අමරා මිලර්

මීට පෙර කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ (සීඑස්යූ) සක්‍රමේටෝ හි කථිකාචාර්යවරියක වූ අමරා 2018 දී කැලිෆෝනියා ඩේවිස් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධිය ලබා ඇති අතර දැනට සීඑස්යූ ඊස්ට් බේ හි සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ සහකාර මහාචාර්යවරියකි. පශ්චාත් / යටත් විජිතවාදය, ස්ත්‍රීවාදී න්‍යාය, විවේචනාත්මක ජාති න්‍යාය, සමාජ මනෝ විද්‍යාව සහ historical තිහාසික / ක්ෂේත්‍ර ක්‍රම පිළිබඳ පුළුල් උනන්දුවක් ඇති සංස්කෘතික සමාජ විද්‍යාව, සමාජ ව්‍යාපාර සහ සංකීර්ණ සංවිධාන ඇයගේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු කළ යුතු අංශ වේ. ඇයගේ නිබන්ධනය පසුගිය අවුරුදු පනහ තුළ උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රචලිත වූ බැවින් සංස්කෘතික විසර්ජනය, වෘත්තීයකරණය සහ වෙළඳ භාණ්ඩකරණය යෝගා ලෞකිකකරණයට හේතු වී තිබේ.

බෙදාගන්න