A Course sa himala

magbahagi

ACIM TIMELINE

Tagapagtatag: Helen Schucman

Petsa ng Kapanganakan: 1909

Taon na Itinatag: Sa 1965, si Helen Schucman ay nagsimulang makarinig ng isang tinig na makilala ang kanyang sarili bilang si Jesus. Siya at ang kanyang kasamahan, si William Thetford, ay sumulat ng mga pag-uusap sa isang tatlong dami ng serye na na-publish sa 1976. 1

Mga Sagrado o Revered na Mga Teksto: Isang Kurso sa mga Himala ay ang sagradong teksto, na kinabibilangan ng isang teksto, isang workbook para sa mga mag-aaral, at manu-manong guro.

Sukat ng Grupo: Sa paglipas ng 1 at kalahating milyong mga kopya ng Ang Kurso ay naibenta, at sa paglipas ng mga grupo ng pag-aaral ng 2,200 na ngayon ay nakakatugon sa buong mundo

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Helen Schucman ay isang propesor ng medikal na sikolohiya sa Columbia University sa New York. 3 Siya ay isang kawili-wiling relasyon sa kanyang kasamahan, Bill Thetford. Nang unang makita ni Schucman si Thetford, sinabi niya sa sarili, "At naroroon siya. Siya ang isa na dapat kong tulungan ". 4 Schuchman ay hindi pa alam kung ano ang tulong na ito ay magiging. "Malinaw na inilabas ni Helen at Bill, na parang nakilala nila sa isa pang antas ang isang layunin sa kanilang samahan na mas malaki kaysa sa isang propesyonal lamang". 5 Sila ay naging napakalapit na mga kaibigan, ngunit mayroon ding isang napaka-strained relasyon. Tulad ng naalaala ni Schucman, "Ang relasyon sa pagitan ni Bill at aking sarili ay lumala nang matatag. Nagkaroon kami ng lubos na nagtutulungan, ngunit nagkaroon din kami ng maraming galit sa isa't isa ". 6 Habang lumala ang kanilang relasyon, hinuli ng Schuchman at Thetford ang mga solusyon upang ayusin ang kanilang mga problema. Isang araw, dumating si Thetford sa Schuchman at sinabing, "Dapat ay may isa pang paraan". 7

Pagkatapos ay nagsimula si Schuchman na magkaroon ng mga kakaibang pangitain at pangarap. Noong taglagas ng 1965, sinabi ni Schuchman sa Thetford na naramdaman niyang "gagawin ang isang bagay na di-inaasahang". Pinayuhan siya ni 8 na isulat ang lahat ng nangyayari sa kanya. Sa kanyang unang pagtatangka, hindi gaanong naganap. Ngunit pagkatapos ng Oktubre 21, 1965, isang tinig ang sinabi sa kanya, "Ito ay isang kurso sa mga himala. Mangyaring kumuha ng mga tala ". 9

Ang tinig na ito, na sinabing Schuchman, ay ang tinig ni Jesus. Naalala ni Schuchman, "Ang tinig ay walang tunog, ngunit tila nagbigay sa akin ng isang uri ng mabilis na panloob na paninindigan na kinuha ko sa isang takas na takdang kuwaderno". Sinimulang isulat ni 10 Schuchman ang lahat ng tinig ng boses. Sa una, ang mga turo ay magkakasama sa materyal na nakatuon sa pagtulong sa Schuchman at Thetford sa kanilang sariling mga relasyon at buhay. Iniutos ni Jesus na alisin ang mga talata na ito, "dahil hindi sila nakalaan para sa pangkalahatang mambabasa". 11

Kinailangan ito ng pitong taon, ngunit sa wakas ay nakumpleto ang Isang Kurso sa mga himala. Sa taglamig ng 1972, nakilala ni Schuchman at Thetford si Dr. Kenneth Wapnick sa pamamagitan ng isang magkaparehong kaibigan. Tinulungan niya silang i-edit ang teksto at maipahayag ito sa pamamagitan ng Foundation for Inner Peace (FIP.) Noong Hunyo ng 1975, binago ni Schuchman ang mga copyright sa FIP, at noong Hunyo ng 1976, ang tatlong-dami ng trabaho, kabilang ang teksto, isang workbook para sa mga mag-aaral at manwal ng guro, ay na-publish. Nais ng 12 Schuchman at Thetford na manatiling hindi kilala sa kanilang pakikisama sa The Course dahil natatakot sila na mawawalan sila ng trabaho, at ayaw nilang gawing gurus o mga kulto. 13 Ironically, hindi rin Schuchman o Thetford kailanman nakilala sa mga aral ng Ang Course. Para sa Schuchman, ACIM "napukaw ang napakalaking pagkabalisa". Sinabi ni 14 Shcuchman na hindi niya kaya, "isama ang mga turo sa sarili niyang buhay". 15 Ang kanyang sariling kabiguan sa Course ay humantong sa maraming mga tao upang duda ang kaugnayan nito.

DOCTRINES / BELIEFS

Ayon sa Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage, "Ang Kurso sa mga Himala ay isang espirituwal na sistema ng pag-iisip sa sariling pag-aaral na nagtuturo na ang daan sa pangkalahatang pag-ibig at kapayapaan-o pag-alala sa Diyos-ay sa pamamagitan ng pagbubuwag ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagpapatawad". 30 Ang pagpapatawad na ito ay para sa iba pati na rin sa sarili. Naniniwala ang Course na ang tanging pag-ibig ay totoo, at ang lahat ng negatibo ay isang ilusyon lamang ng isip, kabilang ang mundo. Ang ating mundo ay binubuo ng ating sariling mga ideya, at ito ay nagiging katotohanan na alam natin ito. Ang mundo na nakikita natin ay lamang isang kathang isip ng imahinasyon ng isa at napagtatanto na ito ang humahantong sa tunay na katotohanan: Langit. Ang Kurso ay nagtuturo na ang ego (hindi Diyos) ang lumikha sa mundo. Ang mundo na nakikita natin ay hindi pangkaraniwan, at hindi alam ng Diyos na umiiral ito. 31 Sinasabi ng Kurso na hindi lamang ang ruta na maaaring sundin ng mga tao, dahil "lahat sila ay humantong sa Diyos sa dulo". 32

Ang Kurso ay tumutukoy sa ilusyonaryong pananaw ng mundo bilang "ego" o "maling pag-iisip." Ang ego ay may tatlong bahagi: kasalanan, pagkakasala, at takot. Ang kasalanan ay "paniniwala na kami ay nahiwalay mula sa Diyos"; nagkakasala ang pagkakasala; Ang takot ay ang paniniwala na ang isang tao ay nararapat parusa para sa mga kasalanan ng isa. 33 Ang karunungan ng pag-iisip, sa kabilang banda, ay nangyayari kapag ang isang tao ay tumigil sa paniniwalang sa mundo ng ilusyon at nagsimulang maniwala sa Mundo ng Diyos. Inilalarawan ng Course ang kadiliman bilang maling kaisipan, at itinuturo ang pangangailangan na makatakas mula sa kadiliman. Ang proseso ay may dalawang hakbang: 1.) Pagkilala na ang kadiliman ay hindi maaaring itago; 2.) Pagkilala na walang nais mong itago kahit na maaari mo. 34

Ang mga tagasunod ng Course ay naniniwala na si Jesus ay dumating sa Schuchman at iniharap ang Course sa partikular na oras para sa ilang mga kadahilanan. Ang mga ito ay nakabalangkas sa Foundation para sa Isang Kurso sa mga himala (FACIM) Homepage. Kabilang dito ang:

Ang Pangangailangan ng pagpapagaling sa isip ng paniniwala na ang pag-atake ay kaligtasan; ito ay natapos sa pamamagitan ng kapatawaran, ang pagwawakas ng paniniwala sa katotohanan ng paghihiwalay sa pagkakasala.

Binibigyang diin ang kahalagahan ni Jesus at / o ang Banal na Espiritu bilang ating mapagmahal at magiliw na Guro, at pagbuo ng isang personal na relasyon sa kanyang Guro.

Pagwawasto sa mga pagkakamali ng Kristiyanismo, lalo na kung saan binigyang diin ang paghihirap, sakripisyo, paghihiwalay, at sakramento bilang likas sa plano ng kaligtasan ng Diyos ". 35

Ang Kurso ay Kristiyano sa terminolohiya, tinutukoy si Jesus, ang Banal na Espiritu, at ang Diyos, ngunit ang mga paniniwala nito ay lumihis mula sa tradisyonal na mga ideyal ng Kristiyanismo. 36 Ayon sa Course, si Jesus ay isa sa maraming Cristo, at lahat tayo ay posibilidad na maging Kristo. Si Hesus ay, "isang kapatid na kuya ... may karapatan na igalang ang kanyang higit na karanasan". 37 Ang Kurso ay naiiba rin sa Kristiyanismo sa paniniwala nito sa Langit. Ang Paniniwala ay naniniwala na ang tao ay hindi kailanman kaliwa ang Langit; kami ay nananatili pa rin ngunit sa isang panaginip mula sa kung saan kailangan naming gumising. 38 Ang prosesong ito ay pagbabayad-sala. Tinukoy ng Kurso ang pagtubos bilang, "isang aral sa pagbabahagi, na ibinigay sa iyo dahil nakalimutan mo kung paano ito gawin". 39 Hindi tulad ng Kristiyanismo, Hindi tinawag ng Kurso ang "pagsamba, ritwal, ikapu, pormal na simbahan, maginoo panalangin, priesthood, hierarchy, o kahit isang kongregasyon". 40

Tinutukoy ng Kurso ang mga termino sa ibang paraan kaysa sa karaniwang tinutukoy sa wikang Ingles. Ayon sa The Course, ang isang himala ay "ang pagbabago ng pag-iisip na nagbabago sa ating pang-unawa mula sa mundo ng kasalanan, pagkakasala, at takot, sa mundo ng kapatawaran ng Banal na Espiritu." 41 Ang himala ay nangyayari kapag napagtanto natin na ang salita ay ilusyon. Ang pagkamakasarili ay ang paniniwala sa maling sarili; na ang mundo ay talagang umiiral. Ang pagbabayad-sala ay ang paraan upang "bawiin ang ego at pagalingin ang paniniwala sa paghihiwalay," at si Jesus ang unang tao upang makumpleto ang pagtubos na ito. Nakita ng 42 ACIM ang katawan bilang kinahinatnan ng isip at isang aparato na ginagamit lamang upang matulungan ang pagalingin ang isip. 43 Death, ayon sa The Course, ay ang "central dream na kung saan ang lahat ng illusions stem," at ang "simbolo ng takot sa Diyos". 44 Nagpapatuloy ito upang idagdag, "Kung nilikha ng Diyos ang mga katawan, ang kamatayan ay magiging tunay". 45 Ngunit ayon sa Course, ang Diyos ay hindi lumikha ng mga katawan.

Ang workbook ay nagsisilbi upang matulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. "Ang layunin ng workbook ay upang sanayin ang iyong isip sa isang sistematikong paraan sa isang iba't ibang pang-unawa ng lahat at lahat ng bagay sa mundo". 46 Ang workbook ay binubuo ng mga pang-araw-araw na aralin sa 365, ngunit maaaring piliin ng isa na gumastos ng higit sa isang araw sa isang aralin. Ang mga aralin ay nagsisimula simple, ngunit pagkatapos ay bumuo sa mas kumplikadong mga ideya. Ang aral ng isa ay nagsasabi, "Wala akong nakikita sa silid na ito [sa kalye na ito, mula sa window na ito, sa lugar na ito] ay nangangahulugang anumang bagay". 47 Pagkatapos ay ipinatutupad ng mag-aaral ang ideyang iyon sa mga bagay sa paligid niya, "ang panulat na ito ay hindi nangangahulugang anumang bagay". 48

Ang manwal para sa mga guro ay isang guidebook upang matulungan silang mapahusay ang pag-aaral ng mga estudyante. Sinimulan nito ang paglalarawan ng mga katangian ng 'Mga Guro ng Diyos': pagtitiwala, katapatan, pagpapahintulot, kahinahunan, kagalakan, kawalang-pagtatanggol, kabutihang-loob, pagtitiis, katapatan, at bukas na pag-iisip. 49. Ang manu-manong "ay nakasulat sa tanong at sagot na form at nagbibigay ng mga sagot sa ilan sa mga mas malamang na katanungan na maaaring itanong ng estudyante". 50

ORGANISATION / LEADERSHIP

Dahil ang publikasyon ng libro, higit sa isa at kalahating milyong mga kopya ng The Course ang naipagbili at higit sa nabuo na mga grupo ng pag-aaral ng 2,200. 16 Mula sa FIP, ang Foundation for A Course sa Himala (FACIM) ay nabuo ni Kenneth Wapnick sa 1983. Nanatiling una ang FIP sa pagsulat ng ACIM, habang ang FACIM ay nakatuon sa pagtuturo nito. Ang pangunahing campus ay matatagpuan sa Roscoe, NY. Mayroon itong panunuluyan, kainan, silid-aralan, isang tindahan ng libro, at isang library, pati na rin ang mga recreational facility, kabilang ang swimming, boating, tennis, badminton, volleyball, at hiking. 17 Sa 1997, isang sangay sa West Coast na binuksan sa La Jolla, CA. Ang sangay ng West Coast ay hindi nag-aalok ng kainan o tuluyan. Itinatag ng FACIM ang Institute for Teaching Inner Peace sa pamamagitan ng A Course in Miracles (ITIP-ACIM), na isang kredito na institusyong pang-kredito na itinakda ng New York State Department of Education. 18 Ang ITIP-ACIM ay nakatuon sa parehong pag-aaral at aplikasyon sa pagtuturo ng Course. Ang mga layunin nito para sa kanilang mga programa ay para sa mga estudyante na bumuo ng mas malalim na pag-unawa sa The Course. 19

Ang Miracle Distribution Center ay isa pang organisasyon na itinatag sa paligid ng mga aral ng The Course. Itinatag ni Beverly Hutchinson at ang kanyang kapatid na lalaki sa 1978, ang organisasyon ay nagsimula bilang isang operasyon ng apat na tao, at ngayon ay naging isang networking center para sa mga taong nag-aaral ng Course. Naghahain ang 20 MDC ng maraming layunin: isang sentro ng networking, isang sentro ng edukasyon, at isang espirituwal na sentro ng pagpapayo. Bilang isang sentro ng networking, nag-i-publish ito ng isang bi-buwanang newsletter na pinamagatang Ang Banal na Makasalubong, nag-compile ng listahan ng mga grupo ng pag-aaral, at nagtataguyod ng isang proyektong pen-pal upang kumonekta sa mga mag-aaral mula sa lahat. Bilang isang pang-edukasyon na sentro, pinapadali ng MDC ang lingguhang mga grupo ng pag-aaral, nagho-host ng mga taunang kumperensya, mga lektyur ng sponsor, at nagbibigay ng 24 oras na serbisyo sa telepono na nagbibigay ng pang-araw-araw na aralin mula sa workbook. Bilang isang espirituwal na sentro ng pagpapayo, nag-aalok ito ng tulong sa pamamagitan ng e-mail, koreo, fax, at telepono; panalangin sa pamamagitan ng Ministry of Miracle Prayer; at tulong sa pamamagitan ng Serbisyo ng Pagsangguni sa Pagpapayo. 21

Nagdala ng ACIM ang iba pang mga organisasyon, tulad ng Sentro ng Mga Himala sa Komunidad, Mga Pagpapayo sa Himala, at ang Circle of Atonement. Umiiral ang CMC upang magkaloob ng suporta sa komunidad para sa isang Kurso sa mga magiting na mag-aaral sa buong mundo ". Nagsimula ang 22 CMC sa 1987, at nag-aalok ng mga online na grupo ng pag-aaral, isang buwanang publication, at mga link sa maraming iba pang mga ACIM mapagkukunan. Ang Mga Himalang Pagpapayo "ay isang online na serbisyo sa pagpapayo". 23 Ang kanilang pagpapayo ay batay sa mga prinsipyo ng Isang Kurso sa mga himala. Ang Circle of Atonement ay isang pagtuturo at healing center na matatagpuan sa Sedona, AZ. Ito ay isang non-profit na organisasyon na nagtuturo sa ACIM sa pamamagitan ng lingguhang mga klase sa pag-aaral, mga workshop, seminar, mga kurso sa pagsusulatan, buklet, newsletter, at mga aklat. 24

Nakatanggap ang kurso ng maraming publisidad dahil sa mga mananampalataya tulad ng Marianne Williamson. Ang Williamson ang may-akda ng A Return to Love, na kung saan ay ang kanyang pagmuni-muni sa The Course. Itinataguyod niya ang Course sa pamamagitan ng mga lektyur at kahit sa TV, na lumilitaw sa palabas ng Oprah Winfrey. Si Williamson ay nagsang-ayon linggu-linggo sa mga naka-pack na madla. Ang karamihan ng kanyang mga tagasunod ay "mga walang kalabanang boomer ng sanggol" at marami sa kanila ay sabay na kasangkot sa dose-step na programa. 25 Siya rin ay maraming tagasunod ng tanyag na tao, na nakakuha sa kanya ng palayaw na "Hollywood's Guru". 26 Nag-officiate siya sa kasal ni Elizabeth Taylor, at iba pang mga tagasunod ng tanyag na tao tulad ng Cher, Bette Midler, at Shirley MacLaine. 27

Si Williamson ay isang inspirational na tagapagsalita, na nagsasabi sa kanyang mga tagasunod, "Align ang iyong isip sa Diyos at panoorin ang mga himala mangyari". Naniniwala ang 28 Williamson sa pangunahing pagtuturo ng ACIM, "ay ang pag-ibig lamang ng Diyos". 29

ISSUES / CHALLENGES

Ang Kurso ayers maraming Kristiyano dahil sa mga kontradiksyon nito sa Biblia. Ang isang gayong pagkakasalungatan ay tungkol sa Paglikha. Itinuturo ng Course na ang mundo ay isang ilusyon na nilikha ng tao, samantalang ang Biblia ay malinaw na nagsasabing, "Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa". 51

Isa pang malaking pagkakaiba sa pagitan ng Course at Ang Biblia ay na ang Course nagtuturo na si Jesus ay hindi ang tanging tagapagligtas. Ayon sa The Course, "Hindi namin kailangan ang isang tagapagligtas. Ang kaligtasan ay walang iba kundi ang tamang pag-iisip. Kami ang pinagmulan ng aming sariling kaligtasan ". 52 Ang paniniwala na ito ay maliwanag na lubhang nakakatulog mula sa itinuturo ng Kristiyanismo. Samakatuwid, maraming mga Kristiyano ay hindi maaaring tanggapin ang Course bilang lehitimong. Ang mga Kristiyano ay nagpapahayag na ang Course ay hindi isang relihiyon, "sa katunayan ito ay wala nang hihigit sa pilosopiya ng Bagong Taon na nakatago sa mga anino na naghihintay na lumubog sa walang kamalayan". 53 Nagagalit din sila patungo sa The Course dahil ang isa sa mga layunin ng Foundation para sa Isang Kurso sa mga Himala (FACIM) ay iwasto, "ang mga pagkakamali ng Kristiyanismo". 54

Maraming mga Kristiyano ang natatakot sa lumalaking popularidad ng The Course. "Ang lumalaganap na bilang ng mga Kristiyano ay sinipsip sa pusong ito ng espirituwal na pagkalito kung saan binago nila ang katotohanan para sa isang kasinungalingan," ang isinulat ng isang kritiko ng The Course. Nagpatuloy siya sa pagsulat, "Ito ay walang maliwanag na anti-biblikal at ito ay walang duda na na-promote sa pamamagitan ng satanikong panlilinlang". 55 Ang isang dating mananampalataya Course, Moira Noonan, ay naglalarawan ng Course bilang, "mock-bibliya ni Satanas," at tinatawag din itong "kurso sa pag-brainwashing". 56

Ang isang masugid na kritiko ng The Course ay sumasabay sa kanyang opinyon, na nagbabala na, "Ito ay isang serye ng mga libro at isang organisasyon na ang pag-iral ng bawat Kristiyano ay hindi lamang dapat magkaroon ng kamalayan, ngunit mayroon ding isang sagot sa Biblia para sa, upang pabulaanan ang mga erehe nito ". 57

Pinayuhan ni Hesus ang Schuchman at Thetman sa copyright Ang Kurso, gayunpaman, "binabalaan siya laban sa publiko na iniuugnay ang kanyang pangalan dito". 58 Sa Opisina ng Copyright ng Library of Congress, sinabihan sila na ang isang copyright ay hindi maitatalaga sa 'Jesus' o 'Anonymous.' Sa huli ay nagpasya silang irehistro ang copyright sa pangalan ng Anonymous, na sinundan ni Helen Schucman. Pagkatapos ay itinalaga ni Helen ang copyright sa FIP. 59 Sa 1999, inilipat ng FIP ang mga copyright sa FACIM.

Maraming mga kaso sa korte ang lumitaw sa mga copyright ng ACIM. Isa sa nasabing kaso ang kasangkot sa Penguin Books (na nag-publish ng Course) at Endeavor Academy sa Wisconsin. Ang Penguin ay nanungkulan ng Endeavor para sa paglabag sa copyright. Gayunpaman, ang Endeavor Academy ay nag-uutos na sinulat ni Jesus ang Course, at samakatuwid ito ay hindi copyrightable. Tumugon ang Penguin na si Helen Schucman, hindi si Jesus, ay sumulat ng Course. Ginamit lamang ni Schuchman si Jesus bilang "isang simbolo ng pag-ibig ng Diyos," at ang Course ay talagang kanyang mga salita para sa ideya ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang tugon ng 60 Penguin ay may epekto sa mga mag-aaral ng ACIM dahil hinamon nito ang pagiging tunay ng kanilang mga paniniwala. Para sa ilan, ang pag-akda ay napakahalaga sa kanilang kaugnayan dito. Kung hindi ito si Jesus, ang kanilang relasyon sa The Course ay lubhang magbabago; Ang mga salita na nagmula kay Jesus mismo ay napakalakas; Ang mga salita na nagmula kay Helen Schucman ay hindi nagdadala ng mas maraming timbang. 61 Dahil sa isang mahalagang aspeto ng Course ay pagbuo ng isang personal na relasyon sa Jesus, ito ay mahalaga upang maunawaan kung ang mga salita ay nagmumula sa kanya o hindi. 62

Ang isa pang kaso ng korte ay isinampa ni Robert Perry (ng Circle of Atonement) laban sa FACIM. Nang ang mga karapatang-kopya ay nakabalik sa FACIM, nagpadala si FACIM ng mga liham sa ilang mga organisasyon na gumagamit ng ACIM sa core ng kanilang mga grupo at sinabi sa kanila na ang anumang materyal na ginagawang anumang paggamit ng Course ay dapat isumite sa FACIM para sa pag-apruba. 63 FACIM tinanggihan ang pahintulot ni Robert Perry na gumamit ng mga sipi mula sa ACIM sa kanyang darating na libro. Pagkatapos ay nagsampa si Perry ng isang legal na paggalaw sa pagtawag sa isang hukom upang 'maitatag ang karapatan ng COA upang pantay na gamitin ang Isang Kurso sa mga himala at iba pang kaugnay na mga gawa sa mga publisher nito' ". Ang 64 FACIM ay nag-file ng counterclaim para sa 52 na lumalabag na mga gawa. Nag-file din si FACIM ng mga paghahabla laban sa maraming iba pang mga grupo para sa mga paglabag sa copyright. Marami sa mga nababagay na ito ay nakabinbin pa rin. Ang isang website na sinimulan ni Tom Whitmore ay binabalangkas ang kasaysayan ng mga Pakikibaka sa copyright ng Course. Ang website na iyon ay matatagpuan sa http://www.whitmorelaw.com/CIM_Copyright.html.

Mga sanggunian

Sangay, Rick. "Isang Kurso sa mga Himala: Ang Tugon sa Bibliya sa Kurso." Ang Tagapagbantay Expositor 1996. http://www.watchman.org/corsein.html

Sangay, Rick. 1996. "Isa pang Pandaraya sa Bagong Panahon: Isang Kurso sa mga Himala ay Nagtatakwil." Watchman Expositor http://www.watchman.org/corsebib.html

Bromley, David. 1994. "Sa pagitan ng Banal at Sekular: Pananaliksik at Teorya sa Quasi-Relihiyon." Relihiyon at ang Social Order, Vol. 4, Greenwich, CT: Jai Press Inc, 1994.

Isang Kurso sa Mga Himalang Pagsasama ng Mga Himalang. New York: Viking Penguin, 1996. 2nd Ed.

Dalin, Shera. 1999. "Ang Aklat ay Tumutulong sa Mga Tao na Makahanap ng Pag-ibig, Kapatawaran." St. Louis Post Dispatch, (9 January). Limang Star Lift Ed; p 31.

Hryczyk, Edward. 1995. "Isang Kurso sa mga Himala." Trinity Communications. http://www.ewtn.com/library/NEWAGE/COURSE.txt

Holt, Patricia. 1993. "Paggalugad sa Espirituwal ng Kababaihan." Ang San Francisco Chronicle, (22 Abril). Huling Ed; seg E, p5.

Knowlton, Leslie. 1993. "Mga Banal na Aral sa Pag-aaral ng mga Himala." Los Angeles Times, (18 April). Orange County Ed; bahagi E, p1, col 3.

Moran, Tracy. 1996. "Isang Kurso sa Brainwashing." EWTN Online Services. http://www.ewtn.com/library/NEWAGE/BRAINWAS.txt

McNichol, Tim. "Mensahe ng Kababaihan ng Sandali?" USA Weekend, p10.

Perry, Robert. "Sino ang Nagsulat ng Isang Kurso sa mga Himala? Bahagi I. "ht tp: //nen.sedona.net/circleofa/whowroteI.html

Schwiesow, Deirdre. 1996. "Isang Kurso sa mga Himala ay" Bumangon hanggang sa Misa. "USA Today (29 March). Huling Ed; p9D.

Smilgis, Martha. 1991. "Mother Teresa para sa '90's?" Time Magazine. (29 July) v138 n4 p60.

Wapnick, Kenneth. 1991. Pagkawala Mula sa Felicity: Ang Kwento ni Helen Schucman at ang Kanyang Scribing ng Isang KURSO SA MGA MILAGRO. Roscoe, NY: Foundation para sa Isang Kurso sa mga himala.

Wapnick, Kenneth, Gloria Wapnick, Judith Skutch Whitson, at Robert Skutch. 1992. "Ang Kurso sa mga Himala ay May Edad." Ang Parola, (Disyembre) Vol 3, Walang 4.

Weiss, Arnold. 1994. "Isang Bagong Relihiyosong Kilusan at Espirituwal na Pagpapagaling Psychology Batay sa Isang Kurso sa mga Himala." Relihiyon at Ang Social Order. Vol 4.

Puti, Cecile. 1992. "Ang Kursong Kagalakan niya 'sa mga Himala': Ang Diyos ay Pag-ibig." Ang Houston Chronicle. (16 Peb) 2 STAR Ed; Pamumuhay.

Wise, Russ. 1996. "Isang Kurso sa mga Himala, Isang Pagsusuri sa Biblia." Probe Ministries.

1 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

2 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

3 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

4 Wapnick, Kenneth Absence From Felicity p86

5 Wapnick, Kenneth Absence From Felicity p88

6 Wapnick, Kenneth Absence From Felicity p91

7 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/scribes.html

8 Wapnick, Kenneth Absence From Felicity p165

9 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/scribes.html

10 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/scribes.html

11 Wapnick, Kenneth Absence From Felicity p200

12 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corsfact.htm

13 Weiss, Arnold p198

14 Wapnick, Kenneth Absence mula sa Felicityp381

15 Wapnick, Kenneth Absence mula sa Felicityp382

16 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage

http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

17 FACIM Homepage http://www.facim.org/maincampus.htm

18 FACIM Homepage http://www.facim.org/itip.htm

19 FACIM Homepage http://www.facim.org/itip.htm

20 Knowlton, Leslie "Banal na mga Aral sa Pag-aaral ng mga Himala"

21 Miracle Distribution Center Homepage http://www.miraclecenter.org/newoutline.htm

22 Community Miracles Center Homepage http://www.miracles-course.org

23 Miracles Counseling Homepage http://www.miraclescounseling.com/index2.htm

24 Circle of Atonement Homepage http://nen.sedona.net/circleofa/cofaoffr.html

25 Smilgis, Martha "Ina Theresa para sa'90?"

26 Holt, Patricia "Paggalugad sa Espirituwal ng Kababaihan"

27 McNichol, Tim "Mensaheng Mensahe ng Sandali"

28 White, Cecil "Course sa Kanyang Crash 'sa mga Himala': Ang Diyos ay Pag-ibig"

29 White, Cecil "Course sa Kanyang Crash 'sa mga Himala': Ang Diyos ay Pag-ibig"

30 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

31 White, Cecil "Course sa Kanyang Crash 'sa mga Himala': Ang Diyos ay Pag-ibig"

32 ACIM Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/what_it_is.html

33 FACIM Homepage http://www.facim.org/acim/theory.htm

34 Isang Kurso sa Mga Himalang Teksto p168

35 FACIM Homepage http://www.facim.org/vision.htm

36 Weiss, Arnold p199

37 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corseim.htm

38 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corseim.htm

39 Isang Kurso sa Mga Himalang Teksto p168

40 Weiss, Arnold p199

41 FACIM Homepage http://www.facim.org/acim/glossary.htm

42 FACIM Homepage http://www.facim.org/acim/glossary.htm

43 Weiss, Arnold p199

44 Isang Kurso sa Gawing Gawing Gawain ng P66

45 Isang Kurso sa Gawing Gawing Gawain ng P67

46 Isang Kurso sa Mga Gawain sa Mga Himalang p1

47 Isang Kurso sa Mga Gawain sa Mga Himalang p3

48 Isang Kurso sa Mga Gawain sa Mga Himalang p3

49 Isang Kurso sa Gawing Gawing Gawain ng P9

50 Isang Kurso sa Mga Himalang Homepage http://www.acim.org/about_acim_section/intro_to_acim.html

51 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corsebib.htm

52 Hryczyk, Edward "Isang Kurso sa mga Himala"

53 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corseim.htm

54 FACIM Homepage http://www.facim.org

55 Probe Ministries http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/thcourse.html

56 Moran, Tracy "Isang Kurso sa Brainwashing"

57 Watchman Fellowship http://www.watchman.org/corseim.htm

58 Wapnick et al "Isang Kurso sa mga Himala ay May Edad"

59 Wapnick et al "Isang Kurso sa mga Himala ay May Edad"

60 Circle of Atonement Homepage http://nen.sedona.net/circleofa/whowroteI.html

61 Circle of Atonement Homepage http://nen.sedona.net/circleofa/whowroteI.html

62 Circle of Atonement Homepage http://nen.sedona.net/circleofa/whowroteI.html

63 Miller, Patrick "Ang Kurso, ang Copyright, at ang Kontrobersiya: Isang Maikling Kasaysayan" http://www.miraclecenter.org/miller.htm

64 Miller, Patrick "Ang Kurso, ang Copyright, at ang Kontrobersiya: Isang Maikling Kasaysayan" http://www.miraclecenter.org/miller.htm

Nilikha ni Holly Whittaker
Para sa Soc 452: Sociology of Religious Behavior
University ng Virginia
Spring Term, 2000
Huling binago: 04 / 19 / 01

Isang KURSO SA MGA KARAGDAGANG VIDEO NG MILAGO

magbahagi
Nai-update: - 2:36 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander