Lois Roden

Bill Pitts

magbahagi

LOIS RODEN TIMELINE

1916 (Agosto 1): Si Lois Irene Scott ay isinilang sa Stone County, Montana.

1937 (Pebrero 12): Pinag-asawa ni Lois at Ben Roden.

1940: Si Lois at Ben Roden ay naging mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church sa Kilgore, Texas.

1945: Dumalaw ang Rodens sa Mount Carmel Center ng mga taga-David, malapit sa Waco, Texas, at na-disfellowshipped ng kanilang lokal na Seventh-day Adventist Church.

1955: Binanggit ni Ben Roden ang mga turo ng Sangay ng David .

1962: Ang Rodens ay lumipat sa Mount Carmel at itinatag ang komunidad ng Sangay Davidian doon.

1977: Si Lois ay may pangitain na ang Banal na Espiritu ay pambabae. Siya ay naging co-propeta ng Branch Davidians kasama ang kanyang asawa hanggang sa kanyang kamatayan.

1978: Namatay si Ben Roden at pinangako ni Lois ang buong pamumuno ng Branch Davidians.

1980: Si Lois ay naglathala ng isang bagong journal, SHEkinah, upang itaguyod ang kanyang mga pananaw.

1983: Nawala ni Lois ang awtoridad kay David Koresh na nanalo ng suporta sa karamihan sa mga Branch Davidians.

1986 (Nobyembre 10): Si Lois Roden ay namatay; siya ay inilibing sa Israel.

talambuhay

Si Lois Irene Scott [Larawan sa kanan] ay isinilang sa Stone County, Montana, Agosto 1, 1916. Pinakasal niya si Benjamin L. Roden noong Pebrero 12, 1937. Sila may anim na anak (George, Benjamin, Jr, John, Jane, Sammy at Rebecca) (Newport 2006: 117). Ang Rodens ay sumali sa isang Seventh-day Adventist church sa Kilgore, Texas sa 1940. Lubos silang nakatuon sa mga turo ng Propeta ng Seventh-day Adventist Ellen Harmon White (1826-1915) tungkol sa napipintong mga pangwakas na kaganapan at pagbabalik ni Kristo pati na rin ang pangangailangang obserbahan ang ikapitong araw na sabbath (Sabado).

Sa 1945, si Lois at Ben Roden ay nakipag-ugnayan sa Davidian Seventh-day Adventists (Newport 2006: 118), pinangunahan ng kanilang mga propeta, Victor Houteff (1885-1955). Ang mga Davidians ay nakatira sa komunidad sa ari-arian na pinangalanang Mount Carmel sa Waco, Texas. Ang disfellowshipped sa pamamagitan ng kanilang Seventh-day Adventist simbahan sa Kilgore, Ben at Lois Roden pinagtibay views ng David. Pagkamatay ni Victor Houteff, nagpakita si Ben sa Mount Carmel at inihayag na siya ang bagong Elijah. Sa pagbanggit kay Isaias 11: 1, ginawa rin niya ang paghahayag na ipinahayag ng Diyos sa kanya ang bagong pangalan ni Cristo: "Ang Sangay" (Zechariah 6: 12). Ito ay minarkahan ang hitsura sa 1955 ng isang ikatlong natatanging pangkat sa linya na ito ng mga taong Adventista ng milenyo, ang " Branch Davidians. "Tinanggihan ng mga Davidians ang pamumuno ni Ben sa una, sa simula ay tinatanggap ang pamumuno ni Florence Houteff, ang asawa ni Victor (Pitts 2009).

Ang Ben's [Imahe sa kanan] pag-asa ay upang magtatag ng isang pisikal na kaharian ng millennial David sa Israel. Ang parehong Ben at Lois nagastos ng maraming oras Israel sa mga susunod na ilang taon na sinusubukan na makamit ang layuning ito. Gumawa sila ng isang pag-areglo ng pilot sa Amirim, na itinuro ni Lois. Ngunit ang grupo bilang isang buo ay hindi kailanman inilipat doon (Doyle sa Wessinger at Wittmer 2012: 199). Samantalang si Ben ay tahimik, si Lois ay kinikilala bilang "iba na pabago-bago at [ang pinuno ng] pangkat sa loob ng maraming taon" (Newport 2006: 115, 136).

Ang balo ni Victor Houteff, Florence, ay inihayag ang dakilang eschatological sandali para sa Abril 22, 1959 at Davidians na natipon sa bagong kabundukan ng Mount Carmel na matatagpuan sa silangan ng Waco, na binili niya matapos ibenta ang orihinal na ari-arian ng Mount Carmel. Nabigo ang hula. Ang kabiguan ni Florence Houteff ay nag-alok ng pagbubukas kay Ben Roden at Lois Roden upang igiit ang pamumuno ng mga taga-David; karamihan sa mga maliliit na natira ng mga Davidian na natitira sa Mount Carmel ay tinanggap ang propetikong pamumuno ni Ben Roden sa 1962. Ang Rodens ay gumugol ng oras sa pagkuha ng kontrol sa ari-arian ng Mount Carmel at ng buong katapatan ng mga miyembro.

Habang bumababa ang kalusugan ni Ben sa 1977, ang pinakamahalagang karanasan ni Lois Roden ang nangyari. Sa gabi ay nagkaroon siya ng pangitain ng isang silver shimmering feminine figure (Lasovich 1981), na kanyang kinilala bilang "Holy Spirit of God" (Bonokoski 1981). Kumbinsido ang kanyang paningin sa Branch Davidians na siya ang susunod na propeta ng grupo.

MGA TURO / MGA DOKTRINA

Ang pinakamatibay na pamana ni Lois Roden sa mga Branch Davidians ay ang kanyang pagtuturo na ang Banal na Espiritu ay pambabae. Sa 1980, siya nag-publish ng isang mimeographed tatlong-bahagi na pag-aaral na may karapatan Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu (Roden 1980). Ang grupo ay nakakuha ng isang offset press, at noong Disyembre 1980 siya inilunsad SHEkinah, [Larawan sa kanan] isang regular na nai-publish na journal para sa pagpapalaganap ng kanyang pagtuturo (Roden at Doyle 1980-1983). Siya, kasama si Clive Doyle bilang co-editor at printer, ay naghanap ng mga pahayagan, sikat na magasin at akademikong mga publikasyon para sa mga artikulo na nag-explore ng mga ideya ng pambabae ng Diyos at ang ordinasyon ng kababaihan. Ang ilang mga pangunahing linya ng Protestanteng denominasyon ay nagsimula ng pag-orden ng mga kababaihan sa 1950s, at marami pang denominasyon ang nagsimulang pag-ordine ng mga kababaihan bilang mga ministro sa 1970. Samantala, ang mga iskolar ng feminist na nag-aaral sa sinaunang mga Kristiyanong iglesya ay nakakita ng katibayan para sa paniniwala sa pambabae ng Diyos at ang pagkakaroon ng babaeng pastor sa mga unang sinaunang mga iglesyang Kristiyano.

Ang Adventists, Davidians at Branch Davidians ay hindi nakahanap ng pamumuno ng kababaihan upang maging nobela, ngunit ang paniniwala ni Lois Roden sa Banal na Espiritu bilang babae ay rebolusyonaryo. Inilaan niya ang mga proto-feministang pagbibigay-diin sa kanyang pamumuno ng Branch Davidians. Batay sa kanyang pag-unawa sa Trinidad sa banal na kasulatan, binabanggit na ang teksto ng Genesis 1: 26-27 (King James Version) ay mababasa, "Gawin natin ang tao ayon sa ating imahe, ayon sa ating pagkakahawig .... Sa gayo'y nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, sa larawan ng Dios ay nilalang niya siya; nilalang siya ng lalaki at babae. "Ipinaliwanag niya ang kanyang pangangatuwiran gaya ng mga sumusunod:

Sapagkat sina Adan at Eva ay parehong ginawa sa mga imahen ng Panguluhang Diyos Nakita ko na si Eva ay hindi ginawa sa larawan ng Ama o ng Anak, kundi sa larawan ng isang pambabae ng Panguluhang Diyos. Kaya may dalawang tao na nagsabing, "Gawin natin ang tao sa ating larawan, lalaki at babae." Iyon ang susi na nakuha ko, upang malaman na ang babae ay isang simbolo sa lupa ng Banal na Espiritu sa langit (Bryan 1980) .

Binanggit niya ang mga pag-aaral ng salita upang suportahan ang kanyang argumento: ang salitang Hebreo para sa espiritu, ruach, ay pambabae, at isang salita para sa Diyos, elohim, ay maramihan. Bukod dito, nakuha niya ang lohikal na pagkakatulad mula sa isang pamilya ng tao (ama, nanay, anak na lalaki) upang suportahan ang kanyang pangmalas sa pagiging babae sa Trinity. Ang mga pananaw ni Roden ay binatikos, ngunit hinawakan niya ang kanyang interpretasyon. Kumbinsido niya ang Branch Davidians na ang Banal na Espiritu ay pambabae, isang view na ang surviving tapat Branch Davidians hold pa rin. Para sa mga tagalabas, ito ang pinakatanyag na claim ni Lois Roden. Sinabi niya na ang kanyang pagtuturo ay hindi motivated sa pamamagitan ng peminismo, kundi sa pamamagitan ng kanyang pangitain ng Banal na Espiritu at ang kanyang pag-unawa sa kasulatan (Lasovich 1981).

Ang iba pang mga pangunahing ideya ni Lois Roden ay ang kanyang pagtatanggol sa awtoridad ng mga kababaihan sa mga posisyon ng relihiyosong pamumuno sa tradisyong Kristiyano. Ang kilusan para sa mga karapatan ng kababaihan sa panahon ng 1960s at 1970s (ang pangalawang kilusang feminist movement) ay isang pangunahing rebolusyon sa buhay ng Amerika. Ang pagkilala sa pamunuan ng mga kababaihan sa mga simbahan ay kontrobersyal: ang mga konserbatibong denominasyon ay lumaban sa pagbabago habang ang mga pangunahing simbahan ay nagsimulang yakapin ito. Kinuha ni Roden ang isang mediating na posisyon sa usapin, arguing, "Ang lalaki ay hindi dapat mangibabaw, at ang babae ay hindi dapat mangibabaw. ... Ang Iglesia ay dapat maglaro ng mas aktibong papel sa pagdadala ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian" (Halliburton 1980). Ang argumentong ito ay hindi lamang panteorya. Ang anak na lalaki ni Lois Roden, si George Roden (1938-1998), ay pinagtatalunan ang kanyang pamumuno ng Branch Davidians sa buong panahon ng kanyang ina. Kinailangan niya ang argumento upang bigyang-katwiran ang kanyang pamumuno ng grupo.

Para sa Lois Roden ang dalawang ideyang ito, ang pambabae ng Banal na Espiritu at awtoridad sa relihiyon ng mga babae, ay malapit na nauugnay. Ang kanyang pangitain sa 1977 ay nagbukas ng kanyang pag-iisip upang yakapin ang pambabae ng Diyos. Nakita niya ang mga tungkulin ng pamumuno ng kababaihan sa mga relihiyosong organisasyon bilang isang pagsasama sa pag-unawa sa Banal na Espiritu bilang babae (Halliburton 1980).

RITUALS / PRACTICES

Ipinatupad ni Ben Roden ang pagdiriwang ng taunang Jewish festivals ng Pentecost at Tabernacles pati na rin ng Passover, na nagbibigay sa kanila ng eschatological interpretations (Newport 2006: 148-50). Inihalintulad ng mga Branch Davidians ang mga ito bilang mga banal na panahon ng taon na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga paniniwala tungkol sa darating na Paghuhukom, na makakasaksi sa pagkawasak ng marami at kaligtasan ng iba. Sa ilalim ng pamumuno ni Lois Roden, ang Passover ay patuloy na naglingkod sa isang mahalagang teolohikal na pag-andar sa Branch Davidians (Doyle sa Wessinger at Wittmer 2012: 88-91). Ang Paskuwa ay din ang okasyon para sa maraming mga Branch Davidians naninirahan sa ibang lugar upang maglakbay sa Texas upang sumali sa grupo ng Mount Carmel para sa pagsamba at pag-aaral sa Bibliya (Haldeman 2007: 29, 93-94).

Ayon sa Newport (2006), ang Araw-araw ay ang pangalang ibinigay sa kanilang mga pagtitipon sa 9: 00 AM at 3: 00 PM para sa pag-aaral at pagtuturo ng Bibliya sa pamamagitan ng Sangay na propeta ni David . Idinagdag ni Lois sa Araw-araw ang pagkuha ng walang lebadura crackers at ubas juice bilang "Emblems" na kumakatawan sa katawan at dugo ni Kristo (Wessinger 2013).

Samantalang ang karamihan sa mga iglesya ay nakatuon sa lingguhang pag-iipon para sa pagsamba, ang mga Sangay ng Daisy ay nakatuon sa paghahanap ng katotohanan mula sa Biblia; kaya ang mga regular na pagtitipon para sa pagtuturo ay nanatiling sentro ng kanilang buhay sa relihiyon. Mula nang mamatay ang walumpu't dalawang Branch Davidians sa kontrahan sa mga pederal na ahente sa Mount Carmel sa 1993, isang nakakalat na natira ng Branch Davidians na kumukuha ng mga regular na trabaho sa lipunan ay kailangang baguhin ang kanilang pagsasanay. Hindi sila maaaring magtipon bilang isang komunidad para sa araw-araw na pag-aaral. Ang Branch Davidians natitira sa Waco magtipon sa Sabado para sa pag-aaral ng Bibliya.

Pamumuno

Ang Seventh-day Adventists ay may mahusay na itinatag na tradisyon ng pagtanggap ng biblikal na interpretasyon ng mga modernong propeta. Simula sa Martin Luther (1483-1546), tinanggap ng mga Adventista ang isang sunod na lider ng Kristiyano, kabilang ang John Knox (1513-1572), John Wesley (1703-1791), Alexander Campbell (1788-1866), William Miller (1782- at Ellen White, na kinikilala bilang mga propeta dahil nagbigay sila ng bagong liwanag sa pag-unawa sa pananampalataya. Kasama rin sa Branch Davidians ang mas bagong mga propeta, si Victor Houteff, Ben Roden, at ngayon si Lois Roden.

Ang mga propeta sa Davidian-Branch Ang lahi ni David ay karaniwang hindi nagtatakwil ng mga turo ng kanilang mga predecessors, ngunit sa halip na binuo sa kanila at idinagdag "bagong katotohanan" sa pag-unawa ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Inihalintulad ng Houteff ang kanilang gawain sa pag-unroll ng scroll, na nagpapakita ng mga bagong pananaw tungkol sa pananampalataya (Houteff 1930: 114). Kaya ang kanilang mahalagang tungkulin ay maglingkod bilang mga guro na nagpapaliwanag ng kahulugan ng mga tekstong teksto. Ang mga propeta ay itinuturing na may "Espiritu ng Propesiya," at ang mga Branch Davidians ay sabik na marinig ang mga bagong aral (Pitts 2014).

Mahalaga din ang pangunahin ng isang propetang babae na itinakda ni Ellen White, na kinikilala bilang pinakamakapangyarihang tinig sa Seventh-day Adventism. Si Lois Roden (1979a) ay madalas na tumutukoy sa "Sister White," at walang problema ang Branch Davidians pagkakasunud-sunod ng pamumuno ni "Sister Roden." Habang tinatanggap ang mga gawi ng mga naunang lider, si Lois Roden ay naimpluwensiyahan din ng pagbabago ng mga tungkulin ng kasarian sa kulturang Amerikano , at nagdadagdag siya ng dalawang bagong progresibong aral ng kanyang sarili, na gumagawa ng matibay na argumento para sa pambabae ng Diyos at para sa mga relihiyosong pamumuno ng kababaihan.

Inangkin ni Lois Roden ang estilo ng pamumuno pati na rin ang mga turo at kasanayan ng Branch Davidians, na binago niya upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang araw. Si Victor Houteff [Larawan sa kanan] ay nagtatag ng estilo ng pamumuno na sinanay sa mga Davidians / Branch Davidians. Inilahad niya ang organisasyon ng General Association ng mga Seventh-day Adventist ng David sa isang konstitusyon na tinawag niya Ang Levitico (Houteff 1943). Sa ito siya ay pinangalanan ang pangulo; ang iba pang mga opisyal ng ehekutibo (vice president, treasurer at secretary) ay mga miyembro ng pamilya at isang malapit na kasamahan na nagtataglay lamang ng opisina hangga't sila ay inaprubahan ng pangulo. Kasunod ng lead ni Houteff, binubuo din ni Ben Roden ang Levitico para sa General Association ng Branch na si Davidian Seventh-day Adventists.

Sa mga taon ng pamumuno ni Ben ng Branch Davidians, si Lois ay isang aktibong lider sa kanyang sariling karapatan. Ang mga babaeng tulad ni Bonnie Haldeman (ina ni David Koresh) ay sumulat nang may paggalang at pagmamahal sa gawain ni "Sister Roden" (Haldeman 2007). Maraming iba pang mga Branch Davidians ang nagpatunay sa kanyang inisyatiba at espirituwal na pamumuno sa mga relihiyosong bagay sa pamumuno ni Ben. Ginawa ni Lois ang pamunuan sa pagtatatag ng komunidad ng Sangay ng David sa Israel. Ang kanyang katapatan sa mga turo ng kanyang asawa ay kapansin-pansin. Siya ay sa pagkuha ng mga Hudyo at hinahangad hindi lamang upang itatag ang bagong kaharian sa Israel, kundi pati na rin upang buried doon. Pinarangalan niya ang hiling na iyan, na kinuha ang katawan niya at muling binuhay sa Israel.

Nilikha ni Lois Roden ang kanyang pangitain sa pambabae ng Banal na Espiritu bilang kanyang pinakamahalagang pagtuturo. Kaagad pagkatapos ng kanyang paningin nagsimula siyang mag-alok ng mga pag-aaral at i-publish ang mga ito sa "Kristo at ang Banal na Espiritu" (Roden 1978). Makabuluhang tinanggap ng mga Branch Davidians ang pananaw na ito bilang isang pagtuturo mula sa Diyos at samakatuwid nakilala Lois Roden bilang isang lehitimong propeta na maaaring magturo kasama ang kanyang asawa Ben bilang co-propeta. Gumawa rin siya ng mga praktikal na legal na hakbang upang pagsamahin ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga miyembro na pumirma sa isang pabilog na liham na nakasulat sa legal na wika, na nagbibigay sa kanyang buong legal at pinansiyal na kontrol sa Sangay ng Sangay ng Davidian Seventh-day Adventist Association (Roden 1979b). Namatay si Ben Roden noong Oktubre 22, 1978, at Lois ang pangkat mula 1978 hanggang 1983.

Sa pagtanggap sa prophetic pamumuno ni Lois Roden, kinilala ng Branch Davidians ang isang posisyon ng awtoridad na lampas sa antas na ginagamit ng mga ministro sa karamihan ng mga denominasyon. Tinanggap nila ang kanyang mga opinyon bilang tinig ng Diyos. Nagtrabaho siya nang walang tigil upang itaguyod ang kanyang sariling "kasalukuyang katotohanan" o mga bagong aral. Naglakbay siya sa buong Estados Unidos, sa Canada, Israel at sa iba pang paghahatid ng kanyang mensahe. Nagpakita siya ng pamumuno sa pamamagitan ng malubhang debosyon sa kanyang mga gawain, at ginugol niya ang kanyang oras at mga mapagkukunan na nagbigay ng kanyang mga aral. Ang kanyang malalim na pangako sa Sangay ng David ng pagtuturo ay maliwanag.

Si Lois Roden ay nagtrabaho sa kanyang asawa na si Ben Roden sa Branch Davidians nang mahigit sa dalawampung taon at pagkatapos ay nagpakita ng napakalaking enerhiya sa panahon ng kanyang panandaliang panahon ng prophetic leadership. Nag-publish siya ng isang bagong journal, SHEkinah, na-edit at na-print ni Clive Doyle (Roden at Doyle 1980-1983), at gumawa ng maraming mga audiotape upang ipalaganap ang kanyang mga pananaw. Patuloy siyang naglalakbay, itinuturo ang kanyang pananaw sa mensahe ng Sangay ng David at binigyan ng maraming panayam sa mga reporters ng pahayagan na interesado sa pagpapakita ng kanyang mga natatanging pananaw sa publiko.

Si Lois Roden ay minana ng mga istruktura na nilikha ng mga nakaraang henerasyon ng mga mananampalataya, kabilang ang isang base sa Mount Carmel, isang sumusunod na tungkol sa apatnapung Branch Davidians, at pinansiyal na mapagkukunan upang maglakbay at mag-publish (Doyle sa Wessinger at Wittmer 2012: 40). Mayroon siyang tulong sa mga tapat na tagasunod, kasama na ang kanyang sekretarya na si Catherine Matteson, at si Clive Doyle. Nakipagpunyagi siya sa kanyang anak na si George Roden at kalaunan ay may bagong dating na si Vernon Howell (na dating kilala bilang David Koresh, 1959-1993), na dumating sa Mount Carmel sa 1981, upang mapanatili ang kanyang pamumuno. Sinampahan niya ang pagtatangka ng kanyang anak na palitan siya (Roden at Roden 1985-1986). Ngunit ayon kay Catherine Matteson (2004), sa pamamagitan ng 1983 karamihan sa mga Branch Davidians ay naniniwala na si Lois Roden ay nawala ang "Espiritu ng Propesiya" at dahil dito ang awtoridad na ito ay inilipat kay David Koresh. Si Lois Roden ay namatay sa 1986. Ang kanyang labi ay inilipat sa Israel kung saan siya ay inilibing sa tabi ng kanyang asawa.

ISSUES / CHALLENGES

Sa pamamagitan ng kanyang kalooban at lakas ng loob na si Lois Roden ay nananaig bilang lider ng Sangay David David, ngunit kailangan niyang harapin ang malubhang hamon sa kanyang pamumuno mula sa mga kalalakihan lalaki. Una, ang kanyang anak na si George [Larawan sa kanan] ay isang karibal sa kanyang mga taon ng prophetic leadership. Nag-alok siya ng dalawang kasarian at teolohikal na argumento upang suportahan ang kanyang paghahabol na magtagumpay sa kanyang ama bilang propeta; nanghihina na, gumagalaw siya. Siya ay may pag-iisip na hindi matatag at marahas, nagdadala ng baril sa Mount Carmel grounds at sa simbahan at nagbabanta sa mga tao (Doyle sa Wessinger at Wittmer 2012: 53-54). Dahil sa takot sa karahasan ni George Roden, ang karamihan sa Branch Davidians, kasama ang kanilang bagong pinuno Vernon Howell / David Koresh, naiwan sa isang kampo na itinayo nila sa kakahuyan malapit sa Palestine, Texas (Doyle na may Wessinger at Wittmer 2012: 60-61). Sa 1988, nakabalik sila sa Mount Carmel sa ilalim ng pamumuno ni Koresh.

Ang iba pang mga tao na nagpapaligsahan para sa prophetic pamumuno ng Branch Davidians ay Vernon Howell / David Koresh. Dumating siya sa Mount Carmel sa 1981 at, sa pamamagitan ng mga account, nagsikap na matanggap ng komunidad. Nakikipagkaibigan si Lois Roden sa kanya, at mabilis na tumataas ang kanyang tangkad sa komunidad. Nilinang niya siya, nagsilbing isang halimbawa ng pamumuno, at ipinahayag ang kanyang eschatological message (Newport 2006: 166-67). Gayunpaman, sa huli, hinamon ni Koresh ang kanyang pamumuno, at ang karamihan sa mga Branch Davidians ay umaayon sa kanya. Si Lois Roden ay nawala sa Koresh sa 1983. Ayon sa Branch Davidians, "ang Espiritu ng Propesiya" ang iniwan sa kanya at sa gayon ay nawala ang espirituwal na batayan para sa kanyang awtoridad (Pitts 2014).

Matapos si David Koresh [Ang Larawan sa kanan] ay humantong sa karamihan ng mga Branch Davidians ang layo mula sa Mount Carmel sa 1984, si Lois Roden ay naiwan upang manirahan doon habang kinontrol ng anak niyang si George ang ari-arian. Namatay siya noong Nobyembre 10, 1986 sa edad na pitumpu, at ang kanyang katawan ay dinala sa Israel para sa libing. Nawala ang kontrol ni George Roden sa ari-arian ng Mount Carmel sa Branch Davidians ni Koresh sa 1988 habang si George ay nabilanggo dahil sa pagbabanta ng isang hukom. Pagkatapos ay pinatay niya ang isang lalaki at ginugol ang natitirang mga taon niya sa isang ospital ng pangkaisipang estado.

Sampung taon matapos mawalan ng pamumuno ni Lois Roden kay David Koresh, ang kilusang Branch na David ay nahaharap sa pinakahuling krisis nito. Sa kontrahan ng mga ahente ng tagapagpatupad ng batas ng pederal sa 1993, ang tahanan ng Sangay ng Davidians ay nasunog sa lupa sa apoy na pumatay ng pitumpu't anim na miyembro, kabilang na ang mga bata, halos pagsira sa Branch Davidians bilang isang relihiyosong kilusan. Gayunpaman, ang isang maliit na labi ay nananatiling.

Si Lois Roden ay gumawa ng isang malakas na impluwensiya sa paghubog sa gawain ni Ben Roden, ang propeta na nauna sa kanya, at si David Koresh, ang propeta na nagtagumpay sa kanya. Bukod dito, pinamunuan niya ang Branch Davidians na tanggapin ang mga bagong pananaw sa panahon ng kanyang sariling panunungkulan bilang kanilang propeta. Siya ay parehong isang produkto ng kanyang sariling oras at isang malikhain at makapangyarihang Amerikanong lider ng relihiyon na gumawa ng mahalagang kontribusyon sa Sangay ng tradisyon ng Daisy.

Mga larawan

Larawan #1: Larawan ng Lois Roden.

Larawan #2: Larawan ni Benjamin Roden, asawa ni Lois Roden.

Larawan #3: Larawan ng front page ng SHEkinah, ang paulit-ulit na inilathala ni Lois Roden sa kanyang mga espirituwal na pagtuklas.

Larawan #4: Larawan ni Victor Houteff.

Larawan #5: Larawan ni George Roden, anak ni Lois Roden.

Larawan # 6: Larawan ni Vernon Howell / David Koresh, na nagtagumpay kay Lois Roden bilang pinuno ng Branch Davidians.

Mga sanggunian

Bonokoski, Mark. 1981. "Ang Inyong Ina na Sining sa Langit." SHEkinah, Disyembre.

Bryan, Paul. 1980. "Isang Panayam kay Lois Roden." Ang Paul Bryan Talk Show. WFAA, Dallas, Texas. Nobyembre 4. Naka-print muli SHEkinah, Disyembre 1980.

Bull, Malcolm, at Keith Lockhart. 2007. Paghahanap ng Sanctuary: Seventh-Day Adventism at American Dream. Ikalawang edisyon. Bloomington: Indiana University Press.

Doyle, Clive, kasama sina Catherine Wessinger at Matthew D. Witmer. 2012. Isang Paglalakbay sa Waco: Autobiography ng isang Branch na si Davidian . Lanham, MD: Rowman at Littlefield.

Haldeman, Bonnie. 2007. Mga Memorya ng Sangay na Davidians: Ang Autobiography ng Ina ni David Koresh, na-edit ni Catherine Wessinger. Waco, Texas: Baylor University Press.

Halliburton, Rita. 1980. "Centexan: Banal na Espiritu Babae." Waco Tribune Herald, Abril 26, B-5. Naka-print muli SHEkinah, Disyembre 1980.

Houteff, Victor T. 1943. Ang Levitico ng Davidian Seventh-day Adventists. Mt. Carmel Center: VT Houteff.

Houteff, Victor T. 1930, 1932. Ang Rod ng Shepherd. Mt. Carmel Center: VT Houteff.

Lasovich, Mary. 1981. "Ang Kanyang Krusada na Sabihin sa Mundo ang Banal na Espiritu Ay Pambabae." Kingston Ontario Whig Standard, Pebrero 28. Naka-print muli SHEkinah , Abril 1981.

Matteson, Catherine. 2004. "Panayam #2 ni Catherine Wessinger." Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

McGee, Dan. nd "Davidians at Branch Davidians" (typescript). Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

Newport, Kenneth GC 2006. Ang Branch Davidians ng Waco: Ang Kasaysayan at Paniniwala ng isang Apocalyptic Sect. Oxford: Oxford University Press.

Mga Numero, Ronald L. at Jonathan M. Butler, eds. 1987. Ang Nasiyahan: Millerism at Millenarianism sa ikalabintatlong Siglo . Bloomington: Indiana University Press.

Pitts, William L., Jr. 2014. " SHEkinah : Lois Roden's Quest for Gender Equality. " Nova Religio 17: 37-60.

Pitts, William L., Jr. 2009. "Babae Namumuno sa Davidian at Branch Tradisyon ng David." Nova Religio 12: 50-71.

Pitts, William L., Jr. 1995. "Davidians at Branch Davidians." 20-42 sa Armageddon sa Waco, na na-edit ni Stuart A. Wright. Chicago: University of Chicago Press.

Roden, George, at Lois Roden. 1985-1986. "Legal na Mga Dokumento." Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

Roden, Lois. 1980. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Bellmead, TX: Buhay na Waters Branch.

Roden, Lois. 1979a. "Eden to Eden." Pagtuturo ng taped. Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

Roden, Lois. 1979b. "Pagdaragdag ng Mga Tao." Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

Roden, Lois. 1978. "Si Kristo at ang Banal na Espiritu: Dalawang Kalapati ng Pagong." Bellmead, TX: Mga Buhay na Waters Branch.

Roden, Lois, at Clive Doyle, mga editor. 1980-1983. SHEkinah. Ang mga kopya ng lahat ng mga isyu ay makikita sa Texas Collection. Baylor University, Waco, Texas.

Saether, George William. 1977. "Oral Memoirs." Institute for Oral History. Baylor University, Waco, Texas.

Naniniwala ang mga Adventista sa Seventh-day: Isang Pagpapakita sa Bibliya ng 27 Fundamental Doctrines. 1988. Washington, DC: Pangkalahatang Kumperensya ng Pangkalahatang Kumperensya ng Seventh-day Adventist.

Wessinger, Catherine. 2013. "Branch Davidians (1981-2006)." Proyekto ng Relihiyon at Espirituwalidad. Na-access mula sa https://wrldrels.org/profiles/BranchDavidians.htm sa 10 Hulyo 2016.

White, Ellen. 1888. Ang Great Controversy. Battle Creek, Michigan: James White.

Petsa ng Pag-post:
11 2016 Hulyo

magbahagi
Nai-update: - 5:17 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander