Marion Goldman

Nag-aral si Marion Goldman ng mga kulto at bagong relihiyosong kilusan sa loob ng tatlong dekada.

Ang kanyang aklat na 1999, Mga Passionate Journeys, tinutuklasan ang buhay ng mataas na tagumpay na sumunod sa Bhagwan Shree Rajneesh sa sentral Oregon. Ito ang batayan para sa isang kamakailan-lamang na espesyal na Pampublikong Broadcasting ng Oregon:   http://www.opb.org/programs/oregonexperience/programs/41-Rajneeshpuram

Ang American Soul Rush, na inilathala noong 2012, sinusuri kung gaano karaming mga tanyag na kasanayan tulad ng yoga, pagmumuni-muni, holistic healing, at humanistic psychology ang na-Americanize at pinasikat sa Esalen Institute, isang spiritual retreat sa baybayin ng California.

Nakikipagtulungan siya sa isang libro na may Susanna Hecht, American Utopias andContested Visions. Ang kanyang iba pang mga kamakailan-lamang na pananaliksik na trato sa mga dynamic na relasyon sa pagitan ng pananampalataya at pagkain. Siya ay Emeritus Professor ng Sociology at Relihiyosong Pag-aaral sa Unibersidad ng Oregon at ang Scholar sa Paninirahan sa Portland Centre for Public Humanities.

 

 

magbahagi