ஜாய் கே.சி டோங்

ஜாய் டோங் தற்போது சிகாகோவின் வீட்டன் கல்லூரியில் வருகை உதவி பேராசிரியராக உள்ளார். அவர் டிரினிட்டி எவாஞ்சலிகல் தெய்வீக பள்ளியுடன் இணை பேராசிரியராகவும் உள்ளார். அவர் பர்டூ பல்கலைக்கழகத்தில் சென்டர் ஆன் ரிலிஜியன் மற்றும் சீன சொசைட்டியுடன் ஆராய்ச்சி கூட்டாளியாக இருந்தார்.

இந்த