Alma White

Susie C. Stanley

magbahagi

ALMA PUTANG TIMELINE

1862 (Hunyo 16): Si Mollie Alma Bridwell ay isinilang sa Lewis County, Kentucky.

1878: Si Mollie Alma Bridwell ay nakaranas ng pagbabalik-loob sa isang serbisyo ng revival ng Methodist na isinasagawa ni William B. Godbey.

1887 (Disyembre 21): Si Mollie Alma Bridwell ay nagpakasal sa Kent White sa Denver.

1893 (Marso 6): Naranasan ni Alma White ang pagpapakabanal pagkatapos ng matagal na pakikipagsapalaran.

1896 (Hulyo 7): Itinatag ni Alma White ang kanyang unang misyon sa Denver.

1901: Naglakbay si Alma White sa Chicago upang dumalo sa Pangkalahatang Kapulungan Assembly pati na rin ang isang pulong na inisponsor ng Association Metropolitan Church.

1901 (Disyembre 29): Itinatag ni Alma White ang Pentecostal Union, na kalaunan ay kilala bilang Haligi ng Apoy, sa Denver.

1902 (Marso 16): Si Alma White ay inordenan kasama ng isa pang babae at tatlong lalaki bilang pastor sa Pentecostal Union.

1904 (Disyembre 1): Nagsimula ang Alma White isang muling pagbabangon sa London, England na tumagal ng tatlong buwan.

1908: inilipat ni Alma White ang punong tanggapan ng simbahan mula sa Denver patungong Zarephath, New Jersey.

1909 (Agosto 11): Si Kent ay hiwalay mula sa Alma, at hindi sila nakipagkasundo.

1918 (Septiyembre 1): Si Alma White ay pinagtibay ng Pentecostal Union bilang unang bishop ng babae sa Estados Unidos at pinagtibay ng Unyong Pantekostal ang disiplina nito sa simbahan.

1919: Ang Opisyal ng Pentecostal ay opisyal na naging Pillar of Fire.

1927: Binili ng Haliging Apoy ang istasyon ng radyo ng KPOF sa Denver.

1931: Binili ng Haliging Apoy ang istasyon ng radyo ng WAWZ sa New Jersey.

1937 (Oktubre 31): Ang Alma Temple sa Denver ay nakatuon.

1946 (Hunyo 26): namatay si Alma White sa Zarephath, New Jersey.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Si Mollie Alma Bridwell ay isa sa labing-isang anak na ipinanganak kay William at Mary Ann Bridwell noong Hunyo 16, 1862. Iniulat niya ang isang malungkot na pagkabata dahil naniwala siya na umaasa ang kanyang mga magulang para sa isa pang batang lalaki. Siya rin ay inihambing sa kawangis sa kanyang mga kapatid na babae na sinabi na maging prettier at mas matalino.

Matapos makamit ang kanyang sertipiko sa pagtuturo at pagtuturo sa lokal sa loob ng maikling panahon, si Mollie Alma Bridwell ay lumipat sa Montana upang magturo sa 1882 sa paanyaya ng isang tiyahin. Matapos makuha ang isang advanced na sertipiko ng pagtuturo pabalik sa Kentucky, nagturo siya sa Utah at muliMontana bago lumipat sa Denver. Noong Disyembre 21, pinangasawa ni 1887 si Kent White, isang ministrong ministro ng Methodist na kanyang nakilala sa Montana sa 1883. Matapos makumpleto ang kanyang pag-aaral sa University of Denver, siya ay inorden sa 1889.

Si Mollie Alma White ay nakaranas ng pagbabalik-loob noong tin-edyer sa Kentucky sa ilalim ng pangangaral ng kilalang ebanghelista na si William B. Godbey (1833-1920). Nang maglaon, naiintindihan niya na ang pagpapakabanal o kabanalan ay isang kasunod na karanasan sa relihiyon na dapat na hangarin pagkatapos ng conversion. Ang kabanalan ay isang doktrina ng Methodist na naging tanda ng kilusang Wesleyan / Holiness, na binubuo ng mga organisasyon at denominasyon na lumitaw noong ikalabinsiyam at ikadalawampung siglo. Sa kabila ng kanyang matagal na pakikipagsapalaran, sa una ay nadama ni White na ang pagpapakabanal ay nakaligtaan sa kanya. Ito ay hindi hanggang sa sinunod niya ang pagtuturo ni Phoebe Palmer (1807-1874), ganap na pagtalaga ng kanyang buhay kay Kristo at pagtubos sa karanasan sa pamamagitan ng pananampalataya, na nakapag-claim siya ng pagpapakabanal noong Marso 18, 1893.

Naniniwala si Mollie na si Alma White na ang pagpapakabanal ay nagresulta hindi lamang sa kadalisayan ng puso sa pamamagitan ng pag-alis ng inbred na kasalanan ngunit ito ay nagbibigay ng kapangyarihan para sa ministeryo. Tinawag niya ito "ang dakilang pangyayari sa aking buhay, na angkop sa akin para sa pangangaral ng ebanghelyo" (Alma White 1939: 62). Ang kapanganakan ng dalawang anak ay hindi humadlang sa kanya sa pagtupad sa kanyang pagtawag upang mangaral. Siya ay nagsimulang mangaral sa kalaunan sa 1893, una sa circuit ng Methodist ng Kent, at sa lalong madaling panahon ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga independiyenteng pagpupulong noong una sa Colorado at pagkatapos ay sa buong Kanluran. Ang doktrina ng pagpapakabanal ay naging isang kilalang paksa ng sermon para sa kanya.

Bumababa sa kanyang unang pangalan, itinatag ni Alma White ang kanyang unang independiyenteng misyon sa Denver noong Hulyo 7, 1896. Sa loob ng dalawang taon, siya ay nangangasiwa sa apat na iba pang mga misyon sa Colorado at Wyoming. Noong Pebrero 1, nagsimula ang 1899 ng isang paaralang pang-relihiyon sa paaralanDenver para sa kanyang mga tagasunod. Binili ni Alma White ang ari-arian at pinangangasiwaan ang pagtatayo ng gusali, na nakaupo sa 1,000 at may tatlumpu't apat na tulugan. Ang paggamit ng mga pattern ng iba pang mga grupo ng Wesleyan / Holiness, itinatag niya ang kanyang sariling simbahan, ang Pentecostal Union noong Disyembre 29, 1901 na may limampung miyembro ng charter. Sa 1902 Alma White ay nakilahok sa mga serbisyo sa New England sa Burning Bush, ang popular na pangalan ng Metropolitan Church Association, na ang mga lider na kanyang natugunan sa Chicago noong nakaraang taon. Nagtulungan sila sa iba pang mga serbisyo sa Illinois, Iowa, California, Texas at London hanggang sa hatiin nila ang mga paraan sa isang pagtatalo sa lupain sa 1905. Nanatili si Alma White, pag-secure ng property sa New Jersey. Doon, itinatag niya ang Zarephath, na pinalitan ang Denver bilang punong tanggapan ng simbahan sa 1908.

Si Alma White ay inordenan sa 1902 sa Pentecostal Union. Ang posibilidad ng ordinasyon ay isang dahilan para sa pag-iiwan ng Methodism. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing milestone dahil ang Methodist Episcopal Church ay hindi nag-ordain ng mga kababaihan sa panahong iyon at tumanggi na bigyan ang mga kababaihan ng ganap na mga karapatan sa pag-orden hanggang sa 1956. Kinilala ng Union ng Pentecostal ang kanyang pangunguna sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang bishop noong Setyembre 1, 1918, na ginawang siya ang unang bishop ng babae sa Estados Unidos. Sa panahong ito, pinagtibay ng simbahan ang aklat ng disiplina nito, na nagsasaayos ng buhay sa iglesya. Habang ang pangalan ng haliging apoy ay ginamit nang maaga bilang 1904 sa paglalathala ng Haligi ng Apoy magazine, ang simbahan ay hindi opisyal na nagbago ng pangalan nito sa Haliging Apoy hanggang sa 1919.

Patuloy na bumili si Alma White ng mga pag-aari para sa mga sangay sa buong bansa. Binili din niya ang isang 100-room estate saLondon. Si Arthur White (1889-1981), anak ni Alma, ay nakasaad sa 1948, "ang ilang mga sangay ng lipunan ng 50 ay nakaayos" (Arthur White 1939: 391). Ang isang hindi nai-publish na listahan ay naglalaman ng mga katangian ng 82 kabilang ang mga gusali at maraming binili sa pagitan ng 1902 at 1946. May mga humigit-kumulang na miyembro ng 5,000 sa taas ng simbahan. Sa pamamagitan ng 1940 ang iglesya ay nag-sponsor ng labing walong pribadong paaralan ng mga Kristiyano sa buong Estados Unidos. Ang outreach ng Pillar of Fire ay pinalawig sa pagkuha ng mga istasyon ng radyo sa Denver at New Jersey. Ang mga publisher ay isang mahalagang aspeto ng outreach ng simbahan. Nagsulat si White ng mahigit sa tatlumpu't limang libro at nag-edit ng anim na magasin. Naglalaro siya ng isang aktibong papel sa pamumuno ng simbahan, pangangaral hanggang sa ilang sandali bago siya mamatay noong Hunyo 26, 1946. Ang kanyang anak na si Arthur ay humantong sa simbahan hanggang sa 1978 nang ang kanyang anak na babae, Arlene White Lawrence (1916-1990), ay sumailalim, naglingkod bilang pangulo at pangkalahatang superintendente hanggang 1984.

MGA TURO / MGA DOKTRINA

Habang tinanggihan ni Alma White ang Methodist Episcopal Church, pinananatili niya ang katapatan sa mga doktrinang tinukoy niya bilang luma Pamamaraan. Ang mga bantog sa mga ito ay ang paniniwala sa pagpapakabanal o kabanalan, na kilala rin bilang ikalawang gawain ng biyaya. Si John Wesley (1703-1791), ang tagapagtatag ng Methodism, ay nagtaguyod ng karanasang nangyari pagkatapos ng conversion, ang unang gawain ng biyaya, na kung saan ang mga naghahanap ay nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at tinanggap ang kapatawaran ni Cristo. Itinuro ni Wesley na ang kabanalan ay nagresulta sa kamatayan sa kasalanan at isang buhay ng pag-ibig na binagong ayon kay Cristo. Pinasimulan ni Phoebe Palmer ang doktrina sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat at pangangaral. Pinagtibay ni Alma White ang pagkaunawa ni Palmer sa mga paraan ng pagkamit ng kabanalan kahit na hindi niya kinikilala ang pagkakautang na ito. Ang teolohiya na ito ay naglalagay ng Pillar of Fire sa tradisyon ng Wesleyan / Holiness.

Tinanggihan ni Alma White ang makabagong teolohiya bilang mga pundamentalista. Gayunpaman, hindi niya ibinahagi ang mga pundamentalistang doktrina ng predestinasyon, pagkawalang-sala o hula sa Bibliya na may paggalang sa mga oras ng pagtatapos. Ang isa pang kaibahan sa mga pundamentalista, na inilalarawan ng kanyang pagtingin sa pagbabalik-loob at pagpapakabanal, ay ang prayoridad na karanasan sa paglipas ng dahilan bilang isang pinagmulan ng teolohiya.

Si Alma White ay suportahan ang isang anti-makalupang pustura patungo sa nakapaligid na lipunan. Sa kabila ng kanyang diin sa paghihiwalay mula sa mundo, nag-ambag siya ng matigas na tinig sa kilusang anti-Katoliko, na naunawaan ang kanyang nativismo bilang pagpapahayag ng patriyotismo. Nagbuo siya ng isang hindi banal na alyansa sa Ku Klux Klan, lalo na upang palawakin ang kanyang agenda sa pagtataguyod ng "100% Americanism." Isa sa kanyang mga magasin, Magandang mamamayan, ay nakatuon sa "paglalantad sa Romano Katolisismo [Katolisismo] sa mga pagsisikap nito upang makamit ang pag-akyat sa Estados Unidos" (White 1935-1943 3: 293).

Si Alma White ay umalis din mula sa kanyang pangako sa paghihiwalay mula sa mundo sa pamamagitan ng pagtataguyod sa peminismo, hindi lamang sa iglesya kundidin sa pampublikong arena. Itinaguyod niya ang isang karaniwang kahulugan ng peminismo: "Sa bawat larangan ng buhay, maging sosyal, pampulitika, o relihiyon, dapat magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga kasarian" ("A Woman Bishop" 1922). Tulad ng iba pang mga Kristiyanong feminist, pinanatili niya na si Jesus ay "ang dakilang emancipator ng babaeng kasarian." Ang paniniwala sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan ay kalooban ng Diyos, inilarawan niya ang pagkapantay-pantay ng relihiyon at pampulitika ng mga kasarian bilang bahagi ng Pillar of Fire creed (White 1935- 1943 5: 229). Inihayag niya ang isang alituntunin ng bibliya para sa kanyang mga pananaw, na binanggit mula sa kuwento ng Pentecost (Gawa 2), pahayag ni Pablo ng pagkakapantay-pantay sa Mga Taga-Galacia 3: 28, at nag-aalok ng isang litany ng mga kababaihan sa Biblia na nagpapatakbo sa labas ng globo ng kababaihan ng patriyarka. Sinuportahan niya ang pagboto sa mga babae. Ang haligi ng Sunog ay naging unang relihiyosong grupo at isa sa mga unang organisasyon na nag-endorso sa Mga Katumbas ng Karapatan sa Karapatan noong ipinakilala ito ng Party ng Pambansang Babae sa 1923. Itinatag ni Alma White ang magasin Chains ng Babae sa 1924 bilang isang forum para sa kanyang peminista mensahe.

RITUALS / PRACTICES

Ang anti-makalupang posisyon ni Alma White ay nagpakita mismo ng pinaka-kapansin-pansin sa Zarephath, na naging isang komunidad na nagtataguyod ng sarili. Ang mga sangay ng Pillar of Fire ay nagbigay din ng pabahay para sa mga manggagawa nito. Pinatatakbo nila ang "linya ng pananampalataya" sa pamamagitan ng pag-asa sa mga hindi hinihinging donasyon upang suportahan ang kanilang gawain sa halip na maghanap ng pera upang bayaran ang kanilang mga singil. Ang paghihiwalay ay pinalawak na nangangailangan ng mga tagasunod na magbigay ng sekular na trabaho at nagtatrabaho lamang para sa simbahan. Ang mga poste ng mga pagpindot sa apoy ay naglathala ng kanilang sariling mga libro at magasin, na ibinebenta ng mga miyembro ng pinto sa pinto.

Ang pagsamba ay hindi nakakulong sa mga gusali ng simbahan. Si Alma White at ang kanyang mga tagasunod ay nagsagawa ng mga pagpupulong sa tolda at mga pagpupulong sa mga bukas na daanan. Sila ay nakikibahagi sa parade upang maakit ang isang pulutong, na kung saan sila ay hahantong sa sangay kung saan sila magsasagawa ng isang serbisyo sa simbahan.

Noong mga unang taon nito, natanggap ng Pentecostal Union ang masigasig na pagsamba nito. Inihayag ng mga reporter ng pahayagan ang paglukso na naganap sa mga serbisyo ng pagsamba, sa lalong madaling panahon ay binigyan ang grupo ng palayaw na "Mga Jumper." Sinimulan ni Alma White ang pagtatalaga ngunit, nang lumitaw ang kilusang Pentecostal sa 1906, agad niyang inabandunang ang termino upang maiwasan ang pagkilala sa Pentecostalism, na ay naging kilala sa buhay na estilo ng pagsamba nito at pagsasalita ng mga wika. Ang pangalan na "Pentecostal Union" ay patuloy na nagiging sanhi ng pagkalito sa mga taong ipinapalagay na si Alma White at ang kanyang grupo ay nagsalita ng mga wika. Gayunman, pinili niya ang pangalan bago ang paglitaw ng kilusang Pentecostal at hindi kailanman nagtaguyod ng pagsasalita sa mga wika.

Pamumuno

Nang tanungin ng isang reporter si Alma White tungkol sa estilo ng pamumuno nito, tumugon siya, "ang aking salita ay pangwakas." Ang reporter ay tumpak na nag-isip na siya ay "isang dominating pagkatao na walang bagay na walang kapararakan tungkol sa kanya, siya ay namamahala sa kanyang mga tao ng isang mapagkalingang kamay" ("A Jersey Bishop "1926). Sinusubaybayan ni Alma White ang kanyang mga sanga. Mula sa unang pagbili ng lupa sa Denver, personal niyang pinangasiwaan ang mga napakaraming detalye na nauugnay sa mga pagkuha ng ari-arian, hindi kailanman umaalis sa kapangyarihan ng abogado sa ibang tao. Siya ay malapit na namamahala sa pagtatayo ng mga sanga.

Madalas na binisita ni Alma White ang mga sangay ng kanyang iglesya upang subaybayan ang kanilang mga gawain. Ang kanyang komprehensibong pangangasiwa ng kanyang mga tagasunod ay lumalawak na lampas sa ministeryal na pagkakalagay. Halimbawa, sinabi ng isang miyembro na pinayuhan ni Alma White ang mga miyembro na gumugol ng tatlumpung minuto sa labas araw-araw (Huffman 1908). Karamihan sa mga miyembro ay hindi naisip ang kanyang napakalawak na kontrol sa kanilang buhay.

ISSUES / CHALLENGES

Sa kanyang unang mga taon ng pangangaral, si Alma White ay nahaharap sa pagsalungat mula sa Methodist clergy na nagtanong sa kanyang karapatang magsangaral dahil siya ay isang babae. Alam na niya ang sexism na nag-udyok sa kanilang mga pagtatangka na pigilan siya sa loob ng kanilang paniwala sa globo ng babae. Naalala niya, "sinabi ng mga pastor na ito ay isang lugar ng babae upang manatili sa bahay at alagaan ang asawa at mga anak" (White 1935-1943 2: 30). Gayundin, sila ay nababalisa ng kanyang kabantugan bilang isang ebanghelista at ang kanyang pangangaral ng kabanalan. Itinatag niya ang Pillar of Fire upang makatakas sa mga limitasyon sa kanyang pangangaral at magbigay ng pagkakataon para sa kababaihan pati na rin ang mga lalaki na maging mga ministro. Ang kanyang ordination ay sumisimbolo sa huling break ng White mula sa kontrol ng Methodist.

Ang suporta ni Kent White sa ministeryo ng kanyang asawa ay hindi pantay-pantay. Sa una, sinasalungat niya ang pagtatatag ng Pentecostal Union. Gayunman, inalis niya ang kanyang kredensyal ng Methodist na kredito at nakahanay sa grupo sa Marso 14, 1902, dalawang buwan matapos ang pagtatatag nito. Kung minsan, ipinagtanggol niya ang kanyang pangangaral, walang dudang dahil ito ay nagpapakita ng mabuti sa kanyang sariling ministeryo. Sa iba pang mga okasyon, siya ay sumunod sa pastor ng Methodist na sumasalungat sa kanyang asawa. Talagang hinamon niya ang kanyang pangangaral sa doktrina ng kabanalan. Ang Sexism ay higit pa sa malamang na nakapagbuo ng kanyang pagsalungat. Inasahan niya ang kanyang asawa na magpatibay ng isang papel sa kanyang ministeryo ngunit tinanggihan niya ang katayuang ito. Sa halip, ipinagpalagay niya ang pangunahing posisyon ng pamumuno. Nagagalit siya na may label na "Mrs. Ang asawa ni Alma White "(White 1935-1943 3: 144). Sa 1909, gumawa siya ng mabuti sa mga naunang pagbabanta na umalis, lalo na sa isyu ng pagsasalita sa mga wika. Tumanggi si Alma White na tanggapin ang praktis na ito kahit na hinimok ng kanyang asawa. Sa kabila ng maraming mga pagtatangka, ang dalawa ay hindi nakipagkasundo. Sa 1920, inilaan ni Kent White na idemanda si Alma White, na nag-aangking siya ay co-founder ng Pillar of Fire at samakatuwid ay may karapatan sa kalahati ng mga asset ng simbahan. Naniwala si Alma White na ang aksyon na ito ay naudyukan ng Apostolic Faith Church, na kinasamahan ni Kent sa Inglatera. Inakusahan niya siya para sa pagtakas upang gawin ang kaso na wala siyang papel sa simbahan. Habang pinawalang-bisa ng hukom ang kanyang kaso, ang impormasyong inihayag sa pagsubok ay pinahintulutan siyang panatilihing kontrol ang kanyang simbahan. Ang patuloy na pagsisikap ni Kent na mapuksa ang kanyang awtonomya sa mga doktrinal na isyu at ang pamumuno ng simbahan ay paulit-ulit na nabigo.

Mga sanggunian

"Isang Bishop ng Jersey sa Paglalakbay Niya." 1926. Newark News (New Jersey), Abril 9. 2: 73-74 sa Evangelism ng Alma White: Pindutin ang Mga Ulat . 2 vols, na na-edit ni CR Paige at CK Ingler, Zarephath, NJ: Pillar of Fire, 1939-1940.

"Isang Babae Bishop." 1922. Pananaw ng Babae. Enero. 1: 222 in Evangelism ng Alma White: Pindutin ang Mga Ulat. 2 vols, na na-edit ni CR Paige at CK Ingler ,. Zarephath, NJ: Pillar of Fire, 1939-1940.

Huffman, Della. 1908. Talaarawan, Enero 29. Kopyahin sa pagmamay-ari ng may-akda.

Stanley, Susie Cunningham. 1993. Tagahanga ng Halim ng Apoy: Ang Buhay ni Alma White. Cleveland, OH: Ang Pilgrim Press.

Puti, Alma. 1935-1943. Ang Kwento ng Aking Buhay at ang Haliging Apoy. 5 vols. Zarephath, NJ: Haliging Apoy.

Puti, Alma. 1939. Modern Miracles and Answers to Prayer. Zarephath, NJ: Haliging Apoy.

White, Arthur K. 1939. Ang ilang Kasaysayan ng White Family. Denver: Pillar of Fire.

Chains ng Babae. 1924-1970. Zarephath, NJ: Haliging Apoy.

Petsa ng Pag-post:
16 2015 Nobyembre

magbahagi
Nai-update: - 8:04 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander