ඇනස්ටේෂියා වී. මිට්‍රොෆානෝවා

රුසියානු ඕතඩොක්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාන්ත ජෝන් දිව්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව, පල්ලිය-රාජ්‍ය සම්බන්ධතා සහ ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව යන අංශවල සභාපතිනිය වන ඇනස්ටේෂියා වී. මිට්‍රොෆානෝවා, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ රජයේ මූල්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇය එම්.ඒ (1994) සහ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තාය. (1998) මොස්කව් ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ඇගේ ආචාර්ය හැබිලිටැට් උපාධිය - රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ඇකඩමියෙන් (2005). 1998-2012 දී ඇය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ඇකඩමියේ යුරෝඇට්ලැන්ටික් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂකවරිය ලෙස කටයුතු කළාය. ඇනස්ටේෂියා මිට්‍රොෆානෝවාගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා අතරට: ආගමික දේශපාලනීකරණය, මූලධර්මවාදය, ඕතඩොක්ස් ක්‍රිස්තියානි ධර්මය සහ දේශපාලනය, පශ්චාත් සෝවියට් රාජ්‍යයන්හි ජාතිකවාදය, ආගමික දේශපාලනික ව්‍යාපාර. ප්‍රධාන ප්‍රකාශන: පොලිටිසැට්සියා 'ප්‍රවොස්ලාව්නෝගෝ මිරා' (මොස්ක්වා: නූකා, 2004); රුසියානු ඕතඩොක්ස් දේශපාලනය: නළුවන් සහ අදහස් (ස්ටුට්ගාර්ට්: ඉබිඩෙම්-වර්ලාග්, 2005).

බෙදාගන්න