Aetherius Society

magbahagi

AETHERIUS SOCIETY TIMELINE

1919 (Enero 23) Si George King ay isinilang sa Shropshire, England ..

1954 Ang Aetherius Society ay itinatag ng King.

1959 BBC broadcast King, na nagpapahintulot sa isang malaking madla upang masaksihan ang kanyang yogic kasanayan.

Pinalawak ng 1959 King ang Kapisanan sa US kung saan itinatag niya ang isang sentro sa Hollywood, CA.

Sinimulan ang 1959 Operation Space Power.

Pagkatapos ng 1960 Ang Lipunan ay nagpatuloy upang palawakin at buksan ang iba pang mga sanga.

1963 Ang sentro sa Hollywood ay isinama bilang isang non-profit na pangrelihiyon, pang-agham, at pang-edukasyon na organisasyon.

Nagsimula ang 1966 Operation Sunbeam.

Ang 1973 Operation Prayer Power ay nagsimula.

1997 (Hulyo 12) Si Hesus ay namatay.

FOUNDER / GROUP KASAYSAYAN

Inilalarawan ng Aetherius Society ang sarili bilang "isang pandaigdigang espirituwal na samahan na binubuo ng mga taong nakatuon upang makatulong sa pagtataas ng sangkatauhansa pamamagitan ng espirituwal na pagkilos "(Aetherius Society 2006m; cf. Saliba 2000a, 2000b, 2001). Ang layunin nito ay upang maibalik, sa pamamagitan ng tulong ng Cosmic Masters, ang lahi ng tao sa isang estado ng balanse, na nanganganib sa pamamagitan ng pagkamakasarili at hedonismo at sa pamamagitan ng polusyon, karahasan, at pag-ubos ng mga mapagkukunan ng lupa. Kabilang sa mga layunin nito ang "espirituwal na pagpapagaling," paghahanda "ng daan para sa pagdating ng bagong Guro," at pagbubuo ng "isang kapatiran batay sa Mga Turo at Kaalaman ng mga Cosmic Masters" (Aetherius Society 2006t). Ang tagapagtatag nito, si George King, ay nagpasimula ng ideya ng "Cosmic Concept," ang karunungan na nagbibigay ng "bagong pananaw sa sansinukob" na nagpapakita ng tunay na kalikasan ng mundo kung saan tayo nabubuhay. Ang pananaw ng Lipunan sa uniberso ay ebolusyonaryo, ngunit ang ebolusyon nito ay nangangailangan ng patnubay ng Cosmic Masters, kung saan ang mga nakatuong miyembro nito ay nagtutulungan (Aetherius Society 2006m).

Sa kalagitnaan ng 1940s at maagang 1950s, si George King ay naging interesado sa psychic phenomena at sa yoga, na kung saan siya ensayado para sa 10 taon. Noong Mayo, 1954, inangkin niya na nakatanggap ng isang patawag sa malakas na tinig: "Ihanda mo ang iyong sarili! Ikaw ay magiging boses ng Parlyamento ng Interplanetary. "" Pagkalipas ng ilang araw, siya ay binisita ng isang makalangit na Yoga Master na kilala sa mundo na buhay at aktibo sa Indya noong panahong iyon. Ang Master na ito, sa lahat ng paraan ay pisikal, ay pumasok at iniwan sa isang naka-lock na pinto na hindi niya binuksan. Sa panahon ng pulong, si Dr. King ay binigyan ng isang serye ng mga highly specialized exercises na nagpapagana sa kanya upang dalhin ang isang estado ng kamalayan na kinakailangan para sa pagtatatag ng kaisipan kaugnayan sa Cosmic Masters na naninirahan sa mas mataas na eroplano ng iba pang mga planeta "(Aetherius Society 2006b; cf Melton 2009: 781). Nagsimula ang misyon niya. Sa panahon ng kanyang buhay, nakipagtulungan ang Hari sa Cosmic Masters (kasama na ang Great White Brotherhood of Theosophy), kasama ang ilan sa mga makasaysayang figure tulad ng Panginoon Buddha, Confucius, Jesus, at Count Saint-Germain (d. 1784), pati na rin bilang mga extraterrestrials na kilala bilang Master Aetherius, Goo-Ling, at Mars Sector 6. Naniniwala ang mga miyembro ng Lipunan na si George King ay pinili ng Cosmic Masters upang maging espirituwal na propeta o daluyan na nagpapadala ng kanilang mensahe sa sangkatauhan. Ang utos na ibinigay kay George King ay sentro ng Aetherius Society, at ang anniversary ng 50 na ito ay inalala sa buong sentro at sangay nito (Cosmic Voice 2004).

Inilarawan ni George King ang parehong bilang isang "mystagogue" (Wallis 1974), o bilang isang tao na "gumaganap ng mga mahiko at / o sakramento na mga aksyon upang itaguyod ang kaligtasan" (Saliba 1995b: 223). Maaari din siya ay inilarawan bilang isang saykiko, mistiko, o espirituwal na manggagamot. Pagkatapos matanggap ang utos upang maging isang channel para sa Cosmic Masters, ang King ay nag-claim na nakapag-master ng maraming mga iba't ibang mga diskarte ng Yoga, kabilang ang Raja, Gnani, at Kundalini, ang lahat ng na humantong sa kanya upang sinasadya makuha ang estado ng Samadhi (Aetherius Society 2006b ). Siya ay may mataas na pagtingin sa mga miyembro ng Aetherius Society. Si Chrissie Blaze (nda), isang kilalang pampublikong lektor sa mga paksa ng New Age at isang miyembro ng Michigan Branch of the Society, ay inilarawan sa kanya bilang "isang espirituwal na mandirigma" at bilang isang espirituwal na likas na matalino na master ng yoga na "namuhay at nagtrabaho sa magdala ng kapayapaan at paliwanag sa mundo. "

Ang kanyang karunungan sa iba't ibang anyo ng Yoga ay nagpahintulot sa kanya na matamo ang mataas na kalagayan ng kamalayan na kilala bilang Samadhi na naghanda sa kanya na mapili bilang "Primary Terrestrial Mental Channel" upang maghatid sa sangkatauhan ng mga mensahe ng Cosmic Masters. Pinapayagan nito ang Hari na makipag-usap sa mga nilalang mula sa iba pang espirituwal na enerhiya sa larangan. Sa kalagayang ito ng kamalayan, nakuha niya ang mga aral mula sa Cosmic Masters na ang Aetherius Society ay naniniwala na gagabay sa sangkatauhan sa kabuuan sa espirituwal na kaliwanagan. Ang hari ay kinikilala bilang "Primary Terrestrial Mental Channel para sa Cosmic Masters." Ang kanyang buong pamagat sa Kapisanan ay "Sir George King, OSP, PhD, ThD, DD, Metropolitan Archbishop ng Aetherius Churches, Founder President ng Aetherius Society. "Mayroon din siyang iba pang honorary titles, kabilang ang Prince Grand Master ng Mystical Order ni St. Peter, HRH Prince George King De Santori, at Knight of Malta. Ang mga sertipiko ng iba't ibang degree at pamagat ay ipinapakita sa Templo ng Kapisanan sa Hollywood, California.

Matapos matanggap ang kanyang tawag sa channel, ibinigay ng Hari ang kanyang pananaliksik at materyalistikong mga hangarin upang maipahayag Ang Cosmic Voice, na kasama ang isang transcript ng kanyang mga komunikasyon sa Cosmic Masters. Nagsimula rin siyang magbigay ng mga lektyur sa buong Inglatera na naglalarawan sa kanyang espirituwal na mga karanasan (Melton 2009: 781). Sa Mayo 21, 1959, BBC broadcast King habang nasa Samadhic trance siya, na nagpapahintulot sa isang malaking madla upang masaksihan ang kanyang mga kasanayan sa yogic (Aetherius Society ndb). Noong Hunyo, pinalawak ng 1959, King ang Lipunan sa US at itinatag ang isang sentro sa Hollywood, kung saan, sa 1963, Ang Aetherius Society ay isinama bilang isang non-profit relihiyoso, pang-agham, at pang-edukasyon na organisasyon (Aetherius Society Newsletter 1963). Dahil ang 1960s, ang Lipunan ay nagbukas ng iba pang mga sangay sa Europe, Africa, at Australasia, na lahat ay nakalista sa Web page nito (Aetherius Society 2006s). Nagdagdag din ito ng pagiging kasapi nito sa nakalipas na ilang dekada.

Inilalathala ng Kapisanan Ang Aetherius Society Newsletter at Cosmic Voice: Cosmic Revelations for the New Age, na sa kalaunan ay pinalitan ng pangalan Cosmic Voice: Ang Journal ng Aetherius Society. Ang mga naunang isyu ng mga publikasyong ito (mula sa 1961-1980 at 1980-1997) ay na-archive na online (Aetherius Society 2006u) at magagamit lamang sa mga miyembro. Ang mga kaibigan ng Kapisanan ay maaaring mag-subscribe sa Journal na naglalaman ng mga balita tungkol sa mga aktibidad ng Kapisanan, at mga misyon nito, pati na rin ang mga komento ng iba't ibang mga kasalukuyang isyu. Ang mga miyembro ay maaari ring mag-subscribe sa Newsletter, na may impormasyon tungkol sa iba't ibang sangay at pagpapatakbo.

DOCTRINES / BELIEFS

Inilalarawan ng Aetherius Society ang sarili nito bilang isang pandaigdigang organisasyong UFO na nakatuon sa kapayapaan at paliwanag ng daigdig. Ang relihiyosong paniniwala ng lipunan ay sumasaklaw sa mga ugat ng mga relihiyon ng mundo, at lubos na nakasalalay sa Theosophical tradisyon, mga natuklasang pang-agham at pangyayari, at isang cosmic view ng sangkatauhan, na tinatanggap ng mga miyembro nito na natanggap mula sa mga extraterrestrial na tinutukoy bilang Cosmic Masters . Ang Ellwood (1995: 394) ay nagpapahiwatig na ang mga relihiyon ng UFO kabilang ang Aetherius Society ay naniniwala sa "isang pagkakasunud-sunod ng espirituwal na makabuluhang mga nilalang sa pagitan ng tao at tunay na katotohanan, kung saan ang isa ay maaaring magkaroon ng mga pakikipag-usap at pagdidisiplina." Ang ganitong pakikipag-ugnayan ay " pinalawak na kamalayan at kosmikong paghanga. "

Ang Aetherius Society ay nagtuturo na ang bawat tao ay umiiral sa loob ng kamalayan ng isa at, samakatuwid, ang indibidwal ay patuloy na umiiral kahit na nawala ang pisikal na katawan ng isa. Kapag ang kaluluwa / kamalayan ay umalis sa katawan, ang lakas ng enerhiya nito ay lumalawak at ito ay dinadala sa "astral plane" kung saan mananatili ito hanggang sa ito ay handa na muling inumin sa isang bagong pisikal na katawan. Sa pamamagitan ng pag-tap sa kung ano ang maraming paniniwala ay ang "pangkalahatang kamalayan," si George King ay nakakonekta sa iba pang antas ng pag-iral, tulad ng maraming iba pang mga practitioner ng yoga, pagmumuni-muni, at iba't ibang pagsasanay na humahantong sa isang binagong estado ng kamalayan. Ang mga miyembro ng Aetherius Society ay naniniwala na ang Cosmic Masters sa iba pang mga planeta ay mga advanced beings na natutunan upang kontrolin ang panginig na rate ng kanilang antas ng enerhiya at piniling umiiral nang permanente sa mas mataas na larangan ng kamalayan (Aetherius Society 2006d).

Ang Cosmic Masters ay pinaniniwalaan na mas higit pa sa teknolohiya at espirituwal na advanced kaysa sa mga tao. Kung gayon, sila ay nakapagtayo ng spacecraft na maiiwasan ang pagtuklas ng radar at teleskopyo hangga't pinili nilang ipaalam ang kanilang presensya. Ayon sa Kapisanan, ito ay nangyari nang paulit-ulit sa pamamagitan ng kamakailang kasaysayan. Ipinaliwanag ng mga miyembro ng lipunan na maaaring bawasan ng mga extraterrestrial ang kanilang panginginig na rate sa kalooban at ipagpalagay na pisikal na mga katawan na madaling madagdagan ang kanilang mga antas ng enerhiya at dematerialize. Nang tanungin kung bakit pinili ng mga Masters na bumisita sa amin, ang Lipunan ay tumutugon na sila ay mabait na mga nilalang na nagnanais na gabayan ang sangkatauhan sa ebolusyon nito. Tinutukoy nila ang proseso ng ebolusyon habang ang paglalakbay pabalik sa Diyos na Maylalang. Kapag ang isang kaluluwa ay nagtuturo ng mga aralin sa Earth, ito ay umalis sa ikot ng muling pagsilang at nagpapatuloy sa isang mas banayad at pangmatagalang katawan. Inilarawan ito bilang isang panloob na paglalakbay patungo sa "Spark of God" sa loob natin (Aetherius Society. 2006d). Hindi lamang ginagawa ng mga extraterrestrials na ito bilang mga espirituwal na giya, pinoprotektahan din nila ang lahi ng tao mula sa mga panloob at panlabas na pwersa. Ang mga miyembro ng Aetherius Society ay naniniwala na ang Cosmic Masters ay aktibong pumipigil sa ekolohikal na sakuna, pati na rin ang cosmic warfare, at na mayroong mga flying saucer na patuloy na nakapaligid sa Earth na nagbabantay sa atin mula sa kasamaan at nagbababala sa atin tungkol sa napipintong atake (Saliba 1995a: 28). Sa isang punto, ang Cosmic Masters ay nagpunta hanggang sa mag-isip ng isang hindi nakikitang hadlang sa buong planeta upang protektahan ito mula sa mapanirang pwersa (Saliba 1995a: 36). Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, gayunpaman, ang Earth ay pinaniniwalaan na kasalukuyang inaatake ng "The Black Magicians" na nagnanais na alipinin ang mga naninirahan (Melton 2009: 781).

Itinuturo ng Kapisanan na ang mga kaluluwang iyon na nakakamit ng paliwanag ngunit pinipili upang manatili upang tulungan ang sangkatauhan na maging miyembro ng "The Great White Brotherhood" sa espirituwal na hierarchy ng Earth. Sa kabilang banda, ang mga umaalis sa Earth ay maaaring pumili upang simulan ang buhay sa iba pang mga planeta sa loob ng ating solar system, parehong upang matuto ng mga bagong aralin at upang matulungan ang mga bagong sibilisasyon. Ayon sa mga turo ng Kapisanan, ang lahat ng aspeto ng sansinukob, kabilang ang Ina Earth, ay nakabukas at buhay, at sa isang punto sa aming walang katapusan na pag-iral ay magkakasama tayo sa iba pang mga form ng buhay at maging mga buwan, planeta, bituin, at iba pang mga celestial bodies. Ang mga dakilang tao'y naglalaman ng pinakamalalim na karunungan, ay nasa pinakamalapit na pagkakaisa sa Diyos, at tinutulungan nila ang mga tao sa kanilang landas patungo sa paliwanag.

Ang isa sa mga sentro ng paniniwala ng Aetherius Society ay ang Batas ng Karma (Aetherius Society 2006k; cf. King 1962b), lalo na ang "batas ng kinahinatnan tungkol sa pagkilos, na siyang puwersang nagpapatuloy sa ikot ng reinkarnasyon o muling pagsilang sa Asya relihiyon "(Bowker 1997: 535). Ang mga miyembro ng Aetherius Society ay naniniwala na ang sangkatauhan ay malubhang out sa karmic balance at, samakatuwid, ay teetering sa bingit ng kabuuang pagkawasak ng sarili, isang kaganapan na kung saan sila naniniwala ay naganap dalawang beses bago sa Earth. Ang unang kapahamakan ay naganap sa kung ano ang kilala bilang Lemuria, o Mu, at sinundan ng pagkahulog ng Atlantis. Bago ang aming pag-iral sa Earth, ang mga miyembro ng Lipunan ay naniniwala na ang tao ay nanirahan sa isang planeta na tinatawag na Maldek, minsan natagpuan sa pagitan ng Mars at Jupiter. Itinuturo ng Aetherius Society na ang planeta na ito ay nawasak sa isang pandaigdigang digmaan na nag-iwan lamang ng isang asteroid belt sa kanyang kalagayan (Aetherius Society 2006r; King 1962c)

Itinataguyod ng mga miyembro ng Aetherius Society na ang dulo ng sangkatauhan sa Earth ay darating bilang resulta ng advanced na teknolohiya at nadagdagan ang materyalismo. Ang tanging pag-asa natin ay upang magsimulang tumuon sa pagpapaunlad ng ating mas mataas na mga kalagayan at upang malaman kung paano magsanay ng agham sa loob ng Batas ng Diyos. Upang maibalik ang balanse sa pagitan ng teknolohikal at espirituwal na paglago, ang Cosmic Masters ay binigyan ng pahintulot upang madagdagan ang kanilang tulong sa sangkatauhan. Pinagabayan nila kami patungo sa Diyos sa mga aral na ipinadala nila sa pamamagitan ni George King at pinalalakas ang aming espirituwal na enerhiya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga malalaking positibo, nakapagpapagaling na enerhiya patungo sa Earth sa ilang mga oras ng taon sa tinatawag na "Espirituwal na Pushes" (Aetherius Society nde) .

Sa pagitan ng kanyang unang kontak sa extraterrestrials sa 1954 at ang kanyang kamatayan sa 1997, natanggap ni George King ang paglipat ng 600 mula sa Cosmic Masters. Kabilang sa mga pinakamahalaga sa mga ito na magagamit sa form ng libro ay Ang Labindalawang Mga Pagpapala (Hari 1962a;cf. Aetherius Society. 2006q) at Ang Nine Freedoms (Hari 1963; cf. Aetherius Society 2006r). Ang mga seleksyon mula sa mga pagpapadala na ito ay minsang nilalaro sa mga serbisyo ng Linggo. Ang Twelve Blessings ay natanggap sa magkakasunod na Linggo sa pagitan ng Hulyo 27 at Oktubre 12, 1958. Ang mga aral na ito ay pinaniniwalaan na ipinadala ng Master Jesus na ngayon ay naninirahan sa planetang Venus at lumilitaw na pagpapalawak ng mga Beatitudes na naitala sa Sermon ni Jesus sa Bundok (Gospel of Matthew, ch. 5: 3-10). Ang mga ito ay bahagi ng mga kasanayan sa debosyon ng mga miyembro ng Kapisanan na bumabanggit ng mga seleksyon ng mga ito sa mga serbisyo na gaganapin sa mga gabi ng Lunes. Ang Nine Freedoms ay ipinadala sa 1961 ng Panginoon ng Karma mula sa Mars Sector Six. Detalye nila ang mga pangunahing hakbang na kailangan ng isa sa paglalakbay patungo sa Cosmic Consciousness.

Ngayon na "inilipat si George King," ang propesiya ng Cosmic Masters na sa ibang pagkakataon ay papalitan siya ng ibang Guro. Noong Nobyembre 23, 1958, ang Panginoon Karma ay nagpadala ng Cosmic Prophecy na nagsisiwalat sa pagdating ng susunod na Master at nagpapaliwanag kung paano makilala siya. "Darating ang ilang sandali na 'Isa pa sa inyo. Siya ay tatayo sa pagitan ng mga tao na may nagniningning na mukha. Ang Isa na ito ay magsuot sa isang solong kasuutan ng uri na alam na ngayon sa iyo. Ang kanyang mga sapatos ay malambot-topped, ngunit hindi ginawa ng balat ng mga hayop. Papalapit Niya ang mga pinuno ng Daigdig. Hihilingin nila sa Kanya ang Kredensyal nito. Siya ay bubuo ng mga ito. Ang kanyang magic ay magiging mas malaki na ang anumang sa Earth - mas malaki kaysa sa pinagsamang materyalistikong lakas ng lahat ng mga hukbo. At sila, na hindi nakikinig sa Kanyang mga salita, ay aalisin mula sa Daigdig. Ang Bato na ito ay Banal na ngayon - at mananatiling gayon hangga't umiiral ang mundo. Lumabas ka at kumalat ang Aking Salita, upang ang lahat ng mga taong may dalisay na puso ay maghanda para sa Kanyang pagdating "(Hari, nd, cf. Aetherius Society 2006l).

Ang Kapisanan ay hindi gumawa ng pagtatangka upang tukuyin kung eksaktong hula na ito ay matutupad. Sa katunayan, ang pagdating ng Master na ito ay natutukso sa misteryo. Sa isang naitala na pahayag na Hari sinabi na ang "susunod na Guro ay darating sa Earth lamang kapag ang oras ay tama, tulad ng ipinasiya ng Karmic Lords. Maaaring ito ay sa loob ng sampung taon o maaari itong maging isang daang taon o mas matagal pa. Depende ito sa progreso ng sangkatauhan. Kapag ang sangkatauhan ay nagbabago sa isang yugto, at ang sapat na mga tao ay matatag sa hagdan ng espirituwal na pag-unlad, ang karma ay magiging gayon na siya ay makarating. "

RITUALS

Ang mga miyembro ng Aetherius Society ay naniniwala na ang "paglilingkod ay susi sa kaligtasan ng tao at na sila ay nakatuon sa kanilang sarili upang makatulong sa pagpapagaling at pagtaas ng sangkatauhan sa pamamagitan ng espirituwal na pagkilos" (Aetherius Society, 2006m). Sa pagnanais na maglingkod sa sangkatauhan, sinimulan ni George King ang maraming mga cosmic mission o operasyon (Aetherius Society 2006n; cf. Saliba 2003: 134-35); ang ilan, tulad ng Mission Prayer Power, Operation Sunbeam, at Operation Space Power magpapatuloy ngayon, ang iba, tulad ng Operation Starlight at Operation Blue Water ay nakumpleto na).

Ang isa sa mga patuloy na misyon ay Operation Prayer Power ay nagsimula sa 1973 (Aetherius Society 2006f). Ang layunin ng misyong ito ayMag-imbak ng "enerhiya ng panalangin" na nilikha ng dinamikong panalangin, ang pagsasalaysay ng mga mantras ng Tibet, at paggamit ng mga mudra upang ang enerhiya ng panalangin ay maipadala sa isang mataas na puro na porma sa mga lugar na nangangailangan. Ang enerhiya ng pagpapagaling na ito ay kontrolado ng nakikipagtulungan sa Cosmic Masters na gumagamit ng isang aparato na tinatawag na Espirituwal na Enerhiya Radiator upang i-redirect ang panalangin.

Ang pangalawang misyon na isinagawa ng Kapisanan ay Operation Sunbeam (Aetherius Society 2006g) na direktang nababahala sa kapakanan ng planetang Earth. Ang mga miyembro ng lipunan ay gumagamit ng enerhiya na kung saan ay maaaring gamitin para sa kagalingan ng sangkatauhan at ipadala ito nang direkta sa Earth. Ang iba pang mga salita, ito ay nagre-redirect ng espirituwal na enerhiya na sinadya para sa sangkatauhan sa Ina Earth. Ang unang paghahatid ng enerhiya sa Earth ay naganap noong Setyembre 24, 1966. Simula noon, nakumpleto na ang paglipas ng pagpapadala ng 600. Naniniwala ang Aetherius Society na ang bawat isa sa mga kilos na ito na ginawa ng mga miyembro nito ay tumutulong upang balansehin ang tao Karma at, samakatuwid, ay nagdadala ng mga tao na mas malapit sa Diyos. Ang espirituwal na lakas na ito ay talagang matatagpuan sa labinsiyam na Banal na Bundok (Ae therius Society. 2006j), at si George King ay gumawa at nagtayo ng mga kagamitan upang maisagawa ang paghahatid na ito.

Ang ikatlong misyon, na tinatawag na "Operation Space Power," (King 1987; cf. Aetherius Society 2006e), ay nagsasangkot ng kooperasyon sa pagitan ng mga Beaming ng Planeta at ng Aetherius Society upang mapalabas ang espirituwal na kapangyarihan sa Earth. Maraming beses sa isang taon, ang isang "malaking intergalactic spacecraft" na tinatawag na "Satellite No. 3" ay nagpapadala ng cosmic at solar energies na kapaki-pakinabang sa sangkatauhan at na nakaimbak ng Aetherius Society sa espesyal na idinisenyong "Spiritual Energy Radiators."

Ang dalawang iba pang mga misyon, na tinatawag na "Operation Starlight" (Aetherius Society 2006o) at "Operation Blue Water," (Aetherius Society 2006p) ay sinimulan ni King at natapos, sa tulong ng Cosmic Masters, sa pagitan ng 1958-1961 at 1963-1964, ayon sa pagkakabanggit.

Sa Operation StarLight, si King ay umakyat sa tuktok ng labing-walo mula sa labing siyam na Banal na Bundok (Aetherius Society 2006j) kung saan siya nagpadala ng isang singil ng spiang ritwal na enerhiya mula sa Cosmic Masters. Ang mga bundok ay inilarawan bilang "espirituwal na mga baterya ng enerhiya" na hindi maaaring ma-discharged o maubos at, samakatuwid, isang patuloy na mapagkukunan ng pagpapala sa mga umakyat sa kanila. Ang mga ito ay makapangyarihang psychic centers at ang Aetherius Society ay nagsasagawa ng mga regular na pilgrimages sa kanila (Aetherius Society 2006i). Ang hari ay kredito sa tagumpay ng misyon dahil "pinangasiwaan niya ang karma ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pisikal na pagsisikap na umakyat sa mga bundok at gumagamit ng kanyang mga advanced na kakayahan upang makamit ang mataas na yogic trance-estado na nagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy sa kanya" (Aetherius Society 2006o). Ayon sa Saint Goo-Ling, ang isa sa Cosmic Masters, ang pinaka-makapangyarihang espirituwal na kasanayan na magagamit sa mga tao ay upang bigkasin ang "Ang Labindalawang mga Pagpapala" sa isa sa mga banal na lugar sa panahon ng Espirituwal na Push, na kilala rin bilang "Magnetization Period" (Aetherius Lipunan 2006h).

Ang Operation Blue Water (cf. Blaze, ndb), na sinasabing isang mahirap na misyon na isinagawa sa psychic center mula sa baybayin ng California, naitama kung ano ang pinaniniwalaan ng mga miyembro ng Lipunan ay isang warp sa mga magnetic field ng lupa na dulot ng atomic eksperimento ng 1950s at ng mga negatibong saloobin at pagkilos ng mga tao.

Bukod sa isang serbisyo ng Linggo, ang mga serbisyo ng panalangin at pagpapagaling ay ginaganap tuwing lingguhan. Ang mga espesyal na serbisyo ay gaganapin upang gunitain ang mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Kapisanan at mga misyon nito (Scribner and Wheeler 2003: 160ff.)

ORGANISATION / LEADERSHIP

Ang Aetherius Society ay pinangangasiwaan ng tatlong magkakaibang boards: ang board of International Directors, na gumawa ng lahat ng legal at administratibong desisyon; isang grupo ng sampung senior engineering officer, na namamahala sa mga teknikal na aspeto ng iba't ibang mga misyon at pagpapatakbo; at ang kapulungang pansimbahan, na binubuo ng mga obispo at pari, na responsable para sa lahat ng mga relihiyosong aspeto ng lipunan, tulad ng mga serbisyo sa templo at pilgrimages (Aetherius Society 2006y; cf. Barrett, 2011: 121-122, Clarke 2006: 5). Nag-aalok ito ng tatlong uri ng pagsapi (Aetherius Society 2006v): (1) "puno," na nagsasangkot ng pangako at aktibong paglahok sa mga aktibidad nito, (2) "associate," para sa mga sumusuporta sa mga layunin ng lipunan ngunit huwag aktibong papel, at (3) "kaibigan," na tumutukoy sa mga taong nagkakasundo sa pananaw ng Kapisanan. Mayroong iba't ibang mga pagpapangkat ng mga miyembro. Ang "mga sanga" ay tumutukoy sa isang sentro kung saan may mga sapat na miyembro upang bumuo ng isang kongregasyon. Ang isang "grupo" ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng Kapisanan sa mas maliit na mga numero, habang ang "mga kinatawan" ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isa o ng ilang mga miyembro. Sinabi ng Scribner at Wheeler (2003: 16-168) na ang isang pagkakaiba "sa pagitan ng mabuti at 'walang pasubali na unang klase, mga miyembro" ay ginawa at "ang mga pinakamataas na miyembro ay sinumpaan sa pagiging lihim, at ang mga mahihina na lihim ng samahan ay lubusang pinoprotektahan." Ang ganitong pagkakaiba ay hindi ginawa sa Web pahina ng Kapisanan.

Ang Kapisanan ay hindi nagbibigay ng anumang data ng pagiging miyembro. Mahirap ang pagtantya kung gaano karaming mga tao ang nararapat sa tatlong kategorya ng pagiging miyembro na nabanggit sa itaas. Sinabi ni Barrett (2001: 387; 2011: 122) na ayon sa Bishop Richard Lawrence, ang ehekutibong sekretarya ng European Headquarters sa London, ang mga kasapi sa lipunan ay nasa libu-libo. Sinabi ni Smith (2003: 91) na inangkin ng UFO News UK na ang Aetherius Society ay "may mga taong 10,000 sa mailing list nito sa UK na nag-iisa." Tinataya ni Clark (2006: 5; cf. Barrett 2012: 122) Ang Kaharian ay may pagitan ng anim at pitong daang miyembro at walong libo sa mailing list nito habang itinataya ni Melton (2009: 781) na sa Estados Unidos ay halos pitong daan sa listahang ito. Ang mga numerong ito ay medyo napetsahan at hindi kumpleto dahil wala silang reference sa pagiging kasapi sa ibang mga kontinente. Ang isang makatwirang pagtatantya ay ilagay ang bilang ng mga puno at associate membership sa humigit-kumulang tatlong libo sa 2010.

Ang Web Page ng Kapisanan (Aetherius Society 2006w) ay naglilista ng dalawang Headquarters, isa sa London at ang isa sa Hollywood, California. Mayroong maraming sangay, higit sa tatlumpung mga grupo, at halos isang dosena o iba pang mga kinatawan. Ang mga ito ay kumakalat sa maraming mga kontinente, kabilang ang Hilagang Amerika, Europa (pangunahin sa United Kingdom), Australia, at Africa.

ISSUES / CHALLENGES

Sa ngayon, ang Aetherius Society ay naging isang benign presensya sa komunidad ng mga bagong relihiyon na nakabase sa UFO, at hindi pa nasasangkot sa pangunahing kontrobersiya. Ito ay maaaring bahagyang dahil sa ang katunayan na ang mga sumali sa Kapisanan ay mga may sapat na gulang at mas malamang na naging kasangkot sa mga gawi sa New Age bago maging miyembro. Bukod pa rito, ang organisasyon ay hindi nag-proselytize, kahit na ang mga miyembro nito ay may pamilyar sa "mga kampanyang pang-promosyon." Si Miller (2008), pagkatapos ng isang pakikipanayam kay Richard Lawrence sa punong tanggapan ng Kapisanan sa London, ay nagsabi na " pasulong at magkaroon ng halos negatibong patakaran sa pangangalap. "Gayunpaman, ang ilang mga Kristiyano ay nananatiling kahina-hinala at isinasaalang-alang ang Kapisanan ng isang" kulto "sa nakasisira ng pakiramdam. Isang pahina ng isang ebanghelista (Anonymous 2009) ang nagbabasa: "Lubhang kapansin-pansin, nagkaroon ng kaunting walang pagsaway sa Aetherius Society. Walang mga negatibong mga kuwento sa media tungkol sa grupong ito ngunit may mga tamang kondisyon, tulad ng millennialism o ilang uri ng sakuna, ito ay maaaring isang mapanganib na grupo. "

Gayunpaman, ang mga pinaniniwalaan at kaugalian ng Kapisanan ay pinaghihinalaang at kinasusuklaman (hal. Mamer, 2012a, 2012b), bagaman hindi ito sinaway bilang isang mapanlinlang na kulto na nagmamanipula sa mga miyembro nito. Sa katunayan, ang ilan ay may malinaw na nakasaad na hindi ito magkasya sa pamantayan ng isang "kulto" (Radcliffe 2007). Ang ilan sa mga pangunahing organisasyong anti-kulto ay hindi nagsasabi ng pagbanggit sa kanilang impormasyon tungkol sa mga kulto. Halimbawa, hindi binanggit ni Rick Ross ang Aetherius Society o George King sa kanyang mahahabang listahan ng paggalaw (Ross nda), bagaman nagbibigay siya ng halos kalahating dosenang link dito, karamihan sa mga ito ay hindi naa-access (Ross ndb). Ang isa pang mapagkukunan ng Internet ng anti-kulto, ang FACTnet (Fi ght Against Coercive Tactics Network), ay katulad din ng pag-uulat sa Kapisanan at tagapagtatag nito (FACTnet. Nd).

May ilang mga dating kasapi na pumuna sa Kapisanan dahil "hindi na nakakatugon sa mga pamantayan ng isang Tunay na landas patungo sa Paliwanag sa pamamagitan ng Paglilingkod" at dahil, dahil sa pagkamatay ni George King, ang mga miyembro nito ay "minsan pa ay naglalaro ng mga laro ng childish ego na mayroon potensyal na saktan ang iba at tiyak na HINDI sa anumang tunay na paraan na maiugnay sa kanyang orihinal na misyon para sa "kaligtasan at paliwanag ng sangkatauhan" (Past Aetherius Society Members 2008). Inakusahan din nila ang Kapisanan na pinamunuan ng ilang mga taong gutom na may kapangyarihan na marginalis ang average na miyembro at pagiging racist. Sa kabila ng mga criticisms, mukhang maliit o walang organisadong pagsalungat.

Alam ng Kapisanan ang mga patuloy na negatibong reaksyon at gawain na ito mula sa ilang miyembro at dating miyembro. Si Richard Lawrence, sa kanyang ulat sa isang di-pangkaraniwang pangkalahatang pulong sa London, ay nagsabi na "sa loob ng limang taon, ang mga maling alegasyon at masasamang alingawngaw ay na-circulated sa buong mundo sa pamamagitan ng ilang mga Miyembro at dating mga Miyembro sa England na nag-claim na kumakatawan Opinyon ng pagsapi sa rehiyong ito. "Idinagdag niya" Ang lahat ng mga International Director sa European Headquarters ay nakatayo na matatag sa kabila ng mga masasamang pagtatangka, minsan mula sa di inaasahang mga tirahan, upang pahinain sa amin "(Lawrence 2012: 1). Ang isang maikling pormal na tugon sa pagpuna sa paniniwala at gawain ng Lipunan ay ginawa din ng Pahayag na si Paul Nugent (2010), isang direktor ng Kapisanan sa kanyang punong-tanggapan ng Amerika, na nagtatampok ng ganitong kritisismo sa pagsasabi na ang mga miyembro ng The Aetherius Society ay "lumalabag sa nakagagaling na hangin ng pang-lupang kamangmangan" mula noong pundasyon nito.


Mga sanggunian

Abrahamson. Charles. 1994. Ang Banal na Bundok ng Mundo. Hollywood, CA: Aetherius Society.

Aetherius Society. 2006a. "Ang Cosmic Concept-Isang Bagong Pagtingin sa Ating Uniberso." Na-access mula sa http://aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=45 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006b. "Dr. George King, Ang aming Tagapagtatag. "Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?a pp=content&SectionID=29 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006c. "Wisdom of the Cosmic Masters." Na-access mula sa

http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=32 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006d. "Sino ang mga Cosmic Masters." Na-access mula sa

http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=40&PageID=41 sa Marso 26, 2012.

Aetherius Society. 2006e. "Operation Space Power." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/NewFiles/Operation_Spacepower.html sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006f. "Operation Prayer Power." Na-access mula sa

http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=80&PageID=55 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006g. "Operasyon Sunbeam." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=80&PageID=57 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006h. "Panahon ng Magnitisasyon." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=45&PageID=74 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006i. "Pilgrimages sa Banal na Mountains." Na-access mula sa http://66.241.250.4/index.cfm?app=content&SectionID=79 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society, 2006j. "Ang Banal na Bundok ng Mundo." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=79&PageID=35 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006k. "Ilang Mga Pangunahing Prinsipyo." "Ano ang Mga Pangunahing Paniniwala ng Lipunan?" Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=40&PageID=48 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006l. "Ang Susunod na Master." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=154&PageID=412 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006m. "Tungkol sa Aereius Society?" Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=28 sa Marso 23, 2012.

Aetherius Society. 2006n. "Ang Cosmic Missions." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=80 0n March 28, 2012.

Aetherius Society. 2006o. "Operation StarLight." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=80&PageID=93 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006p. "Operation Blue Water." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=99&PageID=235 Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006q. "Ang Labindalawang Biyaya." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=62 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006r. Aetherius Society, nd "The Nine Freedoms" Inter-Planetary Existence, "Na-access mula sa http://aetherius.org/9freedoms/interplanetary-existence.html sa Marso 23, 2012. Cf. din http://aetherius.org/9freedoms/index.html na-access sa Marso 30, 2012.

Aetherius Society. 2006s. "World Centers." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=39 sa Marso 25, 2012.

Aetherius Society. 2006t. "Ano ang mga Layunin ng Aetherius Society?" Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=40&PageID=47 sa Marso 30, 2012.

Aetherius Society. 2006u. "Mga Archived Journal." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=97 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006v. "Pagsapi." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=42&PageID=19 sa Marso 30, 2012.

Aetherius Society. 2006w. "World Centers." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=39 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society. 2006y. "Pamamahala ng Kapisanan." Na-access mula sa http://www.aetherius.org/index.cfm?app=content&SectionID=28&PageID=54 sa Marso 28, 2012.

Aetherius Society Newsletter. 1963. Vol. 2, no. 20 (Nobyembre), p 3 at vol. 2, no. 21 (Disyembre), p.4. cf. "Aetherius Society sa Los Angeles, California (CA)." Na-access mula sa http://www.faqs.org/tax-exempt/CA/Aetherius-Society.html sa Marso 29, 2012.

Anonymous. 2009 (Oktubre 20). "Ang Tagapagligtas ng Simple Mind - Cult of the Week - Ang Aetherius Society." Na-access mula sa http://miraclesq.blogspot.com/2009/10/cult-of-week-aetherius-society.html sa Marso 30, 2012.

Barrett, V. David. 2002. Ang Mga Bagong Naniniwala: Mga Sekta, "Mga Kulto," at Mga Alternatibong Relihiyon. London: Cassell and Co.

Barrett, V. David. 2012. Mga Lihim na Relihiyon: Isang Kumpletong Gabay sa mga Hermetic, Pagan, at Esoteric Beliefs. London: Constable and Robinson.

Blaze, Chrissie. nda "Western Master of Yoga, Dr. George King." Na-access mula sa http://www.chrissieblaze.com/drgeorgeking.shtml sa Marso 28, 2012

Chrissie Blaze. ndb "Ang Global Mission ng Aetherius Society." Na-access mula sa http://www.chrissieblaze.com/globalhealing.shtml accessed sa Marso 28, 2012.

Bowker, John, ed. 1997. Ang Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press.

Clark, Peter B., ed. 2006. Encyclopedia of New Religious Movements. London at NY: Routledge.

Cosmic Voice. 2004. Special Anniversary Commemorative Edition, 24 (Autumn).

Ellwood, S. Robert. 1995. "UFO Religious Movements." Pp. 393-400 sa Mga Alternatibong Relihiyon ng Amerika, na-edit ni Timothy Miller. Albany, NY: State University of New York Press.

FACTnet. nd "Resources & Support for Recovery mula sa Coercive Practices of Cults & Religions since 1993." Na-access mula sa http://www.factnet.org/cults-sects-index sa Marso 22, 2012.

Hari, George. 1962a. Ang Labindalawang mga Pagpapala: Ang Konsepsiyon ng Cosmic Bilang Given ng Master Jesus. Hollywood, CA: Aetherius Society. (Unang inilathala sa 1958).

Hari, George. 1962b. Karma at muling pagkakatawang-tao. Hollywood, CA: Aetherius Society.

Hari, George. 1962c. Ang Nine Freedoms. Hollywood, CA: Aetherius Society.

Hari, George. 1987. Operasyon Space Power: Ang Solusyon sa Espirituwal Krisis Enerhiya. Hollywood, CA: Aetherius Society.

Hari, George. nd "Ang Susunod na Master ay Paparating: Isang Panayam ni Dr. George King." CD. Hollywood, CA: Aetherius Society.

Lawrence, Richard. 2012. "Pagbagsak ng Bumoto para sa Binagong Saligang-Batas sa Hindi Karaniwang Mga Pulong sa London." Aetherius Society E-Newsletter, Abril, 2012, p. 1.

Mamer, Karl. 2012a. "Toronto Aetherius Society: Jesus, Venusians, and Some Bad Astronomy." Nag-aalinlangan sa Hilaga. Na-access mula sa http://www.skepticnorth.com/2012/01/toronto-aetherius-society-jesus-venusians-and-some-bad-astronomy-part-1/ sa Marso 29, 2012.

Mamer, Karl. 2012b. "Toronto Aetherius Society: Ang Kanyang Master's Voice, Bagay na Pupunta Boom, at isang Kakulangan ng Katunayan (Bahagi II)." Nag-aalinlangan sa Hilaga. " Na-access mula sa http://www.skepticnorth.com/2012/01/toronto-aetherius-society-his-masters-voice-stuff-that-goes-boom-and-a-lack-of-proof-part-2/ sa Marso 29, 2012.

Melton, J. Gordon. 2009. Melton's Encyclopedia of American Religions. Detroit, MI: Gale Centage Learning.

Miller, Stuart. 2008. "Aetherius Society." Alien Worlds, Isyu 4. Na-access mula sa http://alienworldsmag.blogspot.com/ sa Marso 29, 2012 .; Para sa buong pakikipanayam, tingnan ang "Ang Aetherius Society ni Stuart Miller." Na-access mula sa http://www.aetherius.com/alienworldsart noong Marso, 30, 2012.

Nugent, Paul. 2010. "Ang Aetherius Society: Isang Tugon sa Pagsisiyasat." Na-access mula sa http://paulnugent.tumblr.com/post/1093803177/the-aetherius-society-a-response-to-criticism sa Marso 23, 2012.

"Nakaraang Miyembro ng Aetherius Society." 2008. "Nakaraang Miyembro ng Aetherius Society ... .. Iniiwan ang Aetherius Society Behind!" Na-access mula sa http://pastaetheriussocietymembers.blogspot.com/ sa Marso 28, 2012.

Radcliffe, Royce. 2007. "Tungkol sa Aetherius Society." Na-access mula sa http://www.helium.com/items/295165-about-the-aetherius-society on March 30, 2012.

Ross, Rick. nda Ang Ross Internet Archives para sa Pag-aaral ng mga mapanirang Kulto, Mga Kontrobersyal na Mga Grupo at Mga Paglilipat. Na-access mula sa http://www.rickross.com/ sa Marso 22, 2012.

Ross, Rick. ndb "Links." http://www.stelling.nl/simpos/aetherius.htm sa Marso 28, 2012.

Saliba, A. John. 1995a. "Relihiyosong Dimensyon ng UFO Phenomena." Pp. 15-64 sa Ang mga Diyos ay May Landed: Bagong Mga Relihiyon mula sa Iba Pang Mundo, na-edit ni James R. Lewis. Albany, NY: State University of New York Press.

Saliba, A. John. 1995b. "UFO Contactee Phenomena mula sa Sociopsychological Perspective." Pp. 207-50 sa Ang mga Diyos ay May Landed: Bagong Mga Relihiyon mula sa Iba Pang Mundo, na-edit ni James R. Lewis. Albany, NY: State University of New York Press.

Saliba, John A. 2000a. "Aetherius Society." Pp. 7-10 sa UFOs and Popular Culture: Isang Encyclopedia of Contemporary Myth, na na-edit ni James R. Lewis. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Saliba, John A. 2000b. "Aetherius Society." Pp. 359-62 sa Kakatuwa Mga Diyos: Mga Bagong Relihiyon at Pagsasalungat sa Pagsamba, na-edit ni James R. Lewis Amherst, NY: Mga Prometheus Books.

Saliba, A. John. 2001. "Aetherius Society." Pp. 35-38 sa Ang Encyclopedia of Cults, Sects, and New Religions, na-edit ni James R. Lewis. Amherst, NY: Prometheus Books.

Saliba, A. John. 2003. "Ang Daigdig ay isang Mapanganib na Lugar: Ang Pandaigdig na Pagtingin sa Aetherius Society." Pp.123-42 sa Ang Encyclopedic Sourcebook ng UFO Religions, na-edit ni James R. Lewis. Amherst, NY: Prometheus Books. Unang inilathala sa Ang Marburg Journal of Religion, 4: 2 (1999). Na-access mula sa http://www.uni-marburg.de/fb03/ivk/mjr/past_issues/1999-2001#1999 sa Marso 30, 2012.

Scribner, Scott R., at Gregory Wheeler. 2003. "Cosmic Intelligences and Their Terrestrial Channel: Isang Field Report sa Aetherius Society. Pp. 157-i71 sa Ang Encyclopedic Sourcebook ng UFO Religions, na-edit ni James R. Lewis. Amherst, NY: Prometheus Books.

Smith, Simon G. 2003. "Pagbubukas ng Channel of the Stars: Ang Mga Pinagmulan at Pagpapaunlad ng Aetherius Society." Pp. 84-102 sa UFO Religions, na-edit ni Christopher Partridge. London at NY: Routledge.

Wallis, Roy. 1974. "Ang Aetherius Society: Isang Pag-aaral ng Kaso sa Pagbubuo ng isang Mystagogic Congregation." Sociological Review 22: 27-44.

KARAGDAGANG MGA RESOURCES

Rothstein, Mikael. 2009. "Tagapagligtas ng Mundo sa Pagkasira: Ang Palpable Jesus ng Aetherius Society." Pp 256-74 sa Mga Alternatibong Kristo, na-edit ni Olav Hammer. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Rothstein, Mikael. 2003. "Ang Ideya ng Past, ang Reality of the Present, at ang Konstruksiyon ng Kinabukasan: Pag-aaral ng Kaso ng Aetherius Society." Pp 143-56 sa Encyclopedia Sourcebook ng UFO Religions, na-edit ni James R. Lewis. Amherst, NY: Prometheus Books.

Rothstein, Mikael. 2003. "Hagiography and Text sa The Aetherius Society: Aspeto ng Social Construction of a Religious Leader." Pp 165-93 sa Bagong relihiyon sa isang Postmodern World, na-edit ni Mikael Rothstein at Reender Kranenborg. Aarhus, DM: Aarhus University; din Pp. 3-24 sa Alien Worlds: Social at Relihiyosong Dimensyon ng Contact Extraterrestrial, na na-edit ni Diana G. Tumminia. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2007.

Mga May-akda:
John A. Saliba
Amanda J. Tellefsen

Petsa ng Pag-post:
4 Abril 2012

magbahagi
Nai-update: - 5:10 pm

Copyright © 2016 World Religions and Spirituality Project

Lahat ng Mga Karapatan

Web Design ni Luke Alexander