Archive ng Santa Muerte

Mga Slideshow ng Santa Muerte

Ang Maraming Pagsasalarawan ng Santa Muerte
Photographer: Fabiola Chesnut
Petsa ng Pag-post: 10 / 09 / 2013

Santa Muerte Shrines: Isang Slideshow

Photographer: Fabiola Chesnut
Petsa ng Pag-post: 10 / 09 / 2013

Santa Muerte Devotees: Isang Slideshow
Photographer: Fabiola Chesnut
Petsa ng Pag-post: 10 / 09 / 2013

Coverage ng Media ng Santa Muerte sa Huffington Post

R. Andrew Chesnut at David Metcalfe, "Trinity of Death ng Mexico: Santa Muerte, Araw ng mga Patay at Calavera Catrina"
Petsa ng Pag-post: 10 / 24 / 2013

R. Andrew Chesnut, "Santa Muerte: Deadline American Debut ng The Skeleton Saint"
Petsa ng Pag-post: 10 / 24 / 2013

R. Andrew Chesnut, "Santa Muerte at Black Magic Murder on the Border"
Petsa ng Pag-post: 10 / 24 / 2013

R. Andrew Chesnut, "Kamatayan kay Santa Muerte: The Vatican vs. the Skeleton Saint"
Petsa ng Pag-post: 10 / 24 / 2013

 

 

magbahagi