Branch Davidians

SAKSI NG DAVIDIANS

"WACO Ang Mga Panuntunan ng Pakikipag-ugnayan" (2: 15: 51 minuto)
Petsa ng Pag-post: 1 / 19 / 2015

"Sinabi ni David Koresh ang Katotohanan Tungkol kay Waco" (5: 27 minuto)
Petsa ng Pag-post: 8 / 4 / 2013

"Waco 'Ang Footage'' (8: 12 minuto)
Petsa ng Pag-post: 1 / 19 / 2015

Araw 00 930624 Night Line Waco 911 Tapes 26

Petsa ng Pag-post: 1 / 19 / 2015

"Waco, The Survivors Story " (43: 49 minuto)
Petsa ng Pag-post: 8 / 4 / 2013

"Branch Davidian Memorial 04 19 2020" (03: 08: 05 minuto)
Petsa ng Pag-post: 4 / 21 / 2020

magbahagi