ජෙනිෆර් කොෂාට්කා සෙමන්

ආචාර්ය ජෙනිෆර් කොෂාට්කා සෙමන් දැනට ඩෙන්වර්හි මෙට්‍රොපොලිටන් රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ බහු සංස්කෘතික ඇමරිකානු ඉතිහාසය සහ ලතින් ඇමරිකානු ඉතිහාසය පිළිබඳ පා courses මාලා උගන්වයි. එහිදී ඇය ඉතිහාසය පිළිබඳ කථිකාචාර්යවරියකි. ඇයගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා පවතින්නේ එක්සත් ජනපද-මෙක්සිකෝ දේශසීමා සහ එක්සත් ජනපද බටහිර රටවල උපක්‍රමික භාවිතයන් සහ ආයතනික බලයන් අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ජාතිය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ අධ්‍යාත්මිකභාවය මෙම අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය දැනුම් දෙන ක්‍රමයන් ය. ජෙනිෆර් එහි කතුවරයා ය බෝඩර්ලන්ඩ්ස් කුරන්ඩරෝස්: ද වර්ල්ඩ්ස් ඔෆ් සැන්ටා තෙරේසා උරියා සහ දොන් පේද්‍රිටෝ ජරාමිලෝ (ඔස්ටින්: ටෙක්සාස් විශ්ව විද්‍යාලය, 2021), ඇගේ පළමු පොත. බෝඩර්ලන්ඩ්ස් කුරන්ඩරෝස් මෙක්සිකානු ඇදහිල්ල සුව කරන්නන් දෙදෙනෙකුගේ “කුඩා ලෝකයන්” ගැන, හෝ කුරාන්ඩෙරෝස්, සැන්ටා තෙරේසා උරියා සහ දොන් පේද්‍රිටෝ ජරාමිලෝ සහ මෙක්සිකෝවේ සිට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දක්වා දේශ සීමාව පසුකර තනි පුද්ගල සිරුරු මෙන්ම විශාල සමාජ ශරීරය සුව කළ විට, සියවසේ ආරම්භයේ “විශාල ලෝකයන්” ගැන ඔවුන් දැනුවත් කළ ආකාරය. එක්සත් ජනපද-මෙක්සිකෝ දේශසීමා තුළ වඩ වඩාත් පීඩාකාරී, බැහැර කිරීම් සහ ප්‍රචණ්ඩ රාජ්‍ය බලයට මුහුණ දුන් මෙක්සිකානු සම්භවයක් ඇති සහ ආදිවාසීන්. ජෙනිෆර් දක්ෂිණ මෙතෝදිස්ත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ඉතිහාසයේ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ඇති අතර ඇයගේ පර්යේෂණ සඟරාවල පළ කර තිබේ ආගම / විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන ආගම් සහ බටහිර ජර්නලය එය බටහිර or තිහාසික සංගමය, ටෙක්සාස් or තිහාසික සංගමය, ඇමරිකානු or තිහාසික සංගමය සහ විද්‍යා සංගමයේ ඉතිහාසය යන සම්මන්ත්‍රණවලදී ඉදිරිපත් කිරීමට අමතරව.

 

බෙදාගන්න