ජේන් වියා

ජේන් වියා පර්ඩියු විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (1969) ස්පා Spanish ් language භාෂාව හා සාහිත්‍යය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් ආගමික අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවේ උගන්වමින් සිටියදී මාකට් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දේවධර්ම විද්‍යාව (නව ගිවිසුමේ අධ්‍යයනය, 1976) සහ සැන් ඩියාගෝ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (1982) ඇගේ ජේ. පසුව ඉගැන්වීම අතහැර වසර 27 ක් නීතිය හැදෑරීය. ඇය 2004 දී රෝමානු කතෝලික කාන්තා ව්‍යාපාරයේ උපස්ථායකවරියක ලෙස ඩැනියුබ් හි 2006 දී ස්විට්සර්ලන්ත වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ පූජකවරියක සහ 2017 දී බිෂොප්වරියක ලෙස පත්විය.

බෙදාගන්න