Saksi ni Jehova

Isabelle Kinnard Richman

magbahagi

ANG MGA SAKSI NI JEHOVA

1852 (Pebrero 16): Ipinanganak si Charles Taze Russell sa Allegheny, Pennsylvania.

1869 (Nobyembre 8): Si Joseph Franklin Rutherford ay isinilang sa Versailles, Missouri.

1872: Itinatag ni Russell ang International Bible Students Association sa Pittsburgh, Pennsylvania.

1874: Ang taon na itinakda ni Russell para sa hindi nakikitang pagbabalik ni Cristo.

1880s: Inorganisa ni Russell ang unang mga pulong ng Society sa Lipunan ng Bibliya.

1884: Zion's Watchtower Tract Society ay isinama.

1914: Ang taon na inaasahan ni Russell ang ikalawang pagbabalik ni Kristo.

1916 (Oktubre 31): Namatay si Russell.

1919: Si Joseph Franklin Rutherford ay nagtagumpay kay Russell bilang pangulo ng lipunan at pinagtibay ang slogan, "Ang Milyun-milyong Ngayon na Buhay ay Hindi kailanman Mamatay!"

1939: (Nobyembre 1) Inilathala ni Rutherford ang isang artikulo ang Bantayan sa "neutralidad," na nagpapayo sa mga miyembro upang maiwasan ang paglahok sa mga pampulitikang gawain.

1995 (Nobyembre 1): Ang buwanang isyu ng ang Bantayan inayos ang mga inaasahan ng apokaliptiko sa pamamagitan ng muling pagtutukoy ng "huling henerasyon" nang higit pa.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Charles Taze Russell ang ikalawa sa limang anak na ipinanganak kay Joseph Lytel Russell at Ann Eliza Birney sa Allegheny, Pennsylvania sa1852. Ang Russells ay isang Presbyterian, nasa gitna ng klase na pamilya ng mga mangangalakal na tela. Minamahal ni Russell ang negosyo ng pamilya, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging lubhang matagumpay. Pagkatapos ay ibinenta niya ang anim na tindahan ng tingi sa malaking kita upang mapondohan ang kanyang mga gawain sa pag-publish at pangangaral. Bilang isang kabataang lalaki, maikli na siyang umalis mula sa Calvinist Presbyterianism, pabor sa Arminian na naimpluwensyang simbahan ng Methodist Episcopalian. Sa isang pagkakataon nawala ang kanyang pananampalataya at pagkatapos ay mabilis na iniskedyul ang ilang mga relihiyon ng Asya, kabilang ang Budismo, Confucianismo, Hinduismo, at Taoismo. Gayunman, pagkatapos ng mga kabataang pag-uusapan, siya ay naiimpluwensyang naiimpluwensiyahan ng mga Millerite, o mga Adventista, nang sila ay kilala. Simula sa 1831, si William Miller, isang mangangaral ng Baptist, ay nakakuha ng maraming tagasunod sa kanyang mga hula batay sa banal na Kasulatan na si Cristo ay babalik sa Daigdig sa 1844 at susundan ang pahayag. Nang lumipas na ang 1844, na tinatawag na "Great Disappointment," maraming mga tagasunod ang naiwan, bagaman ang kilusan ay nakaligtas. Inulit ng ilang Adventista ang petsa ng nagbabantang pahayag na nagaganap sa 1874 o 1875.

Sa 1870, dumalo si Russell sa isang talumpati ni Adventist preacher na si Jonas Wendell, na nagpahanga kay Russell sa kanyang kaalaman at hula sa Bibliya na babalik si Kristo sa 1873 o 1874. Naging malapit si Russell sa pakikipagkaibigan sa iba pang mga tagasasang Adventista, si George Storrs at George Stetson, na, tulad ni Russell mismo, ay nakikibahagi sa isang malakas na pag-aaral at pag-aaral ng Biblia. Sa 1872, inilunsad ni Russell ang kilusang Pag-aaral ng Biblia nang inorganisa niya ang unang pulong ng International Bible Students Association sa Pittsburgh, PA. Ang kilusang Pag-aaral ng Bibliya ay mabilis na kumalat sa iba pang mga lungsod at bayan, at nakakalap ng daan-daang tagasunod.

Ang isang pangunahing pag-unlad sa pananampalataya ni Russell ay naganap sa 1876 nang makita niya ang mga sinulat ni Nelson Barbour, Barbour, isang Adventista, na sinabing ang Milleniumium ay nagsimula, at na si Kristo ay nabubuhay na di-makita sa lupa. Noong nakaraang taon, ang grupo ng Pag-aaral ng Bibliya ni Russell ay nakarating sa parehong konklusyon. Agad na inayos ni Russell ang isang pulong kay Barbour na ang biblikal na kronolohiya ay kumbinsido kay Russell na ang Rapture ay magaganap sa 1878, na susundan ng isang pahayag na ibabalik ang tapat sa paghahari kasama ni Kristo sa lupa at sirain ang hindi tapat. Agad na ibinenta ni Russell ang kanyang mga interes sa negosyo, na nagbunga ng isang malaking kapalaran, upang pondohan ang kanyang mga gawain sa relihiyon. Pinondohan niya, at naging co-author sa, aklat ni Barbour, Tatlong Mundo at ang Pag-ani ng Mundo na Ito Na (1877).

Pagkatapos ay nagsimula sina Barbour at Russell na mangaral at mag-publish. (Barbour at Russell, 1877) Ang kanilang pakikipagtulungan ay tumagal ng ilang taon, ngunit, nang ang pinalawig na petsa ng 1878 ay walang pasulput-sulpot, sinira ni Russell si Barbour theologically at inalis ang kanyang pinansiyal na suporta. Sa 1879, itinatag ni Russell ang kanyang sariling pahayagan, Zion's Watch Tower at Herald of Presence of Christ, na sa kalaunan ay naging pangunahing publikasyon ng Jehovah's Witness, Ang Watch Tore. Hinahanap ni Barbour ang kanyang sariling kongregasyon, Ang Iglesia ng mga Estranghero.

Kasunod ng di-nagbabagong pagpasa ng petsa ng 1878, inilunsad ni Russell ang kanyang sarili sa isang paulit-ulit na proseso ng rebisyon. (Bowman 1995; Penton 1985) Sa una ay sinabi niya na ang presensya ni Kristo ay di-nakikita sa mundo; ang mga kaluluwa ng "anointed" na sangkatauhan ay agad na tumaas sa langit sa kanilang pagkamatay. Kalaunan, siya "muling pagkalkula" sa petsa ng pag-agaw, na itinakda ito para sa 1914. Kahit na muli, ang rapture ay hindi natutupad, ang pagdating ng Unang Digmaang Pandaigdig, nagpapahiwatig ng katiyakan sa hula ni Russell. Sa buong buhay niya, hinulaang at binagong muli ni Russell, natagpuan ang mga bagong kasamahan kung kanino mag-publish, at sinira ang mga kasama na ito nang nabigo ang mga hula. Ang pattern ng mga panandaliang asosasyon ay dinala sa kanyang kasal. Ang kanyang asawa at kapwa editor, si Mary Frances Russell, na siya ay kasal sa 1880, ay umalis sa kanya sa 1889, na nag-aangkin na tumanggi siyang ibahagi ang responsibilidad sa editoryal sa kanya. Pagkaraan ay nagdiborsyo siya sa 1904.

Habang ang maraming hula ni Russell tungkol sa pagbabalik ni Cristo ay hindi nakumpirma ng nakikita, mga kaganapan sa lupa, inilunsad ni Russell ang malawak na matagumpay na kilusang Pag-aaral ng Bibliya. Inorganisa niya ang unang Pag-aaral ng Bibliya sa Pittsburgh, PA sa 1872. Pagkalipas ng siyam na taon, itinatag niya ang Zion's Watch Tower Tract Society. Kasunod na isinulat ni Russell at inilathala nang malawakan ang tungkol sa interpretasyong biblikal, kasama ang kanyang mga isinulat na mga sulatin tungkol sa mga pahina ng 50,000. Tinataya na ang kanyang anim na tomo, na may karapatan Pag-aaral sa Kasulatan (orihinal na may pamagat na Millennial Dawn), ay binabasa ng dalawampung milyong tao. Ang matangkad at magnetikong mangangaral, na may dumadaloy na balbas at guwapong mukha, ay nakakuha ng malalaking madla habang siya ay nagsasalita nang husto sa buong una sa Estados Unidos, at sa Inglatera.

Pagkatapos ng kamatayan ni Russell sa 1916, bagama't maraming mga pagkakahati-hati sa mga grupo ng Pag-aaral ng Bibliya at mga bahay ng pag-publish, isang Biblia Pinagmulan ng grupo ng pag-aaral. Sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Franklin Rutherford, isinama ito bilang Watchtower Bible and Tract Society, ang organisasyon ng Saksi ni Jehova, kasama si Rutherford na nagsisilbing pangulo. Si Rutherford ay itinaas sa isang pamilya ng Baptist bilang isang bata at nagpunta sa paaralan ng batas sa kanyang unang bahagi ng twenties. Kasunod ng graduation, nagtrabaho siya bilang isang abugado sa pagsubok, pampublikong tagausig, at kapalit na hukom sa Missouri, na nagbigay sa kanyang tinatawag na "Judge" Rutherford. Nakatagpo siya ng mga sinulat ni Russell sa 1894, at labindalawang taon na ang nakalipas ay nabinyagan bilang isang miyembro ng Saksi ni Jehova. Nang maglaon ay naging legal si Rutherford Counsel para sa Tore ng bantay Kapisanan sa 1907 at isa sa mga Direktor nito sa 1916, ang taon na namatay si Russell. Inayos muli ni Rutherford ang lipunan ng mga mananampalataya sa isang walang hanggang at matatag na organisasyon ng mga Saksi ni Jehova (Harrison 1979; Stroup1945).

DOCTRINES / BELIEFS

Ang paniniwala ng Saksi ni Jehova ay di-Trinitarian, milenyo, apocalyptic, panunumbalik at batay sa Biblia. Hindi tulad ng maraming denominasyong Kristiyano, hindi tinatanggap ng mga Saksi ni Jehova ang isang Trinitaryo na Panguluhang Diyos, ni naniniwala man sila sa sangkatauhan ni Jesus. Kahit na si Jesus ang Anak ng Tao (tao) at ang anak ng Diyos (banal) sa panahon ng kanyang buhay sa lupa, ang pisikal na katawan ni Hesus ay ibinigay bilang pantubos para sa kasalanan ng tao sa pagkapako sa krus. Naniniwala ang mga saksi na ang nabuhay na mag-uling Kristo ay ang lahat ng espiritu, at hindi talaga materyal. Kaya't tinanggihan ng mga miyembro ang muling pagkabuhay ng katawan para kay Cristo, at para sa mga tapat. Para sa kanila, ang nabuhay na Kristo ay isang pagpapahayag ng isang pangkalahatang Diyos. Mayroon lamang isang Diyos, na tinutukoy nila ng pangalan ng Lumang Tipan ng J-W, o kay Jehova sa kanilang pagsasalin ng Kasulatan. Ang Banal na Espiritu ay iba pang pagpapahayag ng ito unibersal na Diyos.

Sinasabi ng mga Saksi ni Jehova na ginagamit ang isang literal na interpretasyon ng Kasulatan na nauunawaan na naglalaman ng mesyanikong pangako ng pagbabalik ni Kristo sa lupa upang itatag ang kaharian ni Jehova. Ayon sa interpretasyon na ito, ang kaharian ni Cristo sa lupa ay magtatapos sa digmaan ng mga bansa at ang pag-agaw ng mga banal. Kapag ang mga bansa ay bumaba sa Armagedon, si Cristo ay babalik sa langit na may 144,000 "anointed" na inilarawan sa Aklat ng Apocalipsis. Ang ilang mga karagdagang tapat, "ang malaking pulutong," ay maliligtas din. Ang banal ay pinagsasama-sama mula sa hindi banal, na ganap na nawala. Ang mga Saksi ay hindi naniniwala sa impiyerno, o anumang panahon ng paghihirap pagkatapos ng kamatayan na maaaring purificatory. Noong Nobyembre, 1995, ang buwanang isyu ng ang Bantayan inayos ang mga inaasahan ng apokaliptiko sa pamamagitan ng muling pagtutukoy ng "huling henerasyon" nang higit pa kaya't hindi na ito ay tumutukoy lamang sa mga nabubuhay sa 1914 at inaasahan na makita ang pahayag sa kanilang buhay (Beckford 1975; Penton 1985).

Naniniwala ang mga Saksi ni Jehova na pinanumbalik sila ng orihinal na praktikal na Kristiyano at mga paniniwala na inilarawan sa Bagong Tipan, at, samakatwid, ang kanilang pundasyon ay nasa Biblia, at hindi sa imahinasyon ng tao. Ang kanilang mga paniniwala ay nagmula sa, at batay sa, ang kanilang natatanging interpretasyon ng Kasulatan. Ang mga Saksi ni Jehova ay muling nagsasalin ng Bibliya upang sumunod sa kanilang pangmalas na ang tanging Diyos ay si Jehova. Pinapalitan ng kanilang salin ang salitang Jehova tuwing kinukunsidera ng mga saksi, maging sa kaso ni Jesus, na ang teksto ay tinatalakay ang isang Diyos. Ang pagsasalin na ito, na kilala bilang Ang Bagong Sanlibutang Salin ay unang inilathala sa 1961. Ang New World Translation ay makukuha online; higit sa 170 milyong kopya ang naipamahagi; at ang aklat ay isinalin sa higit sa 70 wika. Ang teksto ay isinalin ng mga Saksi ni Jehova mula sa Griyego at Aramaiko. Ang salin ay pinalakas ng mga iskolar dahil sa katumpakan nito, kahit na ito ay pinupuna bilang labis na sektaryan dahil sa hindi tama ngunit pare-parehong paggamit ng salitang Jehova upang isalin ang mga salitang Griyego para sa diyos, Banal na Espiritu, Kristo at Jesus.

Ang Mga Pag-aaral sa Pag-aaral ng Bibliya, at ang mga Saksi ni Jehova ay patuloy na ginabayan ng natatanging tala ng milestiyong eskolyo at doktrina ni Russell na nakalagay sa kanyang maraming tract pagkamatay niya. Ang pinakamaagang tract ay may karapatan Zion's Watch Tower at Herald of Presence of Christ, isang buwanang pahayagan na na-publish pa rin ngayon ng Mga Saksi ni Jehova, ngayon ay isang semi-buwanang publikasyon, na may karapatan Ang Bantayan na Nagpapakilala sa Kaharian ni Jehova. Nang maglaon, itinatag ni Joseph Rutherford ang mga pagbabawal ng mga Saksi sa pagsaludo ng bandila, paglilingkod sa militar, at pakikilahok sa pulitika ng mundong ito. (Penton 2004). Naniniwala ang mga Saksi ni Jehova na ang pagpapalaglag ay ang pagwawakas ng isang buhay at sa gayon ay tutulan nila ang pagpapalaglag, bagaman hindi sa pamamagitan ng pampulitikang pagkilos. Naniniwala sila na ang homoseksuwalidad ay ipinagbabawal ng Biblia.

RITUALS / PRACTICES

Tinanggihan ng mga Saksi ni Jehova ang pagdiriwang ng mga personal na pista opisyal, mga pista opisyal ng sibiko at mga tradisyunal na pista opisyal tulad ng Pasko o Easter. Kinikilala nila ang gayong mga pagdiriwang bilang salungat sa salita ng Kasulatan at isang walang-kagiliw na pakiramdam para sa mga hinirang na naghahanda para sa darating na paghuhukom ng Diyos. Gayunman, mayroong isang pagbubukod sa pangkalahatang kasanayan na ito; isang beses sa isang taon ang mga Saksi ni Jehova na ipagdiriwang ang Huling Hapunan ni Kristo kasama ng kaniyang mga alagad. Ang ritwal na ito ay kilala bilang Hapunan ng Panginoon, o mas karaniwang ang Memoryal ng kamatayan ni Cristo. Ang petsa para sa ritwal na pang-alaala ay tinutukoy alinsunod sa kalendaryong Judio, gaya ng Nissan 14. Sa araw na iyon, ang mga Saksi ni Jehova ay nagtitipon sa kanilang mga Kingdom Hall upang mag-alok, sa pamamagitan ng pagdaan sa mga natipon, tinapay at alak na tinukoy sa ebanghelyo ni Mateo. Ang mga naniniwala sa kanilang sarili na "may makalangit na pag-asa" ay inutusan na uminom ng alak at kumain ng tinapay. Napakakaunti ang nakikibahagi sa tinapay at alak, yamang ang mga may makalangit na pag-asa ay malinaw na tinukoy bilang 144,000 "anointed" na buhay sa 1914.

Ang mga Saksi ni Jehova ay nagtitipon sa kanilang mga Kingdom Hall minsan sa isang linggo upang magbasa at tumanggap ng pagtuturo, at magtipon sa komunidad. Ang pangangaral ay nakapagtuturo
at hindi itinuturing na sagradong ritwal; ang mga bisita sa lingguhang mga serbisyo ay maaaring mabigla upang malaman na ang sermon ay sinusundan ng pumapalakpak. Sa lingguhang pagpupulong ang madla ay kadalasang mahusay na bihis, pinagtapunan ng etniko at lahi. Ang mga pagpupulong ay nagbigay-diin sa pagpapatibay at paglikha ng mga bono ng komunidad, na may hugging, handshaking, at impormal na pag-uusap. Ginagawa ng mga Saksi ni Jehova ang pagbibinyag sa publiko upang mailarawan ang opisyal na pagiging kasapi sa sekta. Ang mga binyag ay ginaganap sa Kingdom Hall, at pagkatapos ng bautismo, ang mananampalataya ay itinuturing na isang opisyal na miyembro ng simbahan, isang "bautisadong publisher."

ORGANISATION / LEADERSHIP

Itinatag ni Charles Russell ang Zion's Watch Tower Tract Society sa 1881 at pinangalanan bilang pangulo nito; tatlong taon na ang lumipas Isinama ang lipunan. Sa 1908, inilipat ni Russell ang punong-tanggapan ng Watch Tower Society mula sa Pittsburgh hanggang sa kasalukuyang lokasyon nito sa Brooklyn, New York. Ang Governing Body at pag-print ng mga operasyon ay matatagpuan sa Brooklyn. Ang corporate headquarters ay matatagpuan sa Philadelphia, Pennsylvania, at mayroong isang pangalawang opisina ng korporasyon sa New York State. Sa pagkakahati ng pagsunod sa pagkamatay ni Russell sa 1916, ang Society ay nawalan ng malaking proporsiyon ng pagiging miyembro nito. Pinalitan ng pangalan ng Rutherford ang Watch Tower Society at ang natitirang pagiging miyembro nito bilang mga Saksi ni Jehova sa 1931 (Holden 2002).

Mula noong pagkapangulo ni Rutherford, ang mga Saksi ni Jehova ay inayos nang hierarchically, na may eksklusibong mga puting kalalakihan sa pamumuno. Marami sa mga pinuno ng iglesia ang may maliit na pormal na edukasyon. Ang hierarchy ay pinamumunuan ng Pangulo, na nangangasiwa sa Seven Lupong Tagapamahala. Ang lahat ng presidente at ang namamahalang katawan ay itinuturing na "pinahiran." Ang namamahalang katawan ay nananatili sa punong-tanggapan ng simbahan sa Brooklyn. Sa ibaba na, ang simbahan ay organisado sa rehiyon: sa mga naglalakbay na tagapangasiwa, mga kongregasyon, mga komite at matatanda, at isang hierarchy ng mga mamamahayag na natutukoy sa bilang ng mga oras na inilalaan nila upang ipalaganap ang salita. Ang batayan ng pyramid ay binubuo ng "mga mamamahayag," yaong mga nagpupunta sa pinto sa pinto na nagkakalat ng salita, at namamahagi at nagbebenta ng mga materyales. Walang mga Saksi ni Jehova na tumatanggap ng anumang kabayaran para sa kanilang pangangaral; Ang mga dayuhang misyonero ay maaaring makatanggap ng minsan lamang ng isang maliit na suweldo.

Opisyal, upang maging miyembro ng mga Saksi ni Jehova ay dapat maging "isang mamamahayag." Ang mga dumalo lamang sa pang-alaala o ibang mga serbisyo ay hindi binibilang bilang mga miyembro ng simbahan. Ang mga publisher ay inorden na mga ministro, at inaasahan ang mga ito, bagaman hindi kinakailangan, upang mangaral. Dapat nilang iulat ang kanilang aktibidad sa isang Elder nang dalawang beses sa isang buwan, at kung may ministeryo sa bahay-bahay ay mas mababa sa isang oras sa isang linggo, maaari silang ituring na "hindi aktibo." Maaaring ipangaral ang mga hindi nabinyagan na mga bata kung aprubahan sila, ngunit hindi sila kung hindi man binibilang bilang mga miyembro ng simbahan. Ang mga miyembro ng simbahan ay maaaring magdiborsiyo kahit na ang sekta ay nagbibigay diin sa pamilya sa loob ng istraktura ng pamilya ng patriyarka. Ginagawa ng mga Saksi ni Jehova ang "pag-iikot" ng mga dating miyembro, na nangangahulugan na kahit na ang pamilya at mga kaibigan sa loob ng sektang ay mapuputol ang lahat ng kontak sa isang miyembro na umalis sa sekta.

Mayroong higit sa pitong milyong mga Saksi ni Jehova sa mundo (Cragin at Lawson 2010; Iannacone at Stark 1995). Ang paglago ng sekta ay pinalakas ng epektibong proselytizing at conversion kaysa sa panloob na paglago. Ang mga Saksi ni Jehova ay matatagpuan sa bawat kontinente. Mahirap malaman ang eksaktong sukat ng grupo, dahil ang mga Saksi mismo ay nagbibilang lamang sa mga Baptized Publisher bilang mga miyembro ng simbahan. Ang bilang na ito ay lumampas na sa bilang ng mga taong makilala ang sarili bilang mga Saksi ni Jehova sa mga ulat ng sensus. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na antas ng paglago para sa mga Saksi ni Jehova ay nasa mga lugar na nadarama pa ang mga paghihirap ng paggawa ng modernisasyon, tulad ng Latin America, Asia, at Africa. Sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, kung saan nagmula ang mga Saksi ni Jehova, at sa Europa, ang populasyon ng mga Saksi ni Jehova ay lumalaki sa mas katamtamang bilis.

ISSUES / CHALLENGES

Ang mga bagong at pangkatin na relihiyosong grupo ay regular na nakaranas ng malaking pagsalungat (Miller and Flowers 1987; Richardson 2004). Ang mga saksi ni Jehova ay nahaharap sa maraming hamon na nagmumula sa kanilang pagtanggi na maglingkod sa militar, makilahok sa proseso ng pulitika, sumang-ayon sa katapatan sa anumang iba pang kaysa kay Jehova, at ang kanilang aktibong pag-proselytize at panitikan na mga kampanya sa pagbebenta (Penton 2004; Sprague 1946). Sa Estados Unidos, simula sa 1940s, hinanap ng mga Saksi ni Jehova ang isang estratehiya sa paglilitis sa aktibista na nanalo sa kanila, at iba pang mga relihiyosong minorya, maraming mga libreng proteksyon sa ehersisyo. Ang mga halalan ng Korte Suprema sa maraming kaso na kinasasangkutan ng mga Saksi ni Jehova ay mga landmark ng hurisprudence ng Unang Pagbabago (Henderson 2010).

Cantwell v. Conneticut, 310 US 296 (1940), isinama ng Hukuman ang Free Exercise clause ng Unang Susog sa Konstitusyon kapag binawi nito ang mga paniniwala ng dalawang Saksi ni Jehova na sinisingil, sa ilalim ng isang lokal na ordinansa, na may paggambala sa kapayapaan para sa kanilang pag-proselytisa sa bahay.

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 US 568 (1942), itinataguyod ng Korte ang pag-aresto ng isang Jehovah's Witness sa mga batayan na ang kanyang "labanan salita," ay isang Konstitusyon pagbubukod sa Unang susog ng libreng mga proteksyon ng pagsasalita.

West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 US 624 (1943), ang Korte ay nagpasiya na ang mga protektadong estudyante sa Proteksyon ng Unang Susog ay napipilitan na salubungin ang bandila ng Amerikano at sabihin ang Pledge of Allegiance sa paaralan.

Tore ng bantay Society v. Village ng Stratton 536 US 150 (2002), ang Korte ay nagpasiya na labag sa saligang-batas na nangangailangan ng mga Saksi ni Jehova na makakuha ng isang espesyal na lisensya mula sa lungsod at pag-apruba ng alkalde upang makapunta sa pinto upang maisagawa ang kanilang ministeryo.

Ang mga Saksi ni Jehova ay kinakatawan sa maraming mga kaso na ito ni Hayden Covington, isang Jehovah's Witness na kalaunan ay naging pinuno ng kanilang corporate legal department. Nagdala si Covington ng mga kaso ng Saksi ni Jehova ng 44 bago ang Korte Suprema, at nanalo ng mahigit sa 80 sa kanila. Ang Covington ay nakatulong din sa pagkuha ng mga pagpapaumanhinan, batay sa kalayaan ng budhi para sa mga Saksi ni Jehova na napatunayang nagkasala sa draft dodging noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Matagumpay na kinakatawan ni Covington ang Muslim boksingero, si Muhammad Ali, sa pagwawakas ng kanyang paninindigan para sa pag-iwas sa draft.

Sa ngayon, sa Estados Unidos, ang mga Saksi ni Jehova ay mahusay na protektado sa malayang pagsasagawa ng kanilang relihiyon sa pamamagitan ng Saligang-Batas, ngunit ang mga parehong problema na naharap nila sa US ay nakaharap sila sa ibang bansa. Tulad ng iglesya ay lumaki sa internasyunal na katawan, ang kanilang natatanging pagsunod sa Jehovah at ang kanilang pagkatao bilang isang bagong relihiyon ay parehong nagpapahiwatig ng mga paghihigpit at mga hamon (Peters 2000).

Sa Pransya, kapag ang mga Saksi ni Jehova ay itinuring na isang kahina-hinalang "sekta," ang pagdurog ng mga multa at mga buwis ay pabalik na ipinataw laban sa kanila ng gubyernong Pranses at ang kanilang katayuan bilang isang exempt na relihiyosong organisasyon ay binawi. Sa 2011, ang European Court of Human Rights ay nagpasiya na ito ay isang kapansin-pansin na paglabag sa kanilang mga karapatang pantao.

Sa Eritrea at Rwanda, ang daan-daang mga testigo ni Jehova ay regular na ibinilanggo dahil sa kanilang pagtanggi na dalhin ang armas o makilahok sa pulitika.

Sa India, ang mga misyonero ng mga Saksi ni Jehova ay regular na ginigipit at pinalo ng pulisya.

Sa karamihan ng mga estado ng CIS, ang simbahan ay ipinagbabawal, at ang mga tagasuporta ay nasasailalim sa panliligalig, pagkawasak ng kanilang ari-arian, at maraming iba pang mga pang-aabuso.

Sa South Korea, halos 1,000 Jehovah's saksi ay nasa bilangguan dahil sa pagtangging mag-enlist sa militar (Henderson 2010).

Mga sanggunian

Holden, Andrew. 2002. Mga Saksi ni Jehova Larawan ng Isang Kontemporaryong Relihiyosong Relihiyon. New York: Routledge.

Barbour, Neil at Charles Taze Russell. 1877. Tatlong Mundo at ang Pag-ani ng Mundo na Ito. Rochester, NY: Charles Taze Russell.

Beckford, James A. 1975. Ang Trumpeta ng Propesiya: Isang Sociological Study of Jehovah's Witnesses. Oxford: Blackwell.

Bowman, Robert M. 1995. Saksi ni Jehova. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Cragin, Ryan T, at Ronald Lawson. 2010. "Ang Sekular na Transisyon: Ang Pandaigdigang Pag-unlad ng mga Mormons, Mga Saksi ni Jehova, at mga Adventist Day Adventist." Sosyolohiya ng Relihiyon 71: 349-73.

Harrison, Barbara Grizzuti. 1978. Mga Pananaw ng Kaluwalhatian: Kasaysayan at Memorya ng mga Saksi ni Jehova. New York: Simon at Schuster.

Henderson, Jennifer Jacobs. 2010. Pagtatanggol sa Mabuting Balita: Ang Plano ng mga Saksi ni Jehova na Palawakin ang Unang Susog. Spokane, WA: Marquette Books.

Iannaccone, Lawrence R, Daniel VA Olson, at Rodney Stark. 1995. "Relihiyosong Mga Mapagkukunan at Paglago ng Simbahan." Social Forces 74: 705-31.

Miller, Robert at Ronald Flowers. 1987. Patungo sa Benevolent Neutrality: Simbahan, Estado, at Korte Suprema. Waco, TX: Markham Press Fund.

Penton. M James. 2004. Mga Saksi ni Jehova at Ikatlong Reich: Sectarian Politics sa ilalim ng Pag-uusig. Toronto: University of Toronto Press.

Penton, M. James. 1985. Ang Apocalypse Naantala: Ang Kwento ng mga Saksi ni Jehova. Toronto: University of Toronto Press, 1985.

Peters, si Shawn Francis. 2000. Paghusga sa mga Saksi ni Jehova: Ang Pag-uusig sa Relihiyon at ang Dawn ng Rebolusyon ng Mga Karapatan. Lawrence, KN: University Press ng Kansas.

Richardson, James, ed. 2004. Pagkokontrol ng Relihiyon: Mga Pag-aaral ng Kaso mula sa Palibot ng Globe. New York: Kluwer Academic / Plenum.

Sprague, Theodore W. 1946. "Ang Konsepto ng 'Mundo' sa mga Saksi ni Jehova." Harvard Theological Review 39: 109-40.

Stroup, Herbert Hewitt. 1945. Ang mga Saksi ni Jehova. New York: Columbia University Press.

Petsa ng Pag-publish:
15 Agosto 2012

magbahagi
Nai-update: - 7:21 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander