වර්ගය: සංසද සම්මුඛ සාකච්ඡා

කසිමියර්ස් ස්ටබ්‍රොව්ස්කි

(කැරොලිනා මරියා හෙස් සහ මාගෝර්සාටා ඇලිජා දුල්ස්කා, ජගෙලෝනියානු විශ්ව විද්‍යාලය) Religious ආගමික හා අධ්‍යාත්මික චලනයන් සහ දෘශ්‍ය කලා පිළිබඳ විශේෂ ව්‍යාපෘතිය}

බෙදාගන්න

සංසද සම්මුඛ සාකච්ඡා

බ්‍රැන්ච් ඩේවිඩියන්ස් “කර්මෙල් කන්දට මාරාන්තික හමුවීම: ඩේවිඩ් ශාඛාව - ෆෙඩරල් ඒජන්සි ගැටුම” 28 පෙබරවාරි 19 - අප්‍රියෙල් 1993 St ස්ටුවර්ට් රයිට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාව දිනය: 9/13/2013 සෙස්නූර් “සෙස්නූර්, නව ආගම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය” සම්මුඛ සාකච්ඡාව මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ සමඟ තැපැල් දිනය: 6/7/2016 චිරිකාහු “මුතුන් මිත්තන්ට සහ ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන්නන්ට ගෞරව කිරීම: චිරිකාහු අපාචස්” සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාව […]

බෙදාගන්න

සම්මුඛ සාකච්ඡා | WWRSP

සම්මුඛ සාකච්ඡා “ලාවා හයිටි වෝඩූ චාරිත්‍රයකට පැමිණෙන්නේ කෙසේද” සැලි Glass න් ග්ලාස්මන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් “සැන්ටා මුවෙට්: නගරයේ නව ශාන්තුවරයා” ආචාර්ය ආර්. කේට් කෙලී සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් “නව ආගම්වල කාන්තාවන්” ආචාර්ය ලෝරා වැන්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් […]

බෙදාගන්න

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය