உலகம் முழுவதும் புனித யாத்திரை தளங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் குறிப்பிடத்தக்க புனித யாத்திரை நடவடிக்கைகள் மற்றும் உலக மதங்களுக்குள்ளும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ள இடங்களை உள்ளடக்கியது. வரலாற்று ரீதியாகவும் நிகழ்காலத்திலும் புனித யாத்திரை நடைமுறை மற்றும் ஆய்வு மூலம் எழுப்பப்பட்ட முக்கிய பிரச்சினைகளையும் இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.

உலக சிறப்புத் திட்டத்தில் யாத்திரை தளங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் WRSP மற்றும் மதம், கலாச்சாரம், அரசியல்: டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஜாக்மேன் மனிதநேய நிறுவனத்தில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

பில்கிரைமேஜ் சுயவிவரங்கள்

வளர்ச்சியில் திட்டமிடப்பட்ட திட்டம்

 

திட்ட இயக்குநர்கள்:
ஜேம்ஸ் எஸ். பீலோ (மியாமி பல்கலைக்கழகம்)
ஜான் ஈட் (ரோஹாம்ப்டன் பல்கலைக்கழகம்)
இயன் ரீடர் (மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகம்)

மேலும் தகவலுக்கு, தொடர்பு கொள்ளவும்:
ஜேம்ஸ் எஸ். பீலோ
bielojs@MiamiOH.edu

இந்த