Mga Missionary of Charity

David G. Bromley
Alexis Liverman

magbahagi

MGA MISSIONARIES OF Timeline ng Kapayapaan

1910 (Agosto 26): Si Agnes Gonxha Bojaxhiu ay isinilang sa Skopje, Macedonia.

1919: Si Nikola Bojaxhui, ama ni Agnes Gonxha, ay namatay sa mga kahina-hinalang pangyayari.

1928: Sumali si Bojaxhiu sa Loreto Sisters ng Dublin.

1929: Sinimulan ni Gonxha ang kanyang novitiate sa Darjeeling, India. Nagturo din siya sa St. Mary's High School sa Calcutta.

1931: Kinuha ni Gonxha ang kanyang unang panata, at ang pangalan na "Teresa," para sa patron saint ng mga misyonero.

1937: Si Gonxha, ngayon na si Mary Teresa, ay kinuha ang kanyang pangwakas na panata ng kahirapan, kalinisang-puri, at pagsunod at kinuha din ang pangalang "Ina."

1946 (Setyembre 10): Si Mother Teresa ay tumanggap ng isang tawag mula sa Diyos upang magtrabaho kasama ang "pinakamahihirap sa mahihirap."

1948: Si Mother Teresa ay naging isang mamamayan ng India at sumailalim sa maikling ngunit napakahalagang pagsasanay sa medisina upang palawakin ang kanyang trabaho.

1950: Nakatanggap si Mother Teresa ng pahintulot mula sa Vatican upang magtatag ng isang bagong kautusang pangrelihiyon, ang mga Missionaries of Charity.

1953: Ang unang mga novitiate ng mga Missionaries of Charity ay nagdaos ng kanilang unang panata.

1963: Ang mga Missionary of Charity Brothers ay itinatag.

1965: Natanggap ni Mother Teresa ang Dekreto ng Papuri mula kay Pope John Paul VI.

1969: Ang mga Co-Worker ay naging opisyal na kaanib sa mga Missionary of Charity.

1979: Natanggap ni Mother Teresa ang Nobel Peace Prize.

1983: Inabuso ni Inay Teresa ang kanyang unang atake sa puso, sa Roma.

1989: Pagkatapos ng pagdurusa ni Mother Teresa ng ikalawang pag-atake sa puso, isang makina ang nakatanim.

1997 (Setyembre 5): Namatay si Mother Teresa pagkatapos ng ikatlong atake sa puso, oras na ito sa Calcutta, India. Si Sister Nirmala ay pinili upang magtagumpay kay Mother Teresa.

2009: Pinagtagumpay ni Sister Mary Prema si Sister Mirmala bilang pinuno ng mga Missionary of Charity.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Inay Teresa ay isinilang ni Agnes Gonxha Bojaxhiu, Agosto 26, 1910, sa Skopje, Macedonia, kung ano ang bahagi ng Ottoman Empire. Ang araw pagkatapos ng kanyang kapanganakan, nang mabautismuhan siya sa pananampalatayang Katoliko Romano, naging araw na siya ay dumating noong makilala siya bilang kanyang tunay na kaarawan. Ang kanyang ama, si Nikola, isang taga-Albania, isang lokal na pulitiko at tagataguyod para sa kalayaan ng Albania, ay namatay nang di-inaasahan nang si Agnes ay walong, posibleng resulta ng pagkalason sa pulitika. Ang kanyang ina, si Drana, na inilarawan bilang isang mahabagin at mapagbigay na babae sa kabila ng kahirapan ng kanyang sariling pamilya, na nakatuon sa sarili sa pagpapalaki sa kanyang mga anak bilang debotong Romano Katoliko. Binibigyang-diin niya ang aral na dapat laging tulungan ng isa sa iba bago matulungan ang kanilang sarili (Greene 2008: 6).

Agnes ay labindalawang taong gulang kapag, sa isang taunang peregrinasyon sa Chapel ng Black Madonna, siya ay nag-ulat ng pagkakaroon ng nadama ng isang "pagtawag" sa mabuhay ang kanyang buhay para sa Diyos at paglilingkod sa iba. Pagkatapos ng pagkabata at pagbibinata na ginugol sa mga aktibidad sa simbahan, kabilang ang pag-awit, paglalaro ng mandolin, pakikilahok sa isang grupo ng kabataan, at pagtuturo ng catechism sa mas batang mga miyembro, sa 1928, sa edad na labing walong taon, iniwan ni Agnes ang kanyang tahanan upang sumali sa Loreto Sisters ng Dublin. Siya ay unang naglakbay sa France upang makapanayam, at kapag natagpuan na angkop, ay ipinadala siya sa Ireland kung saan siya natutunan ng Ingles at kinuha ang pangalang "Mary Teresa," para sa Saint Therese ng Lisieux, ang patron saint ng misyon (Greene 2008: 17-18 ). Sa 1929, sa panahon ng kanyang novitiate, ipinadala siya sa Calcutta, India, upang magturo sa St. Mary's High School for Girls. Sa kanyang panahon bilang isang baguhan, natutunan niya ang Bengali at Hindi, itinuro ang heograpiya at kasaysayan, at kinuha ang kanyang unang panata sa 1931. Nang kinuha niya ang kanyang pangwakas na panata ng kahirapan, kalinisang-puri, at pagsunod sa 1937, kinuha din niya ang pangalang "Ina," upang mauna si Teresa, gaya ng pasadya sa pagkakasunud-sunod ng Loreto Sisters.

Patuloy na itinuro ni Mother Teresa ang St. Mary's High School for Girls hanggang sa siya ay maging prinsipal sa 1944. Ang kanyang karanasan sa paaralan ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw, personal na pananaw sa kahirapan sa paligid niya, at sa 1946 sa isang tren mula sa Calcutta patungo sa Darjeeling, tumanggap siya ng "tawag sa loob ng isang tawag," mula kay Cristo, na nagsabi sa kanya na umalis sa paaralan at magtrabaho kasama ang "pinakamahirap sa mahihirap," ang mga napakahirap, desperado, at nag-iisa. Ayon sa kanyang account ng karanasan, sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay hindi karapat-dapat sa anumang bagay, at kailangan ang isang babaeng katulad niya upang tulungan ang mga walang magawa at walang pag-asa. Sa liwanag ng kanyang panata ng pagsunod sa Diyos at sa Simbahang Romano Katoliko, hindi nakuha ni Mother Teresa ang pagtawag na ito hanggang sa maaprubahan ito ng Vatican halos dalawang taon na ang lumipas (Van Biema 2007). Siya ay naging isang mamamayang Indian upang makatanggap ng ilang medikal na pagsasanay sa Calcutta. Makalipas ang ilang buwan, naninirahan at nagtatrabaho si Mother Teresa sa mga dukha.

Sa pamamagitan ng 1950, pagkatapos magtrabaho sa mga slums ng Calcutta, na nagtatatag ng isang open-air school para sa mga bata, aiding sa edukasyon ng mga mahihirap na matatanda, at pagbubukas ng tahanan para sa mga namamatay, si Mother Teresa ay nakakuha ng pinansyal pati na rin ang suporta ng lokal na komunidad. Nakakuha siya ng pahintulot mula sa Vatican upang simulan ang kanyang sariling order na may labindalawang iba pang mga kababaihan na ay alinman sa dating mga mag-aaral o mga guro sa St Mary's High School para sa mga batang babae sa Calcutta. Sila ay tinatawag na "Missionaries of Charity," at kilala sa pagkuha ng ikaapat na panata. Pagkatapos ng mga panata ng kahirapan, kalinisang-puri, at pagsunod, ang mga kapatid na babae ng bagong kautusang ito ay nanumpa din na "magbigay ng buong puso at libreng paglilingkod sa pinakamahihirap sa mahihirap" (Greene 2008: 48). Ipinagkaloob ni Pope John Paul VI ang mga Missionary of Charity ang Dekreto ng Papuri sa 1965, na nagpapahintulot sa pagkakasunud-sunod upang palawakin ang internationally. Sa tulong ng mga organisadong layon at nagtataguyod, na tinatawag na mga Co-Worker, binuksan ng mga Missionary of Charity ang 600 hospice, mga paaralan, mga serbisyo sa pagpapayo, mga pasilidad ng pangangalagang medikal, mga bahay na walang tirahan, mga bahay-ampunan, at mga programa para sa alkoholismo at pagkagumon sa higit sa 120 na bansa sa pamamagitan ng 1997. Nagtagumpay ang mga Missionary sa pag-abot sa mga bansa sa anim sa pitong kontinente sa kanilang tulong.

Matapos ang maraming mga ospital at mga problema sa puso sa kanyang huling sampung taon, si Mother Teresa ay naranasan ang isang atake sa puso at namatay sa Calcutta noong Setyembre 5, 1997 bilang resulta ng mga komplikasyon sa puso, bato, at baga. Si Sister Nirmala ay pinili upang magtagumpay kay Mother Teresa at maglingkod bilang pinuno ng mga Missionaries of Charity hanggang 2009 nang ipagpalagay ni Sister Mary Prema ang pamumuno ng mga Missionary. Ang nagpapatuloy sa ina ni Teresa ay patuloy na igiit ang misyon ng mga Missionary na nagbibigay ng libreng kaluwagan sa mga nangangailangan (Greene 2008: 139).

DOCTRINES / BELIEFS

Bilang isang utos ng Simbahang Romano Katoliko, sinusunod ng mga Missionary of Charity ang mga doktrina at paniniwala ng Simbahan. Tulad ng maraming iba pang mga Katolikong kautusan, ang mga Missionary of Charity ay naniniwala sa disiplina at sakripisyo, ang pagtalikod sa labas ng mundo, at ang katungkulan ng Pope (Johnson 2011a: 58-84). Bukod sa pangkaraniwang doktrina ng Romano Katoliko at doktrina ng iba pang sumunod sa mga utos, ang mga Missionary of Charity ay kumuha ng pang-apat na panata, buong-puso na paglingkuran ang pinakamahihirap sa mahihirap. Hindi layunin ng mga Missionary of Charity na iwasto ang maaaring makita nila bilang mga sakit sa lipunan, kundi upang magtrabaho kasama ang mga nagdurusa dahil sa mga sakit na ito, at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod at kanilang sariling kahirapan (Greene 2008: 54 -55). Ang mga pang-araw-araw na ritwal at tradisyon ng mga Missionary of Charity ay marami, na idinisenyo upang matiyak na walang oras na ginugol sa kasinungalingan. Naniniwala din ang mga Missionary na dapat nilang iwasan ang tukso kapag nasa mundo; upang magawa ito, inaasahan ng mga Sister na panatilihin ang "pag-iingat ng mga pandama," o maiwasan ang nakakakita, pagdinig, o paghawak sa anumang hindi kailangan (Johnson 2011a, 2011b).

RITUALS / PRACTICES

Tulad ng Iglesia Romano Katoliko na pinalaki ni Ina Teresa, sinunod ng Mga Missionary of Charity ang mga pangunahing ritwal na nagpapakilala sa Katolisismo mula sa iba pang mga pananampalatayang Kristiyano, pati na rin ang kanilang mga tradisyon na nakikilala ang kanilang sarili mula sa sobrang pag-iisip ng pananampalatayang Katoliko Romano. Ang apat na tradisyon na pinaka-sentro sa Simbahang Katoliko ay ang pagdiriwang ng Eukaristiya, ang mga panalangin ng Rosaryo, Kumpisal at Absolution.

Ang Eukaristiya, o Banal na Komunyon, ay ipinagdiriwang sa bawat masa ng Katoliko. Ang tinapay (o tinapay na manipis) at alak ay ginagamit upang kumatawan sa katawan at dugo ni Cristo at iniharap sa mga pastor, yaong mga hindi nakatuon sa kanilang sarili sa Simbahan, at pagkatapos ay ang layko na nakumpirma sa loob ng Simbahang Katoliko. Ito ay pinaniniwalaan na sa panahong ito ng komunyon, ang transubstantiation ay nangyayari, isang pagbabago ng tinapay at alak sa tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ang tradisyong ito ay isang libangan ng Huling Hapunan ni Cristo kasama ng kanyang mga alagad.

Ang rosary beads ay ginagamit para sa panalangin. Ang bawat butil ay nakikilala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapangkat upang kumatawan sa mga partikular na panalangin, Aming Ama, Aba Ginoong Maria, o Kaluwalhatian. Ang pag-uulit ng pagdarasal, na pinangangasiwaan ng huwaran ng Rosaryo, ay ginagamit para sa panalangin at pagmumuni-muni sa mga Misteryo ni Kristo, gayundin sa pagsisisi bilang inirekomenda pagkatapos ng pag-amin.

Ang Sakramento ng Pagkakasundo, o Pangungumpisal, ay isang panahon na kung saan ang pastor, yaong mga nagbigay ng kanilang buhay sa simbahan, at mga karaniwang tao, o mga naghihirap, ay binibigyan ng pagkakataon na isa-isang magkumpisal ng kanilang mga kasalanan sa isang saserdote. Matapos tanggapin ng naghihiganti at nagpapahayag ng kalungkutan para sa kanyang mga kasalanan, ang pari ay maaaring mag-alok ng isang pagkilos ng pagsisisi, na maaaring kabilang ang pagdarasal ng rosaryo o isa pang batas upang makinabang sa komunidad o pagtatangkang makamit ang pinsalang ginawa. Matapos marinig ang pagkumpisal, ang pari ay nag-aalok ng Absolution, o nagpapalabas ng pagsisisi ng kasalanan ng kanyang kasalanan. Kabilang sa maraming iba pang pang-araw-araw na ritwal at tradisyon, ang mga Missionary of Charity ay nagdarasal sa Batas ng Contrition tuwing gabi.

Ang iba pang ritwal na naiiba mula sa natitirang bahagi ng Simbahang Katoliko ay dalawang pagdiriwang- Kapistahan sa Kapistahan at Inspirasyon. Ang Kapistahan ng Kapisanan, na gaganapin sa Agosto 22 ng bawat taon, ay isang pagdiriwang ng Immaculate Heart of Mary, ang kanilang patroness. Ang Inspirasyon Day, na ipinagdiriwang taon-taon sa Setyembre 10, ay ang anibersaryo ng araw na tinanggap ni Mother Teresa ang kanyang panawagan na kumilos nang buong puso sa pinakamahihirap sa mahihirap. Ang isa pang taunang tradisyon ay isang walong araw na retreat. Bilang karagdagan sa tahimik na pahinga at pag-renew, ang retreat ay pinangasiwaan ng isang pari na nag-aalok ng pang-araw-araw na pag-uusap at pangkalahatang pag-amin (Johnson 2011a, 2011b).

Kabanata ng mga kasalanan ay isang buwanang pagsasanay na kung saan ang mga Missionary of Charity ay magkasama upang magkumpisal at humingi ng kapatawaran para sa anumang mga kasalanan na kanilang ginawa sa loob ng buwan. Ang bawat kapatid na babae ay lumuhod, isa-isa, hinahalikan ang sahig, ipinagtapat ang kanyang mga pagkakamali, at hinahalikan muli ang sahig. Ang isa pang tradisyon na naobserbahan buwan-buwan ay kilala bilang "renewal of permission." Ang bawat kapatid na babae ay lumuhod nang pribado bago ang kanyang superior, hinahalikan ang sahig, ipinagtapat ang kanyang mga pagkakamali, at humihingi ng pahintulot para sa paggamit ng materyal na mga bagay. Bilang karagdagan sa Kabanata ng mga Kasalanan, ang mga Sister ay nagsasagawa rin ng pampublikong penitensiya para sa kanilang mga kasalanan. Maaaring kabilang dito ang kadukhaan para sa isang pagkain pagkatapos kumain ito lumuhod, hinawakan ang noo sa mga paa ng bawat kapatid na babae, halik ang mga yapak ng kapwa Sisters, o binabanggit ang Paters. Minsan sa isang linggo, ang mga Sister ay nakikita ang isang "araw," isang oras para sa pamamahinga at pagtitipon ng komunidad. Sa araw na ito sa pagtitipon, pagmumuni-muni, gawaing apostoliko, at mga tagubilin ng superyor ay ibinabahagi sa loob ng komunidad. Minsan sa isang buwan, isang araw sa ay nakatuon sa isang tahimik na araw ng pag-alaala.

Sa pang-araw-araw na pagpaparusa ng korporal, ang mga Sister ay nagsusuot ng mga nakabitin na tanikala sa paligid ng kanilang mga pantal at pang-itaas na mga armas nang hindi bababa sa isang oras. Ang mga Sisters ay nakikibahagi din sa espirituwal na pagbabasa mula sa mga aklat na inaprubahan ng mga superyor ng Order, isa-isa, o pangkomunidad habang nagtatrabaho ang iba. Kung hindi man, ang mga Sister ay nagtatrabaho at naninirahan sa katahimikan maliban sa panahon ng pagkain at maikling panahon ng paglilibang. Ito ay sinadya upang payagan ang bawat oras ng Kapatid na makipag-usap sa Diyos. Ang mga Missionary of Charity ay gumagawa ng kanilang sariling mga rosaryo, at ipagdarasal sila araw-araw, kahit na naglalakad sa mga kalye o nakikibahagi sa mga pang-araw-araw na gawain.

Tuwing umaga at gabi, pinagpapala ng higit na mataas ang bawat Kapatid sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamay sa bawat isa sa kanilang mga ulo, at nagsasabing "Pagpalain ka ng Diyos sa asul na par sari." Matapos magising tuwing umaga, ang mga Sister ay naglaan ng isang oras para sa Morning Prayer, na kinabibilangan ng mga panalangin binibigkas mula sa isang aklat na tiyak sa Order. Ang mga Sisters ay nagsasagawa din ng pagmumuni-muni, na inspirasyon ni St. Ignatius, na kung saan sila isalarawan ang kanilang mga sarili sa isang eksena mula sa Ebanghelyo. Ang pagmumuni-muni na ito, na nauna sa isang maikling panalangin para sa inspirasyon, ay tumatagal ng halos kalahating oras. Pagkatapos ng pagmumuni-muni, ang mga kapatid na babae ay kusang bumigkas ng panalangin sa Birheng Maria at pagkatapos ay tinawag ang panalangin ni San Ignacio na Suscipe. Bago ang bawat pagkain, binibigkas ng mga Sister ang Grace bilang isang komunidad, at tatlong beses sa isang araw, sa tawag at tugon form, kasama ang ring ng isang kampanilya, sila recite Angelus, isang tradisyonal na panalangin sa pag-alaala ng exchange sa pagitan ng anghel Gabriel at ang Birheng Maria. Sa buong araw, binabanggit ng Sisters ang mga bahagi ng Little Office of the Immaculate Conception, pinupuri si Maria. Ang isang oras bawat araw ay ginugol sa pagsamba at monstrance bago ang Eukaristiya, at ang mga panalangin ay sinabi bago at pagkatapos ng Komunyon.

Tulad ng kanilang anyo ng pagmumuni-muni ay na-modelo pagkatapos ng St. Ignatius, ang mga Sisters ay humiram mula sa kanyang tradisyon sa isang pagsusuri ng budhi, o ang sinuri. Dalawang beses sa isang araw, binibisita ng mga Sister ang kapilya upang tahimik na maipakita ang oras na ginugol mula noong huling pagsusuri, at pagkatapos ay sumasalamin sa isang partikular na kabutihan upang magsanay o magawa upang maiwasan na pinili ng Sister bilang isang pokus para sa mga buwan o taon. Ang unang pagsusuri ng budhi ng araw ay bahagi ng Pagdarasal ng Linggo, sa panahong iyon ang mga Sister ay nagtitipon sa Chapel at nagdarasal nang magkasama bago o pagkatapos ng tanghalian. Sa gabi, kinikilala ng Sisters ang isang oras na tinatawag na Vespers. Ang Panggabing Panalangin na ito ay bahagi ng Liturhiya ng Oras, kabilang ang mga salmo at ang Magnificat. Ang mga Sisters ay muling bisitahin ang kapilya pagkatapos ng hapunan upang manalangin, at may isang panalangin ng gabi kung saan ang pang-indibidwal na pagsusuri ay nagaganap muli, at ang mga Sister ay lumahok sa mga panalanging pang-awit. Ang mga Sister ay nagsabi ng mga Pater bago magretiro sa kama, na kinabibilangan ng Batas ng Contrisyon, Ang aming mga Ama, Mabuhay na Mabuhay si Maria, at Kaluwalhatian. Sa wakas, ang mga Sisters ay nagtatapos sa kanilang mga gabi sa Grand Silence, na hindi nagtatapos hanggang sa mas maaga sa umaga (Johnson 2011a, 2011b).

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang mga Missionary of Charity ay nagsimula sa labindalawang miyembro. Sa 1963, isang nararapat
pangkat sa Sisters, Ang Missionary of Charity Brothers, ay itinatag. Pagkaraan ng tatlong taon, si Fr. Si Ian Travers-Ball (Brother Andrew), isang pari ng Heswita mula sa Australia ay namuno sa mga Brothers at pinamunuan ang grupo para sa unang dalawampung taon ng kasaysayan nito. Ang mga kapuri-puri na mga sangay ng mga Missionary of Charity, mga kapatid na babae at kapatid na lalaki, ay itinatag sa 1976 at 1979, ayon sa pagkakabanggit, at nakatuon sa panalangin, pagpapakasakit at paglilingkod. Ang pang-araw-araw na gawain sa mga mapagkawanggawa na sangay ay nagsasangkot ng malaking oras na nakatuon sa panalangin, espirituwal na pagbabasa, at katahimikan. Ang Corpus Christi Movement for Priest ay nabuo sa 1981, pagkatapos ng mga kapahayagan ng interes ng maraming mga pari. Sa wakas, sa 1984, itinatag ni Mother Teresa ang mga Missionary of Charity Fathers sa Friar Joseph Langford. Ang iba pang mga organisasyon na kaanib sa Missionaries of Charity ay ang mga Co-Worker ng Mother Teresa, Ang Sakit at Pagdurusa na Co-Worker, at Ang Lay Missionaries of Charity (Greene 2008: 140).

Bilang "foundress" ng mga Missionaries of Charity, si Mother Teresa ay Superior General hanggang di pa panahon bago siya mamatay. Ang Superior General ay inihalal ng Kabanatang Pangkalahatan, na kabilang ang mga inihalal at hinirang na mga miyembro. Tuwing anim na taon ang Pangkalahatang Pangkalahatan ay nakakatugon upang suriin at pag-aralan ang gawain ng mga Missionary. Ang mga hinirang na miyembro ng Kabanatang Pangkalahatan ay kinabibilangan ng Superior General, mga General Ex-Superiors, Mga Tagapayo ng Pangkalahatan, at Mga Superyor ng Rehiyon. Ang mga hinirang na miyembro ay kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa bawat sakop ng rehiyon, at mga kinatawan ng mga Sister na namamahala ng pormasyon (Johnson 2011a, 2011b). Inaasahan ng mga kapatid na igalang ang mga desisyon ng kanilang mga superyor bilang resulta ng panalangin, at samakatuwid ang mga desisyong ito ay makikita bilang salita ng Diyos. Ang Superior General ang nangangasiwa sa aktibo at mapagnilay-nilay na Missionaries of Charity, mga Romano Katoliko na hindi lamang nagsasagawa ng mga panata ng kahirapan, kalinisang-puri, at pagsunod, kundi pati na rin ang "buong puso at libreng serbisyo sa pinakamahihirap sa mahihirap." Ang natitirang tatlong sangay ay may sariling hierarchy at Superior Generals.

Upang maging isang Sister ng Missionaries of Charity, ang unang anim na buwan ay ginugol sa paghahangad, parehong nagtatrabaho at nag-aaral upang mapalawak ang kanilang pangako at pag-unawa sa kautusan. Kasunod ng panahon ng pagmimithi ay may isang taon ng postulancy, na kinabibilangan rin ng pagtatrabaho at pag-aaral, at, sa unang pagkakataon, may suot na puting sari. Ang taon ng postulancy ay sinundan sa pamamagitan ng dalawang taon bilang isang novitiate, ang unang kasama ang buong araw ng panalangin at pag-aaral at ang pangalawang kabilang ang pagtatrabaho at pag-aaral. Ang huling yugto ng novitiate ay tumatagal ng anim na taon, kung saan ang novitiate ay tumatagal ng pansamantalang panata ng kalinisang-puri, kahirapan, pagsunod, at buong puso at libreng serbisyo sa pinakamahihirap sa mahihirap. Ang novitiate pagkatapos ay nagsisimula suot ng isang puting sari na may isang asul na hangganan. Ang novitiate na gawa sa mga misyon, ay tinutukoy bilang junior Sister, at tumatagal ng kanyang panunuri taun-taon. Sa ikaanim na taon, ang novitiate ay nagsusuot ng isang asul na sari at tumatagal ng kanyang pangwakas na panata (Johnson 2011a, 2011b).

Sa panahon ng pagkamatay ni Mother Teresa sa 2007, ang mga Missionary of Charity ay lumaki sa limang libong kababaihan, halos limang daang kapatid, at sa paglipas ng mga misyon ng 600, mga organisasyon ng kawanggawa, mga shelter, at mga paaralan sa mga bansa sa 120.

ISSUES / CHALLENGES

Ang mga Missionaries of Charity, at personal na si Mother Teresa, ay nakatanggap ng parehong adulation at criticism. Ang mga kritika ng mga Ina ng Charity at si Mother Teresa ay nagsama ng paghahayag ng kanyang matagal na panahon ng pagkawala ng pananampalataya kahit na habang siya ay nagtatanghal ng kanyang sarili ng isang gawain ng Diyos, mga paratang ng pagtanggap ng mga donasyon mula sa mga mapagkakatiwalaan na mapagkukunan at pag-iipon ng napakalaking pondo sa mga account sa pundasyon ng banko kaysa sa expending tulungan sila sa mahihirap. Ang iba't ibang mga kritika sa kabila nito, si Mother Teresa ay naging isang revered figure ng mga figure sa mundo at mga ordinaryong indibidwal ng lahat ng faiths sa buong mundo.

Ang krisis ng pananampalataya ni Mother Teresa ay naging publiko bilang isang resulta ng personal na mga titik, na inilathala nang posthumously sa 2003. Ang krisis na ito ay tila nagsimula sa mid-1940s noong nagtatrabaho siya sa mga slums ng Calcutta at nagtatatag ng mga Missionary of Charity. Ayon sa mga liham, ang krisis ng pananampalataya na ito ay nagpatuloy sa buong buhay niya, kahit na nagtrabaho siya bilang tugon sa kanyang "tawag sa loob ng isang tawag." Inihalintulad ni Mother Teresa ang kanyang kakulangan ng pananampalataya, ang kanyang damdamin ng pag-abandona ni Cristo, sa impiyerno. Kung minsan, kahit na nagtrabaho siya sa pangalan ng Diyos, nag-ulat siya na nag-alinlangan sa kanyang buhay. Kahit na hiniling ni Inay Teresa na ang mga titik na naglalaman ng mga admission na ito ay pupuksain, hindi pinarangalan ng kanyang mga tagapangako at mga superyor ang kanyang nais, at inilathala ito sa Ina Teresa: Halika Maging Aking Liwanag (Van Biema 2007). Sa isang liham kay Rev. Michael Van Der Peet noong Setyembre, sinabi ni 1979 na "Si Jesus ay may isang napaka-espesyal na pag-ibig para sa iyo. Tulad ng para sa akin, ang katahimikan at ang kawalan ng laman ay napakaganda na tumingin ako at hindi nakikita, nakikinig at hindi nakakarinig "(Van Biema 2007). Ang posibilidad na ang kanyang karera ay maaaring ipaliwanag bilang mapagkunwari ay hindi makatakas sa kanya, at inilarawan niya ang kanyang kalahati ng isang siglo na nagtatrabaho nang walang pananampalataya tulad ng sa ilang mga paraan na "labis na pagpapahirap."

Ang pangalawang kontrobersya na sumunod sa mga Missionary of Charity ay ang kanilang pinagkukunan ng pondo at paggamit ng mga charitable contribution. Inihayag ni Mother Teresa ang pagpopondo para sa kanyang mga sanhi mula sa mga kagalit na pinagkukunan, kabilang ang pamilya Duvalier ng Haiti at si Charles Keating, ang sentrong pigura sa iskandalo ng "Keating Five" na nagsasangkot ng mga paratang ng ilegal na proteksyon ng Keating ng limang United States Senators sa panahon ng 1980s Savings and Loan crisis. Ang mga Missionary of Charity ay inakusahan din sa pagpapahintulot at pagwawalang-bahala ng mga kundisyon na hindi na kailangang magpatuloy sa mga pasilidad na suportado ng Charity, tulad ng mga hospisyo at mga bahay-ampunan, habang tumatangging gumawa ng pampublikong mga account sa kanilang mga gastusin ng mga pondo upang suportahan ang mga pasilidad na ito (Hitchens 1995). Gaya ng iniulat ng isang kritiko, "Ang mga donasyon ay pinasok at inilagay sa bangko, ngunit wala silang epekto sa aming buhay sa tawa at napakaliit na epekto sa buhay ng mga mahihirap na sinisikap naming tulungan" (Shields 1998). Sinabi pa ng isa pang kritiko na ang mga tahanan para sa namamatay na run ng mga Missionaries of Charity ay kilala sa pagkakaroon ng kakulangan ng mga doktor upang maayos na ma-diagnose ang mga sakit ng pasyente, gamit ang dating ginagamit o hindi malinis na hypodermic needle, pagtangging mangasiwa ng mga killer ng sakit sa mga napakasakit na sakit, at kung hindi umasa sa hindi napapanahon at mapanganib na mga gawi sa medisina (Fox 1994). Ang isang undercover volunteer ay gumawa ng mga ulat tungkol sa mapang-abuso na paggamot sa mga bata; siya ay nag-uulat na nakita ang mga bata na nakagapos, nagpapainit, at iniwan sa labas sa gabi sa panahon ng ulan ng tag-ulan (MacIntyre 2005). Bilang karagdagan sa mga pamimintas mula sa mga medikal na tauhan at mausisa na mga mamamahayag, ang mga dating katrabaho at mga dating Sister sa Missionaries of Charity, kabilang ang Colette Livermore (2008), ay nagsulat ng katulad na mga account ng mahihirap na paggamot sa pagdurusa na ang mga Sisters ay nakatuon sa pagtulong . Ayon kay Fox (1994), ang mga Missionary of Charity ay nagpapatunay na kung ano ang lalabas sa pag-asa ng mga nagdurusa, inabandona, at napipighati, tulad ng pagpapakita ng pagtuturo ni Mother Teresa na nagdulot ng pagdurusa ang isang tao kay Jesus. Pinag-uusapan niya ang pagtitiis ng tao sa pamamagitan ni Cristo at samakatuwid ay isang regalo. Ang "teolohiya ng paghihirap," ay naging sanhi ng kabiguan sa maraming mga dating katrabaho at Sisters (Livermore 2008), at naging sanhi ng pag-aalinlangan tungkol sa mga pangako ng organisasyon sa ika-apat na panata ng "buong puso at libreng serbisyo sa pinakamahihirap sa mahihirap. "

Ang pangwakas na kontrobersiya ay kung si Mother Teresa ay karapat-dapat sa beatification at canonization at kung ang proseso ay hinahawakan sa isang makatarungan at mahigpit na paraan o masyado na itinataguyod ng Vatican bilang tugon sa napakalaking popularidad ni Mother Teresa. Bagaman ang tradisyonal na Vatican ay hindi maaaring simulan ang proseso ng beatification hanggang limang taon pagkatapos ng kamatayan ng kandidato, ang Ang Holy See, pinamahalaan ng Pope John Paul II, ang nagsimula sa proseso sa 1997. Siya ay sinaktan sa 2003, na ipinakilala sa Katoliko bilang "Mapalad" na si Mother Teresa. Inalis din ng Holy See ang proseso ng pagsisiyasat ng adversarial, isang proseso upang masuri ang kanyang pambihirang gawain. Ang dalawang himala, na kinasasangkutan ng personal na pamamagitan ni Mother Teresa, ay kinakailangan din bilang bahagi ng proseso ng pagsasaalang-alang sa pagiging banal. Sa kasalukuyan ay isang pag-angkin lamang ng isang himala, na ginawa ng isang babaeng Bengali na nagpapanatili na siya ay kagalingang gumaling matapos mahigpit na may isang larawan na may isang larawan ni Mother Teresa sa kanyang tiyan. Gayunpaman, ang isang claim na ito ay pinagtatalunan samantalang ang asawa ng babae at ang dumadating na manggagamot ay nagpipilit na ang mga cyst ng babae ay gumaling pagkatapos ng halos isang taon ng gamot at paggamot (Rohde 2003).

Kahit na may mga nag-aangkin na ang pamana ni Mother Teresa ng serbisyo ay hindi bilang kawanggawa habang tinitingnan sila ng kanyang mga kampeon, maliwanag na sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap sa buong mundo
at mga organisasyon, siya ay naging isang kitang-kitang at maraming mahal na larawan sa Indya, komunidad Katoliko, at sa buong mundo. Sa 1971, natanggap ni Mother Teresa ang Nobel Peace Prize para sa "pagdadala ng tulong sa paghihirap ng sangkatauhan." Siya ay iginawad din ng parangal tulad ng Padma Shri ng India at ang Jawajarlal Nehru Award para sa International Understanding, Order of Merit ng England, ang Gold Medal ng Sobiyet Peace Komite, ang Estados Unidos Gold Medal ng Kongreso, kasama ang higit sa isang daang iba pang mga parangal, kabilang ang mga honorary degree mula sa maraming iba pang mga bansa at organisasyon para sa kanyang mga pagsusumikap sa mga Missionary of Charity. Marahil ang pinaka-kahanga-hangang tagapagpahiwatig ng laganap na paggalang kay Mother Teresa ay siya unang niraranggo sa listahan ng 1999 na Siglo ng 20 sa Listahan ng Karamihan sa Pinagagaling na Tao ng Estados Unidos ng Estados Unidos, sa unahan ng mga luminaries gaya ng Martin Luther King, Albert Einstein, at Pope John Paul II.

Mga sanggunian

Fox, Robin. 1994. "Pangangalaga ng Ina Teresa para sa Namamatay." Ang Lancet 344 (8925): 807.

Greene, Meg. 2008. Ina Teresa: Isang Talambuhay. Mumbai, India: Bahay ng Publisher ng Jaico.

Hitchens, Christopher. 1995. Ang Posisyon ng Misyonero. London: Verso.

Johnson, Mary. 2011a. Isang Unquenchable Thirst: Kasunod ng Ina Teresa sa Paghahanap ng Pag-ibig, Serbisyo, at isang tunay na buhay. New York: Spiegel at Grau.

Johnson, Mary. 2011b. "Higit Pa Tungkol sa Mga MC." 2011. Na-access mula sa http://www.maryjohnson.co/more-about-the-mcs/ sa 10 December 2012.

Livermore, Colette. 2008. "KERA's Think Podcast: Leaving Mother Teresa, Losing Faith, and Searching for Meaning. "15 Disyembre 2008. Na-access mula sa http://www.podcast.com/I-451506.htm sa 12 December 2012.

MacIntyre, Donal. 2005. "Ang Squalid Truth Behind the Legacy of Mother Teresa." NewStatesman. 22 Agosto 2005. Na-access mula sa http://www.newstatesman.com/node/151370 sa 12 December 2012.

Rohde, David. 2003. "Ang Kaniyang Legacy: Pagtanggap At Pagdududa ng Isang Himala." Ang New York Times. 20 Oktubre 2003. Na-access mula sa http://www.nytimes.com/2003/10/20/world/her-legacy-acceptance-and-doubts-of-a-miracle.html sa 15 December 2012.

Sheilds, Susan. 1998. "House of Illusions ni Mother Teresa: Kung Paano Niya Pininsala ang Kanyang Mga Kasambahay Bilang Mabuti sa mga Tinulungan Nila '." Libreng Enquiry Magazine Na-access mula sa http://www.secularhumanism.org/library/fi/shields_18_1.html sa 10 Disyembre 10 2012.

"Sister Nirmala: Inilipat ni Mother Teresa ang Tagumpay." BBC, Na-access mula sa http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33234989 sa 10 Hulyo 2015.

Van Biema, David. 2007. "Ang Crisis of Faith ni Mother Teresa," TIME, 23 Agosto 2007. Na-access mula sa http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1655720,00.html sa 10 December 2012.

Petsa ng Pag-post:
3 Enero 2012

magbahagi
Nai-update: - 4:06 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander