ජුනි මැක්ඩැනියෙල්

ජුනි මැක්ඩැනියෙල් චාල්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආගම් ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්ය එමරිටා ය. ඇය ඉන්දියාව පිළිබඳ පොත් තුනක, ගුප්තවාදය පිළිබඳ සම-සංස්කරණය කළ වෙළුමක්, හින්දු ආගමික අත්දැකීම් පිළිබඳ සම-සංස්කරණය කළ වෙළුමක්, ආගමික අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමෝදය පිළිබඳ වර්තමාන අදහස් පිළිබඳ පොතක් සහ බොහෝ ලිපිවල කතුවරිය ය. ඇගේ එම්ටීඑස් එමරි විශ්ව විද්‍යාලයේ දේවධර්ම අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරත වූ අතර ඇගේ ආචාර්ය උපාධිය චිකාගෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ දේවත්ව පාසලෙන් ආගම් ඉතිහාසය පිළිබඳ විය. ඇමරිකානු ඉන්දියානු අධ්‍යයන ආයතනයේ සහ ෆුල්බ්‍රයිට් ජ්‍යෙෂ් Research පර්යේෂණ විශාරදයකු ලෙස ඇය වසර දෙකක් ඉන්දියාවේ ගත කළ අතර කෙටි පර්යේෂණ චාරිකා සඳහා ද ඇය එහි සංචාරය කළාය. ඇය මේ වන විට ඉන්දුනීසියාවේ බාලි හි ආගම පිළිබඳ කටයුතු කරමින් සිටී.

බෙදාගන්න