உலக மதங்கள் மற்றும் ஆன்மீகத் திட்டத்தில் பெண்களின் பணி (WWRSP) என்பது உலக அளவில் மதங்களின் வளர்ச்சியில் பெண்கள் அளிக்கும் மற்றும் செய்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைப் பற்றி பொதுமக்களுக்குக் கற்பிப்பதாகும். உலக மதங்கள் மற்றும் ஆன்மீகத் திட்டம் (WRSP) இணையதளத்தில் WWRSP மூலம் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் பெண்கள் நிறுவனர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், மதக் குழுக்கள் மற்றும் பெண்களால் நிறுவப்பட்ட மற்றும் / அல்லது வடிவமைக்கப்பட்ட இயக்கங்கள், குறிப்பிட்ட மதக் குழுக்கள் மற்றும் மரபுகளில் பெண்கள் பயிற்சியாளர்கள் வகிக்கும் பாத்திரங்கள் மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினைகள் குறித்து கவனம் செலுத்துகின்றன. மதங்களில் பெண்கள். கல்வி மற்றும் அணுகக்கூடிய, இவை மற்றும் பிற தலைப்புகள் பற்றிய பதிவு அறிஞர்களின் கட்டுரைகள் மதங்களில் பெண்களைப் பற்றிய நம்பகமான தகவல்களைத் தேடும் வாசகர்களை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

 

பெண்கள் ஃபவுண்டர்கள், லீடர்கள் மற்றும் முன்னோடிகள்

மத குழுக்கள் மற்றும் இயக்கங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் / அல்லது பெண்களால் மாற்றப்பட்டன

புனிதர்கள் மற்றும் கடவுள்கள்

WWRSP நேர்காணல்கள்

கட்டுரைகள் மற்றும் ஆய்வகங்கள்

கருப்பொருள் கட்டுரைகள்

குறிப்பிட்ட மத குழுக்கள் மற்றும் வர்த்தகங்களில் பெண்களின் பாத்திரங்கள்

 

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும்
ரெபேக்கா மூர் மற்றும் கேத்தரின் வெசிங்கர்,
உலகின் மதங்கள் மற்றும் ஆன்மீகத் திட்டத்தில் பெண்கள்
Remoore@sdsu.edu wessing@loyno.edu

இந்த