SerpentHandlers

MGA HANDLER HALIMBAWA

Serbisyo ng Paghawak ng ahas (2: 37 minuto)
Video mula sa University of Tennessee sa Chatanoota Collection
Petsa ng Pag-post: 8 / 2 / 2013

Serbisyo ng Pangangasiwa ng Ahas sa Simbahan ni Panginoong Jesucristo (1: 44 minuto)
Petsa ng Pag-post: 8 / 2 / 2013

Serbisyo ng Paghawak ng ahas sa Rock House Holiness Church (1: 44 minuto)
Petsa ng Pag-post: 8 / 2 / 2013

Serbisyo ng Paghahatid ng Ahente sa Jolo, West Virginia (2: 10 minuto)
Petsa ng Pag-post: 8 / 2 / 2013

Talakayan tungkol sa pagiging makagat ng isang ahas (4: 26 minuto)
Petsa ng Post 8 / 2 / 2013


magbahagi