නන් ඩීන් කැනෝ

නන් ඩීන් කැනෝ, අයිඑච්එම් යනු ලොස් ඇන්ජලීස් හි ජීවත් වන හා වැඩ කරන අධ්‍යාපන ator යෙකි. කැලිෆෝනියාවේ ඉම්මාකුලේට් හෘද ප්‍රජාව සමඟ ඇයගේ සම්බන්ධතාවය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් පුරා විහිදේ. ඇය ප්‍රජා මූලධර්මවල කතුවරියන්ගෙන් කෙනෙකි: අපව කැඳවන ආත්මය.

ඇයගේ ප්‍රකාශිත කෘතීන්ට වාර සඟරා ගණනාවක ලිපි ඇතුළත් වේ නිව් යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත සහ ලොස් ඇන්ජලීස් ටයිම්ස්. කැනෝගේ පොත් ඇතුළත් වේ ආලෝකයේ ක්‍රියා, ෆ්ලොරිඩාවේ යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මාර්තා ග්‍රැහැම් නැටුම් සමාගම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්; අනුග්‍රහයන් තුන, නව කතාවක්; සහ සිතට ගන්න: ඇදහිලි ප්‍රජාවක් ලෙස වැඩීම 2016 සිට වර්තමානය දක්වා නිර්මල හෘද ප්‍රජාවේ ඉතිහාසය 1848 දී පෝලිස්ට් ප්‍රෙස් සමඟ.

බෙදාගන්න