's Army of God." Ang Texas Observer. Na-access mula sa http:// www.texasobserver.org/rick-perrys-army-of-god/ sa 5 Agosto 2016.

Wilkinson, Michael at Peter Althouse. 2014. Mahuli ang apoy. Pagpapahid ng Panalangin at Pag-renew ng Charismatic. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.

Petsa ng Pag-publish:
5 Agosto 2016

magbahagi
Nai-update: - 2:41 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander