அனிதா ஸ்டாசுலேன்

டீவ்தூரி

திவெத்துரி டைம்லைன்

1925:  லாட்வீயு டைவ்டூர்பாஸ் அட்ஜுனோஜம்ஸ் (லாட்வியன் டீவ்டூர்பாவின் புதுப்பித்தல்) எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் மற்றும் கோர்லிஸ் ப்ரெகிஸ் ஆகியோரால் எழுதப்பட்டது.

1926: லாட்வீயு டீவ்துரு சத்ராட்ஸே (லாட்வியன் டீவ்தூரியின் சமூகம்) ஒரு மத அமைப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டது.

1932: டைவ்தூரி கேடீசிசம் டீவ்தூரு செரோக்ஸ்லிஸ், எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் எழுதியது, வெளியிடப்பட்டது.

1931: டீவ்டூரி ஐகானோகிராஃபிக்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க உதாரணம், டைவ்ஸ், மேரா, லைமா, ஓவியர் ஜாகாப்ஸ் பென் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.

1928-1929: ஒரு பத்திரிகை டைவ்தூரு வாஸ்ட்னெஸிஸ் (தி டீவ்தூரி மெசஞ்சர்) வெளியிடப்பட்டது.

1931-1940: ஒரு பத்திரிகை லேபிடிஸ் (நோபல்) வெளியிடப்பட்டது.

1940 (ஜூன் 17): லாட்வியாவில் சோவியத் ஆக்கிரமிப்பு நடந்தது, லாட்வீயு டைவ்தூரு சத்ராட்ஸே ஆகஸ்ட் 5 அன்று ரத்து செய்யப்பட்டது.

1940 (ஜூலை 6): டீவ்தூரி தலைவர் எர்னஸ்ட் பிராஸ்டிக் கைது செய்யப்பட்டார்.

1941: யு.எஸ்.எஸ்.ஆர் போர் தீர்ப்பாயம் எர்னஸ்ட்ஸ் ப்ராஸ்டிக்கிற்கு மிகக் கடுமையான தண்டனையை வழங்கியது, அவர் சுடப்பட வேண்டும்.

1956: நாடுகடத்தப்பட்ட தீவ்தூரி பத்திரிகையை மீண்டும் தொடங்கினார் லேபிடிஸ்.

1979: விஸ்கான்சினில் (அமெரிக்கா) டீவ்ஸாட்டா (கடவுளின் யார்டு) கட்டப்பட்டது.

1990: லாட்வியாவில் ஒரு மத அமைப்பாக அதிகாரப்பூர்வமாக திவ்தூரு சத்ராட்ஸே (டிவ்தூரியின் சமூகம்) பதிவு செய்யப்பட்டது.

FOUNDER / GROUP வரலாறு

லாட்வியாவில், தங்களை பாகன்கள் என்று அழைக்கும் நபர்களும், லாட்வியன் பாரம்பரிய மதம் இன்று வரை தப்பிப்பிழைத்திருப்பதைக் கடைப்பிடிக்கும் நபர்களும் உள்ளனர்: டீவ்தூரி (பன்மை), டைவ்தூரிஸ் (ஒருமை) - “கடவுள் கீப்பர்.” லாட்வியன் பேகனிசம், அல்லது டீவ்துராபா, வரலாற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தும் ஒரு புனரமைப்பு இயக்கமாக கருதப்படலாம், இது நாட்டுப்புறக் கதைகள், நாட்டுப்புற மரபுகள், தொல்பொருள் போன்றவற்றைப் படிப்பதன் மூலம் தொன்மையான மதத்தை புனரமைக்க முடியும் என்று கருதுகிறது.

லாட்வியன் பாரம்பரிய மதத்தை மறுகட்டமைப்பதற்கான யோசனையின் தோற்றம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை நீண்டுள்ளது, லாட்வியன் தேசிய ரொமாண்டிஸத்தின் பிரதிநிதிகள் கடவுளின் முதல் பண்டைய லாட்வியன் பாந்தியத்தை உருவாக்கியபோது. ஜூரிஸ் அலுனன்ஸ் (1832-1864) எழுதிய ஒரு கட்டுரை “டைவி அன் காரி, கோடஸ் வெசி லாட்வீசி சிட்கார்ட் சியான்ஜுசி” (கடந்த காலங்களில் பண்டைய லாட்வியர்களால் மதிக்கப்பட்ட கடவுள்கள் மற்றும் ஆவிகள்), அங்கு ஆசிரியர் இருபது தெய்வங்களை பட்டியலிட்டார், மஜாஸ் வைசிஸ் 1858 இல் செய்தித்தாள் (அலுனன்ஸ் 1858). பண்டைய லாட்வியன் தெய்வங்களான சவுல், லைமா, மெனஸ் மற்றும் பார்கான்ஸ் ஆகியவற்றுடன், காதல் செய்யப்பட்ட அனலவ்ஸ் மற்றும் பிரமான்ஸ் பற்றியும், பண்டைய பிரஷ்ய மூலங்களிலிருந்து கடன் வாங்கிய பொட்ரிம்ப்ஸ் மற்றும் பாக்குல்கள் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கவிஞர் அவுசெக்லிஸ் (1850-1879) இந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு அனைத்து தெய்வங்களையும் ஒரு படிநிலை அட்டவணையில் வரிசைப்படுத்தியிருந்தாலும், லாட்வியாவில் புறமதத்தின் மறுமலர்ச்சியால் தேசிய காதல் கலைஞர்களின் நடவடிக்கைகள் முடிசூட்டப்படவில்லை.

லாட்வியா குடியரசின் (1920) பிரகடனத்திற்குப் பின்னர், 1918 களில், ஒரு சிற்றேடு இருந்தபோது, ​​டீவ்தூர்பாவின் வரலாறு தொடங்கியது லாட்வீயு டைவ்டூர்பாஸ் அட்ஜுனோஜம்ஸ்: Šaurs vēstures, gudrības மற்றும் daudzinājuma apraksts (லாட்வியனின் மறுமலர்ச்சி டீவ்தூரி மதம்: கலைஞர் எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் (1925-1892) மற்றும் பொறியியலாளர் கோர்லிஸ் மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரெகிஸ் (1942-1885) ஆகியோரால் வரலாறு, ஞானம் மற்றும் மேன்மையின் வழி பற்றிய ஒரு குறுகிய விளக்கம் (1958) வெளிவந்தது (பிராஸ்டிக் மற்றும் ப்ரெகிஸ் 1925). 1926 ஆம் ஆண்டில், லாட்வீயு டைவ்தூரு சத்ராட்ஸே (சமூகத்தின்) பதிவு செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் லாட்வியன் டைவ்டூரி) கோர்லிஸ் மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரெகீஸுக்கு வழங்கப்பட்டது, ஆனால் வெகு காலத்திற்குப் பிறகு, இயக்கத்தில் ஒரு பிளவு ஏற்பட்டது (மிசேன் 2005). 1927 ஆம் ஆண்டில், ஏர்னெஸ்ட் பிராஸ்டிக் தலைமையில் மற்றொரு டீவ்தூரி அமைப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது. [படம் வலதுபுறம்] ஒவ்வொரு குழுவும் அதன் சொந்த பத்திரிகையை வெளியிட்டன: மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரேகிஸ் அதன் ஆசிரியராக இருந்தார் டைவ்தூரு வாஸ்ட்னெஸிஸ் (தி டீவ்டூரி மெசஞ்சர்) (1928-1929), அதே நேரத்தில் பிராஸ்டிக் குழு வெளியிட்டது லேபிடிஸ் (நோபல்) (1931-1940) இதழ். மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரெகிஸ் அனைத்து லாட்வியன் மக்களின் மதமாக மாறக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையை மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரெகிஸ் கொண்டிருக்கவில்லை, மேலும் பண்டைய மதம் குடும்பத்திற்குள்ளும் சிறிய சமூகங்களிலும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று கருதினார். அரசியலில் டீவ்தூரியின் ஈடுபாட்டையும் அவர் தொடர்ந்து எதிர்த்தார். இதற்கு மாறாக, பிராஸ்டிக் பெரும் அபிலாஷைகளைக் கொண்டிருந்தார், அதில் அரசியல் நோக்கங்களும் அடங்கும். அவரது குழு சமூக செயல்பாட்டிற்கும், சமூகத்தில் நன்கு அறியப்பட்டவர்களை குழுவிற்கு ஈர்க்கும் திறனுக்கும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்ததால், பிராஸ்டிக், குறிப்பாக, லாட்வியாவில் உள்ள டீவ்தூரி இயக்கத்தின் நிறுவனர் என்று கருதப்படுகிறார்.

லாட்வியன் ஓவியர் மற்றும் விளம்பரதாரரான டீவ்தூர்பாவின் மிகவும் புலப்படும் சித்தாந்தவாதி எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் (1892-1942) செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் (1911-1916) வரைதல் படித்தார். முதல் உலகப் போரின் முடிவில், 1920 இல் முடிவடைந்த லாட்வியன் சுதந்திரப் போர்களில் ஒரு அதிகாரியாக பங்கேற்றார். லாட்வியன் போர் அருங்காட்சியகத்தில் பணியாற்றிய அவர் ராகாவின் தொழில்நுட்ப வரைதல் மற்றும் கலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராகவும் இருந்தார். (ரோஸ்கல்னே 2003). 1917 முதல் தனது படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும்போது, ​​லாட்வியாவில் பண்டைய காலங்களைப் பற்றிய ஓவியங்களை அவர் எப்போதும் தேர்ந்தெடுத்தார். 1920 கள் -1930 களில் டீவ்தூரியின் மற்ற மிகச் சுறுசுறுப்பான பிரதிநிதிகள் ஓவியர் ஜாகப்ஸ் பென் (1895-1955), எழுத்தாளர்கள் வோல்டெமர்ஸ் டாம்பெர்க்ஸ் (1886-1960), விக்டர்ஸ் எக்லடிஸ் (1877-1945) மற்றும் ஜூரிஸ் கோசா (1878-1967), இலக்கிய வரலாற்றாசிரியரும் விமர்சகருமான ஆல்ஃபிரட்ஸ் கோபா (1889-1972), மற்றும் இசையமைப்பாளர்கள் ஜானிஸ் நோர்விலிஸ் (1906- 1994) மற்றும் ஆர்ட்டர்ஸ் சாலக்ஸ் (1891-1984).

மரோவ்ஸ்கிஸ்-ப்ரெகிஸ் குழு தனிப்பட்ட மத அனுபவத்தில் கவனம் செலுத்தியது, அதேசமயம் பிராஸ்டிக் குழு பரந்த சமூக-கலாச்சார மாற்றங்களை உணர்ந்து கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. இவற்றை அடைய, பிராஸ்டிக் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் அரசியலில் கூட்டாளிகளை நாடி, லாட்வியன் தேசியவாத சித்தாந்தத்தை (ஸ்டாசுலேன் 2013) பிரபலப்படுத்திய பார்கான்க்ரஸ்ட்ஸ் (தண்டர் கிராஸ்) அமைப்புடன் தொடர்புகளை வளர்த்துக் கொண்டனர். ஆகஸ்ட் 5, 1940 இல் சோவியத் யூனியனால் லாட்வியாவை உத்தியோகபூர்வமாக இணைத்த பின்னர், லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ராட்ஸே உட்பட அனைத்து சமூகங்களும் மூடப்பட்டன. இந்த வழியில், லாட்வியாவில் புறமதத்தினரின் நடவடிக்கைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுத்தப்பட்டன, ஆனால் இது அடக்குமுறைகளின் ஒரு வரிசையில் ஒரே ஒரு அத்தியாயம் மட்டுமே, இது டைவ்தூரியை பாதித்தது. ஏற்கனவே ஜூலை 6, 1940 இல், எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் கைது செய்யப்பட்டார். டீவ்தூருவின் அமைப்பாளராகவும் தலைவராகவும் சத்ராட்ஸே, அவருக்கு மே 24, 1941 அன்று ஒரு தொழிலாளர் முகாமில் எட்டு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ரஷ்யாவில் சிறைவாசம் அனுபவித்தபோது, ​​அவர் பலமுறை விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார், டிசம்பர் 27, 1941 அன்று, சோவியத் ஒன்றிய போர் தீர்ப்பாயம் பிராஸ்டிக்கிற்கு மிகக் கடுமையான தண்டனையை விதித்தது. அவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார், இந்த தண்டனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. [படம் வலதுபுறம்]

சோவியத் அதிகாரிகள் தீவ்தூரியை தீவிரமான குறிப்பின் அரசியல் எதிரிகள் என்று கருதவில்லை, எனவே, குழுவின் தலைவருக்கு மட்டுமே மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு டீவ்தூரி அனுபவித்த துன்புறுத்தல் மற்றும் அடக்குமுறைகள் கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை வலுக்கட்டாயமாக திணித்தல், சோவியத் அதிகாரிகளை மகிமைப்படுத்த வேண்டிய தேவை மற்றும் பேச்சு சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்துதல் (ஸ்டாசுலேன் மற்றும் ஓசோலிக் 2017) என வகைப்படுத்தலாம். அடக்குமுறை சோவியத் ஆட்சி பண்டைய லாட்வியன் மதத்தை புனரமைப்பதற்கும் அதற்கு ஒரு தேசிய மதத்தின் செயல்பாடுகளை வழங்குவதற்கும் டீவ்தூரியின் முயற்சிகளை அடக்கியது (பீட்னெர் 1995).

1960 களில், டைவ்தூரி நாடுகடத்தப்பட்ட காலத்தில் தங்கள் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்கினார்: ஆரம்பத்தில் ஜெர்மனி மற்றும் கிரேட் பிரிட்டனில், பின்னர், மிகவும் சுறுசுறுப்பான டீவ்தூரி சபைகள் சிகாகோ (அமெரிக்கா) மற்றும் டொராண்டோ (கனடா), மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் (ஜட்னீஸ் 2004) கூட இருந்தன. நாடுகடத்தப்பட்டபோது, ​​டீவ்தூரி மீண்டும் வழங்குவதைத் தொடங்கினார் லேபிடிஸ் (1956) இதழ், இது பல்வேறு நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. நாடுகடத்தப்பட்ட டீவ்தூரி நடவடிக்கைகளுக்கு கலைஞர் அர்வாட்ஸ் பிராஸ்டிக் (1893-1984) தலைமை தாங்கினார், அவர் தனது சகோதரர் எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் தொடங்கியதைத் தொடர்ந்தார் மற்றும் ஆசிரியராக கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டார் லேபிடிஸ் பத்திரிகை. 1979 ஆம் ஆண்டில், லாட்வியாவுக்கு வெளியே உள்ள ஒரே டீவ்டூரி சொத்தான டீவ்ஸாட்டா (கடவுளின் யார்டு) விஸ்கான்சின் (அமெரிக்கா) டோமா அருகே கட்டப்பட்டது. அமெரிக்க லாட்வியர்கள் பாரம்பரிய லாட்வியன் கொண்டாட்டங்களை ஆண்டுக்கு எட்டு முறை கொண்டாடுகிறார்கள்.

லாட்வியாவில், நாட்டுப்புற இயக்கத்தின் அடிப்படையில் டீவ்தூரி இயக்கம் 1980 களின் பிற்பகுதியில் (குர்சேட் 1990) அதன் நடவடிக்கைகளை படிப்படியாக மீண்டும் தொடங்கியது. டீவ்தூரியின் குடும்பத்தில் சில சமயங்களில் நாட்டுப்புறக் குழுக்கள் முறையாக சேர்க்கப்பட்டன, அவற்றில் பங்கேற்றவர்களில் சிலருக்கு மட்டுமே டீவ்தூராபாவின் மத அம்சங்களில் ஆழ்ந்த ஆர்வம் இருந்தது. 1990 ஆம் ஆண்டில் தீவ்துரு சத்ராட்ஸே அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு மத அமைப்பாக புதுப்பிக்கப்பட்டது, மேலும் அதன் நடவடிக்கைகள் மட்பாண்ட கலைஞர் எட்வர்ட்ஸ் டெட்லாவ்ஸ் (1919-1992) தலைமையிலானது.

லாட்வியா அதன் சுதந்திரத்தை மீட்டெடுத்த பிறகு (1990), நாடுகடத்தலில் இருந்து டீவ்தூரி திரும்புவது லாட்வியாவில் டைவ்தூராபாவின் மறுமலர்ச்சிக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கியாக இருந்தது. அவர்களில் பலர் இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு தேசியமயமாக்கப்பட்ட சொத்துக்களை மீட்டெடுத்தனர் மற்றும் டீவ்தூரியின் சிறிய குழுக்களை உருவாக்கினர். லாட்வியன் பாரம்பரிய விழாக்களைக் கொண்டாடுவதற்கு அவர்கள் வழங்கிய நிதி உதவியும், தங்கள் குழுக்களுக்கு மட்டுமல்ல, பள்ளிகளுக்கும் முக்கியமானது. நாடுகடத்தப்பட்ட டீவ்தூரி, குறிப்பாக பழைய தலைமுறை, [வலதுபுறத்தில் உள்ள படம்] ஈ.பிராஸ்டிக் காலத்தின் கருத்துக்களைக் கடுமையாகப் பிடித்தது, மேலும் அவர்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட காலத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் சமகால லாட்வியாவில் இனி செயல்பட முடியாது என்பதை கவனிக்கவில்லை. நாடுகடத்தலில் இருந்து திரும்பிய டீவ்தூரியின் விருப்பம், லாட்வியாவின் டீவ்தூரி மீது தங்கள் கருத்துக்களை வழிநடத்தவும் திணிக்கவும், அனைவருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இந்த காரணத்திற்காக, பல குறிப்பிடத்தக்க தலைவர்களும் நாட்டுப்புறக் குழுக்களில் பங்கேற்பாளர்களும் டீவ்தூரியுடன் ஒத்துழைக்க மறுத்துவிட்டனர். நாட்டுப்புறக் குழுக்கள் டீவ்தூரிக்கு மத அந்தஸ்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்ற நாடுகடத்தப்பட்ட கோரிக்கைகளையும், நாட்டுப்புற பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தின் ஒரே உண்மையான உரைபெயர்ப்பாளர்கள் என்ற அவர்களின் கூற்றுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை எனக் கண்டறிந்தன. 1990 களில், முன்னணி டீவ்தூரி இளைஞர்கள் மற்றும் ஊடகங்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாட்டை மாற்றவோ உருவாக்கவோ முடியவில்லை. கன்சர்வேடிவ் கிளை, ஈ. பிராஸ்டிக்கின் போதனைகளை வலுவாகக் கொண்டிருந்தது, லாட்வியன் பேகன் சூழலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. மாற்றங்களின் தேவைக்கு உதடு சேவை வழங்கப்பட்டாலும், அவற்றின் அறிமுகம் உண்மையில் மெதுவாக நடந்தது. இந்த வகை பழமைவாதம் அந்நியமடைந்தது, 1980 களின் பிற்பகுதியில் தீவ்தூரி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களில் பலர் அதிலிருந்து விலகிச் சென்றனர்.

புதிய மில்லினியத்தின் தொடக்கத்தில், பதினாறு பேகன் குழுக்கள் (அவுசெக்லிஸ், ரமாவா, பர்ட்னீக்ஸ், டெய்னு லாகா, ட aug காவா, டெலாவா, பெவர்னா, நேமேஜ்ஸ், மதராஸ், ரேசியாக், டைசோசோல்ஸ், பிரமாசி, வைஸ்டூர்ஸ், சிட்ராபீன், ஆஸ்ட்ரா மற்றும் மெராஸ் லாக்ஸ்) . இவர்களில், பெரும்பான்மையானவர்கள் லாட்விஜாஸ் தீவ்தூரு சத்ராட்ஸுடன் சேர்ந்துள்ளனர், அதேசமயம் சிலர் சுயாதீன குழுக்களாக செயல்பட்டு தங்கள் செயல்பாட்டை கூட பதிவு செய்யவில்லை. தற்போது, ​​லாட்வியாவில் புறமதவாதம் என்பது சமூக ரீதியாகப் பாதிக்கப்படாத மற்றும் துண்டு துண்டான இயக்கமாகும்.

கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகள்

லாட்வியன் பாரம்பரிய கலாச்சாரம் டீவ்தூரி கோட்பாட்டின் மூலமாகும்: நாட்டுப்புறவியல், குறிப்பாக நாட்டுப்புற பாடல்கள் (டைனாக்கள்) மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள். லாட்வியன் நாட்டுப்புற பாடல்களின் தேர்வுகளை ப்ராஸ்டிக் தொகுத்தார் லாட்வ்ஜு டீவா டிஜீஸ்மாஸ் (லாட்வியன் கடவுளின் பாடல்கள்) (பிராஸ்டிக் 1928), லாட்வீயு ட ut டஸ்ட்சிஸ்மு டிக்குமி (லாட்வியன் நாட்டுப்புற பாடல்களில் ஒழுக்கங்கள்) (பிராஸ்டிக் 1929 அ) மற்றும் லத்வ்ஜு காட்ஸ்கார்டு டிஸிஸ்மாஸ் (லாட்வியன் வருடாந்திர பாடல்கள்) (பிராஸ்டிக் 1929 பி), இது டீவ்தூரியின் புனித நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், பெரும்பாலான டிவ்டூரி அனைத்து லாட்வியன் நாட்டுப்புற பாடல்களின் தொகுப்பையும் புனித நூல்களாக கருதுகின்றனர், இது நாட்டுப்புற சேகரிப்பாளர் கிரிஜனிஸ் பரோன்ஸ் (1894-1915) வழங்கிய மற்றும் ஏற்பாடு செய்துள்ளபடி (1835 மற்றும் 1923 க்கு இடையில் ஆறு தொகுதிகளில் / எட்டு டோம்களில்). பண்டைய லாட்வியன் மதத்தை புனரமைக்க, ப்ராஸ்டிக் ஒரு குறுகிய கேடீசிசத்தை கூட இயற்றினார் Dievtuŗu Cerokslis (பிராஸ்டிக் 1932).

தற்போது, ​​டீவ்துராபா அதற்குள் போதுமான பரந்த மற்றும் மாறுபட்ட பார்வைகளைக் கொண்டுள்ளது, இது புறமதத்தை லாட்வியன் மத அனுபவம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையின் ஒருங்கிணைந்த பிரதிநிதித்துவமாகக் கருத அனுமதிக்காது. லாட்வீயு டீவ்தூரு சத்ராட்ஸே முகப்புப் பக்கத்தில் காணக்கூடிய டீவ்தூரி போதனைகளின் கணக்கு, கடவுள் என்றால் என்ன (“டீவ்தூர்பா” 2020) பற்றிய விளக்கத்துடன் தொடங்குகிறது: எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமும் காரணமும், உலக ஆத்மா, உலகத்தை உருவாக்கியவர் மற்றும் மனிதன், சட்டங்களை நிர்ணயிப்பவன், சட்ட செயல்முறையின் பாதுகாவலன், கடந்த காலம், இருக்கும் மற்றும் நீடித்த. உலகில் நீதி, ஒழுங்கு மற்றும் இயக்கம் மற்றும் கருவுறுதல் ஆகியவற்றின் முக்கிய வழங்குநரான கடவுளின் இருப்பை நேரடியாக வெளிப்படுத்துவதாக பார்கன்ஸ் (தண்டர்) குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம் மற்றும் செழிப்பு ஆகியவற்றின் நூலை முறுக்கி, சுழன்று வழிநடத்தும் லைமா, கடவுளின் சட்டங்களின்படி மக்களின் தலைவிதியை நிர்ணயிப்பவராக குறிப்பிடப்படுகிறார். லைமா நேரத்தின் பரிமாணத்தைக் குறிக்கிறது Mra மூன்றையும் குறிக்கிறது இயற்பியல் உலகின் இட பரிமாணங்கள் (பீஜாய்ஸ் 1992). டைவ்ஸ், லைமா மற்றும் மேரா ஆகிய மூன்று தெய்வீக உயிரினங்கள், அவை ஓவியரான ஜாகப்ஸ் பென் (1931-1895) (ஓகிள் 1955) உருவாக்கிய டைவ்ஸ், மேரா, லைமா (2013) என்ற ஓவியமான டீவ்டூரி ஐகானோகிராஃபிக்கு மிக அற்புதமான எடுத்துக்காட்டில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. [படம் வலதுபுறம்]

இன்றைய டீவ்தூரி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள், நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் வடிவமைக்கப்பட்ட லாட்வியன் உலகக் கண்ணோட்டத்தின் புதுப்பித்தல் தான் டீவ்தூர்பா என்பதை வலியுறுத்துகின்றனர். லாட்வியாவின் புறமதத்தினருக்கான தத்துவார்த்த விளக்கத்தின் முக்கிய ஆதாரம் லாட்வியன் நாட்டுப்புறக் கதைகள், குறிப்பாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், அதே சமயம் லாட்வியன் பாரம்பரிய வாழ்க்கை முறையின் சான்றுகளின் அடிப்படையில் மத நடைமுறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன, முக்கியமாக இனவியல் விளக்கங்கள். லாட்வியன் நாட்டுப்புறக் கதைகள் மற்றும் இனவியல் பற்றிய குறிப்புகள் இருந்தபோதிலும், இயக்கத்தின் தலைவர்கள் ஒரு ஆக்கபூர்வமான விளக்கத்தை வழங்குகிறார்கள். எவ்வாறாயினும், புதிய மற்றும் நவீன விளக்க விளக்கங்களைப் பார்க்கும்போது கூட, சமகால பாகன்கள் 1920 - 1930 களில் இருந்து டீவ்தூரி கருத்துக்களை விமர்சனமின்றி ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் மற்றும் இயக்கத்தின் தோற்றுவிப்பாளர்களின் அனுமானங்களிலிருந்து அவர்களின் மரபுகளைப் பெறுகிறார்கள்.

சடங்குகள் / முறைகள்

டவுட்சுரினா (ஓசோலிக் 2010) மேற்கொண்ட முக்கிய சடங்கு டாட்ஜினானா (உயர்வு). வழக்கமாக இது சில தெய்வங்களுக்கு (டைவ்ஸ், பார்கான்ஸ், மேரா, லைமா போன்றவை) அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது புறமத மத நாட்காட்டியில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது (ஆண்டு விழாக்கள் மற்றும் சங்கிராந்திகள்: ஜீமாஸ் சவுல்கிரீசி [குளிர்கால சங்கிராந்தி] மற்றும் வசரஸ் சவுல்கிரீசி [கோடைகால சங்கிராந்தி] .) மற்றும் சில சிறப்பு தளங்களில் (பண்டைய பால்டிக் மலைப்பகுதிகள், வழிபாட்டு மலைகள், வழிபாட்டு தோப்புகள், வழிபாட்டு மரங்கள், வழிபாட்டு நீரூற்றுகள், கற்களின் குவியல்கள், பெரிய கற்கள் போன்றவை).

டீவ்தூரியின் மிகவும் சுறுசுறுப்பான மேன்மைகள் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. அவை ஒரு திறந்த நிகழ்வாகும், இது மற்ற குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் லாட்வியன் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் தீவ்தூரியின் அயலவர்கள் உட்பட கலந்து கொள்ளலாம். தீவ்தூரி மக்களின் வாழ்க்கையை கடந்துசெல்லும் சடங்குகளையும் செய்கிறார்: பெயரிடும் விழா (பெடெட்ஸ் டெடானா), திருமணம் (காசாஸ்) மற்றும் இறுதி சடங்குகள் (பெரெஸ்).

சடங்குகள், வெளியில் செய்யப்படுகின்றன, அவை நீரூற்றுகள், கற்கள், மரங்கள் (குறிப்பாக ஓக்ஸ்) அருகே நடைபெறுகின்றன, அவற்றின் மிக முக்கியமான கூறு ஒளி, சூரியனின் அடையாளமான நெருப்பு. இது கட்டாயமில்லை என்றாலும், சடங்குகளில் பங்கேற்பாளர்கள் பொதுவாக லாட்வியன் பாரம்பரிய உடையை (ஒரு சாகியா அல்லது கம்பளி மடக்கு, இடுப்புப் பட்டை, தொப்பி, கைத்தறி சட்டை, கால்சட்டை மற்றும் இடுப்பு கோட், ப்ரூச்ச்கள், மோதிரங்கள், பதக்கங்கள், அம்பர் மணிகள், மாலைகள் போன்றவை) அணிவார்கள். சடங்குகளில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக நாட்டுப்புறப் பாடல்கள், லாட்வியன் நாட்டுப்புற நடனம் மற்றும் நடன விளையாட்டுகள் பாரம்பரிய இசைக் கருவிகளுடன் (கோக்லே, செடாரா, ஸ்டேபுல், டெடாஸ், பூங்காஸ் போன்றவை) பாடப்படுகின்றன. உணவும் வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் சடங்கின் புனித பகுதியாக பிணைக்கப்படவில்லை. சடங்கு பங்கேற்பாளர்கள் ஃபெர்ன்ஸ், டெய்சீஸ், சோளம் பூக்கள் மற்றும் ஓக் கிளைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேஜையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். கம்பு ரொட்டி, தேன், சீஸ், பாலாடைக்கட்டி, இறைச்சி துண்டுகள், நீரூற்று நீர், பால் மற்றும் பீர் ஆகியவை மிகவும் பிரபலமான உணவுகள்.

பேகன் கருத்துக்களை வளர்ப்பதற்கும் பிரபலப்படுத்துவதற்கும் புதிய யோசனைகளைத் தேடுவதற்கான ஒரு போக்கு தற்போது உள்ளது, அதனால்தான் டீவ்தூர்பா ஆக்கபூர்வமான யோசனைகளின் நுழைவு (ஓசோலிக் 2013) மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, அவை புறமத கலாச்சார இடங்கள் உட்பட கலாச்சார மற்றும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்களின் மறு கண்டுபிடிப்பு என வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. லாட்வியாவில் புதிய புனித தளங்களின் நிகழ்வு 1980 களின் பிற்பகுதியிலும் 1990 களின் முற்பகுதியிலும் வளர்ந்தது, ஒரு காலத்தில் லாட்வியா அதன் சுதந்திரத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான பாதையில் இருந்தது. உத்தியோகபூர்வ நாத்திகம் விரைவாக மத பன்மைத்துவத்தால் மாற்றப்படும்போது லாட்வியன் அடையாளத்திற்கான தேடல்களை இது தூண்டியது.

டோபலே நகரத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள ஜெம்கேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பொக்காய், மிகவும் பரவலாக அறியப்பட்ட புதிய லாட்வியன் புனித தளம் (முக்துபவேலா 2013). பொக்காய் காடு அதன் கற்களின் குவியல்களால் புகழ் பெற்றது: இந்த இடத்தில் பல்வேறு அளவுகள் மற்றும் வடிவங்களின் கற்களின் செறிவிலிருந்து ஆற்றல் விசித்திரமாக ஓடுவதை பலர் உணர்கிறார்கள்: சிலர் தரிசனங்களைக் காண்கிறார்கள், மற்றவர்கள் தகவல்களின் ஓட்டத்தைக் கண்டறிகிறார்கள். போகாய்சி ஏற்கனவே 1930 களில் பரவலாகப் பேசப்பட்டது, இருப்பினும் 1990 களின் வரை இந்த இடத்தின் முழு கண்டுபிடிப்பு ஏற்படவில்லை. இந்த இடத்தின் குணப்படுத்தும் சக்தி குறித்த வதந்திகளால் ஈர்க்கப்பட்ட பல சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு போகைனி வனப்பகுதி பின்னர் புனித யாத்திரைக்கான இடமாக மாறியது. பொக்காய் கற்களைப் பற்றி பல நம்பமுடியாத விளக்கங்களும் வினோதமான அனுமானங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன: குணப்படுத்தும் சக்தி கற்களுக்குக் காரணம் (சில மூட்டு நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றன, சில ஆஸ்டியோகாண்ட்ரோசிஸைக் குணப்படுத்துகின்றன, மேலும் சில மகளிர் நோய் நோய்களைக் குணப்படுத்துகின்றன). போகாய்சி முப்பது ட்ரூயிட்களின் சந்திப்பு இடமாக இருந்தது, அங்கு ஒவ்வொரு ட்ரூயிட் தனது சொந்த மலையிலிருந்து வானிலை கட்டுப்படுத்தினார். மற்றொரு புராணக்கதை ஏதோ ஒரு விசித்திரமான பொருள் பாறைகளின் கீழ் மறைந்திருப்பதாகக் கூறுகிறது. சிலர் இது ஒரு கதிரியக்க விண்கல் என்று கூறுகிறார்கள்; இது ஒரு பழங்கால கல்லறை என்று சிலர் நம்புகிறார்கள். வழிகாட்டிகள் காணப்பட்ட இயற்கை நிகழ்வுகளில் ஏற்படும் முரண்பாடுகளைப் பற்றி பேசுகின்றன, அதே சமயம் புதிய வயது வகை ஆன்மீக வழிகாட்டிகளும் குணப்படுத்துபவர்களும் பொக்காய்சியை பண்டைய லாட்வியன் நாகரிகத்தின் புனித மையமாகக் கருதுகின்றனர்.

லோக்ஸ்டீன் புனிதத் தளம் த aug காவா நதியில் உள்ள ஒரு தீவில் திறக்கப்பட்டது 2017. புதிய புனித இடத்தைத் துவக்கியவர் மற்றும் செயல்படுத்துபவர் ஒரு தொழில்முனைவோராக இருந்தார், மேலும் டீவ்ஸாட்டாவை (கடவுளின் யார்டு) கட்டும் எண்ணம் அவருக்கு ஒரு கனவில் வந்தது. [வலதுபுறம் உள்ள படம்] புனித கட்டிடம் கிழக்கு-மேற்கு திசையில் கூரையின் முனைகளில் சந்திரனின் அடையாளங்களுடன் கட்டப்பட்டது, அதே நேரத்தில் பிரதான நுழைவாயில் தெற்கு பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. புனித இடத்திற்கு நுழைவது சூரியனின் வாயில்கள் வழியாகும் (சூரியனின் அடையாளங்களைக் கொண்ட இரண்டு துருவங்கள் அவற்றின் உச்சியில்). ஒரு சிற்பியால் உருவாக்கப்பட்ட நான்கு மீட்டர் உயர கல் சுழல் சன்னதியின் முற்றத்தில் அமைந்துள்ளது, (மூன்று பதப்படுத்தப்பட்ட கிரானைட் பிரிவுகளிலிருந்து கட்டப்பட்டுள்ளது, வானம், நிலம் மற்றும் பாதாள உலகத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது) .லத்விஜாஸ் தீவ்தூரு சத்ராட்ஸே புனித இடத்தை ஆக்கிரமித்து மேற்கொள்கிறார் அங்கு சடங்குகள் மற்றும் டீவ்ஸாட்டா பொது சுற்றுலாவுக்கு ஒரு இடமாக மாற்றப்படுவதை விரும்பவில்லை.

நிறுவனம் / லீடர்ஷிப்

லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ராட்ஸே ஒரு மத இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும், இதன் ஆன்மீகத் தலைவர் வால்டிஸ் செல்ம்ஸ் (ஜினாபு பேடோம்ஸ் ப்ரீகாசாடிஸ் - அறிவு வாரியத்தின் தலைவர்), நிறுவனத் தலைவர் ஆண்ட்ரெஜ் ப்ரோக்ஸ் (டிவாடோனிஸ் - சிறந்த தலைவர்). அமைப்பின் குழுவில் ஒன்பது பேர் உள்ளனர், அவர்கள் எட்டு குழுக்களுக்கிடையேயான உறவுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறார்கள் (அவுசெக்லிஸ், பெவெரனா, டெய்னு லாகா, ட aug காவா, பார்கான்ஸ், ரமாவா, ரேசியிக் மற்றும் ஸ்வாட்), இது தற்போது லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ராட்ஸாக உள்ளது. லாட்வியன் மதத்தின் அடிப்படை மதிப்புகளை தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒப்புக் கொள்ள முயற்சிக்கும் மற்றும் வேறு எந்த மத தொடர்பும் இல்லாத பெரிய மனநிலையுள்ள பெரியவர்கள், மற்றும் டீவ்தூரி நிகழ்வுகள், லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ர ud ட்ஸாபாவை உருவாக்கும் குழுக்களில் அனுமதிக்க முடியும். அவர்கள் அமைப்பின் சட்ட உறுப்பினர்கள், சவீசி (“எங்கள் மக்கள்”). [வலதுபுறம் உள்ள படம்] லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ரவுத்ஸாபாவை உள்ளடக்கிய குழுக்களின் உறுப்பினர்களாக வேறொரு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவர்களுக்கு லாப்வாலிஸ் (“புரவலர்”) அந்தஸ்து மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது மற்றும் நிறுவனத் தலைவர்களாக பதவிகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியாது . லாட்விஜாஸ் டைவ்தூரு சத்ர ud ட்ஸாபா, சேவிசி மற்றும் லாப்வி ஆகியோர் ஒரு படிவத்தை நிரப்புகையில், அவர்கள் அதைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிக்கும் ஒரு குறியீட்டைப் பெற்று வருடாந்திர உறுப்பினர் கட்டணத்தை செலுத்தவும். Savieši பொதுக் கூட்டம் தொகை மற்றும் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான முறையை தீர்மானிக்கிறது.

பிரச்சனைகளில் / சவால்களும்

1920 களில் லாட்வியாவில் டீவ்துரூபாவின் தோற்றம் கிறித்துவத்திற்கு ஒரு மாற்று மதத்தை உருவாக்கும் முயற்சிகள் மூலம் வந்தது (ஷினிரெல்மேன் 2002) மற்றும் இரண்டு முக்கியமான காரணிகளால் இது எளிதாக்கப்பட்டது. முதலாவதாக, லாட்வியன் எவாஞ்சலிகல் லூத்தரன் சர்ச்சின் 1905 புரட்சிக்கு எதிராக எதிர்மறையான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது. இதன் விளைவாக, லூத்தரன் பாதிரியார்கள் மக்களின் எதிரிகளாகக் கருதப்பட்டனர், கிறிஸ்தவ மதம் லாட்வியர்கள் மீது "நெருப்பு மற்றும் வாள்" மூலம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மதமாகக் கருதப்பட்டது, எனவே பாகனிசம் முதல் பாதியில் லாட்கேலில் அறியப்படாத ஒரு நிகழ்வாகும் இருபதாம் நூற்றாண்டில், கத்தோலிக்க மதம் ஆதிக்கம் செலுத்திய லாட்வியன் பிரதேசமாக இது இருந்தது. லாட்வியன் எவாஞ்சலிகல் லூத்தரன் சர்ச்சின் பிரதிநிதிகளும் டீவ்தூரிக்கு எதிராக மிகவும் தீவிரமான போராளிகளாக இருந்தனர், மேலும் புனரமைக்கப்பட்ட லாட்வியன் பாரம்பரிய மதத்தை மாநில மதமாக அங்கீகரிப்பதற்காக பாகன்களின் மூலோபாய இலக்கை கடுமையாக எதிர்த்தனர். கிறித்துவத்திற்கு மாற்றாக டீவ்தூர்பா உருவாக்கப்பட்டது போல, இன்றும் கூட லாட்வியாவில் உள்ள ஒரே உண்மையான மதமாக கிறித்துவம் தனது நிலையை டீவ்தூர்பாவுக்கு விட்டுவிட வேண்டும் என்று டீவ்தூரி வலியுறுத்துகிறார். அரசியலில் கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தின் செல்வாக்கு தேசிய மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க நிறுவனங்களிலிருந்து ஊடகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் வரை சமூகத் துறையில் அதன் ஆதிக்கத்தை உறுதி செய்கிறது என்பதை டீவ்தூரி வலியுறுத்துகிறார்.

இரண்டாவதாக, ஒரு லாட்வியன் தேசிய மதத்திற்கான அதன் திட்டத்தின் மூலம், இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் (மிசேன் 2000) ஐரோப்பாவில் நிலவும் தேசியவாத அரசியலுடன் டீவ்தூரி பொருத்தப்பட்டது. இப்போதெல்லாம், டீவ்தூர்பா ஒரு சக்திவாய்ந்த இன பரிமாணத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது (ஸ்டாசுலேன் 2019). இருப்பினும், லாட்வியர்களின் முக்கிய பங்கு வலியுறுத்தப்படவில்லை, ஏனெனில் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் சொந்த நிலம், மொழி மற்றும் மரபுகள் உள்ளன என்று கருதப்படுகிறது. அனைத்து மக்களின் கலாச்சார விழுமியங்களுக்கும் சகிப்புத்தன்மையையும் பல்வேறு மக்களின் அமைதியான சகவாழ்வையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது, டீவ்தூரி குழுக்களில் பங்கேற்பாளர்கள் லாட்வியன் சமூகத்தில் ஒரு முக்கியமான பார்வையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இருப்பினும், லாட்வியன் ஒரு முக்கியமான கருத்து மற்றும் அனைத்து டீவ்தூரி நடவடிக்கைகளும் அதற்கு அடிபணிந்தவை: சடங்குகள், கலாச்சார-வரலாற்று உல்லாசப் பயணங்கள், புனித இடங்களை சுத்தம் செய்வதற்கான கூட்டங்கள், நாட்டுப்புற நிகழ்வுகள், பத்திரிகைகளில் வரும் கட்டுரைகள், ஊடக நேர்காணல்கள், கருப்பொருள் கோடைக்கால முகாம்கள் மற்றும் கொண்டாட்டம் லாட்வியன் தேசிய கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் மிக முக்கியமான நினைவு நாட்கள்.

லாட்வியாவில் சமகால நவ-பேகன் இயக்கம் முரண்பட்ட அம்சங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஒருபுறம், பேகன் நடவடிக்கைகளில், பூகோளமயமாக்கல் போக்குகளுக்கு எதிரான ஒருவரையும் தேசிய கருத்துக்களையும் மாற்றியமைக்க ஒரு விருப்பம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, அவை பாரம்பரிய கலாச்சாரங்களின் அவசரமற்ற மற்றும் சிந்திக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறைக்கு ஒத்துப்போகவில்லை. மறுபுறம், சமீபத்திய போக்குகள் லாட்வியாவிலும், புறமதவாதம் ஆங்கிலோ-அமெரிக்க புறமதத்திற்கு ஒத்த பாதையை பின்பற்றுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. அதற்கேற்ப, இது புதிய வயது அம்சங்களைப் பெறுகிறது: விஞ்ஞான சொற்களஞ்சியம் மற்றும் ஒரு சுய-பிரதிபலிப்பு தன்மை பேகன் சொற்பொழிவில் நுழைகிறது. எதிர்காலத்தில், லாட்வியாவில் புறமதவாதம் சகாப்தத்தின் சவால்களுக்கு பதிலளிக்கும் திறனைப் பொறுத்தது. எவ்வாறாயினும், எதிர்காலத்தைப் பற்றி மேலும் பார்க்கும்போது, ​​"பாரம்பரியமான" டீவ்தூர்பா இருப்பதைப் பற்றி சில சந்தேகங்கள் உள்ளன. ஏனென்றால், லாட்வியாவில் சமூக வாழ்க்கையின் சுற்றளவில் டீவ்தூரி தற்போது இருப்பதால், இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே மிக முக்கியமான பதில்களை வழங்குகிறார். அவர்கள் ஒருபோதும் ஆயிரம் உறுப்பினர்களைத் தாண்டவில்லை, தற்போது சில நூறு பேர் மட்டுமே உள்ளனர்.

படங்கள்

படம் # 1: டீவ்டூரி இயக்கத்தின் நிறுவனர் எர்னஸ்ட்ஸ் பிராஸ்டிக் (1892-1942). அணுகப்பட்டது http://garamantas.lv/lv/person/873122/Ernests-Brastins.
படம் # 2: க்ரோன்வால்டா பூங்காவில் ரீகாவில் எர்னஸ்ட்ஸ் ப்ராஸ்டிக் (2007 இல் வெளியிடப்பட்டது, ஆசிரியர்கள்: உல்டிஸ் ஸ்டெரிஸ், ஜானிஸ் ஸ்ட்ரூபூலிஸ் மற்றும் டீடோர்ஸ் நிகுலிஸ்) ஆகியோரின் நினைவுச்சின்னத்திற்கு அடுத்ததாக டீவ்தூரி. அணுகப்பட்டது http://dievturi.blogspot.com/.
படம் # 3: நாடுகடத்தப்பட்ட டீவ்தூரி (இடமிருந்து): லிலிடா ஸ்பூரா, ரியஸ் ஸ்பூரா, இல்ஸ் கவாவியா மற்றும் எல்கா போன். அணுகப்பட்டது http://latviannewspaper.com/raksti/rakstsFoto.php?kuraFoto=14682&KursRaksts=7520.
படம் # 4: ஜாகப்ஸ் பென். டைவ்ஸ், மேரா, லைமா ஓவியம் (1931). லாட்வியன் தேசிய கலை அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அணுகப்பட்டது https://www.delfi.lv/news/latvijas-makslai-200/maksla-un-varas-simboli.d?id=49177559.
படம் # 5: கிளின்டைன் பாரிஷில் லிப்சாலாவில் உள்ள லோக்ஸ்டீன் சன்னதி (டீவ்ஸாட்டா- கடவுளின் முற்றம்). அணுகப்பட்டது https://www.la.lv/uz-salas-daugava-atklata-dievturu-svetnica.
படம் # 6: புதியவர்களுக்கான சேர்க்கை சடங்கு saviesi (2013) அட் விண்ட்மில்லில். அணுகப்பட்டது http://dievturi.blogspot.com/2013/08/musu-jaunas-labietes.html.

சான்றாதாரங்கள்

அலுனன்ஸ், ஜூரிஸ். 1858. “டீவி அன் கர்ரி, கஹ்தஸ் வெசி லாட்வீச்சி சிட்கஹார்ட் சீனிஜுஷி”. மஹ்ஜாஸ் வீசிஸ் 48: 6-8.

பீட்னெர், டக்மாரா. 1995. "லெடிசே ஹெட்னிச் மதம் அல்ஸ் வெர்டிரெட்டரின் டெஸ் ரிலிஜியோசென் சின்கிரெடிஸ்மஸ்." ஐரோப்பிய அறிவியல் மற்றும் கலை அகாடமியின் அன்னல்ஸ் 15: 42-50.

பீசாய்ஸ், ஹரால்ட்ஸ். 1992. டீவ்தூரி - நாசியோனலி ரோமந்தி - சென்லட்வீசி. Ceļš 1: 43-60.

பிராஸ்டிக், எர்னஸ்ட்ஸ். 1932. Dievtuŗu Cerokslis jeb Teoforu Katķisms தாஸ் ir senlatviešu dievestības apcerējums. ராகா: கிரமாட்டு இழுவை.

பிராஸ்டிக், எர்னஸ்ட்ஸ். 1929 அ. லாட்வீயு ட ut டஸ்ட்சிஸ்மு டிக்குமி. ராகா: டைவ்துரு டிராட்ஜ்.

பிராஸ்டிக், எர்னஸ்ட்ஸ். 1929 பி. லாட்வ்ஜு காட்ஸ்கார்டாஸ் டிஜீஸ்மாஸ். ராகா: லாட்வ்ஜு டீவ்துரு டிராட்ஜ்.

பிராஸ்டிக், எர்னஸ்ட்ஸ். 1928. லாட்வ்ஜு டீவா டிஜீஸ்மாஸ். ராகா: லாட்வ்ஜு டீவ்துரு டிராட்ஜ்.

பிராஸ்டிக், எர்னஸ்ட்ஸ் மற்றும் கோர்லிஸ் ப்ரெகிஸ். 1925. Latviešu dievturības atjaunojums: aurs vēstures, gudrības un daudzinājuma apraksts. ராகா.

"டைவ்துராபா." அணுகப்பட்டது http://dievturi.blogspot.com/p/dievturiba.html அன்று பிப்ரவரி மாதம் 9 ம் தேதி.

ஜட்னீஸ், அமண்டா ஸேஸ்கா. 2004. "டைவ்துரு ஐஸ்பெய்ட்ஸ் லாட்வீட்டாபாஸ் உஸ்டுரானி டிரிம்." பக். 345–53 இல் டிரிம்டா, குல்தாரா, நாசியோனலி அடையாள, Daina Kļaviņa மற்றும் Mris Brancis ஆல் திருத்தப்பட்டது. ராகா: நோர்டிக்.

குர்சேட், ஜனனா. 1990. “டீவ்தூரி அன் லாட்வீயு ஃபோக்ளோராஸ் பாட்னிசாபா.” லிடரேடரா அன் மாக்ஸ்லா 19: 12.

மிசோன், அகிதா. 2000. "தேசியவாதத்தின் சொற்பொழிவில் டைவ்தூரபாவின் பாரம்பரிய லாட்வியன் மதம்." மனிதநேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல். லாட்வியா. லாட்வியாவில் மத சிறுபான்மையினர் 4: 32-53

மிசோன், அகிதா. 2005. ரெலிசிஸ்கி-ஃபிலோசோஃபிஸ்கி ரக்ஸ்டி 10: 101-17.

முக்துபவேலா, ராட்டா. 2013. "சோவியத் பிந்தைய லாட்வியாவில் இன அடையாளத்தின் புராணம் மற்றும் நவீன புனித இடங்களை நிறுவுதல்." மாதுளை: பேகன் ஆய்வுகளின் சர்வதேச இதழ் 14: 69-90.

ஓகிள், கிறிஸ்டேன். 2013. "இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் லாட்வியன் கலையில் இயற்கை ஆவிகள் மற்றும் கடவுள்களின் பிரதிநிதித்துவம்." மாதுளை: பேகன் ஆய்வுகளின் சர்வதேச இதழ் 14:47-68.

ஓசோலிக், கேடிஸ். 2013. "பாரம்பரிய கண்டுபிடிப்பாக லாட்வியாவில் உள்ள டீவ்தூரி இயக்கம்." பக். 94–112 இல் மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் நவீன பேகன் மற்றும் பூர்வீக நம்பிக்கை இயக்கங்கள், கரினா ஐட்டாமூர்டோ மற்றும் ஸ்காட் சிம்ப்சன் ஆகியோரால் திருத்தப்பட்டது. டர்ஹாம்: புத்திசாலி.

ஓசோலிக், கேடிஸ். 2010. "லாட்வியாவில் தற்கால" டீவ்தூரி "இயக்கம்: நாட்டுப்புற மற்றும் தேசியவாதத்திற்கு இடையில்." க்ரூபஸ் மற்றும் அப்லிங்கோஸ் 2: 99-104.

ரோஸ்கல்னே, அனிதா. 2003. “பிராஸ்டிக் எர்னஸ்ட்ஸ்.” பக். 99 இல் லாட்வீயு ரக்ஸ்ட்னிகாபா பயோகிராஃபிஜாஸ், அனிதா ரோஸ்கல்னே திருத்தினார். ராகா: ஜினாட்னே.

ஷினிரெல்மேன், விக்டர் ஏ. 2002. “கிறிஸ்தவர்கள்! வீட்டிற்குச் செல்லுங்கள்: பால்டிக் கடலுக்கும் டிரான்ஸ்காக்காசியாவுக்கும் இடையிலான புதிய பேகனிசத்தின் மறுமலர்ச்சி. ” சமகால மதம் இதழ் 17: 197-211.

ஸ்டாசுலேன், அனிதா. 2019. "லாட்வியாவில் புனரமைக்கப்பட்ட சுதேச மத பாரம்பரியம்." மதங்கள் 10: 1-13.

ஸ்டாசுலேன், அனிதா. 2013. "லாட்வியன் அரசியல் காவல்துறையின் அறிக்கைகளில் டீவ்தூரி இயக்கம்." மாதுளை: பேகன் ஆய்வுகளின் சர்வதேச இதழ் 14:31-46.

ஸ்டாசுலேன், அனிதா மற்றும் கேடிஸ் ஓசோலிக். 2017. “லாட்வியாவில் நியோபாகனிசத்தின் மாற்றங்கள்: சர்வைவலில் இருந்து புத்துயிர் வரை.” திறந்த இறையியல் 2: 235-48.

வெளியீட்டு தேதி:
25 ஏப்ரல் 2020

 

இந்த