தனிப்பட்ட திரைப்பட பிரிவுகள்


முன்னுரை: 911 அழைப்புகள்
(1:18 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளையின் முன்னுரை டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? பிப்ரவரி 911, 28 அன்று கிளை டேவிடியன்ஸ் செய்த இரண்டு 1993 அழைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, ஏடிஎஃப் முகவர்களால் மாறும் நுழைவு முயற்சித்த காலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும். வெய்ன் மார்ட்டின் ஒரு அழைப்பைச் செய்தார், டேவிட் கோரேஷ் மற்றொரு அழைப்பில் கேட்கப்படுகிறார். 

 


பகுதி 1. நான்கு அறிஞர்கள் மற்றும் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துதல் (20:57 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளை டேவிடியன் சோகத்தின் பகுதி 1: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? கூட்டாட்சி முகவர்களுக்கும் கிளை டேவிடியனுக்கும் இடையிலான மோதலை 1993 இல் விவாதிக்கும் நான்கு அறிஞர்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

 

நான்கு அறிஞர்கள்: 

ஜே. பிலிப் அர்னால்ட், பிஎச்.டி, ரீயூனியன் நிறுவனம் 

ஜேம்ஸ் டி. தபோர், பிஹெச்.டி, சார்லோட்டிலுள்ள வட கரோலினா பல்கலைக்கழகம் 

கேத்தரின் வெசிங்கர், பிஎச்.டி, லயோலா பல்கலைக்கழகம் நியூ ஆர்லியன்ஸ் 

ஸ்டூவர்ட் ஏ. ரைட், பிஎச்.டி, லாமர் பல்கலைக்கழகம் 

 

நான்கு அறிஞர்கள் தங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள், அவர்களின் ஆராய்ச்சி முறைகள் மற்றும் 1993 ஆம் ஆண்டில் கிளை டேவிடியர்களுக்கும் கூட்டாட்சி முகவர்களுக்கும் இடையிலான மோதலை ஆராய்ச்சி செய்வதில் அவர்கள் எவ்வாறு ஈடுபட்டார்கள். பிப்ரவரி 28, 1993 அன்று கிளை டேவிடன்ஸின் மவுண்ட் கார்மல் மையத்தில் முற்றுகையின் தொடக்கத்தையும் அவர்கள் விவாதிக்கின்றனர். ஏடிஎஃப் ரெய்டுடன். 

 

 

பகுதி 2. கிளை டேவிடியன்ஸ் மற்றும் டேவிட் கோரேஷ் அறிமுகம் (10:59 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளையின் இரண்டாம் பகுதி டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? நான்கு அறிஞர்கள் கிளை டேவிடியன்ஸ், டேவிட் கோரேஷ் ஆகியோரை அறிமுகப்படுத்தி, பிப்ரவரி 2, 28 அன்று ஏடிஎஃப் சோதனையைப் பற்றி விவாதித்தனர், இதன் விளைவாக 1993 ஏடிஎஃப் முகவர்கள் இறந்தனர், 4 கிளை டேவிடியன்கள் இறந்தனர், மற்றவர்கள் காயமடைந்தனர்.

 

 

பகுதி 3. முற்றுகையின் முதல் நாள் (4:39 நிமிடங்கள்.)


வேக்கோ கிளையின் 3 ஆம் பாகத்தில் டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? மவுண்ட் கார்மல் மையத்தில் டைனமிக் நுழைவு மேற்கொள்ள ஏடிஎஃப் குழு 28 பிப்ரவரி 1993 ஐ ஏன் தேர்ந்தெடுத்தது, வாக்கோ ட்ரிப்யூன்-ஹெரால்டின் “தி சின்ஃபுல் மேசியா” தொடரின் பங்கு மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோக குற்றச்சாட்டுகளின் தன்மை ஆகியவற்றை நான்கு அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். டேவிட் கோரேஷ் மற்றும் அவர்கள் 1992 இல் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சேவைகளால் விசாரிக்கப்பட்டனர் மற்றும் ஆதாரங்கள் இல்லாததால் வழக்கு மூடப்பட்டது.

 


பகுதி 4. கிளை டேவிடியன்ஸ் யார்? (29:03 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளையின் 4 வது பாகத்தில் டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? டேவிட் அறிஞர்கள், டேவிட் கோரேஷின் குழு தொடர்பான மதத் தலைவர்கள் மற்றும் இயக்கங்கள், பைபிளிலிருந்து பெறப்பட்ட கோரேஷின் போதனைகள், அவரது பல திருமணங்களின் பொருள், வெர்னான் ஹோவலின் பெயர் டேவிட் கோரேஷுக்கு மாற்றப்பட்டதன் முக்கியத்துவம், அவர் என்ன வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் ஏழு முத்திரைகள் மற்றும் கடைசி நாட்களில் கிறிஸ்து என்ற அவரது நிலை குறித்து கற்பிக்கப்பட்டது. கோரேஷின் பைபிளின் விளக்கத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தீர்க்கதரிசன தீர்க்கதரிசனங்கள் சரி செய்யப்படவில்லை என்று நான்கு அறிஞர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர், அதாவது 1993 இல் கூட்டாட்சி முகவர்களுடனான மோதலின் விளைவு தானாகவே பைபிள் தீர்க்கதரிசனங்களைப் பற்றிய கிளை டேவிடியன்களின் புரிதலால் தானாகவே தீர்மானிக்கப்படவில்லை.

 

 

பகுதி 5. எஃப்.பி.ஐயின் ஈடுபாடு மற்றும் விரிவாக்கம்  (22:02 நிமிடங்கள்.)

தி வேக்கோ கிளை டேவிடியன் சோகத்தின் 5 ஆம் பாகத்தில், அறிஞர்கள் எஃப்.பி.ஐயின் ஈடுபாடு மற்றும் வழக்கின் நிகழ்வுகளை விரிவாக்குவது பற்றி விவாதிக்கின்றனர். மார்ச் 2 அன்று டேவிட் கோரேஷ் வாக்குறுதியளித்தபடி, தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலியில் ஒலிபரப்பப்பட்ட பின்னர், எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள், குறிப்பாக ஆன்-சைட் தளபதி மற்றும் பணயக்கைதிகள் மீட்புக் குழு தளபதி எவ்வளவு கோபமடைந்தார்கள் என்று அவர்கள் விவாதிக்கின்றனர். கடவுள் தன்னைக் காத்திருக்கச் சொன்னதாக கோரேஷ் எஃப்.பி.ஐ முகவர்களிடம் கூறிய பிறகு, எஃப்.பி.ஐ முகவர்களால் டாங்கிகள் மவுண்ட் கார்மல் சொத்து மீது செலுத்தப்பட்டன. மார்ச் 1 முதல் மார்ச் 24 வரை பேச்சுவார்த்தை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எஃப்.பி.ஐ முகவரான கேரி நோஸ்னர், பின்னர் பேச்சுவார்த்தைகளில் பின்னடைவு ஏற்படும் என்று தான் எதிர்பார்த்தேன் என்று எழுதினார், ஆனால் இது அதிகமான மக்களை வெளியே வரச் செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளது. வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் ஏழு முத்திரைகள், குறிப்பாக ஐந்தாவது முத்திரையின் வெளிச்சத்தில் ஏ.டி.எஃப் தாக்குதலின் நிகழ்வுகள் மற்றும் முற்றுகை பற்றிய கோரேஷின் இறையியல் புரிதலை அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். ஏப்ரல் 18, 1993 அன்று டேவிட் கோரேஷ் ஒரு பேச்சுவார்த்தையாளருடன் வாக்குவாதம் செய்த பின்னர், கட்டிடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு சாதனங்கள் கிளை டேவிடியன்களின் ஆடியோவை எவ்வாறு எடுத்தன என்பதை அவர்கள் விவாதிக்கின்றனர். தீ பற்றிய இந்த விவாதங்கள் கண்காணிப்பு சாதன ஆடியோடேப்களில் கேட்கக்கூடியவை, எனவே எஃப்.பி.ஐ முடிவு தயாரிப்பாளர்கள் இந்த உரையாடல்களை அறிந்திருப்பார்கள். ஆகையால், ஏப்ரல் 19, 1993 அன்று எஃப்.பி.ஐ முடிவெடுப்பவர்கள் ஏன் தொட்டி மற்றும் எரிவாயு தாக்குதலுடன் முன்னேறியிருப்பார்கள் என்று அறிஞர்கள் கேட்கிறார்கள், கிளை டேவிடியர்கள் தாக்கப்பட்டால் அவர்கள் தீயில் இறந்துவிடுவார்கள் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். 

 

டாக்டர் ஜே. பிலிப் அர்னால்ட் 1993 மார்ச் மாத இறுதியில் ஒரு நிருபரிடமிருந்து ஒரு குறிப்பைப் பெற்றார், கிளை டேவிடியன்களுக்கு எதிராக எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கத் தயாராகி வருவதாக விவரிக்கிறார். உயிரையும் காப்பாற்ற அவரும் டாக்டர் ஜேம்ஸ் டி. தாபரும் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டார். அவர்கள் எஃப்.பி.ஐ முகவர்களுடன் பேச முயற்சித்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் இறையியலை விளக்க முற்படும் பைபிள் அறிஞர்களை அவர்கள் கேட்கவில்லை. 

 

 

பகுதி 6. மத ஆய்வுகளின் பங்கு (22:29 நிமிடங்கள்.)

தி வேக்கோ கிளை டேவிடியன் சோகத்தின் 6 ஆம் பாகத்தில், நான்கு அறிஞர்கள் டாக்டர் ஜே. பிலிப் அர்னால்ட் மற்றும் டாக்டர் ஜேம்ஸ் டி. தாபோர் ஆகியோர் வெளிப்படுத்திய தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தின் மாற்று விளக்கத்தை வெளிப்படுத்த டேவிட் கோரேஷை வெளியே வர உதவும் முயற்சிகள் பற்றி விவாதிக்கின்றனர். மேலும் காவலில் வைக்கப்படுவதோடு, மீதமுள்ள கிளை டேவிடியன்களையும் வெளியே அழைத்துச் செல்லுங்கள், முக்கியமாக, குழந்தைகளை வெளியே கொண்டு வாருங்கள். டாக்டர் அர்னால்ட் ஒரு குறிப்பைப் பெற்ற பிறகு, கிளை டேவிடியன்ஸ் இல்லத்திற்கு எதிராக எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர், டி.ஆர்.எஸ். ஏப்ரல் 1, 1993 அன்று டல்லாஸிலிருந்து வெளிவந்த ரான் ஏங்கல்மேன் வானொலி பேச்சு நிகழ்ச்சியில் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தைப் பற்றி விவாதிக்க அர்னால்டு மற்றும் தபோர் ஏற்பாடு செய்தனர். சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட டேவிட் கோரேஷ் தீர்க்கதரிசனங்களைப் பற்றி தனது புத்தகத்தை எழுத முடியும் என்று அவர்கள் பரிந்துரைத்தனர். அவர் தனது செய்தியை வெளியே எடுத்து மேலும் ஆன்மாக்களை காப்பாற்ற முடியும். அதைத் தொடர்ந்து, கோரேஷின் வழக்கறிஞர் டிக் டிகுரின் அவர்களின் வானொலி விவாதத்தின் ஆடியோடேப்பை குடியிருப்புக்குள் எடுத்துக்கொண்டு, டேவிட் கோரேஷ் மற்றும் பிற கிளை டேவிடியன்களுடன் டேப்பைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தபோது அமர்ந்தார். பஸ்கா பண்டிகையை 7 நாள் கடைப்பிடித்த பிறகு அவர்கள் வெளியே வருவார்கள் என்று டேவிட் கோரேஷ் உறுதியளித்திருந்தார். பஸ்கா ஏப்ரல் 13 அன்று முடிந்தது. ஏப்ரல் 14, 1993 அன்று, கோரேஷ் எஃப்.பி.ஐக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பினார், ஏழு முத்திரைகள் பற்றிய தனது விளக்கத்தை வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் எழுதுமாறு கடவுள் சொன்னதாகக் கூறினார்; கையெழுத்துப் பிரதி டி.ஆர்.எஸ். அர்னால்டு மற்றும் தாபோர் பாதுகாப்புக்காக, அவர் வெளியே வருவார். மேலும், ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி, கோரேஷ் தனது பாதுகாப்பு வழக்கறிஞராக டிகுவெரினை தக்கவைக்க கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தத்தை அனுப்பினார். 

 

தொட்டிகள் / காம்பாட் இன்ஜினியரிங் வாகனங்கள் (சி.இ.வி) களில் உள்ள பணயக்கைதிகள் மீட்புக் குழுவுடன் எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் கிளை டேவிடியன்களை துன்புறுத்தி வந்தனர், உதாரணமாக, வெளியே வந்த எவருக்கும் ஃபிளாஷ்-பேங் கையெறி குண்டு வீசுவதன் மூலம், ஸ்டீவ் ஷ்னைடர் வெளியே வர அனுமதி பெற்ற ஒரு முறை உட்பட ஒரு CEV இல் ஒரு முகவரிடமிருந்து ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கோரேஷ் தனது கையெழுத்துப் பிரதியை எழுதும் போது துன்புறுத்தல் அதிகரித்தது. வெளியில் வந்தபோது அதிகமான மக்கள் ஃபிளாஷ் பேங் செய்யப்பட்டனர். ஏப்ரல் 16 அதிகாலையில் ஒரு சி.இ.வி கட்டிடத்தின் சுவரைத் தாக்கியது, அந்தச் சுவரை நோக்கி தலையுடன் தூங்கிக்கொண்டிருந்த ஒருவரை காயப்படுத்தியது. ஆயினும்கூட, ஏப்ரல் 2 அன்று அதிகாலை 35:16 மணிக்கு ஒரு பேச்சுவார்த்தையாளருக்கு கோரேஷ் முதல் முத்திரை குறித்த தனது வர்ணனையை இயற்றுவதை முடித்ததாக அறிவித்தார். 

 

கிளை டேவிடியன்களுக்கு மின்சாரம் இல்லாததால், பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் சொல் செயலிக்கு பேட்டரிகள் மற்றும் ரிப்பன் கேசட்டுகளை அவர்கள் கோரத் தொடங்கினர், எனவே முதல் முத்திரையைப் பற்றிய கோரேஷின் அத்தியாயத்தை தட்டச்சு செய்து நெகிழ் வட்டில் சேமிக்க முடியும். கிளை டேவிடியன்ஸ் ஏப்ரல் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் சொல் செயலிக்கான பொருட்களை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டது, ஏப்ரல் 18 மாலை, கிளை டேவிடியன்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது, ஏப்ரல் 19 அன்று எஃப்.பி.ஐ முகவர்களால் தொட்டி மற்றும் சி.எஸ். 1993. 

 

கிளை டேவிடியன் ரூத் ரிடில் முதல் முத்திரை குறித்த கோரேஷின் வர்ணனையைத் தட்டச்சு செய்து இரவு முழுவதும் தங்கியிருந்தார். ஏப்ரல் 19, 1993 அன்று நண்பகலுக்குப் பிறகு, சி.இ.வி.களால் கட்டடம் அகற்றப்பட்டு அகற்றப்பட்ட 6 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, ரூத் ரிடில் எரியும் கட்டிடத்தின் ஜன்னலிலிருந்து தனது சட்டைப் பையில் நெகிழ் வட்டுடன் குதித்தார். டாக்டர். நவம்பர் 500 இல் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் ரிலிஜியன் / சொசைட்டி ஆஃப் விவிலிய இலக்கிய மாநாட்டில் ஒரு அமர்வில் 1993 பிரதிகள் விநியோகிப்பதன் மூலம் அர்னால்டு மற்றும் தபோர் தனது விளக்கத்தை அறிஞர்களுக்கு கிடைக்கச் செய்வதாக வாக்குறுதியளித்தனர். முதல் முத்திரை குறித்த கோரேஷின் வர்ணனை ஒரு புத்தகத்தில் வெளியிடப்பட்டது ஏன் வகோ? ஜேம்ஸ் டி. தபோர் மற்றும் யூஜின் வி. கல்லாகர் (1995) ஆகியோரால் அமெரிக்காவில் மத சுதந்திரத்திற்கான கலாச்சாரங்கள் மற்றும் போர். 

 

ஆவணப்படங்களில் ஓய்வுபெற்ற எஃப்.பி.ஐ பேச்சுவார்த்தையாளர் பைரன் சேஜ் கோரேஷ் தனது கையெழுத்துப் பிரதியை எழுதுகிறார் என்பதற்கான ஆதாரங்களை அனுப்பியிருந்தால், ஏப்ரல் 19, 1993 அன்று எஃப்.பி.ஐ தொட்டி மற்றும் சி.எஸ் வாயு தாக்குதலை நடத்தியிருக்காது என்று கேத்தரின் வெசிங்கர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். முதல் முத்திரை குறித்த கோரேஷின் வர்ணனையின் நகலை ஏப்ரல் 18 மாலை வரை தட்டச்சு செய்ய கிளை டேவிடியன்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எஃப்.பி.ஐ தடுத்து நிறுத்தியது.

 

 

பகுதி 7. அறிஞர்களின் முயற்சிகள் இருந்தபோதிலும், சோகம் தாக்குகிறது (17:38 நிமிடங்கள்.)

தி வேக்கோ கிளை டேவிடியன் சோகத்தின் 7 ஆம் பாகத்தில், ஏப்ரல் 19, 1993 அன்று டெக்சாஸின் வகோவிற்கு வெளியே உள்ள மவுண்ட் கார்மெல் என்ற இடத்தில் கிளை டேவிடியன்கள் மீது எஃப்.பி.ஐ தொட்டி மற்றும் சி.எஸ் வாயு தாக்குதல் குறித்து அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். போர் பொறியியல் வாகனங்கள் (சி.இ.வி) தெளிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன சி.எஸ் வாயு கட்டிடத்திற்குள் மற்றும் கட்டிடத்தை அகற்ற. சி.எஸ் கொண்ட ராக்கெட் வடிவ பிளாஸ்டிக் ஃபெரெட் சுற்றுகள் கட்டிடத்திற்குள் சுடப்பட்டன; அவை திறந்த வெடிப்பை ஏற்படுத்தி வாயுவை வெளியிடுகின்றன. பெரியவர்களில் சிலருக்கு எரிவாயு முகமூடிகள் இருந்தன. குழந்தை அளவிலான எரிவாயு முகமூடிகள் இல்லை. தாய்மார்கள் மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகள், 13 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள், மற்றும் இரண்டு கர்ப்பிணிப் பெண்கள் ஒரு கான்கிரீட் அறையில் தஞ்சம் புகுந்தனர். அது ஒரு திறந்த வாசல் வழியைக் கொண்டிருந்தது. மத்திய நேரம் காலை 6:00 மணிக்கு தாக்குதல் தொடங்கியது. மத்திய நேரம் மதியம் 12:07 மணிக்கு தீ வெடித்தது. 

 

தாக்குதல் தொடங்கிய 5 நிமிடங்களில், தரையில் ஓடிய பேச்சுவார்த்தையாளர்களுக்கான தொலைபேசி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது. காலை 6:00 மணிக்கு எஃப்.பி.ஐ பேச்சுவார்த்தையாளர் பைரன் சேஜ் அழைத்த சிறிது நேரத்திலேயே தொலைபேசி முன் கதவைத் தூக்கி எறிந்ததாக எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் கூறினர். சர்வைவர் கிரேம் க்ராடாக் தொலைபேசியை வழக்கமாக ஃபாயரில் உட்கார்ந்த இடத்தில் வைத்திருப்பதாக அறிக்கை செய்துள்ளார்; தொலைபேசி வெளியில் வீசப்பட்டிருந்தாலும், அவர் மற்றொரு தொலைபேசியை இணைக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார். தாக்குதலின் போது, ​​ஸ்டீவ் ஷ்னீடர், பாப்லோ கோஹன் மற்றும் கிரேம் க்ராடாக் ஆகியோரை தொலைபேசி இணைப்பை சரிசெய்ய முடியுமா என்று வெளியே செல்லுமாறு வழிநடத்தினார். முதல் முத்திரை குறித்த கோரேஷின் வர்ணனைக்கு கையெழுத்துப் பிரதியைத் தட்டச்சு செய்வதில் முந்தைய இரவில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் குறித்து அவர்கள் எப்.பி.ஐக்கு தெரிவிக்க விரும்புவதாக அவர் கூறினார். கிரேம் க்ராடாக் வெளியே சென்று துண்டிக்கப்பட்ட தொலைபேசி இணைப்பை வைத்திருந்தார், மற்றும் ஒலிபெருக்கியில் பைரன் சேஜ் அதை உடைத்திருப்பதை முகவர்கள் பார்க்க முடியும் என்று ஒப்புக் கொண்டார். முனிவர் மற்றொரு "தொலைபேசி" அனுப்பப்படுவார் என்று கூறினார், ஆனால் அது ஒருபோதும் இல்லை. அதைத் தொடர்ந்து, தாக்குதலின் ஆரம்பத்தில் ஒரு தொட்டியால் தொலைபேசி இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது என்று கிரேம் கிராடோக் கருதினார். 

 

மத்திய நேரம் காலை 11:31 மணிக்கு, குழந்தைகள் மற்றும் தாய்மார்கள் அமைந்திருந்த கான்கிரீட் அறையின் வாசல் வழியாக வாயுவை தெளிப்பதற்காக ஒரு சி.இ.வி கட்டிடத்தின் முன்புறம் சென்றது. இந்த பகுதி காலை 11:55 மணி வரை இருந்தது. டாக்டர் ஜே. பிலிப் அர்னால்ட் 1995 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் விசாரணையில், சி.இ.வி யின் ஓட்டுநர் கான்கிரீட் அறைக்குள் மக்களைப் பார்க்க முடியும் என்று கூறினார். இரண்டாவது மாடியில் மதியம் 12:07 மணிக்கு தீ தொடங்கியது. 

 

யாரோ எரிபொருளை ஊற்றுவதைக் கண்டதாக கிரேம் க்ராடாக் சாட்சியம் அளித்தார், ஆனால் அது கட்டிடத்திற்குள் ஊற்றப்படுவதை பப்லோ கோஹன் ஆட்சேபித்தார். முதல் மாடியில் இருந்தபோது, ​​இரண்டாவது மாடியில் இருந்து தீவைக்க ஒரு சத்தம் கேட்டதாகவும் க்ராடாக் கூறினார். பப்லோ கோஹன் தனது ஆட்சேபனையை கத்தினார். இரண்டாவது மாடியிலிருந்து மற்றொரு கூச்சல் தீயைத் தொடங்க வேண்டாம் என்று கூறியது. இரண்டாவது மாடியிலிருந்து மூன்றாவது கூச்சல் கிராடோக்கால் கேட்டது போல், தீவைக்கச் சொன்னது. இராணுவ கேர்னல் ரோட்னி ராவ்லிங்ஸ் 1999 இல் நிருபர் லீ ஹான்காக்கிடம், அவரும் எஃப்.பி.ஐ முகவர்களும் கண்காணிப்பு சாதனங்களால் கைப்பற்றப்பட்ட ஆடியோவில் இதேபோன்ற கூச்சல்களைக் கேட்டதாகக் கூறினார். ஒரு கண்காணிப்பு சாதனத்தால் எடுக்கப்பட்ட அத்தகைய ஆடியோவைக் கொண்ட ஆடியோடேப் ஒருபோதும் எஃப்.பி.ஐ. 

 

டாக்டர் ஜே. பிலிப் அர்னால்ட், கடவுளின் மக்களைப் பாதுகாக்க நெருப்பை ஏற்றுவதற்கு விவிலிய காரணங்கள் இருந்தன என்று வாதிடுகிறார். எவ்வாறாயினும், தீ தொடங்கியது மற்றும் எந்த நோக்கத்திற்காக, குழந்தைகள் மற்றும் தாய்மார்களைத் தூண்டுவது தாக்குதலின் முக்கிய திருப்புமுனையாகும். சி.எஸ் வாயு மூடப்பட்ட இடங்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையுடன் வருகிறது என்று டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ரைட் சுட்டிக்காட்டுகிறார். டாக்டர் கேத்தரின் வெசிங்கர் நியூயார்க் காவல் துறை ஊழியர்களைப் பற்றி ஒரு காங்கிரஸ் குழு முன் சாட்சியமளித்தார், NYPD ஒருபோதும் சி.எஸ். குழந்தைகளுக்கு சிறிய நுரையீரல் திறன் உள்ளது, எனவே அவர்கள் வாயுவின் விளைவுகளைத் தாங்கும் திறன் குறைவாக உள்ளனர். சி.எஸ் வாயு மற்றும் அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட மெத்திலீன் குளோரைடு திரவ அடிப்படை இரண்டும் எரியக்கூடியவை.

 

டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ரைட், ஏடிஎஃப் முகவர்களிடம் விசுவாசதுரோக மிகைப்படுத்தல்கள் பிப்ரவரி 28, 1993 அன்று மாறும் நுழைவு முயற்சியில் ஏடிஎஃப் முகவர்களின் அதிகப்படியான ஆயுத அணுகுமுறையின் விளைவாக இருக்கலாம் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

 

 

பகுதி 8. புதிய மத குழுக்களை நாம் எவ்வாறு சிறப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும்? (13:07 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளையின் 8 ஆம் பாகத்தில் டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? நான்கு மத அறிஞர்கள் புதிய மத இயக்கங்களைப் பற்றிய அறிவார்ந்த ஆய்வு 1993 ஆம் ஆண்டில் கிளை டேவிடியர்களுக்கும் கூட்டாட்சி முகவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்கள் மற்றும் பிற சர்ச்சைக்குரிய புதிய மத இயக்கங்கள் குறித்து எவ்வாறு வெளிச்சம் போடுகிறது என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கிறது. "வழிபாட்டு அத்தியாவசியவாதம்" என்பது ஒரு கண்ணோட்டமாகும், இது வன்முறை நிகழ்ந்தால் மக்கள் காயமடைந்து கொல்லப்பட்டால் "வழிபாட்டுத் தலைவர்" மற்றும் பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரின் மீதும் குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது. “வழிபாட்டு அத்தியாவசியவாதம்” என்பது “வழிபாட்டு முறை” என்ற தவறான வார்த்தையால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் பொதுவாக ஊடாடும் சூழல்களில் நிகழ்கின்றன என்பதை மறைக்கிறது. ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ இயக்கம் உட்பட அந்தந்த நேரத்திலும் இடத்திலும் இதேபோன்ற வழிகளில் சர்ச்சைக்குரிய பிற புதிய மத இயக்கங்களை அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். சமூகவியலாளர் டாக்டர் ஜேம்ஸ் டி. ரிச்சர்ட்சனின் "சர்வ வல்லமையுள்ள தலைவரின் கட்டுக்கதை" விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் ஏடிஎஃப் மற்றும் எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் டேவிட் கோரேஷைப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதாக நம்பினர், அது அவ்வாறு இல்லை. "சர்வ வல்லமையுள்ள தலைவரின் கட்டுக்கதை" ரிச்சர்ட்சன் "செயலற்ற, மூளைச் சலவை செய்யப்பட்ட பின்தொடர்பவரின் கட்டுக்கதை" என்று குறிப்பிடுவதோடு ஒத்துப்போகிறது, இது ஒரு முன்னோக்கு, அவர்கள் எதை நம்புகிறார்கள் என்பதையும் ஒரு குழுவில் தங்கலாமா வேண்டாமா என்பதை தீர்மானிப்பதில் பின்தொடர்பவரின் நிறுவனத்தை குறைத்து மதிப்பிடுகிறது. அமெரிக்க உளவியல் சங்கம் "மூளை சலவை ஆய்வறிக்கைக்கு" எந்தவொரு உண்மை அடிப்படையும் இல்லை மற்றும் போலி அறிவியல் என்று முடிவுசெய்தது சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டு அறிஞர் டாக்டர் யூஜின் வி.கல்லாகர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் என்பதையும் அறிஞர்கள் விவாதிக்கிறார்கள், வெளிப்படுத்தல் விசுவாசிகள் எப்போதுமே தங்கள் வேதத்தை சூழலின் வெளிச்சத்திலும், தங்களைச் சுற்றியுள்ள விஷயங்களின் வெளிச்சத்திலும், அவர்களுக்கு வெளிச்சத்திலும் விளக்குகிறார்கள். ஆகவே, பிப்ரவரி 28, 1993 அன்று கிளை டேவிடியன்ஸ் முற்றுகை தொடங்கியதும், முற்றுகை எவ்வாறு முடிவடையும் என்பது பற்றி முன்கூட்டியே முடிவு செய்யப்படவில்லை. கிளை டேவிடியன்களுக்கு எதிரான தந்திரோபாய ஆக்கிரமிப்பை எஃப்.பி.ஐ குறைத்து, கிளை டேவிடியன்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நாசப்படுத்தவில்லை என்றால், ஏப்ரல் 76, 19 இல் குழந்தைகள் உட்பட 1993 பேர் இறந்தது தவிர்க்கப்படலாம்.

 

 

பகுதி 9. எஃப்.பி.ஐ தவறவிட்ட வாய்ப்பு (31:28 நிமிடங்கள்.)

வேக்கோ கிளையின் 9 ஆம் பாகத்தில் டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? தியாகத்தின் கிளை டேவிடியன் அபோகாலிப்டிக் இறையியல் பற்றி எஃப்.பி.ஐ சுயவிவரங்கள் / நடத்தை விஞ்ஞானிகள் மற்றும் எஃப்.பி.ஐ முடிவெடுப்பவர்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று நான்கு அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். உயிர் இழப்பு இல்லாமல் முற்றுகையைத் தீர்க்க கிளை டேவிடியர்களின் இறையியல் இறுதி அக்கறையை எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தியிருக்க முடியும்? முற்றுகையை அமைதியாகத் தீர்ப்பதற்கான ஒரே வழி கிளை டேவிடியர்களின் இறையியல் மற்றும் இறுதி அக்கறையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதே என்று அறிஞர்கள் நம்புகிறார்கள். கோரேஷ் அவற்றை வெளிப்படுத்தியதால், எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றுவதைத் தடுக்கவில்லை என்பது முக்கியமானது. 

 

டாக்டர் ஜே. பிலிப் அர்னால்ட் மார்ச் நடுப்பகுதியில் அவர் வானொலியில் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தின் ஏழு முத்திரைகள் பற்றி விவாதித்தார் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார். கிளை டேவிடியர்களில் சிலர் அவரை வானொலியில் கேட்டார்கள், கோரேஷின் வலதுசாரி மனிதரான ஸ்டீவ் ஷ்னீடர், பேச்சுவார்த்தையாளரிடம் டாக்டர் அர்னால்ட் கோரேஷுடன் முத்திரைகள் பற்றி விவாதிக்க அனுமதிக்குமாறு கேட்டார். டேவிட் அர்னால்ட் கிளை டேவிடியன்ஸ் வெளியே வர வேண்டும் என்று பைபிளின் தீர்க்கதரிசனங்களிலிருந்து காட்ட முடிந்தால், அவர்கள் வெளியே வருவார்கள் என்று ஷ்னீடர் கூறினார். டாக்டர் அர்னால்டு கோரேஷ் அல்லது குடியிருப்புக்குள் யாருடனும் கலந்துரையாட எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்கவில்லை. இது முயற்சிக்கப்படாத விருப்பமாகும். 

 

டாக்டர் கேத்தரின் வெசிங்கர் சுட்டிக்காட்டுகிறார், எஃப்.பி.ஐ முடிவெடுப்பவர்கள் டாக்டர் அர்னால்டுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் தங்கள் சுயவிவரங்கள் / நடத்தை விஞ்ஞானிகளுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை. 

 

சில பேச்சுவார்த்தையாளர்கள் தங்கள் சொந்த கிறிஸ்தவ நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக கோரேஷின் இறையியலை அளவிடுவதில் தவறு செய்தனர், பின்னர் அவர் உண்மையில் அவர் நம்பும் ஒன்றை பிரசங்கிக்கவில்லை என்று முடிவு செய்தார். மற்ற எஃப்.பி.ஐ முகவர்கள் கோரேஷை அவர் கற்பிக்கும் இறையியலை நம்பாத ஒரு கான் மனிதராக பார்த்தார்கள். 

 

ஏப்ரல் 76, 19 அன்று கிளை டேவிடியன்ஸ் மவுண்ட் கார்மலில் 1993 இறப்புகளுக்குப் பிறகு, எஃப்.பி.ஐயின் தொட்டி மற்றும் சி.எஸ் வாயு தாக்குதலின் விளைவாக, எதிர்கால "முக்கியமான சம்பவங்களை" தீர்க்கும் எஃப்.பி.ஐ நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. எஃப்.பி.ஐ பேச்சுவார்த்தையாளர்களின் கருத்துக்களை பணயக்கைதிகள் மீட்புக் குழுவின் தளபதியுடன் சமமான எடையைக் கொடுப்பதற்காக ஒரு சிக்கலான சம்பவ மறுமொழி குழு (சி.ஐ.ஆர்.ஜி) உருவாக்கப்பட்டது; இரு அணிகளும் ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தின் போது சி.ஐ.ஆர்.ஜி தளபதியிடம் புகார் அளிக்கின்றன, எனவே பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு எதிராக செயல்படும் பணயக்கைதிகள் மீட்புக் குழுவுக்கு பதிலாக இரு அணிகளின் முயற்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்க முடியும். இந்த அணுகுமுறை 1996 இல் மொன்டானா ஃப்ரீமேனுடனான மோதலுடன் வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது. 

 

கிளை டேவிடியன் வழக்கைப் பற்றி 2018 இல் ஒளிபரப்பப்பட்ட பல ஆவணப்படங்கள் எளிமையான வழிபாட்டு ஸ்டீரியோடைப்பை நம்பியுள்ளன என்று டாக்டர் ஸ்டூவர்ட் ஏ. ரைட் கூறுகிறார். கிளை டேவிடியன்களுடன் கூட்டாட்சி முகவர்களின் தொடர்புகளில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக சமூகத்தின் விலைமதிப்பற்ற அம்சங்களை சிலர் எடுத்துக்காட்டுகின்றனர். 2019 நோவா ரிலிஜியோ கட்டுரையில் அவர் மதிப்பாய்வு செய்த ஆறு ஆவணப்படங்களில் நான்கு ஒரு அறிஞரின் கருத்துக்களையும் சேர்க்கவில்லை. டாக்டர் ஜேம்ஸ் தபோர் கூறுகையில், அவரும் டாக்டர் அர்னால்டும் இரண்டு தொலைக்காட்சி நெட்வொர்க் ஆவணப்படங்களுக்காக விரிவாக பேட்டி கண்டனர், ஆனால் அவர்களின் நேர்காணல்கள் சேர்க்கப்படவில்லை. 

டாக்டர் அர்னால்ட் சுட்டிக்காட்டுகிறார், கிளை டேவிடியன்ஸ் அவர்கள் எதிர்காலத்திலும் அதிகாரத்திலும் மகிமையிலும் திரும்பி வருவார்கள் என்று நம்பினர். அவர்கள் தியாகத்தை பரலோக மண்டலத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பாக பார்த்திருப்பார்கள். முற்றுகையின் போது, ​​கிளை டேவிடியர்கள் “கடவுளைக் காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.” கடவுள் தங்களுக்கு என்ன சேமித்து வைத்திருக்கிறார் என்று அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். 

 

ஏப்ரல் 28, 1993 இல் எஃப்.பி.ஐ முற்றுகை மற்றும் இறுதித் தாக்குதலைத் தூண்டிய ஏ.டி.எஃப் சோதனை 19 பிப்ரவரி 1993 அன்று ஒருபோதும் நிகழ்ந்திருக்காவிட்டால் கிளை டேவிடியன் சமூகம் எவ்வாறு வளர்ந்திருக்கலாம் என்று அறிஞர்கள் விவாதிக்கின்றனர். டேவிட் கோரேஷ் தனது இசைக்குழுவுடன் ஒரு வெற்றிகரமான நடிகராக மாறியிருக்கலாம். அவர் தனது பாடல்களில் தனது இறையியல் விளக்கங்களை வெளிப்படுத்தினார். 1994 ஆம் ஆண்டு உட்ஸ்டாக் திருவிழாவில் டேவிட் கோரேஷும் அவரது குழுவும் நிகழ்த்தியிருக்கலாம் என்று டாக்டர் அர்னால்ட் கற்பனை செய்கிறார். 

 

டேவிட் கோரேஷ் தனது “டேனியல் புத்தகம்” பாடலை பாடுவதன் மூலம் படம் முடிகிறது. பிப்ரவரி 28, 1993 மற்றும் ஏப்ரல் 19, 1993 இல் நடந்த தாக்குதல்களில் இறந்த ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தீ விபத்தில் இருந்து தப்பியவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை இந்த வரவுகளில் அடங்கும். இறந்து உயிர் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் அவர்களின் வயதுடையவர்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதி காட்சியில் டேவிட் கோரேஷ் தனது மாணவர்களுக்கு ஒரு பைபிள் படிப்பைக் காட்டுகிறார்.

 

 

எபிலோக்: டேவிட் கோரேஷ் “டேனியல் புத்தகத்தை” நிகழ்த்தி, அவருடைய பைபிள் மாணவர்களுக்கு கற்பித்தல் - கிளை டேவிட்ஸ் 1993 ல் (6:13 நிமிடங்கள்.)

 

வேக்கோ கிளை டேவிடியன் சோகம்: நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை? டேவிட் கோரேஷ் தனது "டேனியல் புத்தகம்" பாடலைப் பாடுவார். பிப்ரவரி 28, 1993 மற்றும் ஏப்ரல் 19, 1993 இல் நடந்த தாக்குதல்களில் இறந்த ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தீ விபத்தில் இருந்து தப்பியவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை இந்த வரவுகளில் அடங்கும். இறந்து உயிர் பிழைத்தவர்கள் மற்றும் அவர்களின் வயதுடையவர்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதி காட்சியில் டேவிட் கோரேஷ் தனது மாணவர்களுக்கு ஒரு பைபிள் படிப்பைக் காட்டுகிறார்.

 

இந்த