ஆசிரியர்கள் மற்றும் சாத்தியமான ஆசிரியர்களுக்கான தகவல்


ஆசிரியருக்கான அழைப்புகள்

WRSP சுயவிவரங்களின் படைப்புரிமை அழைப்பின் மூலம். WRSP உடன் எழுத்தாளர் வாய்ப்புகள் குறித்து விசாரிக்க தகுதியான அறிஞர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.

அழைப்பிதழ் கடிதங்கள் WRSP இயக்குனர் அல்லது WRSP இன் சிறப்பு இயக்குநர்களின் அழைப்பிதழ்கள் மற்றும் சிறப்பு திட்ட சுயவிவரங்களுக்கான சுயவிவர வடிவமைப்பு வழிமுறைகள் சற்று வேறுபடலாம்.

படைப்புரிமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவுடன், ஆசிரியர்கள் சுயவிவர தயாரிப்பு வழிமுறைகளை கீழே அனுப்புவார்கள்.


சுயவிவர தயாரிப்பு

சுயவிவர நீளம்
WRSP ஆன்லைனில் இருப்பதால், கடுமையான சொல் எண்ணிக்கையை நாம் கவனிக்க தேவையில்லை. இருப்பினும், எங்களிடம் நீள வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. குழு சுயவிவரங்கள் பொதுவாக 3,500 மற்றும் 7,500 சொற்களுக்கு இடையில் இயங்கும். குழு அளவு, வயது, பன்முகத்தன்மை, சிக்கலான தன்மை போன்றவற்றின் விளைவாக சுயவிவர நீளம் மாறுபடும். உங்கள் வழிகாட்டி இடுகைகளுக்கு வெளியே உங்கள் சுயவிவரம் விழக்கூடும் என்று நீங்கள் கண்டால், மேலும் வழிகாட்டலுக்கு திட்ட இயக்குநரைத் தொடர்பு கொள்ளவும். இறுதி நோக்கம் வாசகர்களுக்கு அணுகக்கூடிய, நோக்கத்தில் விரிவானது மற்றும் தரத்தில் வெட்டு விளிம்பில் இருக்கும் சுயவிவரங்களை உருவாக்குவதாகும்.

சுயவிவர வார்ப்புரு

பின்பற்றப்பட வேண்டிய நிலையான சுயவிவர வார்ப்புரு உள்ளது. வார்ப்புரு தலைப்புகள் எல்லா தொப்பிகளிலும் உள்ளன: [GROUP NAME] டைம்லைன், ஃபவுண்டர் / க்ரூப் ஹிஸ்டரி, டாக்டிரைன்கள் / நம்பிக்கைகள், விதிமுறைகள் / நடைமுறைகள், அமைப்பு / லீடர்ஷிப், சிக்கல்கள் / சவால்கள்.

WRSP வார்ப்புரு ஒட்டுமொத்த திட்டத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. இது மத / ஆன்மீக அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டின் முக்கிய வகைகளை உள்ளடக்குவதற்கும், சுயவிவரங்களில் முடிந்தவரை தகவல்களை ஒரே மாதிரியாக வழங்குவதற்கும் நோக்கமாக உள்ளது. எனவே ஆசிரியர்கள் சுயவிவர கட்டமைப்பிற்கு இடமளிப்பது முக்கியம். கூடுதல் தலைப்புகள் மற்றும் துணை தலைப்புகளைத் தவிர்க்கவும்.

மதம் / ஆன்மீகம் பற்றிய ஆய்வுக்கு அறிஞர்கள் பொருத்தமானவர்களாகக் காணப்பட்டாலும், மத அல்லது ஆன்மீகம் என வகைப்படுத்தலை நிராகரிக்கும் குழுக்கள் உட்பட WRSP ஒரு பரந்த அளவிலான குழுக்களை உள்ளடக்கியது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். WRSP இல் சேர்க்கப்பட்ட குழுக்கள் நிறுவப்பட்ட, நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட குழுக்கள் முதல் புதிய குழுக்கள் மற்றும் பல்வேறு வரலாற்று மற்றும் சமூக கலாச்சார சூழல்களில் உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் உள்ளன. கீழே விவாதிக்கப்பட்ட உருப்படிகள் குறிப்பிடுவது போல, மத / ஆன்மீக குழுக்கள் அசாதாரணமாக வேறுபட்டவை, எனவே சுயவிவர வார்ப்புருவில் கணக்கிடப்பட்ட குழுக்களின் முக்கிய கூறுகளும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. வார்ப்புரு ஒரு பொதுவான விளக்கக்காட்சி படிவத்தை உருவாக்குவதற்கும், மத / ஆன்மீக அமைப்பின் முக்கிய கூறுகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.

பல சந்தர்ப்பங்களில் குழு விவரக்குறிப்பு செய்யப்படுவது குறித்து தொடர்ந்து தத்துவார்த்த மற்றும் அனுபவ விவாதங்கள் இருக்கும். நிறுவப்பட்ட / குழு வரலாறு பிரிவில் சர்ச்சைக்குரிய பிறந்த தேதிகள் அல்லது நிறுவன வரலாறு போன்ற விவாதங்களை குறிப்பிடுவது பயனுள்ளது. குழுக்கள் எவ்வாறு உயிர்வாழ்கின்றன, உருவாகின்றன அல்லது ஆக்கிரமிப்பு / செயலற்ற போக்குகளை உருவாக்குகின்றன என்பது போன்ற சில தத்துவார்த்த, ஒழுக்க விவாதங்களில் தனிப்பட்ட குழுக்கள் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். இந்த விவாதங்கள் சுயவிவரங்களுக்கு பொருந்தாது, அவை குழுக்களைப் பற்றியவை, அவற்றைப் பற்றிய கல்வி விவாதங்கள் அல்ல.

கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் அல்லது எந்தவொரு வார்ப்புரு வகைகளின் முக்கியத்துவமும் மாறுபடலாம் என்பதால் சுயவிவரத்தின் பிரிவுகள் நீளத்தில் கணிசமாக வேறுபடலாம். அனைத்து பிரிவுகளும் சுயவிவரத்தில் குறிப்பிடப்படுவது முக்கியம். சுயவிவரத்தின் ஒரு பகுதிக்கு கிட்டத்தட்ட எந்த தகவலும் கிடைக்காத நிலையில், விளக்கக்காட்சி நோக்கங்களுக்காக வகைகளை ஒன்றிணைக்க முடியும் (எ.கா., கோட்பாடுகள் / சடங்குகள்).

சில சிறப்புத் திட்டங்களில் அந்த சிறப்புத் திட்டத்தின் நோக்குநிலை மற்றும் உள்ளடக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஓரளவு மாற்றியமைக்கப்பட்ட வார்ப்புருக்கள் உள்ளன. அந்த சிறப்பு திட்டங்களில் வார்ப்புரு சிறப்பு திட்ட சுயவிவரங்களில் நிலையானது. சுயவிவரத்தை எழுதத் தொடங்கும் போது பொருத்தமான மாதிரியைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.

 1. குழு காலவரிசை
  காலவரிசை சுயவிவரத்தின் சுருக்கமான கண்ணோட்டமாக கருதப்படுகிறது. காலவரிசையில் முக்கிய நிகழ்வுகளை மட்டும் வைக்கவும்; விவரங்கள் உரையில் செல்கின்றன. உள்ளீடுகள் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் (ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்கள்) மற்றும் கடந்த காலங்களில் எழுதப்பட்டவை. காலவரிசைகள் சுருக்கமான சுருக்கங்களாக கருதப்படுவதால், காலவரிசையில் உள்ள அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் சுயவிவரத்தில் வேறு எங்கும் இருக்க வேண்டும். காலவரிசை உள்ளீடுகளுக்கான சரியான வடிவம் [ஆண்டு (பொருத்தமானது என்றால் மாதம் மற்றும் நாள்). (இரண்டு இடைவெளிகள்) கடந்த காலங்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கிய நுழைவு.
 2. நிறுவனர் / குழு வரலாறு
  குழுக்கள் அவற்றின் வரலாறுகளின் வடிவத்தில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. WRSP சில குழுக்களை பண்டைய வரலாறுகள் மற்றும் அறியப்படாத நிறுவனர்கள் பல நிறுவனர்களைக் கொண்ட குழுக்களுக்கு உள்ளடக்கியது. எனவே இந்த வார்ப்புரு தலைப்பு, குழுவின் ஸ்தாபக மற்றும் வரலாற்று வளர்ச்சியை நிகழ்காலத்தில் உள்ளடக்கும் ஒரு பொதுவான ஒன்றாகும். குழு நிறுவனர் பற்றிய எந்த வாழ்க்கை வரலாற்று தகவலும் இங்கே சொந்தமானது. சுயவிவரத்தின் இந்த பிரிவில் சமூகம் / கலாச்சாரம் தொடர்பான பொருத்தமான சூழ்நிலை தகவல்களும் இருக்கலாம், இது குழு நிறுவப்பட்டதற்கு வழிவகுத்தது.
 3. கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகள்
  சுயவிவரத்தின் இந்த பிரிவில் குழுவின் குறியீட்டு அமைப்பு, குழு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை வழிநடத்தும் விவரிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. இந்த விவரிப்புகள் முறையான மற்றும் விரிவானவையாக இருந்து மறைமுகமாகவும் தெளிவாகவும் வேறுபடுகின்றன. எந்தவொரு நிகழ்விலும், குழுவின் உலகக் கண்ணோட்டத்தையும் குறியீட்டு சுய-சட்டபூர்வமான தன்மையையும் வெளிப்படுத்துவதே குறிக்கோள்.
 4. சடங்குகள் / நடைமுறைகள்
  கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகளைப் போலவே, குழுக்கள் முறையான சடங்குகளின் இருப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தில் வேறுபடுகின்றன, மேலும் இந்த பிரிவு அத்தகைய தகவல்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். வகுப்புவாத குழுக்கள் மற்றும் துறவறக் குழுக்கள் போன்ற சில குழுக்களில், அன்றாட வாழ்க்கையே மிகவும் சடங்கு செய்யப்படலாம். இடைநிலைக் குழுக்கள் அல்லது அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற முறையான குழுக்களுக்கு, கூட்டுப் பணியை மேம்படுத்துவதற்கான முதன்மை நிறுவன நடைமுறைகள் இந்த பிரிவில் வைக்கப்படும்.
 5. அமைப்பு / தலைமை
  சுயவிவரக் குழுக்கள் பயிற்சியாளர்கள் / துணை நிறுவனங்களின் மிகவும் தளர்வான நெட்வொர்க்குகள் முதல் அதிக அதிகாரத்துவ அமைப்புகள் வரை இருக்கும், பழங்காலத்தில் இருந்து தற்போது வெளிவந்தவை வரை ஒரு முறை செயலில் இருந்தன, ஆனால் இப்போது செயல்படவில்லை. தலைமைத்துவ முறைகள் இதேபோல் மாறுபடும். சுயவிவரத்தின் இந்த பிரிவின் நோக்கம் அமைப்பு மற்றும் தலைமையின் எந்த வடிவத்தையும் அளவையும் விவரிக்க முடியும்.
 6. சிக்கல்கள் / சவால்கள்
  கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சுயவிவரக் குழுவும் உள் மற்றும் வெளிப்புற சவால்களின் சில கலவையை அடைந்துள்ளது. நிதி சிக்கல்கள், அரசியல் எதிர்ப்பு, தலைமைக்கு சவால்கள், இணைப்பு மற்றும் அதிருப்தி பிரச்சினைகள் பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள். புகாரளிப்பதில் சமநிலையையும் நடுநிலையையும் பராமரிப்பது மற்றும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றின் தீர்மானத்தை (ஏதேனும் இருந்தால்) வெறுமனே புகாரளிப்பது இந்த பகுதிக்கு முக்கியம்.
 7. படங்கள்
  பெரும்பாலான சுயவிவரங்களில் உரைக்கு காட்சி பரிமாணத்தை சேர்க்க படங்களை உள்ளடக்குகிறோம். படங்கள் அவை வைக்கப்பட்டுள்ள சுயவிவரத்தில் உள்ள பத்திக்கு நேரடியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சுயவிவரத்தில் வழங்கப்பட்ட பொருளைப் புரிந்துகொள்ள பார்வைக்கு பங்களிக்க வேண்டும். சுயவிவர ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சொந்த படைப்புகளிலிருந்து படங்களை அணுகலாம் மற்றும் அந்த படங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரலாம் அவர்களின் அனுமதியுடன்.

  WRSP அனுமதிகள் அல்லது பதிப்புரிமை சிக்கல்களைக் காண்பிக்கும் படங்கள் உட்பட தவிர்க்கிறது. “நியாயமான பயன்பாடு” வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் தகுதி பெறுவோம் என்று நாங்கள் கருதும் சிறு உருவங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் அவற்றின் பயன்பாடு குறித்து ஏதேனும் சர்ச்சை இருந்தால் படங்களை உடனடியாக அகற்றுவோம்.

 8. உரையில் மேற்கோள்கள்
  WRSP பெரும்பாலான பத்திரிகைகளுக்கு பொதுவான நிலையான உரை மேற்கோள்களைப் பயன்படுத்துகிறது (ஆசிரியர் [இடம்] ஆண்டு: பக்கங்கள்).
 9. குறிப்பு பட்டியல்
  சுயவிவர குறிப்பு பட்டியலில் உரையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஆதாரங்கள் மட்டுமே உள்ளன. ஒரே எழுத்தாளரின் பல உள்ளீடுகள் எங்கே, மிக அதிகம் அண்மையில் வெளியீடு முதலில் தோன்றும்.

  வாசகர்களுக்கு கூடுதல் சூழ்நிலை ஆதாரங்களை வழங்க ஆசிரியர் விரும்பினால், குறிப்பு பட்டியலைத் தொடர்ந்து ஒரு துணை வள பட்டியல் கட்டப்படலாம்.

  பெரும்பாலான சுயவிவரங்கள் சுயவிவர ஆசிரியர் மற்றும் பிற அறிஞர்களின் முந்தைய படைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் எப்போதாவது அசல் ஆராய்ச்சியை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அசல் ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில், களப்பணி தேதிகளின் தனிப்பட்ட தகவல்தொடர்புகளுக்கு மேற்கோள்கள் செய்யப்படலாம். ஒரு சுயவிவரம் முதன்மையாக ஒரு மூலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டால், WRSP குறிப்புகள் பிரிவின் தொடக்கத்தில் ஒரு குறிப்பைச் செருகலாம், “வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், இந்த சுயவிவரத்தில் உள்ள பொருள் …….”

 10. குறிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகள்
  WRSP சுயவிவரங்கள் அடிக்குறிப்புகள் மற்றும் இறுதி குறிப்புகளுக்கு இடமளிக்கவில்லை. ஒரு சுயவிவரத்திற்கு பொருள் முக்கியமானது என்றால், அது உரையில் வைக்கப்பட வேண்டும். இறந்த இணைப்பு சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக சுயவிவர உரையில் வெளிப்புற இணைப்புகளை WRSP செருகுவதில்லை; அந்த இணைப்புகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவதால் உள்நாட்டில் மற்ற WRSP சுயவிவரங்களுடன் இணைக்கிறோம். எங்கள் மாற்று என்னவென்றால், நோக்கம் கொண்ட வலைத்தளத்திற்கு ஒரு குறிப்பைச் செருகவும், URL ஐ குறிப்பு பட்டியலில் வலைத்தளத்திற்கு ஒரு குறிப்பில் வைக்கவும்.
 11. ஆசிரியர் உயிரி
  பத்திரிகை கட்டுரைகள் அல்லது புத்தக அத்தியாயங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதைப் போன்ற ஒரு ஆசிரியர் பயோ சுயவிவரத்துடன் இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின் பெயர் சுயவிவர தலைப்புக்கு கீழே தோன்றும் மற்றும் உயிர் இணைப்பாக மாறும்.

 

இந்த