Koinonia Farm

Ann Coble

magbahagi

KOINONIA FARM TIMELINE

1912: Ang co-founder na si Clarence Jordan ay isinilang sa Talbotton, Georgia.

1942: Si Clarence at Florence Jordan at Martin at Mabel England ay bumili ng Koinonia Farm. Ang Englands sa lalong madaling panahon ay bumalik sa Burma, iniiwan ang mga Jordans upang magtrabaho sa bukid.

1956: Ang mga magsasaka, negosyante, at mga tindahan ng lugar ay nagsimulang boycotting Koinonia Farm.

1956: Dumating si Dorothy Day sa Clarence Jordan sa Koinonia Farm.

1956: Hiniling si Clarence Jordan na irekomenda ang dalawang itim na estudyante na dumalo sa University of Georgia, na nagresulta sa isang pagsalungat laban sa Koinonia Farm.

1965: Nabisita ni Millard at Linda Fuller ang Koinonia Farm.

1969: Millard Fuller at Clarence Jordan ay bumuo ng isang plano upang magbigay ng mga tahanan para sa mga residenteng may mababang kita malapit sa Koinonia Farm. Ito ang naging Koinonia Partnership Housing, at ang Koinonia Farm ay tinukoy kung minsan bilang Koinonia Partners.

1969: Si Clarence Jordan ay namatay dahil sa atake sa puso sa kanyang shack sa Koinonia Farm.

1976: Binubuo ng Millard Fuller ang Habitat para sa Sangkatauhan batay sa mga plano niya at ni Clarence Jordan na binuo sa huli na mga 1960.

1993: Ang Koinonia Farm ay naging Koinonia Partners, Inc., at binubuo ang sarili nito sa isang corporate non-profit na istraktura. Ang mga miyembro ay hindi na nagbahagi ng karaniwang pitaka.

2005: Ang Koinonia Farm ay dinisenyo ng isang Historic Site ng Georgia.

2005: Ang Koinonia Partners ay bumalik sa isang tanyag na modelo ng komunidad at bumalik sa paggamit ng pangalang Koinonia Farm.

2008: Natanggap ng Koinonia Farm ang Komunidad ng Cristo International Peace Award.

2012: Ang unang Clarence Jordan Symposium ay ginanap sa Americus, GA, upang ipagdiwang ang isang daang anibersaryo ng kapanganakan ni Clarence Jordan at ang ika-pitong anibersaryo ng pagtatatag ng Koinonia Farm. Lumahok si Jimmy Carter at marami pang iba.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Ang Koinonia Farm ay itinatag sa 1942 ng dalawang mag-asawa na Baptist, Clarence at Florence Jordan at Martin at Mabel England. Ang Ang layunin ng Koinonia Farm ay upang mabuhay ang Kristiyanismo habang natagpuan nila ito sa Bagong Tipan. Tinawagan ni Clarence Jordan ang Koinonia Farm "isang kapahayagan ng pagpapakita para sa kaharian ng Diyos." (Coble 1999) Hindi nagtagal matapos ang pagtatatag ng Koinonia Farm, ang Englands ay bumalik sa gawaing misyonero sa ibang bansa. Kahit na maraming mga tao ang dumating at nagpunta, at ilang pamilya ang nanirahan sa Koinonia Farm sa loob ng maraming taon, ang mga Jordans ay ang isang pare-parehong pamilya mula sa 1942 hanggang 1969, nang namatay si Clarence Jordan (K'Meyer 1997).

Si Clarence Jordan ay isang ministrong Southern Baptist na naging isang pacifist noong panahon niya sa kolehiyo sa Unibersidad ng Georgia. Nag-aral siya ng agrikultura na may pag-asa sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na magsasaka sa rural na Georgia. Nagpunta si Jordan sa seminaryo sa Southern Baptist Theological Seminary sa Louisville, KY, para sa isang Master of Divinity degree at isang doctorate. Nag-aral siya ng Koine Greek para sa kanyang Ph.D., at interesado siya sa pamumuhay ng kanyang Kristiyanong pananampalataya habang nakita niya itong iniharap sa mga Ebanghelyo at sa Aklat ng Mga Gawa sa Bagong Tipan. Ang pagkakaroon ng lumaki sa rural Georgia, nagtrabaho din siya upang labanan ang mabigat na kamay ng kapootang panlahi na siya
nakita sa South (Lee 1971).

Ang mga Jordans ay bumili ng Koinonia Farm, na matatagpuan malapit sa Americus, Georgia, upang mabuhay ang kanilang pananampalataya sa isang rural na setting. Tinawag ni Clarence Jordan ang sakahan ng kapahayagan para sa kaharian ng Diyos. Nag-aral si Jordanagrikultura bilang isang undergraduate, at ginugol niya ang ilan sa kanyang oras na pagsasanay sa mga lokal na magsasaka upang magamit ang mas mahusay na pamamaraan ng pagsasaka. Ang lokal na puting komunidad ay mapangahas sa mga miyembro ng Koinonia Farm dahil ang mga itim at puti na manggagawang bukid ay pantay na itinuturing. Kabilang dito ang pag-alay sa lahat ng manggagawa ng parehong sahod at pagbibigay ng lahat ng manggagawa ng libreng pagkain sa katanghaliang tanghali. (Coble 2002)

Sa huli na 1950s, habang dumami ang tensyon sa lahi sa timog ng Estados Unidos, ang mga puting residente ng Americus ay naging marahas sa mga miyembro at manggagawa ng Koinonia Farm. Ang kanilang sakahan sa bukid ay pinutol, may mga regular na pagbaril sa kanilang mga gusali, at ang kanilang mga anak ay pinalo at inuusig sa paaralan. Bilang tugon sa boycotting ng mga lokal na negosyante, ang Koinonia Farm ay nagsimulang lumaki ang mga pecan at mani at ibinebenta ang mga ito sa pamamagitan ng mail order (Lee 1971).

Sa panahong ito, isang grupo na mas mababa sa tatlumpung mga taong may kapansanan ang nanirahan sa Koinonia Farm. Bilang karagdagan, ang Koinonia Farm ay tinanggap sa labas ng mga manggagawa upang iproseso ang mga mani at magtrabaho sa farm at sa business order ng mail. Dahil ang bukid ay naging higit na kilalang bilang isang lugar ng radikal na Kristiyanismo, panlahing pagkakasundo at pasipismo, maraming mga tao ang dumalaw sa Koinonia Farm kabilang ang Dorothy Day, kasamang tagapagtatag ng Movement ng Katoliko Worker (Coble 1999).

Sa 1965, binisita ni Millard at Faith Fuller ang Koinonia Farm, at kalaunan ay lumipat doon ng isang oras sa huli 1960s. Sa mga oras na ito,maraming tao na bahagi ng kilusang hippie ang dumalaw sa Koinonia Farm, ngunit kakaunti ang nakatuon sa naninirahan doon. Si Jordan at Millard Fuller ay bumuo ng isang plano upang tulungan ang mga mahihirap sa kanilang komunidad na magkaroon ng simple at ligtas na mga tahanan. Sa 1969, habang nagtatrabaho sa isang sermon sa kanyang maliit na sulat shack, Jordan ay nagkaroon ng atake sa puso at namatay. Pagkatapos ng kamatayan ni Jordan, binuo ni Millard Fuller ang kanilang mga ideya at sinimulan ang Habitat for Humanity, na mayroon pa ring punong-himpilan sa Americus, GA, malapit sa Koinonia Farm (Fuller at Scott 1980).

Mayroong isang bilang ng mga direktor ng Koinonia Farm sa ikadalawampu siglo, pinaka-kapansin-pansin David Castle. Ang pinakahuling direktor, si Bren Dubay, ay nagdala ng kanyang Katolikong espirituwalidad sa Baptist South, at ito ay isang napakagandang akma para sa Koinonia Farm.

DOCTRINES / BELIEFS

Ang mga tagapagtatag ng Koinonia Farm ay mga Baptist, at lahat sila ay mga miyembro ng mga lokal na simbahan at bahagi ng lokal na komunidad. Ang mga taga-Jordan ay lumahok sa Rehobeth Baptist Church, at ang Jordan ay nangaral doon ng ilang gabi ng Linggo. Ang mga pangunahing paniniwala sa relihiyon ng mga Jordano ay tipikal ng Southern Baptists. Naniniwala sila sa isang Trinitarian God, ang sentralidad ng kamatayan ni Jesu Cristo para sa kaligtasan, at ang kahalagahan ng Biblia sa pagtukoy ng doktrina at pag-uugali. Ginagawa nila ang bautismo ng mananampalataya.

Gayunpaman, itinanghal, sinasanay, at itinuro ni Jordan ang tatlong paniniwala na kontrobersyal sa mga Southern Baptist. Una, Jordan ay apacifist. Sinabi niya na hindi niya mapasundo ang panawagan ni Jesus na mahalin ang ating mga kaaway sa karahasan at digmaan. Kabilang dito ang personal na karahasan pati na rin ang karahasan sa militar, at napakakaunting para sa isang Baptist noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pangalawa, naniwala ang Jordan sa pagkakapantay-pantay ng lahi, na karaniwan din sa panahong ito sa mga Southern Baptist. Sa huli ang mga Jordans ay pinawisan ng Iglesia ng Rehobeth Baptist sa 1950 dahil ang mga Jordano ay nagtatrabaho sa pagkakasundo sa lahi. Ikatlo, binasa ni Jordan ang Aklat ng Mga Gawa at naniwala na ang mga Kristiyano ay dapat manirahan sa mga komunidad na nagbahagi ng kanilang mga kalakal at pera sa karaniwan. Ang kanyang pagsasakatuparan ng pamumuhay ng komunidad ay kung minsan ay nauugnay sa kanyang mga kapitbahay sa komunismo, at ito ay lumikha ng higit na diin sa mga nakapaligid na komunidad sa pagsasaka (Coble 2002).

Ang Bibliya ay sentro ng Jordan bilang isang batayan para sa kanyang mga paniniwala. Sa partikular, interesado siya sa mga Ebanghelyo at sa Aklat ng Mga Gawa sa Bagong Tipan. Ang salitang "koinonia" ay ang salitang Griyego na matatagpuan sa Bagong Tipan na nangangahulugang komunidad, pakikisama at koneksyon (Lee 1971).

Hiniling si Jordan na magsalita sa maraming mga simbahan at mga grupo ng mag-aaral sa campus, at mula sa mga pahayag na iyon ay dumating ang kanyang mga bersyon ng Cotton Patchng Bagong Tipan (Jordan 1969, 1970). Itinuturing na isang maluwag na pakahulugan, ang mga bersyon ng Cotton Patch na inilagay ni Jesus sa ikadalawampu siglo sa rural na Georgia. Si Jesus ay isinilang kay Maria at Joe Davidson, bininyagan siya ni John the Baptizer na nakasuot ng asul na maong at katad na katad, at siya ay ipinako sa krus sa Atlanta. Inilapat ni Jordan ang mga turo ni Jesus sa salungat sa lahi sa Timog. Halimbawa, ang Mabuting Samaritano ay hindi isang Samaritano, kundi isang Black man. (Jordan 1969, 1970) Pagkatapos ng kamatayan ni Jordan, ang kanyang mga bersyon ng Cotton Patch ay ginamit bilang batayan para sa isang musikal na pinamagatang Cotton Patch Gospel , na may musika ni Harry Chapin. Ang aktor na si Tom Key ang naglalaro sa gitnang papel. Ang musika ay medyo kontrobersyal dahil si Jesus ay lynched sa halip na ipinako sa krus. ( Cotton Patch Gospel 1988).

Sa ika-21 siglo, ang karamihan sa mga miyembro ng Koinonia Farm ay makilala ang sarili bilang mga Kristiyano, at sila ay nagmula sa iba't ibang uri ng mga Christian denominations. Ang kanilang mga paniniwala ay mas magkakaiba kaysa sa mga tagapagtatag, subalit sila ay nananatili pa rin sa pasipismo, pagkakasundo sa lipunan, at pamumuhay sa komunidad. Interesado sila sa mga isyu sa katarungan sa lipunan at pagpapanatili ng kapaligiran.

RITUALS / PRACTICES

Ang mga tagapagtatag ng Baptist ng Koinonia Farm ay nagsasagawa ng uri ng Kristiyanismo na nagpapababa ng mga ritwal. Ang pagbibinyag at ang Hapunan ng Panginoon ay itinuturing na mga ordenansa, hindi sakramento, sa doktrina ng Baptist.

Gayunpaman, ang mga miyembro ng Koinonia Farm ay bumuo ng ilang mga ritwal na pinalilibutan sa buhay ng sakahan. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanghalian sa mga taong naninirahan doon at mga manggagawa na pumasok sa araw na ito. Ang pagkain ng tanghali ay lumago sa isang mahalagang oras ng komunidad, at naging mas matatag ito kapag ang isang simpleng silid sa kainan ay binuo. Inaalok din ang pagkain na ito sa mga manggagawa at mga bisita.

Ang isang taunang ritwal na binuo sa paligid ng pagsasaka ay ang regular na pagdagsa ng mga boluntaryo sa iba't ibang panahon ng pag-aani. Ang isang malaking bilang ng mga boluntaryo ay dumating taun-taon upang matulungan Koinonia Farm ipadala ang lahat ng mga order catalog sa buwan bago Pasko.

Noong ika-21 siglo, ang direktor na si Bren Dubay ay nagdala ng Katolikong kahulugan ng ritmo ng araw sa mga gawi sa Koinonia Farm. Kabilang dito ang pagtunog ng kampanilya upang mag-signal ng oras ng panalangin at pagkakaroon ng mga serbisyo sa kapilya.

ORGANISATION / LEADERSHIP

Habang ang Koinonia Farm ay itinatag ng mga Jordans at ng Englands, si Clarence Jordan ang naging pinuno ng Englandsbumalik sa Burma. Maraming mga utopianong grupo ang nagsimula sa isang pahayag ng pangako at medyo mahigpit na mga ideyal, ngunit ang Koinonia Farm ay hindi nagsimula na. Nang umunlad ang Koinonia Farm sa mas maraming istraktura sa 1950s, ang mga may sapat na gulang (parehong mga kababaihan at kalalakihan) ay naging mga pinuno ng opisyal, bagaman nananatili si Clarence Jordan na hindi opisyal na pinuno.

Sa panahong ito, ang mga taong interesado sa pagiging miyembro ng Koinonia Farm ay pumirma ng pahayag ng pangako at pinagsama ang kanilang mga pananalapi. Sila ay naninirahan sa magkakahiwalay na mga tahanan ngunit kumain ng maraming pagkain at nagtulungan sa bukid. Ang proseso ay nagsasangkot sa isang tao na unang naging "baguhan" (Lee 1971) sa loob ng tatlong buwan at pagkatapos ay isang "pansamantalang miyembro" (Lee 1971) para sa isa pang tatlo hanggang siyam na buwan hanggang sa maging ganap na miyembro ng tao. Kasama sa pangako sa buong pagiging miyembro ang pagkakaroon ng pangkaraniwang account sa bangko at nangako na pangalagaan ang isa't isa, ngunit hindi ito nangangailangan ng pangako sa buhay, at maraming tao ang pumupunta at nagpunta.

Matapos ang kamatayan ni Jordan sa 1969, ang iba't ibang mga tao ay lumipat bilang direktor ng Koinonia Farm. Para sa mga sampung taon sa huli ng ikadalawampu siglo, Koinonia Farm naging Koinonia Partners at nagkaroon ng organisasyon ng isang non-profit. Kahit na sila ay may karaniwang pagkain sa tanghali, walang pangkaraniwang account sa bangko at lumitaw ang kanilang paglipat mula sa isang sinadyang modelo ng komunal. Sa pamamagitan ng pamumuno ni David Castle at pagkatapos ay si Director Bren Dubay, ang Koinonia Farm ay bumalik sa interes nito sa pagiging isang sadyang komunidad sa unang bahagi ng ikadalawampu't unang siglo. Sila ngayon ay nag-aalok ng opsyon ng maikli at daluyan na term internships. Nag-aalok din sila ng posibilidad na maging isang matagal na miyembro ng komunidad. Ang mga taong interesado sa pagiging kasapi ay dumaan sa isang proseso na may ilang parallel sa proseso ng novitiate sa mga order sa relihiyon.

ISSUES / CHALLENGES

Nagkaroon ng mga panloob na hamon sa Koinonia Farm, ngunit sa ngayon, ang pinakamalaking hamon ay ang karahasan, boycotting, at iba pang mga tensyon sa panahon ng Civil Rights Era. Ang Koinonia Farm stand sa tabi ng sakahan ay pinabomba, ang mga lokal ay hindi bumili ng mga itlog Koinonia Farm o iba pang mga produkto, at ang mga tao mula sa komunidad ay magmaneho sa pamamagitan ng pagbaril sa bukid. Kahanga-hanga, walang namatay sa panahong ito ng karahasan. Ang mga miyembro ng Koinonia Farm ay dinala sa korte sa maling mga singil, kabilang ang singil ng mga Komunista, at ang kanilang mga anak ay pinarusahan sa paaralan dahil sa kanilang koneksyon sa Koinonia Farm (K'Meyer 1997).

Sa 1950s, mayroong ilang mga panloob na tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Koinonia na nakasentro sa paligid ni Clarence at Florence Jordan. Si Clarence Jordan ay madalas na nawala sa pakikipag-usap, at ang Florence ay tiningnan ng iba pang mga miyembro bilang masyadong individualistic at hindi kumportable sa isip. Sa pamamagitan ng mga pulong at talakayan, nalutas ng mga miyembro ang problemang ito (Coble 2002).

Sa 1990s, nagkaroon ng maikling iskandalo ng paglustay na nagresulta sa pagkuha ng isang bagong direktor, si David Castle.

Mga sanggunian

Barnette, Henlee H. 1992. Clarence Jordan: Binabalik ang mga Dreams sa mga gawa. Macon, GA: Smyth & Helwys Publishing.

Coble, Ann Louise. 2002. Cotton Patch para sa Kaharian: Plot ng Demonstration ng Clarence Jordan sa Koinonia Farm . Scottdale, PA: Herald Press.

Coble, Ann Louise. 1999. "Isang Plano ng Pagpapakita para sa Kaharian ng Diyos": Koinonia Farm bilang Sumasagis na Interpretasyon ng Clarence Jordan ng Bagong Tipan. Ph.D. Disertasyon. Saint Louis University, St. Louis, MO.

Cotton Patch Gospel. 1988. Pelikula.

Fuller, Millard, at Diane Scott. 1980. Pag-ibig sa mga Loint Mortar: Ang Kwento ng Habitat para sa Sangkatauhan. Chicago: Association Press.

Jordan, Clarence. 1972. Ang Substansiya ng Pananampalataya at Iba pang Mga Sermon ng Cotton Patch ni Clarence Jordan, na-edit ni Dallas Lee. New York: Press Association.

Jordan, Clarence. 1970. Ang Bersyon ng Cotton Patch ng Mga Hebreo at Mga Pangkalahatang Sulat. Clinton, NJ: Bagong Win Publishing, Inc.

Jordan, Clarence. 1970. Ang Cotton Patch Version ng Mateo at John. Clinton, NJ: Bagong Win Publishing, Inc.

Jordan, Clarence. 1970. Ang Cotton Patch Version ng Paul's Epistles. Clinton, NJ: Bagong Win Publishing, Inc.

Jordan, Clarence. 1969. Ang Bersyon ng Cotton Patch ng Lucas at Mga Gawa: Mga Paggawa ni Jesus at ang mga Pangyayari. Clinton, NJ: Bagong Win Publishing, Inc.

Jordan, Clarence. 1952. Sermon sa Bundok. Valley Forge, PA: Judson Press.

Jordan, Clarence, na may Bill Lane Doulos. 1976. Cotton Patch Parables of Liberation. Scottdale, PA: Herald Press.

K'Meyer, Tracy Elaine. 1997. Interracialism at Christian Community sa Postwar South: Ang Kwento ng Koinonia Farm. Charlottesville, VA: University Press ng Virginia.

Lee, Dallas. 1971. Ang Katibayan ng Cotton Patch: Ang Kwento ni Clarence Jordan at ang Koinonia Farm Experiment (1942-1970). New York: Harper and Row Publishers.

Snider, P. Joel. 1985. Ang "Cotton Patch" Ebanghelyo: Ang Pagpapahayag ng Clarence Jordan. Boston: University Press of America, Inc.

Trousdale, Ann M. 2015. Cotton Patch Rebel: Ang Kwento ni Clarence Jordan, inilarawan ni Tracy Newton. Eugene, OR: Mga Samahang Resource.

Weiner, Kay, ed. 1992. Koinonia Remembered: Ang Unang Limampung Taon. Americus, GA: Koinonia Partners.

Petsa ng Pag-post:
18 Enero 2016


magbahagi
Nai-update: - 10:16 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander