Mga Ulat ng Gobyerno

magbahagi

Isang Praktikal na Sanggunian sa Pagkakaiba-iba ng Relihiyon para sa Mga Patakaran sa Pagpapatakbo at Mga Serbisyo sa Emergency, 3rd Edition, Australia New Zealand Policing Advisory Agency, 2010.

Artikulo 18: Kalayaan ng Relihiyon at Paniniwala, Human Rights at Equal Opportunity Commission, 1998.

Church of the New Faith v Komisyonado ng Pay-Roll Tax (Vic.) [1983] HCA 40; CLR 120 (27 Oktubre 1983).

Pananalig na may Pagkamahabagin: Isang Ulat sa Kalayaan ng Relihiyon at Paniniwala, Joint Standing Committee sa Foreign Affairs, Defense and Trade, 2000. (Tugon ng Gobyerno)

Kalayaan ng Relihiyon at Paniniwala sa 21st-siglong Australyaa, Commission ng Human Rights ng Australia, 2011.

Libre sa Naniniwala? Ang Karapatan sa Kalayaan ng Relihiyon at Paniniwala sa Australya, Human Rights at Equal Opportunity Commission, 1997.

Ulat ng Lupon ng Pagtatanong sa Scientology ("Ang Anderson Report"), 1965

Pahayag ng mga Natuklasan may kaugnayan sa imbestigasyon ng Makatarungang Trabaho Ombudsman ng mga entity na may kaugnayan sa Iglesia ng Scientology, Narconon at Kumuha ng Off Naturally, Mga Ombudsman ng Makatarungang Trabaho, 2011.

Mga Batas sa Batas Mga Pagbabago (Pampublikong Benepisyo sa Pagsubok) Bill 2010, Komite sa Batas sa Economics, 2010. (Tugon ng Gobyerno)

magbahagi
Nai-update: - 5:06 am

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander