சர்ப்ப ஹேண்ட்லர்ஸ்

சீசன் கைப்பேசிகள்

பாம்பு கையாளுதல் சேவை (2: 37 நிமிடங்கள்)
சாட்டானூட்டா சேகரிப்பில் டென்னசி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வீடியோ
இடுகை தேதி: 8 / 2 / 2013

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தேவாலயத்தில் பாம்பு கையாளுதல் சேவை (1: 44 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 8 / 2 / 2013

ராக் ஹவுஸ் புனித தேவாலயத்தில் பாம்பு கையாளுதல் சேவை (1: 44 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 8 / 2 / 2013

ஜொலோ, மேற்கு வர்ஜீனியாவில் உள்ள Serpent Handling Service (2: 10 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி: 8 / 2 / 2013

ஒரு பாம்பால் கடிக்கப்படுவது பற்றிய கலந்துரையாடல் (4: 26 நிமிடங்கள்)
இடுகை தேதி 8 / 2 / 2013


இந்த