Isabelle Kinnard Richman

Saksi ni Jehova

ANG MGA SAKSI NI JEHOVAH TIMELINE

1852 (Pebrero 16): Si Charles Taze Russell ay ipinanganak sa Allegheny, Pennsylvania.

1869 (Nobyembre 8): Si Joseph Franklin Rutherford ay ipinanganak sa Versailles, Missouri.

1872: Itinatag ni Russell ang International Bible Student Association sa Pittsburgh, Pennsylvania.

1874: Ang taon na itinalaga ni Russell para sa hindi nakikitang pagbabalik ni Cristo.

1880s: Inayos ni Russell ang unang mga pagpupulong ng Bible Society Association.

1884:  Ang Zion's Watchtower Tract Society ay isinama.

1914: Ang taong inaasahan ni Russell na makikita ang ikalawang pagparito ni Cristo.

1916 (Oktubre 31): Namatay si Russell.

1919: Si Joseph Franklin Rutherford ang humalili kay Russell bilang pangulo ng lipunan at pinagtibay ang slogan, "Milyun-milyong Ngayon Buhay Ay Hindi Mamatay!"

1939: (Nobyembre 1) Nag-publish ang Rutherford ng isang artikulo sa ang Bantayan tungkol sa “walang kinikilingan,” pinapayuhan ang mga kasapi na iwasan ang pagsali sa mga usaping pampulitika.

1995 (Nobyembre 1): Ang buwanang isyu ng ang Bantayan nababagay ang mga inaasahan sa apokaliptiko sa pamamagitan ng muling pagbibigay kahulugan sa "huling henerasyon" na mas kasama.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Charles Taze Russell ang ikalawa sa limang anak na ipinanganak kay Joseph Lytel Russell at Ann Eliza Birney sa Allegheny, Pennsylvania sa1852. Ang Russells ay isang Presbyterian, nasa gitna ng klase na pamilya ng mga mangangalakal na tela. Minamahal ni Russell ang negosyo ng pamilya, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging lubhang matagumpay. Pagkatapos ay ibinenta niya ang anim na tindahan ng tingi sa malaking kita upang mapondohan ang kanyang mga gawain sa pag-publish at pangangaral. Bilang isang kabataang lalaki, maikli na siyang umalis mula sa Calvinist Presbyterianism, pabor sa Arminian na naimpluwensyang simbahan ng Methodist Episcopalian. Sa isang pagkakataon nawala ang kanyang pananampalataya at pagkatapos ay mabilis na iniskedyul ang ilang mga relihiyon ng Asya, kabilang ang Budismo, Confucianismo, Hinduismo, at Taoismo. Gayunman, pagkatapos ng mga kabataang pag-uusapan, siya ay naiimpluwensyang naiimpluwensiyahan ng mga Millerite, o mga Adventista, nang sila ay kilala. Simula sa 1831, si William Miller, isang mangangaral ng Baptist, ay nakakuha ng maraming tagasunod sa kanyang mga hula batay sa banal na Kasulatan na si Cristo ay babalik sa Daigdig sa 1844 at susundan ang pahayag. Nang lumipas na ang 1844, na tinatawag na "Great Disappointment," maraming mga tagasunod ang naiwan, bagaman ang kilusan ay nakaligtas. Inulit ng ilang Adventista ang petsa ng nagbabantang pahayag na nagaganap sa 1874 o 1875.

Sa 1870, dumalo si Russell sa isang talumpati ni Adventist preacher na si Jonas Wendell, na nagpahanga kay Russell sa kanyang kaalaman at hula sa Bibliya na babalik si Kristo sa 1873 o 1874. Naging malapit si Russell sa pakikipagkaibigan sa iba pang mga tagasasang Adventista, si George Storrs at George Stetson, na, tulad ni Russell mismo, ay nakikibahagi sa isang malakas na pag-aaral at pag-aaral ng Biblia. Sa 1872, inilunsad ni Russell ang kilusang Pag-aaral ng Biblia nang inorganisa niya ang unang pulong ng International Bible Students Association sa Pittsburgh, PA. Ang kilusang Pag-aaral ng Bibliya ay mabilis na kumalat sa iba pang mga lungsod at bayan, at nakakalap ng daan-daang tagasunod.

Ang isang pangunahing pag-unlad sa pananampalataya ni Russell ay naganap sa 1876 nang makita niya ang mga sinulat ni Nelson Barbour, Barbour, isang Adventista, na sinabing ang Milleniumium ay nagsimula, at na si Kristo ay nabubuhay na di-makita sa lupa. Noong nakaraang taon, ang grupo ng Pag-aaral ng Bibliya ni Russell ay nakarating sa parehong konklusyon. Agad na inayos ni Russell ang isang pulong kay Barbour na ang biblikal na kronolohiya ay kumbinsido kay Russell na ang Rapture ay magaganap sa 1878, na susundan ng isang pahayag na ibabalik ang tapat sa paghahari kasama ni Kristo sa lupa at sirain ang hindi tapat. Agad na ibinenta ni Russell ang kanyang mga interes sa negosyo, na nagbunga ng isang malaking kapalaran, upang pondohan ang kanyang mga gawain sa relihiyon. Pinondohan niya, at naging co-author sa, aklat ni Barbour, Tatlong Mundo at ang Pag-ani ng Mundo na Ito Na (1877).

Pagkatapos ay nagsimula sina Barbour at Russell na mangaral at mag-publish. (Barbour at Russell, 1877) Ang kanilang pakikipagtulungan ay tumagal ng ilang taon, ngunit, nang ang pinalawig na petsa ng 1878 ay walang pasulput-sulpot, sinira ni Russell si Barbour theologically at inalis ang kanyang pinansiyal na suporta. Sa 1879, itinatag ni Russell ang kanyang sariling pahayagan, Ang Zion's Watch Tower at Herald ng Presensya ni Kristo, na sa kalaunan ay naging pangunahing publikasyon ng Jehovah's Witness, Ang Watch Tore. Hinahanap ni Barbour ang kanyang sariling kongregasyon, Ang Iglesia ng mga Estranghero.

Kasunod sa hindi mapinsalang pagpasa ng petsa ng 1878, inilunsad ni Russell ang kanyang sarili sa isang paulit-ulit na proseso ng rebisyon. (Bowman 1995; Penton 1985) Noong una sinabi niya na ang pagkakaroon ni Cristo ay hindi mawari na madama sa mundo; ang mga kaluluwa ng "pinahiran" na sangkatauhan ay agad na babangon sa langit sa kanilang pagkamatay. Nang maglaon, "muling kinalkula" niya ang petsa ng pag-agaw, na itinakda para sa 1914. Bagaman sa sandaling muli, ang pag-agaw ay hindi naganap, ang pagdating ng World War I, nagpahiram ng ilang katotohanan sa hula ni Russell. Sa buong natitirang bahagi ng kanyang buhay, hinulaang at binago ni Russell, natagpuan ang mga bagong kasama na ilalathala, at sinira ang mga kasama na ito dahil nabigo ang mga hula. Ang pattern ng mga panandaliang samahan na natupad sa kanyang kasal. Ang kanyang asawa at kapwa editor, na si Mary Frances Russell, na pinakasalan niya noong 1880, ay iniwan siya noong 1889, na inaangkin na tumanggi siyang ibahagi sa kanya ang responsibilidad sa editoryal. Pagkaraan ay pinaghiwalay niya siya noong 1904.

Habang ang maraming hula ni Russell tungkol sa pagbabalik ni Cristo ay hindi nakumpirma ng nakikita, mga kaganapan sa lupa, inilunsad ni Russell ang malawak na matagumpay na kilusang Pag-aaral ng Bibliya. Inorganisa niya ang unang Pag-aaral ng Bibliya sa Pittsburgh, PA sa 1872. Pagkalipas ng siyam na taon, itinatag niya ang Zion's Watch Tower Tract Society. Kasunod na isinulat ni Russell at inilathala nang malawakan ang tungkol sa interpretasyong biblikal, kasama ang kanyang mga isinulat na mga sulatin tungkol sa mga pahina ng 50,000. Tinataya na ang kanyang anim na tomo, na may karapatan Pag-aaral sa Kasulatan (orihinal na may pamagat na Millennial Dawn), ay binabasa ng dalawampung milyong tao. Ang matangkad at magnetikong mangangaral, na may dumadaloy na balbas at guwapong mukha, ay nakakuha ng malalaking madla habang siya ay nagsasalita nang husto sa buong una sa Estados Unidos, at sa Inglatera.

Pagkatapos ng kamatayan ni Russell sa 1916, bagama't maraming mga pagkakahati-hati sa mga grupo ng Pag-aaral ng Bibliya at mga bahay ng pag-publish, isang Biblia Pinangunahan ng pangkat ng pag-aaral. Sa ilalim ng pamumuno ni Joseph Franklin Rutherford, isinama ito bilang ang Watchtower Bible and Tract Society, ang organisasyon ng Saksi ni Jehova, kasama si Rutherford na nagsisilbing pangulo. Si Rutherford ay lumaki sa isang pamilyang Baptist noong bata pa siya at nagpunta sa paaralang abogasya noong maagang edad na twenties. Matapos ang pagtatapos, nagtrabaho siya bilang isang abugado sa paglilitis, pampublikong piskal, at kapalit na hukom sa Missouri, na nagbigay-daan sa pagtawag sa kanya na "Hukom" Rutherford. Nakaharap niya ang mga isinulat ni Russell noong 1894, at makalipas ang labindalawang taon ay nabinyagan bilang isang miyembro ng Saksi ni Jehova. Ang Rutherford kalaunan ay naging ligal na Payo para sa Bantayan ng Kapisanan noong 1907 at isa sa mga Direktor nito noong 1916, ang taong namatay si Russell. Inayos muli ng Rutherford ang lipunang ito ng mga mananampalataya sa isang matatag at matatag na organisasyon ng mga Saksi ni Jehova (Harrison 1979; Stroup1945).

DOCTRINES / BELIEFS

Ang paniniwala ng Saksi ni Jehova ay hindi Trinitaryo, milenyo, apokaliptiko, restoristaista at batay sa bibliya. Hindi tulad ng maraming mga denominasyong Kristiyano, ang mga Saksi ni Jehova ay hindi tumatanggap ng isang Trinitary Godhead, o naniniwala sila sa pagiging tao ni Jesus. Bagaman si Hesus ay Anak ng Tao (tao) at anak ng Diyos (banal) sa panahon ng kanyang buhay sa mundo, ang pisikal na katawan ni Hesus ay ibinigay bilang isang pantubos para sa kasalanan ng tao sa paglansang sa krus. Naniniwala ang mga saksi na ang nabuhay na mag-uli na si Cristo ay pawang espiritu, at hindi sa anumang materyal. Samakatuwid tinanggihan ng mga kasapi ang muling pagkabuhay ng katawan para kay Cristo, at para sa mga tapat. Para sa kanila, ang nabuhay na Kristo ay isang pagpapakita ng iisang unibersal na Diyos. Mayroon lamang isang Diyos, na tinutukoy nila sa pangalan ng Lumang Tipan na J - W, o Jehova sa kanilang pagsasalin ng Banal na Kasulatan. Ang Banal na Espiritu ay isa pang pagpapakita ng unibersal na Diyos.

Inaangkin ng mga Saksi ni Jehova na gumagamit ng isang literal na interpretasyon ng Banal na Kasulatan na nauunawaan na naglalaman ng pang-mesiyanikong pangako ng pagbabalik ni Kristo sa mundo upang maitaguyod ang kaharian ni Jehova. Ayon sa interpretasyong ito, ang kaharian ni Cristo sa lupa ay magtatapos sa giyera ng mga bansa at ang agaw ng mga santo. Kapag ang mga bansa ay bumaba sa Armageddon, si Kristo ay babalik sa langit kasama ang 144,000 "pinahiran" na inilarawan sa Aklat ng Pahayag. Ang ilang karagdagang tapat, "ang malaking karamihan," ay maliligtas din. Ang banal ay aayos mula sa hindi banal, na ganap na mawawala. Ang mga Saksi ay hindi naniniwala sa impiyerno, o anumang panahon ng pagpapahirap pagkatapos ng kamatayan na maaaring purificatory. Noong Nobyembre, 1995, ang buwanang isyu ng ang Bantayan nababagay ang mga inaasahan sa apokaliptiko sa pamamagitan ng muling pagbibigay kahulugan ng "huling henerasyon" na mas kasama upang hindi na ito tumutukoy lamang sa mga nabubuhay noong 1914 at inaasahang makikita ang pahayag sa kanilang buhay (Beckford 1975; Penton 1985).

Naniniwala ang mga Saksi ni Jehova na pinapanumbalik nila ang orihinal na kaugaliang Kristiyano at paniniwala tulad ng inilarawan sa Bagong Tipan, at, samakatuwid, na ang kanilang pundasyon ay nakasalalay sa Bibliya, at hindi sa imahinasyon ng tao. Ang kanilang mga paniniwala ay nagmula sa, at nakabatay sa, kanilang natatanging interpretasyon ng Banal na Kasulatan. Ang mga Saksi ni Jehova ay muling nagsalin ng Bibliya upang sumunod sa kanilang pananaw na ang tanging Diyos ay si Jehova. Ang kanilang salin ay pinapalitan ang salitang Jehovah tuwing isinasaalang-alang ng mga saksi, kahit na sa kaso ni Jesus, na ang teksto ay tinatalakay ang iisang Diyos. Ang salin na ito, na kilala bilang Ang Bagong Sanlibutang Salin ay unang nai-publish noong 1961. Ang New World Translation ay magagamit sa online; higit sa 170 milyong kopya ang naipamahagi; at ang libro ay isinalin sa higit sa 70 mga wika. Ang teksto ay isinalin ng mga Saksi ni Jehova mula sa Greek at Aramaic. Ang salin ay pinalakpakan ng mga iskolar para sa kawastuhan nito, kahit na pinupuna ito bilang labis na sekta dahil sa hindi tumpak ngunit pare-pareho na paggamit ng salitang Jehovah upang isalin ang mga salitang Griyego para sa pagka-diyos, Banal na Espiritu, Kristo at Jesus.

Ang Mga Kasosyo sa Pag-aaral ng Bibliya, at ang mga Saksi ni Jehova ay patuloy na ginabayan ng natatanging millenarian na eschatology at doktrina ni Russell na itinakda sa kanyang maraming mga tract pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga pinakamaagang tract ay may karapatan Ang Zion's Watch Tower at Herald ng Presensya ni Kristo, isang buwanang pahayagan na na-publish pa rin ngayon ng Mga Saksi ni Jehova, ngayon ay isang semi-buwanang publikasyon, na may karapatan Ang Bantayan na Nagpapakilala sa Kaharian ni Jehova. Pagkatapos ay itinatag ni Joseph Rutherford ang mga pagbabawal ng Saksi sa pagsaludo sa watawat, serbisyo militar, at pakikilahok sa politika ng mundong ito. (Penton 2004). Naniniwala ang mga Saksi ni Jehova na ang pagpapalaglag ay ang pagwawakas ng isang buhay at samakatuwid ay tinututulan nila ang pagpapalaglag, kahit na hindi sa pamamagitan ng kilusang pampulitika. Naniniwala sila na ang homosexualidad ay ipinagbabawal ng Bibliya.

RITUALS / PRACTICES

Tinanggihan ng mga Saksi ni Jehova ang pagdiriwang ng mga personal na piyesta opisyal, piyesta opisyal ng sibiko at tradisyonal na piyesta opisyal ng relihiyon tulad ng Pasko o Mahal na Araw. Itinuturing nila ang gayong mga pagdiriwang na taliwas sa salita ng Banal na Kasulatan at isang hindi kinakailangang paggambala para sa mga hinirang na naghahanda para sa paparating na paghatol ng Diyos. Gayunpaman, may isang pagbubukod sa pangkalahatang kasanayan na ito; isang beses sa isang taon na ginugunita ng mga Saksi ni Jehova ang Huling Hapunan ng Cristo kasama ang kanyang mga alagad. Ang ritwal na ito ay kilala bilang Lord's Evening Meal, o mas karaniwang memorya ng kamatayan ni Kristo. Ang petsa para sa ritwal na pang-alaala na ito ay natutukoy alinsunod sa kalendaryong Hudyo, tulad ng Nissan 14. Sa araw na iyon, ang mga Saksi ni Jehova ay nagtitipon sa kanilang mga Kingdom Hall upang mag-alok, sa pamamagitan ng pagpasa sa mga natipon, tinapay at alak ayon sa sanggunian sa ebanghelyo ni Mateo. Ang mga naniniwala sa kanilang sarili na "may makalangit na pag-asa" ay inatasan na uminom ng alak at kumain ng tinapay. Kakaunti lamang ang nakikibahagi sa tinapay at alak, yamang ang mga may langit na pag-asa ay malinaw na tinukoy bilang ang 144,000 "pinahiran" na buhay noong 1914.

Ang mga Saksi ni Jehova ay nagtitipon sa kanilang mga Kingdom Hall isang beses sa isang linggo upang mabasa at makatanggap ng tagubilin, at magtipon sa pamayanan. Makatuturo ang pangangaral
at hindi itinuturing na sagradong ritwal; ang mga bisita sa mga lingguhang serbisyo ay maaaring mabigla nang malaman na ang sermon ay sinusundan ng pagpalakpak. Sa mga lingguhang pagpupulong ang madla ay karaniwang bihis, etniko at pinaghiwalay ng lahi. Ang mga pagpupulong ay binibigyang diin ang pagkumpirma at paglikha ng mga bono ng pamayanan, sa pagkakayakap, pagkakamayan, at impormal na pag-uusap. Ang mga Saksi ni Jehova ay nagsasagawa ng pagbibinyag sa publiko upang sagisag ang opisyal na pagiging miyembro sa sekta. Ginagawa ang mga pagbibinyag sa Kingdom Hall, at pagkatapos ng bautismo ang mananampalataya ay itinuturing na isang opisyal na miyembro ng simbahan, isang "bautisadong publisher."

ORGANISATION / LEADERSHIP

Itinatag ni Charles Russell ang Zion's Watch Tower Tract Society sa 1881 at pinangalanan bilang pangulo nito; tatlong taon na ang lumipas Isinama ang lipunan. Sa 1908, inilipat ni Russell ang punong-tanggapan ng Watch Tower Society mula sa Pittsburgh hanggang sa kasalukuyang lokasyon nito sa Brooklyn, New York. Ang Governing Body at pag-print ng mga operasyon ay matatagpuan sa Brooklyn. Ang corporate headquarters ay matatagpuan sa Philadelphia, Pennsylvania, at mayroong isang pangalawang opisina ng korporasyon sa New York State. Sa pagkakahati ng pagsunod sa pagkamatay ni Russell sa 1916, ang Society ay nawalan ng malaking proporsiyon ng pagiging miyembro nito. Pinalitan ng pangalan ng Rutherford ang Watch Tower Society at ang natitirang pagiging miyembro nito bilang mga Saksi ni Jehova sa 1931 (Holden 2002).

Mula nang pagkapangulo ng Rutherford, ang mga Saksi ni Jehova ay naayos nang hierarchically, na may eksklusibong mga puting kalalakihan sa pamumuno. Marami sa mga pinuno ng simbahan ay may kaunting pormal na edukasyon. Ang hierarchy ay pinamumunuan ng isang Pangulo, na nangangasiwa sa Ang Lupong Tagapamahala ng pito. Ang pangulo at ang namamahala na lupon ay itinuturing na "pinahiran." Ang lupong namamahala ay nananatili sa punong tanggapan ng simbahan sa Brooklyn. Sa ibaba nito, ang simbahan ay isinaayos ayon sa rehiyon: kasama ang mga naglalakbay na tagapangasiwa, kongregasyon, komite at nakatatanda, at isang hierarchy ng mga publisher na tinutukoy ng bilang ng mga oras na kanilang ilaan sa pagpapalaganap ng salita. Ang base ng piramide ay binubuo ng mga "publisher," yaong mga pinto sa pinto na kumakalat ng salita, at namamahagi at nagbebenta ng mga materyales. Walang mga Saksi ni Jehova na nakatanggap ng anumang kabayaran para sa kanilang pangangaral; ang mga dayuhang misyonero lamang ang maaaring makatanggap minsan ng kaunting stipend para sa pamumuhay.

Opisyal, upang maging kasapi ng mga Saksi ni Jehova ay dapat na maging isang "tagapaglathala." Ang mga dumalo lamang sa alaala o iba pang mga serbisyo ay hindi binibilang bilang mga miyembro ng simbahan. Ang mga publisher ay inorden na ministro, at inaasahan silang, kahit na hindi kinakailangan, na mangaral. Dapat nilang iulat ang kanilang aktibidad sa isang Matanda nang dalawang beses sa isang buwan, at kung ang pangangaral sa bahay-bahay ay mas mababa sa isang oras sa isang linggo, maaari silang maipakitang "hindi aktibo." Ang mga hindi nabinyagan na bata ay maaaring mangaral kung sila ay naaprubahan, ngunit hindi sila binibilang bilang mga miyembro ng simbahan. Ang mga miyembro ng simbahan ay maaaring magdiborsyo kahit na binibigyang diin ng sekta ang pamilya sa loob ng isang istrukturang pamilya ng patriyarkal. Sinasanay ng mga Saksi ni Jehova ang "pag-iwas" ng mga dating kasapi, na nangangahulugang kahit na ang pamilya at mga kaibigan sa loob ng sekta ay tatanggalin ang lahat ng pakikipag-ugnay sa isang kasapi na umalis sa sekta.

Mayroong higit sa pitong milyong mga Saksi ni Jehova sa buong mundo (Cragin and Lawson 2010; Iannacone and Stark 1995). Ang paglaki ng sekta ay pinalakas ng mabisang proselytizing at conversion kaysa sa panloob na paglaki. Ang mga Saksi ni Jehova ay matatagpuan sa bawat kontinente. Mahirap matukoy ang eksaktong sukat ng pangkat, dahil ang mga saksi mismo ay binibilang lamang ang Mga Nabautismuhan na Publisher bilang mga miyembro ng simbahan. Ang bilang na ito ay higit na nalampasan ng bilang ng mga nagpapakilala sa sarili bilang mga Saksi ni Jehova sa mga ulat sa senso. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na rate ng paglaki ng mga Saksi ni Jehova ay sa mga lugar kung saan nararamdaman pa rin ang kirot ng paggawa ng makabago, tulad ng Latin America, Asia, at Africa. Sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, kung saan nagmula ang mga Saksi ni Jehova, at sa Europa, ang populasyon ng mga Saksi ni Jehova ay lumalaki sa mas katamtamang bilis.

ISSUES / CHALLENGES

Ang mga bagong at pangkatin na relihiyosong grupo ay regular na nakaranas ng malaking pagsalungat (Miller and Flowers 1987; Richardson 2004). Ang mga saksi ni Jehova ay nahaharap sa maraming hamon na nagmumula sa kanilang pagtanggi na maglingkod sa militar, makilahok sa proseso ng pulitika, sumang-ayon sa katapatan sa anumang iba pang kaysa kay Jehova, at ang kanilang aktibong pag-proselytize at panitikan na mga kampanya sa pagbebenta (Penton 2004; Sprague 1946). Sa Estados Unidos, simula sa 1940s, hinanap ng mga Saksi ni Jehova ang isang estratehiya sa paglilitis sa aktibista na nanalo sa kanila, at iba pang mga relihiyosong minorya, maraming mga libreng proteksyon sa ehersisyo. Ang mga halalan ng Korte Suprema sa maraming kaso na kinasasangkutan ng mga Saksi ni Jehova ay mga landmark ng hurisprudence ng Unang Pagbabago (Henderson 2010).

Cantwell v. Conneticut, 310 US 296 (1940), isinama ng Hukuman ang Free Exercise clause ng Unang Susog sa Konstitusyon nang binalewala nito ang mga paniniwala ng dalawang mga Saksi ni Jehova na naakusahan, sa ilalim ng isang lokal na ordinansa, na ginambala ang kapayapaan para sa kanilang pag-proselytize sa pinto.

Chaplinsky v. New Hampshire, 315 US 568 (1942), itinataguyod ng Korte ang pag-aresto ng isang Jehovah's Witness sa mga batayan na ang kanyang "labanan salita," ay isang Konstitusyon pagbubukod sa Unang susog ng libreng mga proteksyon ng pagsasalita.

West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 US 624 (1943), ang Korte ay nagpasiya na ang mga protektadong estudyante sa Proteksyon ng Unang Susog ay napipilitan na salubungin ang bandila ng Amerikano at sabihin ang Pledge of Allegiance sa paaralan.

Tore ng bantay Society v. Village ng Stratton 536 US 150 (2002), nagpasiya ang Hukuman na labag sa konstitusyon na hingin ang mga Saksi ni Jehova na kumuha ng isang espesyal na lisensya mula sa lungsod at ang pag-apruba ng alkalde upang makapunta sa pintuan upang maisagawa ang kanilang ministeryo.

Ang mga Saksi ni Jehova ay kinakatawan sa maraming mga kaso na ito ni Hayden Covington, isang Jehovah's Witness na kalaunan ay naging pinuno ng kanilang corporate legal department. Nagdala si Covington ng mga kaso ng Saksi ni Jehova ng 44 bago ang Korte Suprema, at nanalo ng mahigit sa 80 sa kanila. Ang Covington ay nakatulong din sa pagkuha ng mga pagpapaumanhinan, batay sa kalayaan ng budhi para sa mga Saksi ni Jehova na napatunayang nagkasala sa draft dodging noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Matagumpay na kinakatawan ni Covington ang Muslim boksingero, si Muhammad Ali, sa pagwawakas ng kanyang paninindigan para sa pag-iwas sa draft.

Sa ngayon, sa Estados Unidos, ang mga Saksi ni Jehova ay mahusay na protektado sa malayang pagsasagawa ng kanilang relihiyon sa pamamagitan ng Saligang-Batas, ngunit ang mga parehong problema na naharap nila sa US ay nakaharap sila sa ibang bansa. Tulad ng iglesya ay lumaki sa internasyunal na katawan, ang kanilang natatanging pagsunod sa Jehovah at ang kanilang pagkatao bilang isang bagong relihiyon ay parehong nagpapahiwatig ng mga paghihigpit at mga hamon (Peters 2000).

Sa Pransya, kapag ang mga Saksi ni Jehova ay itinuring na isang kahina-hinalang "sekta," ang pagdurog ng mga multa at mga buwis ay pabalik na ipinataw laban sa kanila ng gubyernong Pranses at ang kanilang katayuan bilang isang exempt na relihiyosong organisasyon ay binawi. Sa 2011, ang European Court of Human Rights ay nagpasiya na ito ay isang kapansin-pansin na paglabag sa kanilang mga karapatang pantao.

Sa Eritrea at Rwanda, ang daan-daang mga testigo ni Jehova ay regular na ibinilanggo dahil sa kanilang pagtanggi na dalhin ang armas o makilahok sa pulitika.

Sa India, ang mga misyonero ng mga Saksi ni Jehova ay regular na ginigipit at pinalo ng pulisya.

Sa karamihan ng mga estado ng CIS, ang simbahan ay ipinagbabawal, at ang mga tagasuporta ay nasasailalim sa panliligalig, pagkawasak ng kanilang ari-arian, at maraming iba pang mga pang-aabuso.

Sa South Korea, halos 1,000 Jehovah's saksi ay nasa bilangguan dahil sa pagtangging mag-enlist sa militar (Henderson 2010).

Mga sanggunian

Holden, Andrew. 2002. Mga Saksi ni Jehova Larawan ng isang Kontemporaryong Kilusang Relihiyoso. New York: Routledge.

Barbour, Neil at Charles Taze Russell. 1877. Tatlong Mundo at ang Pag-ani ng Mundo na Ito. Rochester, NY: Charles Taze Russell.

Beckford, James A. 1975. Ang Trumpeta ng Propesiya: Isang Sosyolohikal na Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova. Oxford: Blackwell.

Bowman, Robert M. 1995. Saksi ni Jehova. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Cragin, Ryan T, at Ronald Lawson. 2010. "The Secular Transition: The Worldwide Growth of Mormons, Jehovah's Saints, and Seventh Day Adventists." Sosyolohiya ng Relihiyon 71: 349-73.

Harrison, Barbara Grizzuti. 1978. Mga Pananaw ng Luwalhati: Isang Kasaysayan at Memorya ng mga Saksi ni Jehova. New York: Simon at Schuster.

Henderson, Jennifer Jacobs. 2010. Pagtatanggol sa Mabuting Balita: Ang Plano ng Mga Saksi ni Jehova na Palawakin ang Unang Susog. Spokane, WA: Marquette Books.

Iannaccone, Lawrence R, Daniel VA Olson, at Rodney Stark. 1995. "Mga mapagkukunang Panrelihiyon at Paglago ng Simbahan." Social Forces 74: 705-31.

Miller, Robert at Ronald Flowers. 1987. Patungo sa Benevolent Neutrality: Simbahan, Estado, at Korte Suprema. Waco, TX: Markham Press Fund.

Penton. M James. 2004. Mga Saksi ni Jehova at ang Ikatlong Reich: Politika ng Sektarian sa ilalim ng Pag-uusig. Toronto: University of Toronto Press.

Penton, M. James. 1985. Naantala ang Apocalypse: Ang Kwento ng mga Saksi ni Jehova. Toronto: University of Toronto Press, 1985.

Peters, si Shawn Francis. 2000. Paghuhusga sa mga Saksi ni Jehova: Pang-uusig sa Relihiyoso at Dawn of the Rights Revolution. Lawrence, KN: University Press ng Kansas.

Richardson, James, ed. 2004. Pagkokontrol ng Relihiyon: Mga Pag-aaral ng Kaso mula sa Palibot ng Globe. New York: Kluwer Academic / Plenum.

Sprague, Theodore W. 1946. "Ang 'Daigdig' na Konsepto sa mga Saksi ni Jehova." Harvard Theological Review 39: 109-40.

Stroup, Herbert Hewitt. 1945. Ang mga Saksi ni Jehova. New York: Columbia University Press.

Petsa ng Pag-publish:
15 Agosto 2012

 

magbahagi