Family International

magbahagi

Pangalan: Ang Pamilya (din Ang Pamilya ng Pag-ibig); itinatag bilang Ang Mga Anak ng Diyos

Tagapagtatag: David Brandt Berg; Si Berg ay kilala bilang "Moises David," "Mo," "Ama David," at "Tatay" sa mga miyembro ng Pamilya.

Petsa ng Kapanganakan at Kamatayan: 1919-1994

Lugar ng Kapanganakan: Oakland, California

Taong Itinatag: 1968

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si David Brandt Berg ay isang third-generation evangelist. Ang kanyang lolo, si John Lincoln Brandt, ay unang isang mangangaral ng Methodist at pagkatapos ay isang pinuno ng kilusang Campbellite ng mga Disipulo ni Kristo. Ipinangaral ni Brandt na ang mga Kristiyano ay "may kagyat na tungkulin na manalo ng mga kaluluwa para kay Kristo (217).":

"Ang pagmamadali ay mahalaga, dahil ang mga tao ay nasa ilalim ng sentensiya ng kamatayan. Ang pagmamadali ay mahalaga, dahil ang ating mga anak ay bumubuo ng mga gawi na tumutukoy sa kanilang pagkatao at tadhana. Ang pagmamadali ay mahalaga sapagkat ang diyablo ay hindi kailanman idle. Ang pagmamadali ay mahalaga sapagkat ang ating araw ay mabilis na lumilipas, at dapat nating tunog ang trumpeta upang ang dugo ng walang tao ay nasa ating mga ulo. Ang pagmamadali ay mahalaga sapagkat ang araw ng paghuhukom ay nalalapit, kapag tayo ay tatawagan upang sagutin sa harap ng upuan ng paghatol ni Cristo para sa mga gawang ginawa sa katawan. Ang pagmamadali ay mahalaga dahil ipinahayag ni Jesus na ang negosyo ng Kanyang Ama ay unang dumating "(Brandt 1926: 18-19).

Ang ama ni David, si Hjalmer Berg, ay isang mangangaral sa mga Disipulo ni Kristo, ngunit sa kalaunan ay pinalayas, kasama ang kanyang asawa, dahil sa mga pag-angkin na ginawa nila mula sa banal na pagpapagaling. Ang dalawa ay sumama sa Christian at Missionary Alliance sa Miami kung saan, bilang isang grupo, ay nagkaroon ng maraming problema at tensyon na kasangkot sa kasaysayan ng organisasyon.

Sa 1944, nag-asawa si David kay Jane Miller. Nang sumunod na si David sa mga hakbang ng kanyang ama at naging isang ministro sa 1948, siya rin ay natagpuan ng maraming hindi pagkakaunawaan at kawalang-kasiyahan sa pamumuno at mga pamamaraan ng Kristiyano at Missionary Alliance. Ang pagkakaroon ng inilagay sa isang posisyon ng misyonero sa Valley Farms, Arizona, Berg ay sumasalungat sa mga lider ng denominasyon, dahil hindi nila gusto ang kanyang "mga patakaran sa pagsasama at radikal na pangangaral na dapat nilang ibahagi ang higit pa sa kanilang kayamanan sa mga mahihirap (Van Zandt 32) . "Kaya, inalis siya sa denominasyon at siya, ang kanyang asawa, at ang kanilang tatlong anak ay tumungo sa daan upang mangaral.

Sa 1954, nang makilala niya si Fred Jordan, na namumuno sa Soul Clinic sa Los Angeles, nakita ni Berg ang isang pagkakataon upang makapag-modelo ng isang katulad na grupo ng kanyang sarili sa Miami na magiging isang organisasyon ng sangay na nagsasanay sa parehong evangelical missionary tradisyon. Kasama ang kanyang pamilya, itinatag ni Berg ang paaralan ng pagsasanay sa misyon na tinatawag na Florida Soul Clinic. Bilang isang resulta ng pagsasanay ng malakas at agresibong mga taktika sa pagkalat ng kanyang mensahe, siya at ang kanyang pamilya ay itinapon sa labas ng bayan ng mga lokal na awtoridad, at pagkatapos ay nagbalik, dalawang beses. Sa panahon ng intermediate period, ilang oras silang nagtrabaho sa Soul Clinic Ranch ng Jordan sa Mingus, Texas. Matapos ang ikalawang oras ng pagiging maubusan ng Miami, sila ay handa upang italaga ang kanilang mga sarili sa paglalakbay sa buong bansa pangangaral ng Salita at umaasa sa kabaitan ng mga donasyon mula sa mga estranghero na nakilala nila sa daan. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, mas naging bahagi sila sa ministeryo, at kalaunan ay naging mga evangelical na mang-aawit, na tinawag ang kanilang sarili na mga Tinedyer para kay Kristo (Bainbridge 218).

Bumalik ulit, sa 1964, sa rantso sa Texas, binisita si Berg sa 1965 sa isang pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang ina na inaangkin na natanggap ang Babala Prophecy na nagsalita tungkol sa katapusan at pagdating ng Antikristo: "Kahit na ngayon ang kalangitan ay PULANG, RED sa WARNING, at BLACK, BLACK na may mga cloud gather para sa GREAT CONFUSION na ALMOST UPON mo! "Pinag-aralan ni David ang mga bahagi ng Biblia na nagsalita tungkol sa katapusan ng panahon, at sa huli ay kumbinsido na dapat itong lumapit sa atin dahil ang tao ay may ang teknolohiya at paraan upang sirain ang sarili nito (Bainbridge 218).

Sa 1967, Berg at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Huntington Beach, California upang sumama sa kanyang ina. Sa 1968, nang mamatay siya, ginawa ni David ang isang pangako na maabot ang itinuturing niyang nawalang henerasyon ng kabataan ng nagtitinda ng hippie. Pagkilos, kinuha niya at ng kanyang pamilya ang Banal na Klub, ang isang koponan ng Pentecostal evangelical ministry coffeehouse na pinamamahalaan ng organisasyon ng Teen Challenge (Melton 1986: 154). Ginamit nila ito para sa kanilang pangunahing mga diskarte sa pangangalap. Dito, ipinahayag ni Berg ang digmaan sa "mapagkunwari lumang mga bote ng sistema ng relihiyon" (Van Zandt 33). "Berg at ang kanyang pamilya ay nakilala ang marami sa mga lokal na dropout at mga kabataang counterculture, at mga tin-edyer na ito ang kanyang tinatarget, sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila sa kanyang pamilya sa tabi ng baybayin, at nakahimok sa kanyang club sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain at musika at isang lugar sa magtipon na kung saan ay nakaayos sa isang nonchurch orientation.

Sa ganitong sitwasyon, ang Berg ay nagsagawa ng mga aralin sa Biblia sa mga taong naging interesado sa pananampalataya, na kasama ang pagtuon sa katiwalian ng masasamang "System" na nakapalibot sa kanila sa mundo sa lahat ng dako. Pinagsama rin ni Berg ang kanyang sariling saloobin patungo sa itinatag na mga istruktura, lalo na ang organisasyon ng iglesya, at naghatid ng isang mensahe sa mga kabataan na hinihikayat ang isang kabuuang pangako kay Jesus at isang kabuuang withdrawal mula sa mga institusyong pang-mundo (Melton 1986: 154).

Hindi tulad ng maraming mga ministries na, sa panahong iyon, ay sinusubukang i-convert ang mga hippies sa evangelical Protestants, isinasama ng grupo ng Berg ang pamumuhay ng hippie at ideolohiyang anti-establishment ng mas malaking pag-aalsa ng rebolusyon sa kanilang organisasyon at istruktura (Bainbridge 219). Naniniwala si Berg na malapit na ang pagkalipol, at hinimok niya ang mga potensyal na nakumberte na maging mga disipulo ng buong oras at upang lumipat kasama niya at ganap na italaga ang kanilang buhay kay Kristo.

Sa pamamagitan ng 1969, ang grupo ay lumaki hanggang sa limampung miyembro. Naging konsentrasyon si Berg sa pag-unlad ng relihiyon ng mga miyembro at mga pamamaraan ng pag-apply na natutunan niya mula kay Fred Jordan sa pagsasanay sa mga nagpapabautismo upang mag-ebanghelyo. Pinag-aralan ng grupo ang Bibliya nang husto. Sa mga unang araw, karamihan sa mga doktrina ay napakahigpit na Biblikal. Sa paglipas ng panahon, ang ilan sa mga aral ay nagsasama ng higit pa sa personal na lasa at interpretasyon ni Berg. Dahil sa kanilang pamumuhay at bukas na agresibong aktibidad sa pag-proselytize, ang grupo ay tumanggap ng maraming negatibong pampublikong at pansin sa media na sa kalaunan ay humantong sa kanila na umalis sa Huntington Beach.

Mula sa California, naglakbay sila sa mas maliliit na grupo patungo sa Tucson, Arizona, kung saan sila ay nagrekrut ng higit pang mga miyembro. Pagkatapos ay nagsimula sila sa isang mahabang paglalakbay sa buong Estados Unidos at Canada, na nagsilbi sa pagtatatag ng grupo sa mga tuntunin ng kanilang pagkakakilanlan at tinanggap na mga kasanayan. Berg at tungkol sa pitumpung mga miyembro sa huli nanirahan sa Quebec kung saan siya pagkatapos ay nagsimulang paglalagay ng isang istraktura ng organisasyon sa bisa. Pagkatapos ay tinawag ni Berg ang lahat ng mga miyembro ng grupo upang makilala sa Vienna, Virginia, kung saan ipinahayag niya na nakatanggap siya ng isang bagong propesiya na tinatawag na Isang Propesiya ng Diyos sa Lumang Iglesia at ng Bagong Iglesia na, bilang isang resulta, minarkahan ng isang personal na pagbabago sa ang kanyang buhay (Van Zandt 35). Sinabi ni Berg na ang kanyang asawa, si Jane, at ang kanyang sekretarya, si Maria, ay mga modelo ng simbahan. "Inabandona ng Diyos ang lumang iglesiang denominasyon at kinuha ang isang bagong simbahan (ang rebolusyonaryong bayan ni Jesus), tulad ng pag-abandona ni Berg sa kanyang asawa, na, tulad ng dating simbahan, ay naging hadlang sa gawain ng Diyos, dahil sa kanyang bagong pag-ibig (Melton 1986: 155).

Sa panahong ito ay nagsimula ang maraming demonstrasyon kung saan ipinahayag ng mga miyembro ang mensahe ng grupo sa publiko. Sa isang pampublikong pagmamaneho sa Washington, DC, nagsuot sila ng pulang sako at malalaking kahoy na mga kuko sa kanilang mga leeg upang simbolo ng kanilang pagdadalamhati para sa bansa na pinabayaan ang Panginoon. Nagdala sila ng mga Bibliya at mahabang kawani at may abo na smeared sa kanilang mga noo. Ipinakita din nila ang mga malalaking scroll sa mga bahagi ng Warning Prophecy na nakasulat sa mga ito sa malalaking titik (Van Zandt 35). Ang isang lokal na reporter na nagtawag sa grupo ng "Mga Anak ng Diyos" ang humantong sa kanilang paggamit ng pangalang ito, at sa isa sa mga pasalitang propesiya ng isang miyembro, tinutukoy niya ang Berg bilang Moises, kung paanong kinuha niya ang mga pangalang Moises, Moises David, at Mo (Melton 1986: 155).

Ang isa-sa-isang nakatagpo sa mga potensyal na rekrut ay nagpakita sa mga miyembro na nagbibigay diin sa mabilis na papalapit na pagkawasak ng mundo at ang katiwalian ng System. Ang ilang mga convert ay napanalunan, ngunit ang Berg at ang kanyang pangkat ay patuloy na nag-target sa kabataan na hippie counterculture na parehong nangangailangan ng ilang direksyon pati na rin receptive sa mensahe.

Di-nagtagal ang naglalakbay na grupo ay hinati sa "mga tribo" na ang bawat isa ay naglingkod sa isang tiyak na layunin para sa lahat tulad ng paghahanda ng pagkain o pangangalaga sa bata. Berg ay nagtatag ng mga mahigpit na patakaran tungkol sa halos lahat ng bagay na nagawa. Ang pera at mga mapagkukunan ay naging limitado, ngunit ang ideolohikal na edukasyon at pagtuturo ng Bibliya ay nagpatuloy sa kabila ng mahihirap na kalagayan sa pamumuhay. Itinatag ni Berg ang kanyang sentral na pamumuno at hinirang ang bawat miyembro ng kanyang pamilya bilang lider ng isa sa mga tribu. Sa oras na ito, ginawa niya ang kanyang sarili na hindi nakikita, sa parehong publiko pati na rin sa mga miyembro ng grupo, at hindi bahagi ng mga pampublikong demonstrasyon. Gayunpaman, ang kanyang karismatikong awtoridad ay umabot sa isang mataas na punto.

Noong Pebrero 1970, ang miyembro ng grupo ay umabot na sa mga miyembro ng 200. Ito ay oras na ngayon upang manirahan, at Berg secure ang paggamit ng lupa na dating Texas Soul Clinic pati na rin ang Soul Clinic misyon gusali sa Los Angeles (Van Zandt 37). Sa panahong ito, nang ang grupo ay wala na sa paglipat at sa gayon ay mas madaling kapitan sa mga pag-atake sa publiko, ang pampulitikang pahayag ay hayagang pinuna ang kanilang mga pamamaraan at mga kinakailangan ng pagiging miyembro. Noong Abril 1971, lumipat si Berg at Maria sa London at bumuo ng mga linya ng komunikasyon sa mga pinuno ng grupo sa Amerika sa pamamagitan ng mga titik. Sa panahong ito nagsimula ang tradisyon ng Mga Sulat ng Mo. Sinabi ng Berg na ang sangay ng grupo ay lumabas at bumuo ng mga bagong kolonya sa ibang mga bahagi ng bansa.

Ang isang malakas na diin ay inilagay na ngayon sa gawa ng pagsaksi at rekrutment sa halip na pagpapahayag sa pamamagitan ng pagpapakita. Ang isang bagong hanay ng mga diskarte ay binuo at, sa oras na ito, ang mga grupo ng musika ay nabuo na may layunin ng pangangaral ng mensahe. Ang diskarte at pagsisimula ng pag-uusap ay kinikilala rin bilang isang epektibong paraan ng pagsaksi ng pakikipag-ugnayan. Sa pagbubuo ng lumang mensahe ng corrupt System, isang bagong pag-atake ang nailagay sa lahat ng anyo ng sekular na aktibidad, edukasyon, trabaho, at kahit na aktibidad ng simbahan (Van Zandt 38). Ang malakas na wika at personal na mga pagpuna ay tininigan sa panahon ng mga pangyayaring ito, at ang mensahe ay malinaw: ang isang tao ay dapat tumanggap kay Jesus sa puso ng isa at gumawa ng isang buong pangako kay Jesus at sa grupo. Kasunod ng panahong ito ng kasaysayan ng pangkat, lumago ang pagiging miyembro sa mga miyembro ng 1400.

Sa parehong oras na ang lahat ng ito ay nangyayari, ang ilang mga magulang ng mga bata na sumali, o naging sa grupo ng ilang sandali, ay nagsimulang ipahayag ang kanilang kawalang-kasiyahan sa mga gawain at paniniwala ng grupo. Noong Agosto 1971, isang pangkat ng mga magulang, na pinamumunuan ni William Rambur, na ang mga bata ay sumali sa grupo na binuo ng FREECOG, na kilala bilang "Libre ang Ating mga Anak mula sa mga Anak ng Diyos," ay humantong sa isang organisasyon na naglalayong maibalik ang mga anak sa kanilang mga magulang ( Melton 1993: 1011). Ang kanilang mga claim ay ang grupo ay isang mapanirang kulto, at kinidnap, narkotikuhin, hypnotized, at kahit na brainwashed ang kanilang mga anak. Nais ng mga magulang na bumalik sa kanilang mga anak, at sinubukan na makidnap at, sa tulong ng deprogrammer na si Ted Patrick, "ituro" ang mga ito upang baligtarin ang prosesong ito ng pag-iisip na ginawa nila at sinasabing ang kanilang pananampalataya sa grupo (Van Zandt 37). Sa oras na ito, at pagkatapos na ma-deprogrammed, ang ilang mga dating miyembro ay naging kontra sa grupo at sinabi ang mga detalyadong ulat ng mga kasanayan at pamumuhay ng grupo, na nagpakita sa kanila sa isang negatibong liwanag.

Sa kabila ng mga claim at pagsisikap na ginawa ng mga magulang upang maibalik ang kanilang mga anak, ang pagiging miyembro ay patuloy na lumalaki at ang grupo ay tumanggap ng higit at higit na pansin mula sa press. Ang mga kolonya ng mga miyembro ay itinatag lahat sa buong Estados Unidos sa maraming lugar. Sa pisikal na kawalan ng Berg, ang lokal na pamumuno ay naging mas awtoritaryan at ang istraktura ng organisasyon ng grupo ay naging mas hierarchical. Ang mga pinunong lider, ang ilan sa mga kamag-anak ni Berg, ay tinawag na "Mga Direktor," sa ilalim nila ay "Mga Rehiyonal na Pastol" na mga tagapangasiwa ng lahat ng mga kolonya sa kanilang heograpikal na rehiyon, at sa wakas ay may mga "Shepherd" na mga pinuno ng indibidwal na mga kolonya (Van Zandt 40).

Pagkatapos ng isang pagtatalo sa Jordan, iniwan ng grupo ang kanyang mga pag-aari at nagsimula sa buong mundo na pagpapalawak. Ang mga sukat ng kolonya ay nabawasan, dahil marami ang nag-aayos sa maraming bahagi ng mundo. Minarkahan ng 1972 ang paglalabas ng marami mula sa Amerika. Sa panahong ito, ang pag-uudyok ay bigyang-diin ang pagsaksi ng halos eksklusibo, at ang layunin ay ang manguna sa maraming mga kaluluwa kay Kristo hangga't maaari, at makaakit ng mga bagong miyembro (Van Zandt 41). Kasama sa mga diskarte ang pagpapasa ng maraming literatura sa oras na ito. Ang mensahe ng Europa ay ang Diyos na magkaroon ng walang hanggang pagmamahal para sa mga nagbalik-loob, at ang mga na-target ay hindi nasisiyahang mga kabataang Kristiyano. Gayunpaman, sa Amerika, ang parehong mensaheng anti-System ay iniharap sa parehong dropouts ng lipunan. Sa gayon, ang grupo ay nakakatanggap ng isang mas mainit na maligayang pagdating sa Europa, kung saan ang negatibong pindutin ay hindi pa nahatulan sa kanila.

Tulad ng higit pang mga di-Amerikano ay hinikayat at binabago ang mga mukha ng mga miyembro, ang grupo mismo ay dumadaan sa pagbabago ng mukha. Sinabi ni Stuart Wright, "Ang mga impluwensya ng katutubong kultura at mga bagong convert ay nagsimulang baguhin ang kilusan mula sa isang grupong nakabase sa California, hippie, at fundamentalist, na matatag at nakaayos sa ilalim ng awtoridad ni Moses David Berg sa mas maraming eclectic, multi-ethnic, desentralisadong kilusang misyonero ng mga relatibong independiyenteng komunidad na nakalat sa buong mundo "(Lewis and Melton 123). Ito ay tiyak na ang mode na ito ng pagbagay na lumikha ng isang pluralistic pagkakaiba-iba na minarkahan ng isang mahalagang pamamaraan ng kaligtasan ng buhay para sa grupo.

Maraming talakayan sa katapusan ng panahon ang nangyari, at naniniwala ang mga rebolusyonaryo na malapit na ang pagdating ng katapusan. Ang mga Liham ng Mo ay higit pa sa pagpapatakbo, na naglilingkod upang makapagbigay ng isang organisasyong link sa pagitan ng lahat ng maliliit at dispersed colonies. Noong Pebrero 1972, inihayag ni Berg sa pamamagitan ng sulat Ang Mga Batas ni Moises na ang kanyang mga titik ay ang "Voice of God Himself," at na siya, si David Berg, ay kanyang propeta, si Moises David (Van Zandt 42). Kaya, ang mga Sulat ng Mo ay naging mas sagrado sa grupo, at lahat ng mga miyembro, hindi lamang ang mga pinuno, ang tumanggap sa kanila.

Sa pamamagitan ng 1973, ang pagiging kasapi ay nadagdagan sa mga miyembro ng full time 2,400, na may 140 colonies sa 40 iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa oras na ito, inilipat ni Berg ang mga aktibidad ng mga grupo mula sa mga direktang aktibidad ng pag-proselytisa sa mas karaniwang naaangkop na diskarte. Pagmasdan, dahil ito ay tinatawag na kasangkot sa pagpapalaganap ng mensahe ng grupo sa pamamagitan ng pamamahagi ng panitikan, partikular ang mga Sulat Mo. Ang pamamaraan na ito ay pinatunayan na maging isang mas epektibong paraan ng pag-abot sa mga tao na may mensahe pati na rin ang pagkakaroon ng pinansiyal na suporta.

Ang kaarawan ni Berg noong Pebrero 1975 ay minarkahan ng isang oras kapag mas maraming radikal na pagbabago ang ginawa sa organisasyon at istraktura ng grupo. Ang "Bagong Rebolusyon" ay nagbigay ng "bagong pagbibigay-diin sa pagrerekrut at personal na pag-proselytisasyon at hinahangad na muling buuin at demokrasya ang lokal na buhay ng kolonya" (Van Zandt 44). Ito ay ang epekto ng paglilimita sa laki ng mga kolonya at ang rate kung saan maaari silang umamin ng mga bagong miyembro. Sa pagtatapos ng taon, ang mga numero ay nagpapahiwatig na mayroong mga kolonya ng 725 sa mga bansa ng 70 na may mga miyembro ng 4,215 (Van Zandt 44). Ang mga pamamaraan sa pangangalap, sa oras na ito, ay higit na nakatuon ngayon sa mga edukadong tao na parehong mas nakakatanggap sa mensahe kaysa sa mga dropout pati na rin ang nagdulot ng mas kaunting personal na mga problema upang harapin at lutasin. Ang mga mas maliliit na potensyal na convert ay inamin din, at isang bagong titulo ng "catacomb member" ang ibinigay sa kanila. Nagtatag din ang Bagong Rebolusyon ng mga bagong posisyon ng pamumuno sa hierarchical chain na bukas para sa halalan ng mamamayan.

Sa 1976, Berg ipinakilala sa isang serye ng mga Mo Sulat na pinamagatang "Mga Gabi ni King Arthur" isang bagong pamamaraan ng pagrerekrut na tinawag niyang Flirty Fishing. Ang kanyang pag-eeksperimento sa mga petsang ito pabalik sa 1974 nang magsimulang mapagtanto ni Berg na maraming mga potensyal na rekrut na malungkot na mga tao na halos hindi pa nasisiyahan at hindi interesado na maging mga mangangalakal. Ang pagkakaroon ng nakita Maria kagandahan ng isang batang lalaki na nagngangalang Arthur sa pagsali sa pamamagitan ng pang-aakit sa kanya, Berg natanto na ito ay magiging isang malakas na paraan ng pagsaksi sa mga tao na dati ay hindi mapupuntahan. Naglakbay sa isla ng Tenerife upang subukan ang bagong paraan ng ministeryo, ang ilang mga kababaihan na may Berg ay bumuo ng mga emosyonal na channel ng komunikasyon sa mga tagalabas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng erotikong mga karanasan hanggang sa at kabilang ang pakikipagtalik (Bainbridge, 222).

Matapos ipahayag at ipapatupad ang pamamaraang ito sa grupo, nagpatuloy si Berg at Maria na magsanay ng Flirty Fishing hanggang Pebrero 1977, nang tumanggap sila ng isang patawag na lumabas bago ang mga investigator na naghahanap sa grupo sa ngalan ng mga awtoridad ng Katoliko (Van Zandt 47). Sa pamamagitan ng mga Liham ng Mo bagaman, ang mga miyembro ay binigyan ng mga tahasang tagubilin kung paano gagawin ang proseso. Marami sa mga nangungunang miyembro na malapit sa Berg ang pupunta sa isang discotheque at sumayaw sa mga lalaki. Sa ibang pagkakataon ay umupo sila upang makipag-usap, na kung saan ang babae ay makarating sa paksa ng pag-ibig ng Diyos. Kung ang mga potensyal na recruit ay sa lahat ng receptive, siya ay iniimbitahan na dumating sa isang pulong para sa karagdagang impormasyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang mensahe, at ang Flirty Fishing lamang ang bagong paraan ng pagsaksi para sa grupo. Sa oras na ito, ang matatandang mga propesyonal ang pangunahing mga target.

Ibinigay ni Berg ang ideolohiyang pagbibigay-katwiran para sa Malandi Pangingisda sa isang bilang ng mga Liham ng Mo kaagad kasunod ng panahon na minarkahan ng Reorganization Nationalization Revolution. Ayon sa kanya, sa mga salita ni Bainbridge, "Si Jesus ay isang mangingisda ng mga tao, at ang bagong pamamaraan ng pangingisda ay gumagamit ng pang-aakit, kaya tinatawag itong Malandi Pangingisda" (Bainbridge, 223). Hanggang sa ito ay buwag sa 1987 dahil sa malaganap na panganib ng mga sakit na nakukuha sa sekswalidad, tinatantya ng grupo na mahigit isang milyong katao ang naabot sa mensahe ng kaligtasan sa ganitong uri ng ministeryo, at, sa mga iyon, sa paglipas ng 200,000 ay naging bahagi ng ilang uri ng pisikal na pag-ibig.

Noong Enero 1978, gumawa si Berg ng radikal na pagbabago sa hierarchical make-up ng grupo. Matapos marinig ang maraming mga ulat ng abusadong paggamot na ginawa ng mga pinuno ng kadena ng utos, inihayag niya ang "Reorganization Nationalization Revolution" na sumira sa hierarchical chain of command na dating umiiral. Ang pakiramdam ni Berg na ang mga umiiral na burukrasya ay nagsasamantala sa mga miyembro sa pamamagitan ng paghingi ng mas maraming pera kaysa sa inaasahan na ikapu mula sa mga tahanan, at paggamit ng pera para sa kanilang personal na istilo ng buhay sa halip na para sa kapakinabangan ng mga miyembro at kilusan (Bainbridge 222). Maraming tao na nagtataglay ng mga awtorisadong posisyon, kabilang ang ilan sa pinalawak na pamilya ng Berg, ay nagulat sa pagbabagong ito. Ang ilan sa mga taong ito, sa liwanag ng pagkawala ng kanilang kapangyarihan, ay umalis sa grupo. Ang bawat commune ay democratically inihalal sa kanilang pamumuno at isang push ay ginawa upang isama ang mga pambansang miyembro sa bawat koponan ng pamumuno. Ang napakalaking mga pagbabago ay nangyari sa lahat ng antas tungkol sa pagsaksi at naglalakad ang mga aktibidad, na, sa kabilang banda, ay nabawasan ang bilis ng pangangalap nang husto.

Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng pangkalahatang pagtanggi sa pagiging miyembro ng pangkat, ngunit ang mga panandaliang gastos na ito ay madaling mabawi ng pangmatagalang kakayahan ng kaligtasan na nakamit ng grupo sa pamamagitan ng plano ng Reorganization Nationalization Revolution (Lewis at Melton 124). Tulad ng ipinahihiwatig ni Stuart Wright, ang mga pagbabago sa organisasyon, sa kabila ng katotohanan na ang pagbagay ay mahirap dahil ang mga pinuno ay pinilit na iwan ang awtoridad, ay makabuluhan dahil "ang kaligtasan ng COG at ang tagumpay nito sa mga dayuhang kultura, tila ligtas na sabihing, ay nakasalalay sa ganitong pluralistik tulak. Ang ganitong pagbagay ay malamang na makukuha ng tagumpay ng Pamilya sa hinaharap, kapwa dito at sa ibang bansa, habang ang mga lipunan ay nagiging mas maraming pluralismo at ang bawat isa ay patuloy na nagtatakda ng isang bagong kurso sa paglilipat ng mga pampulitikang istruktura at mga hangganan ng bagong kaayusang pandaigdig "(Lewis and Melton 127 ).

Lahat ng mga miyembro ng grupo ay nakatanggap ng direkta sa mga Liham ng Mo at hinimok na magpadala ng mga nakasulat na liham sa Berg mismo kung nadama nila ang kanilang mga karapatan o ang mga karapatan ng iba ay nilabag sa anumang paraan. Samakatuwid, ang Reorganization Nationalization Revolution ay nagsilbi sa pagtanggal sa lahat ng mga lumang patakaran na pinaghihigpitan ang kalayaan sa loob ng grupo. Ang isang bagong pakiramdam ng kalayaan ay tinatangkilik ng lahat.

Sa 1979, nagpapatugtog pa rin ang mga epekto ng Reorganization Nationalization Revolution Berg na nagpadala ng isang Mo Letter na pinamagatang "Dear Friend or Foe" na nagtanong sa mga miyembro na umalis sa grupo upang bumalik. Ang isang bagong titulo ay nilikha para sa mga hindi pangkaraniwang miyembro na nais gumawa ng isang maliit na buwanang donasyon upang makatanggap ng literatura. Kaya, nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taong part-time at mga full-time na miyembro.

Sa kamakailang publisidad ng Jonestown sa pag-iisip ng isang serye ng mga Liham ng Mo na pinamagatang "Nationalized Re-organize Security-wise Revolution" hinihikayat ang mga miyembro na mag-ipon ng kaunti para sa isang sandali upang hindi makatanggap ng pansin ng media na nadama ni Berg ay malapit na dahil. Ang mga miyembro ay hinihimok na kumuha ng isang furlough at bisitahin ang kanilang mga kamag-anak, kung nadama nila na kailangan nila ang isang oras ng pahinga at paggaling. Makalipas ang ilang sandali, pinasigla ni Berg ang mga miyembro, kung saan naaangkop, upang maglakbay sa paligid at magkamping.

Ang pagpapakalat ng mga miyembro ay gumawa ng pakikiisa na mahirap makamit. Ang relasyon ng malakas na grupo na itinayo sa unang sampung taon ng buhay ng pangkat ay lumakas dahil sa Nationalize Muling ayusin ang Security-wise Revolution. Bukod dito, ginawa ang mga pagbabago sa organisasyon naglalakad at iba pang mga aktibidad ng pag-uudyok (Van Zandt 52).

Sa 1980, na may takot sa America na nawasak ng digmaang nuklear, hinihikayat ni Berg ang mga miyembro na umalis sa bansa at lumipat sa alinman sa Latin America o Europa. Sa parehong oras, siya ay naiinis sa programang IRF (part-time membership) at pinilit na mula noon ay gusto niya ang "110% members" na nagtatrabaho para sa buong oras ng Panginoon (Van Zandt 53). Sa oras na ito ng malaking heograpikal na paghihiwalay sa pagitan ng mga pamilyang Pampamilya, ang mga miyembro ay nagkaroon lamang ng Family News Magazine at mga Liham ng Mo upang panatilihing nakaugnay ang organisasyon sa isa't isa.

Ang aktibidad ng sekswal ay nasa abot ng makakaya nito sa maagang '80s, na may Berg na naghihikayat sa sekswal na kalayaan. Ang ilan sa mga labis na labis na pamimilit sa Berg sa mga limitasyon sa moralidad ng sekswalidad ay ipinahayag sa panahong ito, bagama't sa bandang huli ay pinaalis ng grupo ang gayong mga ruminasyon mula sa kanilang literatura. Sinabi ni Van Zandt na sa opinyon ni Berg, "kahit na ang incest o sex na may may kakayahang mga anak ay ipinagbabawal ng Diyos at na walang mga limitasyon sa edad o relasyon sa sekswal na aktibidad" (54). Berg speculated na ang Diyos ay ginawa ng mga bata magagawang mag-asawa at magparami sa isang batang edad dahil ito ay hindi inherently mali at iminungkahing na ang tradisyonal na "anak babaing bagong kasal" kasal na ginanap sa maraming mga nakaraang kultura ay hindi isang deviant practice. Ang ganitong mga ispekulasyon ay hindi naging patakaran sa Pamilya, bagaman ito ay naging maliwanag sa mga nagdaang taon na ang mga hindi nararapat na sekswal na nakatagpo ay nangyari sa ilang antas na may mga menor de edad sa maagang '80'. Ang Pamilya ay tumugon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mahigpit na patakaran sa bagay na ito sa kalagitnaan ng '80's , nagre-render ng anumang uri ng sekswal na nakakaharap sa isang menor de edad na isang kapansanan sa kasamaan.

Sa 1981, nagsimulang makita ni Berg na ang kakulangan ng isang solong overarching na istraktura ng organisasyon ay nagpapatunay na isang problema. Upang malunasan ang problema ng mababang moral at pakikipagtulungan sa mga miyembro, nilalabas ni Berg ang "Fellowship Revolution," na makapagtutulungan sa mga lokal na tahanan sa pamamagitan ng mga setting ng Area Fellowship at magdala ng mga tahanan sa isang lugar para sa isang "lingguhang pulong ng pagsasama" (World Mga Serbisyo 1995: 35). Ang isang bagong hierarchical na istraktura ay nalikha na ngayon, gayunpaman, ang karismatikong awtoridad ni Berg ay nanatiling pinakamalakas na puwersa na giya sa mga kaisipan at pagkilos ng grupo. Ang istrakturang pangsamahang ito, na may hierarchical pormal na istraktura at ultimate na awtoridad ni Berg dahil sa kanyang prophetic na kalikasan, ay ang paraan ng grupo na nanirahan sa oras na ito.

Dahil sa mga migrasyon sa nakalipas na mga taon, ang Pamilya ay mayroong iba't ibang komposisyon ng iba't ibang kultura at ethnically sa pamamagitan ng 1982. Nakapaloob na ang buong pagiging miyembro ng oras sa buong 88 na nasyonalidad sa iba't ibang mga bansa ng 69 (World Services 1995: 44). Malandi Pangingisda at naglalakad ay nanatiling mahahalagang paraan ng pagsaksi, ngunit ang personal na pagsaksi at ministeryo ng mail ay nagbibigay din ng outreach. Sa oras na ito, gumaganap ng musika, parehong live at sa tape, ay ginagamit din masyadong epektibo upang maabot ang mga potensyal na mga convert. Ang Music with Meaning international radio program ministry, na binuo sa 1980, ay naging popular na ngayon.

Ang 1983 ay minarkahan ang tugatog ng katanyagan para sa palabas sa radyo na may Kahulugan sa Musika. Ang ilang mga miyembro sa Asya at Latin America ay nagsimulang mag-organisa ng malaking pampublikong mga evangelistic meeting na nagtatampok ng kanilang mga pagtatanghal na nagsisilbi sa layunin ng pakikipag-usap sa isang pangmasang ministeryo at umabot sa maraming tao (World Services 1995: 47). Ang Berg ay hindi hinihikayat ang ganitong paraan ng pagsaksi, dahil sa kanyang nadama na ang pangkalahatang evangelism ay pangkalahatang isang mas mabisang paraan ng mga nangungunang tao sa kaligtasan, kumpara sa isa sa isang paraan. Ipinahayag din niya ang potensyal ng pagguhit ng negatibong atensyon mula sa mga kaaway ng mga opisyal ng simbahan na may mga mataas na mga kaganapan sa profile. Gayundin sa tala sa taong ito ay ang pagbalik sa isang pagkahilig ng mga pang-komunidad na pamumuhay na kaayusan. Sa panahong panahong ito, ang average na bilang ng mga occupants sa isang Family home ay tumaas sa pitong, samantalang ito ay kasing apat sa bawat sambahayan sa 1980 pagkatapos ng RNR (World Services 1995: 49).

Ipinagpatuloy ng 1984 ang kalakaran na ito sa pag-unlad ng "mga kombinasyon," na kung saan ay mga malalaking tahanan na mga kumbinasyon ng mga mas maliit. Ang average na bilang ng mga miyembro sa isang bahay ngayon ay tumaas sa sampung tao. Patuloy na hinihikayat ang paglilipat sa Silangan. Gayunpaman, napakahalaga ng ilang kontrobersya na hinalo sa taong ito. Anim na taon pagkatapos na iwan ang mga Anak ng Diyos, ang mga dating miyembro na sina Deborah at Bill Davis ay nagsulat ng isang aklat na sumalakay sa grupo na pinamagatang Ang Mga Anak ng Diyos: Ang Inside Story. Si Deborah ay anak na babae ni Berg, at ang larawan na ipinakita niya ay lubhang pangit. Ang aklat na ito ay naging lakas ng maraming pampublikong pag-atake sa Pamilya sa pamamagitan ng parehong mga dating miyembro, mga magulang ng mga dating miyembro at mga kasalukuyang miyembro, pati na rin ang mga anti-kulto sa US.

Ang pag-aaral at pag-aalaga ng bata ay naging higit na nakasentro sa isang espirituwal na pag-aalaga (World Services 1995: 54). Maraming mga magulang ang nag-iwas sa mga lokal na pampubliko at pribadong paaralan at piniling ituro ang kanilang mga anak sa tahanan kung saan ito nadama ay matuturuan sa isang mas ligtas at masustansiyang kapaligiran. Sa oras na ito, ang parehong Berg at Maria ay nagbigay ng maraming mga publikasyon sa mga pamilya na may parehong layunin ng pagbibigay ng kapaki-pakinabang na mga diskarte sa pagtuturo pati na rin upang tukuyin ang kurikulum na nadama upang maging angkop para sa pag-aaral. Tungkol sa mga sekswal na kasanayan sa loob ng grupo, ang mga paghihigpit at mga patakaran ay nagsimulang masikip sa oras na ito. Ang mga alituntunin ng pag-uugali ay inilabas na nagpapaliwanag kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi.

Sa 1987, inilabas ni Maria ang isang sulat na pinamagatang "Ang FFing / DFing Revolution" na na-modelo pagkatapos ng mga gawain ng mga miyembro na may malaking tagumpay na nagpapatotoo sa isang grupo ng mga opisyal ng militar ng Pilipino sa pamamagitan ng simpleng pagsasama at pag-uusap tungkol sa Biblia. Ang "espirituwal na pagkain" na tinanggap ng mga opisyal na ito, pati na rin ang marami pang iba, ay ang salita ng Panginoon at tinawag na "Pang-araw-araw na Pagkain" ng Pamilya (World Services 1995: 65). Tulad ng ipinaliwanag ni Maria, "Natuklasan [ng mga batang babae] sa kanilang pagkamangha na madali nilang panalo ang mga lalaking ito nang direkta sa Panginoon, at ikinonekta sila sa Kanyang Salita nang walang personal na kasangkot sa bawat isa sa kanila, dinala sila sa kama, atbp - na nagpapagana sa kanila na kumalat nang higit pa at magkaroon ng mas malawak na saklaw ng impluwensiya ("Ang FFing / DFing Revolution," Maria Sulat # 2313, 3 / 87). Sa pagbibigay diin ngayon sa bagong pagsasanay na ito, pati na rin ang lumalaking banta ng mga sakit na nakukuha sa sekswal, ang Pangingisda ng Pangingisda ay epektibong natapos sa mga gawi ng Pamilya. Tulad ng sabi ni Berg sa isang memo sa mga miyembro, "Ang lahat ng sex na may mga tagalabas ay pinagbawalan! - Maliban kung malapit na ang mga ito at kilalang mga kaibigan! - Sa halip ay DFing na namin ngayon!" (World Services 1995: 66).

Nakita ng 1988 at 1989 ang pag-uunawa at pagsasakatuparan ng sistema ng paaralan ng Pamilya para sa mga bata. Ang edukasyon ngayon ay nakaayos na. Ang outreach at ministeryo ay dumating din upang isama ang mas batang mga bata, bilang "Kiddie Viddies" na mga music video ng mga bata na kumikanta ng inspirational kanta ay ipinamamahagi sa pangkalahatang publiko at napakahusay na natanggap. Ang panahong ito ay minarkahan din ng isang reverse migration mula sa Silangan hanggang sa Kanluran. Ang ilang mga pamilya ay bumabalik na ngayon sa Europa at Hilagang Amerika at nanirahan. Nangyari ito at habang lumalaki ang pagiging miyembro, sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag na ang ilang mga miyembro ay mas nakatuon at taos-puso kaysa sa iba. Ang isang bagong pagtatalaga ng miyembro ay binuo na tinatawag na TRF Supporter. Sinusuportahan ng mga miyembrong ito ang Pamilya sa pamamagitan ng pagpapadala ng buwanang ikapu. Ang program na ito ay higit sa lahat ay nilikha para sa mga naniniwala sa mga aral at sa paraan ng pamumuhay, ngunit wala ang paniniwala o determinadong maging 100 porsiyento ng mga miyembro na namuhay sa lahat ng mga patakaran at namuhay sa komunal na pamumuhay. Ang status ng TRF ay naging posible para sa isang pamilya na manirahan sa labas ng pakikipagniig, sa kanilang sariling bahay, at maging malaya upang makagawa ng higit pang mga gawain sa mundo kaysa sa mga miyembro ng DO (Mga Tanging Solano). Ang pagpapakilala ng programang ito ay minarkahan ang oras kung kailan ang grupo ay interesado sa "Tightening Up Our Family" (World Services 1995: 79).

Sa 1991, natuklasan na ang pag-aaral ay hindi sapat upang maayos na itaas ang mga bata, ang Pagsasanay ng Pagsasanay sa Pagsasanay ay pinasimulan. Ang programang ito ay naglalayong ang mga kabataan at ang mga problema sa buhay na tiyak sa kanila, gayundin sa mga magulang na nangangailangan ng tulong sa pagtataas ng mga kabataan. Sa ilalim ng programang ito, ang ilang mga partikular na pagbabago na ginawa sa Family policy ay kasama ang: pag-aalaga ng bata bilang obligasyon sa pagtutulungan ng magkakasama sa mga tahanan, lingguhang lingguhang pag-aalaga ng bata o pagpupulong ng magulang, isang oras araw-araw ng oras ng pamilya, isang oras na lingguhan ng personal na oras, at "Lingguhang Family Day "(World Services 1995: 88).

Ang 1992 ay minarkahan ng isang trahedya na nahulog sa grupo. Sa Australya, ang mga pamilyang Pampamilya ay nasakop sa isang pulisya at social welfare worker na pagsalakay sa anim na komunidad sa Sydney at Melbourne, Australia. Ang mga opisyal, kasama ang isang media crew upang masakop ang kaganapan, kinuha 142 Family mga bata, mga edad 2-3 sa labing-anim, mula sa kanilang mga magulang at kinuha ang mga ito sa pag-iingat. Pagkatapos ng isang linggo ng matinding pagsusuri at pagsusuri para sa alinman sa sikolohikal o pisikal na pang-aabuso, walang kumpirmasyon ang natagpuan upang patunayan ang mga akusasyong ito. Ang mga bata ay agad na bumalik sa kanilang mga tahanan at walang mga singil ang isinampa laban sa mga pamilya. Ang Pamilya ay nasa ilalim ng isang mapagbantay na mata mula sa publiko, at sa oras na ito ay inihalal na magbigay ng pahayag sa patakaran sa publiko upang ipaliwanag ang kanilang mga paniniwala, doktrina, at mga kasanayan. Sa 1999, ang mga batang Pamilyang nasangkot sa mga pagsalakay ay nakarating sa isang mapagbigay na kasunduan sa gubyerno matapos makuha ang pamahalaan sa korte para sa mga pinsala. Sinabi ng balita ng 2BL Radio, "Ang matagal na pagpapatakbo ng legal na labanan laban sa Estado ng New South Wales ng mga bata mula sa relihiyosong grupo ang Family ay natapos sa Korte Suprema sa Sydney. Si Fiona Halloran ay nag-ulat ng higit sa 60 na mga bata na naghanap ng mga pinsala matapos silang makuha mula sa kanilang mga tahanan sa Sydney sa mga coordinated dawn raids sa 1992. Ang Katarungan John Dunford ay nagpasiya na ang mga manggagawa sa departamento ng pulisya at mga serbisyo sa komunidad ay kumilos nang labag sa batas nang ibagsak nila ang tatlong tahanan sa Sydney sa 1992 at pansamantalang inalis ang mga batang 72 na kasama ng Pamilya. Ang desisyon ay nag-udyok sa kanilang abogado na si Greg Walsh na tawagin ang estado na tumira sa kaso. Pagkatapos ng apat na araw ng pamamagitan, ang estado at 62 ng mga batang 72 ay sumang-ayon sa isang kompidensyal na kasunduan sa pag-iwas sa isang napakahabang pagsubok. "

Mamaya sa taong ito, isa pang katulad na kaso, na naganap sa 1990 sa Barcelona, ​​Espanya, at kasangkot na mga awtoridad sa pag-alis ng mga batang 21 mula sa isang Family Home pagkatapos ng mga akusasyon ng pang-aabuso sa bata, ay naisaayos na. Ang Pamilya ay exonerated ng lahat ng mga singil dahil walang katibayan ay natagpuan upang suportahan ang mga claim. Ang hukom ay nagpasiya na ang mga bata ay ibabalik sa kanilang mga tahanan at ang grupo ay titigil sa paghihigpit tungkol sa mga bagay na ito, at kumpara ang mga taktika na kasangkot sa "Pagtatanong." Habang ang parehong mga kahila-hilakbot na mga kaganapan ay ganap na kakila-kilabot para sa lahat ng mga miyembro ng pamilya na kasangkot, mula sa mga unang pagsalakay sa pagdinig sa korte na humantong sa muling pagsasama ng mga magulang at mga anak, gayunpaman, ang mga labanan na nagpalakas sa pananampalataya at paniniwala ng grupo.

Ang 1993 ay katulad ng nakaraang dalawang taon dahil sa ito ay pinagsama ang isang mas mataas na kamalayan ng mga kabataan na may higit pang mga kaso ng Pamilya na inuusig. Nakatanggap ang mga young adult ng mas maraming atensyon at higit na kinikilala para sa kanilang inaasahan, nais, at kailangan sa buhay. Ang pagtutulungan ng magkakasama at pamunuan ay hinihimok ng mga halaga para sa mga kabataan, at itinatag ang mga programa na nagpapatibay sa mga layuning ito at ambisyon. Subalit, tulad ng nakaraang taon, ang mga pagkakataon ng trahedya ay malapit nang magwasak. Sa dalawang malalaking tahanan sa Lyon at Aix-en-Provence, France, ang mga pagronda ng pulisya ay naganap kung saan ang mga opisyal ay sumalakay sa bahay na may mga awtomatikong armas at kinuha ang mga bata ng 90 mula sa kanilang mga magulang pati na rin ang ilang mga adult na miyembro na parehong pandiwa at pisikal na inabuso sa proseso (World Services 1995: 101). Habang ang mga matatanda ay inilabas mula sa pag-iingat ng pulisya sa loob ng mga oras ng 48, ang mga bata sa Lyon ay gaganapin sa isang linggo at ang mga nasa Aix-en-Provence ay nanatili sa pag-iingat para sa mga araw na 51 (World Services 1995: 101).

Mamaya sa taong iyon, ang lahat ng mga singil laban sa mga pamilya na isinampa sa Lyon ay bumaba. Noong Pebrero 1994, ang mga singil sa Aix-en-Provence ay bumaba rin. Sa parehong mga kaso natagpuan ng mga hukuman na ang mga claim ng mga opisyal ay hindi napatunayan at, sa kabaligtaran, ipinakita ng mga bata ang lahat ng mga palatandaan ng isang malusog na pag-aalaga, kapwa sa pag-iisip at pisikal. Ang mga anti-kulto mula sa Pranses na organisasyon ADFI (Asosasyon para sa Pagtatanggol ng Pamilya at Indibidwal) ay nag-apela sa paghatol ng mga korte sa kasong ito, na nagbigay ng lahat ng mga singil. Sa kanilang pagkadismaya, sa kabila ng mga pagsisikap na ginawa nila sa pag-uudyok sa mga awtoridad laban sa Pamilya, na nagresulta sa orihinal na mga pagsalakay at sa kanilang mga pagkilos na muli upang muling mabuksan ang kaso, ang mga mas mataas na hukuman ay tiyak na pinawalang-saysay ang kaso noong Pebrero 2000).

Marami pang nangyari sa 1993. Sa Los Angeles, maraming mga disgruntled dating miyembro ng Pamilya ang ginugulo ng grupo sa pamamagitan ng maling impormasyon sa mga awtoridad na ang pang-aabuso ng bata ay nangyari sa isang lokal na pamilyang Pampamilya (World Services 1995: 101). Maraming pagsisiyasat sa bahagi ng mga lokal na opisyal ang nagpatunay na ang kanilang mga pag-aangkin ay hindi pinagbigyan at ginawa. Noong Setyembre 1st, ang limang Family Homes sa Buenos Aires, Argentina ay nasailalim sa isang night raid ng mga lokal na opisyal ng pulisya kung saan ang mga 137 na mga bata ay kinuha mula sa kanilang mga magulang at naglagay ng lubusang pisikal na eksaminasyon upang matukoy kung o hindi ang pang-aabuso ng bata ay nagaganap sa mga tahanan . Ang dalawampu't-isang matanda ay nabilanggo sa loob ng halos apat na buwan, habang mahigit isang daang bata ang iningatan sa loob ng apat na buwan. Ang mga babaeng may sapat na gulang ay pisikal na ginagamot. Ang isang internasyunal na kampanya sa media ay sumailalim na pinagsama sa parehong anti-kulto at pati na rin sa mga miyembro na nagbigay ng parehong puwersa at mga akusasyon na nagtulak sa mga pagsalakay. Tulad ng sa lahat ng iba pang mga kaso, ang mga singil ay pinatunayan nang walang merito. Ang mga bata ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pang-aabuso at ang isang hukom ng Appeals Court ay nagbabadya sa mga mas mababang korte para sa mga natanggap na paggagamot ng mga bata at matatanda at ang broaching ng kanilang mga karapatan sa konstitusyon sa mga paglilitis.

Pindutin ang coverage ng mga pangyayaring ito sa buong mundo. Sa mga pangyayari sa Waco, Texas na nangyayari bago ang lahat ng ito, mainit ang balita sa paksa ng mga bagong paggalaw sa relihiyon, mga sekswal na isyu, at pinaghihinalaang pang-aabuso sa bata. Ang Cult Awareness Network, noong panahong iyon ang pangunahing organisasyong anti-kulto, ay nakatulong na isaayos ang pag-atake ng media sa Pamilya. Ang pagsakop ng Media ng Pamilya ay nagsama ng kuwento sa Ang Washington PostSa Larry King Live eksklusibo sa mga miyembro ng Cult Awareness Network, at ang NBC program NGAYON na kung saan ay isang ilantad sa Pamilya na ginawa sa kanilang tulong sa ilalim ng premise na ang grupo ay iniharap sa isang positibong liwanag. Ang absolute reverse ay ang kinalabasan.

Sa 1994, ang mga bagay ay nanirahan, at ang Kapamilya ay nakabalik sa kapayapaan na dati nilang nasiyahan. Ang mga naunang pagkilos sa loob ng grupo ay muling ipinagpatuloy kung saan sila umalis bago ang lahat ng mga trahedya at pansin ng media. Ang pinakamahalagang kaganapan ng 1994 ay ang kamatayan, sa edad na 75, ng tagapagtatag at lider ng Pamilya, si David Brandt Berg. Ang paghahanda ay ginawa para sa grupo, sa pamamagitan ng Berg mismo, upang ang kaganapan na ito ay hindi markahan ang pagbagsak ng grupo. Sa kabaligtaran, kinuha ni Berg ang mga hakbang upang matiyak na ang kanyang kahalili, si Maria, ay makikilala bilang susunod na propeta para sa grupo. Napag-asawa niya sa ibang pagkakataon ang kanyang unang tinyente, kaya na magsalita, si Peter Amsterdam, na nag-akala rin ng isang mahalagang papel ng pamumuno sa Family structure (Bainbridge, 225).

Sa 1995, pinagtibay ng Pamilya ang isang namamahalang charter na pinamagatang "Charter ng Pag-ibig" na gawain ng samahan ng World Services ng Pamilya. Ang dokumentong ito ay binubuo ng dalawang bahagi; ang Saligang Batas ng Mga Pananagutan at Mga Karapatan at Mga Saligang Panuntunan ng Pamilya (Mga Serbisyo sa Pandaigdigang 1995: 113). Ang layunin ng dokumentong ito ay upang makapagbigay ng nakasulat na pagtitipon ng mga layunin, paniniwala, at pamamaraan ng grupo. Natanggap ng lahat ng mga miyembro ng Pamilya ang publikasyong ito.

Inilalapat ng Charter ang mga indibidwal na karapatan ng mga miyembro, pamilya at mga bata. Naghahain din ito upang gawing kristal ang mga layunin at pamamaraan at ministeryo ng mga miyembro. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng ganap na kalayaan sa mga indibidwal na miyembro sa mga desisyon tungkol sa kanilang trabaho, lugar ng serbisyo at mga desisyong medikal, habang binabalangkas ang mga batas na nagpoprotekta sa mga pangunahing katangian at mga ideyal ng kilusan. Kasama sa gawaing ito ang pakikilahok ng mga miyembro mula sa bawat hanay ng buhay ng Pamilya, mula sa pamumuno patungo sa mga saksi, mga tagapangalaga ng bata at mga miyembro mula sa mga bansa sa buong mundo.

Ayon sa Bainbridge, "Ang dokumentong ito ay lumilitaw sa isang malaking bahagi ng mga praktikal na karanasan sa paghawak ng mga nakaraang problema, at ito ay katibayan na ang Pamilya ay nakakamit ng isang malaking degree ng institutionalization" (Bainbridge, 225).

Ang pagpapatupad ng Charter ay nagdulot ng isang panahon ng malawak na pagbabago sa mga pamilyang Pampamilya sa buong mundo. Bago ang Charter, ang average na laki ng bahay ay 35 sa 40 na mga tao, samantalang tinatakda ng Charter ang pagiging miyembro sa pinakamataas na miyembro ng 35 bawat tahanan. Mula sa pagpapatupad nito, ang average na laki ng komunidad ay bumagsak sa mga miyembro ng 14 (kabilang ang mga bata). Sa 1998 at 1999, sinimulan ng Pamilya ang pagsisikap na hikayatin ang paglipat ng mga miyembro mula sa mga bansa ng Western pabalik sa mga tradisyonal na mga larangang misyon sa buong mundo, na humantong sa isang malaking pagbaba sa mga populasyon ng Pamilya sa mga kanlurang bansa tulad ng US, Canada at Kanlurang Europa.

Ang pamilya din ay nahaharap sa mga hamon sa pagpapanatili ng integridad ng kilusan nito sa mga miyembro ng ikalawang henerasyon at mga nakatatandang miyembro na medyo nanirahan sa mga kultura ng kanluran. Isang pagsisikap ang ginawa upang maibalik ang integridad ng mga patakaran ng Pamilya na nakabalangkas sa Charter at ang mga miyembro na ayaw tumulong na ang pamantayang ito ay hinihikayat na maglingkod sa FM (Fellow Member) antas, kung saan maaari nilang malayang ipatupad ang Charter sa antas na kanilang nararamdaman may.

Ginawa din ang mga pagsisikap na isama ang mga miyembro ng ikalawang henerasyon sa pamunuan ng Pamilya at kasalukuyang mga miyembro ng ikalawang henerasyon ay kinakatawan sa bawat antas ng pamumuno. Sinabi ni Dr. Gary Shepherd na "ang mga pamilyang [Pamilya] ay dominado ang unang mga pananaw ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga numero, nakakaakit na mga katangian sa interpersonal, at napakalaki na antas kung saan sila ay kasangkot sa halos lahat ng aspeto ng Paggawa sa Bahay," at kasama si Dr. Charlotte Hardman , tapusin na ang mga miyembro ng Pamilya ay naging matagumpay sa pagsasama ng kanilang mas bata na nakababatang henerasyon (Hardman, 1999). Ang kanilang panitikan ay nagpapahiwatig na sila ay gumawa ng malaking pagsisikap upang mabigyan sila ng mga hamon at mga pagkakataon na kailangan nila, pati na rin ang pagkakataon na mag-iniksyon ng kanilang kabataan at tugon. Nagkomento si Charlotte Hardman sa kanyang kamakailang trabaho sa Pamilya na, "Ang mga bata ng Pamilya ay buong puso na nagpatupad ng kahulugan ng sistema ng kanilang mga magulang at nakadarama ng kapangyarihan sa gayong paraan" (Palmer at Hardman, 1999).

Ang paglalathala ng Mga Serbisyo sa World, Ang Kasaysayan ng Pamilya, ay naglalagay ng pagsasara sa kasaysayan ng grupo sa talatang ito na nagtatapos sa kanilang kuwento:

"Sa maikling kasaysayan ng pamilya ng 26 na taon, bukod pa sa pag-aapoy sa mga hindi mabilang na ups and down na kasangkot sa pagtataguyod ng internasyonal na pandaigdigang kooperatibong gawaing misyonero mula sa simula, pati na rin ang pagdadala, pagpapalaki at pag-aaral ng aming libu-libong mga bata, nagtatapos bilang mga indibidwal at bilang isang kilusan, at pagpapakasakit ng maraming mga pag-uusig, nakapagpapatunay kami sa bawat isa sa pamamagitan ng 200 milyong tao, na humantong sa paglipas ng 18 milyon sa kanila upang tanggapin si Jesus bilang kanilang Tagapagligtas. Nagbigay kami ng mga 780 milyong piraso (3.9 bilyon na pahina) ng literatura sa Ebanghelyo, habang sinusunod natin ang utos ni Jesus na "Pumunta sa buong mundo at ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang" (Mark 16: 15).

Ang aming mga miyembro ay personal na nakuha ang aming mensahe sa hindi kukulangin sa mga bansa ng 163 sa mundo, at karamihan ay may kriss-crossed ang globo mula sa West sa East at North sa South at bumalik muli. Karaniwan nang nasaksihan ang personal sa halos 650,000 na mga tao sa isang buwan para sa 26 na taon. Sa panahong iyon, kami ay humantong sa isang average ng higit sa 57,000 mga tao sa panalangin upang matanggap si Jesus bilang kanilang Tagapagligtas bawat buwan-o isang tao bawat 45 segundo para sa 26 taon!

Sa pagsasabi sa atin kung paano hatulan kung ang isang propeta ay mabuti o masama, sinabi ni Jesus, "Dahil dito'y sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay malalaman ninyo sila" (Mateo 7: 20). Nararamdaman namin na marami sa kung ano ang ginawa ng Pamilya sa nakalipas na quarter-siglo ay bunga ng matalino at mapagmahal na pamumuno ni David Brandt Berg at sumusunod sa Salita ng Panginoon na ipinahayag sa kanya. Sa huli, binibigyan natin ang kredito at kaluwalhatian kay Jesus para sa kabutihan na natapos natin, dahil lamang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, pagmamahal at kapangyarihan na nanggaling sa atin, o nagdadala tayo ngayon bilang isang makulay na kilusang misyonero. Purihin ang Panginoon! "(115)

DOCTRINES / BELIEFS

Ang mga pangunahing paniniwala ng Pamilya ay halos kapareho ng mga pundamentalista na mga Kristiyano, dahil naniniwala sila na ang Bibliya ay ang inspiradong Salita ng Diyos, naniniwala sila sa Trinidad, ang kapanganakan ng Birhen, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at karamihan sa mga pangunahing doktrina ng fundamentalist Mga Kristiyano.

Sila ay umalis mula sa mainstream gayunpaman, sa kanilang sacralization ng sekswalidad at ang kanilang paniniwala na ang sekswalidad sa pagitan ng consenting mga matatanda ay katanggap-tanggap independiyenteng ng relasyon sa kasal, at komunikasyon sa nakaraan espiritu sa iba pang mga doktrina. Tinutukoy ni James Richardson ang mga paniniwalang ito: "Kahit na ang grupo ay nagpapatibay ng isang Kristiyano na fundamentalist na sistema ng paniniwala, ang mga sekswal na etika nito ay lubusang nababaluktot at nabigyang-katarungan sa pamamagitan ng mga makabagong ideya ng founding prophet (Richardson and Davis, 1983). Ang sekswal na sekswal na sekswal sa pagitan ng mga single heterosexual na mga miyembro at kasarian sa labas ng mga bono ng pag-aasawa, at sa loob ng ilang taon ang COG ay pinahintulutan ang paggamit ng kasarian bilang isang kasangkapan sa pangangalap, isang Evangelical ministry na tinutukoy bilang "malandi na pangingisda" (Richardson and Davis 1983: Wallis 1979).

Ang Pamilya ay may isang napaka-articulate hanay ng mga eschatological paniniwala, na kung saan sila ay articulated sa isang malawak na hanay ng mga poster, tract, buklet at video para sa pangkalahatang publiko. Naniniwala sila na ang sangkatauhan ay nasa bangin ng mga pangwakas na pangyayari na binabanggit sa Biblia na humahantong sa napipintong pagbabalik ni Jesu-Cristo. Karamihan sa kanilang mga outreach center sa ang tema na ito, pati na rin ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap ng Kristo bilang isang tagapagligtas.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba na direktang nakalagay sa detalyadong mga write-up ng "Mga Pahayag ng Patakaran sa Pamilya" sa linya:

Ang nakasentro kay Kristo na Edukasyon sa Batay sa Bibliya (Hunyo '92)
Ang Ating Pansin Laban sa Pisikal na Karahasan (Marso '93)
Ang aming Pahayag ng Pananampalataya (Abril '92)
Ang aming Suporta (Oktubre '92)
Sosyalisasyon (Agosto '92)
Ang Pamana at Buhay ng Tahanan ng ating mga Bata (Abril '92)
Ang aming Tugon sa Mga Tuntunin ng Kawalan ng Pag-iisip at Brainwashing (Marso '93)
Pakikipag-usap sa mga Makalangit na Mensahero
Kababaihan sa Pamilya
Pagtatapos ng Paniniwala

Mga sanggunian

Bainbridge, William Sims. 1997. Ang Sociology of Religious Movements. New York: Routledge.

Berg, David (Mo). 1972. Ang Totoong Kwento ni Moises at ang mga Anak ng Diyos. Mga Anak ng Diyos.

Berg, David (Moises). 1976. Ang Mga Pangunahing Sulat Mo. HK: Gold Lion Publishers.

Chancellor, James D. 2000. Buhay sa Pamilya: Isang Oral na Kasaysayan ng mga Anak ng Diyos. Syracuse University Press. 291 p.

Davis, Rex at James T. Richardson. 1976. "Ang Organisasyon at Tungkulin ng mga Anak ng Diyos." Sociological Analysis 37: 321-339.

Lewis, James R. at Melton, J. Gordon eds. 1994. Kasarian, Paninirang-puri, at Kaligtasan: Pag-imbestiga sa Pamilya / Mga Anak ng Diyos. Stanford, California: Centre For Academic Publication.

Marami sa mga kabanata ng Kasarian, Paninirang-puri, at Kaligtasan: Pag-imbestiga sa Pamilya ay magagamit sa online at maaaring direktang ma-access mula sa mga nilalaman na nakalista sa ibaba:

Chapter 1: Mga Anak ng Langit: Ang Mga Anak ng Ikalawang Henerasyon ng Diyos. (Susan J. Palmer) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter1.htm

Chapter 2: I-update ang "Ang Pamilya": Pagbabago at Pagpapaunlad ng Organisasyon sa isang Controversial New Religious Group. (James T. Richardson) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter2.htm

Chapter 3: Ang Pamilya: Kasaysayan, Organisasyon at Ideolohiya. (David G. Bromley at Sidney H. Newton) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter3.htm

Chapter 4: Psychological Assessment of Children in the Family. (Lawrence Lilliston at Gary Shepherd) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter4.htm

Chapter 5: Field Observations ng Mga Karanasan at Tungkulin ng mga Kabataan sa Pamilya. (Gary Shepherd at Lawrence Lilliston) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter5.htm

Kabanata 6 : Pagpapanatiling Pananampalataya at Pag-iwan ng Army: Mga tagasuporta ng TRF ng Pangmatagalang Pamilya ng Panginoon.(Charlotte Hardman) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter6.htm

Chapter 7: Ang Mga Anak ng Diyos at Ang Pamilya sa Italya. (Massimo Introvigne) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter7.htm

Chapter 8: Mula sa "Mga Anak ng Diyos" hanggang sa "Ang Pamilya": Pag-iibayo ng Pag-iibayo at Kaligtasan. (Stuart A. Wright) http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter8.htm

Kabanata 9 Ang Mga Anak ng Diyos, Pamilya ng Pag-ibig, Ang Pamilya. (David Millikan) http: //www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter9.htm

Pagkatapos ng salita: Ang Pamilya: Saan Nakaaangkop Ito? (J. Gordon Melton)
http://www.thefamily.org/dossier/books/book1/chapter10.htm

Melton, J. Gordon. 1986. Encyclopaedic Handbook of Cults in America. New York: Garland Publishing Inc.

Melton, J. Gordon. 1993. Encyclopedia of American Religions (5th edition). Detroit: Gale Research Inc.

Palmer, Susan J. at Charlotte E. Hardman (eds). 1999. Mga Bata sa Mga Bagong Relihiyon. Piscataway, NJ: Rutgers University Press. (Dami ay naglalaman ng kabanata sa mga bata ng Pamilya).

Pritchett, Douglas. 1985. Ang Mga Anak ng Diyos, Pamilya ng Pag-ibig: Isang Annotated Bibliography. New York: Publishing ng Garland.

Stark, Rodney, at William Sims Bainbridge. 1987. Isang Teorya ng Relihiyon. New York: Peter Land. [Nai-print na muli, 1996 ni Rutgers University Press]

Van Zandt, David E. 1991. Buhay sa mga Anak ng Diyos. New Jersey: Princeton University Press.

Wallis, Roy. 1976. "Mga obserbasyon sa mga Anak ng Diyos." Sociological Review 24: 807-829.

Wallis, Roy. 1979. "Sex, Marriage, and the Children of God." Kaligtasan at Protesta: Mga Pag-aaral ng Mga Paggalaw sa Sosyal at Relihiyoso (Roy Wallis ed.). New York: St. Martin Press.

Wallis, Roy. 1981. "Mga Bata sa Kahapon: Pagbabago ng Kultura at Pagbabago sa Structural sa Bagong Kilusang Relihiyoso." Ang Epekto ng Social ng Bagong Relihiyosong Paggalaw (Bryan Wilson ed.). New York: Rose of Sharon Press.

Mga Serbisyo sa Mundo. 1995. Ang Kasaysayan ng Pamilya. Zurich, Switzerland.

Nilikha ni Paul Jones
Para sa Soc 257: Mga Bagong Relihiyosong Paggalaw
University ng Virginia
Spring Term, 1998.
Mga kredito sa larawan: Courtesy ng Ang Pamilya
Huling binago: 12 / 26 / 01

ANG MGA PAMAMAGITAN NG VIDEO NG FAMILY INTERNATIONAL

magbahagi
Nai-update: - 4:03 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander