Pasukan ng langit

magbahagi

George Chryssides, "Heaven’s Gate: End-time Prophets in a Post-modern Era”
Petsa ng Pag-post: 7 / 20 / 2013

George Chryssides,
“Suicide, Suicidology, and Heaven’s Gate”
Petsa ng Pag-post: 7 / 20 / 2013

George Chryssides, "Approaching Heaven’s Gate”
Petsa ng Pag-post: 7 / 20 / 2013

George Chryssides, “‘Come on up, and I will show thee’: Heaven’s Gate as a Post-modern Group”
Petsa ng Pag-post: 7 / 20 / 2013

 

magbahagi
Nai-update: - 6:44 ng umaga

Copyright © 2016 Proyekto sa Mga Relihiyon at Espirituwalidad ng Daigdig

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander