ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதல்கள்

 1. சுயவிவர நீளம்
  WRSP ஆன்லைனில் இருப்பதால், கடுமையான சொல் எண்ணிக்கையை நாம் கவனிக்க தேவையில்லை. இருப்பினும், எங்களிடம் நீள வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. குழு சுயவிவரங்கள் பொதுவாக 3,500 மற்றும் 7,500 சொற்களுக்கு இடையில் இயங்கும். குழு அளவு, வயது, பன்முகத்தன்மை, சிக்கலான தன்மை போன்றவற்றின் விளைவாக சுயவிவர நீளம் மாறுபடும். உங்கள் வழிகாட்டி இடுகைகளுக்கு வெளியே உங்கள் சுயவிவரம் விழக்கூடும் என்று நீங்கள் கண்டால், மேலும் வழிகாட்டலுக்கு திட்ட இயக்குநரைத் தொடர்பு கொள்ளவும். இறுதி நோக்கம் வாசகர்களுக்கு அணுகக்கூடிய, நோக்கத்தில் விரிவானது மற்றும் தரத்தில் வெட்டு விளிம்பில் இருக்கும் சுயவிவரங்களை உருவாக்குவதாகும். 
 2. சுயவிவர வார்ப்புரு
  பின்பற்ற வேண்டிய நிலையான சுயவிவர டெம்ப்ளேட் உள்ளது. டெம்ப்ளேட் தலைப்புகள் எல்லாத் தொப்பிகளிலும் உள்ளன: [குழுப் பெயர்] காலவரிசை, நிறுவனர்/குழு வரலாறு, கோட்பாடுகள்/நம்பிக்கைகள், சடங்குகள்/நடைமுறைகள், அமைப்பு/தலைமைத்துவம், சிக்கல்கள்/சவால்கள்]. WRSP டெம்ப்ளேட் ஒட்டுமொத்த திட்டத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது. இது மத/ஆன்மீக அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டின் முக்கிய வகைகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் சுயவிவரங்கள் முழுவதும் தகவல்களை முடிந்தவரை ஒரே மாதிரியாக வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எனவே ஆசிரியர்கள் சுயவிவர கட்டமைப்பிற்கு இடமளிப்பது முக்கியம். தயவு செய்து கூடுதல் தலைப்புகள் மற்றும் துணைத் தலைப்புகளைத் தவிர்க்கவும். மதம் அல்லது ஆன்மீகம் என்று வகைப்படுத்துவதை நிராகரிக்கும் குழுக்கள் உட்பட, WRSP பரந்த அளவிலான குழுக்களை உள்ளடக்கியது என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம், அறிஞர்கள் மதம்/ஆன்மீகம் பற்றிய ஆய்வுக்கு அவை பொருத்தமானவை என்று கருதுகின்றனர். WRSP இல் சேர்க்கப்பட்டுள்ள குழுக்கள் நிறுவப்பட்ட, நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட குழுக்களில் இருந்து ஒரு காலத்தில் புதிய குழுக்களாக இருந்து புதிய குழுக்கள் மற்றும் பல்வேறு வரலாற்று மற்றும் சமூக கலாச்சார சூழல்களில் உருவாகும் செயல்பாட்டில் இயக்கங்கள். கீழே விவாதிக்கப்பட்ட உருப்படிகள் குறிப்பிடுவது போல, மத/ஆன்மீகக் குழுக்கள் அசாதாரணமாக வேறுபட்டவை, எனவே சுயவிவர டெம்ப்ளேட்டில் கணக்கிடப்பட்ட குழுக்களின் முக்கிய கூறுகள் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. டெம்ப்ளேட் ஒரு பொதுவான விளக்கக்காட்சி படிவத்தை உருவாக்கவும், மத/ஆன்மீக அமைப்பின் முக்கிய கூறுகளை உள்ளடக்கியது மற்றும் வலியுறுத்தலில் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது. பல சந்தர்ப்பங்களில் குழு விவரக்குறிப்பு பற்றி தொடர்ந்து கோட்பாட்டு மற்றும் அனுபவ விவாதங்கள் இருக்கும். சர்ச்சைக்குரிய பிறந்த தேதிகள் அல்லது நிறுவன வரலாறு போன்ற விவாதங்களை நிறுவனர்/குழு வரலாறு பிரிவில் குறிப்பிடுவது பயனுள்ளது. மேலும், குழுக்கள் எவ்வாறு உயிர்வாழ்கின்றன, வளர்கின்றன அல்லது ஆக்கிரமிப்பு/செயலற்ற போக்குகளை உருவாக்குகின்றன என்பது போன்ற சில தத்துவார்த்த, ஒழுங்குமுறை விவாதங்களில் தனிப்பட்ட குழுக்கள் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். இந்த விவாதங்கள் குழுக்களைப் பற்றிய சுயவிவரங்களுக்குப் பொருத்தமானவை அல்ல, அவை பற்றிய கல்வி விவாதங்கள் அல்ல. சுயவிவரத்தின் பிரிவுகளின் நீளம் கணிசமாக வேறுபடலாம் அல்லது வார்ப்புரு வகைகளின் முக்கியத்துவம் மாறுபடலாம். சுயவிவரத்தில் அனைத்து பிரிவுகளும் குறிப்பிடப்பட வேண்டியது அவசியம். சுயவிவரத்தின் ஒரு பகுதிக்கு கிட்டத்தட்ட எந்த தகவலும் கிடைக்காத பட்சத்தில், விளக்கக்காட்சி நோக்கங்களுக்காக வகைகளை ஒன்றிணைக்க முடியும் (எ.கா., கோட்பாடுகள்/சடங்குகள்). சில சிறப்புத் திட்டங்களில் அந்த சிறப்புத் திட்டத்தின் நோக்குநிலை மற்றும் உள்ளடக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஓரளவு மாற்றியமைக்கப்பட்ட வார்ப்புருக்கள் உள்ளன. அந்த சிறப்பு திட்டங்களில் வார்ப்புரு சிறப்பு திட்ட சுயவிவரங்களில் நிலையானது. சுயவிவரத்தை எழுதத் தொடங்கும் போது பொருத்தமான மாதிரியைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 3. குழு காலவரிசை
  காலவரிசை சுயவிவரத்தின் சுருக்கமான கண்ணோட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய நிகழ்வுகளை மட்டும் டைம்லைனில் வைக்கவும்; விவரங்கள் உரையில் உள்ளன. உள்ளீடுகள் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் (ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்கள்) மற்றும் கடந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டது. டைம்லைன்கள் சுருக்கமான சுருக்கமாக இருப்பதால், டைம்லைனில் உள்ள அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் சுயவிவரத்தில் வேறு இடத்தில் இருக்க வேண்டும். காலவரிசை உள்ளீடுகளுக்கான சரியான வடிவம் [ஆண்டு (பொருத்தமானால் மாதம் மற்றும் நாள்), (இரண்டு இடைவெளிகள்), ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கிய நுழைவு கடந்த காலத்தில்.
 4. நிறுவனர் / குழு வரலாறு
  குழுக்கள் தங்கள் வரலாற்றின் வடிவத்தில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன. WRSP பண்டைய வரலாறுகள் மற்றும் அறியப்படாத நிறுவனர்கள் மற்றும் பல நிறுவனர்களைக் கொண்ட சமகால குழுக்களுடன் சில குழுக்களை உள்ளடக்கியது. இந்த டெம்ப்ளேட் தலைப்பு, குழுவின் ஸ்தாபகம் மற்றும் வரலாற்று வளர்ச்சியை நிகழ்காலத்தில் உள்ளடக்கும் நோக்கத்துடன் பொதுவான ஒன்றாகும். குழுவின் நிறுவனர் பற்றிய எந்தவொரு வாழ்க்கை வரலாற்றுத் தகவலும் இங்கே உள்ளது. சுயவிவரத்தின் இந்தப் பிரிவில் சமூகம்/கலாச்சாரத்தின் தொடர்புடைய சூழல் சார்ந்த தகவல்களும் இருக்கலாம், இது குழுவை உருவாக்குவதற்கு வழிவகுத்தது.
 5. கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகள்
  சுயவிவரத்தின் இந்த பிரிவில் குழுவின் குறியீட்டு அமைப்பு, குழு அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை வழிநடத்தும் விவரிப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் உள்ளன. இந்த விவரிப்புகள் முறையான மற்றும் விரிவானவையாக இருந்து மறைமுகமாகவும் தெளிவாகவும் வேறுபடுகின்றன. எந்தவொரு நிகழ்விலும், குழுவின் உலகக் கண்ணோட்டத்தையும் குறியீட்டு சுய-சட்டபூர்வமான தன்மையையும் வெளிப்படுத்துவதே குறிக்கோள்.
 6. சடங்குகள் / நடைமுறைகள்
  கோட்பாடுகள்/நம்பிக்கைகளைப் போலவே, குழுக்கள் முறையான சடங்குகளின் இருப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தில் வேறுபடுகின்றன, மேலும் இந்த பிரிவில் அத்தகைய தகவல்கள் இருக்க வேண்டும். வகுப்புவாத குழுக்கள் மற்றும் துறவு குழுக்கள் போன்ற சில குழுக்களில், அன்றாட வாழ்க்கையே மிகவும் சடங்குகளாக இருக்கலாம். சமயக் குழுக்கள் அல்லது அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற முறையான குழுக்களுக்கு, கூட்டுப் பணியை மேம்படுத்துவதற்கான முதன்மை நிறுவன நடைமுறைகள் இந்தப் பிரிவில் வைக்கப்படும்.
 7. அமைப்பு / தலைமை
  சுயவிவரக் குழுக்கள் பயிற்சியாளர்கள் / துணை நிறுவனங்களின் மிகவும் தளர்வான நெட்வொர்க்குகள் முதல் அதிக அதிகாரத்துவ அமைப்புகள் வரை இருக்கும், பழங்காலத்தில் இருந்து தற்போது வெளிவந்தவை வரை ஒரு முறை செயலில் இருந்தன, ஆனால் இப்போது செயல்படவில்லை. தலைமைத்துவ முறைகள் இதேபோல் மாறுபடும். சுயவிவரத்தின் இந்த பிரிவின் நோக்கம் அமைப்பு மற்றும் தலைமையின் எந்த வடிவத்தையும் அளவையும் விவரிக்க முடியும்.
 8. சிக்கல்கள் / சவால்கள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு சுயவிவரக் குழுவும் உள் மற்றும் வெளிப்புற சவால்களின் சில கலவையை அடைந்துள்ளது. நிதி சிக்கல்கள், அரசியல் எதிர்ப்பு, தலைமைக்கு சவால்கள், இணைப்பு மற்றும் அதிருப்தி பிரச்சினைகள் பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள். புகாரளிப்பதில் சமநிலையையும் நடுநிலையையும் பராமரிப்பது மற்றும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றின் தீர்மானத்தை (ஏதேனும் இருந்தால்) வெறுமனே புகாரளிப்பது இந்த பகுதிக்கு முக்கியம்.
 9. படங்கள்
  பெரும்பாலான சுயவிவரங்களில், உரைக்கு காட்சிப் பரிமாணத்தைச் சேர்க்க படங்களைச் சேர்க்கிறோம். படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள சுயவிவரத்தில் உள்ள பத்தியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சுயவிவரத்தில் வழங்கப்பட்ட பொருளைப் புரிந்துகொள்ள பார்வைக்கு பங்களிக்க வேண்டும். சுயவிவர ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் சொந்த படைப்பிலிருந்து படங்களை அணுகலாம் மற்றும் அந்த படங்களை அவர்களின் அனுமதியுடன் பயன்படுத்துமாறு கோரலாம். WRSP அனுமதிகள் அல்லது பதிப்புரிமைச் சிக்கல்களை வழங்கும் படங்களைச் சேர்ப்பதைத் தவிர்க்கிறது. "நியாயமான பயன்பாடு" வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் தகுதிபெறும் என்று நாங்கள் நினைக்கும் சிறுபடங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் படங்களைப் பயன்படுத்துவதில் ஏதேனும் சர்ச்சை ஏற்பட்டால் உடனடியாக அவற்றை அகற்றுவோம்.
 10. உரையில் மேற்கோள்கள் WRSP பெரும்பாலான பத்திரிகைகளுக்கு பொதுவான நிலையான உரை மேற்கோள்களைப் பயன்படுத்துகிறது (ஆசிரியர் [இடம்] ஆண்டு: பக்கங்கள்).
 11. குறிப்பு பட்டியல்
  சுயவிவர குறிப்பு பட்டியலில் உரையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட ஆதாரங்கள் மட்டுமே உள்ளன.
  ஒரே எழுத்தாளரின் பல உள்ளீடுகள் இருக்கும் இடங்களில், பெரும்பாலானவை அண்மையில் வெளியீடு முதலில் தோன்றும்.
  வாசகர்களுக்கு கூடுதல் சூழ்நிலை ஆதாரங்களை வழங்க ஆசிரியர் விரும்பினால், குறிப்புப் பட்டியலைத் தொடர்ந்து "துணை வளங்கள்" பட்டியல் உருவாக்கப்படலாம்.
  பெரும்பாலான சுயவிவரங்கள் சுயவிவர ஆசிரியர் மற்றும் பிற அறிஞர்களின் முந்தைய படைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் எப்போதாவது அசல் ஆராய்ச்சியை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அசல் ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில், களப்பணி தேதிகளின் தனிப்பட்ட தகவல்தொடர்புகளுக்கு மேற்கோள்கள் செய்யப்படலாம். ஒரு சுயவிவரம் முதன்மையாக ஒரு மூலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டால், WRSP குறிப்புகள் பிரிவின் தொடக்கத்தில் ஒரு குறிப்பைச் செருகலாம், “வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிட்டால், இந்த சுயவிவரத்தில் உள்ள பொருள் …….”
 12. குறிப்புகள் மற்றும் இணைப்புகள்
  WRSP சுயவிவரங்கள் அடிக்குறிப்புகள் மற்றும் இறுதி குறிப்புகளுக்கு இடமளிக்காது. ஒரு சுயவிவரத்திற்கு முக்கியமான பொருள் என்றால், அது உரையில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
  டெட் லிங்க் சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, சுயவிவர உரையில் வெளிப்புற இணைப்புகளை WRSP செருகாது; அந்த இணைப்புகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவதால், பிற WRSP சுயவிவரங்களை உள்நாட்டில் இணைக்கிறோம். உத்தேசித்துள்ள இணையதளத்திற்கு ஒரு குறிப்பைச் செருகுவதும், URL ஐ இணையதளத்தின் குறிப்பு பட்டியலில் வைப்பதும் எங்கள் மாற்றாகும்.
 13. ஆசிரியர் உயிரி
  பத்திரிகை கட்டுரைகள் அல்லது புத்தக அத்தியாயங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதைப் போன்ற ஒரு ஆசிரியர் சுயசரிதை சுயவிவரத்துடன் இருக்க வேண்டும். ஆசிரியரின் பெயர் சுயவிவரத் தலைப்புக்கு மேலே தோன்றும் மற்றும் பயோவின் இணைப்பாக மாறும்.
 14. சுயவிவர சுழற்சி மற்றும் பதவி உயர்வு
  WRSP WRSP தளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சுயவிவரங்களை வெளியிடுகிறது. WRSP பங்களிப்பாளர்களின் பணியின் தெரிவுநிலையை மேம்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்கிறது. WRSP Facebook பக்கத்தில் சுயவிவரத்தின் சுருக்கமான சுருக்கத்தை நாங்கள் பொதுவாக இடுகையிடுவோம். WRSP Academia.edu பக்கத்தில் சில சுயவிவரங்களின் pdf பதிப்புகளையும் நாங்கள் இடுகையிடுகிறோம். WRSP திட்டத்திற்காக வெளியிடப்பட்ட பதிப்புரிமை உள்ளடக்கம் இல்லை என்பதால், பிற வெளியீடுகளில் சுயவிவரப் பொருட்களைப் பயன்படுத்த ஆசிரியர்கள் சுதந்திரமாக உள்ளனர். தனிப்பட்ட மற்றும் கல்வி நோக்கங்களுக்காக வாசகர்கள் WRSP வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய இலவசம்.
 15. புதுப்பிப்புகள் மற்றும் மாற்றீடு
  WRSP இன் மதிப்புமிக்க அம்சங்களில் ஒன்று சுயவிவர புதுப்பிப்புகளுக்கான திறன். ஆசிரியர்களின் விருப்பப்படி சுயவிவரத் தகவல் புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம் (ஆசிரியர் சுயவிவரப் புதுப்பிப்புகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன). ஆசிரியர்கள் ஆர்வமுள்ள பகுதிகளை மாற்றுகிறார்கள், நிறுவன இணைப்புகளை மாற்றுகிறார்கள், விடுப்பில் செல்கிறார்கள் மற்றும் ஓய்வு பெறுகிறார்கள் என்பதையும் நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். ஆசிரியர்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கான முயற்சிகள் தோல்வியுற்றாலோ அல்லது சுயவிவரத்தைப் பராமரிப்பதில் ஆசிரியர்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றாலோ பொருத்தமான திருத்தங்களைச் செய்வதற்கான உரிமையை WRSP கொண்டுள்ளது.

  அசல் சுயவிவரம் இனி பொருத்தமற்றதாக இருக்கும் வகையில் சுயவிவரக் குழு போதுமான அளவு மாற்றப்படும் சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், புதிய, மாற்று சுயவிவரத்தை ஆணையிடுவதற்கான உரிமையை WRSP கொண்டுள்ளது. புதிய சுயவிவரத்தை உருவாக்க ஏற்கனவே உள்ள ஆசிரியர் கிடைக்கவில்லை என்றால், அசல் சுயவிவரம் காப்பகப்படுத்தப்படும், மேலும் அதற்கான இணைப்பு மாற்று சுயவிவரத்தின் முடிவில் வைக்கப்படும்.
இந்த