යස්මිනා පිරිමි

යස්මිනා මාලේ මැක්ගිල් විශ්ව විද්‍යාලයේ මෑත කාලීන උපාධිධාරිනියකි, එහිදී ඇය දේශපාලන විද්‍යාව සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධියක් ලබා ඇති අතර කාන්තා අධ්‍යයනය සඳහා ගෞරවනීය ෂීලා ෆයින්ස්ටෝන් සම්මානය ලබා ගත්තාය. යස්මිනා සමාජ සාධාරණත්වය සහ සාධාරණත්වය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර, වැන්කුවර් හි ඩවුන්ටවුන් ඊස්ට්සයිඩ් කාන්තා මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කර ඇති අතර මොන්ට්‍රියල් ගබ්සා ප්‍රවේශ ව්‍යාපෘතිය සමඟ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී ඇත. ඇය මෑතකදී කැනඩාවේ විශාලතම උපාධි අපේක්ෂක ශිෂ්‍යත්ව සපයන්නා වන Loran Scholars Foundation සමඟ වැඩ කර ඇති අතර දැනට ටොරොන්ටෝ හි කළමනාකරණ උපදේශන සේවයේ නිරත වේ. ඇය 2018 සිට 2020 දක්වා ආචාර්ය සුසාන් පාමර්ගේ පර්යේෂණ සහකාරවරියක් ලෙස සේවය කළාය.

බෙදාගන්න