යූ-ෂුආන් යාවෝ

බෙදාගන්න

යූ-ෂුවාං යාඕ 2001 හි ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කළේය. ඇය තායිවානයේ ෆෝ ගුවාං විශ්ව විද්‍යාලයේ සහකාර මහාචාර්යවරියකි. ඇය චීන භාෂාවෙන් විවිධ ලිපි පළ කර ඇති අතර CCK, නිබන්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍යත්ව හුවමාරුව (1997) සහ ෆුල්බ්‍රයිට් ඇමරිකානු අධ්‍යයනය (2004) වෙතින් ශිෂ්‍යත්ව දිනා ඇත.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 11:37

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය