ටොඩ් ජේ ලෙනාඩ්

ටොඩ් ජේ ලෙනාඩ් ෆුකෝකා ගුරු අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපන පී in යේ මහාචාර්යවරයෙකි. එහිදී ඔහු භාෂාව, ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය යන අංශවල උපාධි හා උපාධි පා courses මාලා උගන්වයි. ඔහුගේ පර්යේෂණ විශේෂීකරණය ඇමරිකානු ආගමික ඉතිහාසයේ නූතන අධ්‍යාත්මිකවාදය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

මහාචාර්ය ලෙනාඩ් එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සිටී ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ නිරිතදිග කොමිසම (SWCRS) සහ නිලධාරියෙකු (විධායක ලේකම්) ලෙස සේවය කරයි ආගම පිළිබඳ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය සඳහා වූ සංගමය (ASSR). ඊට අමතරව, ඔහු භාරකාර මණ්ඩලයේ සිටී කෑම්ප් චෙස්ටර්ෆීල්ඩ් පදනමේ මිතුරන් (FCCF), ලාබ නොලබන සංවිධානයක් වන අතර එය Camp තිහාසික ව්‍යුහයන් හා භූ දර්ශන සංදර්ශන සංරක්ෂණය හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මහාචාර්ය ලෙනාඩ් ද “කඳවුරු ඉතිහාස or යා සහ ලේඛනාගාරය” ලෙස සේවය කරයි ඉන්දියානා අධ්‍යාත්මික විද්‍යා Association යින්ගේ සංගමය (IAOS).

බෙදාගන්න