ආධුනික විද්වතුන් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ප්රවෘත්ති ආවරණය වන මාර්ගගත මාධ්ය මාර්ග මූලාශ්රයන් වෙත මාධ්ය මධ්යස්ථානය සපයයි. එක් මාධ්ය ප්රභවයක් පිළිබඳ කෙටි සාරාංශ තොරතුරු ඇත.

තොරතුරු / ඉන්ෆොකොට්
Info-Secte / InfoCult තමන්ව විස්තර කරන්නේ “කැනඩාවේ ක්විබෙක්හි මොන්ට්‍රියල් හි 1980 දී ආරම්භ කරන ලද ලාභ නොලබන පුණ්‍යායතනයක් වන අතර එය සංස්කෘතීන්, නව ආගමික ව්‍යාපාර සහ අදාළ කණ්ඩායම් හෝ විෂයයන් පිළිබඳ ආධාර සහ තොරතුරු සපයයි.” සංවිධානය විසින් තොරතුරු “නිකායන්, නව ආගමික ව්‍යාපාර සහ අන්තවාදී කණ්ඩායම් පිළිබඳ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා සහ අදහස්” පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි.
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://infosect.freeshell.org/infocult/media-articles.html

ප්රවෘත්තිය තුළ ආගම
පිව් පුණ්‍යායතන භාරය විසින් පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයට අනුග්‍රහය දක්වයි. මෙම මධ්‍යස්ථානය තමන්ව විස්තර කරන්නේ “ඇමරිකාව සහ ලෝකය හැඩගස්වන ගැටළු, ආකල්ප සහ ප්‍රවණතා පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් කරන පක්ෂග්‍රාහී නොවන කරුණු ටැංකියක් ලෙස ය. එය සපයන එක් සේවාවක් වන්නේ “ප්‍රවෘත්තිවල ආගම” යන්නයි.
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://www.pewforum.org/religion-in-the-news/

ආගම විසන්
ආගම යැවීම තමන්ව විස්තර කරන්නේ “ආගම, දේශපාලනය සහ සංස්කෘතිය අතර මංසන්ධියේ සිටින ලෞකික ස්වාධීන අන්තර්ජාල සඟරාවක්” ලෙසයි. පරමාර්ථය වන්නේ ” ඇමරිකානු සංස්කෘතිය හා දේශපාලනය තුළ ආගම ගැන නව චින්තනයක් ඇති කිරීම, පසුගිය සියවසේ අතිශය ගතානුගතික වාතාවරණයක් මගින් ජනමාධ්‍ය ආධිපත්‍යයට අභියෝග කරන, ආගමික අදහස් පොදු චතුරශ්‍රයට පැමිණි වහාම නොමිලේ සාකච්ඡා කිරීමට ආරාධනා කරන අතර එය අපව සහ අපගේ පා ​​readers ක පිරිස ප්‍රබල ලෙස සම්බන්ධ වී සිටිති. ”
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://religiondispatches.org/

ආගම News Service
ආගමික ප්‍රවෘත්ති සේවය විස්තර කරන්නේ “ලොව පුරා ප්‍රවෘත්ති, ඇදහිල්ල, අධ්‍යාත්මිකභාවය සහ ආගම පිළිබඳ වාර්තා කිරීම පිළිබඳ අපක්ෂපාතී මතයක්” ඉදිරිපත් කිරීමයි.
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://religionnews.com/category/news/

රලිගෝස්කොප්
Religioscope ඉංග්රීසි සහ ප්රංශ යන භාෂා දෙකෙන්ම ලබාගත හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවිය ආවරණය වන විෂයයන් රාශියක විවිධාකාර වූ ලිපි, සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ලේඛන ඉදිරිපත් කරයි.
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://religion.info/english.shtml
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://religion.info/french.shtml

ලෝක ව්යාප්ත ආගමික පුවත්
ලෝක ව්‍යාප්ත ආගමික ප්‍රවෘත්ති විස්තර කරන්නේ “ජාත්‍යන්තර ශාස්ත්‍රීය හා නීතිමය ප්‍රජාවට (මෙන්ම විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට) ලොව පුරා ආගමික ප්‍රවෘත්ති යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා වන ලාභ නොලබන සේවාවක්” ලෙසයි.
අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://wwrn.org/

බෙදාගන්න