මෑතකාලීන සහ අනාගත අයදුම්පත්

බෙදාගන්න

ඇතුළත් වීමේ දර්ශකයට පිවිසෙන්න පැතිකඩවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා.

මෑත කාලීනව එකතු කර ඇත


සකස් කිරීමේ පැතිකඩ

  • කොනන් (විලියම් සිම්ස් බේන්බ්‍රිජ්)
  • රොසලින් නෝර්ටන් (ක්ලෝයි සුග්ඩන්, ජිනීවා කලා හා නිර්මාණ විශ්ව විද්‍යාලය)
  • රුසියානු ඕතඩොක්ස් පල්ලිය (ඇනස්ටේෂියා මිට්‍රොෆානෝවා, රුසියානු ඕතඩොක්ස් විශ්ව විද්‍යාලය)
  • බ්‍රහ්ම කුමාරිස් (ටමාසින් රැම්සේ, මෙල්බර්න් විශ්ව විද්‍යාලය)
  • පාරභෞතිකවාදය (විලියම් සිම්ස් බේන්බ්‍රිජ්)
  • අරුවිල් (ජෙසිකා නාමක්කල්, ඩියුක් විශ්ව විද්‍යාලය)

  • Magnificat Meal (බර්නාඩ් ඩොහර්ටි, චාල්ස් ස්ටර්ට් විශ්ව විද්‍යාලය)

  • විශ්ව වෛද්‍ය විද්‍යාව (ඇන්ජෙලා කොකෝ, දක්ෂිණ හරස් විශ්ව විද්‍යාලය)
  • ටින්කර් ටේලර් (කැරොල් කූසාක්, සිඩ්නි විශ්ව විද්‍යාලය)
බෙදාගන්න

ගෙදර | අපි ගැන | හවුල්කාරිත්වය | පැතිකඩයන් | සම්පත් | පරිත්යාග | අමතන්න

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය