ෂැනන් මැක්රේ

ෂැනන් මැක්රේ ෆ්‍රෙඩෝනියාවේ නිව් යෝර්ක් රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි මහාචාර්යවරයෙකි. ඇගේ අවශ්‍යතා 20 ක් ඇතුළත් වේth සියවසේ සාහිත්‍ය හා සංස්කෘතිය, ඇමරිකානු ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය සහ ජනප්‍රිය ආගම්, මිථ්‍යා කථා සහ ජනප්‍රවාද. ඩේවිඩ්ගේ නිවස පිළිබඳ ඇයගේ වැඩ කටයුතු 20 දශකයේ මුල් භාගයේ දී ප්‍රධාන ධාරාවේ නොවන ආගමික අත්දැකීම්, ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය සහ සංචාරක ආකර්ෂණයන් අතර මංසන්ධි පිළිබඳ අඛණ්ඩ පොත් ව්‍යාපෘතියක කොටසකි.thඇමරිකා එක්සත් ජනපදය.

බෙදාගන්න