ජේම්ස් සැන්ටුචි

බෙදාගන්න

ජේම්ස් ඒ. සැන්ටූචි, ෆුලර්ටන්හි කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහුගේ ආචාර්ය උපාධිය ආසියානු ශිෂ්ටාචාරයේ (ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික විශ්ව විද්‍යාලය) වෛදික සාහිත්‍යය අවධාරණය කරයි. ඔහු කර්තෘවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත පරම වි oph ාන ඉතිහාසය 1990 සිට සහ එහි කර්තෘවරයා ද වේ න්‍යායාත්මක ඉතිහාසය ඉඳහිට ලියකියවිලි 1993 සිට. ඔහු බුද්ධාගම හා තියෝසොෆි පිළිබඳ ලිපි රාශියක කතුවරයා වන අතර එහි කතුවරයා ද වේ වෛදික සාහිත්‍යයේ දළ සටහනක්. ඔහු අන්තර් මහද්වීපික ශබ්දකෝෂ මාලාවට (http://ids.clld.org) ඇතුළත් කිරීම සඳහා සංස්කෘත ශබ්දකෝෂයේ දායකයෙකි.

බෙදාගන්න

ගෙදර | අපි ගැන | හවුල්කාරිත්වය | පැතිකඩයන් | සම්පත් | පරිත්යාග | අමතන්න

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය