AA

Alcoholics Anonymous

"Diyos Bilang Naiintindihan Ko Siya" (5: 50)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

"Alkoholikong Hindi nagpapakilala - 1946" (2: 52)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

"Bill W. (Opisyal na Trailer)" (2: 07)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

"Father Martin - Hakbang 1" (2: 54)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

"Father Martin - Hakbang 4 at 5 ng AA" (1: 52)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

"Ang Simula ng Mga Alkoholikong Anonymous, Isang Maikling Kasaysayan" (3: 30)
Petsa ng Pag-post: 2 / 11 / 2016

 

magbahagi