கரினா ஐதமுர்டோ

Rodnoverie

ரோட்னோவரி டைம்லைன்

1979:  Desionizatsiya வலேரி எமிலியானோவ் (1929 - 1999) வெளியிட்டார்.

1986:  அப்செஸ்ட்வோ வோல்கோவ் (வோல்க்ஸ் சங்கம், ஞானிகள் அல்லது மந்திரவாதிகள்) லெனின்கிராட்டில் விக்டர் பெஸ்வெர்கி (1930 - 2000) என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. 1990 இல், சமூகம் அதன் பெயரை மாற்றியது சோயுஸ் வெனெடோவ் (யூனியன் ஆஃப் வென்ட்ஸ்).

1990:  Kupala நிறுவப்பட்டது. Vseslav Svyatozar (1955 -) சமூகத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

1992: முதல் பதிப்பு வெலெசோவா நைகா (வேல்ஸ் புத்தகம்) அலெக்ஸாண்டர் அஸோவ் (1964 -) புஸ் கீஸ்ஸென் என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டது.

1992:  ட்ரெவ்னெர்சுஸ்காயா இங்கிலிஸ்டிஷ்காயா செர்கோவ் 'ப்ரவோஸ்லவாகிவ் ஸ்டார்வொரோவ்-இங்கலிவ் .

1993:  ஸ்லாவியானோ-கோரிட்ஸ்காயா போர்பா. Iznachalye (ஸ்லேவிக் tumulus சண்டை தொடக்கத்தில்) அலெக்ஸாண்டர் Belov வெளியிடப்பட்டது (Selidor, 1957 -).

1994:  மொஸ்கோவ்ஸ்கயா ஸ்லாவியன்ஸ்காயா யாசிச்செஸ்காயா ஒப்ஷ்சினா (மாஸ்கோ ஸ்லாவிக் பேகன் சமூகம்) ஒரு மோசமான அமைப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டது.

1997:  சோயுஸ் ஸ்லாவியன்ஸ்கிக் அப்சின் (ஸ்லாவிக் சமூகங்களின் ஒன்றியம்) கலகாவில் நிறுவப்பட்டது. வாடிம் கசகோவ் (1965–) சமூகத்தின் தலைவராக பரிந்துரைக்கப்பட்டார். பின்னர் என மறுபெயரிடப்பட்டது சோயாஸ் ஸ்லாவ்யான்கிக்கு Obshchin Slavyanskoi Rodnoi வெரி (SSO SRV, ஸ்லாவிக் நேட்டிவ் மதத்தின் ஸ்லாவிய சமூகங்களின் ஒன்றியம்).

1997:  ரஸ்கோ ஓஸ்வோபோடிடெல்'னோ டிவிசேனி (ரஷியன் விடுதலை இயக்கம்) Aleksei Dobrovol'skii நிறுவப்பட்டது (Dobroslav, 1938 - 2013).

1998: சமூகம் Rodolyubie (ராட்டின் காதல்) நிறுவப்பட்டது. Il'ya Cherkasov (Veleslav, 1973) சமூகத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

1999: குடை அமைப்பு வெலெசோவ் க்ரூக் (வி.கே., வட்டம் வட்டம்) நிறுவப்பட்டது. சமூகத்தின் தலைவராக இலியா செர்கசோவ் பரிந்துரைக்கப்பட்டார்.

2002:  க்ருக் யாசிச்செஸ்கோய் டிராடிட்சி (KYaT, பேகன் பாரம்பரியத்தின் வட்டம்) அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது பிட்செவ்ஸ்கோ ஓப்ராஷ்சேனி மற்றும் பிட்செவ்ஸ்கி டோகோவர் (பிட்சா ஒப்பந்தம்).

2009: இங்கிலிங் சர்ச் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பாக தடை செய்யப்பட்டது. அதன் தலைவரான அலெக்ஸாண்டர் கினேவிச்சிற்கு இரண்டு ஆண்டு தகுதிகாண் தண்டனை கிடைத்தது.

2009: பத்திரிகையின் முதல் எண் Rodnoverie வெளியிடப்பட்டது.

2009: எஸ்.எஸ்.ஓ எஸ்.ஆர்.வி மற்றும் கே.ஏ.ஏ.டி ஆகியவை "ஸ்லாவ்களின் மொழி மற்றும் பாரம்பரியம் மற்றும் போலி பாகனிசம் பற்றிய புரிதலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்" குறித்து ஒரு கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டன, இது இங்லிங் சர்ச்சின் தலைவரான அலெக்ஸாண்டர் கினேவிச் உட்பட சில எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை அறிவியலற்றதாகக் கண்டனம் செய்தது.

2011: வாடிம் கசகோவ் எஸ்.எஸ்.ஓ எஸ்.ஆர்.வி தலைமையில் இருந்து விலகினார். கசகோவ் ஆதரித்த மக்ஸிம் அயோனோவ் (பெலோயர், 1971 -), அமைப்பின் புதிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

FOUNDER / GROUP வரலாறு

Rodnoverie ஒரு எளிதான எல்லைக்குட்பட்ட இயக்கமாக இருந்ததில்லை, எனவே, எந்த குறிப்பிட்ட தருணத்தையும் அல்லது அதன் வெளிப்பாட்டிற்கும் இடமளிக்க முடியாது. சோவியத் காலத்திலிருந்தே, பகவானியத்தின் உலக சிந்தனை, தத்துவங்கள் அல்லது மதம் போன்ற தெளிவற்ற கருத்துகள் கலை, இலக்கியம் மற்றும் தத்துவங்களில் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும், பாகனிசத்தை ஒரு மதமாக முதன்முதலில் பகிரங்கமாக வாதிட்டது புத்தகம் Desionizatsiya 1979 இல் அரேபிய வலேரி எமலியனோவ் எழுதியது. சிரியாவில் முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட இந்த புத்தகம், "சியோனிச உலக சதியை" எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு பாகனிசம் மிகவும் திறமையான மதம் என்று கூறியது, இது உண்மையில் புத்தகத்தின் முக்கிய கருப்பொருளாக இருந்தது.  Desionizatsiya பாகனிசத்தின் கோட்பாட்டு அல்லது சடங்கு பக்கத்தைப் பற்றி மிகக் குறைவாகவே சொல்ல வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதன் பல கருத்துக்கள் பிற்கால தேசியவாத மற்றும் யூத-விரோத ரோட்னோவரி இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. இல், Emelyanov அவரது மனைவி கொலை ஒரு மனநல மருத்துவமனைக்கு உறுதி மற்றும் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெளியிடப்பட்டது. அவர் மோசமான ரஷ்ய தேசியவாத அமைப்பில் சேர்ந்தார், Pamyat, ஆனால் அவரது மதக் கருத்துக்கள் காரணமாக அதை விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. எமல்யனோவ் தனது சொந்த பாகனை நிறுவினார் Pamyat மற்றும் அலெக்ஸாண்டர் பெலோவ் (செலிடோர்) மற்றும் தேசியவாத அதிருப்தி அலெக்ஸி டோப்ரோவோல்ஸ்கி (டோப்ரோஸ்லாவ்) ஆகியோருடன் முதல் ரோட்னோவரி குழுக்களில் ஒன்றான தி மொஸ்கோவ்ஸ்கயா ஸ்லாவியன்ஸ்காயா யாசிச்செஸ்காயா ஒப்ஷ்சினா 1980 களின் முடிவில்.

கிட்டத்தட்ட அதே நேரத்தில் லெனின்கிராட்டில், ஆனால் வெளிப்படையாக மாஸ்கோவின் பாகன்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல், மற்றொரு ரகசியம், தீவிர தேசியவாத மற்றும் யூத-விரோத பேகன் சமூகம், தி அப்செஸ்ட்வோ வோல்கோவ், 1986 ஆம் ஆண்டில் மார்க்சியம்-லெனினிசத்தின் பல்கலைக்கழக ஆசிரியரான விக்டர் பெஸ்வெர்கி (டெட், ஆஸ்ட்ரோமிஸ்ல்) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த சமூகம் முக்கியமாக பெஸ்வெர்கியின் மாணவர்களால் ஆனது, மேலும் அவரது செயல்பாட்டிற்காக கே.ஜி.பி. 1990 ஆம் ஆண்டில், பெஸ்வெர்கி ஒரு புதிய, இப்போது வெளிப்படையாக செயல்படும் அமைப்பை உருவாக்க முடிந்தது சோயுஸ் வெனெடோவ். சமூகம் பின்னர் மூன்று கிளைகளாகவும் பின்னர் இரண்டு போட்டியிடும் சோயுஸ் வெனெடோவ்ஸாகவும் பிரிக்கப்பட்டது. 2000 களில், பெலோருசியா, போலந்து, உக்ரைன், செர்பியா, பல்கேரியா மற்றும் ஸ்லோவேனியா போன்ற நாடுகளில் ஸ்லாவிக் பூர்வீக விசுவாசத்தைப் பின்பற்றுபவர்களைக் கூட்டிச் சென்ற சர்வதேச வெச்சே என்ற அமைப்பில் இது செயலில் இருந்தது.

சோயுஸ் வெனெடோவ் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் பேகன் காட்சி தோன்றுவதற்கு முக்கியமானது. ஐந்து எடுத்துக்காட்டாக, இந்த சமூகத்தின் செயற்பாட்டாளர்களில் ஒருவரான 1990 களின் தொடக்கத்தில், ஒரு மழலையர் பள்ளி ஆசிரியர், விளாடிமிர் கோலியாகோவ் (போகுமில் II கோலியாக், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் -), ஒரு அமைப்பை நிறுவினார் ஷாக் வோல்கா இது "ஸ்லாவிக் மருந்து" மற்றும் ரோட்னோவரி அமைப்பான 1997 இல் வழங்கப்பட்டது ஸ்கொரோன் ஈஷ் ஸ்லோவன் (எஸ்இஎஸ்). [வலதுபுறம் உள்ள படம்] இந்த சமூகம் நகரின் தெற்குப் பகுதியில் ஒரு கோவிலைக் கட்டியது, அங்கு 2007 வரை வாரத்திற்கு மூன்று முறை சடங்குகளை நடத்தியது, நகரத்தால் கோயில் அகற்றப்பட்டு சமூகம் அதன் சடங்குகளுக்கு ஒரு புதிய இடத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. பதினொன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அறிவைக் கடந்து, அனைத்து ஸ்லாவ்களின் உச்ச பூசாரி என்ற பட்டத்தையும் பெற்றுள்ள வோல்க்ஸ் (ஞானிகள் அல்லது மந்திரவாதிகள்) குடும்ப வம்சாவளியைத் தொடருவதாக கோல்யாகோவ் கூறுகிறார்.வெர்கோவ்னி ஸிரெட்ஸ் வ்செக் ஸ்லாவியன்). குழுவில் உறுப்பினர்கள் தோலின் தோலைகளாக இருந்தனர் மற்றும், 2003 ல், புகழ்பெற்ற மனித உரிமைகள் அமைப்பின் அலுவலகத்தைத் தாக்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பழிவாங்கும் தண்டனையை Golyakov பெற்றார், நினைவு. 2007 ஆம் ஆண்டில், ஸ்லாவிக் வோல்க்வின் உடையில் உடையணிந்து, செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்கில் நடந்த தேசியவாத ரஷ்ய மார்ச் மாதத்தின் முன்னால் தன்னை நிறுத்திக்கொண்டதால், கோலியாக்கோவ் அதிக ஊடக கவனத்தைப் பெற்றார், இதன் மூலம் அவருக்கு அமைப்பாளர்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றாலும், அதை வழிநடத்துவதாகத் தெரிகிறது அணிவகுப்பின்.

1980 களில், தேசியவாத வட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக, பேகனிசத்தின் கருத்துக்களும் புத்திஜீவிகளுக்கு மத்தியில் வெளிவரத் தொடங்கின, ஆன்மீகவாதம் மற்றும் மாற்று ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம், குறிப்பாக கிழக்கு மரபுகள். இந்த வட்டங்களில் முன்னணி பாகன் நபர்களில் ஒருவரான சமூக ஆய்வாளரான கிரிகோரி யாகுடோவ்ஸ்கி (வெசெஸ்லாவ் ஸ்வயடோசர்) Kupala 1990 இல். யாக்கோடோவ்ஸ்கியின் போதனைகளில் சாமனிசம் முக்கிய பங்கு வகித்தது, சில ரோட்நோவர்கள் அவரை தேர்ந்தெடுக்கும் தன்மையைக் குற்றம் சாட்டினர். ஒரு புதிய சமூகம் Kolyada பின்னர் குபாலாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் சமூகத்துடன் ஒரு தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கினார் Vyatichi. இந்த சமூகங்கள் பின்னர் குடை அமைப்பை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தன க்ருக் யிசெஸ்கோய் டிராடிடிட்சி, இது Rodnoverie குறைவான தேசியரீதியாக சார்ந்த பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது (Aitamurto 2016: 6-52).

ஒரு பரந்த பார்வையாளரான அலெக்ஸாண்டர் அஸோவ் ஸ்லேவிய மத பாரம்பரியத்தில் தொடர்ச்சியான கட்டுரைகளை ஒரு பிரபலமான இதழில் ந au கா நான் ரிலீஜியா 1980 களின் முடிவில். 1992 இல், அசோவ் கையெழுத்துப் பிரதியின் முதல் பதிப்பை வெளியிட்டார் வெலெசோவா நைகா (வேல்ஸ் புத்தகம்), இது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. என்றாலும் வெலெசோவா நைகா அசோசியோவின் பல மறு பதிப்புகள் மில்லியன் கணக்கான பிரதிகளை விற்றுள்ளன என சரித்திராசிரியர்கள் மத்தியில் ஏராளமான இலக்கிய மோசடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேல்ஸ் புத்தகத்தின் நம்பகத்தன்மை குறைந்தபட்சம் 2000 கள் வரை ரோட்னோவர்ஸின் பெரும்பான்மையினரால் பாதுகாக்கப்பட்டது, இப்போதெல்லாம் மிகவும் முக்கியமான நிலைப்பாடு அதிக நிலத்தை அடைந்துள்ளது. தி வெலெசோவா நைகா ரோட்நோவரியின் உருவாக்கம் பற்றி ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது, ஆயினும் அபோவ் இயக்கத்தில் ஒரு அதிகாரபூர்வமான நிலையை எட்டியதில்லை. இதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால், அவர் வணிக ரீதியாக அதிக அக்கறை கொண்டவர் என்றும் தேசிய வெளியீடுகளை திருடியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பது பதிப்புரிமைக்கு உரிமை கோருவதன் மூலம் வெலெசோவா நைகா.

சற்றே வித்தியாசமான வட்டங்களில், ஒரு “பண்டைய ரஷ்ய” போர் விளையாட்டு, ஸ்லாவியானோ-கோரிட்ஸ்காயா போர்பா, அலெக்ஸாண்டர் பெலோவ் உருவாக்கியது பரவலான கவனத்தைப் பெற்றது. 1990 களில், இந்த அமைப்பு நூற்றுக்கணக்கான உள்ளூர் கிளப்புகளைக் கொண்டிருந்தது. பெலோவின் தத்துவத்தில், பாகனிசம் ஒரு போர்வீரர் மனப்பான்மையைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் கிளப்புகள் பல தேசிய ரீதியாக நோக்குடைய மக்களை ஈர்த்தன, இதில் ஸ்கின்ஹெட்ஸ் (மெரான்வில்ல்ட் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்).

XX ல், புறமதத்தில் ஆர்வத்தை ஒரு புதிய அலை புத்தகம் வழியாக தீவிர தேசியவாத இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு பாய்ச்சல் பெற்றது உதர் ரஸ்கிக் போகோவ் (ரஷ்ய கடவுள்களின் வேலைநிறுத்தம்) இஸ்தர்கோவ் என்ற புனைப்பெயரால் எழுதப்பட்டது. இது பெரும்பாலும் சடங்கு சடங்கு அல்லது கோட்பாட்டு பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது என்றாலும், புறமதத் தோற்றம் ரஷ்ய தோல்வகைகளில் பிரபலமானது. தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்களால் இனவெறி அல்லது யூத-விரோத தாக்குதல்கள் செய்யப்பட்டு, தங்களை பாகன்கள் அல்லது ரோட்நோவர்ஸ் (ஷினிரெல்மேன் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் போது ஏராளமான வழக்குகள் உள்ளன. இருப்பினும், பொதுவாக, ரோட்னோவரி அமைப்புகளுடன் அவர்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை.

1990 களின் தொடக்கத்தில் மத விடுதலை மதத்தை வெளிப்படையாகக் காண்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கியது, ஆனால் அந்த நேரம் அரசியல், சமூக மற்றும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மையால் வகைப்படுத்தப்பட்டது. 1990 களில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான பேகன் அமைப்புகள் அல்லது குழுக்கள் அரசியல் ரீதியாக தீவிர வலதுசாரி முதல் தீவிர இடது வரை திட்டங்கள் சார்ந்தவை, ஆனால் ஒரு விதியாக, ஒரு தேசியவாத சித்தாந்தத்திற்கு சந்தாதாரர்கள். மிகவும் விசித்திரமான, ஆனால் வெற்றிகரமான ஒன்று இயக்கம் கோன்செப்டியா அப்செஸ்ட்வென்னோய் பெசோபஸ்னோஸ்டி (சமூகப் பாதுகாப்பு பற்றிய கருத்து, KOB), இது உலக ஒழுங்கின் மிக உயர்ந்த கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இது பண்டைய ஃப்ரீமாசன்களிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு ரகசிய உயரடுக்கின் ஆதிக்கத்தில் உள்ளது. அதன் உச்சத்தில், இந்த வெளிப்படையான ஸ்ராலினிச இயக்கம் 50,000 உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறியது. KOB ஒரு கட்சியையும் நிறுவியது, Edinenie, இது 1.17 பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் வாக்குகளில் 2003 சதவீதத்தை வென்றது (மோரோஸ் XX). KOB புறக்கணிப்புடன் இணைந்திருந்தது, ஆனால் மதம் அதன் கருத்தியலின் முன்னணியில் இல்லை. இதனால், பல ஆதரவாளர்கள் KOB- யை ஒரு பேகன் அமைப்பாக கருதுவதில்லை என்று கருதுவது நியாயமாக இருக்கிறது, மேலும் தங்களை பாகன்களாக அடையாளப்படுத்தவில்லை.

ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், தேசியவாத ரீதியில் சார்ந்த சில அமைப்புகள் சடங்குகள் மற்றும் இறையியல் பற்றிய அதிக கவனம் செலுத்தத் தொடங்கின. தொடர்ச்சியாக, அவர்கள் அரசியல் தேசியவாதத்திற்குப் பதிலாக, "பேகன் மத" காட்சிக்காக இன்னும் தங்களை நோக்குகின்றனர். இந்த வளர்ச்சியின் முன்னணியில் சோயுஸ் இருந்தார் ஸ்லாவியன்ஸ்கிக் அப்சின் ஸ்லாவியன்ஸ்கோய் ரோட்னோய் வெரி (SSO SRV), எடுத்துக்காட்டாக, பங்கேற்பாளர்கள் சடங்குகள் பாரம்பரிய ரஷியன் துணிகளில் தங்களை உடுத்தி என்று எதிர்பார்க்க தொடங்கியது. 1990 களின் முடிவில், ரஷ்ய பெயர்கள் மற்றும் ஸ்லாவிக் மத பாரம்பரியம் குறித்த புத்தகங்களை ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்த SSO SRV இன் தலைவர் பொறியாளர் வாடிம் கசகோவ், “ரோட்னோவரி” என்ற வார்த்தையை உருவாக்கினார், இது பூர்வீக சொற்களிலிருந்து பெறப்பட்டது (rodnaya) மற்றும் நம்பிக்கை (வேரா). இன்றும் கூட ஸ்லேவிக் பகாணியத்தின் பல ஆதரவாளர்கள் தங்கள் மதத்தை "பேகனிசம்" என்று அழைக்கிறார்கள் அல்லது வேறுவிதமாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். இருப்பினும், பல ஆண்டுகளாக, ரோட்னோவரி என்ற சொல் இயக்கத்திற்குள் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டது. முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல், அது எதிர்மறை உச்சரிப்புகள் இல்லை என்று பேகனிசம் (yazychestvo) ரஷ்ய மொழியில் உள்ளது.

பாகன் இயக்கத்தில் தேசியவாதத்தின் மேலாதிக்கம் மற்றும் புறமதத்தின் தோற்றம் ஆகியவை சில ரோட்நோவர்களிடையே கவலையை எழுப்பின. 2002 இல், ஒரு புதிய குடை அமைப்பு க்ருக் யாசிச்செஸ்கோய் டிராடிட்சி (KYaT) மாஸ்கோவில் நிறுவப்பட்டது. அதன் நிறுவன ஆவணமான பிட்சா மேல்முறையீடான, தேசிய பேரினவாதத்தை புறக்கணிப்பு ஆவிக்கு இணங்காதபடி கண்டனம் செய்தது:

பேகனிசத்தைப் போலவே ஸ்லாவ்களின் பாகன் பாரம்பரியம் (ரோட்னோவரி) - பொதுவாக பேகன் பாரம்பரியம் - முதலில் தேசத்தின் கருத்தை கொண்டிருக்கவில்லை. பேகன் பாரம்பரியம், ஒரு உலகக் கண்ணோட்டமாகவும், உண்மையான மக்கள் நம்பிக்கையாகவும், சமூக வரலாற்றில் அந்த தருணத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், காலவரிசைப்படி முதல் நாடுகள் தோன்றியபோது தோன்றி வளர்ந்தன. ஆனால் பாகனிசம் எப்போதுமே 'மக்கள்' என்ற கருத்தை அறிந்திருந்தது, ஏற்றுக்கொண்டது [narod], ஒரு உயிரியல் அம்சத்தில் அதிகம் இல்லை, மாறாக ஒரு கலாச்சார அர்த்தத்தில்.

புறமதத்தின் அடையாளங்களும் சொற்களும் 'உண்மையான ஆரிய' அடிப்படையில் தேசிய-பேரினவாதிகள் கட்டமைக்கும் அமைப்புகள் போன்ற அசாதாரண நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் நம் கடவுள்களின் பிரகாசமான பெயருடன் தங்களை மூடிமறைக்கின்றன - இதுபோன்ற உண்மைகள் நடைபெற்று சரியான மதிப்பீட்டைப் பெறுகின்றன இந்த முறையீட்டில்.

பூர்வீக பூமியை நோக்கிய அன்பு, உலகப் படைகள் மீதான அணுகுமுறை - உயிருள்ள எசென்ஸ்கள், அதாவது கடவுள்கள், தெய்வங்களுக்கு பயபக்தி - மூதாதையர், வரலாற்று மற்றும் ஆன்மீக முன்னோர்களின் மூதாதையர்கள், ஒரே பூமியில் வாழும் மக்களை நெருக்கமாகக் கொண்டுவர வேண்டும்.

இந்த ஆவணத்தில் பல ரோட்னோவரி அமைப்புகள் கையெழுத்திட்டன க்ருக் பெரா, கோல்யாடா வியாச்சீ, Kupala, மொஸ்கோவ்ஸ்கயா ஸ்லாவியன்ஸ்காயா ஒப்ஷ்சினா மற்றும் Slaviya. இந்த ஆவணம் பிட்சா மேல்முறையீட்டின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தது, KYaT மற்றும் SSO SRV க்கு இடையிலான விரோதப் போக்கை வெளிப்படுத்தியது.

ஆயினும்கூட, அனைத்து ரோட்னோவரி அமைப்புகளும் தேசியவாதம் மற்றும் பிட்சா மேல்முறையீடு தொடர்பான மோதல்களில் ஈடுபடவில்லை. 2000 களில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ரோட்னோவரி குடை அமைப்புகளில் ஒன்று வெலெசோவ் க்ரூக் (வி.கே), கிழக்கு ஆன்மீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தின் ஆய்வு மற்றும் நடைமுறையில் ஒரு பின்னணியைக் கொண்டிருந்த ஒரு இளம் கவர்ந்திழுக்கும் தலைவரும், ஒரு சிறந்த எழுத்தாளருமான இலியா செர்கசோவ் (வெலெஸ்லாவ்) என்பவரால் 1999 இல் நிறுவப்பட்டது. வி.கே.விலும் தீவிர தேசியவாத உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்பது அனைவரும் அறிந்திருந்தாலும், அந்த அமைப்பு அரசியலற்றதாக உறுதியளிக்கிறது, மேலும் அதை அரசியல்மயமாக்குவதை ஏற்கவில்லை நிகழ்வுகள். பல ரோட்னோவரி தலைவர்களைப் போலல்லாமல், வெலஸ்லாவ் ஆர்வமாக உள்ளார், மேலும் அவரது போதனைகளிலும் இருண்ட பக்கங்களை இணைத்துள்ளார். ரோட்னோவரிக்கு கூடுதலாக, அவர் தனது இடது கை பாதையின் பதிப்பில் வெளியிட்டுள்ளார், நவி போடு ' (நவின் வழி, கெட்ட பாதை). [படம் வலதுபுறம்]

2000 களில், ரோட்னோவரி இயக்கம் இணையம் காரணமாக வேகமாக வளர்ந்தது. ரஷ்யாவில், ஆன்லைன் இடத்தின் வாய்ப்புகளை கைப்பற்றிய முதல் மதங்களில் ரோட்னோவரி ஒன்றாகும். சிறிய சமூகங்கள் தளங்களை உருவாக்கி, அவர்களின் பண்டிகைகளின் புகைப்படங்களை ஆன்லைனில் காண்பித்தன. சடங்குகளின் காட்சிகள் கிடைப்பது ரோட்னோவரி திருவிழாக்கள் எப்படியிருக்க வேண்டும் என்ற கருத்துக்களில் சில ஒற்றுமையை உருவாக்கியது. நாட்டின் தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள நபர்கள் ஆன்லைன் கலந்துரையாடல்களில் பங்கேற்கலாம் மற்றும் அவர்களின் பகுதிகளில் (கெய்டுகோவ் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) ஒத்த நபர்களைத் தேடலாம். இந்த கலந்துரையாடல்களில், கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய நம்பிக்கையை கடைப்பிடிப்பவர்கள் தாங்கள் மட்டுமே என்று தாங்கள் நினைத்ததாக பலர் வெளிப்படுத்தினர், மேலும் இந்த ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் சமூகங்களைக் கண்டறிய தங்கள் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

ரோட்னோவரி வட்டங்களுக்குள் தீவிர தேசியவாத அரசியலின் ஆதிக்கம் குறைந்து வருவது அல்லது குறைந்த பட்சம் அவற்றின் திறந்த காட்சி கூட 2002 முதல் தீவிரவாத எதிர்ப்பு சட்டங்களால் ஏற்பட்டது. இந்த சட்டங்களின் அடிப்படையில், நூற்றுக்கணக்கான ரோட்னோவரி வெளியீடுகள் தீவிரவாதிகள் மற்றும் ஏராளமானவை என தடை செய்யப்பட்டுள்ளன நிறுவனங்கள் கலைக்கப்பட்டுள்ளன. முதல் ரோட்னோவரி எழுத்தாளர்களில், அதன் வெளியீடு தடைசெய்யப்பட்ட இலக்கியங்களின் பட்டியலுக்கு அடிபணிந்தது, இயக்கத்தின் ஸ்தாபக பிதாக்களில் ஒருவரான டோப்ரோஸ்லாவ். அவரது தத்துவம் ஆழ்ந்த சூழலியல், இயற்கை வணக்கம், வெளிப்படையான யூத எதிர்ப்பு மற்றும் தேசிய சோசலிசத்தின் போற்றுதல் ஆகியவற்றின் ஆர்வமுள்ள கலவையாகும். அவர் முதல் ரோட்னோவரி அமைப்புகளில் பலவற்றில் தீவிரமாக இருந்தார், மேலும் 1997 இல், அவர் ஒரு அதிநவீன அமைப்பை நிறுவினார், ரஸ்கோ ஓஸ்வோபோடிடெல்'னோ டிவிசேனி. ஆயினும்கூட, ஏற்கனவே 1990 களில், அவர் தனது நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப வாழ தலைநகரிலிருந்து கிரோவ் ஒப்லாஸ்டில் உள்ள கிராமப்புறங்களுக்கு பின்வாங்கினார். [படம் வலதுபுறம்] டோப்ரோஸ்லாவின் வீடு யாத்திரைக்கான இடமாக மாறியது, குறிப்பாக தீவிர தேசியவாத இளைஞர்களுக்கு அவர் 2013 இல் இறக்கும் வரை (ஷிஜென்ஸ்கி 2013). டோப்ரோஸ்லாவின் இறுதிச் சடங்கு, அதில் அவரது சடலம் நெருப்புடன் தகனம் செய்யப்பட்டது, ரோட்னோவரி இயக்கத்தில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக இருந்தது.

தீவிரவாதி என்று தடை செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய பேகன் அமைப்புகளில் ஒன்று ட்ரெவ்னெர்சுஸ்காயா இங்கிலிஸ்டிஷ்காயா செர்கோவ் 'ப்ரவோஸ்லவாகிவ் ஸ்டார்வொரோவ்-இங்கலிவ் (டிஐடிபிஎஸ்ஐ, இனிமேல் இங்கிலிங் சர்ச்) ஓம்ஸ்கில் அமைந்திருந்தது, ஆனால் ரஷ்யா முழுவதும் செயல்பட்டது. உடைக்கப்படாத ஆரிய பாரம்பரியத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகவும், ரகசிய பண்டைய கையெழுத்துப் பிரதியை வைத்திருப்பதாகவும் இங்கிலிங் சர்ச் கூறியது ஸ்லாவியானோ-அரிஸ்கி வேடி, அதன் பகுதிகள் பண்டைய ஸ்காண்டிநேவியனின் பிரதிகள் யங்லிங்கா சாகா. [வலதுபுறம் உள்ள படம்] இந்த திருச்சபையின் போதனைகளில் உயிரியல் மற்றும் வரலாற்றைப் படிப்பதற்கான சில அசாதாரண கூற்றுக்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, மனிதகுலம் வெவ்வேறு கிரகங்களிலிருந்து தோன்றிய வெவ்வேறு இனங்களைக் கொண்டுள்ளது என்றும் “ஆரியர்களின்” மூதாதையர்கள் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழலாம் என்றும் அது வாதிட்டது. சர்ச் பாகனிசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவில்லை என்று கூறிய மிகப் பெரிய ரோட்னோவரி அமைப்புகளால் இங்லிங் சர்ச் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது, ஆனால் அதன் வெளியீடுகள் ஆயிரக்கணக்கான பிரதிகளில் விற்கப்பட்டன, மேலும் பலர் ரோட்னோவரி இயக்கத்தை இங்கிலிங் சர்ச் மூலம் கண்டறிந்தனர்.

தீவிரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்தின்படி, அதிகாரிகள் இணையத்திலும் பல ரோட்னோவரி தளங்கள் மற்றும் மன்றங்களிலும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கினர், அங்கு மதிப்பீட்டாளர்கள் ஆன்லைன் பங்கேற்பாளர்களை தீவிரவாதியாகக் கருதக்கூடிய அறிக்கைகளின் விளைவுகளைப் பற்றி தொடர்ந்து நினைவூட்டினர். இந்த வழியில், பிரதான நீரோட்ட ரோட்னோவரி அமைப்புகள் சுய தணிக்கை செய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டன, மேலும் சர்ச்சைக்குரிய செயல்களில் ஈடுபடுவதில் தங்கள் நிறுவனத்தை பணயம் வைக்க அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்களா என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 2000 களின் முடிவில், முன்னாள் போட்டியாளர்களின் பார்வைகள், KYaT மற்றும் SSO SRV ஆகியவை நெருக்கமாக வந்துவிட்டன, 2010 களில் KYaT இன் செயல்பாடு தடுமாறினாலும், பல சமூகங்கள் அதை விட்டுவிட்டாலும், ஒத்துழைப்பைத் தொடங்க அவர்களுக்கு உதவுகிறது. 2009 இல், இதழ் Rodnoverie நிறுவப்பட்டது. இது ஒரு கூட்டு முயற்சி SSO SRV, KYaT, மற்றும் VK மற்றும் ஒவ்வொரு எண்ணிலும் இந்த அமைப்புகளின் ஆசிரியர்களின் உரைகள் உள்ளன. [படம் வலதுபுறம்] மூன்று அமைப்புகளும் பொது அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளன சோவெட் ட்ரெக் (மூன்று சபை). இந்த அறிக்கைகளின் முக்கிய இலக்குகளில் ஒன்று குழுக்கள், ஆசிரியர்கள் அல்லது மதத் தலைவர்கள், அவை கவுன்சில் கூறுவது வரலாற்றைப் பொய்யாக்கியுள்ளது அல்லது பாகனிசத்தை ஒரு மதமாக தவறாக சித்தரித்துள்ளது. அத்தகைய குழுக்கள் மற்றும் தனிநபர்கள், எடுத்துக்காட்டாக, அலெக்ஸாண்டர் அசோவ், விளாடிமிர் கோல்யாகோவ் மற்றும் உக்ரேனியத் தலைவரான விளாடிமிர் குரோவ்க்சி (1976 -) ரோடோவோ ஓக்னிச் அது ரஷ்யாவிலும் பிரபலமடைந்தது.

2014 இல், கிரிமியாவை இணைத்தல் மற்றும் குறிப்பாக, உக்ரைனில் நடந்த போர் ஆகியவை ரஷ்ய தேசியவாத எதிர்ப்பை புடினின் நடவடிக்கைகளை ஆதரித்தவர்களாகவும், அவர்களை எதிர்த்தவர்களாகவும் பிரித்தன. ரோட்நோவர்களும் இந்த பிரச்சினையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு சில ரோட்நோவர்கள் உக்ரேனை வெளிப்படையாக ஆதரித்தனர், ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான தன்னார்வ ரோட்நோவரி ​​போராளிகள் கிளர்ச்சியாளர்களுக்காக போராட உக்ரைனுக்கு புறப்பட்டனர். ரோட்னோவர்ஸைக் கொண்ட ஒரு பட்டாலியன், ஸ்வரோஜிட்சி (ஸ்வரோக் பட்டாலியன்) எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் ஆண்களைக் கொண்டிருந்தது, அதன் தலைவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு (மோரின் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்). மறுபுறம், உக்ரேனிய படைகள் மத்தியில், ஸ்லாவிக் பாகன்கள் தேசியவாத அசோவ் பட்டாலியனில் போரில் பங்கேற்கின்றனர். தலைப்பு சமூக ஊடகங்களில் ரோட்னோவர்ஸ் மத்தியில் சூடான விவாதங்களை எழுப்புகிறது. கிரிமியாவை இணைப்பது அல்லது உக்ரைன் மீதான போர் குறித்து பிரதான அமைப்புகள் எந்தவொரு உத்தியோகபூர்வ நிலைப்பாட்டையும் எடுக்கவில்லை, ஆனால் குறிப்பாக மாஸ்கோ மற்றும் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் போன்ற பெரிய நகரங்களில் உள்ள பாகன்களிடையே, புடினின் அரசியல் மீது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு இரண்டிலும் மிகுந்த அதிருப்தி உள்ளது. .

கோட்பாடுகள் / நம்பிக்கைகள்

ரோட்னோவரியில் கோட்பாடுகள் குறித்து ஏகமனதாக ஒப்புக் கொள்ளப்படவில்லை, எடுத்துக்காட்டாக, சில தெய்வங்கள் அல்லது சடங்குகளின் தன்மை அல்லது வரலாற்று நம்பகத்தன்மை குறித்து தொடர்ச்சியான விவாதங்கள் இருந்தபோதிலும், பல ரோட்நோவர்கள் மனசாட்சியின் சுதந்திரத்தையும் பன்மைத்துவத்தையும் மதத்தின் முக்கிய மதிப்புகளாக கருதுகின்றனர். ரோட்னோவர்ஸுக்கு பொதுவானது என்னவென்றால், அவர்கள் தங்கள் கோட்பாட்டை கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய ஸ்லாவிக் மதத்தின் அடிப்படையில் அல்லது அதை அறிந்தவற்றிலும், ரஷ்ய நாட்டுப்புற பாரம்பரியத்திலும் அடித்தளமாகக் கொண்டுள்ளனர். "ரோட்னோவரி" என்ற வார்த்தையின் இரண்டாம் பகுதி விசுவாசத்தை (வேரா) குறிக்கிறது, மேலும் பல ரோட்நோவர்கள் "மதம்" என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக இந்த கருத்தை விரும்புகிறார்கள். இந்த நிலைப்பாட்டின் படி, "மதம்" என்பது பிடிவாதமான மற்றும் நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஒன்றைக் குறிக்கிறது, அதேசமயம் நம்பிக்கை மிகவும் நெகிழ்வான மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்டதாகும் . பாகனிசம் என்பது ஒரு மதத்தை விட உலகக் கண்ணோட்டம் அல்லது வாழ்க்கை தத்துவம் என்று வாதிடுவதும் பொதுவானது, ஏனென்றால், அது வாதிடப்படுகிறது, மக்கள் தங்கள் புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட எதையும் "நம்ப" தேவையில்லை.

ரோட்னோவரி வெளியீடுகள் மற்றும் சமூகங்கள் பெரும்பான்மையானவை பலதெய்வத்திற்கு குழுசேர்கின்றன, ஆனால் ரோட்நோவர்ஸ் உள்ளனர், அவர்கள் வெவ்வேறு கடவுள்களை ஒரே கடவுளின் பல்வேறு உருவங்களாக கருதுகின்றனர் மற்றும் நாத்திக ரோட்னோவர்ஸ் கூட தெய்வங்களை இயற்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் சக்திகளின் அடையாளங்களாக அதிகம் புரிந்துகொள்கிறார்கள். சில சமூகங்கள் ராட், ஸ்வரோக், ட்ரிக்லாவ் அல்லது டாஷ்பாக் போன்ற தெய்வங்களை மிக உயர்ந்த கடவுள்களாக வைத்திருக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வெல்ஸ்லாவ் (2016: 26) எழுதுகிறார்:

ஸ்லாவிக் ரோட்னோவரியின் கூற்றுப்படி, உலகின் மிக உயர்ந்த தெய்வம் (ட்ரைவர்ல்ட்) மற்றும் அனைத்து உறுதியான இருப்பு ஸ்வரோக் (சி.எஃப். பிரம்மா), படைப்பாளர், பிரபஞ்சத்தின் டெமியுர்ஜ். உலகின் தெய்வீக புரவலர்கள் (ட்ரைவர்ல்ட்) ஸ்வரோக்கிற்கு அடிபணிந்தவர்கள் (ஒரு முன்னோடி போல), கடவுளர்கள் ஸ்வரோஜிச்சியின் பொதுவான பெயரைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் - தாஷ்பாக், பெருன், முதலியன.

சமூகங்களில், ஒருவேளை மிகவும் பிரபலமான தெய்வங்கள் இடி மற்றும் போர்வீரர்கள், பெருன் மற்றும் கவிதை, கலை மற்றும் கால்நடைகள், வேல்ஸ். சமூகங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் தங்கள் விருப்பமான பகுதிகளைப் பொறுத்து இந்த கடவுள்களில் ஒருவரின் "பாதையை பின்பற்ற" தேர்வு செய்வது பொதுவானது. இதன் விளைவாக, பெருன் பொதுவாக தேசிய நோக்குடைய சமூகங்களில் அதிக மையக் கடவுளாக இருக்கிறார். மரணம் மற்றும் குளிர்காலத்தை குறிக்கும் மாரா தெய்வம் என பல கடவுளர்கள் பருவங்களுடன் தொடர்புடையவர்கள். லாடா காதல், குடும்பம் மற்றும் பயிர்களின் தெய்வம், அதே சமயம் விதி மற்றும் பாதாள உலகத்தின் மாகோஷ். மதிப்பிற்குரிய கடவுள்களின் பட்டியல் எந்த வகையிலும் முழுமையானது அல்ல, ஆனால் அனைத்து வெவ்வேறு தெய்வங்கள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கங்கள் பற்றிய விளக்கம் இந்த உரையின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது. கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய பாரம்பரியம் மற்றும் பிராந்திய வேறுபாடுகள் பற்றிய துண்டு துண்டான அறிவு காரணமாக, ஸ்லாவிக் பாந்தியத்தைப் பற்றி ஏராளமான போட்டி புரிதல்கள் உள்ளன. வரலாற்றைப் பற்றிய அறிவார்ந்த ஆய்வுக்கு வழங்கப்பட்ட எடை மற்றும் வரலாற்று துல்லியத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றிற்கும் இந்த பிரச்சினை கொதிக்கிறது. ராட், குபாலா அல்லது சிஸ்லோபாக் போன்ற பல தெய்வங்கள் சில ரோட்நோவர்ஸால் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எனக் கண்டிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் மற்றவர்கள் வரலாற்றின் கல்வி ஆய்வு பற்றிய குறிப்புகளை இழிவுபடுத்துகின்றன மற்றும் குறைந்த அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களைக் குறிக்கின்றன. இன்னும் சிலர் இந்த கடவுள்களின் ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு இரண்டாம் நிலை வரலாற்று துல்லியத்தை கருதுகின்றனர்.

சடங்குகளில், தெய்வங்கள் வணங்கப்படுகின்றன, ஆனால் ரோட்னோவர்ஸ் பொதுவாக பேகன் மற்றும் (ஆர்த்தடாக்ஸ்) தெய்வீகத்தைப் பற்றிய கிறிஸ்தவ அணுகுமுறைக்கு இடையில் வேறுபாட்டைக் காட்ட விரும்புகிறார்கள். இயக்கத்தில் அடிக்கடி மீண்டும் மீண்டும் வரும் முழக்கம்: “நாங்கள் கடவுளின் அடிமைகள் அல்ல, மகன்கள்.” இந்த முழக்கம் விசுவாசிகளை “கடவுளின் அடிமைகள்” என்று அடையாளம் காணும் ஆர்த்தடாக்ஸ் சொற்றொடரைக் குறிக்கிறது, மேலும் பாகன்களின் கடவுள்களுடன் சமமான அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஸ்லாவ்கள் தாஜ்த்போக்கின் பேரக்குழந்தைகள் என்று உருவகமாகவோ அல்லது இல்லாமலோ கூறப்படுகிறது. ரோட்னோவர்ஸ் கடவுள்களை வணங்குகிறார், ஆனால் அவர்களில் பலர் ஒருவரின் சொந்த நனவுக்கு ஏற்ப தனது சொந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கும், அவர்களின் செயல்களின் விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்கும் தனிநபரின் உரிமை மற்றும் அவசியத்தை வைத்திருக்கிறார்கள்.

ரோட்னோவரி வழக்கமாக ஒரு இயற்கை மதம் அல்லது நம்பிக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது (prirodnaya vera) மற்றும் இயற்கையுடனான தொடர்பை நிறுவுதல் மற்றும் அதன் வணக்கம் இயக்கத்தில் முக்கியமானது. இருப்பினும், இயற்கையை ஒரு தேசியவாத கட்டமைப்பில் நமது, ஸ்லாவிக் அல்லது ரஷ்ய இயல்பு என்றும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த வகையான கருத்து இனங்கள் அவற்றின் எல்லை நிர்ணயிக்கப்பட்ட, மாறாத குணங்கள் மற்றும் சூழல்களுடன் (இவாகிவ் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) பிரிக்கப்படுவதை வலுப்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில், ரோட்நோவர்ஸ் ஒரு மாநிலமாக ரஷ்யாவை விட தங்கள் வட்டாரங்களுடனான ஆழமான தொடர்பையும் உணரக்கூடும். ரோமன் ஷிஜென்ஸ்கி நடத்திய ஒரு ஆய்வில், ரோட்நோவர்ஸ் தாய்நாட்டின் கருத்தை அடையாளம் கண்டார் (குடும்ப) ரஷ்ய மாநிலத்துடன் (ஷிஜென்ஸ்கி மற்றும் ஐட்டாமூர்டோ எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்) இணைப்பதற்குப் பதிலாக “ஒரு நாளில் நான் நடக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி” போன்ற பல வழிகளில். ஆயினும்கூட, சமகால ரோட்னோவரியில், தேசியவாதம் உண்மையில் ஒரு பரவலான பண்பு. இயற்கையின் ஆன்மீகம் என வரையறுக்கப்பட்ட போதிலும், ரோட்னோவரி முன்னோர்களின் நம்பிக்கையாக முன்வைக்கப்படுகிறார். ரோட்னோவரி நூல்கள் மற்றும் சடங்குகளில் கடவுள்களை வணங்குவது போல மூதாதையர்களின் வணக்கம் கிட்டத்தட்ட பொதுவானது. பலர், ரோட்னோவர்ஸில் பெரும்பான்மையினர் இல்லையென்றால், உறுப்பினர்களாக ஸ்லாவிக் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், சில விதிவிலக்குகள் இந்த விதி மக்களைப் பொறுத்தவரை வளைந்திருக்கக்கூடும் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன, அவற்றின் தோற்றம் சராசரி ரஷ்யர்களிடமிருந்து வேறுபடுவதில்லை, அதேசமயம் யூத பாரம்பரியம் பதவி நீக்கம் செய்ய வழிவகுக்கும்.

ரோட்நோவர்ஸ் வாழ்க்கையின் அசாத்தியத்தை, இங்கே மற்றும் இப்போது உள்ள வாழ்க்கையை வலியுறுத்துகிறது. இந்த வாழ்க்கையில் அவர்கள் செய்த செயல்களின் விளைவுகளை மக்கள் எதிர்கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். மீறியதை தியானிப்பதற்கு பதிலாக, இந்த உலகில் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கும் இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கும் மக்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று பலர் கூறுகின்றனர். பிற்போக்கு வாழ்க்கை தொடர்பான விவாதங்களின் ஒப்பீட்டளவில் பற்றாக்குறையால் இம்மென்ஸில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆயினும்கூட, ரோட்னோவரியின் பெருக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, பின்பற்றுபவர்களும் எழுத்தாளர்களும் உள்ளனர், அவர்கள் மறுபிறவியை நம்புகிறார்கள், அல்லது பொதுவாக இரியா என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பிற்பட்ட வாழ்க்கை, இதில் நல்ல செயல்களுக்கு வெகுமதி கிடைக்கும். உலகின் பொதுவான கருத்து அதை மூன்று பரிமாணங்களாகப் பிரிக்கிறது: Prav, நாவ், மற்றும் Yav. இவை புரிந்துகொள்ளும் விதம் மாறுபடும், ஆனால் எளிமையான முறையில், இவை பாதாள உலகமாக விளக்கப்படலாம் (நாவ்), நம் உலகம் (Yav), மற்றும் ஒரு மேல் உலகம் அல்லது கருத்துக்களின் உலகம் (Prav).

சடங்குகள் / முறைகள்

ரோட்னோவரி காலண்டர் இயற்கை சுழற்சிகள் மற்றும் ரஷ்ய விவசாய பாரம்பரியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகள் கோடைகால சங்கிராந்தி (குபாலா), குளிர்கால சங்கிராந்தி (Kolyada), மற்றும் Maslenitsa (ஷ்ரோவெடைட்) மார்ச் மாதம். பிற விடுமுறை நாட்களில், மற்றவர்களுக்கிடையில், இலையுதிர்கால சங்கீதம் Dedi ஜூலை மாதம் பெருனின் நாள், இறுதியாக, பிப்ரவரியில் வேல்ஸ் நாள். Rodnoverie சமூகங்கள் பல விடுமுறை நாட்கள் அதே போல், ஆனால் பெயர்கள் மற்றும் தேதிகளில் வேறுபடுகின்றன. உதாரணமாக, 2018 ல், SSO SRV மற்றும் VK ஆகிய இரண்டும் பூமியின் கருத்தரிப்பை கொண்டாடுகின்றன யரிலோ வெஷ்ச்சி மே மாதம் 9 ஆம் தேதி, ஆனால் மே மாதம் கோடையின் ஆரம்பத்தில் VK மேலும் இரண்டு பிற கொண்டாட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது க்ராஸ்னயா கோர்கா மற்றும்  Lel'nik மே 22 அன்று. சில சமூகங்கள் ரஷ்ய பாரம்பரியத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பல மாதங்களாக தங்கள் சொந்த ரோட்னோவரி பெயர்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. ரோட்னோவரி சமூகங்களும் திருமணங்களை ஏற்பாடு செய்கின்றன பேகன் பெயரைக் கொடுக்கும் சடங்குகள் மற்றும் (imyanerechenie). சில சமூகங்கள் ஞானஸ்நானத்தைக் கழுவுவதற்கான சடங்கையும் கொண்டுள்ளன, raskreshchenie.

சடங்குகள் காடுகளில் அல்லது பூங்காக்களில் வெளியில் நடத்தப்படுகின்றன. [வலதுபுறத்தில் உள்ள படம்] சமூகங்கள் வழக்கமாக அவற்றின் சொந்த குறிப்பிட்ட இடங்களைக் கொண்டுள்ளன, அங்கு அவர்கள் கடவுளின் மர சிலைகளை எழுப்புகிறார்கள், சிலைகள் அல்லது churs. இந்த கோயில்களின் நிலப்பகுதியை ராட்நோவோர் சொந்தமாக்க முடியாது, மேலும் சிலைகள் வழக்கமாக அழிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக, சமூகங்கள் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும் திருவிழாக்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான சடங்குகள் மட்டுமே. குபாலா திருவிழாவின் போது மிகப் பெரிய பார்வையாளர்களைக் காணலாம், வானிலை நிகழ்வின் தளத்தில் சில நாட்கள் முகாமிடுவதற்கு மக்களை அனுமதிக்கிறது.

சடங்குகள் பொதுவாக நெருப்பு அல்லது சிலையை சுற்றி நடக்கின்றன. பங்கேற்பாளர்களின் வட்டத்திற்குள் சமூகத்தின் தலைவர்கள் (அல்லது தலைகள்) அவர்கள் வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். சடங்குகளின் உள்ளடக்கம் பண்டிகையைப் பொறுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, குபாலாவின் கொண்டாட்டங்களில் நீர் மற்றும் நெருப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இருக்க வேண்டும், நிகழ்வின் முக்கிய கூறுகள், ஆனால் இவை இணைக்கப்பட்ட விதம் மற்றும் சின்னங்கள் ஆண்டுதோறும் மாற்றப்படலாம். கடவுளின் சிலைகள் தாவரங்கள், வைக்கோல் அல்லது சடங்குகளுக்கான பிற தற்காலிக பொருட்களாலும் செய்யப்படுகின்றன. உதாரணமாக, மஸ்லெனிட்சாவில் மரேனாவின் சிலை, குளிர்கால தெய்வம் அவரது ஆட்சியின் முடிவின் அடையாளமாக எரிக்கப்படுகிறது. சடங்கில், தெய்வங்கள் தூண்டப்படுகின்றன மற்றும் கடவுள்கள் மற்றும் மூதாதையர்களுக்காக டோஸ்டுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. முக்கிய கூறுகள் வட்டம் நடனம் (khorovod) மற்றும் தீ மீது குதித்தல். [வலதுபுறம் உள்ள படம்] பங்கேற்பாளர்கள் ரஷ்ய அல்லது ஸ்லாவிக் நாட்டுப்புற பாரம்பரியத்தின் பாணியில் ஆடை அணிவதன் மூலம் திருவிழாக்களை க honor ரவிப்பது வழக்கம், அதாவது ஆண்களுக்கான சிவப்பு அலங்காரத்துடன் வெள்ளை துணி சட்டைகள் போன்றவை. முன்னதாக பல ரோட்னோவரி சமூகங்கள் ஸ்வஸ்திகாவை தங்கள் அடையாளமாக பயன்படுத்தின. இப்போதெல்லாம், ஸ்வஸ்திகாவின் பொதுப் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்ட பின்னர், ரோட்னோவரிக்கு மிகவும் நிறுவப்பட்ட சின்னம் Kolovorot சூரியனைக் குறிக்கும். [படம் வலதுபுறம்]

நிறுவனம் / லீடர்ஷிப்

ராட்நோவரியின் தலைவர் அல்லது அமைப்பை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இந்த கட்டுரையின் நோக்கம், மிக முக்கியமான அல்லது பிரதான நிறுவனங்களை மட்டுமே விவாதிக்க முடியும், சிறியவற்றை தவிர்ப்பது அல்லது அதிகமான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடையாளத்தை கொண்டிருக்கும். அமைப்புகளுக்கு மேலதிகமாக, எந்தவொரு ரோட்னோவரி சமூகத்திலும் பங்கேற்காத தனி பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அல்லது கவர்ந்திழுக்கும் நபர்கள் உள்ளனர். சுதந்திரம் மற்றும் சமகாலத்தன்மையின் தொடர்ச்சியான யோசனையான போதிலும், Rodnoverie சமூகங்கள் பொதுவாக ஒரு தலைவரும் சில முன்னணி குழுக்களும் உள்ளனர். முன்னணி குழுவில், உறுப்பினர்களுக்கு பல்வேறு வகையான க orary ரவ தலைப்புகள் அல்லது பொறுப்புள்ள பகுதிகள் இருக்கலாம். பல சமூகங்களும், குறிப்பாக குடை அமைப்புகளும் ஒரு குழுவைக் கொண்டவை Veche பண்டைய ரஷ்ய மக்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு. ரோட்நோவர்களின் எண்ணிக்கை அல்லது சமூக-பொருளாதார நிலை குறித்த நம்பகமான தகவல்கள் இல்லை என்றாலும், அந்தப் பகுதியின் பெரும்பாலான அறிஞர்கள் பெண்களை விட அதிகமான ஆண்கள் இருப்பதாக ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அதன்படி, கிட்டத்தட்ட அனைத்து முக்கிய தலைவர்களுமே ஆண்கள் ஆவர் (ஐடமர்டோ 2013 ஐ பார்க்கவும்).

மில்லினியத்தின் தொடக்கத்தில், சில ஸ்லாவிக் பேகன் சமூகங்கள் மத அமைப்புகளாக பதிவு செய்யப்பட்டன, ஆனால் அதிகாரிகளின் கடுமையான அணுகுமுறைக்கு ஏற்ப, அவர்கள் அனைவரும் 2010 களில் இந்த நிலையை இழந்துவிட்டனர். ரோட்நோவர்ஸில், உத்தியோகபூர்வ பதிவு குறித்த கலவையான உணர்வுகள் உள்ளன. பாகன்களின் நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்துவதற்காக, அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட மத அமைப்பின் நிலையை நோக்கி சிலர் நோக்கம் கொண்டுள்ளனர். ஆயினும்கூட, அதிகாரிகள் பதிவு செய்வதற்கான கோரிக்கைகளை மறுத்துள்ளனர், எடுத்துக்காட்டாக, ரோட்னோவரி ஒரு மதமாக கருத முடியாது. மத அமைப்பின் நிலை பல சிக்கல்களைக் கொண்டுவரக்கூடும் என்று பெரும்பான்மையானவர்கள் நினைக்கிறார்கள். உத்தியோகபூர்வமாக பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு மத அமைப்பை தீவிரவாதி என்று தடை செய்யலாம், இந்நிலையில் முழு வகுப்பையும் தடைசெய்யப்பட்டதாக கருதலாம். ரஷ்ய அல்லது ஸ்லாவிக் "பாரம்பரியத்தின்" மறுமலர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவதாகக் கூறும் "கலாச்சார" அல்லது "சமூக" சமூகங்களை விட மத அமைப்பின் நிலை அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும். எனவே முக்கிய ரோட்னோவரி அமைப்புகள் மத அமைப்புகளாக பதிவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, SSO SRV க்கு ஒரு “சமூக அமைப்பு” பதிவு உள்ளது.

பிரச்சனைகளில் / சவால்களும்

சமீபத்திய தசாப்தங்களில், மத சுதந்திரம் நிலைமை மோசமடைந்தது ரஷ்யாவில். சிறுபான்மை மதங்கள் அவற்றின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும், தீவிரவாதத்தை ஊக்குவிக்கும் பாசாங்கின் கீழ் தடை செய்வதன் மூலமும் துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளன. 2010 கள் வரை, ரோட்னோவரி பல சிறுபான்மை மதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒப்பீட்டளவில் சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டார். ரோட்னோவரி ஒப்பீட்டளவில் சிறிய இயக்கம் என்பதே இதற்கு சாத்தியமான காரணங்கள்; இது இன்னும் கண்ணுக்குத் தெரியாததாக இருந்தது, ஏனென்றால் அதற்கு மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்புகள் இல்லை மற்றும் சடங்குகள் குறிப்பிட்ட கட்டிடங்களுக்குப் பதிலாக இயற்கையில் நடத்தப்படுகின்றன; இது வெளிநாடுகளில் பரந்த தொடர்புகள் கொண்ட ஒரு "வெளிநாட்டு மதம்" அல்லது ஒரு மதம் அல்ல, ஏனெனில் இவை ஒடுக்குமுறையின் முதல் இலக்குகளாக இருந்தன; இராணுவம் மற்றும் சட்ட அமலாக்கம் போன்ற மாநில கட்டமைப்புகளிடையே ரோட்னோவரி சில ஆதரவை அனுபவிப்பதால். ரஷ்ய ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சின் (ROC) பாத்திரம் ரஷ்ய சமுதாயத்தில் வளர்ந்துள்ளது, மேலும் இது ரோட்நோவரியினை அடிக்கடி அதிகரித்துள்ளது. உள்ளூர் மட்டங்களில் ROC இன் பிரதிநிதிகள் Rodnoverie மீது கடுமையான வரிகளை எடுக்க அதிகாரிகள் ஊக்கப்படுத்தினர். ROC இல் பல உயர்மட்ட நபர்கள் அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளனர், இவற்றின் படி ரோட்நோவரியே அல்லது நவ-பாகனிசம் ஒரு பெரிய சமூக பிரச்சனையாகும் மற்றும் உயர்ந்த நிகழ்வுகள் இந்த பார்வையை ஊக்குவிக்க ஒரு தளமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன (ஸ்க்ரிலின்கோவ் 2010). இதனால் ரஷ்ய அதிகாரிகள் எதிர்காலத்தில் ரோட்னோவரி மீது இன்னும் அடக்குமுறை அணுகுமுறையை எடுப்பார்கள்.

ரோட்னோவரிக்கு மற்றொரு பெரிய சவால் மற்றும் பொதுவில் அதன் பிம்பம் அதன் நிறுவனமயமாக்கப்படாத மற்றும் பன்முகத்தன்மையிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. இனவாத, யூத-விரோத மற்றும் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளைச் செய்யும் தனிநபர்களும் குழுக்களும், தங்களைக் காட்டிக் கொடுப்பவர்களாக இருப்பதால், இந்த இயக்கத்தின் தோற்றத்தை கடுமையாக பாதிக்கலாம். ஒரு சமமான கடுமையான சிக்கல் இல்லையென்றாலும், பல்வேறு சதி கோட்பாடுகள், விஞ்ஞானரீதியில் ஆதாரமில்லாத வரலாற்று மற்றும் உயிரியல் சார்ந்த கூற்றுகளும் ரோட்நோவரியை பகிரங்கமாக கையாளப்படுவதை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது. அண்மைய தசாப்தங்களில், பிரதான நிறுவனங்கள் இந்தத் தீர்மானத்திற்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளன, ஆனால் குறிப்பாக மாகாணங்களில், சில ரோட்நோவரிய சமூகங்கள் இன்னும் எகிப்திய ஃபாரோக்கள் அல்லது பண்டைய ஸ்லாவ்கள் ரஷ்ய வம்சாவளியைப் போன்ற வரலாற்று கூற்றுக்களை நம்புகின்றன அல்லது பல இயற்கை சக்திகளை கொண்டிருந்தன. ரோட்னோவரியை இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் இந்த வகையான உரிமைகோரல்கள் மறுசுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. தேசியவாதம் தொடர்ந்தும் இயங்குவதைத் தொடர்ந்தால், அந்த மதம் மதம் சார்ந்ததாக அல்லது மக்களுக்கு கடினமானதல்ல, இனவாதத்தை எதிர்க்கும் மற்றும் மக்களுடைய இனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மக்களை விலக்குவதாகும். புறமதத்தின் இயற்கையை மையமாகக் கொண்ட மற்றும் பிடிவாதத்திற்கு எதிரான தன்மையைக் கவர்ந்திழுக்கும் அத்தகைய நபர்கள், அதற்கு பதிலாக இதே போன்ற அம்சங்களைக் கொண்ட பிற மதங்களுக்கு திரும்பலாம்.

படங்கள்
படம் #1: SES ரஷ்யாவில் பல பகுதிகளிலும் பெலோருசியா மற்றும் உக்ரைனிலும் உறுப்பினர் சமூகங்களைக் கொண்டுள்ளது.
படம் # 2: வெளியீடு நவி போடு ' Il'ya Cherkasov (Veleslav) மூலம் (நாவ் வழி, பாவம் பாதை).
படம் # 3: கிரோவ் ஓல்க்கில் அவரது கிராமப்புற குடியிருப்புகளில் அலெக்ஸி டோப்ரோலவ்.
படம் # 4: கூறப்படும் இரகசிய பண்டைய கையெழுத்து ஸ்லாவியானோ-அரிஸ்கி வேடி Ingling சர்ச் வைத்திருப்பதாகக் கூறினார்.
படம் #5: பத்திரிகையின் அட்டைப்படம் Rodnoverie.
படம் #5: ரோட்நோவர்ஸ் ஒரு வனப்பகுதியில் ஒரு சடங்கில் பங்கேற்கிறது.
படம் # 6: ஒரு Maslenitsa சடங்கு ஒரு தீ மீது குதித்து Rodnovers.

சான்றாதாரங்கள்

ஐட்டாமூர்டோ, கரினா. 2016. பேகனிசம், பாரம்பரியம், தேசியவாதம்: ரஷ்யன் ரோட்நோவரியின் கதை. மில்டன் பார்க் மற்றும் நியூயார்க்: ரௌட்லெட்ஜ்.

ஐட்டாமூர்டோ, கரினா. 2013. "ரஷ்ய ரோட்னோவரியில் பாலினம்." மாதுளை. பகான் ஆய்வுகள் சர்வதேச பத்திரிகை 1-2: 12-30.

பெலோவ், அலெக்ஸாண்ட்ர். 1993. ஸ்லாவ்யானோ-கொரிட்ஸ்காயா போர்பா: இஸினாலே. மாஸ்கோ: என்.கே.டி.ஆர்.

ட்ரெவ்னெருஸ்ஸ்காயா இங்கிலிஸ்டிசிகஸ்யாயா ட்ஸர்க்கோவ் 'ப்ரவ்ஸ்லாவ்யாக் ஸ்டார்வொரோவ்-இங்கலிவ். 2007. ஸ்லாவியானோ-அரிஸ்கி வேடி I.. ஓம்ஸ்க்: அஸ்கார்ட் '.

பிட்சா மேல்முறையீடு. 2002. அணுகப்பட்டது http://slavya.ru/docs/bitc_obr.htm அன்று ஆகஸ்ட் 9 ம் தேதி.

எமிலியானோவ், வலேரி என். எக்ஸ்.என்.எம்.எக்ஸ். Desionizatsiya. மாஸ்கோ: ரஸ்கய பிராவ்தா.

கெய்டுகோவ், அலெக்ஸி. 2013. "ரஷ்ய மொழி இணையம் மற்றும் ரோட்னோவரி." பக். இல் 315-32 மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் நவீன பேகன் மற்றும் பூர்வீக நம்பிக்கை இயக்கங்கள், கரினா ஐட்டாமூர்டோ மற்றும் ஸ்காட் சிம்ப்சன் ஆகியோரால் திருத்தப்பட்டது. டர்ஹாம்: புத்திசாலி.

இஸ்தர்கோவ், விளாடிமிர். 2001. உதர் ரஸ்கிக் போகோவ். செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்: LIO Redaktor.

இவாகிவ், அட்ரியன். 2002. "கிழக்கு ஐரோப்பிய புறமதத்தில் இயற்கையும் இனமும்: மத உரிமையின் சுற்றுச்சூழல் நெறிமுறை?" மதம் 32: 303-14.

கிரெசன், பஸ் (மறுசீரமைப்பு, மொழிபெயர்ப்பு, வர்ணனை) (அசோவ், அலெக்ஸாண்டர்) 1992. ரஸ்கி வேடி. பெஸ்னி பிட்ஸி காமாயூன். வெலெசோவா நைகா. மாஸ்கோ: ந au கா நான் ரிலீஜியா.

இஸ்தர்கோவ், விளாடிமிர். 2001. உதர் ரஸ்கிக் போகோவ். செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்: LIO Redaktor.

மெரன்வில்ல்ட், விளாடிமிர் போரிசோவிச் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ். ஸ்லாவியானோ-கோரிட்ஸ்கோ டிவிஷேனி கக் ஓட்னா iz வடிவம் வோஸ்ரோஜ்தேனியா ருஸ்கோய் நாட்சனல்'நோய் குல்தூரி. அயோஷ்கர்-ஓலா: மரிஸ்கி கோசுடார்ஸ்ட்வென்னி யுனிவர்சிட்டெட்.

மோரின், பிளாக். 2015. “கிழக்கு உக்ரைனின் அனைத்து பாகன் பட்டாலியனின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி.” அணுகப்பட்டது https://www.vice.com/en_us/article/qbxpnq/the-rise-and-fall-of-eastern-ukraines-all-pagan-battalion-513  அன்று ஆகஸ்ட் 9 ம் தேதி.

மோரோஸ், எவ்ஜெனி. 2005. இஸ்டோரியா “மெர்ட்வோய் வோடி” - ஓட் ஸ்ட்ராஷ்னோய் ஸ்காஸ்கி கே போல்ஷோய் அரசியல். அரசியல். ஸ்டட்கார்ட்: மே.கு.நூல்-Verlag.

ஷிஜென்ஸ்கி, ரோமன் வி. எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ். தத்துவஞானி யா டோப்ரோய் சில்லி: ஜிஸ்ன் ஐ டுவோர்செஸ்ட்வோ டோப்ரோஸ்லாவா. மாஸ்கோ: ஆர்பிட்டா.

ஷிஜென்ஸ்கி, ரோமன் மற்றும் கரினா ஐட்டாமூர்டோ. 2017. "ரஷ்ய ரோட்நோவர்களிடையே பல தேசியவாதங்கள் மற்றும் தேசபக்திகள். ”பக். இல் 109-32 காஸ்மோபாலிட்டனிசம், தேசியவாதம் மற்றும் நவீன பாகனிசம், கேத்ரின் ரவுண்ட்ரீ திருத்தினார். நியூயார்க்: பால்கிரேவ் மேக்மில்லன்.

ஷினிரெல்மேன், விக்டர். 2012. ரஸ்கோ ரோட்னோவரி. மாஸ்கோ: பிபிஐ.

ஸ்க்ரில்னிகோவ், பாவெல். 2016. "புதிய புறமதத்திற்கு எதிரான சர்ச்." அணுகப்பட்டது  http://intersectionproject.eu/article/society/church-against-neo-paganism  அன்று ஆகஸ்ட் 9 ம் தேதி.

வெல்ஸ்லாவ், வோல்க்வ். 2016. சிறந்த பரிபூரண கோட்பாடு. Fallofman.

இடுகை தேதி:
2 செப்டம்பர் 2018

 

 

 

 

 

இந்த