ஹெலன் கார்னிஷ்

ஹெலன் கார்னிஷ் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கோல்ட்ஸ்மித்ஸில் மானுடவியலாளர் மற்றும் விரிவுரையாளராக உள்ளார். நவீன மந்திரவாதியின் வரலாற்றை பிரிட்டிஷ் மந்திரவாதிகள் எவ்வாறு அணுகியுள்ளனர் என்பது குறித்த நீண்டகால ஆய்வின் மூலம் வரலாற்றுத்தன்மை குறித்த அவரது ஆராய்ச்சி ஆர்வங்கள் மற்றும் கடந்த காலத்தைப் பற்றிய சான்றுகள் எவை என்று ஆராயப்பட்டுள்ளன. சூனியம் மற்றும் மேஜிக் அருங்காட்சியகம் ஒரு முக்கிய ஆராய்ச்சி தளமாக இருந்து வருகிறது.

இந்த