සංවිධානය සහ නායකත්වය

බෙදාගන්න

WRSP විධායක කමිටුව

කරීනා අයිටමූර්ටෝ
(හෙල්සින්කි විශ්ව විද්‍යාලය)

කැරොල් කූසාක්
(සිඩ්නි විශ්ව විද්යාලය)

මාසිම් ඉන්ටෝවිග්
(නව ආගම් පිළිබඳ අධ්යයන මධ්යස්ථානය)

ජෝසප් ලයිකොක්
(ටෙක්සාස් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය)

තිමෝති මිලර්
(කැන්සාස් විශ්ව විද්‍යාලය)

සුසෑන් ජේ පාමර්
(ඩෝසන් විද්යාලය)

ස්ටෙෆානියා පල්මිසානෝ
(ටියුරින් විශ්ව විද්යාලය)

ඉයන් රීඩර්
(මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)

කැතරින් වෙසින්ගර්
(නිව් ඕර්ලියන්ස් හි ලොයෝලා විශ්ව විද්‍යාලය)

තේමාත්මක විශේෂ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු

මැරියන් ප්රකාශය සහ භක්තිමත් කණ්ඩායම්

Marian Apparational and devotional කණ්ඩායම් විශේෂ ව්යාපෘතිය මගින් නූතන යුගයේ සිටින අයට අවධාරණය කරමින් ඉතිහාසයෙන් පෙනී සිට ඇති දහස් සංඛ්යාත මරියන් සාම්ප්රදායික හා බැතිබර කන්ඩායම්වල නියැදියක් ඇතුළත් වේ.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
ජෝසප් ලයිකොක් (ටෙක්සාස් රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය)
ජිල් කබ්රස් (මැක්ඩිනියල් විදුහල)

ලොව පුරා වන්දනා ස්ථාන සහ පිළිවෙත්

ලොව පුරා වන්දනා ස්ථාන සහ පරිචයන් ලෝක ආගම් තුළ සහ ඉන් ඔබ්බට සැලකිය යුතු වන්දනා ක්‍රියාකාරකම් සහ ස්ථාන ආවරණය කරයි. Ically තිහාසික වශයෙන් සහ වර්තමානයේදී වන්දනා චාරිකා කිරීම හා අධ්‍යයනය කිරීම මගින් මතු කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණු ද මෙහිදී ඉස්මතු කෙරේ.
සම අධ්‍යක්ෂවරු:
සයිමන් කෝල්මන් (ටොරොන්ටෝ විශ්ව විද්‍යාලය)
ජෝන් ඒඩී (රොහම්ප්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය)
ඉයන් රීඩර් (මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)

ආගමික හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපාර සහ දෘශ්‍ය කලා

ආගමික හා අධ්‍යාත්මික චලනයන් සහ දෘශ්‍ය කලා විශේෂ ව්‍යාපෘතිය මඟින් දෘශ්‍ය කලාවන්ට සැලකිය යුතු ලෙස බලපා ඇති නව ආගමික කණ්ඩායම් දෙකේම පැතිකඩයන් ඉදිරිපත් කරන අතර නව ආගමික කණ්ඩායම් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් සමඟ හෝ වඩාත් සාමාන්‍ය නව අධ්‍යාත්මික ප්‍රවාහයන් සමඟ වෘත්තීය සම්බන්ධතා ඇති තනි කලාකරුවන්ගේ. ප්‍රධාන කාර්යභාරයක්.
අධ්යක්ෂ:
මාසිම් ඉන්ටෝවිග් (නව ආගම් පිළිබඳ අධ්යයන මධ්යස්ථානය)

අධ්‍යාත්මික හා දර්ශනීය ප්‍රජාවන්

අධ්‍යාත්මික හා දර්ශනීය ප්‍රජාවන්ගේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියේ වාර්ගික ජීවන රටාව අනුගමනය කරන ආගමික, අධ්‍යාත්මික හා දූරදර්ශී චලනයන් ඇතුළත් වේ. මෙම ව්‍යාපෘතියට ලෝකයේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අතීත සහ වර්තමාන ප්‍රජාවන් ඇතුළත් වේ.
අධ්යක්ෂ:
තිමෝති මිලර් (කැන්සාස් විශ්ව විද්‍යාලය)

ලෝකයේ ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තාවන්

ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තාවන්ගේ මෙහෙවර වන්නේ ගෝලීය මට්ටමින් ආගම් සංවර්ධනය කිරීමේදී කාන්තාවන් විසින් කරනු ලබන සහ ලබා දී ඇති සුවිශේෂී දායකත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි. ස්ත්රී නිර්මාතෘවරුන් සහ නායකයින්, ආගමික කණ්ඩායම් සහ ව්යාපාර කාන්තාවන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද සහ / හෝ හැඩ ගැන්වුණු කාන්තාවන් පිළිබඳ පැතිකඩයන් ඇත. ස්ත්රී වෘත්තිකයින් විසින් විශේෂ ආගමික කණ්ඩායම් සහ සම්ප්රදායන් වල භූමිකාව සහ ආගම් තුළ ස්ත්රී ආගම් සම්බන්ධයෙන් ගැටළු ඇති කරයි.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
රබෙක්කා මියර් (සැන් ඩියාගෝ රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය)
කැතරින් වෙසින්ගර් (නිව් ඕර්ලියන්ස් හි ලොයෝලා විශ්ව විද්‍යාලය)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු

ඕස්ට්රේලියානු ආගමික හා අධ්යාත්මික සම්ප්රදායන්

ඕස්ට්‍රේලියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් ව්‍යාපෘතිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්හි විවිධත්වය ලේඛනගත කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආරම්භ වූ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ සමූහයක් මගිනි.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
කැරොල් එම්. කුසාක් (සිඩ්නි විශ්ව විද්යාලය)
බර්නාඩ් ඩොහර්ටි (චාල්ස් ස්ටුවට් විශ්ව විද්යාලය)

කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්යාත්මික සම්ප්රදායන්

කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික සම්ප්‍රදායන් විශේෂ ව්‍යාපෘතිය මගින් කැනඩාවේ ආරම්භ වූ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම්වල පැතිකඩ මාලාවක් හරහා කැනඩාවේ ආගමික සම්ප්‍රදායන්හි විවිධත්වය ලේඛනගත කරයි.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:

සුසෑන් ජේ පාමර් (ඩෝසන් විද්යාලය)
හිලරි කායෙල් (කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්යාලය)

ඉතාලි ආධ්යාත්මික හා ආගමික සම්ප්රදායන්

ඉතාලි ආධ්යාත්මික සහ ආගමික සම්ප්රදායික ව්යපෘති ව්යාපෘතිය ඉතාලි ආගමික සිද්ධාන්තවල මෑත කාලීන විවිධත්වය නියෝජනය කරන ඉතාලි සහ දේශීය ව්යාපාර නියෝජනය කරන ලෝක ආධ්යාත්මික සහ ආගමික කණ්ඩායම් පිළිබඳ පැතිකඩයන් වර්ධනය කරයි.

සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
ආචාර්ය. ස්ටෙෆානියා පල්මිසානෝ (ටියුරින් විශ්ව විද්යාලය)
ආචාර්ය. මාසිම් ඉන්ටෝවිග් (සෙස්නූර්)

ජපන් නව ආගම් සහ සුළුතර සම්ප්‍රදායන්

ජපාන ආගම් සහ සුළුතර සම්ප්රදායන් පිළිබඳ ව්යාපෘතිය මගින් නව ආගම් ගණනාවක් විස්තර කර ඇත. ඒවායේ විශාලත්වය, ඉතිහාසය, ගතිකත්වය සහ ක්රියාකාරකම් ජපන් සන්දර්භය තුළ සහ අනෙකුත් මධ්යස්ථ ආගමික කණ්ඩායම්වල විශේෂිත වූ ආධිපත්යයක් සහ විකල්ප මාර්ගයක් ලබා දෙයි. ප්රධාන ධාරාවේ විශ්වාසය.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
ඉයන් රීඩර් (මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)
එරිකා බැෆෙල්ලි (මැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය)
බර්ගිට් ස්ටේම්ලර් (ටුබින්හි විශ්ව විද්යාලය)

රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම හා අධ්‍යාත්මිකභාවය [ඉදිරියට]

රුසියාවේ සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගම් හා ආධ්යාත්මිකතාව රුසියාව සහ නැගෙනහිර යුරෝපයේ ආගමික සම්ප්රදායයන් විවිධාකාරයෙන් දක්නට ලැබේ. රුසියාවේ ආගම පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය ලිපි මගින් පැතිකඩ අතිරේක වේ.
සම අධ්‍යක්ෂවරුන්:
ආචාර්ය. කරීනා අයිටමූර්ටෝ (හෙල්සින්කි විශ්ව විද්‍යාලය)
ආචාර්ය. මයිජා පෙන්ටිලේ (හෙල්සින්කි විශ්ව විද්‍යාලය)

Emeritus වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂවරුන්:

ජෝන් සී. පීටර්සන් (මිසූරි විශ්ව විද්‍යාලය)

බෙදාගන්න

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය