Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

magbahagi

Armand L. Mauss, "Rethinking Retrenchment: Mga Pagwawasto ng Kurso sa Patuloy na Kampanya para sa Paggalang"
Nai-post sa pahintulot ng Dialogue: Isang Pambungad na Journal of Mormon
Petsa ng Pag-post: 8 / 6 / 2013

Armand L. Mauss, "Naghahanap ng isang 'Pangalawang Pag-aani': Pagkontrol sa Mga Gastos ng pagiging miyembro ng LDS sa Europa"
Nai-post na may pahintulot ng Dialogue: Ang isang Journal ng taong may maraming asawa na naisip
Petsa ng Pag-post: 8 / 6 / 2013

 

magbahagi
Nai-update: - 6:33 ng umaga

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander